Redenen voor een spanking

Zo veel mensen, zo veel redenen voor een spanking. Toch zijn er enkele veelvoorkomende redenen waarom iemand een goed pak slaag kan krijgen. We sommen deze hier even op. Misschien ken jij nog een andere reden, maar in elk geval zijn dit de meest voorkomende.

Straf

De eerste reden waarom iemand een spanking kan verdienen, is natuurlijk als straf. Je bent de afspraken niet nagekomen, dus staat je nu een flink pak slaag te wachten.

Hier horen vaak rituelen bij. Misschien moet je eerst even in de hoek gaan staan, misschien moet je je helemaal uitkleden, tot je naakt bent, misschien moet je knielen of jezelf aanbieden. Rituelen zijn vaak een onderdeel van de straf die de ervaring sterker maken en die ervoor zorgen dat de boodschap goed doordringt. Rituelen werken het beste als ze op jullie afzonderlijke situatie worden toegespitst. Voor de ene doet in de hoek staan helemaal niets, voor de ander is het net een mooi moment om even tot rust te komen en stil te staan bij de reden van de straf. Ook de preek kan hieraan bijdragen: er wordt uitgebreid uit de doeken gedaan waarom je straf verdiend hebt en wat je een volgende keer moet doen om te voorkomen dat je opnieuw in deze situatie belandt.

Vaak zijn spankees opgelucht als de preek voorbij is en het pak slaag eindelijk begint. Meestal duurt dat echter niet lang. Bij straf wordt namelijk de opwarming nogal eens overgeslagen. Of misschien heb je geluk en krijg je toch eerst een opwarming voor het echte werk begint, omdat je billen dan meer kunnen hebben en de D dus langer en harder kan blijven doorslaan dan zonder een opwarming het geval was geweest.

In elk geval is het de bedoeling dat straf doordringt. De ene keer is daar meer voor nodig dan de andere keer. Vaak is de straf pas afgelopen als de D zich ervan verzekerd heeft dat de spankee minstens een paar dagen lang niet comfortabel zal kunnen zitten. Maar soms is een spankee al in tranen nog voor het pak slaag begint en dient de pijn vooral om te zorgen dat ze het zichzelf ook kan vergeven, door eerst boete te doen. Dit kan een erg katholiek idee lijken, maar bij oprecht berouw werkt het wel. Het pak slaag sluit het af, daarna kun je weer verder. Hoe hard of hoe zacht is niet waar het om draait. Dat de boodschap doordringt en het gedrag niet herhaald wordt, dat is het belangrijkste doel van een strafspanking.

De nazorg is dan ook erg belangrijk. De D moet de spankee troosten, haar laten weten dat alles nu weer goed is en dat ze weer verder kunnen. Eventueel met een extra waarschuwing (begeleid door een gemeen kneepje in de nu uiterst pijnlijke billen, grmbl) om het écht niet meer te doen. Wat de spankee uiteraard zal beloven. Tot ze het de volgende keer opnieuw doet. Fouten maken is nu eenmaal menselijk! 😉

Funishment

Échte straf is best heftig. En als die zijn doel bereikt, dan zul je die ook niet elke week of zelfs maar elke maand willen. Toch kan het zijn dat het idee van straf je aanspreekt, maar dan misschien gewoon niet omwille van een echt serieuze reden of ernstige overtreding. Als je regelmatig “vergeet” je rekeningen te betalen, dan zal dat op den duur namelijk meer gevolgen krijgen dan enkel een strafspanking.

Maar in plaats van een echte “punishment” kun je misschien wel een “funishment” proberen te verdienen. Dat is “straf”, maar tussen aanhalingstekens. De D is niet écht boos, maar zal je wel een preek geven. Al verwacht hij wellicht niet van de spankee dat ze belooft het nooit meer te doen, omdat hij het (niet zo?) stiekem zelf ook grappig vindt.

Funishments kunnen worden uitgelokt door te bratten. Als dat binnen jullie dynamiek past, dan kan dit een hele leuke vorm van ontlading zijn. Soms gebeurt het zelfs dat de spankee lachend over de knie ligt, terwijl de D even hard slaat als hij lacht. Funishment is, zoals de naam het zegt, fun. Het is voor allebei leuk, maar daarom wordt er niet minder hard geslagen …

Maintenance

Soms is de reden voor een spanking gewoon om te zorgen dat er geen reden voor een spanking zal komen. Af en toe is een pak slaag gewoon even nodig. De D wil dan vermijden dat de spankee bewust straf gaat opzoeken door opzettelijk regels te overtreden. Daarom kan er afgesproken worden dat ze sowieso elke week of elke twee weken of elke maand of … een goed pak slaag krijgt “om haar scherp te houden”.

Een maintenance spanking verloopt meestal zoals straf, inclusief rituelen, maar zonder preek, want de spankee heeft niets verkeerd gedaan. Dit pak slaag is een bevestiging van de machtsverhoudingen in de relatie. Dit kan oneerlijk lijken, want de spankee heeft niets verkeerd gedaan, waarom krijgt ze dan toch een pak slaag? Het antwoord is simpel: omdat het haar goed doet en ze dit zelf ook weet. Een pak slaag kan een cathartisch effect hebben, waardoor je hoofd achteraf leger voelt en je beter in je vel zit. Een maintenance spanking kan dus voor beide partijen een voordelig effect hebben: voor de D omdat de spankee niet in de verleiding komt om zich te misdragen om straf uit te lokken en voor de spankee omdat ze tijdens het pak slaag allemaal leuke stofjes aanmaakt die ervoor zorgen dat ze zich beter in haar vel zal voelen.

Preventief

Net als een maintenance spanking moet een preventieve spanking ervoor zorgen dat er geen straf komt. Het grootste verschil is dat een maintenance spanking op regelmatige basis wordt gegeven en een preventieve spanking enkel als daar aanleiding toe is. Aanleiding? Maar het is toch om straf te vermijden? Ja, inderdaad! Een preventieve spanking kan worden uitgedeeld als er een situatie aan komt waarin de spankee eerder al de mist in ging. Een voorbeeld: een spankee die tandartsbezoeken steeds uitstelt en “vergeet” te gaan als ze een afspraak heeft, kan er baat bij hebben om in de dagen voor de afspraak een goed pak slaag te krijgen om haar te motiveren om toch op het aangeduide tijdsstip in de behandelkamer van de tandarts te verschijnen.

Stress-release

Een spanking kan zorgen dat je met een nieuwe lei opnieuw kan beginnen, omdat je zonden weer vergeven zijn. Maar soms heb je niets fout gedaan en toch nood aan een goed pak slaag. Omdat je hoofd te vol zit, omdat je erg veel stress hebt op het werk of in andere aspecten van je leven, omdat het allemaal even te veel wordt … Sommige mensen gaan dan mediteren, spankees gaan dan over de knie. Om achteraf rustiger te zijn en meer ruimte te hebben voor constructieve gedachten en om gewoon algemeen beter je vel te zitten.

A spanking a day keeps the doctor away! Oké, misschien niet elke dag of zo …

Rollenspel

De schoolmeester die een stoute leerling over zijn bureau buigt, een schuldeiser die betaling in de vorm van een pak slaag int, een personal trainer met specifieke motivatiemethodes … De mogelijkheden zijn eindeloos. Als je je fantasie de vrije loop laat, dan kunnen er erg leuke spankingscènes ontstaan.

Voor sommige mensen kan het een drempel zijn. “Maar ik ben helemaal niet zo goed in acteren!” Hierbij is het dan handig als de D het voortouw neemt, zodat de spankee er gewoon in mee kan gaan. Uiteindelijk is het de D die de leiding heeft, dus dan is het ook best als de D ook binnen het rollenspel de leiding op zich neemt. En als er eens een flater gebeurt, of je valt uit je rol, dan is er geen man overboord. Even lachen, misschien een paar extra klappen om het goed te maken, en je kunt weer verder!

Het handige aan een rollenspel is dat het niet “echt” is, maar dat de pijn wél echt gevoeld wordt. Je krijgt dus alle voordelen van een pak slaag, van een straf, zonder dat je echt iets verkeerd hebt gedaan en zonder dat je je dus echt schuldig hoeft te voelen. Maar wel met de echte opluchting achteraf.

Voorspel

Spanking kan uiteraard ook leuk zijn als voorspel. Over de knie is er wel wat meer bereikbaar dan enkel de billen, zeker als de benen van de spankee gespreid worden. Slaan kan dan afgewisseld worden met aaien en andere stimulatievormen.

Zomaar

“Omdat ik het zeg,” is voor sommige D’s al voldoende reden om een pak slaag uit te delen. Dit is erg oneerlijk en frustrerend (maar op een leuke manier) voor de spankee, want hier valt niets tegenin te brengen. Het bevestigt haar onderdanige positie in de relatie en stiekem is dat alleen maar leuk, toch?

Periodiek vs. straf

Periodieke billenkoek is een belangrijk onderdeel van de HD levensstijl. Het is een hulpmiddel om een vrouw zich goed te laten gedragen. Het helpt haar met andere woorden om gehoorzaam, respectvol, eerlijk en vrouwelijk te zijn. Door periodieke billenkoek worden deze al aanwezige goede eigenschappen verder uitgebouwd, zodat ze haar vrouwelijkheid en onderdanigheid verder kan ontwikkelen. In tegenstelling tot een pak slaag als straf voor een bepaalde overtreding, is periodieke billenkoek dus een positieve manier om haar vrouwelijkheid en onderdanigheid te stimuleren.

Veruit het belangrijkste aspect van periodieke billenkoek is de regelmaat ervan. Regelmaat is cruciaal. Als een vrouw niet regelmatig een periodiek pak op haar bips van haar heer des huizes krijgt, dan laat hij haar niet zijn betrokkenheid bij de HD levensstijl zien en blijft zij in het ongewisse over zijn commitment. Ook wordt zij niet aan haar onderdanige, vrouwelijke rol herinnerd. Haar gedrag zal hierdoor langzaam achteruit gaan. Meestal zal zij hem dan vaker uit gaan dagen of regelrecht gaan lopen klieren, met als gevolg dat zij vaker voor straf over de knie moet.

Een verstandige heer des huizes zal altijd de verhouding tussen straf en periodieke billenkoek nauwlettend in de gaten houden. Daarbij zou hij moeten turven hoe vaak hij zijn vrouw de afgelopen maand periodiek over de knie heeft gelegd en dit aantal vergelijken met de keren dat ze voor straf op haar bips heeft gehad.

Mocht ze vaker voor straf over de knie gaan dan periodiek, dan is er een probleem. Het geeft aan dat ze niet vaak genoeg periodieke billenkoek krijgt. Want anders zou ze niet zo vaak tegen straf aanlopen.

Stel een vrouw heeft gedurende een maand vijf keer periodieke billenkoek en vijf keer billenkoek voor straf gehad. Dan is ze in totaal tien keer over de knie gegaan. Het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal is dan precies 50%. Krijgt ze daarentegen vijf keer periodieke billenkoek en twee keer voor straf op haar bips, dan is het aandeel van de periodieke billenkoek 71%.

Het aantal keren dat een vrouw een pak op haar blote billen krijgt is hierbij niet van belang. Wanneer de ene vrouw vijf keer periodiek en vijf keer voor straf en de andere tien keer periodiek en tien keer voor straf op haar billen krijgt, dan is de verhouding in beide gevallen gelijk, te weten 50%. Niet de kwantiteit is dus belangrijk, maar de verhouding tussen periodieke billenkoek en straf.

Het is aan te bevelen dat de heer des huizes regelmatig de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf onder de loep neemt. Wanneer hij ontdekt dat hij haar vaker voor straf over de knie legt dan dat ze periodieke billenkoek krijgt, is er iets mis. Het is een teken dat zij onvoldoende periodieke billenkoek krijgt, zodat ze geen echte vooruitgang met haar overgave kan boeken. In het ergste geval mag het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal aantal keren dat ze op haar bips krijgt, niet kleiner worden dan 50%. Wanneer een vrouw vaak voor straf, maar weinig periodiek op haar billen krijgt, betekent dit heel simpel dat dit laatste veel vaker dient te gebeuren. Ze misdraagt zich te vaak, waardoor haar heer des huizes haar te vaak moet straffen. In plaats daarvan zou ze vaker periodieke billenkoek en minder voor straf een pak slaag moeten krijgen.

Als een verhouding tussen periodieke billenkoek en straf van 50 staat tot 50, nog maar net acceptabel is, wat zou dan een goede verhouding zijn? Simpel gezegd is hoe hoger hoe beter. Als het percentage periodieke billenkoek tot 80% à 90% oploopt, is het aantal keren dat ze over de schreef gaat fors teruggebracht. De heer des huizes kan in een dergelijk geval met recht trots op de vooruitgang van zijn vrouw zijn. Haar overgave is goed. Ook met haar gehoorzaamheid is dan niets mis, net als met haar respect en eerlijkheid.

Een gemiddelde verhouding voor periodieke billenkoek is 70 à 75%, wat niet slecht is voor de meeste vrouwen. Dat zou er dan op neerkomen, dat ze in een bepaalde periode twaalf keer periodiek en vier keer voor straf over de knie gelegd moet worden. Hoewel dit behoorlijk goed is, kan het altijd beter. Zij zou er veel baat bij hebben als de verhouding nog verder opgeschroefd zou worden.

Een verhouding van minder dan 50% is eenvoudigweg te laag. Dit komt over het algemeen alleen voor wanneer een vrouw helemaal geen periodieke billenkoek krijgt of wanneer dit zonder vaste regelmaat gebeurt. Onregelmatigheid ondermijnt het effect van periodieke billenkoek zwaar, vandaar dat regelmaat zo ontzettend belangrijk is.

Een ratio van minder dan 50% kan ook voorkomen bij vrouwen voor wie de HD levensstijl nog nieuw is en van wie de partner nog niet ontdekt heeft hoe heilzaam periodieke billenkoek wel niet is. In het begin zal een vrouw waarschijnlijk behoorlijk vaak voor straf op haar blote billen moeten krijgen. Als dit niet met periodieke billenkoek in balans gebracht wordt zal de verhouding beneden de 50% blijven hangen, wat uiteraard geen goede zaak is.

Je kunt de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf overigens over een iedere willekeurige periode meten, dat hoeft niet per se een maand te zijn. De reden dat we het hier over een maand hebben, is dat een langere periode een beter beeld over gedrag en voortgang van een vrouw geeft. Als je een kortere periode zoals een week neemt, kan ongewoon goed of juist slecht gedrag de verhouding sterk beïnvloeden en zo een vertekend beeld geven.

Voor vrouwen die zich erg goed gedragen en die maar heel weinig periodiek op hun billen krijgen en nog minder voor straf, kan beter een langere meetperiode gebruikt worden, bijvoorbeeld drie maanden, een half jaar of zelfs een jaar. Het is wel belangrijk nauwkeurig bij te houden hoe vaak ze op haar billen krijgt, zeker als over zo’n lange periode gemeten wordt.

Als een heer des huizes de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf wil berekenen, moet hij goed bijhouden hoe vaak hij zijn vrouw over de knie legt. Hiervoor zou hij bijvoorbeeld een schema kunnen maken waarin hij aan kan tekenen hoe vaak zij een pak op haar blote bips krijgt en of dit voor straf of periodiek gebeurt. Een alternatief is het bijhouden van een dagboek, wat dan meestal door de vrouw zelf gebeurt. Als ze van ieder pak slaag een notitie maakt kan later gemakkelijk teruggezocht worden hoe vaak ze op haar billen gehad heeft, omdat precies staat vastgelegd waarom en hoe ze op haar bips gehad heeft.

Periodieke billenkoek / maintenance spanking

Periodieke billenkoek, in het Engels maintenance spanking genoemd, is een regelmatig pak op de billen dat wordt gegeven, gewoon omdat de vrouw dat nodig heeft. Het is een belangrijk onderdeel van een relatie met huiselijke discipline. Het concept is eenvoudig, maar doorgaans erg effectief. Het houdt in, dat de vrouw regelmatig een pak op haar billen krijgt om haar te laten voelen wat er gebeurt als ze zich níet goed zou gedragen en staat dus los van billenkoek voor straf. Belangrijk is dat een dergelijk pak slaag op gezette tijden plaatsvindt, dit in tegenstelling tot een corrigerend pak op haar billen, dat alleen plaatsvindt als ze het verdient. Periodieke billenkoek kan, afhankelijk van wat het paar heeft afgesproken en de frequentie die de man voor zijn vrouw nodig acht, dagelijks, wekelijks of maandelijks plaatsvinden.

 
De belangrijkste reden voor preventieve billenkoek is ervoor te zorgen dat een vrouw zich goed blijft gedragen. Natuurlijk klinkt het een beetje gek om haar een pak slaag te geven zonder dat ze iets fout heeft gedaan. Sommige mannen zullen eerder geneigd zijn dit goede gedrag te belonen, dan haar over de knie te nemen om toekomstige misdragingen te voorkomen. Dat is op zichzelf heel begrijpelijk. Het doel van periodieke billenkoek is haar er telkens aan te herinneren dat ze zich altijd te gedragen heeft en dat ze niet mag vervallen in slordig, onbeleefd of anderszins slecht gedrag. Naarmate het langer geleden is dat ze voor haar billen heeft gekregen, kan de herinnering aan de pijn gemakkelijk vervagen. Na verloop van tijd kan ze zelfs helemaal vergeten zijn, dat ze ooit voor haar billen kreeg wanneer ze zich slecht gedroeg, laat staan dat het een onplezierige en pijnlijke ervaring was. Een periodiek pak slaag herinnert haar eraan dat een pak slaag echt pijn doet en dat ze echt haar best moet doen zich zo te gedragen, dat er geen reden voor straf is.

Een tweede reden om een vrouw periodiek billenkoek te geven is om haar te straffen voor eventuele overtredingen die ze begaan heeft sinds ze voor het laatst voor haar billen kreeg, of dat nu periodiek of voor straf was. Zo kunnen er sindsdien bepaalde dingen zijn voorgevallen die ze alweer vergeten is, of dingen waarvan ze weet dat ze er een pak slaag voor heeft verdiend, maar die er toch tussendoor geglipt zijn. Periodieke billenkoek is een ideale manier om dit soort misdragingen op gezette tijden aan te pakken. Het voorkomt dat kleine kwesties zich gaan opstapelen en kunnen uitgroeien tot een probleem dat een serieuze bedreiging voor de goede verstandhouding en haar relatie vormt. Het pak slaag zorgt ervoor dat ze met een schone lei verder kan met haar leven en haar relatie, zonder dat onopgeloste kwesties en onbestrafte misdragingen onderhuids door blijven sudderen.


Een derde reden voor periodieke billenkoek is dat dit een goede gelegenheid is om haar logboek te controleren. De vrouw kan dagelijks een logboek (of dagboek of aantekenboek of wat dan ook) bijhouden. Hierin noteert ze haar gedachten, gevoelens, wat ze gedaan en gezegd heeft, en dan met name de zaken waarvan ze weet dat ze er straf voor verdient, zoals onhebbelijkheden en leugentjes. Het logboek wordt dan bekeken als het weer tijd is voor een periodiek pak op haar billen. Hij leest dan de aantekeningen die zij gemaakt heeft sinds de vorige keer. Zo kan hij erachter komen wat haar gedachten zijn geweest en wat ze gedaan heeft. Ze kan al haar misdragingen, twijfels en gevoelens noteren, in de veilige wetenschap dat hij ze zal lezen en haar zal straffen voor die dingen waarvoor ze ook straf verdient. Een logboek is een uitstekende manier om er voor te zorgen dat een vrouw altijd rekenschap voor haar daden moet afleggen en dat haar man haar consequent en grondig straft, zodat ze zich veilig, geborgen en geliefd voelt. Het bijhouden van een logboek is een goede manier voor een vrouw om zich, in het bijzonder in de context van een relatie met huiselijke discipline, te ontwikkelen. Daarbij is een periodiek pak op de billen een mooi moment om haar logboek door te nemen en zo eventuele benodigde straf in dat periodieke pak billenkoek op te nemen.

 
Een vierde reden voor periodieke billenkoek is dat dit de intieme band tussen man en vrouw versterkt. Deze vorm van intimiteit is de beloning van het geven en ondergaan van deze periodieke billenkoek. Het is het soort intimiteit die stellen ervaren als ze nog volop verliefd zijn. De billenkoek en alles wat eromheen hangt in een relatie met huiselijke discipline, is een manier om deze intimiteit steeds weer op gang te brengen en dat is de reden dat veel vrouwen zich hiertoe voelen aangetrokken of er nieuwsgierig naar zijn. Ze proberen het gevoel terug te krijgen, dat ze door hun partner geliefd, beschermd en gekoesterd worden.

Een vijfde reden waarom periodieke billenkoek zo nuttig kan zijn, is dat het de sinds het laatste pak op haar billen opgekropte en opgebouwde spanningen kan wegnemen. Een pak billenkoek is voor een vrouw een krachtige manier om negatieve emoties los te laten, zeker als ze lang en hard genoeg wordt geslagen om haar tot tranen te brengen. Tranen bevatten veel met stress verband houdende chemische stoffen, dus is een huilbui een goede manier om van stress bevrijd te worden, zoals veel vrouwen trouwens allang weten. Billenkoek in het algemeen heeft niet altijd hetzelfde bevrijdende effect, hoewel dat bij sommige vrouwen wel het geval kan zijn. Billenkoek uit erotische motieven mist vaak de krachtige emoties die bij een flinke strafsessie wel naar boven komen. Daarom hebben de meeste vrouwen een strafsessie of periodieke billenkoek nodig om verlost te worden van hun sinds hun laatste pak slaag opgebouwde negatieve gevoelens. Daarom heeft men het ook wel over therapeutische en stressverlagende billenboek om het effect van dit soort sessies te beschrijven.


Een zesde reden waarom een periodiek pak slaag zowel voor de vrouw als het stel nuttig is, heeft te maken met het regelmatige karakter ervan. Een periodiek pak voor haar billen maakt een vrouw eens en temeer duidelijk, dat haar partner zich volledig aan de door hen afgesproken levenswijze met huiselijke discipline houdt. Er zijn mannen die zich niet aan de afspraak houden hun vrouw te straffen wanneer zij zich misdraagt. Dat kan zijn omdat hij te moe is, het te druk heeft of eenvoudig omdat hij bang is om de regie echt in handen te nemen en haar het pak op haar billen te geven dat ze zo verdient. Periodieke billenkoek is de eenvoudigste oplossing voor de belemmeringen die een man voelt om zijn vrouw over de knie te leggen. Wanneer ze regelmatig een flink pak op haar billen krijgt, weet ze dat haar man zich volledig aan hun afspraken over discipline in hun relatie zal houden.

Een regelmatig pak op haar billen is voor de vrouw steeds een bevestiging dat haar man echt om haar geeft. Het laat haar zien, dat hij genoeg om haar geeft om haar regelmatig over de knie te nemen en dat hij haar belangrijk genoeg vindt om zich de inspanning van een regelmatig pak billenkoek te getroosten.

Een zevende reden voor periodieke billenkoek is heel belangrijk. Veel vrouwen hunkeren naar de intimiteit met hun partner. Dit intense verlangen kan een vrouw ertoe brengen zich opzettelijk te misdragen om een pak op haar billen uit te lokken. Dergelijk wangedrag wordt in het Engels ook wel “bratting” genoemd, wat eigenlijk betekent: zich gedragen als een vervelend kind. Een vrouw kan zich dit gedrag bewust aanmeten. Zo kan een vrouw die naar een pak slaag verlangt, expres vreselijk gaan lopen klieren. Maar het kan ook onbewust gebeuren, zodat de vrouw niet eens in de gaten heeft waarom ze zo doet. Bratting kan dus vervelend zijn, zeker als het onbewust gebeurt. De beste manier om dit te voorkomen is om haar regelmatig een pak slaag te geven, volgens schema, gewoon omdat ze het nodig heeft. Een regelmatig pak slaag zal ieder verlangen bij een vrouw wegnemen om zich als een vervelend kind te gaan gedragen, omdat ze de intimiteit en liefde waarnaar ze verlangt automatisch bij elke periodieke spanking krijgt.

Een achtste reden voor periodieke billenkoek is om haar onderwerping aan haar partner te bevestigen en aan te moedigen. Het op regelmatige basis toedienen van een pak slaag verplicht de man om in de relatie op gezette tijden de dominante rol op zich te nemen, of hij daar op dat moment nu zin in heeft of niet. In zekere zin functioneert deze vorm van discipline als dominantie- en assertiviteitstraining voor de man, omdat hij door middel van de billenkoek de leiding over zijn vrouw of vriendin moet nemen. Tijdens een disciplinaire sessie moet hij haar mentaal en fysiek volledig de baas zijn. Evenzo moet een vrouw zich onderwerpen aan het pak slaag dat haar partner haar geeft. Ze geeft fysiek, mentaal en emotioneel geheel het heft uit handen aan haar partner, de heer des huizes, totdat hij vindt dat ze genoeg gestraft is. En hoewel ze tijdens het pak slaag kan praten of gillen wat ze wil, ze heeft geen invloed op het verloop ervan, omdat de regie volledig in handen van haar man is. Een pak slaag is een zeer intense ervaring voor haar. Het herinnert haar eraan dat ze heeft ingestemd met de huiselijke discipline. Het herinnert haar eraan dat ze heeft besloten zich heel bewust aan het leiderschap, mentorschap en discipline van haar man te onderwerpen. Een fiks periodiek pak op haar billen herinnert haar eraan dat ze van hem is. Dit gevoel dat ze met huid en haar aan hem toebehoort, is een heel vertrouwd en geruststellend gevoel voor een heleboel vrouwen. Ze voelen zich geliefd en gewaardeerd door hem.

Een manier om een periodiek pak slaag toe te dienen is om dit hetzelfde uit te voeren als een strafsessie. Dat wil zeggen met dezelfde rituelen, woorden, voorbereiding, positie, in de hoek staan, als wanneer ze gestraft wordt voor gedrag. Dit betekent dan ook dat ze even veel klappen (of een even lang pak slaag) krijgt als bij een gewoon pak slaag voor straf. Sommige mensen vinden het ideaal als een periodiek pak slaag identiek is aan een gewoon pak slaag voor straf, omdat het de vrouw laat zien wat er gebeurt als ze zich werkelijk misdraagt. Ze vinden het zinloos om haar een paar onbeduidende tikjes op haar billen te geven met de waarschuwing zich tot de volgende sessie goed moeten gedragen. Een halfzachte aanpak werkt niet. Een pak slaag waar geen overtuiging achter zit werkt niet.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om periodieke billenkoek af te laten wijken van een strafsessie.

De volgende kwestie waarover een stel of de heer des huizes ten aanzien van periodieke billenkoek een beslissing moet nemen, is over de frequentie ervan. Een strakke regelmaat is hierbij belangrijker dan de uiteindelijke frequentie, hier moet dus vanaf het begin duidelijkheid over zijn. Natuurlijk kan het gekozen schema later altijd aangepast worden als hier behoefte aan is.

Gebrek aan regelmaat kan de hele methodiek teniet doen. Als de periodieke billenkoek in een bepaalde week niet gegeven kan worden, vanwege bijvoorbeeld ziekte of een andere dringende reden, dan dient er uitstel gegeven te worden, geen afstel! Als er afstel volgt, loopt de vrouw een hele week haar pak slaag mis, waardoor de periode tussen twee periode spankings vergroot wordt tot 14 dagen. Zo’n lange pauze zal er waarschijnlijk tot zoveel opgekropte frustraties en wangedrag leiden, dat er een of meer strafsessies nodig zijn om dit te corrigeren. Een betere oplossing is om het een dag uit te stellen.


Hoewel het met het veranderen van de relatie (en hopelijk ook met de verbetering van het gedrag van de vrouw) mogelijk is de frequentie te wijzigen, is het belangrijk dit niet te vaak te doen. De reden hiervoor is eenvoudig – als de man steeds veranderingen aanbrengt in het schema, zal de regelmaat en de vastigheid verdwijnen. Er zijn geen harde richtlijnen over wat vaak is en wat niet, behalve dan de stemmingen en het gedrag van de vrouw, wat nu precies de zaken zijn waar huiselijke discipline om draait.


Periodieke spanking biedt vele voordelen. De vrouw wordt eraan herinnerd hoe een pak op haar billen voelt. Ze wordt eraan herinnerd dat een pak slaag onplezierig is en pijn doet. Ze wordt eraan herinnerd dat ze deel uitmaakt van een paar dat huiselijke discipline in hun relatie heeft geïntegreerd. Het herinnert haar eraan dat haar partner het recht heeft haar een pak slaag te geven als ze de fout ingaat en dat dit recht er echt is, en niet slechts in haar verbeelding. Ze kan zichzelf niet wijsmaken dat het lang geleden in een dronken bui is afgesproken en dat het nooit zal gebeuren. Het is geen loos dreigement, het gebeurt echt. Haar verantwoordelijkheden als vrouw zijn ook echt, niet denkbeeldig. Ze kan gewoon over de knie gelegd worden als ze zich misdraagt. Ze wordt eraan herinnerd dat haar partner, de heer des huizes, zich ZEER SERIEUS van zijn taak zal kwijten om huiselijke discipline in hun relatie toe te passen. Ze wordt er aan herinnerd dat hij goed gedrag van haar verwacht. Ze wordt eraan herinnerd dat hij serieus werk maakt van hetgeen ze hebben afgesproken, ook als dat hem moeite en zelfdiscipline kost. Ze wordt er aan herinnerd dat huiselijke discipline tweerichtingsverkeer is, net zoals het haar het nodige kost om zich regelmatig aan haar partner te onderwerpen, het hem ook het nodige kost om haar te bestraffen en de grenzen van het toelaatbare in de gaten te houden.


Na een periodiek pak billenkoek zal ze zich geliefd en gewaardeerd voelen. Ze wordt omringd èn beschermd door sterke mannelijke kracht, een kracht die de liefde en vastberadenheid in zich herbergt om haar te straffen wanneer dat nodig is. De periode na een pak slaag kenmerkt zich door intimiteit en tederheid, een periode die vaker ervaren zou moeten worden, dan alleen na een pak slaag voor straf. Periodieke billenkoek kan op een veilige en gezonde manier in die behoefte voorzien.

Er zijn veel stellen die huiselijke discipline beoefenen en die een pak op de blote bips als straf hanteren om fouten van een vrouw te corrigeren, maar die geen gebruik maken van ‘periodieke billenkoek’. Soms verzet de man zich daartegen, omdat hij denkt dat het geen pas geeft een vrouw die niets gedaan heeft een pak op haar billen te geven. In andere gevallen is het juist de vrouw die categorisch weigert zich te laten straffen als ze niets gedaan heeft.


Het vergt de nodige moed, geloof en wijsheid om een goed en effectief schema van periodieke billenkoek te hanteren. De heer de des huizes moet er vertrouwen in hebben dat het zijn vruchten zal afwerpen. Hij moet de moed hebben haar een pak op haar bips te geven als er strikt genomen geen reden voor is. En hij moet de wijsheid hebben om in te zien hoe zij er baat bij kan hebben als ze periodiek een pak slaag krijgt. Zijn vrouw zal er vertrouwen in moeten hebben dat haar man het echt voor haar eigen bestwil doet. Ze moet de moed hebben het pak slaag te accepteren, ook als ze dat niet verdiend heeft. En ze moet over de wijsheid beschikken in te zien dat zich overgeven aan een periodiek pak billenkoek goed voor haar is, of ze dat nu verdiend heeft of niet.


Wanneer een vrouw voor het eerst een periodiek pak op haar bips krijgt, dan is dat vaak een interessante ervaring voor haar. Ze zal over het algemeen verbaasd zijn over hoe goed ze zich na afloop voelt. Niet direct na het pak slaag, als haar billen nog gloeien, maar wel in de loop van de dag of avond, en de dagen erna. Die eerste keer zal ze denken, dat ze totaal geen emoties bij het pak op haar billen zal hebben, of juist dat ze een enorme weerstand tegen dat onterecht gegeven pak slaag zal voelen. Maar als haar man haar eenmaal een stevig periodiek pak op haar blote billen heeft gegeven, zal ze over het algemeen geen weerstand voelen, maar verbazingwekkend genoeg, juist een gevoel van vrede, rust, kalmte, liefde en geluk.

De meeste vrouwen die door hun man aangezet worden tot het ondergaan van periodieke billenkoek hebben een dergelijke ervaring. Veel vrouwen staan er aanvankelijk nogal gereserveerd tegenover, omdat het volstrekt zinloos lijkt. Toch blijkt het erg goed te werken en periodieke billenkoek kan echt een positieve wending aan iemands leven geven. Wie kan nu bedenken, dat een vrouw zich, wanneer ze zonder aanleiding op haar bips krijgt, geliefd, veilig, bevredigd en vrouwelijk voelt?


Een vrouw heeft periodieke billenkoek nodig om haar te helpen het beste uit zichzelf te halen. Een pak voor slaag voor straf is er voor de gevallen dat ze iets verkeerds doet. Een dergelijke straf zorgt ervoor, dat een vrouw die zich loopt te misdragen met dat gedrag stopt; dat met een negatieve situatie wordt afgerekend. Een periodiek pak slaag wordt juist gegeven als er helemaal geen negatieve situatie is. Waarom is het dan toch noodzakelijk? Omdat billenkoek in de huiselijke discipline zowel in neutrale als negatieve situaties kan worden gebruikt.


In een NEGATIEVE situatie krijgt een vrouw een pak op haar bips om er voor te zorgen dat ze zich weer goed gaat gedragen. Omdat ze het nodig heeft vanuit een negatieve situatie naar een neutrale gebracht te worden. Ze moet voor haar eigen bestwil een pak slaag krijgen, zodat ze ophoudt zich te misdragen. Als ze vervolgens gestraft is en haar gedrag vergeven is, zal haar gedrag weer normaal zijn. Het kan zelfs iets beter zijn dan voorheen. Maar in essentie hebben we het dan over gedrag wat we van ieder volwassen mens mogen verwachten.

In een NEUTRALE situatie daarentegen, kan men een vrouw een periodiek pak op haar billen geven om haar vanuit een neutrale, in een positieve toestand te brengen. Meestal heeft ze zich goed gedragen als ze een periodiek pak op haar billen krijgt. Haar gedrag is normaal en acceptabel en ze hoeft daarom niet gestraft te worden. Dus brengen alle gunstige effecten van een pak billenkoek, zoals meer liefde, meer overgave, meer vrouwelijkheid, enzovoort, haar in een betere gemoedsgesteldheid en zorgen ze dat ze zich beter gedraagt dan gewoonlijk. Door een periodiek pak slaag komt ze vanuit een neutrale zone in een positieve, waarin ze een beter mens dan gewoonlijk is. Ze voelt zich gelukkiger, is minder snel geïrriteerd, is liefdevoller, meer liefhebbende en vrouwelijker, ze geeft zich meer over en voelt een diepe tevredenheid. Wanneer een vrouw dit ervaart, voelt ze zich erg goed. Tegen de verwachting in voelt ze zich geweldig. En dat is nu precies de bedoeling van periodieke billenkoek, om haar vanuit een neutrale in een positieve toestand te brengen.


De reden voor een periodiek pak billenkoek is niet alleen om een vrouw eraan te herinneren dat zij zich goed, respectvol, liefhebbend, onderworpen, gehoorzaam en eerlijk dient te gedragen. Het geeft haar telkens ook weer een positieve kijk op het leven. Wanneer haar gedrag redelijk neutraal is wanneer ze een periodiek pak op haar billen krijgt, zal ze zich daarna altijd beter voelen en gedragen. Omdat er niet met vervelend gedrag afgerekend behoeft te worden, zal het resultaat van periodieke billenkoek zijn, dat ze in een positievere gemoedstoestand wordt gebracht, waarin ze zich beter voelt en zich beter gedraagt dan ervoor.

Dat een heer des huizes zijn vrouw een periodiek pak op haar blote bips geeft is een liefdevolle daad, omdat er veel positiviteit mee gepaard gaat. Het is niet nodig dat hij haar straft: ze heeft immers niets verkeerd gedaan. Het gelouterde gevoel, de overgave, de gehoorzaamheid, het gevoel door hem geliefd te worden, maakt dat ze zich een beter mens voelt. Een vrouw is niet alleen beter af met een periodiek pak op haar billen, iedereen in haar omgeving profiteert ervan. Als ze zich een betere, gelukkigere en liefdevollere vrouw voelt, dan zal iedereen die met haar in contact komt de aanwezigheid van haar positieve energie voelen. Daarom is een periodiek pak slaag zo goed voor een vrouw, haar echtgenoot en iedereen in haar omgeving: omdat het haar een beter en gelukkiger mens maakt.


Een ander voordeel van een periodiek pak op de billen is dat dit aan een consequent beleid bijdraagt. Dit consequente beleid houdt in dat de heer des huizes de afgesproken regels voortdurend en betrouwbaar handhaaft, dus dat hij zijn vrouw straft als ze haar boekje te buiten gaat. Als ze zich niet weet te gedragen krijgt ze een pak op haar blote billen. Misschien niet à la minuut, maar ze kan er wel verzekerd van zijn, dat fout gedrag van haar kant steevast met een flink pak op haar blote billen wordt beantwoord. Zoals is aangegeven in het artikel over ‘consequentheid’, willen alle vrouwen graag dat hun heer des huizes consequent is, maar dat is vaak niet het geval. Dat komt, omdat dit niet altijd even gemakkelijk is voor mannen, zeker voor hen met weinig ervaring in het bestraffen van gedrag van hun vrouw. Het vergt oefening zich consequent op te stellen, maar hoe kan een man zich hierin bekwamen als zijn vrouw zich over het algemeen wel goed gedraagt? De enige kans om te oefenen is dan als ze een pak op haar bips verdiend heeft omdat ze zich niet heeft weten te gedragen.

De oplossing voor dit probleem is natuurlijk periodieke billenkoek. Niet alleen herinnert een periodiek pak slaag een vrouw eraan dat ze zich netjes dient te gedragen, maar het geeft een man ook de gelegenheid om zich erin te bekwamen haar over de knie te leggen. Het helpt hem te leren consequent te worden, ook al bestraft hij haar met periodieke billenkoek niet omdat ze haar boekje te buiten gegaan is. Omdat een pak slaag voor straf niet zo vaak voorkomt, kan het hele proces van een vrouw naar de slaapkamer sturen, haar te laten gehoorzamen, te zorgen dat ze haar bips bloot maakt, haar over de knie te leggen en haar op haar billen te geven tot ze moet huilen, iets zijn waar hij als een berg tegenop ziet.

Een periodiek pak slaag kan het voor een man gemakkelijker maken, omdat hij zo regelmatig ervaring op kan doen. Het zorgt ervoor dat het een gewoonte wordt dat hij zijn vrouw een pak op haar bips geeft om haar gehoorzaamheid, overgave, vrouwelijkheid, respect, eerlijkheid en liefde bij te brengen. In plaats van haar zo af en toe een pak op haar billen te geven, omdat ze zich niet heeft weten te gedragen, geeft hij haar regelmatig een periodiek pak slaag. En wanneer ze zich dan echt misdragen heeft, dan is hij bereid en voorbereid om op zijn strepen te gaan staan en haar het pak slaag te geven dat ze nodig heeft. Hij is er dan altijd klaar voor haar welke les dan ook over haar houding en gedrag te leren.