Rituelen

INTRODUCTIE

Huiselijke discipline kan een grote rol in relaties spelen. Sommige huwelijken hebben er een positieve impuls door gekregen: in plaats van constante ruzies tussen de echtelieden, is er nu ruimte voor liefde. In plaats van disharmonie, heerst er nu rust. Heel kort door de bocht komt huiselijke discipline erop neer, dat een vrouw die zich niet weet te gedragen, wordt gestraft. Daarbij is een pak op de blote bips het middel om haar te leren zich liefdevol, eerlijk, respectvol en onderdanig te gedragen. Dat pak op de bips wordt voor haar eigen bestwil wordt gegeven, door haar partner die als heer des huizes de rol van leider in zijn relatie en gezin op zich neemt. Het strafproces omvat alles wat erbij komt kijken, wanneer een vrouw streng, maar rechtvaardig door haar partner wordt gestraft.


Wanneer een stel al langere tijd met huiselijke discipline bezig is, zal het onlosmakelijk deel van hun leven gaan uitmaken. De heer des huizes krijgt in de gaten hoe vaak zijn partner straf nodig heeft, hoe vaak een periodieke straf nodig is om te voorkomen dat ze toch uit de bocht vliegt en voor welk gedrag ze meestal moet worden gestraft. Hij stelt een vast schema voor periodieke billenkoek in. Hij leert steeds beter hoe hij zijn vrouw liefdevol en effectief moet straffen, zodat er regelmatig tranen vloeien wanneer ze op haar billen krijgt. Hij bekwaamt zich steeds verder in de technieken om een pak slaag toe te dienen en begint ook de psychologische technieken, zoals het geven van een standje te beheersen, zodat zij echt lering uit haar straf kan trekken en zich er helemaal aan kan overgeven.


De vrouw zal eraan gaan wennen, dat ze af en toe een pak op haar bips krijgt. Ze zal leren zich aan de heer des huizes te onderwerpen. Ze zal leren haar straf bereidwillig te ondergaan, als ze die verdiend heeft. Ze zal steeds bekender raken met de procedures rondom haar straf. Haar vrouwelijkheid, vermogen tot overgave, respect, eerlijkheid en liefde zullen groeien.


Rituelen zijn een belangrijke factor in het leven van een mens. De belangrijkste gebeurtenissen in ons leven, geboorte, huwelijk en dood, zijn met rituelen omgeven. Door de geschiedenis heen heeft de mensheid behoefte aan rituelen gehad, waarbij de rituelen vaak vol symboliek zitten. Rituelen zorgen ervoor dat een gebeurtenis boven het alledaagse wordt uitgetild en zodoende dat die gebeurtenis iets speciaals wordt.

Als we het over rituelen in relatie tot huiselijke discipline hebben, dan doelen we uiteraard niet op iets als het branden van een kaarsje wanneer de heer des huizes zijn vrouw over de knie trekt. Eerder gaat het dan om iets als bepaalde ‘gebruiken’: telkens als een vrouw wordt gestraft, zal dit op een vergelijkbare manier gebeuren. Niet iedere straf mag dan gelijk zijn, toch zal iedere heer des huizes een aantal gewoontes ontwikkelen die bij elke straf weer terugkomen. Híj weet automatisch wat de volgende stap moet zijn, omdat hij haar al zo vaak onder handen heeft genomen. En zíj weet ook precies wat er komen gaat, omdat ze inmiddels wel weet hoe haar partner te werk gaat, als zij straf verdient.

Een gewoonte is een slap aftreksel van een ritueel. We ontwikkelen automatisch gewoontes wanneer we dingen meerdere keren op dezelfde manier doen. Het zet zich in ons geheugen vast. Iets wat een gewoonte is, voeren we vaak vrij gedachteloos uit. Je tanden poetsen vergt bijvoorbeeld nagenoeg geen denkwerk. Je hebt het zo vaak gedaan dat je het op de automatische piloot afkunt.


Wanneer een man zijn vrouw straft omdat ze zich niet heeft weten te gedragen, moet hij ervoor waken dat dit proces geen gewoonte wordt, want dan verliest het zijn krachtige uitwerking. Door de kracht van rituelen te onderkennen, kan worden voorkomen, dat het strafproces op den duur een routinematige handeling wordt. Het doel van rituelen in een levensstijl met huiselijke discipline is om zowel geestelijk als lichamelijk indruk op een vrouw te maken, zodat ze een lesje leert dat zij niet licht vergeet. Een straf moet haar raken, zodat zij die niet weer een twee drie vergeet. Rituelen kunnen de emotionele uitwerking van een straf versterken.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op rituele aspecten bij huiselijke discipline. Door de krachten van rituelen beter te begrijpen, kunnen we ze in het strafproces toepassen, zodat het effectiever wordt en de vrouw die gestraft wordt meer oplevert.

WAAROM RITUELEN GEBRUIKEN?

Rituelen kunnen een waardevolle bijdrage aan een proces leveren. De eerste functie van een ritueel is dat deze het belang of de fundamentele waarheid van iets onderstreept. Het strafritueel bij huiselijke discipline heeft verschillende betekenissen. Het laat zien dat huiselijke discipline nodig is. Het laat zien dat een vrouw straf verdient als zij zich niet weet te gedragen. Het laat zien dat zij voor negatief gedrag en een negatieve houding gestraft moet worden, wil ze als mens kunnen groeien. Het ritueel van het strafproces benadrukt het noodzakelijke karakter van huiselijke discipline. Het bevestigt dat een vrouw voor haar eigen bestwil gestraft moet worden. Dat de heer des huizes haar een stevig pak op haar bips moet geven als ze zich niet weet te gedragen. Dat zij zo op haar bips moet krijgen, dat ze ervan moet huilen en dat de straf dan nog niet op mag houden, omdat zij op die manier in haar ontwikkeling gestimuleerd wordt.


Een andere functie van het strafritueel bij huiselijke discipline is dat dit de rechtvaardigheid onderstreept. Het rituele karakter van de straf bevestigt dat de heer des huizes rechtvaardig handelt. Hij straft niet zomaar in het wilde weg, maar weloverwogen en met goede redenen gedaan. Wanneer hij zijn vrouw voor straf op haar billen geeft, dan illustreert dit bij huiselijke discipline behorende ritueel duidelijk het feit dat de heer des huizes ervan overtuigd is, dat zij straf verdient voor haar gedrag en dat hij 100% achter zijn beslissing staat. Wanneer een vrouw een periodiek pak slaag krijgt, zal het rechtvaardige karakter daarvan (ook al heeft haar gedrag geen aanleiding tot de billenkoek gegeven) worden onderstreept door het feit dat het volgens de algemene, het belang van de vrouw dienende, principes van de huiselijke discipline wordt gegeven. Periodieke billenkoek is rechtvaardig en juist. Een preventief pak slaag heeft zijn oorsprong in het verleden, waarin de vrouw in de fout gegaan is. Ook hier benadrukt het strafritueel het rechtvaardige karakter. De straf is rechtvaardig omdat het verleden geleerd heeft dat ze waarschijnlijk weer de fout in zal gaan in bepaalde situaties. Rituelen helpen de rechtvaardigheid van de straf zichtbaar te maken en te versterken.

Eén van de belangrijkste aspecten die de bij huiselijke discipline behorende rituelen duidelijk moeten maken, is dat straf onvermijdelijk is als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Als een vrouw zich niet aan de gemaakte afspraken houdt zal dit onvermijdelijk en onveranderlijk tot een flink pak op haar blote bips leiden. De onvermijdelijkheid van een pak op de billen zal ervoor zorgen dat ze goed haar best doet. Als een pak slaag niet onafwendbaar zou zijn, dan zou ze in de verleiding kunnen komen zich niet aan de afspraken te houden. Het is van het grootste belang dat een vrouw weet dat als ze zich niet aan de afspraken houdt, een pak slaag onvermijdelijk is en dat er niet aan valt te ontkomen.


De onvermijdelijkheid van de straf zal over het algemeen ook tot het proces horen. Door aan dit proces vast te houden en tevens het ritueel in ere te houden dat een pak slaag met tranen gepaard moet gaan, onderstreept de heer des huizes niet alleen het principe dat ze altijd voor haar overtredingen gestraft wordt, maar ook dat die straf tot tranen zal leiden. Tranen zijn een belangrijk onderdeel als het op straffen aankomt.

Rituelen binnen het strafproces geven ook uiting aan de fundamentele waarheid dat overgave gezond is voor een vrouw en een positieve uitwerking op haar heeft. Overgave is de sleutel tot haar vrouwelijkheid en geeft haar de mogelijkheid deze vrouwelijkheid te ervaren. Deze waarheid is één van de eerste dingen die een vrouw zal ervaren als ze aan huiselijke discipline wordt onderworpen. Ondanks de pijn en schaamte die ze ervaart als ze op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen, zal ze zich er vrouwelijk door voelen. Ze zal ontdekken dat als ze die vrouwelijkheid ervaart, ze eigenlijk haar ware zelf leert kennen. Ze zal ontdekken dat haar vrouwelijkheid aangeboren is en natuurlijk en prettig aanvoelt. Ze zal ervaren dat het gevoel van vrouwelijkheid één van de grote beloningen van een levensstijl met huiselijke discipline is.


Een ritueel zal ook doen beseffen dat het leiderschap van de heer des huizes noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Deze overtuiging is één van de peilers waarop huiselijke discipline berust. Als er geen geloof is in het vermogen van de heer des huizes om te leiden, te begeleiden, te beschermen en te corrigeren, dan zou deze levensstijl geen enkele betekenis hebben. Het vertrouwen in, en de liefde voor de heer des huizes en zijn leiderschapscapaciteiten zijn fundamentele zaken binnen deze levensstijl. Daarom is het belangrijk dat in de rituelen die binnen huiselijke discipline gebruikt worden uitdrukking wordt gegeven aan de notie dat het leiderschap van de heer des huizes essentieel is.

Rituelen kunnen verder gebruikt worden om te onderstrepen dat de straf die de man aan zijn vrouw geeft wanneer ze die verdient, hem en zijn vrouw nader tot elkaar brengt. Als ze zich misdraagt en een negatieve houding heeft, dan zal dit afstand tussen haar en de heer des huizes creëren. Er is dan immers weinig ruimte voor begrip en liefde. Huiselijke discipline kan helpen deze afstand te overbruggen. Deze overbrugging speelt zich op verschillende vlakken af – lichamelijk, emotioneel en spiritueel. De lichamelijke ervaring van een pak op haar blote bips zal de vrouw dichter bij haar partner brengen. Door de emotionele ontlading als gevolg van een pak slaag tot ze moet huilen, verdwijnen de negatieve gevoelens die ervoor gezorgd hebben dat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, vaak als sneeuw voor de zon. De vergeving die als vanzelfsprekend volgt nadat ze haar straf gekregen heeft, zorgt dat man en vrouw op het spirituele vlak weer dichter bij elkaar komen.

Rituelen kunnen ook laten zien hoe bevrijdend een straf voor een vrouw kan zijn. Door straf kan zij van slecht gedrag worden ‘genezen’. Door straf kan zij van haar schuldgevoelens worden bevrijd. Door straf kan zij telkens weer met een schone lei beginnen en dus een frisse start maken. Deze bevrijding is een belangrijk aspect van huiselijke discipline. Doordat een vrouw haar schuldgevoel door straf kan kwijtraken, zal zij zich daarna een stuk beter voelen.

Voorts kunnen rituelen een belangrijke rol spelen als de heer des huizes zijn vrouw een toontje lager wil laten zingen. Aangezien trots en arrogantie vaak aan misdragingen ten grondslag liggen, kan het bijzonder nuttig zijn dit gedrag bij te stellen door haar even op haar plaats te zetten. Sommige stellen gaan zelfs nog een stapje verder en hebben rituelen speciaal bedoeld om haar te vernederen. Vernedering gaat verder dan enkel een toontje lager laten zingen, maar heeft ook tot doel korte metten met trots en arrogantie te maken. Voor veel mensen heeft de term vernedering echter een zodanig negatieve lading, dat ze er niets mee te maken willen hebben, laat staan dat ze er in hun relatie gebruik van zouden willen maken. Zij zouden zich echter wel moeten bedenken, dat veel mensen het als een ultieme vorm van vernedering beschouwen als een volwassen vrouw een pak op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen. In die context snijdt het weinig hout te beweren dat je niks van vernedering wilt weten. Vernedering is eigenlijk onlosmakelijk met huiselijke discipline verbonden, of je het nu echt ‘vernedering’ of ‘een toontje lager laten zingen’ noemt. Vernedering kan helpen bepaalde foute patronen – die haar in de problemen hebben gebracht – te doorbreken. Het kan de koppigheid en het recalcitrante gedrag wegnemen die haar persoonlijke groei in de weg staat. De vernedering is hierbij een eerste stap. Door vernedering zal zij tot haar oprechte, liefdevolle en vrouwelijke zelf worden teruggevoerd.


Rituelen kunnen ook gebruikt worden om schaamte op te roepen wanneer een vrouw straf krijgt. Het is noodzakelijk dat ze zich schaamt voor haar gedrag. Door schaamte te triggeren kan de kwaliteit van de straf en de kans op tranen enorm worden verhoogd.

Een ander gevoel dat kan worden opgewekt door zorgvuldig van rituelen gebruik te maken bij huiselijke discipline, is kwetsbaarheid. Hoe kwetsbaarder een vrouw zich tijdens en pak op haar billen voelt, hoe sterker zij het gevoel zal hebben, dat zij zich helemaal aan haar partner overgeeft. Het is een belangrijke functie van rituelen dit soort gevoelens op te roepen of aan te wakkeren. Kwetsbaarheid zal haar gevoeliger voor de pijn van het pak slaag maken. Des te gevoeliger zij voor het pak slaag is, des te effectiever zal het zijn en des te sneller zullen de tranen komen.

Tevens kan met rituelen worden bereikt dat zij zich vrouwelijker voelt: door kwetsbaarheid zal zij zich vrouwelijker voelen en ook door overgave zal zij zich vrouwelijker voelen.

Waar rituelen ook een belangrijke rol bij spelen, is bij het naar boven halen van een gevoel van respect voordat zij gestraft gaat worden. Het is belangrijk dat een vrouw haar straf serieus neemt. Sommige vrouwen maken grapjes om te verhullen dat ze zenuwachtig voor hun straf zijn. Dergelijk gedrag is ongewenst, omdat dit het serieuze karakter van de straf ondermijnt en het respect dat ze zou moeten hebben, wegneemt. Het hele disciplinaire proces is per slot van rekening voor haar eigen bestwil, dus zou ze dit serieus tegemoet moeten treden. Rituelen kunnen ervoor zorgen, dat zij de lijfstraf die zo goed voor haar is met de gepaste ernst tegemoet treedt.

Het strafritueel kan verder ook het respect van een vrouw voor haar heer des huizes bevorderen. Als ze zijn autoriteit genegeerd of te licht opgenomen heeft, kan het rituele aspect van de huiselijke discipline dit respect herstellen. Omdat hij degene is die haar straft, leidt en vergeeft, is het niet meer dan normaal dat zij respect voor zijn inspanningen heeft.

Een ander positief gevolg van rituelen, is dat zij de gehoorzaamheid van een vrouw aan de heer des huizes kunnen bevorderen. Als haar straffen te vrijblijvend zijn of sterk van elkaar verschillen of als haar rol niet helemaal duidelijk is, is het niet waarschijnlijk dat ze de heer des huizes zal gehoorzamen als ze een pak slaag krijgt. Door straf volgens een vast patroon te laten verlopen, bevorderen de rituelen dat zij haar man gehoorzaamt en zich coöperatief opstelt tijdens haar straf. Ongehoorzaamheid kan negatieve consequenties hebben zoals tijdverspilling en onbedoelde verwondingen. En last but not least kan ongehoorzaamheid tot extra straf wegens ongehoorzaamheid leiden. Door bij straf aandacht voor rituelen te hebben, zal zij gehoorzamer zijn, zich minder misdagen en zo het risico van extra straf wegens ongehoorzaamheid tot een minimum beperken.


Rituelen kunnen ook de onvermijdelijkheid van straf aangeven. Dit gevoel van onvermijdelijkheid is belangrijk om een vrouw te laten beseffen dat er altijd consequenties aan haar gedrag verbonden zijn. Daarbij is het niet belangrijk of een stel met afgesproken regels werkt of niet. Het is altijd goed dat het besef er is dat een straf onvermijdelijk is als zij zich niet weet te gedragen. Als een vrouw weet dat ze ALTIJD gestraft wordt als ze zich niet weet te gedragen, dan zal ze minder vaak de fout in gaan. Als ze er niet zeker van is, is de kans aanwezig dat ze zal proberen of ze met bepaald gedrag weg kan komen. Als ze het gevoel heeft dat een straf onvermijdelijk is dan zal dergelijk uitprobeergedrag ontmoedigd worden.


Dit gevoel voor onvermijdelijkheid heeft een aantal voordelen. Ze zal ervaren dat ze gestraft wordt voor haar gedrag, niet om wie ze is. Deze wetenschap heeft een positief gevolg op haar zelfbewustzijn en zelfrespect. Het gevoel van onvermijdelijkheid zal haar laten weten dat de heer des huizes haar op haar billen geeft omdat hij dit moet doen, niet omdat hij het graag wil. Het laat haar ervaren dat ze gestraft wordt voor haar eigen bestwil, hetgeen het gemakkelijker maakt zich eraan over te geven, ook al ziet ze er niet naar uit. En zoals al eerder genoemd, onvermijdelijkheid leert haar dat haar overtredingen onvermijdelijk tot een pak op haar blote bips leiden.

Rituelen kunnen ook tot een aantal positieve reacties leiden bij een vrouw wanneer ze straf krijgt. Meer in het bijzonder kunnen ze leiden tot een gevoel van geruststelling en algemeen welbevinden. Rituelen tijdens een straf kunnen een vrouw geruststellen in de zin dat ze weet dat de straf net als anders zal plaatsvinden, dat haar man haar net als altijd zal straffen. Het is een geruststellende gedachte dat de heer des huizes haar weliswaar op haar billen zal geven tot ze moet huilen, maar dat hij nooit onherstelbare schade zal aanbrengen. Hij wil haar gedrag bijsturen, haar geen schade toebrengen. Rituelen zullen haar duidelijk maken dat haar straf op een liefdevolle manier gegeven zal worden, omdat liefde de basis is bij toepassing van huiselijke discipline.


Rituelen zullen haar ook laten weten dat de heer des huizes haar tegen zichzelf zal beschermen. Veel vrouwen worden nogal eens gestraft voor gebrek aan respect, niet zelden omdat ze met te weinig respect met zichzelf omgaan. Door haar een pak slaag te geven zal de heer des huizes haar tegen haar eigen negatieve tendensen beschermen. Rituelen kunnen gebruikt worden om dit duidelijk te maken. Rituelen kunnen per slot van rekening orde scheppen in een vaak chaotische situatie. Een pak slaag voor straf kan gemakkelijk uit de hand lopen, wanneer de vrouw weigert zich aan haar straf te onderwerpen of wanneer ze hard gaat gillen of schreeuwen wanneer ze gestraft wordt. Ook het geluid van de klappen op haar bips kan bijdragen tot deze chaos. Door het toevoegen van de nuchterheid, onvermijdelijkheid en voorspelbaarheid door middel van het ritueel, kan het strafproces als minder chaotisch ervaren worden. Dit is een goede zaak, want chaotische omstandigheden kunnen een vrouw het gevoel geven dat ze onderworpen wordt aan willekeurig geweld in plaats van een welverdiend pak op haar bips omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Door chaos te beperken en rust en ratio in het proces te brengen, zorg je ervoor dat een vrouw beter van haar straf profiteert. Eén van de redenen waarom een man uitermate geschikt is om zijn vrouw te straffen, is dat hij over het algemeen minder emotioneel op situaties reageert dan zijn vrouw. Hij kan haar op een rustige, redelijke en beheerste manier straffen, zodat ze er ten volle van kan profiteren.

Rituelen kunnen ook het nodige voor de heer des huizes betekenen. Zij kunnen een sterk leiderschapsgevoel in hem boven halen. Zij kunnen ervoor zorgen dat zijn autoriteit en macht goed tot uitdrukking komt. Zij kunnen zijn neiging tot bescherming in hem wakker maken. Dit zijn allemaal positieve eigenschappen en gevoelens die behulpzaam zijn bij de dingen die zijn vrouw nodig heeft. In de huiselijke discipline houdt dit in dat hij haar straft als ze dit nodig heeft. Het betekent ook dat hij verantwoord te werk moet gaan en zichzelf onder controle moet houden, zodat hij haar niet verwondt. Leider en coach zijn houdt in dat hij niet overdreven voorzichtig optreedt, maar ook niet overdreven hard slaat. Gelukkig is de bips van een vrouw gemaakt om een flinke straf in ontvangst te kunnen nemen. Over het algemeen zullen vrouwen dan ook sneller een probleem hebben met een te voorzichtig optreden, dan met het tegenovergestelde. Rituelen in de huiselijke discipline zullen de heer des huizes helpen iedere keer de beste en effectiefste straf uit te delen, zodat zijn vrouw er optimaal van kan profiteren.


Rituelen kunnen gebruikt worden om gezamenlijke doelen te halen. Hoewel man en vrouw een tegengestelde rol in het strafproces hebben, komen hun doelen over het algemeen overeen. De man dient de straf toe en de vrouw ondergaat hem. Hij is actief, zij passief. Maar de straf en de overgave staat ten doel van de gezamenlijke wetenschap dat huiselijke discipline goed is voor de vrouw en voor hun relatie. Die overtuiging zal wel het laatste zijn waar de vrouw aan denkt als ze zich klaarmaakt om gestraft te worden. Ze kan alleen maar denken aan de pijn die het pak op haar billen gaat doen, niet dat ze vertrouwen heeft dat het strafproces een beter persoon van haar zal maken en dat ze van haar stress verlost zal worden. Rituelen kunnen hun gezamenlijke doelstellingen echter wel naar voren halen, zelfs als een vrouw met angst en beven op haar straf staat te wachten. Rituelen zullen haar eraan herinneren dat ze daar staat, omdat ze dat zelf wil. Ze zullen haar eraan herinneren dat zowel haar man als zijzelf vinden dat huiselijke discipline het beste antwoord is als ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Ze zullen haar eraan herinneren dat de huiselijke discipline in haar eigen belang is.


Rituelen kunnen gebruikt worden om uiting te geven aan de opvatting dat huiselijke discipline man en vrouw dichter bij elkaar brengt en dat de band tussen hen erdoor verstevigd kan worden. Hoewel man en vrouw verschillende rollen hebben tijdens het strafproces, blijven ze onderdeel van de gezamenlijke actie om de participanten nader tot elkaar te brengen. Hun rollen zijn weliswaar verschillend, maar ze zijn ook aanvullend aan elkaar. Zonder het leiderschap van de heer des huizes, zou de vrouw niemand hebben aan wie ze zich over zou kunnen geven en zonder haar overgave zou er voor de heer des huizes niemand zijn om te begeleiden. De gezamenlijke daad van huiselijke discipline brengt de participanten dichter bij elkaar.


HOE KUNNEN RITUELEN GEBRUIKT WORDEN?

Als men bij huiselijke discipline rituelen in wil voeren, dan dient men zich eerst af te vragen of ze wel veilig en eenvoudig zijn. Een ritueel dat gevaar voor de gezondheid van de vrouw kan opleveren is uit den boze. Ook dient men zich te onthouden van rituelen die het strafproces onnodig ingewikkeld maken en daardoor de voortgang hinderen. Een vrouw een pak op haar blote bips geven is een eenvoudig, veilig en beproefd middel om af te rekenen met een negatieve houding of gedrag. Er is geen enkele reden om dit ingewikkeld te maken.


Zo is het branden van kaarsen en wierook over het algemeen geen geschikte ritueel bij straf. Een brandende kaars is immers een potentieel gevaar. Stel dat zij hem per ongeluk omtrapt, terwijl ze over de knie ligt! De heer des huizes heeft zijn handen al vol aan het onder controle houden en straffen van zijn vrouw. Hij zit niet te wachten op zaken die zijn aandacht af kunnen leiden.

Als een ritueel bij huiselijke discipline zo ingewikkeld wordt, dat je het moet opschrijven om het te kunnen onthouden, dan is het als stelregel te ingewikkeld. De rituelen moeten als het ware vanzelf ontstaan. Daarbij kan het overigens best even duren voordat men het juiste ritueel gevonden heeft om een vrouw goed en duchtig te straffen, in tranen te brengen en een lesje te leren. Er bestaat hierbij niet iets als het beste ritueel, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.


Het ritueel van een straf is niet meer dan een standaard opeenvolging van opdrachten en gebeurtenissen die de heer des huizes gebruikt wanneer hij zijn vrouw bestraft als ze buiten haar boekje is gegaan. Het is geen ingewikkeld gedragspatroon dat uren in beslag neemt en dat daardoor voor verwarring kan zorgen. De meeste stellen hebben zo hun eigen patroon ontwikkeld dat bij hen past. De meeste heren des huizes hebben een proces met een aantal standaardstappen ontwikkeld dat ze gebruiken om hun vrouw te straffen. Het is in de loop van de tijd gegroeid door observatie, uitproberen en bijstellen, totdat uiteindelijk een effectief patroon is ontstaan. Hij kan het ritueel gebruiken om zonder woorden de belangrijke aspecten van de huiselijke discipline duidelijk te maken.


Een ritueel kan al beginnen, nog voordat een vrouw überhaupt straf heeft verdiend. Sommige stellen hebben hun afspraken rondom huiselijke discipline op papier gezet, de regels waaraan de vrouw zich dient te houden en de straf die bij een bepaalde overtreding hoort. Het kan zijn dat de strafmaat gedetailleerd uitgeschreven staat, zodat de vrouw precies weet wat haar te wachten staat. Deze nauwkeurige omschrijving werkt het ontstaan van een ritueel in de hand. Voor een kleine overtreding zal ze bijvoorbeeld een kleiner aantal klappen krijgen (of minder minuten) terwijl bij meer serieuze overtredingen de straf veel zwaarder zal zijn.

 
Overigens is het bij huiselijke discipline over het algemeen aan te raden een minder rigide systeem te hanteren, vooral als een vrouw niet zo gemakkelijk aan het huilen te krijgen is. Een vrouw is geen automaat die bij iedere straf precies na de zoveelste klap begint te huilen. Het is veel beter de mentale, lichamelijke en emotionele toestand van het moment in ogenschouw te nemen wanneer ze gestraft wordt. De ene keer zal er veel zwaarder gestraft moeten worden voor de waterlanders verschijnen, terwijl ze een andere keer al moet huilen voor er überhaupt een klap gevallen is.


Desalniettemin zijn er stellen die heel tevreden zijn over een systeem met vaste straffen per overtreding. Voor hen is het ritueel van een vastgestelde straf erg heilzaam.

Eén van de rituelen die een heer des huizes in het disciplinaire proces gebruikt, is het aanzeggen van de straf. Vaak wordt er een moment geprikt omdat drukke agenda’s direct afhandelden verhindert. Het kan zijn dat de heer des huizes een drukke agenda heeft. Het kan ook zijn dat de kinderen over het algemeen thuis zijn, zodat er soms gezocht moet worden naar een geschikt moment. Er kunnen dus beperkende omstandigheden zijn die de heer des huizes nopen de straf door te schuiven naar een ander tijdstip. En vaak zal ZIJ nog het minst tevreden zijn met dit uitstel.


De meeste vrouwen worden liever direct gestraft dan dat de straf uitgesteld wordt. Ze hebben het liefst dat het maar direct gebeurt, zodat ze er af zijn, zodat ze erna de onplezierige gedachte van een pak op de billen zo snel mogelijk kunnen vergeten. Ze willen het maar zo snel mogelijk achter de rug hebben, zodat ze weer tot de orde van de dag over kunnen gaan.

Het eerste deel van elk ritueel binnen de huiselijke discipline is dat de vrouw haar straf aangezegd krijgt. Het kan zijn dat hij haar op boze, strenge toon hierover informeert. Het kan ook dat hij haar heel ingetogen inlicht. Het kan ook zijn dat hij haar laat weten dat hij erg in haar teleurgesteld is. Hoe hij het ook aanpakt, het is belangrijk dat hij zich de impact ervan realiseert, omdat de aanzegging een belangrijk onderdeel van haar straf is, dus eigenlijk al een straf op zich. De manier waarop hij haar op de hoogte stelt over de ophanden staande straf zet de toon voor de straf en heeft een psychologische uitwerking op haar – een effect dat hopelijk aan de effectiviteit van de straf bijdraagt.

Het is een feit dat hoe langer een vrouw op haar straf moet wachten, hoe meer het vooruitzicht ervan haar bezighoudt. Als haar straf direct gegeven wordt heeft ze helemaal geen tijd om zich zorgen te maken. Voordat ze erover na heeft kunnen denken is het pak slaag al achter de rug.

Maar als een pak slaag om de één of andere reden uitgesteld wordt, dan heeft ze alle tijd om zich er druk over te maken. Ze heeft veel tijd om na te denken over de pijn en schaamte die het pak op haar billen teweeg zal brengen. Ze zal langere tijd om moeten gaan met de gedachte dat ze de consequenties van haar gedrag onder ogen moet zien. Misschien broedt ze ook wel over een manier waarop ze haar straf kan ontlopen. Maar haar straf ontlopen zal ze natuurlijk niet.

Een ander voordeel van het vroegtijdig aanzeggen van de straf is dat een vrouw veel tijd heeft erover na te denken. Hoe meer tijd ze erover na kan denken, hoe effectiever de straf. Vaak zal ze de wetenschap dat ze pak op haar blote bips gaat krijgen even erg vinden als de straf zelf. Ze heeft tijd om erover na te denken en zich zorgen te maken over het feit dat ze een pak slaag gaat krijgen. Ze heeft tijd om stil te staan bij de schaamte die ze zal ervaren als ze te horen krijgt dat ze haar billen bloot moet maken en dat ze over de knie gelegd wordt voor een flink pak billenkoek. Ze heeft tijd om te bedenken hoe ze de straf die ze zo vreest, kan ontlopen. Ze heeft tijd om zich te realiseren dat in feite het door list en bedrog ontlopen van haar straf misschien nog wel erger is dan het werkelijke pak op haar bips. Hoe grote hekel ze ook aan een pak op haar blote billen heeft, toch weet ze dat ze zich nog vervelender zal voelen als ze zich uit haar straf heeft weten te kletsen, omdat ze zich dan alleen maar schuldiger zal voelen.


Een andere belangrijke techniek die de effectiviteit van een pak op de billen vergroot, is haar er actief bij te betrekken, zodat ze meer dan alleen de partij is die alles passief ondergaat. Door haar erbij te betrekken zal ze inzien, dat het pak slaag nodig is om haar gedrag onder controle te houden. Ook zal ze eerder beseffen, dat hetgeen ze misdaan heeft absoluut niet door de beugel kan. Het zorgt er voor dat ze begrijpt dat ze voor haar eigen bestwil gestraft wordt en dat ze er veel baat bij heeft.

Het is vernederend voor een vrouw als ze zelf een actieve rol moet spelen wanneer ze gestraft wordt. Het is al vernederend dat ze als een klein meisje een pak op haar blote bips krijgt, maar wanneer ze ook nog gedwongen wordt om hier zelf een actieve rol in te spelen, dan zal de schaamte en vernedering alleen maar verder toenemen, waardoor de effectiviteit van de straf zal toenemen.

Een mogelijkheid om haar bij haar straf te betrekken is door haar te laten bekennen dat ze haar straf verdiend heeft en dat het voor haar eigen bestwil is. Dit dient te gebeuren tijdens de fase dat het standje wordt gegeven. Als de heer des huizes haar een preek geeft, kan hij haar tevens vragen stellen over oorzaken en motieven van haar overtredingen. Hij moet haar vragen wat de gevolgen van haar gedrag zijn. Hij moet haar vragen of ze zelf ook niet vindt dat ze een pak op haar billen verdiend heeft. Hierdoor raakt ze al min of meer actief bij haar straf betrokken.

Deze techniek kan uitgebreid worden door de vrouw zelf om haar straf te laten vragen. Door haar zelf om haar straf te laten vragen, raakt ze verder actief betrokken bij haar straf. Het zal haar overgave bevorderen door acceptatie van het onvermijdelijke te bewerkstelligen nog voor de straf begonnen is. Dit heeft als voordeel dat de gehoorzaamheid aan de heer des huizes bevorderd wordt. Het zal er ook voor zorgen dat ze tijdens het pak slaag beter mee zal werken. Het zal haar helpen de les te leren die ze moet leren.

Niet alleen zou een vrouw aangemoedigd moeten worden zelf om haar straf te vragen, ze zou ook moeten vragen of hij haar zo wil straffen, dat ze gaat huilen. Het vragen om tranen is een waardevolle onderdanige daad van een vrouw die een pak slaag nodig heeft. Het is goed om haar zich te laten realiseren dat het niet alleen goed voor haar is, dat ze gestraft wordt tot de tranen vloeien, maar dat deze tranen haar ook zullen helpen om een dieper niveau van overgave te bereiken. De voordelen ervan staan verwoord in het artikel met de titel: ‘Tranen’.

Iedereen die het artikel ‘doorgaan terwijl ze huilt’ gelezen heeft, waarin wordt besproken hoe heilzaam het is de straf nog voort te zetten terwijl ze al huilt, omdat zij dan een dieper niveau van overgave kan bereiken, waardoor het louterend effect van het pak slaag sterk verhoogd wordt, weet dat het belangrijk is dat een vrouw dit ervaart als ze ernstig over de schreef gegaan is. Om een vrouw verdergaand en actief bij haar straf te betrekken zou ze aangemoedigd kunnen worden zelf om een dergelijke straf te vragen. Dit houdt in dat ze hem zou moeten vragen om haar op haar billen te geven totdat ze echt in tranen is en om dan nog niet op te houden, maar de straf nog een poos voort te zetten. Als een vrouw een dergelijke straf vraagt, geeft ze te kennen dat ze ten volle beseft dat ze een pak slaag nodig heeft en dat het voor haar eigen bestwil is. Ze geeft te kennen dat ze een pak op haar bips nodig heeft om een betere vrouw, echtgenote en mens te worden.


Een andere mogelijkheid om een vrouw bij haar eigen straf te betrekken is haar excuses te laten maken voor haar gedrag, voordat ze op haar billen krijgt. De opdracht haar excuses aan de heer des huizes aan te bieden, is een eenvoudige, doch effectieve manier om ervoor te zorgen, dat een vrouw zich klein voelt voordat haar straf begint. Het zorgt bij voorbaat al voor een gevoel van overgave, hetgeen een goede voorbereiding op het pak op haar blote bips is. Een eenvoudig excuus van de vrouw zal de gehoorzaamheid, overgave en schaamte tijdens de straf doen toenemen en is dus een belangrijk, niet te onderschatten ritueel.

Als een vrouw niet in staat is om voorafgaande aan haar straf haar excuses te maken, dan moet hier niet een groot punt van gemaakt worden. De heer des huizes zal gevoelens van berouw stimuleren door haar op haar billen te geven tot ze moet huilen. Als ze later in het proces huilt, zal het haar een stuk gemakkelijker vallen haar welgemeende excuses te maken. En als de heer des huizes niet tevreden is met de oprechtheid van haar spijtbetuiging, kan hij haar altijd opnieuw over de knie leggen tot hij wel tevreden is.

Wanneer een vrouw haar excuses voor haar gedrag heeft aangeboden, moet de heer des huizes deze accepteren (zelfs als hij twijfelt aan de oprechtheid ervan). Hij moet uitspreken dat hij haar excuus accepteert om haar vervolgens te laten weten dat hij haar voor haar gedrag zal straffen. Excuses zullen haar geen absolutie ten opzichte van haar straf verlenen. Haar excuses zijn een teken van vrouwelijke overgave en respect waarmee ze aan haar partner duidelijk maakt, dat ze begrijpt dat ze de mist ingegaan is en hier straf voor verdient. Door haar excuses is haar straf dus niet van de baan. Door haar excuses laat ze echter wel voor aanvang van haar straf zien, dat ze weet dat ze hem dubbel en dwars heeft verdiend. Natuurlijk is het belangrijk dat ze haar excuses voor haar gedrag maakt, maar nog belangrijker is dat ze ervoor gestraft wordt. Na haar excuses, dient ze altijd een ongenadig pak op haar bips te krijgen, omdat ze daarmee haar lesje het beste leert.


Een ander bijzonder effectief ritueel is, om een vrouw zelf het instrument waarmee ze gestraft wordt te laten ophalen. Dat kan natuurlijk alleen als de heer des huizes een instrument gebruikt. Maar als dat het geval is, dan werkt het prima haar de paddel, riem, tawse, haarborstel, mattenklopper of badborstel e.d. te laten halen. Ook hier is de effectiviteit weer te danken aan het feit dat zijzelf actief in haar eigen straf moet participeren.

Een klassieke methode is de vrouw de tuin in te sturen om zelf de zwiepende tak af te laten snijden waarmee ze op haar billen krijgt. Dit is erg nuttig, want het betrekt haar flink in haar eigen straf. Door zorgvuldig een twijg te selecteren en af te snijden wordt zij enorm bij het strafinstrument betrokken. Toch wordt bij huiselijke discipline het gebruik van twijgen ontraden, omdat het risico van schade aan haar bips behoorlijk groot is. Als men toch een instrument wil gebruiken, gebruik dan liever een mattenklopper, riem of paddel.


Soms wordt bij een bestraffing meer dan één instrument gebruikt. Daarbij kan de heer des huizes een aantal verschillende instrumenten uitkiezen, rekening houdend met het type straf dat hij gaat uitdelen (voor straf, periodiek, preventief, wegens tegenwerking, enzovoort). Hij kan zijn keuze ook laten afhangen van hoe hard hij haar wil straffen. Een relatief mild pak slaag kan met de hand toegediend worden, terwijl een strenger pak slaag om de inzet van de riem of mattenklopper vraagt. Ook kan de heer des huizes met de hand beginnen om haar billen op te warmen om na verloop van tijd over te stappen op een instrument.


Als er bij een bestraffing meer dan één instrument wordt gebruikt, kan het een goed ritueel zijn de vrouw alle attributen op te laten halen die mogelijk gebruikt gaan worden. Hij kan opdragen één specifiek instrument op te halen, omdat hij haar daarmee wil bestraffen. Het kan ook zijn dat hij haar verscheidene attributen laat ophalen omdat hij zijn keuze nog niet gemaakt heeft, of omdat hij haar nog even in het ongewisse wil laten over wat hij wil gaan gebruiken.

Daarbij is het wel belangrijk dat zij respectvol omgaat met de opdracht de instrumenten te halen. Zo mag ze de instrumenten bijvoorbeeld niet achteloos op tafel of bed neersmijten als zij ze gehaald heeft. Dergelijk gedrag getuigt namelijk van ongehoorzaamheid en disrespect. In dat geval zou ze een extra pak slaag moeten krijgen, zodat ze de heer des huizes en de instrumenten waarmee ze gestraft wordt leert respecteren. Als ze geen respect voor het disciplineproces toont, dan toont ze feitelijk geen respect voor zichzelf. Haar moet dan respect voor het ritueel worden bijgebracht, aangezien dit ritueel in haar eigen belang is. Als de heer des huizes niet zoveel om haar zou geven, dan zou hij niet de moeite nemen haar voor haar gedrag te bestraffen en zich niet de tijd gunnen haar duchtig te straffen.

Zij moet de instrumenten dus rustig, voorzichtig en met respect op bed, tafel, bank of wat dan ook, neerleggen. Ze moet zich realiseren dat de manier waarop zij met de instrumenten omgaat, symbool staat voor hoe zij met haar heer des huizes en het strafproces omgaat.

Hoewel de meeste mannen zelf het strafinstrument bepalen, laten sommige mannen hun vrouw zelf het instrument uitkiezen. De meeste vrouwen kiezen dan voor het minst pijnlijke, wat zou kunnen betekenen dat hun straf milder uitvalt. Indien een heer des huizes contentieus met straf omgaat, zal hij er voor zorgen dat ze ongeacht het instrument dat ze kiest, de straf krijgt die ze verdient: een pak slaag dat haar aan het huilen maakt, zodat de straf flink indruk maakt. Als de heer des huizes vindt, dat zijn vrouw een te licht instrument heeft gekozen, kan hij voor een aanvullende straf kiezen. Zo kan hij ervoor zorgen, dat zijn vrouw wel met een instrument aan komt zetten dat bij haar straf past. Een voordeel van het zelf laten halen, is dat zij een actieve bijdrage aan haar eigen straf moet leveren.

In de huiselijke discipline wordt de bips van een vrouw altijd bloot gemaakt als ze gestraft wordt. Dit uit veiligheidsoverwegingen. De heer des huizes moet te allen tijde kunnen zien wat de klappen op haar billen teweegbrengen, zodat ze niet onbedoeld verwond raakt. Verder kan men er ook voor kiezen, dat zij zich voor haar straf helemaal uit moet kleden. Dit stimuleert de schaamte, overgave en gehoorzaamheid. Naakt zijn wordt verder uitgebreid in het gelijknamige artikel besproken.

Het ritueel volgens welke zij zich uit moet kleden verschilt van stel tot stel. Sommige mannen dragen hun vrouwen op naar de slaapkamer te gaan, daar hun kleren uit te doen en te wachten tot hij boven komt. Bij andere mannen moeten de vrouwen zich in hun bijzijn uitkleden. Deze optie is wat minder geschikt als een man bang is, dat de straf hierdoor wel eens te erotisch zou kunnen worden, dat hij opgewonden raakt als hij bij het uitkleden toekijkt en dat hij dan niet meer in staat is haar adequaat te bestraffen. Weer andere mannen geven er de voorkeur aan zelf de kleren van hun vrouw uit te doen. Het kan van stel tot stel nogal eens verschillen dus.

De ene methode is niet beter dan de andere. Het is aan de heer des huizes om de meest geschikte manier uit te kiezen. Hij kan verschillende manieren uitproberen om te ontdekken welke het beste bij hen past. Er zijn mannen die zweren bij het ritueel dat zij zich boven in de slaapkamer alleen uitkleedt, terwijl er ook fervente aanhangers zijn voor de methode waarbij zij zich in zijn bijzijn uit moet kleden, omdat dit veel vernederender voor haar is. Dat ze haar kleren moet uitdoen met als enige reden dat ze een pak op haar blote bips gaat krijgen, is een verre van erotische ervaring. Ze weet donders goed, dat ze haar kleren niet voor een vrijpartij of douchebeurt uitdoet, maar enkel en alleen omdat ze een pak op haar billen gaat krijgen. Dat plaatst het uitkleden in een heel speciale context die haar schaamtegevoel sowieso zal aanwakkeren, of haar heer des huizes nu toekijkt of niet.

De reden dat sommige mannen liever zelf de kleren van hun vrouw uitdoen, is dat zij haar zo elke controle willen ontnemen. De controle over haar verschijning, haar waardigheid en haar privacy worden haar tijdelijk ontnomen. Omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, wordt haar de bescherming van haar kleding ontnomen. De heer des huizes laat zijn gezag gelden door haar voor de duur van haar straf van haar kleding te ontdoen. Om deze gedachte nog meer kracht bij te zetten, doet hij zelf haar kleren uit, om haar ondubbelzinnig te laten merken dat zij het recht om kleren te dragen verspeeld heeft. Pas als de heer des huizes besloten heeft dat ze voldoende gestraft is, kan ze haar kleren terugkrijgen.


De meest gebruikelijke plaats om een vrouw te straffen is de slaapkamer. Meestal is dit de kamer die de meeste privacy biedt. Deze privacy zorgt ervoor dat de straf goed uitgevoerd en zij aan het huilen gebracht kan worden. Voor mensen met kinderen is de kans dat ze in de slaapkamer gestoord worden het kleinst.


Anderzijds zal een vrouw doorgaans alleen gestraft worden als er geen kinderen in de buurt zijn. Hetzij omdat het stel geen kinderen heeft, hetzij omdat die kinderen op dat moment niet thuis zijn. Dit geeft de heer des huizes de ruimte om zijn vrouw te straffen op een manier die hem goeddunkt. Hij kan dan zelfs de ruimte waar hij haar straft symbolisch bij de aard van haar overtreding laten aansluiten. Als haar overtreding bijvoorbeeld met onbetaalde rekeningen of het teveel uitgeven van geld verband houdt, dan wordt ze in de werkkamer gestraft. Eet ze te veel, dan is de keuken een goede plek. kijkt ze te veel TV, dan is een pak op de bips recht voor de TV de plek bij uitstek. Heeft ze een bekeuring of rijdt ze roekeloos, dan zou de heer de huizes voor de garage kunnen kiezen, waarbij ze dan over de motorkap gebogen moet staan. Uiteraard kan dit alleen als de gekozen ruimte voldoende privacy biedt. Niet alleen mogen er geen pottenkijkers bij de straf zijn, ook moet gewaarborgd zijn, dat derden niets kunnen horen.

Vaak kiezen mannen ervoor hun vrouw steeds in dezelfde kamer te straffen, omdat dit effectief aan het rituele karakter ervan bijdraagt. Als ze steeds een andere locatie zouden kiezen, dan zou dit in hun ogen te koste van het ritueel, en dus de effectiviteit van de straf gaan. Als ze daarentegen steeds in dezelfde kamer het pak slaag uitdelen, wordt het ritueel versterkt, waardoor hun vrouw zich gemakkelijker kan overgeven en de kans op ongehoorzaamheid of disrespect afneemt.


Er is een verschil tussen een vrouw naar bijvoorbeeld de slaapkamer sturen en haar er zelf naartoe brengen. Als je je partner ergens naartoe stuurt, moet zij vrijwillig gehoorzamen, waardoor zij zich sneller zal overgeven. Bovendien heeft ze dan nog even de gelegenheid over haar gedrag na te denken.

Ook kun je je vrouw zelf naar de slaapkamer brengen, bijvoorbeeld door haar bij haar arm te pakken en zo naar de slaapkamer te dirigeren. Het voordeel daarvan is dat je dan direct fysiek laat merken wie de baas is. Door lichamelijke dwang te gebruiken laat je merken, dat je gehoorzaamd moet worden en dat ze niet onder de straf uit zal komen die je voor haar in gedachten hebt.


Voor wie net met huiselijk discipline begint is deze fysieke controle waarschijnlijk nodig, omdat een vrouw in dat stadium meestal nog niet direct in staat is zich aan haar straf over te geven. Als een vrouw er moeite mee heeft te gehoorzamen als ze straf krijgt, dan kan het gewoon nodig zijn dat hij haar stevig bij haar arm pakt en mee naar de slaapkamer troont om haar daar een flink pak op haar blote billen te geven. Na verloop van tijd, als ze haar partner heeft leren gehoorzamen, dan zal een dergelijke fysieke dwang niet meer nodig blijken.


In de hoek staan is eveneens een belangrijk onderdeel van huiselijke discipline die veel stellen in hun ritueel hebben opgenomen. Vaak zal een vrouw op verschillende momenten van haar straf in de hoek moeten staan, zodat ze gelegenheid heeft na te denken over wat ze misdaan heeft.

De manier waarop de tijd in de hoek moet worden doorgebracht, kan enorm verschillen. Sommige vrouwen moeten in de hoek staan, terwijl anderen er moeten knielen. Sommigen moeten hun handen in hun nek houden, terwijl anderen ze voor zich mogen houden. Weinigen zullen over hun gloeiende bips mogen wrijven als ze in de hoek staan, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. De manier hoe er met de hoek omgegaan wordt zal van stel tot stel verschillen. Sommige vrouwen worden voortdurend door hun partner in de gaten gehouden als ze in de hoek staan, anderen worden alleen naar een kamer gestuurd en moeten daar zonder toezicht in de hoek staan. Bij weer anderen zal de heer des huizes af en toe even komen kijken of alles nog verloopt zoals de bedoeling is.

Sommige vrouwen worden op hun billen geslagen terwijl ze in de hoek staan. Anderen krijgen er een standje. Beide methoden kunnen tranen stimuleren – ofwel de eerste tranen tijdens de straf, ofwel een nieuwe huilbui.

Een preek is eveneens een belangrijk ritueel bij huiselijke discipline. Sommige mannen delen amper een standje uit, terwijl anderen er gedurende de hele straf mee doorgaan. Een standje werkt doorgaans goed omdat het heel helder maakt wat er mis gegaan is en wat er in de toekomst moet veranderen. Sommige mannen geven altijd op dezelfde manier een standje. Dit kan inhouden dat hij het altijd op dezelfde manier doet, maar ook dat zijn vrouw altijd voor vergelijkbare overtredingen gestraft moet worden. Anderen pakken het elke keer weer anders aan, zodat ze telkens goed bij de les moet blijven om te weten wat hij haar te melden heeft. Een preek zal er voor zorgen dat de vrouw haar aandacht op de heer des huizes zal blijven richten.


Sommige mannen hebben een vast ritueel om zich voor te bereiden als ze hun vrouw gaan bestraffen. Ze strekken hun arm, hun nek of hun rug om te voorkomen dat ze problemen krijgen als ze de straf uitdelen. Of ze wrijven in hun handen om ze op te warmen, als voorbereiding op het uitdelen van een flink pak slaag. Of ze smeren de riem die ze gaan gebruiken met olie in om hem soepel te maken Al dit soort handelingen kunnen bij huiselijke discipline als rituelen dienen.


Een ander ritueel kan zijn, dat een vrouw voorafgaande aan het pak slaag te horen krijgt HOE ze gestraft wordt. Zo kan haar partner haar bijvoorbeeld vertellen dat hij eerst haar bips gaat opwarmen met een pak slaag met de hand om vervolgens over te gaan op een hardere straft met de paddel of de riem. Een dergelijke mededeling zal haar adem vaak doen stokken, omdat het geen pretje is precies te horen wat je allemaal nog te wachten staat. Ze zal de harde waarheid op deze manier onder ogen moeten zien en ervaren dat haar man geen grapjes maakt als hij haar zegt dat hij haar flink onder handen zal nemen.

Sommige mannen zullen hun woorden als ze hun vrouw vertellen wat haar te wachten staat, kracht bij zetten met een paar harde kletsen op haar billen. Zeker als hij haar een strengere straf aanzegt dan normaal, zal ze zich realiseren dat haar een erg langdurige en pijnlijke ervaring te wachten staat.

Er zijn ook mannen die hun vrouw na iedere klap ‘dankjewel’ laten zeggen of hun vrouw de klappen laten meetellen. Het wordt niet vaak toegepast, omdat dit de voortgang van de straf flink kan belemmeren. Bovendien geef je de vrouw zo controle over haar straf. Zo kan ze bijvoorbeeld lang wachten met tellen of bedanken. Dit is uiteraard een ongewenste ontwikkeling. De heer des huizes dient dan ook goed op te letten dat zijn vrouw geen vertragingstechnieken gebruikt. Iedere opzettelijke poging de voortgang van de straf te belemmeren moet als ongehoorzaamheid worden opgevat en dient streng bestraft te worden, zodat ze niet weer een loopje met de heer des huizes zal nemen.

Een andere goed ritueel is wanneer hij haar vraagt of ze genoeg gehad heeft. De heer des huizes moet deze vraag natuurlijk in eerste instantie zelf beantwoorden, omdat hij er verantwoordelijk voor is dat straf en overtreding goed op elkaar afgestemd zijn. Verder kan hij haar tranen natuurlijk goed waarnemen. Wanneer een vrouw vervolgens antwoordt dat ze genoeg gehad heeft, terwijl het pak slaag nog maar amper begonnen is, dan dient ze voor straf extra op haar billen te krijgen omdat ze niet eerlijk is over wat ze nodig heeft. Dit ritueel zal de vrouw helpen eerlijk en zelfbewust te zijn als ze gestraft wordt.

Ook het moeten bedanken voor haar straf kan deel uit maken van het ritueel van de huiselijke discipline. Hoe er ook over rituelen wordt gedacht, bedanken zou altijd moeten gebeuren. Als een vrouw haar heer des huizes niet bedankt, dan heeft ze nog niet veel begrepen van het strafproces, wat er met name voor HAAR bestwil is. Ze zal zich moeten realiseren dat de straffende hand een daad van liefde is. Hij straft haar omdat hij zich zorgen om haar welzijn maakt. Hij wil dat ze gelukkig, respectvol, eerlijk en gehoorzaam en vol overgave is. Deze kwalificaties helpen haar zich als vrouw, moeder, echtgenote en mens te ontwikkelen. Het rituele bedanken moet gebeuren uit respect voor de moeite die hij neemt haar te straffen. De heer des huizes zou haar streng onder handen moeten nemen als ze het weigert of vergeet.


Sommige mannen hebben het ritueel van bedanken verder uitgewerkt. Ze willen dat hun vrouw hen in de ogen kijkt wanneer zij hem bedankt, zodat ze kunnen zien of de woorden wel oprecht zijn. Wanneer zij het niet kan opbrengen haar man uit de grond van haar hart voor haar straf te bedanken, dan zou ze opnieuw over de knie gelegd moeten worden net zolang tot ze het wel kan. Ze moet net zo lang hard op haar bips geslagen worden totdat ze oprecht dankbaar voor haar straf is, omdat ze alleen dan van haar straf zal profiteren.

Een ander ritueel bij huiselijke discipline is dat van de vergeving. De heer des huizes zal zijn vrouw als de straf erop zit in zijn armen nemen en haar voor haar gedrag vergeven. Als ze een periodiek pak slaag heeft gehad valt er natuurlijk niets te vergeven en kan hij haar even ter geruststelling in zijn armen nemen. Door haar in zijn armen te nemen laat hij haar weten dat hij haar overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en liefde accepteert. Zijn omhelzing is zowel liefdevol als beschermend.


Sommige stellen integreren het ritueel van een dagboek in het strafproces, anderen houden het er los van. Een dagboek is bedoeld om de gedragingen en overtredingen van een vrouw bij te houden. Voordeel is dat ze zelf kan zien welke voortgang ze boekt en dus wat de waarde van huiselijke discipline is. Daarnaast is het een bruikbaar archief voor de heer des huizes, hij kan teruglezen of hij haar al eens voor hetzelfde vergrijp heeft gestraft.


Het ritueel van een bestraffing hoeft niet altijd identiek te zijn. Alleen het feit dat er verschillende typen straffen binnen de huiselijke discipline bestaan, geeft al aan dat er ook verschillende rituelen kunnen bestaan. Er is billenkoek voor straf, periodiek, ter introductie, preventief, wegens tegenwerking en meervoudige billenkoek. De heer des huizes zou voor iedere vorm hetzelfde ritueel kunnen gebruiken, maar kan ook voor ieder type weer een ander ritueel gebruiken.


Een ritueel zou niet al te ingewikkeld moeten zijn. Als een ritueel te veel tijd vraagt, zou de heer des huizes kunnen gaan twijfelen aan de noodzaak haar te bestraffen. Hij kan ervan overtuigd zijn dat zijn vrouw een pak op haar bips verdiend heeft en het toch laten lopen omdat hij het te veel moeite vindt. Een ritueel zou het straffen moeten ondersteunen, niet geheel gaan beheersen.


Een andere reden waarom een ritueel niet een ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid moet worden is dat de heer des huizes zich dan mogelijk slecht kan herinneren wat het eerste en wat het laatste moet gebeuren. Rituelen in de huiselijke discipline moeten kort en eenvoudig gehouden worden en makkelijk reproduceerbaar zijn iedere keer als straf aan de orde is.

Als een stel rituelen gebruikt wil dat overigens helemaal niet zeggen dat de heer des huizes daar nooit van mag afwijken. Hij heeft de leiding, niet zijn vrouw of één of ander ritueel. Hij heeft de leiding over zijn vrouw in het strafproces, dus het strafproces staat tot zijn dienst, niet andersom. Hij kan verschillende technieken gebruiken, verschillende attributen, verschillende manieren om een standje te geven, verschillende manieren van in de hoek staan en verschillende manieren van billenkoek uitdelen. Hij moet zich niet verplicht voelen steeds hetzelfde proces te gebruiken, zeker niet als hij het idee heeft dat het niet helpt. Hij moet gewoon doen wat het beste voor zijn vrouw is. De heer des huizes moet ook bepalen of een bepaald ritueel wel het beste voor zijn vrouw is. Zij hoeft hem alleen maar te gehoorzamen zonder zich met het ritueel dat hij bedacht heeft te bemoeien. Ze mag een aantal uren nadat ze een pak op haar bips heeft gehad, wel op beleefde manier aangeven wat ze ervan vindt, maar zeker niet vlak voor of tijdens haar straf.

Rituelen zijn een krachtig en belangrijk onderdeel in de levensstijl van de huiselijke discipline. Ze dragen aan de effectiviteit van de discipline bij.

De preek / het standje

WAT HOUDT HET KRIJGEN VAN EEN STANDJE IN?

Standjes zijn een wezenlijk onderdeel van huiselijke discipline. Een standje is bedoeld om een vrouw duidelijk te maken waar ze de fout ingegaan is, zodat ze weet waarom ze een pak op haar blote bips krijgt. De juistheid en rechtvaardigheid van haar straf wordt door een standje nog eens goed uitgelegd. Ze krijgt niet zomaar op haar billen. Er is altijd een reden en een standje helpt om haar dat ondubbelzinnig duidelijk te maken.

Bij het geven van een standje moet ook duidelijk worden gemaakt, hoe ze zich in de toekomst beter kan gedragen. Het is de positieve en opbouwende kant van een standje, omdat het een basis legt voor haar toekomstige, verbeterde gedrag, zodat ze dezelfde fout niet nogmaals maakt en uiteindelijk voor dezelfde misdragingen meerdere malen gestraft wordt.


Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat een vrouw meerdere malen voor hetzelfde soort gedrag gestraft moet worden. Dit betekent niet dat de huiselijke discipline faalt, maar laat daarentegen zien dat verkeerd gedrag vaak complex is en diverse oorzaken kan hebben.


Normaal gesproken zijn een combinatie van een standje en een fiks pak op haar bips noodzakelijk om tranen van berouw te laten vloeien, dus je moet je niet laten ontmoedigen als ze na de eerste bestraffende woorden niet begint te snikken. Dit zal normaal gesproken niet gebeuren. Een vrouw zal alleen gaan huilen als ze wordt geconfronteerd wordt met een waarheid die haar raakt. Dit zal niet vaak voorkomen. De meeste vrouwen hebben een flink pak op hun billen nodig samen met een preek om bij zinnen te komen en te gaan huilen.


Er zijn situaties waarin een standje niet zo nodig is. Als een vrouw voor straf op haar billen krijgt, is een standje een must, maar bij een periodiek pak slaag niet. Ze heeft immers niets verkeerds gedaan, dus is er ook niets om haar een standje voor te geven.


WAAROM?


Er zijn verschillende redenen waarom een standje noodzakelijk is wanneer een vrouw gecorrigeerd wordt. In de eerste plaats maakt een preek integraal deel uit van een effectieve straf. Zonder preek is haar straf maar half af. Een vrouw straffen zonder een standje uit te delen is als zaaien zonder te bewateren. Een man die zijn vrouw straft zonder haar een preek te geven behandelt haar als een werktuig dat alleen maar reageert op lichamelijke stimuli. Een vrouw is geen machine. Ze heeft de menselijke interactie met haar partner nodig, niet alleen maar de fysieke impact van zijn hand, de paddel of de riem. Ze heeft het nodig dat hij haar confronteert met haar gedrag. Een preek is een noodzakelijk deel van huiselijke discipline, niet een optionele.


De belangrijkste reden haar een standje te geven is omdat het haar helpt zich te realiseren wat ze fout gedaan heeft. Het helpt haar zich bewust te zijn van het waarom van het pak op haar billen. Een man moet zijn vrouw natuurlijk nooit een pak slaag geven zonder haar te vertellen waarom ze gestraft wordt. Als hij haar daarentegen een preek geeft terwijl hij haar op haar billen geeft, dan zal ze zich meer bewust zijn waarom ze een pak slaag krijgt. Het zou voor kunnen komen dat ze helemaal opgaat in de pijn van de klappen en even helemaal vergeet waarom ze op haar billen krijgt en dat is niet de bedoeling! Ze moet zich bewust zijn van wat ze fout heeft gedaan en waarom ze gestraft wordt. Een preek is de beste manier voor het hoofd van de huishouding om dit te bewerkstelligen.


Een standje is ook noodzakelijk om haar duidelijk te maken dat ze zich in de toekomst beter moet gedragen. Het heeft geen zin om je alleen maar te bepalen bij het negatieve, oftewel bij datgene wat ze fout deed. Ze heeft ook verbale begeleiding nodig over hoe ze het goed kan doen, hoe ze ongewenst gedrag achterwege kan laten, hoe ze zich goed kan gedragen, hoe ze kan voorkomen dat ze weer op haar billen krijgt voor dezelfde fout. Deze vorm van een preek is de meest effectieve omdat het direct leidt tot beter gedrag in de toekomst. Een preek gaat niet uitsluitend over wat er fout ging. Het gaat er ook om te vertellen hoe ze het anders kan aanpakken. Het gaat erom haar duidelijk te maken hoe het ook kan. De man heeft verschillende rollen in een relatie met huiselijke discipline. Eén van de belangrijkste is de verantwoordelijkheid om haar te begeleiden. We weten allemaal dat het de bedoeling is dat hij haar ongewenste gedrag afstraft. Maar begeleiden betekent dat hij haar moet leiden naar de meer positieve manieren van gedrag. Begeleiden betekent gewenst gedrag stimuleren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door een standje te geven.


Sommige mensen noemen het krijgen van een standje ook wel “een lesje leren”. De enige reden waarom het leren van een lesje hier niet apart benoemd wordt is dat het leren van een lesje soms uit de hand kan lopen en verworden tot een ineffectief substituut van een pak op de billen. Het leren van een lesje is prima zolang het maar gebeurt voor of na een pak slaag en zolang het maar niet zo veel tijd in beslag neemt dat de vrouw afhaakt en het contact met haar partner verliest. Het krijgen van een standje kan soms gelijk vallen met een pak op de billen, dat wil zeggen dat het plaats vindt terwijl ze op haar billen krijgt.


Een andere belangrijke redden om een standje te geven is dat het helpt de tranen van berouw te laten vloeien. Als je het hoofdstuk over de Tranen hebt gelezen, dan weet je dat huilen tijdens (of voor of na) een pak op de blote billen erg nuttig is voor vrouwen, om een aantal redenen die uitgebreid aan de orde komen in dit hoofdstuk.


Een standje is belangrijk omdat het de vrouw helpt de pijn van haar straf te koppelen aan de reden voor haar straf. Als de pijn van het pak op haar blote billen haar doet vergeten waarom ze gestraft wordt dan is het hele proces een stuk minder effectief dan wanneer ze in staat is om haar gedrag te koppelen aan het pak op haar billen. Een standje leert haar te begrijpen dat ze wordt gestraft voor haar gedrag, niet om wie ze is. Een standje maakt klip en klaar duidelijk dat alleen zij controle heeft over haar gedrag, niet iemand anders.


De belangrijkste reden om een standje te gebruiken tijdens huiselijke discipline is dat een standje versterkend werkt op een pak op de bips. Met een combinatie van een standje en billenkoek kan meer resultaat dan de som der delen worden behaald. Een standje verbetert de effectiviteit van een pak op de billen, net zoals een pak op de billen er toe bijdraagt dat de effectiviteit van een preek vergroot wordt.


Er zijn ook verschillende oorzaken aan te geven waarom een preek zo effectief is bij huiselijke discipline. Eén ervan is dat vrouwen meer verbaal zijn dan mannen, wiens bedrevenheid meer ligt in ruimtelijk en visueel inzicht. Een verbale focus betekent dat vrouwen beter reageren op woorden of die nu geschreven of gesproken zijn dan op beelden. Omdat vrouwen vooral gefocust zijn op woorden, is het aan te bevelen hiervan gebruik te maken tijdens de huiselijke discipline. Het is aan te bevelen een vrouw zowel lichamelijk als met woorden te straffen. Een flink pak op haar blote billen trekt uiteraard een vrouw haar aandacht, maar wanneer een pak slaag gecombineerd wordt met een flinke preek dan wordt de effectiviteit van de straf nog aanzienlijk verbeterd.


Een andere reden waarom het geven van een preek een effectief middel is bij huiselijke discipline is omdat het onmiddellijk en automatisch het schuldgevoel raakt. Een standje moet inspelen op dit (verborgen) schuldgevoel. Door het sluimerende schuldgevoel naar de voorgrond te halen of zelfs aan te wakkeren, werkt het pak op de billen extra goed omdat het de vrouw eerst duidelijk maakt wat ze fout gedaan heeft om hier vervolgens boete voor te doen.


HOE?


Hoe moet je een standje geven? Dit kan voor sommige mannen een netelige kwestie zijn, vooral als ze verbaal wat minder begaafd zijn. Maar voor een effectief standje hoef je niet welbespraakt te zijn en ook niet over een uitgebreide vocabulaire te beschikken. Het is zelfs zo dat verbaal begaafde mannen er soms ook moeite mee hebben hun vrouw een standje te geven, hoewel oefening natuurlijk kunst baart. Er is geen geheim recept voor het afsteken van een preek en ook geen lijst met citaten waarmee je een vrouw in tranen kunt brengen. Dit is omdat iedereen verschillend is en omdat iedere vrouw voor een heleboel verschillende dingen gestraft kan worden. Maar het is wel mogelijk een aantal nuttige strategieën te ontwikkeling die erg behulpzaam kunnen zijn in het disciplineproces.


Mannen die hun vrouw nog nooit een preek hebben gegeven zouden bezorgd kunnen zijn, dat ze ongewild de gang van zaken bederven doordat ze proberen een standje te geven, maar ondertussen in lachen uitbarsten omdat zich iets grappigs voordoet. Het is echter waarschijnlijker dat dit bij erotische billenkoek gebeurt dan bij een pak slaag voor straf. In een echte situatie waarin huiselijke discipline aan de orde is en waarin de vrouw iets verkeerds heeft gedaan wat pijnlijk voor zichzelf of anderen was, zal geen van beide partners in een lacherige bui zijn. Een preek zal in zo’n situatie natuurlijk klinken en niet verdorven worden door grapjes of lachbuien.


Aan de andere kant van het spectrum hoeft er bij een preek niet per se boosheid betrokken te zijn. Sommige vrouwen worden door hun partner gestraft wanneer hij boos is over haar gedrag en dit kan erg effectief zijn voor de vrouw: het helpt schoon schip te maken. Andere stellen kiezen ervoor om boosheid volledig uit te bannen uit het disciplinaire proces, omdat boosheid tot wat al te krasse bewoordingen kan leiden, wat helemaal niets met huiselijke discipline van doen heeft. Mensen die tot de laatste categorie behoren willen voorkomen dat een preek door ongepaste boosheid op een scheldpartij uitloopt. De man moet in staat zijn de vrouw een standje te geven zonder dat hij zijn zelfbeheersing verliest en zijn boosheid ruim baan geeft. Hetzelfde geldt voor een man die zijn vrouw een pak op haar billen geeft. Hij moet ervoor zorgen dat hij de zelfdiscipline heeft zijn klus goed te klaren, zonder dat hij haar buitenproportioneel hard straft.


Er zijn verschillende manieren om een standje uit te delen, die desgewenst in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Je kunt een vrij algemene preek afsteken waarin niet iets specifieks benoemd wordt. Een paar voorbeelden van een algemene preek zijn, “Je bent een erg ondeugende meid” of “Je gedraagt je egoïstisch en onvolwassen”. In dit type standje wordt niet genoemd wat de vrouw heeft misdaan. Specifieke standjes zijn standjes die het wangedrag van de vrouw wel benoemen, bijvoorbeeld “Je beledigende taalgebruik is volslagen onacceptabel” of “Mensen zo minachtend te benaderen is een afschuwelijke manier om je te gedragen”. Opmerkingen die passend zijn tijdens het uitdelen van billenkoek zijn bijvoorbeeld, “Dat doet zeer, hè? Nou, ik ben nog niet met je klaar! Daar had je aan moeten denken voordat je je zo egoïstisch ging gedragen” of “Denk maar niet dat je mij voor de gek kunt houden met die krokodillentranen van je. Het pak op je billen is nog maar net begonnen”.


Sommige standjes spelen op schaamte of schuldgevoel in, zoals in “Je zou je moeten schamen je zo te gedragen!” of “Hoe kon je dat nu doen? Je zou beter moeten weten!” Een standje dat raakt aan gevoelens van berouw of spijt kan effectief zijn om een vrouw in tranen te brengen of de tranen aanhoudend te laten stromen als ze eenmaal losgekomen zijn, bijvoorbeeld, “Ik hoop dat je spijt hebt van wat je hebt gedaan”, of “Hoe kan het zijn dat je geen berouw hebt van je slechte gedrag”, of “Ja, nu heb je spijt! Eindelijk dringt het tot je door waarom je gestraft wordt”. Andere uitspraken kunnen focussen op de essentie van een straf, als in “Je weet dat je deze straf echt verdiend hebt door je gedrag” of “Je zult iedere afzonderlijke klets uitgemeten krijgen die je verdiend hebt voor je gedrag, jongedame, en niets minder”! Standjes kunnen ook meer focussen op de educatieve, corrigerende of didactische elementen van de straf voor de vrouw, zoals, “Ik zal je een lesje leren dat je niet snel zult vergeten”, of “Je had beter je les over hoe je anderen moet benaderen nog eens door kunnen lezen” of “Nu leer je eens wat er gebeurt met iemand die zo ongehoorzaam en respectloos is als jij.”


Deze voorbeelden van verschillende manieren van preken vormen beslist geen compleet overzicht. Standjes kunnen een groot assortiment omvatten aan berispingen die zijn bedoeld om de vrouw te onderhouden over haar (wan)gedrag en om haar te waarschuwen voor toekomstige misdragingen.

Een andere eis die aan een standje gesteld wordt, is dat het waar moet zijn om effectief te kunnen zijn. Het geeft geen zin de vrouw te beschuldigen van iets dat ze niet gedaan heeft, omdat het niet waar is en derhalve weinig of geen effect zal hebben tijdens het pak op haar billen. Een man moet ervoor zorgen dat het standje dat hij geeft de waarheid weergeeft als hij wil dat het een effectief onderdeel van huiselijke discipline is.

Een standje is bedoeld om nederig te maken, niet om te vernederen. Het moet een vrouw nederig maken en de negatieve kanten van haar gedrag voor het voetlicht brengen. Haar vertellen dat ze dikke benen heeft is geen standje, maar een kwetsende opmerking. Ze wordt niet gestraft voor wie ze als persoon is, maar voor wat ze deed of gezegd heeft. Dit sluit natuurlijk geen straf voor een slechte houding uit, immers een slechte houding is een tijdelijke situatie, geen permanente, en iets waar een vrouw zelf de volledige controle over heeft. Een standje moet zorgen dat ze zich schuldig voelt over haar gedrag, niet over haar persoon. Een preek die ervoor zorgt dat ze zich schuldig voelt over haar gedrag is het enige standje ze nodig heeft, omdat het effectief en nuttig is.

Een preek moet ook relevant zijn voor de straf in kwestie, de huidige straf. Het heeft geen zin haar nog aan te spreken over iets wat zich een jaar geleden heeft voorgedaan en waar ze allang voor gestraft is, tenzij het gerelateerd is aan de huidige overtreding. Er is genoeg voor handen om haar een preek over te geven die een relatie heeft met het pak op de billen dat ze nu gaat krijgen, zonder daar allerlei irrelevante zaken bij te halen. Hoe het ook zij, als een vrouw eenmaal op haar blote billen gehad heeft en vergeven is voor een bepaalde misdraging, dan is het over en voorbij en behoeft er niet op teruggekomen te worden.

Wanneer een vrouw weigert toe te geven dat haar gedrag totaal onacceptabel was, dan zal een preek voor dovemansoren bestemd kunnen zijn. In een dergelijk geval, zal ze een hard en streng pak op haar bips moeten krijgen om haar weer in de realiteit te brengen, voordat een preek effect kan hebben. Als ze Oost-Indisch doof is voor de woorden van haar man, dan moet ze eerst een hard pak slaag krijgen en daarna pas een preek krijgen. Als hij haar midden in het pak slaag in de hoek zet, zal ze, als ze voor de tweede keer over de knie gelegd wordt, in een ontvankelijkere stemming zijn om zijn begeleiding via het pak op haar blote billen en een stevige preek in zich op te nemen.


Zoals eerder al is gezegd is welbespraaktheid niet belangrijk voor het afsteken van een preek. Het hoofd van de huishouding hoeft niet een meester in de retoriek te zijn om een effectieve preek te kunnen houden. De recht toe recht aan waarheid is het enige wat nodig is om haar bij te brengen waarom ze zich niet zou moeten misdragen.


Soms kan een vrouw zo gillen, dat een man zich maar moeilijk verstaanbaar kan maken. Dit kan er toe leiden dat ook hij begint te schreeuwen, zodat hij zijn volume enorm opschroeft. Dit is niet de bedoeling! Of het tegenovergestelde kan gebeuren: hij probeert haar gegil te onderdrukken door haar te gebieden geen kik te geven als ze op haar billen krijgt, maar dat is niet realistisch. Hij moet een evenwicht zien te vinden tussen haar toe te staan wat geluid te maken om uiting aan haar pijn te geven en ervoor te zorgen dat ze kan horen wat hij te vertellen heeft. Als de vrouw iemand is die niet kan voorkomen dat ze nogal geluid maakt als ze op haar bips geslagen wordt, dan moet haar man zijn preek bewaren voor de momenten dat ze niet geslagen wordt.

WANNEER?

Op welke momenten kun je een standje geven? De eerste gelegenheid is voordat het pak op de billen begonnen is, dus zodra een man zijn vrouw heeft verteld dat ze straf krijgt. Als hij denkt dat dit een goed idee is, kan hij haar meteen al aan het begin op haar gedrag aanspreken. Deze pre billenkoek preek zal haar voorbereiden op het op handen zijnde pak op haar blote billen door haar in een schuldbewuste stemming te brengen. Ongeacht de reden voor haar straf, is het belangrijkste dat een preek haar over het algemeen zal helpen zich aan het pak slaag te onderwerpen.

Tijdens een pak op de billen van de vrouw, kan een preek worden gebruikt om haar niet alleen met klappen, maar ook met woorden te straffen. Er zijn verschillende manieren om een preek te houden tijdens het pak op de billen. Om te beginnen kan het hoofd van de huishouding haar aanhoudend toespreken terwijl hij haar slaat, maar niet terwijl de klappen neerdalen. Het ritme van de klappen staat los van het ritme van de woorden. Het betekent ook niet dat hij constant door moet praten. Na een belangrijk statement kan hij best een pauze in de preek inlassen, terwijl zijn hand blijft neerdalen, zodat het gewicht van zijn woorden tot haar kan doordringen. Als hij buiten adem raakt van intensief preken en slaan, kan hij best even een pauze in het standje inlassen zodat hij even op adem kan komen, waarna hij de preek weer kan voortzetten. In het algemeen is deze manier van een preek afsteken flexibel en uiterst effectief, omdat de preek zich vermengt met het pak slaag en zij elkaar zo versterken, zodat beiden grote indruk maken op de vrouw die gestraft wordt. En omdat ze tegelijkertijd èn een standje èn een pak op haar billen krijgt, is de kans dat ze gaat huilen twee keer zo groot.

Sommige mannen houden ervan hun vrouw aanhoudend en ritmisch een standje te geven. Dit houdt in dat ze ervoor zorgen dat ieder woord door een klets op de bips van de vrouw onderstreept wordt. Dit zorgt voor een soort staccato effect waarbij ieder woord of iedere lettergreep die uitgesproken wordt samenvalt met een klap. Hij zou dus kunnen zeggen:”Je – bent – een – stou – te – en – on – ge – hoor – zame – meid – en – je – hebt – een – pak – slaag – nodig – dat – je – een – lesje – leert – dat – je – niet – snel – ver – geet!” Ieder van deze lettergrepen wordt uitgesproken op het moment dat een klap op haar blote billen valt. De heer des huizes moet er dus voor zorgen dat zijn stem de klappen op haar bips zullen overstemmen – anders heeft deze preek geen zin.


Een andere manier van aanhoudend en ritmisch preken is wanneer de man zijn vrouw zo toespreekt dat zijn woorden precies tussen twee klappen vallen. Dit tackelt het probleem dat hij door de klappen onverstaanbaar is, omdat de woorden daar niet meer mee samenvallen. Een kenmerkend deel van een dergelijk pak slaag zou kunnen klinken als:”Je [KLETS] bent [KLETS] verschillende [KLETS] keren [KLETS] gewaarschuwd [KLETS] dat [KLETS] je [KLETS] instelling [KLETS] vandaag, [KLETS] niet [KLETS] deugt [KLETS], maar [KLETS] je [KLETS] gaat [KLETS] gewoon [KLETS] door [KLETS] alsof [KLETS] ik [KLETS] niets [KLETS] gezegd [KLETS] heb. [KLETS] Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] beter [KLETS] te [KLETS] gehoorzamen [KLETS] in [KLETS] de [KLETS] toekomst. [KLETS]Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] beter [KLETS] te [KLETS] luisteren [KLETS] naar [KLETS] je [KLETS] man. [KLETS] Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] mensen [KLETS] te [KLETS] benaderen [KLETS] met [KLETS] het [KLETS] respect [KLETS] dat [KLETS] ze [KLETS] verdienen.”, enzovoort, totdat er tranen van berouw vloeien. Deze methode is een erg effectieve manier om billenkoek en een preek te combineren om tot een straf te komen die een vrouw goed bijbrengt wat ze moet leren. Het veroorzaakt een straf die een sterk gevoel van onderworpenheid teweegbrengt bij de vrouw die op haar bips krijgt en een preek krijgt, omdat ze deze twee onderdelen niet meer kan scheiden tijdens het proces.


Andere mannen vinden dat een standje niet helemaal overkomt als dit gelijktijdig met de klappen op haar billen wordt gegeven. Zij geven er de voorkeur aan om een vrouw tijdens de pauzes in een pak slaag toe te spreken om er zeker van te zijn dat ze hoort wat hij zegt (en er hopelijk naar luistert). Dit zou dan als volgt kunnen klinken: “Je zou beter moeten weten dan tegen een boete aan te lopen voor te snel rijden” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Er wordt van je verwacht dat je een verantwoordelijke volwassene bent.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je had jezelf wel kunnen doden of verwonden.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je had iemand anders kunnen doden of verwonden.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Ik houd veel te veel van je om je toe te staan dergelijk risicovol gedrag te vertonen.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je zult spijt krijgen van je gedrag.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS]” Enz, enz. Deze manier van een standje geven in de pauzes van een pak slaag is effectief omdat de man de volle aandacht van zijn vrouw heeft als hij tegen haar praat. Hoewel haar billen branden van de effecten van de klappen die ze net kreeg, is de pijn niet zo ondraaglijk dat ze zich niet op zijn woorden zou kunnen concentreren. Dus bereikt de boodschap die hij haar door middel van zijn preek probeert te geven haar ook. En ieder deel van het pak slaag helpt om zijn woorden kracht bij te zetten.


Een andere manier om haar een preek te geven is door haar een stevig pak op haar blote billen te geven zonder dat er een woord gezegd wordt. Nadat de eerste ronde is afgerond, krijgt ze vervolgens een korte preek en wordt ze in de hoek gezet. Daar kan ze dan nadenken over het gedrag dat haar in de problemen gebracht heeft, maar ook over de dingen die hij tegen haar heeft gezegd voor hij haar de hoek in stuurde. Na een poosje in de hoek te hebben gestaan, kan ze opnieuw een standje krijgen voor ze weer over de knie gelegd wordt voor het volgende pak op haar billen. Bij deze techniek krijgt ze dus een standje na een pak op haar billen en voordat ze in de hoek moet staan, waarbij deze fases herhaald kunnen worden totdat haar man vindt dat ze haar lesje geleerd heeft. Voor sommige vrouwen kan deze techniek effectiever zijn dan de eerder besproken technieken. Het grote voordeel van deze aanpak boven de andere is dat het oogcontact tussen de man en zijn vrouw mogelijk maakt. Sommige mannen vinden dat een preek effectiever is wanneer zij daarbij haar ogen kunnen zien. Aan de andere kant zullen er ook mannen zijn die liever hebben dat hun vrouw haar ogen naar de grond gericht houdt als teken van haar onderwerping aan haar straf. Maar voor veel vrouwen zal het feit dat ze hun partner moeten aankijken wanneer hij hun de waarheid vertelt, ertoe bijdragen dat ze gaan huilen. Het besef dat ze niet alleen zichzelf, maar ook haar partner heeft teleurgesteld kan, omdat het oprecht berouw bij een ongehoorzame vrouw teweegbrengt, een krachtige trigger zijn om te gaan huilen.


Sommige mannen geven er de voorkeur aan hun vrouw een standje te geven wanneer ze in de hoek staat. Dit houdt de preek gescheiden van het pak op haar billen en kan haar helpen zich volledig te concentreren op wat hij tegen haar zegt. Het enige geluid dat dan hoorbaar kan zijn, is het gesnik van de vrouw. Het is normaal gesproken niet mogelijk oogcontact te hebben met een vrouw die in de hoek staat, behalve dan als zij met haar rug naar de muur in de hoek staat. Wanneer oogcontact niet als een noodzakelijk onderdeel gezien wordt, is het een goede manier om een preek te geven. Door het feit dat haar rode bips zichtbaar is terwijl ze wordt toegesproken, kan zij zich beschaamd voelen.

Soms zal een vrouw pas een preek krijgen als het pak op haar billen achter de rug is. In een dergelijk geval kan ze haar preek krijgen terwijl ze nog over de knie ligt. Het grote voordeel van deze positie is dat haar rode billen goed zichtbaar zijn, wat kan helpen haar een toontje lager te laten zingen, mocht dat nog nodig zijn. Een ander voordeel is dat haar bips beschikbaar is voor meer klappen als de man het nodig vindt om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij zou kunnen besluiten het einde van haar straf aan te geven met een harde klets op haar billen om op die manier duidelijk te maken dat het voorbij is.


Sommige vrouwen moeten na een pak slaag voor hun man komen staan en zo hun preek in ontvangst nemen. Het moge duidelijk zijn dat het haar in deze positie niet toegestaan is over haar billen te wrijven om de pijn te verzachten, omdat het disciplineproces nog niet afgerond is. Een eenvoudige manier om te voorkomen dat zij over haar billen wrijft is dat ze haar handen in haar nek gevouwen moet houden, totdat haar man aangeeft dat het genoeg geweest is. Als zijn vrouw voor hem staat wanneer hij haar een standje geeft, is hij van haar volle aandacht verzekerd en kan hij, desgewenst, in haar ogen kijken om de boodschap duidelijker over te laten komen. Een vrouw die staand voor haar man een standje krijgt wordt als een stout meisje behandelt, wat het effect van de preek flink versterkt.


Samengevat is een standje een belangrijk onderdeel van huiselijke discipline, omdat het een vrouw helpt de waarheid onder ogen te zien, waardoor ze kan leren zich voortaan beter te gedragen. Straffen zonder standje is mechanisch. Standjes kunnen een belangrijke rol spelen om een vrouw tijdens of na een pak billenkoek in tranen te brengen. Er zijn heel veel verschillende manieren om standjes te geven, zoals hierboven beschreven zijn. Wanneer alles gedaan en gezegd is en ze op haar billen heeft gehad, haar de mantel is uitgeveegd en er tranen zijn gevloeid, is het tot slot belangrijk de tegenhanger van het standje niet te vergeten: troost.