Intern opleidings- en correctie instituut “Recht door Zee”

Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw was er een school in het streng protestantse deel van Nederland. De school stond in Regten midden in het bos van “de Veluwe” bij Amersfoort. Deze school voor meisjes vanaf 20 jaar stond bekend om zijn strikte regels en discipline. Mede daardoor waren de resultaten van alle meisjes hoog. De school stond in hoog aanzien en er ontstond al snel een wachtlijst om in aanmerking te kunnen komen om deze school te kunnen volgen.
Het hoofd van deze meisjesschool, meneer Thalen, was een zeer strenge man die geloofde dat strikte discipline “de manier” was om te gaan met meisjes die een extra zetje nodig hadden in hun leven.
Bij de opening van de school in 1932 was er geen strikt regime. Er heerste een vrij denken waarbij schoolhoofd Jongsma en zijn leraren in uitzonderlijke gevallen een meisje naar huis kon sturen. De resultaten gingen omlaag en uiteindelijk nam het leerlingenaantal af.
Met de benoeming in 1950 van schoolhoofd Thalen kwam daar verandering in. Meneer Thalen zag steeds meer dat voor een bepaalde categorie meiden een strikt regiem met bijbehorende regels en sancties bepalend waren voor hun resultaat en dus hun toekomst. In zijn privébibliotheek had hij een boek over het Britse onderwijssysteem van 1860-1930. Dit boek had hij in 1936 tijdens zijn universitaire studie gekocht. Bij het lezen van dit boek, was hij vooral verbaasd over de fantastische schoolresultaten en de link die werd gelegd tussen dit niveau en de strenge discipline die op deze Britse scholen heerste. Vooral op “Reformatory’s” werden uitstekende resultaten behaald.
Voor het eerst las hij over het woord “spanking”, “cane” en “bare bottom” Ook zag hij in dit boek tekeningen hoe er “spanking” werd gegeven. Thalen was geïntrigeerd. “Billenkoek” zo kende hij het vanuit zijn jeugd. Maar het feit dat het zou kunnen helpen om de schoolresultaten te verbeteren ook bij volwassen meiden, was voor hem een eyeopener.
2 hoofdstukken gingen over een reformatorische instelling opgericht in 1864 in de buurt van Liverpool, met als directrice Miss Hailsham . Deze Reformatorische school was een voorbeeld over hoe deze strenge manier van aanpak hoge examenresultaten lieten zien voor meisjes die op hun 20ste levensjaar hopeloos de weg waren kwijtgeraakt.
Met veel verbazing en speciale interesse had hij een tekening van deze school zorgvuldig bekeken waar 3 meisjes op een podium stonden te wachten. Waar ze op wachten was duidelijk. Een 4e meisje werd namelijk op een soort sportbank/kast gelegd, speciaal uitgerust met riempjes om haar vast te kunnen zetten. Haar billen waren ontbloot en ze keek met angst in haar ogen over wat er zou gaan volgen. 1 van de strenge leraressen stond met een soort gebogen stokje in haar handen naast haar klaar en keek hoe haar secondanten de armen en benen van het meisje zorgvuldig aan het vast maken waren. Het tafereel liet niets aan de fantasie over wat er zou gaan gebeuren.
Vanaf dat moment wilde dhr. Thalen hier alles van weten. Hij noteerde de naam en het adres van deze “Reformatory en begon een korte brief te schrijven aan de directrice.

Regten, 22-03-1949

LS,
My name is Mister Thalen. I will be in the near future headmaster of the girls Reformatory “Recht door Zee” in Regten, a village near Amersfoort.
Because this school has a problem to keep the standards of education at a minimum level, we think that a change in discipline can solve this matter.
I have read the book “education in Britain 1860-1920” In this book there are 2 chapters concerning your Reformatory. In these 2 chapters, there is a good explanation about your way of discipline in relation to the schoolresults. I have to say that your style of discipline is, I think, perfect! In fact in my dreams I had a sort of “déjà vu” of your way of keeping discipline and results at high levels.
When I read about your Reformatory, I guess that spanking in your institute is a sort of art. Good for the girl’s but also good for the teachers who can give their emotions a way out. Swift, but with style.
My question to you; is it possible that I can visit your Reformatory and have a personal meeting with you where you can explain how your Reformatory deals with education in combination with discipline.
Sincerely
Mister G. Thalen
Slachstraat 14
Regten

Meneer Thalen postte de brief en was een beetje nerveus over wat de reactie zou kunnen zijn.
2 weken later kreeg hij een heel bijzondere envelop met een prachtig logo van een schoolinstelling. Het adres op de envelop was met sierlijke krullen geschreven.
Een beetje nerveus opende hij de brief.


Hammingshire, 03-04-1949

Dear Mister Thalen,

Thank you for your letter and compliments to our school and reformatory. You are right concerning our high standards of education and discipline. At this moment we have a waiting list of girls who want to attend this reformatory. This is because parents appreciate the way we keep girls in line and give them the best education for their future. All the parents know that in our school we don’t hesitate to use the cane on the bare bottom of all the girls. This discipline method is a proofed method to gain high results. Because of this, parents choose our school for their girls.
I like to invite you at our Reformatory and hope I can help you to find a way of education and discipline for your school.
When you intend to come to Hammingshire, please phone me so we can plan your visit here in our Reformatory. We can offer you a free teachers room, where you can stay during the visit.


Sincerely
Miss Emily Twain
Marlbench 1
Hammingshire
0044-5436728213


Meneer Thalen las de brief met veel aandacht, wetende dat hij deze school nu zou kunnen bezoeken.
Yes!! Riep hij in het luchtledige en een vreemd soort leuke spanning zette hem helemaal op scherp. Meteen liep hij naar de telefoon aan de muur. Pakte de hoorn van de haak. Na enige aarzeling en overdenking van wat hij zou gaan zeggen, draaide het nummer.
Na een paar keer rinkelen werd de telefoon opgenomen door Miss Twain zelf.

Twain: Reformatory Hammingshire, miss Twain speaking,
Thalen: Yes, you are speaking with mister Thalen from the Netherlands.
Twain: O yes, did you receive my letter?
Thalen:Yes, I did, excuse me for my English but at least I try to speak it
Twain: Well I think it is quite ok.
Thalen: In your letter you invite me to visit your Reformatory, so I like to make an appointment. Is that possible?
Twain: Yes of course, you can stay here and we have a free teachers room for you. You are especially interested in our corrective discipline I believe?
Thalen: Yes, that is the subject I want to discuss with you, if that is possible.
Twain: Well, in fact if it is possible for you to visit our school next week, then you can attend a very special corrective discipline moment in our school. Monday next week, we have to discipline 4 girls in our central Hall. It is planned at 10 am.
Thalen: Well, miss Twain, I think that is ok with me, let’s say I will arrive Sunday at 10 in the morning. Is it possible that I can stay for 1 week?
Twain: I think that is okay for me, 1 week you can visit at our school and I will guide you and teach you what British discipline is all about.
Thalen: Thank you miss Twain and see you Sunday at your Reformatory.

Geef een reactie