Discipline uit voorzorg

Discipline uit voorzorg is een techniek die erg bruikbaar kan zijn in een relatie met huiselijke discipline.

Het doel van discipline uit voorzorg is om goed gedrag van de vrouw in de nabije toekomst te garanderen. Het werkt als volgt: als het hoofd van de huishouding weet dat zich een risicovolle situatie aandient waarvan hij op grond van ervaring weet dat zijn vrouw waarschijnlijk haar boekje te buiten gaat, dan krijgt ze al van te voren een pak op haar billen. Het lijkt erg op een periodiek pak slaag, maar het is veel specifieker gericht. Een periodiek pak slaag kent een algemeen doel, terwijl een pak op de billen uit voorzorg gebruikt wordt om de vrouw te waarschuwen dat ze in een situatie gaat komen waar ze zich vaak misdragen heeft en dat misdragingen in de toekomst niet getolereerd worden. Ze zal de situatie betreden met billen die nog gloeien en branden van het pak slaag. Als de straf uit voorzorg goed wordt toegepast zal de waarschijnlijkheid van ongehoorzaamheid een zeldzaamheid zijn. Een pak slaag uit voorzorg zal gewoonlijk minder streng zijn als een pak op haar billen dat ze voor straf krijgt.


Er zijn een aantal goede redenen om discipline of straf uit voorzorg te gebruiken. Deze kan haar goede gedrag in de onmiddellijke toekomst garanderen. Een flink pak op haar blote billen uit voorzorg kan haar beletten haar relatie met haar partner of die met anderen onder druk te zetten. Het is een prima middel om de harmonie in de relatie of in de familie op de korte termijn te garanderen. Discipline uit voorzorg kan ook voorkomen dat de vrouw te weinig respect toont voor, of ongehoorzaam is aan haar partner, wat heel destructief en beschadigend kan zijn voor hun relatie en het welzijn van hen die dichtbij hen staan, zoals kinderen, naaste familie en vrienden. Als deze goed uitgevoerd wordt, zal discipline uit voorzorg het voortbestaan van gewenst gedrag van de vrouw bewerkstelligen. Normaal gesproken zal dit niet zo’n probleem zijn, maar als zich een situatie aandient waarvan je uit ervaring weet, dat de kans op misdragingen erg groot is, kan discipline uit voorzorg voorkomen dat er echt hard ingegrepen moet worden wegens werkelijk wangedrag. Hoewel een vrouw een pak slaag uit voorzorg waarschijnlijk niet zo leuk zal vinden, zal ze dit dus toch boven het alternatief prefereren. Het alternatief is twee keer zo erg: om te beginnen gedraagt ze zich negatief, waarmee ze zichzelf en de mensen om haar heen schade toebrengt. Ten tweede zal ze voor straf een pak op haar blote billen krijgen en dit zal waarschijnlijk veel harder zijn dan een pak slaag uit voorzorg.


Een andere reden om discipline uit voorzorg te gebruiken is dat het heel bruikbaar is voor stellen die niets zien in een periodiek pak slaag. Hoewel een periodiek pak slaag heel bruikbaar is voor de meeste vrouwen, zullen sommige stellen er de voorkeur aangeven dit niet toe te passen. Het probleem voor stellen die geen periodieke slaag toepassen is dat ze geen manier hebben om bepaald gedrag bij de vrouw te stimuleren. Periodieke slaag is een regelmatig terugkerend gebeuren om gewenst gedrag te bevorderen. Zonder dit regelmatige schema vinden sommige stellen discipline uit voorzorg een goed alternatief. In plaats van dat een vrouw iedere week een pak op haar bips krijgt om haar aan haar verantwoordelijkheden te herinneren, kan ze over de knie gelegd worden indien het risico van wangedrag in de nabije toekomst opdoemt. Dit kan betekenen dat het kan gebeuren dat ze weken of misschien wel maandenlang geen pak op haar billen krijgt. Straf uit voorzorg zal in de regel niet zo frequent voorkomen als periodieke straf.


Waarom zijn straffen uit voorzorg effectief? Om te beginnen omdat een stevig pak op haar blote bips voor straf altijd effectief is om bepaalde negatieve gedragingen bij een vrouw te doorbreken. Een flink pak op de billen zal altijd een duidelijke boodschap voor een vrouw zijn dat ze haar man teleurgesteld heeft. De pijn en de vernedering van een pak slaag leert haar, in duidelijke bewoordingen, dat haar gedrag onacceptabel was en dat ze het niet moet herhalen in de toekomst.


Een vrouw kan gemakkelijk het laatste pak slaag dat ze voor straf kreeg, vergeten. Of het nu een dag, een week of een maand geleden is, haar hersenen zullen proberen een onplezierige ervaring als een pak op haar billen te vergeten. En zodra de herinnering begint te vervagen, zal ze waarschijnlijk weer negatief gedrag gaan vertonen. Een pak op de billen is een heel effectieve wijze om het gedrag van de vrouw bij te sturen, maar de effecten ervan zullen afnemen naar mate de tijd verstrijkt. Discipline uit voorzorg zal haar geheugen opfrissen, omdat haar billen nog steeds gloeien als jullie de situatie betreden die de discipline uit voorzorg noodzakelijk maakte. Iedere aandrang die ze normaal zou hebben om ondeugend te zijn zal getemperd worden door de lichamelijke en emotionele herinnering aan het pak op de billen dat ze van tevoren kreeg.


Sommige vrouwen zullen er moeite mee hebben zich te onderwerpen aan discipline uit voorzorg. Ze vinden het niet eerlijk. Andere vrouwen zullen het accepteren, omdat ze erop vertrouwen dat hun partner het goed met hen voorheeft, zelfs als dat betekent dat ze “preventief” gestraft worden als een situatie opdoemt waarin ze vaak de mist ingaan. Deze vrouwen hebben geaccepteerd dat hun partner het recht heeft beslissingen te nemen over hun gedrag en discipline en zullen zich bij zijn beslissingen neerleggen. Ze zullen straf uit voorzorg vanuit dit gegeven accepteren. Straf uit voorzorg kan op ieder moment in de relatie te berde gebracht worden. Stellen die een contract gebruiken waarin het ongewenste gedrag en de daaraan verbonden straf zijn vastgelegd, zouden straf uit voorzorg in de overeenkomst op kunnen nemen. Sommige stellen zullen mondeling overeenkomen dat straf uit voorzorg gebruikt kan worden, anderen zijn het er juist over eens dat het niet toegepast wordt. Vrouwen die hun echtgenoot carte blanche gegeven hebben als het aankomt op een pak op haar billen als hij denkt dat ze dat nodig heeft, zullen soms straf uit voorzorg krijgen en hebben zich daar maar bij neer te leggen. Het zal ze in ieder geval geen blijvende schade toebrengen en zal waarschijnlijk een zeer heilzame werking hebben op haar gedrag en op de relatie met haar partner. Tot slot is straffen uit voorzorg een hulpmiddel dat er toe kan bijdragen het gedrag van de vrouw en de relatie die ze samen hebben, te verbeteren. Als dit hulpmiddel werkt, dan moet een stel het zeker blijven gebruiken. Is dit niet het geval, dan kan het beter afgeschaft worden.


Je zult je afvragen, “Waarom zou de vrouw geen kans moeten hebben om te laten zien dat ze zich kan gedragen voordat ze gestraft wordt?” Het hele idee van straf uit voorzorg lijkt tamelijk oneerlijk, zul je denken. En dat klopt! Natuurlijk moet ze de kans krijgen zich naar behoren te gedragen voordat ze gestraft wordt. Natuurlijk is het oneerlijk dat ze en pak op haar billen krijgt als ze nog geen stap verkeerd heeft gezet. Tenzij ze een flinke reputatie heeft betreffende gedrag in vergelijkbare situaties. Tenzij ze al verschillende keren gestraft is voor gedrag in een vergelijkbare situatie, maar er nog niets van geleerd heeft. In dergelijke gevallen kan straf uit voorzorg zelfs van harte aan te bevelen zijn en is het helemaal niet oneerlijk. Als ze in het verleden voor hetzelfde vergrijp al eens gestraft is en dit niet tot verbeteringen heeft geleid, dan kan een pak slaag uit voorzorg ervoor zorgen dat ze niet opnieuw de fout ingaat. Het zorgt er voor dat ze zich erg bewust wordt van haar gedrag. Het maakt haar bewust van haar gedrag.


Een straf uit voorzorg is met name bruikbaar als het negatieve gedrag van de vrouw anderen treft. Als ze de sterke neiging heeft om anderen te kwetsen of ondoordacht en onvoorzichtig te benaderen in bepaalde situaties, dan kan discipline uit voorzorg vaak voorkomen dat ze anderen beschadigt of zonder respect benadert. Haar gedrag in dergelijke toekomstige situaties is een stuk belangrijker dan haar tijdelijke ongemak door een preventief pak op haar blote billen.


Een pak slaag uit voorzorg werkt goed. Het werkt goed omdat de herinnering van het pak op haar billen vers in haar geheugen ligt. Het werkt omdat het branden en gloeien van haar bips nog aanwezig is. Dit zijn beide lichamelijke reacties die een pak slaag uit voorzorg heilzaam maken. Bovendien werkt het goed omdat het de vrouw herinnert aan eerdere momenten waarop ze de fout inging. Ze weet daarom dat ze niet ten onrechte gestraft is. Ze weet dat er eerdere momenten waren waarop ze haar gedrag had kunnen verbeteren maar dit niet heeft gedaan. Ze herkent de essentie van de juistheid van een pak slaag uit voorzorg en realiseert zich dat haar gedrag moet veranderen, anders zal ze zowel voor als na de gelegenheid op haar billen krijgen. De wetenschap van haar wangedrag maakt dat een schuldgevoel prominent aanwezig is en dit bewustzijn rechtvaardigt het pak slaag uit voorzorg en heeft bovendien een voordelig effect.

Wanneer een vrouw uit voorzorg een pak op haar blote billen krijgt, dan dient dat zo kort mogelijk voor de risicovolle situatie (waar ze de vorige keer de fout inging) dienen te gebeuren. Als het stel over een week gaat lunchen bij zijn ouders, een situatie waar de vrouw nog al eens de mist in gaat, dan is het het beste als het pak slaag gegeven wordt vlak voor ze vertrekken. Het pak slaag zes dagen tevoren geven is geen goed idee natuurlijk, want ze zal het pak op haar bips vergeten zijn als het eenmaal zover is en dan is de heilzame werking verdwenen. Ze zal dan waarschijnlijk na de lunchafspraak weer op haar billen moeten krijgen wegens wangedrag, hetgeen weer veel ruis met zich meebrengt.


Soms is het acceptabel om het pak slaag uit voorzorg de dag of de avond tevoren te geven, zeker als het stel de volgende ochtend vroeg uit de veren moet. Onder bepaalde omstandigheden is een pak slaag uit voorzorg zelfs acceptabel en heilzaam als het een week tevoren gegeven wordt. Bijvoorbeeld als de heer des huizes een week op pad is voor zaken. In deze situatie kan het goed zijn haar een pak slaag uit voorzorg of een periodiek pak slaag te geven. Dit geeft haar een nuttige herinnering aan zijn bereidheid haar te straffen voor haar gedrag indien dat noodzakelijk is. En deze herinnering zal in haar hoofd rondspoken in de periode dat hij weg is.


Hoe een pak slaag uit voorzorg gegeven moet worden? Met andere woorden wijkt het af van hoe een pak slaag voor straf gegeven wordt? Het antwoord is – dat hangt er van af. Sommige mannen geven er de voorkeur aan een pak slaag uit voorzorg net zo te laten verlopen als een “gewoon” pak slaag, maar dan minder hard, omdat er nog geen overtreding is. Hoewel dat een eerlijke en redelijke aanpak is, zullen anderen er de voorkeur aan geven een pak slaag uit voorzorg net zo hard en streng te laten zijn als een pak slaag voor wangedrag, omdat ze gaan voor het volledige effect. Als het pak slaag te mild is zou het zijn uitwerking wel eens kunnen missen. Dit is iets wat het stel van tevoren kan bespreken, maar als de principes van een pak slaag uit voorzorg eenmaal geaccordeerd zijn, ligt de uiteindelijke beslissing bij hem!


Sommige mensen zullen zich afvragen of het nodig is dat er tranen vloeien bij een pak slaag uit voorzorg. In het algemeen gesproken is het antwoord ja, omdat tranen een belangrijk en integraal onderdeel zijn van de huiselijke discipline en ze daarom altijd aangemoedigd zouden moeten worden. Lees het artikel over tranen voor meer informatie. Voor hen die een pak slaag uit voorzorg minder streng laten zijn dan een pak slaag voor misdragingen, zullen de wens om de tranen te laten vloeien niet zo hebben of zullen haar zo straffen dat ze minder huilt dan bij een pak op haar billen voor straf.


Het gebruik van slaag uit voorzorg kan goed samengaan met een wekelijks schema van periodieke straf. Ze hoeven niet te conflicteren. Als een vrouw haar periodieke pak slaag iedere zondag krijgt bijvoorbeeld, en er doet zich op zaterdag een situatie voor die zich leent voor een pak slaag uit voorzorg, dan kan het geen kwaad haar op zaterdag uit voorzorg en op zondag volgens schema te straffen. Het schema van periodieke discipline staat helemaal los van eventuele billenkoek uit voorzorg. Sommigen zullen betogen dat straf volgens schema dan wel voldoende is, maar deze vergeten dat de bedoeling van straf uit voorzorg is om misdragingen te voorkomen. Een vrouw op haar billen geven als ze zich al misdragen heeft is het dempen van de put als het kalf verdronken is, een beetje laat dus. Het hele concept van billenkoek uit voorzorg is gebaseerd op het idee van preventieve afschrikkende straf, die goed gedrag in de onmiddellijke toekomst garandeert. Het is een potentiële herinnering voor de vrouw dat ze zich goed moet gedragen en dat oneerlijkheid, onbeleefdheid en ongehoorzaamheid van haar kant niet ongestraft zal blijven.


Zoals eerder opgemerkt, kan straf uit voorzorg gebruikt worden door stellen die niet doen aan periodieke straffen. Sommige vrouwen hebben soms lange tijd geen straf nodig. Als er daarentegen een risicovolle situatie opdoemt, kan een pak op haar billen uit voorzorg heel heilzaam werken, zeker voor een stel dat niet aan periodieke straf doet. Een schema met periodieke straffen zal haar normaal gesproken helpen zich evenwichtig, liefhebbend en uitgebalanceerd te gedragen. Zonder dit, zal de man moeten wachten tot ze zich daadwerkelijk misdraagt om haar vervolgens een flink pak op haar blote billen te geven. Een straf uit voorzorg kan dit gedrag en dus ook aanvullende straffen voorkomen.


Omdat de meeste vrouwen op een meer intuïtief en emotioneel niveau functioneren, zullen ze soms het gevoel hebben in een achtbaan van gebeurtenissen en emotionele reacties te zitten, die niet altijd goed voor hen (of voor mensen in hun omgeving) is. Ze kunnen zich laten meeslepen in emotionele reacties en gedrag die pijnlijk zijn voor henzelf of anderen. Hier kan discipline uit voorzorg de achtbaan tot stilstand brengen, voordat deze op hol slaat en schade toebrengt. Dit is ook het moment dat de objectievere houding van de man goed van pas komt. Zijn liefdevolle maar strenge begeleiding middels de technieken van de huiselijke discipline is hetgeen haar gedrag regisseert en corrigeert, voor haar bestwil en voor de kwaliteit van hun relatie.


Een pak slaag uit voorzorg moet bij iedere gelegenheid gebruikt worden die naar verwachting ongehoorzaamheid, onbeleefdheid en oneerlijkheid zal uitlokken bij de vrouw. Dit kan bijvoorbeeld zijn als haar schoonouders op bezoek komen. Haar gedrag kan dan veel te wensen overlaten en ze kan op ongepaste wijze uiting aan haar frustraties geven. Straf uit voorzorg kan gegeven worden in situaties waarin dat met periodieke straf of straf voor misdragingen, niet kan. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: op vakantie zijn of te gast zijn bij anderen, waarbij een gebrek aan privacy straffen onmogelijk maakt. Een pak slaag uit voorzorg wordt voor de vakantie gegeven en fungeert als een waarschuwing om zich goed te gedragen in de komende strafvrije periode. Wanneer zij een pak slaag uit voorzorg krijgt, zeker voor een strandvakantie, is het belangrijk geen sporen na te laten op haar billen of bovenbenen die zichtbaar zijn als ze haar badkleding draagt.


Een andere situatie waarin straf uit voorzorg gewenst kan zijn, is wanneer er logees komen. De aanwezigheid van gasten is een belangrijke sta in de weg wat betreft de privacy, tenzij je een heel groot huis hebt. Gebrek aan privacy voorkomt dat een pak slaag op een normale manier uitgedeeld kan worden. Een pak slaag uit voorzorg kan gegeven worden voor de gasten arriveren. Dit kan haar helpen haar beste beentje voor te zetten, ondanks de druk van een afname van de privacy. Hetzelfde kan gebeuren als het stel zelf te gast is bij anderen. Als gasten heb je gewoonlijk niet de vrijheid of de privacy om de normale huislijke discipline te praktiseren. Een pak slaag uit voorzorg kan dan behulpzaam zijn.


Een pak op haar blote billen uit voorzorg moet niet te ver van tevoren worden gegeven, omdat het lesje al weer vergeten is voordat de risicovolle situatie zich aandient. Herinneringen vervagen, zeker de onplezierige herinnering aan een pak op de billen. Een pak slaag uit voorzorg moet dus redelijk kort voor de situatie die voorkomen moet worden, gegeven worden. Aan de andere kant natuurlijk ook weer niet te dicht op de situatie, dit om te voorkomen dat haar tranen nog niet droog zijn of het ongemakkelijk zitten nog waarneembaar is. Haar bips moet nog gevoelig genoeg zijn, maar niet zo’n pijn doen dat ze niet normaal kan zitten. Meer informatie hierover in het artikel over hoe een pak slaag te geven. Een langer, maar minder hard pak op haar billen doet de effectiviteit van het pak slaag toenemen maar vermindert de kans op blauwe plekken.