Dames, aandacht! Zei dhr. Thalen plotseling. Lotte schrok op uit haar gedachten van vannacht. Thalen stond op van zijn stoel.

Vandaag gaan we met jullie straf beginnen. Jullie krijgen alle 3 de meest strenge straf die ons instituut kent.

Volgens jullie ingevulde formulieren hebben jullie dat nodig en wij zullen dat gaan uitvoeren.

Op jullie billen.

Op Jullie Blote Billen! Zei Thalen langzaam.

Anne-Fleur keek naar de grond, Rosalie hipte van haar ene been op haar andere en Lotte keek zenuwachtig het raam uit richting de tuin en daarachter de Vecht. Er was veel wind buiten. De takken van alle bomen zwiepten flink heen en weer alsof het al een voorbode was van wat er ging zwiepen op hun arme blote billen. Vorige week was nog koud en winterachtig geweest maar nu plots was er warme lucht onstuimig vanuit het zuiden binnen komen stromen.

Lotte staarde naar buiten en zag in haar ooghoeken dat er bedrijvigheid in de tuin was. Ze schonk daar verder geen aandacht aan. Temeer omdat Thalen doorging met de uitleg over hun straf.

Jullie straf op de blote billen zal Lang, Hard, en Meedogenloos zijn. Met veel verschillende billenkoek-technieken en instrumenten. En ik kan jullie alvast vertellen dat bij de strengste straf van ons instituut jullie billen kennis zullen gaan maken met zeer effectieve maar uiterst pijnlijke instrumenten. Ook zullen jullie billen en heupen armen en benen zodanig gefixeerd worden dat wij onze taak goed kunnen uitvoeren. Onze handtekening zal nog dagen te zien zijn in de vorm van een speciaal rood en gezwollen patroon op jullie nu nog blanke achterwerkjes.

Thalen wachtte even.

Immers, jullie willen toch ook dat wij onze taak goed kunnen uitvoeren en jullie billen van een kunstwerk kunnen voorzien?

De 3 dames zeiden niets.

Waar of niet mevrouw Anne-Fleur Kleikers. Thalen liep richting Anne-Fleur en pakte haar bij haar oor vast en trok die iets omhoog. Anne-Fleur volgde met haar hoofd en lichaam haar oor mee omhoog in een vreemde scheve houding en zei snel: “ja meneer”

Wat “Ja Meneer” “Ja Meneer De Directeur” is het voor jou mevrouw Kleikers! Zei Thalen streng. Hij trok daarbij het oor nog wat verder omhoog en trok Anne-Fleur daarbij verder mee scheef omhoog. Haar hakken kwamen nu van de grond.

“Ja meneer de directeur” kwam er snel uit.

Thalen liet het oor weer los. Anne-Fleur plooide weer recht en haar hakken van haar lakschoentjes klakten op de houten vloer van het kantoor.

Thalen liep naar Lotte en bleef achter haar staan. Hij zag dat Lotte uit het raam staarde.

Lotte voelde meneer Thalen achter haar staan en voelde een spanning wat er zou gaan gebeuren.

Thalen kwam heel langzaam met zijn gezicht naast haar rechteroor en zei zacht.

Zie je daar in de tuin mijn personeel met die houten plateau’s sjouwen?

Ja, eh, meneer de directeur.

Daar gaan jullie ook nog kennis mee maken mevrouw Lotte van Laar!

Lotte zei niets maar zag wel dat 2 mannen een houten schavot naar 1 van de korte bomen met nieuwe takken naast de Vecht aan het sjouwen waren.

Maar dat is voor later, zei Thalen streng en ging toen achter Rosalie staan.

Rosalie! Zei Thalen streng

Het bleef stil

Rosalie Neervoort, bent u daar!

Eh, ja meneer de directeur.

Ah, goed zo. En, mevrouw Neervoort, is het nu wel gelukt om het uniform in zijn geheel aan te kunnen trekken.

Jazeker meneer de directeur.

Ook hetgeen wat volgens onze schoolregels onder het uniform behoort te zitten?

Ja meneer de directeur.

En wat is dat Rosalie, leg dat maar even uit aan Anne-Fleur en Lotte hier.

Dat is het witte schoolondergoed meneer.

Goed zo. En je bent dat nu niet vergeten aan te doen Rosalie Neervoort!

Nee meneer, ik heb ervan geleerd meneer.

Horen jullie dat dames? Niet houden aan de dress-code van onze school wordt zwaar bestraft. Nietwaar Rosalie?

Ja meneer de directeur, zei Rosalie

Goed, terzake. Ik ga jullie nu vertellen wat de dagindeling van vandaag is en wanneer jullie de verschillende billenkoek straf gaan ontvangen op jullie blote billen.

Letten jullie goed op en Thalen trok het rechteroor van Rosalie en het linkeroor van Lotte omhoog, waardoor de beide dames als een soort scheef standbeeld omhoog stonden.

Ja meneer de directeur zeiden ze tegelijk.

Jij ook Anne-Fleur,of moet ik ook even je oor vasthouden.

Ik let heel goed op meneer de directeur. Zei Anne-Fleur snel.

Thalen liet de beide oren weer los en liep naar zijn PC en draaide de monitor om waarop een schema stond van een dagindeling van maandag 13 maart 2023

Dagindeling Vlegelafdeling 13-03-2023

Aangemelde kandidaten:

Anne-Fleur Kleikers, Leeftijd 23

Rosalie Neervoort leeftijd 28

Lotte van Laar, leeftijd 22

Strafmaatregelen: Klasse 4

8.00 aanmelden kantoor

9.00 Ontbijt in eetzaal

10.00 vrije tijd bibliotheek

11.00 bijeenkomst centrale hal

12.00 voorbereiden op straf klasse 4 op slaapkamer

13.00 aanvang opwarmronde en instructie

14.30 aanvang 1e ronde straf klasse 4

16.30 nazorg

18.00 diner in eetzaal

19.00 vrije tijd bibliotheek

21.00 naar slaapkamer

22.00 lichten uit en slapen

Meneer Thalen liet de dames het even rustig lezen.

Dit schema dames, kunt u terugvinden op jullie slaapkamer en tevens in de centrale hal op het prikbord.

Er wordt strikte opvolging van dit schema van jullie verwacht. Is dat begrepen dames?

Lotte wilde niet eens weten wat er zou gebeuren als ze dit schema niet zou willen volgen. Het was wel duidelijk dat de straf die ze zouden gaan krijgen al ongemeen streng en ongenadig zou zijn. Ze voelde deksels zo goed aan dat hiermee marchanderen “Rodelijk” was voor haar billen.

De drie dames zeiden dan ook:

Ja, meneer de directeur.

Goed, dan mogen jullie je nu begeven naar de eetzaal voor het ontbijt.

Lotte, Rosalie en Anne-Fleur liepen naar de deur. Rosalie kende de weg en de andere 2 dames volgden haar.

Geef een reactie