Soms gaat een vrouw huilen als ze straf krijgt. Bij huiselijke discipline zijn tranen heel gewoon. Veel vrouwen die nooit huilen wanneer ze voor hun billen krijgen, zouden dat maar wat graag eens doen. Dit artikel gaat ver het belang van tranen voor een vrouw die straf krijgt.

Een vrouw kan om verschillende redenen voor, tijdens of na een pak slaag op haar billen huilen. Eén daarvan is uiteraard de natuurlijke reactie op pijn, want het is uiteindelijk wel de bedoeling dat een pak voor de billen pijn doet. Een normale reactie van vrouwen op fysieke pijn, is huilen. Als een vrouw tijdens haar straf in huilen uitbarst, is er dus niets om je zorgen over te maken.

Soms begint een vrouw al te huilen voordat ze nog maar één klap heeft gekregen. Dit kan een aantal oorzaken hebben: Soms huilt ze omdat ze bang is voor de straf die gaat volgen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms huilt ze uit vernedering –als ze zich realiseert dat ze zich uit moet kleden en dat ze als een onhandelbaar kind voor haar blote billen gaat krijgen.

Wanneer een vrouw tijdens of na een pak voor haar billen huilt, kan dit komen door oprecht berouw over haar gedrag. Omdat hier echte emoties achter zitten, zijn dit echte tranen. Tranen van berouw, zijn de tranen waar het bij echte straf om gaat. Deze tranen laten zien dat een vrouw echt spijt van haar daden heeft en niet alleen kwaad is omdat ze voor haar blote billen krijgt.

Er zijn vrouwen die het moeilijk vinden om tijdens een pak op hun billen te huilen. Een reden hiervoor kan zijn, dat de klappen eenvoudigweg niet genoeg pijn doen. Een pak voor de billen kan het best langzaam worden opgebouwd, waarbij de kracht van de klappen en de frequentie geleidelijk worden opgevoerd. Door een langzame opbouw kan ze een langer en harder pak slaag verdragen, waarbij de pijngrens in de loop van de tijd naar boven op zal schuiven. Door haar langer en harder te slaan, neemt de kans dat ze gaat huilen sterk toe.

Een andere reden waarom een vrouw niet gaat huilen, is omdat ze nog niet in de juiste stemming is gebracht. Veel vrouwen die huiselijke discipline ondergaan, moeten niets van vernedering weten. Ze accepteren volledig dat ze op hun blote billen krijgen, vaak tot huilens toe. Er zijn stellen die te zakelijk met huiselijke discipline omspringen en te weinig aandacht besteden aan het creëren van de juiste sfeer, waardoor ze een vrouw de kans ontnemen echte emoties te voelen door echt te gaan huilen. Om een vrouw in de juiste stemming te brengen hoef je overigens geen ingewikkelde dingen uit te halen, de oplossing is in feite heel eenvoudig: je moet haar gewoon een flinke uitbrander geven. Zo begrijpt ze dat ze iets fout gedaan heeft, dat ze daar straf voor verdient en dat ze die straf dus niet zomaar krijgt, dat ze die straf helemaal aan zichzelf te wijten heeft, en dat ze hem dubbel en dwars verdiend heeft. Verder helpt het haar eraan te herinneren, dat zij zich maar in haar straf te schikken heeft en dat ze de heer des huizes maar te gehoorzamen heeft tijdens haar straf. Een veel gemaakte fout bij beginnelingen in huishoudelijke discipline is, dat mannen hun vrouwen niet een goed standje geven. Daardoor wordt de hele bestraffing een mechanisch gebeuren zonder emoties. Vrouwen die op die manier bestraft worden, zijn vaak teleurgesteld over het feit dat de billenkoek zo weinig invloed op hun levens heeft. Dat is niet verrassend omdat gebeurtenissen die geen emoties teweegbrengen, gewoonlijk ook maar weinig indruk maken.

Het geven van een echt standje kan een van de effectiefste manieren zijn om een vrouw bij een bestraffing aan het huilen te krijgen. Het doet lichamelijk geen pijn, maar vormt een goede onderbouwing voor het pak op haar billen dat gaat volgen. Trouwens, als ze niets fout gedaan heeft, waarom zou ze dan op haar billen krijgen? Door de preek begrijpt ze waarom ze zich in de nesten heeft gewerkt en wat er in de toekomst van waar wordt verwacht. Soms is een uitbrander genoeg om een vrouw aan het huilen te krijgen. Als dit al in een vroeg stadium gebeurt, misschien al voordat er één klap is gevallen, dan is dat alleen maar gunstig. Haar tranen geven aan, dat de straf nu al zijn uitwerking heeft en alleen nog maar beter zal werken als ze echt voor haar billen gaat krijgen.

Soms huilen vrouwen helemaal niet tijdens een bestraffing, omdat er te weinig rituelen omheen zitten. Rituelen kunnen een bestraffing intenser en krachtiger maken, het hele proces versterken. En dat is alleen maar gunstig voor huiselijke discipline. Als je billenkoek te zakelijk benadert, dan doet dit af aan de rituele betekenis die het gebeuren voor beide partijen kan hebben, waardoor er een sleur kan ontstaan. En dat zou jammer zijn, omdat huiselijke discipline een van de meest intense ervaringen kan zijn die een stel samen kan delen.

De eenvoudigste manier om de rituele kracht van een huiselijke bestraffing te versterken, is door het tempo omlaag te brengen. Door rustig de tijd te nemen voor een bestraffing, laat de man zien dat hij de hele zaak uiterst serieus neemt, en ook dat de gevolgen van haar fouten niet kinderachtig zijn. Als ze dat ziet, dan realiseert ze zich dat ze zich in de nesten heeft gewerkt en zal ze eerder gaan huilen, wat het strafproces sterk ondersteunt.

Je kunt je afvragen waarom een vrouw überhaupt zou moeten huilen tijdens een bestraffing. Natuurlijk hoeft dat helemaal niet, maar het heeft wel een zeer gunstige uitwerking op het effect van de straf.

Ten eerste zijn tranen een goede indicatie of een vrouw voldoende straf heeft gekregen. Hoewel tranen geen garantie daarvoor bieden: sommige vrouwen zijn er heel handig in krokodillentranen te produceren, maar over het algemeen wijzen tranen erop dat de straf zijn gewenste uitwerking heeft. De rol van de vrouw tijdens een strafsessie is voornamelijk passief –ze ligt bij haar man over de knie en krijgt ervan langs totdat hij besluit dat ze haar lesje heeft geleerd. Sommige mannen vragen hun vrouw de klappen hardop mee te tellen, maar meer inbreng dan dat is meestal niet nodig. Dus kan het soms lastig voor het gezinshoofd zijn om te weten hoe ze zich voelt. En haar gewoon vragen hoe ze zich voelt, is niet echt een goed idee, omdat ze meestal zal antwoorden dat haar billen vreselijk pijn doen. Al haar aandacht is op haar achterwerk gericht en daar zal ze het dan ook over hebben. Nog erger is, als ze dan een grote mond gaat geven, wat niet bepaald bevorderlijk voor de verstandhouding en het verloop van de straf is.

Huilen is toch een manier om een idee te krijgen hoe ze op de bestraffing reageert. De intensiteit waarmee ze huilt, de toon waarop, de manier waarop ze snikt, geven toch een redelijk beeld van hoe ze het pak slaag op haar billen ondergaat. Naarmate een stel meer ervaring met huiselijke discipline heeft, kan de man het gehuil en gesnik van zijn geliefde vrouw tijdens een bestraffing steeds beter interpreteren.

Een andere reden waarom tranen bij een bestraffing zo belangrijk zijn, is dat een vrouw haar spanningen kan kwijtraken. We hebben het hier niet over de spanning van het pak billenkoek, maar over de spanning die zij sinds haar laatste bestraffing heeft opgebouwd. Door de tranen die met een goed pak slaag gepaard gaan, voelen vrouwen met opgekropte spanningen zich vaak enorm opgelucht. Los van alle andere voordelen zoals het afleren van slecht gedrag en de emotionele en voor sommige seksuele wisselwerking met hun man, is de ontspannende werking voor sommige vrouwen in principe al reden genoeg voor een pak billenkoek.

Wat een vrouw ontzettend kan frustreren is als het pak billenkoek te snel ophoudt, net als ze op het punt staat in huilen uit te barsten. Dat kan erg teleurstellend voor haar zijn, omdat ze zo de opluchting van een goede huilbui moet missen. Nog erger is het als ze het gevoel heeft, dat haar man zich voor de gek laat houden, omdat hij bij haar eerste steuntje en kreuntje ophoudt. Sommige mannen vinden het al erg moeilijk hun vrouw zo hard te bestraffen, dat ze gaan huilen, laat staan door te gaan met de bestraffing totdat ze voluit en vrijuit huilt. Het vraagt veel liefde en emotionele vastberadenheid van zijn kant, haar genoeg te straffen totdat ze huilt. Dit is een van de redenen waarom huiselijke discipline zo’n enorme zelfdiscipline van de man vraagt. Het vraagt echt veel doorzettingsvermogen van een man om een vrouw goed te straffen. Zijn instinct zegt hem op te houden, zodra ze gaat huilen of zelfs daarvoor. Vaak moet hij zichzelf ertoe dwingen door te gaan om haar de emotionele ontlading te bezorgen die ze zo nodig heeft.

Het is voor veel vrouwen dus heel belangrijk dat ze genoeg op hun billen krijgen om aan het huilen te worden gebracht. Het is cruciaal dat ze bij een bestraffing de ontlading van een huilbui ervaren, anders kunnen ze zich heel teleurgesteld en onbevredigd voelen.

Wanneer een vrouw tijdens een pak voor haar billen gaat huilen, verdwijnt er een stukje weerstand en koppigheid bij haar. Tranen zijn bij een bestraffing niet alleen belangrijk, maar ook heel mooi. Wanneer de koppigheid en de weerstand van een vrouw wegsmelten in een huilbui, is dat geen vervelend, maar een heel mooi moment.

Sommige vrouwen gaan pas huilen als de billenkoek voorbij is, bijvoorbeeld als ze in de hoek staan nadat ze voor een billen hebben gehad. Anderen gaan pas huilen als ze een knuffel van hun man krijgen en hij zegt dat alles vergeven is. Als ze pas gaat huilen, nadat ze op haar billen heeft gekregen, is het nuttig uit te zoeken wat haar nu eigenlijk aan het huilen heeft gebracht en dit element eventueel eerder in het strafproces in te brengen, zodat de staf een optimale uitwerking heeft. Als ze eerder aan het huilen kan worden gebracht, zal ze langer huilen en de straf een diepere indruk maken, zodat deze aan effectiviteit wint.

Tot slot wil ik het nog hebben over de soorten tranen die je bij het bestraffen van een vrouw kan tegenkomen. Als ze al huilt nog voordat ze over de knie ligt, dan huilt ze vaak door de spanning. Ze is zo bang voor het pak slaag dat ze gaat krijgen, dat de tranen tevoorschijn komen. Dit soort huilen mag geen belemmering voor de uitvoer van de staf zijn. Deze tranen zijn niettemin wel nuttig bij een bestraffing, omdat het wel laat zien dat ze bang is voor de billenkoek die gaat volgen.

Het kan ook dat ze gaat huilen uit gêne. Ze kan zich generen voor haar gedrag of over de vernederende positie waarin ze zich bevindt: met haar billen bloot over haar mans knie, terwijl ze een flink pak op haar billen krijgt. Gêne is een even goede reden voor tranen als pijn. En als ze zich over zichzelf schaamt, des te beter, want daar is kennelijk ook reden toe anders lag ze niet over de knie.

Nog een reden waarom het pak slaag door moet gaan wanneer een vrouw in huilen is uitgebarsten, is dat de bestraffing nog een ander doel dient dat verder gaat dan haar tranen door spanning of pijn. Dit doel is namelijk dat ze echt berouw krijgt. Tranen van berouw komen meestal pas, nadat een vrouw er een poosje stevig van langs gekregen heeft. Spannings-, pijn- en schaamtetranen duiden in wezen alleen maar op zelfmedelijden. Op zichzelf is daar niets mis mee.

Naarmate de billenkoek langer duurt en een vrouw al een poosje huilt, zal ze uiteindelijk het stadium van zelfmedelijden, voorbij zijn en oprecht berouw gaan voelen. En dit is het echte doel van de hele billenkoek. Het ultieme doel van een pak slaag is, wat het strafaspect ervan betreft, haar in een toestand te brengen waarin ze oprecht spijt van haar gedrag heeft.

Uiteraard moet het op een gegeven moment afgelopen zijn met het gepreek en is het tijd voor troost, vergeving en verzoening. Als ze in dat stadium nog blijft huilen, is dat helemaal niet erg. Haar gevoelens van berouw zijn tegen die tijd vermengd met die van dankbaarheid en zelfs liefde voor de man die haar door het pak billenkoek, diepe emoties heeft laten voelen. Met haar tranen kan ze alle negatieve emoties zoals schuld en wrok kwijtraken.

Tranen zijn heel heilzaam bij straf. Tranen zijn geen reden de straf te stoppen. Tranen laten juist zien, dat de straf goed verloopt. Een vrouw een zodanig pak op haar billen geven, dat ze gaat huilen, helpt haar optimaal van de billenkoek te profiteren. Tranen van berouw zijn een duidelijk teken dat ze begrepen heeft dat ze in de fout is gegaan en dat ze er spijt van heeft. Het is uiteindelijk goed en mooi, als een vrouw gaat huilen als ze bestraft wordt, want dit laat zien hoe emotioneel en krachtig huiselijk discipline kan zijn.