Hoofdstuk 4: haar fantasieën

In dit hoofdstuk zullen we eens kijken wat de specifieke spanking fantasieën van je partner zouden kunnen zijn, en hoe je met die dingen om kunt gaan als je haar een pak op haar billen geeft.

Met je vrouw praten over de dingen waarover ze fantaseert als zee en pak op haar bips krijgt, is een bezigheid die niet geheel en al zonder risico is. Zoals we al dikwijls opgemerkt hebben, is het voor iedereen anders wat ze precies willen als ze een pak op hun billen krijgen. De fantasieën die mensen hebben bij het ideale pak slaag is oneindig gevarieerd. Geen enkele fantasie is hetzelfde.

Uiteindelijk is de enige persoon die je echt kan vertellen wat ze fantaseert als het op spanking aankomt is natuurlijk je vrouw. En uiteindelijk is het ook haar verantwoordelijkheid om uit de kast te komen en vertelt hoe haar fantasieën eruit zien.

Zoals ik uitgebreid uit de doeken zal doen in ‘Hoe krijg je het pak op de billen waar je naar verlangd’, als je vrouw met vage uitspraken en half afgemaakte zinnen haar verlangens aan je duidelijk probeert te maken, dan het is het jouw taak om zo helderziend te zijn dat je weet wat ze precies bedoeld. Sterker nog, als ze geen klare wijn wil schenken en wild at je haar zonder duidelijke informatie een pak op haar billen geeft, dan is het verstandig om je gevoel te volgen en weigert aan haar verzoek te voldoen totdat ze je verteld wat ze nu precies wil. (zie Hoofdstuk 1, ‘Houdt het veilig voor jezelf’).

Dat gezegd hebbende, als je een beetje een idee hebt van hetgeen ze denkt, kan je helpen haar te helpen duidelijk te zijn in wat ze wil.

Voor we gaan kijken naar een aantal specifieke dingen waarover ze fantaseert, geen we eerst kijken naar een valkuil als er teveel gekeken wordt naar fantasieën als basis voor een echt pak op de billen.

That said, having at least a rough idea of some of the things she might be thinking about may help you to help her to get specific about what it is that she wants.

Before we look at some of the specifics of spanking fantasies, let’s look at one potential pitfall of focusing on fantasies as a basis for real-life spankings…

FANTASIE VERSUS REALITEIT

Er is een grote kans dat wanneer je vrouw je vraagt haar een pak op haar billen te geven, ze dit verlangen al heft vanaf zeer jonge leeftijd. En gedurende de jaren heeft ze in haar fantasie een voorstelling gevormd van het ideale pak slaag. In deze perfecte fantasie weet de persoon die haar een pak op haar bips geeft precies wat hij moet doen en hoe hij moet slaan. Er worden geen fouten gemaakt. Alles gaat precies op de manier zoals ze wil dat het gaat – en zo hoort het ook, het is per slot van rekening haar fantasie!

Het probleem is echter, dat wanneer zich de gelegenheid tot een ‘echt’ pak op de billen zich voordoet, je vrouw – bewust of onbewust –  aanneemt dat dit echte pak slaag precies zo zal verlopen als in haar fantasie. De teleurstelling dat een ‘echt’ pak op de bips niet overeenkomt met haar fantasie is een veel voorkomende klacht van spankees.

Die klacht ontstaat als volgt: ze krijgt het pak slag waar ze al heel lang naar verlangd, maar het blijkt niet de perfecte ervaring te zijn zoals in haar fantasie het geval is. Om preciezer te zijn, ze woont niet samen met de perfecte spanker waar ze over fantaseert. Je slaat te hard of juist te zacht, te lang of juist niet lang genoeg. Of je zegt niet de goede dingen op het juiste moment, of haar positie is niet goed, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Je ziet waarschijnlijk wel wat hier het probleem is. Ze is alleen maar bezig haar perfecte spanking fantasie waar te maken en ze vergeet even dat het echte leven helemaal niet perfect is en dat omdat jij een onafhankelijk persoon bent je waarschijnlijk nooit de perfecte spanker uit haat fantasie kunt zijn.

Door te proberen het pak op de billen overeen te laten komen met haar fantasie, beroofd je vrouw zich van de mogelijkheid om een minder perfecte ervaring samen met haar partner te beleven.

Door te verlangen dat een ‘echt’ pak op haar billen precies overeenkomt met haar fantasie, beroofd je vrouw jou ook onbedoeld van de mogelijkheid om deelgenoot van het gebeuren te zijn. Vaak zijn mensen die een pak op hun bips willen zo gefocust op wat ze willen dat ze vergeten dat de persoon die hen een pak op de billen geeft, er ook nog is.

Wanneer je vrouw probeert om haar fantasie in het echt te beleven, dan dwingt ze jou op als acteur op te treden in een innerlijk toneelstuk – de persoon in haar hoofd te verbeelden – in plaats van te doen wat goed voor jou voelt.

Als je merkt dat je vrouw probeert haar fantasie te beleven door ieder klein detail van het pak op haar bips te regisseren, dan zou je haar kunnen helpen door haar voor te houden dat een fantasie weliswaar goed is om inspiratie uit te putten, maar dat een ‘echt’ pak op haar billen waarschijnlijk nooit hetzelfde zal zijn als wat er zich in haar hoofd afspeelt. En dat wanneer ze zich er teveel op focust dat een ‘echt’ pak slaag precies zo moet gaan als in haar fantasie, dat ze jullie de mogelijkheid ontneemt om de wereld van spanking samen te ontdekken. Door haar te helpen fantasie en werkelijkheid van elkaar te scheiden, help je haar om in het hier en nu te blijven en te genieten van het pak op haar billen dat jij haar geeft, zonder hierbij gefrustreerd en teleurgesteld te raken dat het gebeuren niet overeenkomt met haar geïdealiseerde fantasie.

Houdt dus in gedachte dat het niet verstandig is om je teveel op een fantasie te focussen, als we gaan kijken naar zaken waar ze over fantaseert. We gaan ze niet bespreken opdat je ze precies moet nadoen, maar om je een idee te geven waar je aan moet denken als ze zegt dat ze graag een pak op haar bips van je wil.

Laten we maar eens beginnen waar de meeste fantasieën uit bestaan…

HET INSTRUMENT IS ALLES

Het instrument waarmee geslagen wordt, vormt vaak de kern van een spanking fantasie. Het is geen toeval dat spanking verhalen vaak niet alleen gecategoriseerd zijn op wie geeft wie een pak op de billen (man/vrouw – man/man, enzovoort) maar dikwijls ook op het instrument wat gebruikt wordt. Al het andere van een fantasie is vaak gebaseerd rondom de keuze van het instrument.

Vrij weinig mensen kan het niet zoveel schelen met welk instrument ze op hun billen krijgen en bijna iedereen heeft een vrij sterke voorkeur welk instrument ze spannend vinden en welke ze koud laten.

Het kan lijken dat het weinig uitmaakt of je je vrouw een pak op haar billen geeft met een riem, paddel, hand, haarborstel of wat dan ook, maar voor haar maakt het waarschijnlijk alle verschil van de wereld. Van het een krijgt ze waarschijnlijk de kriebels terwijl het andere haar volkomen koud laat.

De sterke voorkeur die de meeste spankees hebben voor het instrument waarmee ze op hun billen krijgen, is waarom het belangrijk voor je vrouw en jou is met welk instrument ze op haar billen krijgt in plaats van dat jij dat eenzijdig uitmaakt.

Zelfs als je partner erop staat dat jij moet kiezen, dan is het belangrijk om erachter te komen met welk instrument ze in haar fantasieën op haar billen krijgt. Door het juiste instrument te kiezen wordt de kans op een positieve ervaring vergroot.

De belangrijke rol die een instrument meestal inneemt in iemands fantasie betekent dat als je je vrouw zover gekregen hebt dat ze vertelt wat haar favoriete instrument is, je al een heel stuk op weg bent om te weten hoe ze wil dat je haar op haar billen geeft.

In dit hoofdstuk zullen we gaan kijken naar de houding, de garderobe, het taalgebruik en andere zaken die vaak geassocieerd worden met bepaalde spanking instrumenten.

Maar voor we beginnen, een waarschuwing: Er bestaat een kans dat je vrouw je niet eerlijk vertelt wat haar favoriete instrument is.

Om te kunnen begrijpen waarom je vrouw zou kunnen liegen over het instrument van haar voorkeur gaan we even terug naar de discussie over een ‘echt’ pak slaag versus een speels of een erotisch pak slaag (Hoofdstuk 1 ‘Wat wil ze precies?’). We hebben gezegd dat het zou kunnen dat ze zich te zeer schaamt om toe te geven dat ze een ‘echt’ pak op haar blote billen wil en je daarom maar vertelt dat ze een onschuldig en speels pak op haar billen wil.

Hetzelfde geldt haar voorkeur voor een instrument. Als ze je bijvoorbeeld laat weten dat ze graag met een rietje op haar bips zou willen krijgen, niet omdat ze het echt zou willen, maar omdat ze vindt dat het rietje een bepaalde uitstraling heeft. Het is best mogelijk echt de voorkeur geeft aan het rietje, maar de kans is even groot (of misschien nog wel groter) dat ze fantasieën heeft over de paddel, de riem, de haarborstel of je hand, die geen van allen de uitstraling hebben van het rietje.

Het gesprek over haar voorkeur voor een bepaald instrument zal de nodige schaamte oproepen. Het heel expliciet bespreken van je diepste fantasieën is vaak moeilijk en het kan even duren voor ze voor de draad komt met het instrument van haar voorkeur. Een goede vuistregel is waarschijnlijk dat het instrument waar ze het minst makkelijk over praat, waarschijnlijk het instrument van haar voorkeur is. Schaamte speelt bij spanking zo’n grote rol dat hoe groter de schaamte is ten aanzien van een bepaald instrument (of iets anders dat aan spanking gerelateerd is), hoe groter de kans dat ze er heimelijk over fantaseert dat het gebruikt zal worden.

In dit hoofdstuk gaan we er echter even van uit dat ze je heeft verteld aan welke instrumenten zij de voorkeur geeft. Wat volgt is een (erg) korte samenvatting van het soort billenkoek wat vaak geassocieerd wordt met de verschillende instrumenten. Verder is het van belang op te merken dat in dit hoofdstuk slechts het topje van de ijsberg van de vele denkbare spanking fantasieën wordt aangeroerd en dat het in geen geval de enig denkbare fantasie zal bevatten die je vrouw – of willekeurig iemand anders – ten aanzien van spanking zal hebben.

En hoewel je het misschien zat bent het steeds te moeten horen, zeg ik toch nog maar eens:

Om werkelijk te weten aan welk instrument je vrouw de voorkeur geeft, is het belangrijk dat hier open en eerlijk over gecommuniceerd wordt. De informatie in dit artikel kan dienen als startpunt voor dat gesprek. Het is echter geen vervanger voor een gesprek. Bedenk ook dat we slechts een paar van de meest gangbare instrumenten bespreken en dat die artikel niet bedoeld is om een handleiding te geven voor het gebruik van die instrumenten. Ieder instrument heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing, die je waarschijnlijk wel ontdekt als je je vrouw ermee op haar billen geeft. Je zou je vrouw kunnen vragen er informatie over op te zoeken en die aan jou door te geven – ze zal het waarschijnlijk heel leuk vinden op internet op zoek te gaan naar materiaal.

Dat gezegd hebben, gaan we eens kijken welke veelkomende fantasieën en voorwerpen geassocieerd worden met de verschillende instrumenten.

DE HAND

Als je vrouw erover fantaseert om met de hand een pak op haar billen te krijgen, dan is ze waarschijnlijk op zoek naar een persoonlijke, intieme spanking ervaring.

Een pak slaag met de hand is de enige manier waarbij er direct contact is tussen de huid van jou en die van je partner. Naast dat er contact is tussen jouw hand en haar blote billen, wordt een dergelijk pak slaag vaak gegeven terwijl ze over de knie ligt (wat inhoudt dat haar geslachtsdelen tegen die van jou liggen).

Deze combinatie van factoren betekent dat mensen die de voorkeur geven aan een pak op de bips met de hand, vanwege de sensuele en erotische sfeer, meestal meer dan het straf element. Wanneer je vrouw fantaseert over een pak op haar billen met de hand, dan is er een grote kans (maar is het absoluut geen zekerheid) dat ze vooral geïnteresseerd is in een sensueel, intiem pak slaag.

Dit houdt overigens niet in dat ze niet wil dat het pak op haar billen zeer doet. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat de pijn meer intiem en het contact tussen jullie beiden persoonlijker moet zijn.

Veel mensen die een pak op de middel graag zien als een inleiding tot een vrijpartij geven vaak de voorkeur aan de hand omdat deze intiemer en erotischer is dan bij het gebruik van andere instrumenten de bedoeling is. Als dit voor jouw vrouw het geval is, probeer dan het romantische/erotische aspect te vergroten door haar sexy lingerie te laten dragen, wat kaarsen aan te steken en een romantisch muziekje op te zetten om een romantische, sensuele sfeer te creëren.

Als je vrouw op zoek is naar een sensuele intieme ervaring, dan vindt ze het waarschijnlijk ook leuk dat je tegen haar zegt dat ze mooi is als je haar op haar billen geeft evenals dat het je opwindt als je haar over de knie legt. Daarnaast zul je misschien ook merken dat ze fijn vindt om tussen de klappen door, gestreeld te worden. Vaak is de afwisseling van de harde klappen en de tedere strelingen erg opwindend voor iemand die een sensueel pak op haar billen wil.

Een andere fantasie die je vaak ziet bij een pak op de bips met de hand staat juist haaks op de romantische/sensuele spanking. Veel mensen die verlangen naar een pak op hun billen met de hand, hebben het verlangen zich een klein meisje te voelen.

Omdat een pak op de billen traditioneel aan jongere kinderen gegeven werd en niet aan de ouderen, kan het zijn dat je partner ernaar verlangd de liefde, bescherming en veiligheid te voelen van een kind dat door haar ouders over de knie gelegd wordt. Het kan ook dat ze verlangd naar het hulpeloze gevoel en de schaamte die hoort bij het krijgen van een pak slaag van iemand die veel groter, ouder en sterker is.

Als je vrouw een pak op haar bips met de hand wil om zich een klein meisje te voelen, dan zul je erachter komen dat een dergelijk pak slaag het meest effectief is wanneer het gecombineerd wordt met dingen die tegen een klein kind zou zeggen als je die over de knie legt. Ze zal het waarschijnlijk spannend vinden wanneer je dingen tegen haar zegt in de trant van, dat ze ‘stout’ geweest is en een pak op haar blote billen verdiend heeft. Een standje voorafgaand of tijdens een pak slaag zal waarschijnlijk een belangrijke plaats in haar fantasie innemen.

Het is echter belangrijk om te melden dat de pijntolerantie van een volwassen vrouw waarschijnlijk veel groter is dan die van een kind. Hoewel ze als een klein meisje behandeld wil worden, wil ze waarschijnlijk veel harder en langer op haar billen geslagen worden dan je bij een kind zou doen. Als je haar een paar tikjes op haar bips geeft en ze vervolgens overeind mag komen, zal ervoor zorgen dat ze gefrustreerd en teleurgesteld is. In het algemeen kun je zeggen dat de toon en sfeer op een klein meisje gericht moeten zijn en de klappen op een volwassen vrouw.

Wanneer ze erover fantaseert als een klein meisje behandeld te worden als ze een pak op haar billen krijgt, vindt ze het waarschijnlijk spannend om rollenspelletjes te spelen. Je merkt het bijvoorbeeld als ze het spannend vindt zich als een klein meisje te kleden – misschien door een kort jurkje te dragen dat omhooggeslagen kan worden om haar meisjesonderbroekje aan het daglicht te brengen (die je vervolgens naar beneden kunt doen als ze over je knie ligt). Of je geeft er bijvoorbeeld de voorkeur aan een nachthemdje te dragen en een pak op haar blote bips te krijgen voor je haar in bed stopt (of dat ze zonder toetje naar bed gestuurd wordt).

Hoewel het niet betekent dat een spanking met de hand altijd op het moment zelf gegeven moet worden in plaats van dat het op een formeel moment gegeven wordt, is het zo dat kinderen vaak over de knie gelegd worden op het moment dat ze iets fout doen. Als je vrouw er de voorkeur aan geeft als een klein meisje behandeld te worden, dan zul je zien dat deze aanpak heel goed werkt.

In tegenstelling tot een pak slaag met laten we zeggen een paddel of een rietje, is een pak slaag met de hand zelden gelimiteerd tot een bepaald aantal klappen. In plaats daarvan wordt een pak op de billen vaak als een constante regen van slagen, zonder pauze of zonder dat de vrouw de gelegenheid gegeven wordt even op adem te komen, toegediend.

Soms wordt een pak slaag met de hand een van tevoren vastgesteld aantal minuten gegeven. ‘Ik ga je zonder stoppen drie minuten lang op je billen geven’. Een andere keer duurt een pak slaag net zolang tot de spanker het idee heeft dat de boodschap luid en duidelijk overgekomen is (tot ze huilt, tot ze haar excuses aanbiedt, tot ze klaarkomt, enzovoort).

Een pak slaag met de hand gebeurt meestal op de blote billen. Dit is enerzijds omdat je er weinig van voelt als je met de hand over de kleren geslagen wordt, en anderzijds omdat veel mensen die naar een pak op hun billen verlangen blote billen cruciaal zijn om het gevoel van schaamte of sensualiteit te bevorderen.

Wat schaamte betreft is een pak op de blote bips belangrijk omdat een hand spanking geassocieerd wordt met het bestraffen van kinderen en de schaamte van het door vader of moeder over de knie gelegd worden en de broek die naar beneden getrokken wordt (of de rok die omhoog gedaan wordt).

En wat het sensuele betreft, het huid op huid contact is vaak een belangrijk aspect van de seksuele/sensuele beleving.

Sommige mensen die fantasieën hebben over een pak op hun blote billen vinden het spannend wanneer ze zelf hun billen bloot moeten maken voor ze over de knie gelegd worden. Andere schamen zich juist (en vinden het daarom spannend) wanneer hun partner hun broek naar beneden doet voor ze over de knie te leggen. En weer anderen krijgen kriebels in hun buik bij de gedachte dat ze eerst over de knie gelegd worden en dat daarna pas hun billen bloot gemaakt worden.

Ook moet opgemerkt worden dat hoewel dat hoewel blote billen de meest voorkomende ‘dress code’ is voor een pak slaag met de hand, het ook mogelijk is om een pijnlijk pak billenkoek uit de delen over een onderbroekje of andere dunne kleding (zoals een nachthemdje of een nylon sportbroekje).

Om nog even bij de erotische of de kleine meisjes fantasie te blijven die vaak bij een pak slaag met de hand horen, deze wordt meestal over de knie gegeven (in de spanking wereld vaak aangeduid met ‘OTK’). Maar wanneer het een pak op de bips voor een volwassene betreft, dan kan deze positie soms wat onpraktisch zijn, omdat een volwassene soms niet stabiel genoeg ligt om haar een flink pak op haar billen te geven.

Hoewel in deze artikelen niet uitgebreid op de techniek wordt ingegaan, is het goed om erop te wijzen dat een goede oplossing voor dit probleem is, door op bed of op de bank te gaan zitten en haar over je schoot te laten liggen terwijl haar bovenlichaam en benen op het bed/de bank rusten. Deze houding zorgt er nog steeds voor de intimiteit/de schaamte van een pak slaag over de knie, maar ze ligt een stuk stabieler.

Wanneer je vrouw erover fantaseert als een klein meisje een pak op haar bips te krijgen, dan zou je haar ook een pak slaag kunnen geven terwijl ze staat. Deze methode wordt in de spanking wereld vaak de ‘supermarkt spanking’ genoemd, omdat het gebaseerd is op de methode die geïrriteerde moeders vaak gebruiken op plaatsen zoals de supermarkt om kinderen die een woede uitbarsting hebben met een paar welgemikte klappen op hun billen tot rust te krijgen. Wat je er ook van mag vinden dat ouders dit bij hun kinderen doen, het idee om op die manier in het openbaar een pak op de billen te krijgen prikkelt de fantasie.

Om een ‘supermarkt spanking’ te geven, pak je je vrouw bij haar arm, draait haar om totdat haar bips zich in de ideale houding bevindt en geeft haar een paar kletsen op zet zitvlak van haar broek of rok terwijl je haar een standje geeft alsof ze een klein meisje is. Deze methode is vooral leuk wanneer jullie in het openbaar zijn en je haar even mee kunt nemen naar een afgelegen plekje voor een snelle correctie (wat heel spannend voor haar kan zijn). Het werkt ook goed als je het gepaard laat gaan met de toezegging dat je nog lang niet klaar met haar bent (zoals in, ‘Dit is alvast een voorproefje van wat je gaat krijgen als we straks thuis zijn, jongedame!).

DE PADDEL

De paddel is een instrument dat traditioneel gebruikt werd om leerlingen op middelbare scholen in Amerika te bestraffen. Wanneer je vrouw een heimelijk voorkeur voor de paddel heeft, dan is er een grote kans dat ze op zoek is naar een meer formele straf in lijn van wat ze vroeger aan den lijve ondervonden heeft (of wilde dat dit het geval zou zijn!) In een formele situatie zoals bijvoorbeeld in de studeerkamer van een strenge vader of leraar.

Hoewel het natuurlijk van persoon tot persoon verschillend is, is de kans groot dat wanneer je vrouw fantaseert over een pak slaag met de paddel, ze verlangt naar een meer formeel, minder intiem pak op haar billen.

Voor velen heeft de paddel een sterke associatie met fantasieën om naar de kamer van de directeur gestuurd te worden, een pak slaag van de trainer te krijgen in de kleedkamer of een pak op de billen te krijgen van een leraar ten overstaan van de hele klas.

Een pak slaag krijgen van een strenge directeur, trainer of leraar verschilt heel veel van een pak op de bips van een ouder (of minnaar!). Terwijl een ouder bijvoorbeeld liefdevoller en meer medelijden heeft met het kind wat een pak op de billen krijgt (of juist overdreven boos is), zal een directeur of een leraar waarschijnlijk mee professionele afstand bewaren. Dit formele karakter en deze afstand kan heel spannend voor je partner zijn en de reden zijn waarom ze de voorkeur geeft aan de paddel.

Wanneer de voorkeur van je vrouw uitgaat naar de paddel, dan verraadt dit haar voorkeur voor een pak op haar billen in een formele situatie. Je kunt deze formele sfeer benadrukken door een formele ondertoon als je tegen haar praat. Je zult merken dat hoe formeler en strenger tegen haar praat, hoe spannender ze het zal vinden.

Bijvoorbeeld, terwijl de ouder of een minnaar iemand gewoon bij de voornaam noemt wanneer ze een pak op de billen geeft, zal een directeur of een leraar haar vaak aanspreken met “Juffrouw sus en zo’. Een kind zal haar ouders niet zo snel ‘meneer’ of ‘mevrouw’ hoeven noemen, maar deze manier van aanspreken is wel gebruikelijk bij een gezaghebbend figuur op school. Daarnaast zal een kind wat thuis een pak op haar bips gaat krijgen het idee hebben dat ze zichzelf onder de straf uit kan werken door middel van tranen, onderhandelen of smeken, zullen maar heel weinig leerlingen ooit succes hebben gehad met deze tactiek bij de directeur van de school.

Je zult mogelijk tot de ontdekking komen dat je vrouw het heel spannend vindt wanneer je haar met een strenge stem opdracht geeft gebukt te gaan staan en haar handen op haar knieën te zetten.

Om in de school sfeer te blijven, wordt een pak slaag met de paddel over het algemeen (maar zeker niet altijd!) over de kleren gegeven in plaats van op de blote billen zoals bij een pak slaag met de hand. Je zou kunnen denken dat dit een pak slaag een stuk minder streng maakt dan het zou moeten zijn, en in zeker opzicht klopt dat ook wel – behalve dan dat de klappen met een paddel veel, veel harder aankomen dan de klappen die met de hand gegeven worden. En afhankelijk van de kleren die ze aan heeft, zullen ze niet veel bescherming bieden tegen de kracht van de paddel.

Ook al wordt een pak slaag met de paddel traditioneel over de kleren gegeven, wil dat niet zeggen dat deze niet op de blote bips gebruikt kan worden. Het is zelfs zo dat als een spankee gevraagd wordt haar broek naar beneden te doen voor een pak slaag met de paddel, dan zullen de rillingen over har lijf lopen. En natuurlijk kun je ook dreigen dat ze de rest van het pak slaag op haar blote billen gaat krijgen als ze nu niet eindelijk stil blijft staan – zoals in, ‘De straf voor ongehoorzaamheid als je op je billen krijgt, is dat de rest van de klappen op je blote billen gegeven worden’.

Wanneer je vrouw verlangd naar een pak slaag met de paddel, dan verlangd ze waarschijnlijk niet naar een milde, sensuele ervaring. De kans is groot dat ze op zoek is naar een authentiek pak op haar bips, compleet met de bijbehorende pijn en ongemak.

Het formele karakter van een pak slaag met de paddel is voor je vrouw waarschijnlijk een uitdaging, een uitdaging om de klappen zonder als een klein kind te gaan huilen. In ontvangst te nemen. Het is veel beschamender als je ten overstaan van de directeur of de leraar moet huilen en de handen voor je billen houdt, dan wanneer je een pak slaag van je ouders of van je minnaar krijgt. Zoals je waarschijnlijk nog wel weet van je eigen schooltijd oogstte je meer respect wanneer je je straf waardig droeg, dan wanneer je erom moest huilen.

Je vrouw zal na afloop het trotse gevoel willen hebben dat ze de ontberingen heeft doorstaan en er over op kunnen schappen. Als je haar vervolgens niet hard genoeg slaat, dan zal een deel van haar zich bedrogen voelen en zal ze niet de bevrediging vinden die ze zoekt.

Vooral in een schoolsituatie zal een pak slaag met de paddel bestaan uit een vaststaand aantal klappen, zoals in, ‘Je zult gestraft worden met tien klappen met de paddel’. Wanneer een serie klappen wordt toegediend, dan wordt, in tegenstelling tot een pak slaag met de hand, iedere klap behoorlijk hard gegeven. Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Er zijn veel minder klappen, maar iedere klap is veel en veel harder.

Op Amerikaanse scholen bestond een pak slaag met de paddel meestal uit tien klappen. Wel kregen jongere kinderen vaak minder klappen en de oudere jeugd meer.

Een volwassene die een pak op haar billen met de paddel wil (of verdiend heeft), zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met twee of drie klappen – en jij waarschijnlijk ook niet. Je zult erachter komen dan minstens vijf of tien klappen noodzakelijk zijn om het juiste effect te bereiken. Wanneer een bepaald aantal klappen in het vooruitzicht gesteld is, dan wordt iedere klap vaak (hoewel niet altijd) met de nodige tussenpozen toegediend. Hiermee wordt de spanning voor de volgende klap steeds weer opgebouwd. Langzaam  en met tussenpozen toegediende klappen zijn vaak heel spannend voor je partner omdat tussen de klappen door de schaamte en angst steeds weer opgebouwd wordt, voordat de volgende klappen op haar intens zere billen neerkomt.

Probeer ervoor te zorgen dat wanneer je een pak slaag met de paddel geeft, dat de laatste klap ongeveer even hard aankomt als de eerste. Het kan zijn dat ze dat op het moment zelf niet wil (en hartstochtelijk hoopt en bidt dat je arm moe wordt) maar het is zo goed als zeker dat wanneer alles achter de rug is, ze veel meer tevreden is wanneer de klappen ongeveer allemaal even hard geweest zijn.

Het is daarnaast traditie dat de laatste klap altijd de hardste is, zodat de pijn van haar billen zolang mogelijk aanhoudt. En tenslotte, het geluid is waarschijnlijk een van de belangrijkste elementen in de fantasie van je partner wanneer het op de paddel aankomt. Omdat op de scholen een pak slaag meestal werd gegeven buiten het gezichtsveld van medeleerlingen, was het enige wat anderen vaak van een pak slaag meekregen, het geluid. Het doffe kletsende geluid wat een paddel maakte, maak meerdere malen achtereen, vermengd met de kreten van pijn van het slachtoffer, kan een van de spannendste en opwindende elementen zijn van een pak slaag met de paddel.

Door het meer formele karakter van het pak op de billen met een paddel te benadrukken, werd de paddel vaak gebruikt in minder formele houdingen gebruikt als:

– Voorover gebogen, handen op de bovenbenen, knieën of enkels (afhankelijk van de lenigheid)

– Over een bureau of over een stoel gebogen

– Handen tegen de muur, benen gespreid

In tegenstelling tot bij een pak slaag over de knie, zijn de houdingen waarin een pak slaag met de paddel gegeven worden vaak wat onhandig en minder comfortabel. Het is zelfs zo dat de onhandigheid van een erg oncomfortabele (en onwaardige) houding aan moeten nemen, zoals gebukt moeten gaan staan met de handen op de knieën of enkels, een belangrijke factor waarom een pak slaag een vernederende (en daarmee spannende) ervaring voor je partner is. Zelfs als ze haar kleren aan heeft kan zo’n houding de ‘goede’ schaamte behoorlijk aanwakkeren.

Door iemand te vragen haar achterzakken leeg te maken, is ook een ritueel wat de schaamte kan bevorderen. En als je toch bezig bent, kun je haar vragen haar hemd uit haar broek te halen, waardoor er zich zo weinig mogelijk stof tussen de paddel en haar billen bevindt, waarmee je de schaamte ook verder aanwakkert.

DE RIEM

Terwijl de paddel vaak geassocieerd wordt met scholen (althans in Amerika) is de riem vaak een attribuut wat geassocieerd wordt met ‘vader’ of met een ander streng lid van de familie zoals een oom of opa. Vooral in Amerika was de riem vaak een instrument welke door de mannelijke gezinsleden gebruikt werd. De riem werd veel minder gebruikt door Moeder, tante of oma.

Een pak slaag met de riem wordt vaak geassocieerd met ‘de riem moeten halen’. Wanneer je vrouw een voorkeur voor de riem heeft, dan kun je dit toepassen om de spanning op te voeren.

Voor mensen die de voorkeur geven aan de riem kan de spanning opgevoerd worden door: het dreigement ‘pas op, anders doe ik mijn riem af’, het geluid van de gesp en van de riem die uit de lussen van de broek getrokken wordt, het geluid van een dubbelgevouwen riem die in de handpalm geslagen wordt en natuurlijk het geluid van een riem die op blote billen terecht komt.

Om de spanning op te voeren, doe je je riem af onder de ogen van je vrouw voordat je haar vraagt de gewenste houding aan te nemen. En die spanning wordt verder opgevoerd door de riem eerst een paar keer op je eigen hand neer te laten komen. De luide ‘klets’ die dat veroorzaakt zal de spanning flink opvoeren en haar een idee geven van hetgeen gaat volgen.

Overweeg ook eens om de riem aan de muur in de slaapkamer te hangen, op een plaatsje waar ze er elke dag mee geconfronteerd wordt. In families waar de riem gebruikt werd om het kroost mee in het gareel te houden is het een aloude traditie om de riem ergens zichtbaar op te hangen.

De riem kan in  dezelfde stijl gebruikt worden als de hand, een serie snel achter elkaar gegeven klappen, maar ook in de stijl van de paddel, een vooraf aangezegd aantal, langzaam en met tussenpozen toegediend.

Sommige mensen vinden het prettig om de riem naast op hun billen ook op de achterkant van hun bovenbenen te voelen – zoals met alle spanking gerelateerde zaken, tast bij je vrouw af hoe ze erover denkt, voordat ze heet op haar bovenbenen gaat slaan. De riem is in vrijwel alle klassieke spanking houdingen te gebruiken, van over de knie, tot over het bureau, het bed of een stoel gebogen, staand met haar handen tegen de muur, voorover bukkend met haar handen op haar knieën, enzovoort. Je kunt de riem ook gebruiken terwijl ze plat met haar buik op het bed ligt. In deze positie kun je haar bips wat meer omhoog laten komen door een kussen onder haar heupen te leggen.

HET RIETJE

Net als de paddel het traditionele instrument op Amerikaanse scholen is, werd het rietje op scholen gebruikt in Engeland, Japan, China en op een heleboel andere plekken. Daarnaast werd in Engeland en de landen die onder Britse invloed stonden het rietje ook door veel ouders gebruikt in de thuissituatie.

Veel mensen die nooit een pak slaag met het rietje gekregen hebben (en veel die dat wel hebben) zijn bang voor het rietje, en met een goede reden! Met uitzondering van de zweep is het rietje het meest gemene attribuut van alle spanking instrumenten. Het is ook de meest lastige om te gebruiken en behoeft veel meer oefening dan de hand, paddel of riem.

Een pak slaag met een rietje is vrijwel altijd een formeel gebeuren. Het zal bijna niet voorkomen dat hij spontaan gebruikt wordt zoals bij een pak op de billen met de hand wel het geval is en er is vaak een heel scala aan rituelen bij betrokken. Dit houdt in dat de persoon die een pak op de billen krijgt met een rietje altijd van tevoren weet dat ze een pak slaag tegemoet kan zien (zodat ze zich er al flink zenuwachtig over kan maken) en wordt vrijwel altijd in een formele situatie gegeven, compleet met ‘ja meneer’ en ‘nee meneer’, en vrij weinig woorden tijdens het gebeuren zelf.

Net als bij ene pak slaag met de paddel, bestaat een pak op de billen met een rietje meestal uit een vooraf meegedeeld aantal klappen. En vergelijkbaar met de riem zijn er twee mogelijkheden, iedere klap wordt met tussenpozen, even hard wordt toegediend (en moeten door het slachtoffer soms hardop worden meegeteld, of ze worden met minder harde, elkaar snel opvolgende tikken gegeven, hetgeen aan zal voelen al worden de billen door een zwerm bijen belaagd.

Het eerste type met een vast omschreven aantal klappen die met tussenpozen worden toegediend, waarbij 12 als absoluut minimum geldt, zijn voorbehouden aan de meest ernstige vergrijpen en de meest stoere billen. Drie of zes serieus toegebrachte slagen is alles wat de gemiddelde volwassene kan incasseren zonder dat het risico bestaat dat de huid openspringt.

Een pak slaag met het rietje wordt vaak ‘six of the best’ genoemd, wat inhoudt dat zes (of twaalf of hoeveel dan ook maar) klappen met het rietje worden gegeven.

Net als bij een riem of bij een paddel is een komt een klap met een rietje hard genoeg aan om over de kleding gegeven te kunnen worden, hoewel je er misschien achter zult komen dat je partner het spannender vindt om op haar blote billen te krijgen.

Omdat een pak slaag met het rietje dankzij zijn impact over het algemeen alleen aan volwassenen gegeven werd, wordt over het algemeen van de persoon die op haar billen krijgt verwacht dat ze zelf haar kleren uitdoet. Soms wordt een hele dunne broek gedragen die de pijn van het rietje niet teveel tegenhoudt en toch de waardigheid in tact laat. (hoewel de schaamte te horen krijgen de speciale strafbroek aan te doen meer schaamte kan oproepen dan wanneer het op de blote bips gebeurd).

DE HAARBORSTEL, POLLEPEL & SLIPPER

De haarborstel, pollepel en de slipper worden over het algemeen, net als een pak op de billen met de hand, geassocieerd met de thuissituatie en wordt vrijwel altijd gehanteerd door een vrouwelijk familielid. Daar waar vaders, ooms en grootvaders de neiging hebben om een riem of paddel te gebruiken, geven moeders en oma’s de voorkeur aan een haarborstel, pollepel of slipper.

Wanneer je vrouw de voorkeur geeft aan een van deze attributen, dan fantaseert ze hoogstwaarschijnlijk over een pak op haar billen die gelijk is aan het pak slaag met de hand voor het kleine meisje waar we het in het deel over ‘de hand’ hadden – over de knie, blote billen. In het deel wat onder ‘de hand’ beschreven staat zal je precies duidelijk maken waar ze naar verlangd.

Dat was het dan – een beknopt overzicht van waar je vrouw mogelijk over fantaseert wanneer ze de voorkeur geeft aan een bepaald instrument.

Wanneer je vrouw dat al niet gedaan heeft, moet je haar dit hoofdstuk maar eens laten lezen.  Vraag haar eens om de stukken die op haar van toepassing zijn of die zij spannend vindt, aan te strepen, zodat zij de opstap kunnen betekenen voor een gesprek over hoe zij een pak op haar billen wil krijgen.

Vergeet niet dat het aantal variaties in spanking fantasieën eindeloos is – de kans is groot dat wat zij wil en wat jij wilt en wat voor jullie samen uiteindelijk het best blijkt te werken een samenstelling is van wat onder de verschillende stijlen beschreven staat.

TOT SLOT

In het begin van deze artikelen heb ik gezegd dat je vrouw je een waardevol geschenk gegeven heft door je te vragen haar een pak op haar billen te geven. Ik hoop dat je nadat je dit allemaal gelezen hebt, bent gaan zien.

De liefde, het vertrouwen en de intimiteit die zich kan ontwikkelen tussen een stel, wanneer spanking een onderdeel is van hun relatie, gaat vaak veel dieper en is sterker dan welke relatie dan ook tussen twee mensen.

Als je geleerd hebt hoe je je vrouw het pak op haar bips kunt geven waar ze zo hevig naar verlangd, dan schaar je jezelf bij een kleine elite, een zeer gewaardeerde groep mannen, die de kunst verstaan een vrouw te vervullen, zoals maar weinig anderen dat kunnen. Als tegenprestatie zul je waarschijnlijk een nooit aflatende loyaliteit terug krijgen, liefde, dankbaarheid en respect. Kortom, de tijd en energie die je investeert om haar te geven waar ze naar verlangd op spanking gebied, zal zich daarna in honderd fout terugbetaald worden.

Het allerbeste en veel plezier!