De zaagmachine maakte kabaal en Tom had al zijn aandacht gericht op het stuk hout dat hij aan het zagen was, dat hij niet in de gaten had dat Katy binnengekomen was. Ze liep voorzichtig achter hem langs en ging op een stoel naast de werkbank zitten. Na een poosje keek hij om zich heen, nadat hij zich bewust geworden was van een parfum geur.

‘Ha, schatje!’, zei Tom verrast. ‘Hoe gaat het met je?’

‘Goed hoor’, antwoordde Katy met een verlegen glimlach.

Tom schakelde de zaagmachine uit, borg zijn werk op en liep naar Katy. Hij glimlachte breeduit. Zijn tanden waren wit en de lachrimpels diep. Katy voelde een kriebel in haar buik. ‘Hmmm’, kreunde ze in zichzelf terwijl hij dichterbij kwam.

‘Waar ben je mee bezig?’, vroeg Katy.

‘Dat kan ik niet zeggen’, antwoordde Tom.

‘Waarom niet?’, informeerde Katy.

‘Het is een geheimpje’, zei hij zacht terwijl hij haar aan bleef kijken.

Beiden moesten grinniken. Er hing een plagerig sfeertje in de lucht. Tom ging vlak voor Katy staan. Hij gaf haar een klopje op haar bovenbeen. Katy veegde het zaagsel van zijn shirt. Hij pakte haar gezicht in beide handen. Intense liefde straalde in hun ogen. Langzaam boog hij voorover en kuste haar. Katy kreunde van genot.

‘Dank je wel’, fluisterde ze.

‘Graag gedaan’, antwoordde hij en kuste haar op haar mond.

‘En wat is mijn meisje van plan?’, vroeg Tom terwijl hij met een duim over haar wang wreef.

‘Eigenlijk niets, liefje. Ik had alleen geen zin om alleen in huis te zitten. Ik miste je’.

Er viel een stilte en beiden vroegen ze zich af wat de ander zou denken.

‘Het is te koud om buiten te zijn’, zei Tom uiteindelijk. ‘Maar zullen we een ritje maken?’

‘Hmmm. Nee, het is nu te laat om nog op pad te gaan. Misschien morgen’.

Katy keek naar de zaagmachine. ‘Vertel eens waar je mee bezig bent?’, vroeg ze opnieuw.

‘Dat kan ik je niet vertellen’, antwoordde Tom grinnikend.

‘Waarom niet?’, wilde Katy weten.

‘Dat is een geheimpje. Dat heb ik je toch gezegd?’

‘Oh ja. Dat heb je al verteld, is het niet?’

Katy kneep haar lippen op elkaar en liet haar blik langs het plafond glijden. Vervolgens keek ze naar haar schoot en concentreerde zich op de bewegingen van haar vingers die langs de zoom van haar trui gleden.

‘Uh, uh, Katy. Dat is niet goed! Wat voer je in je schild?’, lachte Tom. Zijn handen rustten op haar heupen.

‘Ik heb geen idee waar je het over hebt’, zei Katy verlegen. Met een schaapachtig lachje keek ze van hem weg.

Tom lachte opnieuw. ‘Wat heb je gedaan wat ik nog niet weet, jongedame?’

Ze keek hem met een verbaasde blik aan, haalde diep adem en antwoordde vlug, ‘Ik heb helemaal niets gedaan. Echt waar niet! Tenminste, ik heb niets gedaan wat ik niet zou moeten doen’, giechelde ze.

‘Voor de draad ermee, anders leg ik je over de knie!’, zei Tom met een opgetrokken wenkbrauw en een brede glimlach.

Katy stond op en deed een stap in de richting van de deur. ‘Echt waar… Ik kwam alleen maar even kijken of je misschien iets nodig had’.

Tom deed een stap naar voren zodat hij bijna tegen haar aan stond.

‘Mooi dat je aan me denkt, schatje. Maar alles is hier prima. Is er iets wat je me moet vertellen of is er iets wat ik voor jou kan doen?’

Beide deden weer een stap in de richting van de deur.

‘Oh nee, liefje’, zei Katy en schudde haar hoofd. ‘Ik denk dat ik even achter de computer ga of misschien een boek ga lezen. Ik ben binnen voor het geval je iets nodig hebt. Misschien dat je een extra paar handen nodig hebt of gewoon iemand om je heen, of… nou ja, je weet wel’.

Katy draaide zich om. Voordat ze door de deur kon stappen pakte Tom haar beet en trok haar naar zich toe. Katy sloeg haar armen om zijn nek om haar evenwicht te bewaren, maar in plaats daarvan stond ze op haar eigen tenen.

‘Laat me los, liefje. Ik heb het druk. Ik moet nog van alles doen’.

Toen begonnen ze beide hard te lachen.

‘Te laat, Katy!’, zei Tom terwijl hij zich omdraaide en terug liep in de richting van de werkbank. In plaats van haar op de stoel te laten zitten, zette hij haar op de werkbank. Hij zette haar benen uit elkaar en deed nog een stap naar voren. De gesp van zijn roem raakte de voorkant van de werkbank, waardoor zei het gevoel had een gevangen prooi te zijn. Katy ging nergens naar toe en daar was ze zich heel erg van bewust.

‘Wij moeten eens even ernstig praten, jongedame!’, zei Tom met een opgetrokken wenkbrauw. Katy huiverde. Ze begon al te denken dat ze in de problemen zat, toen ze zag hoe een brede glimlach begon door te breken.

Tom liet zijn handen over haar bovenbenen glijden. Ze begonnen bij haar knieën tot ze bij haar billen waren aangeland. Hij pakte ze voorzichtig beet en trok haar naar zich toe. Katy haar handen gingen automatisch naar zijn schouders. Ze liet haar vingers door zijn haar glijden. Ze keken elkaar recht aan, toen Tm met zijn verhaal begon.

‘De kinderen komen hier naartoe vanavond. Iedereen heeft erg veel zin in het aankomende kampeerweekend. Je zoon en dochter hebben beiden gebeld toen je lag te slapen. Ze wilden even weten of we nog hulp nodig hadden in de voorbereidingen.

Katy haalde diep adem. De verbazing over de woorden van Tom was van haar gezicht af te lezen. Ze opende haar mond om wat te zeggen, maar ze kon door de complete verwarring geen woord uitbrengen. Ze liet de hap adem weer los. Haar schouders zakten naar beneden.

‘Wat? Wat is er?’, vroeg Tom die nu ook in verwarring was. ‘Heb je geen zin om dit weekend met Wouter, Annie en alle kinderen te gaan kamperen? Het wordt vast leuk’.

‘Ik dacht dat we niet zouden gaan… Ik dacht dat je boos was… Oh Tom!’, zei Katy uiteindelijk toen ze hem in zijn armen viel.

Tom moest lachen. ‘Katy! Je bent me er eentje. Hij trok haar tegen zich aan en wreef over haar rug. Toen duwde hij haar achteruit, zodat hij haar gezicht kon pakken en haar een kus op haar mond kon geven.

‘Ik heb noot gezegd, dat we niet gingen kamperen, schatje. Ik heb er wel mee gedreigd, maar nooit de bedoeling gehad het niet door te laten gaan, tenzij het om je gezondheid niet zou kunnen’.

Katy huiverde.

Tom trok haar weer tegen zich aan. ‘Oh schatje, ik heb nooit willen zeggen dat we niet zouden kamperen. Ik wilde alleen maar heel voorzichtig met je zijn. Het spijt me’.

‘Het betekent dus dat we wel gaan kamperen?’

‘Ja! Als je je goed genoeg voelt, gaan we het weekend kamperen’. Tom schoof haar haren achter haar oor. ‘Heb je er zin in? Heb je zin om ere en weekendje uit te gaan, schatje?’

Katy knikte blij ja. Er ging weer een rilling door haar lijf.

‘Kom, we gaan naar binnen. Voor je kou vat en weer in bed beland’. Tom pakte haar op en zette haar naast zich neer. ‘We gaan snel naar binnen. Daar is het warm. Daar kunnen we gezellig verder praten’.

‘Oh Tom. Nee! Alsjeblieft niet’, gilde Katy. Haar handen bedekten automatisch haar billen.

‘Nee, schatje, Ik ben niet van plan je een pak op je billen te geven. Niet nu. Tenzij je het verdiend hebt natuurlijk. Tom grijnsde en Katy kreeg kriebels in haar buik. Ze gaf hem een klap tegen zijn schouder.

‘Houd daar mee op!’, pruilde ze.

‘Kom. We gaan naar binnen. We kunnen het nog even rustig aan doen. Voor de hele horde hier binnen komt vallen, wil ik nog wat tijd alleen met mijn vrouw voordat ze opgeëist wordt door allemaal kleine kinderen’.

‘Dat zal wel. Jij ziet er ook naar uit je met de kleintjes bezig te houden. Mij maak je niets wijs’, kirde Katy.

Tom gaf haar een knipoog, een brede glimlach en stuurde haar met een klap op haar billen in de richting van de deur.

Toen ze de garage verlieten en Tom het licht uitdeed, vroeg Katy hem met haar allerliefste stemmetje, ‘Waar ben je mee bezig, liefje?’

‘Dat zeg ik niet’, zei Tom en gaf haar weer een klets op haar bips.

‘Auw!’, piepte Katy. Haar hand schoot naar achter en begon verwoed over haar billen te wrijven. Ze keek hem met grote ogen aan. ‘Waarom kun je me dat niet vertellen?’

Voordat Tom kon reageren had Katy gemaakt dat ze uit de voeten kwam. Tom volgde haar op de hielen. Maar hij was niet snel genoeg. Hij hoorde dat de deur voor zijn neus op slot gedraaid werd.

‘Katy!’, bulderde Tom. ‘Doe onmiddellijk de deur open, jongedame!’ Zijn stem klonk alsof hij boos was, maar hij was eigenlijk aan het plagen. Hij miste dit soort speeltjes tussen hen.

‘Ben jij dat, Tom’, klonk haar stem aan de andere kant van de deur.

‘Ik zou die deur maar heel snel open doen, als ik jou was!”

‘Oh, is ie op slot dan?’, plaagde Katy verder. ‘Ik zal eens kijken of ik em open kan krijgen? Hm, ik geloof dat er iets kapot is. Ik krijg em niet open’. Katy rammelde een paar keer aan de kruk zonder de deur van het slot te doen. ‘Wacht even, liefje, ik ben zo terug. Ik zal even een schroevendraaier pakken’. Katy draaide zich om en liep naar de keuken om een biertje voor hem te halen, terwijl ze hem voor de gesloten deur liet staan.

Ze schrok zich een hoedje toen ze zich omdraaide en Tom in de deuropening van de keuken zag staan. Hij had zijn armen over elkaar geslagen. Hij keek haar met gefronste wenkbrauwen aan.

‘Oh!’, schrok Katy. Haar maag trok samen.

‘Ja… oh!’, aapte Tom haar na.

‘Ik maakte maar een grapje, Tom’, smeekte ze giechelend. Ze stak beide handen omhoog ten teken van overgave.

‘Waar ga je naartoe?’, vroeg Tom toen Katy een poging deed langs hem heen te stappen.

‘Ik was van plan je een biertje te brengen. Daar heb je zeker wel zin in?’, zei Katy met een fluwelen stemmetje. ‘Laat me snel een biertje voor je pakken’.

Hmm… dat biertje klinkt wel goed. Ja, laat ik een bietje nemen. Vervolgens wil ik dat je gaat plassen en je vervolgens in de slaapkamer komt melden’.

‘Nee, liefje. Laten we naar de woonkamer gaan. Weet je nog dta je zei dat we het nog over het weekend moeten hebben. Bovendien, ik hoef helemaal niet te plassen’, zei ze met een schalks lachje.

‘Maar schatje, je moet altijd plassen als ik je een pak op je billen ga geven!’ grinnikte Tom, terwijl hij haar stapje voor stapje terug duwde de keuken in.

‘Kom, liefje. Ik plaagde je alleen maar een beetje’, zei Katy bang en probeerde zo wanhopig mogelijk te klinken.

‘Dat weet ik. Ik doe niet anders. Ik zal je blijven plagen en plagen, totdat je met je heerlijke billen omhoog over mijn knie ligt’. Tom pakte Katy bij haar middel en trok haar tegen zich aan. Hij keek haar aan en voegde eraan toe, ‘en je zult van elke klap genieten, meisje!’.

Tom kuste haar gepassioneerd.

Katy liet haar vingers door zijn haar glijden. Haar andere hand wreef over zijn borstkas.

Hun lichamelijke kracht werd vermengd met passie nam hen in beslag. Het was een heerlijk moment…

‘Kom… Doe wat je gezegd wordt!’, zei Tom. Hij liet haar los en gaf haar een stevige klets op haar billen.

‘Auw!’, piepte Katy. Ze wreef over haar bips en ging er snel vandoor.

‘Maak dat je hier komt, deugniet’, riep Tom in de richting van de badkamer toen hij de slaapkamer binnenstapte. Katy lachte in zichzelf en fluisterde hardop, ‘Jij deugniet!’

Tom liep naar het dressoir en begon zijn zakken leeg te halen. Kleingeld, sleutels en zakmes. Hij legde het allemaal in de fruitschaal. Hij legde zijn portefeuille erbij en begon zijn shirt open te knopen. Op hetzelfde moment opende Katy de wasmand en liet haar bloes en haar BH erin glijden.

Tom trok zijn shirt uit zijn broek en liep naar het bed. Katy deed haar spijkerbroek, onderbroekje en sokken uit en deed deze ook in de wasmand. Ze opende de la en pakte er een groot T-shirt uit. Toen ging ze plassen zoals haar opgedragen was. Tom ging zitten en deed zijn schoenen uit. Hij zette ze naast het nachtkastje. Hij wreef even over zijn voet voor hij zijn sokken uitdeed. Hij ging staan en deed zijn overhemd uit. Hij liet het op de grond vallen op het moment dat Katy binnen kwam. Ze droeg alleen het T-shirt en had een brede grijns op haar gezicht.

‘Dat werd tijd’, zei Tom met een strenge maar liefdevolle glimlach.

‘Jij deugniet’, zei Katy zachtjes.

‘Dat moet jij zeggen…. Kom hier schatje. Ik kan niet wachten mijn handen op je lichaam te leggen’, gromde Tom.

Katy liep langzaam naar Tom. Hun ogen schitterden.

‘Ik hou van je’, fluisterde Tom.

‘Ik ook van jou’, antwoordde Katy.

Hij strekte zijn hand naar uit. Zij legde haar linkerhand in de zijne’. Dit gaat zeer doen, schatje’, zei hij zachtjes.

‘Dat weet ik’, zei Katy rustig.

‘Goed. Het is maar dat je het weet’.

‘Jij grote deugniet’, antwoordde Katy.


‘Hmmm… misschien wel’, zei Tom. Hij ging zitten en trok Katy over zijn knie.

Tom nam de tijd om Katy goed neer te leggen. Hij wreef over haar rug, gaf haar een paar tikjes op haar bips en trok de dunne stof van het T-shirt strak over haar billen. Katy’s lichaam voelde heerlijk aan. Er verscheen een grote grijns op zijn gezicht terwijl hij haar rug masseerde.

‘Het is weer de hoogste tijd, schatje’, zei Tom.

‘Ja. Ik weet het’, stemde Katy in.

Er viel een lange stilte. Tom ging door met masseren.

‘En nu, jongedame’, begon Tom uiteindelijk met zijn standje. Katy kneep haar billen samen en voelde de kriebels in haar buik. ‘Nu is het tijd om die ondeugende billen van je eens een goed lesje te leren’. Hij sloeg beurtelings op haar rechter- en vervolgens op haar linkerbil.

‘Je bent weer flink op dreef, zeker met die nieuwsgierigheid van vanmiddag. En daar ga je nu de prijs voor betalen. Wil je er nog iets over zeggen, jongedame?’


De wenkbrauw van Tom ging omhoog toen hij geen antwoord kreeg. Onmiddellijk begon zijn rechterhand beslist maar niet al te hard op haar billen neer te dalen. Hij spreidde de klappen en wachtte geduldig op een antwoord. Katy grinnikte, maar gaf geen kik. Ze was vastbesloten het plagen zolang mogelijk voort te zetten. De hand van Tom hield stil. Hij moest ook grinniken. Hij had feilloos door waar Katy mee bezig was. Hij vond het niet erg. Hij zou het spelletje meespelen. Hij pakte de zoom van haar T-shirt en schoof het omhoog.

‘Hmmmm…. Roze T-shirt, roze billen. Mooi! Tom wreef met zijn hand over haar billen. ‘Wil je er nog steeds niets over zeggen, jongedame?’, vroeg hij nogmaals. Weer kwam er geen antwoord.

Tom hief zijn rechterhand en begon weer te slaan. Iedere klap veroorzaakte een brandend gevoel. De intensiteit van het pak slaag nam veel sneller toe dan waar Katy op gerekend had. Af en toe klonk er een ‘oh’ of een ‘ah’ uit het kronkelende lichaam. Tom nam echter geen gas terug. In plaats daarvan gleed zijn linkerhand onder haar buik op zoek naar haar liefdesknopje. De frequentie en intensiteit van de klappen ging omhoog. Zijn vingers begonnen haar ongenadig te plagen. Er ging een minuut voorbij. Katy’s lichaam reageerde steeds feller. Toen Tom voor de tweede keer pauzeerde kwam ze voor de eerste keer klaar. Hij wreef heel voorzichtig over haar gloeiende billen.

 
‘En nu? Ben je inmiddels al bereid om iets te zeggen?’

Geen antwoord.

Tom boog zich voorover en schoof het laatje van het nachtkastje open.

‘Oh Nee!’, jammerde Katy.

‘Oh ja!’, grinnikte Tom terwijl hij zijn favoriete eikenhouten paddel tevoorschijn haalde. ‘Het is tijd om te spelen’, zei hij terwijl hij met de paddel over haar bips wreef. ‘En tijd om te plagen’, voegde hij eraan toe, terwijl zijn vingers weer aan het werk gingen’.

‘Het is niet eerlijk, liefje’, kirde Katy.

‘Ja, ik weet het’, grinnikte Tom.

Zonder nog een woord te zeggen, begonnen de vingers van de linkerhand van Tom weer te spelen, terwijl hij met de paddel het plekje waar haar billen overgingen in haar bovenbenen begon te bewerken. Bij de vierde klap lag Katy wanhopig te vechten om los te komen.

‘Het spijt me, liefje. Het spijt me dat ik je vanmiddag zo uitgedaagd heb’, smeekte Katy.

Tom zei niets. Hij ging onverstoorbaar verder met waar hij mee bezig was.

‘Auw!’, gilde Katy.

‘Alsjeblieft Tom. Niet meer! Niet meer! Niet meer!’

Tom bleef onverstoorbaar doorgaan tot Katy voor een tweede keer klaarkwam. Toen ze zelfs voor de derde keer een hoogtepunt bereikte, kwam ook zijn lichaam tot explosie. Uitgeput lagen ze in elkaars armen. Niet lang daarna vielen ze in slaap.

Toen Katy wakker werd en zich in de richting van Tom draaide, was het bed leeg. Ze spitste haar oren en hoorde stemmen in het huis. Ze stond op en liep naar de badkamer. Een paar minuten later had ze zich zodanig gefatsoeneerd dat ze kon gaan kijken wie of er waren.

‘Het werd tijd dat je wakker werd’, zei Tom toen Katy de badkamer uit kwam. Hij nam haar in zijn armen en gaf haar een kus. ‘De kinderen zijn er en de kleinkinderen kunnen niet wachten hun oma te zien’, lachte hij.

Katy beantwoorde zijn kus. ‘Dank je wel voor vanmiddag, liefje’.

Tom gaf haar een kneepje. ‘Graag gedaan, schatje, graag gedaan!”

‘Mag ik je wat vragen, liefje?’

‘Natuurlijk. Vraag maar raak, schatje’.

‘Waar ben je mee bezig in de garage?’, vroeg Katy met een fluwelen glimlach.

‘Dat zeg ik niet’, antwoordde Tom het spelletje meespelend.

‘Waarom niet?’, ging Katy door.

‘Het is een geheimpje. Weet je nog? Ik heb dat al eerder gezegd’, zei Tom en trok haar dichter tegen zich aan. Zijn inmiddels beroemde wenkbrauw stond omhoog.

‘Oh ja. Nu weet ik het weer. Je hebt dat al eerder gezegd, is het niet?’, grinnikte Katy.

Katy wilde hem van zich afduwen, maar zijn stevige grip liet dat niet toe. Hij trok haar zelfs nog dichter tegen zich aan en fluisterde in haar oor, ‘Als de kinderen straks weg zijn, dan wil ik dat je rechtstreeks naar de slaapkamer gaat. Dat je je zonder treuzelen klaar maakt voor het bed. En vergeet vooral niet eerst te plassen. Zodra ik de deuren op slot gedaan heb, kom ik bij je’. Hij gaf haar een kus op haar voorhoofd en liet haar vervolgens los met een stevige klets op haar bips.

En zo verliep een alledaagse dag uit het leven van Tom en Katy, een alledaags stel uit een alledaags dorp, vlakbij het jouwe.

EINDE

Geef een reactie