Onderwerping of onderdanigheid is voor veel vrouwen een complexe zaak. Hoewel het bij huiselijke discipline centraal staat, hebben ze het er maar liever niet over, omdat het beelden oproept van vrouwen die altijd maar braaf ja en amen zeggen op wat hun man vraagt en van vrouwen die hun persoonlijkheid hebben verloren en slaafs geworden zijn. Er zijn veel vrouwen die huiselijke discipline aanhangen en die een flink pak slaag krijgen als ze zich misdragen, maar die altijd luid en duidelijk zullen ontkennen dat ze op welke manier dan ook onderdanig zijn.

Onderdanig of onderworpen zijn betekent niet dat men een voetveeg is. Vrouwen die denken dat dit wel zo is, zijn meestal ook degenen die zich zullen haasten te ontkennen dat ze onderdanig zijn. Dat komt omdat ze niet goed begrijpen waar het daarbij om gaat. Het betekent niet dat je je persoonlijkheid verliest en een soort voetveeg zonder eigen mening, ideeën en levenslust wordt. Dat juist absoluut niet. Het betekent wel dat je díe in je eigen psyche verborgen vrouwelijke eigenschappen naar boven haalt, die bij veel vrouwen verborgen blijven of ontkend worden.

Er zijn veel redenen waarom vrouwen ervoor kiezen hun verlangen zich af en toe onderdanig op te stellen, ontkennen. De belangrijkste zijn de invloed van het feminisme en die van de media, en de verwachtingen van familie en vrienden. Deze factoren dragen in belangrijke mate bij aan hoe de meeste vrouwen zich gedragen. Maar uiteindelijk zijn ze minder belangrijk dan wat een vrouw van zichzelf gelooft.


De grootste remmende factor op een vrouws vrouwelijkheid is haar eigen houding. Onafhankelijk van de invloed van de media, het feminisme en de mensen die haar omringen, is de belangrijkste reden waarom een vrouw ervoor kiest haar onderdanige gevoelens te onderdrukken, dat ze er zelf op de een of andere manier bang voor is. Veel vrouwen hebben het idee dat ze het niet aan zouden kunnen hun vrouwelijkheid te tonen, omdat dit hen te kwetsbaar zou maken en ze bang zijn om gekwetst te worden. Die angst is, zoals zovele angsten, ongegrond.


Wanneer een vrouw er onbewust voor gekozen heeft haar eigen onderdanigheid te onderdrukken, kan ze heel boos worden op mensen die het niet met die beslissing eens zijn. Ze kan zich dan ontzettend ergeren wanneer ze iemand hoort zeggen dat onderdanigheid niet onderdrukt zou moeten worden. Ze heeft immers zoveel energie in het ontkennen van haar vrouwelijkheid gestoken, dat het echt een afknapper zou zijn als zou blijken, dat ze haar energie verspild heeft. En dat heeft ze, en dat weet ze ook wel, maar dat maakt haar alleen nog maar bozer. Ze kan woedend worden op onderdanige vrouwen, omdat hun gedrag lijnrecht tegen haar eigen opvattingen indruist. In gedachten zal ze heel veel redenen bedenken waarom haar boosheid gerechtvaardigd is en onderworpen vrouwen hun eigen geslacht verraden. Maar uiteindelijk zijn deze redenen slechts drogredenen en hebben ze niets met de realiteit te maken hebben, noch die van haar, noch die van andere vrouwen.


Vrouwen die met hun vriend of echtgenoot een vorm van huiselijke discipline hebben afgesproken, zijn ermee akkoord gegaan dat zij als vrouw voor wat betreft hun gedrag, handelingen en uitlatingen onder de leiding van hun man staan. Wanneer het gedrag niet voldoet aan de eisen die het stel ervoor afgesproken heeft, dan krijgt de vrouw een pak slaag van de man om haar een lesje te leren.


Zelfs als een vrouw in het dagelijks leven niet echt een onderdanig type is, is huiselijke discipline een ideaal middel om haar onderdanige kanten naar voren te brengen. De reden hiervoor is eenvoudig. Voor het strafproces waarbij de vrouw op haar billen krijgt, is het noodzakelijk dat de vrouw zich, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, aan haar straf onderwerpt. Tijdens het pak op de bips ervaart de vrouw een toenemende stroom van mannelijke en vrouwelijke energie en wordt ze geleidelijk in een onderdanige stemming gebracht, waarin ze haar mans rol als heer des huizes accepteert en ze haar fouten toegeeft. Ze geeft zich over aan zijn leiding, die er verbaal uit bestaat, dat zij een standje en lichamelijk, dat zij een pak op haar billen krijgt. Tegen de tijd dat het pak slaag erop zit, zou ze het punt bereikt moeten hebben waarop ze zich volledig aan haar partner heeft onderworpen. De fijne intimiteit die de meeste stellen na een strafsessie ervaren, is het gevolg van de vrije energiestroom tussen man en vrouw. Deze energiestroom wordt geblokkeerd wanneer de vrouw zich negatief gedraagt of er negatieve gedachten op na houdt of wanneer de man er niet in slaagt om in te grijpen als een vrouw zich slecht gedraagt.