Het spencerplan

© 1936 Dorothy Spencer

~ VOORWOORD ~

Een paar jaar geleden kwam ik op het idee om de gebruikelijke misverstanden in onze relatie op een nogal unieke wijze tegemoet te treden – namelijk het ondergaan van een van zorgvuldig toegediende lichamelijke correctie.

Het idee was een systeem in te voeren die een bijdrage zou moeten leveren in het zowel het corrigeren maar ook het voorkomen van misstappen middels direct, rechtvaardig en effectieve ingrijpen. Dit systeem bleek een doorslaand succes te zijn!

Aangemoedigd door dit succes werkten we het systeem verder uit en maakten uiteindelijk een aantal van onze kennissen deelgenoot hiervan.  Zij hebben het systeem ook uitgeprobeerd en hebben ons laten weten dat het erg goed werkte. Het nieuws ging als een lopend vuurtje en tot mijn verbazing bereikten mij uit alle delen van het land verzoeken om meer bijzonderheden van wat men ‘Het Spencer Plan’, noemden.

Ik schrok behoorlijk van de publiciteit die dit allemaal opleverde. Het delen met onze vrienden en kennissen was iets, maar het bespreken met totale vreemden was een heel ander verhaal. Aarzelend, maar toch ook wel het idee dat het misschien wel mijn roeping was, heb ik de verzoeken beantwoord en heb  ze de gevraagde informatie opgestuurd. Ik vroeg hier een kleine bijdrage voor omdat er veel tijd in ging zitten.

En zo werd ‘Het Spencer Plan’ een erkend systeem in plaats van dat het slechts een vage kreet was. Ik bleek de uitvinder te zijn van een correctiesysteem binnen een relatie die natiebreed met enthousiasme ontvangen werd. Natuurlijk was het ook zo dat bepaalde mensen er niets van begrepen. Ik heb in die tijd met heel wat gekken en dwazen contact gehad. Maar over het algemeen kreeg ik veel steun voor mijn ideeën en had ik alle reden om te veronderstellen dat het systeem een schot in de roos was.

Ik heb nooit beweerd dat ‘Het Spencer Plan’ in staat zou zijn om alle denkbare problemen op te lossen. Ik ben ook niet van mening dat ze een uitkomst zijn voor alle stellen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als het systeem goed toegepast wordt, het een uitkomst zou kunnen zijn voor hen die zich nauwgezet aan de regels en uitgangspunten ervan houden.

Ik zal niet beweren dat ‘Het Spencer Plan’ de kant en klare oplossing voor U is. Alleen dokters mogen dingen voorschrijven en ik ben geen arts. De wet daarentegen, heeft ook bepaald dat iedereen zijn mening en overtuiging kenbaar mag maken. De basisprincipes van een modern pak op de billen, zoals in ‘Het Spencer Plan’ hebben mij geholpen – en vele anderen – en het is mijn overtuiging dat als u zich netjes en nauwgezet aan het concept houdt, het voor u de zelfde uitwerking heeft.

Ik wens jullie alle success met ‘Het Plan’!

vriendelijke groet,

Dorothy Spencer

~ EEN MODERNE MANIER VAN BIJSTUREN ~

Wat houdt een moderne manier van bijsturen, oftewel een pak slag precies in?

Het is een product van de moderne tijd – een straf die binnen bepaalde kaders en op bepaalde voorwaarden gegeven wordt. Het heeft helemaal niets met geweld te maken. Wraak, dwang en geweld staan hier verre van en passen op geen enkele manier in ‘Het Plan’. Het idee is louter gebaseerd op het toedienen van een pak op de bips en vervolgens een streep te zetten onder de aanleiding.

Op deze manier, kan ieder meningsverschil definitief afgesloten worden voor dat het de gelegenheid heeft te groeien en dermate proporties aan te nemen en schade te veroorzaken zodat het niet meer goed kan komen. Het stel dat in staat zal zijn hun problemen op te lossen voordat het de kans krijgt te groeien, zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor de scheidingsrechter belanden.

Ook zal door het toedienen van een modern pak op de billen de posities binnen een relatie verhelderen, een grote kans op een gelukkige relatie geven en daarnaast een wenselijke geest van onbaatzuchtigheid stimuleren en minder plezierige zaken elimineren.

‘Het Plan’ vraagt om een onbaatzuchtige toewijding aan de hogere idealen. Het vraagt om een vrijwillige onderwerping en een loyale gehoorzaamheid ten aanzien van het systeem van correctie.

~ HET SPENCER PLAN INVOEREN ~

Stellen die successen bereikt heeft met het systeem van moderne billenkoek zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben zorgvuldig een pakket van regels en afspraken ontwikkelt.

Eén en ander zou als volgt in zijn werk moeten gaan:  maak een lijst met items die voor een bestraffing in aanmerking komen. Zorg dat je het er 100% over eens wordt. Laat het niet aan de waan van het moment over. Laat je vrouw weten voor welke dingen ze een pak op haar bips zal krijgen, zodat ze weet waar ze aan toe is en haar best kan doen een pak slaag te vermijden. Dit is alleen maar een goede zaak.

Moderne vrouwen zijn over het algemeen wel warm te krijgen voor deze methodiek. Ze kunnen zich er wel in vinden omdat het een goede methode is die zelden faalt en die de meest ingewikkelde kwesties tot een oplossing brengt. Ze weten van tevoren wat ze te verwachten hebben. Als ze de mist in gaan, dan weten ze dat ze hiervoor bestraft worden. Er zal snel en effectief met de kwestie afgerekend worden – ze krijgen een stevig pak op hun blote bips en de zaak is daarmee afgedaan. Het incident verwordt niet tot een slepend conflict. Er vallen geen harde woorden. De veiligheid van het gezin en de toekomst van hun relatie komt niet in gevaar.

Een pak op de billen is best wel te ondergaan, maar het doet natuurlijk wel zeer. Het zou zijn effectiviteit verliezen als het niet zeer doet. Maar er schuilt geen gevaar in. De pijn zorgt ervoor dat het lesje overkomt – en wanneer het eenmaal voorbij is, dan behoort het ook echt tot de verleden tijd. Er zijn maar weinig vrouwen die, als ze eenmaal gewend zijn aan een pak op hun blote billen, terugverlangen naar de periode van ruziemaken! Dit wordt telkenmale opnieuw bewezen.

Het is een het meest rechtvaardige systeem van corrigeren dat ooit gepresenteerd is en wordt uitgeoefend middels een set een voorgedefinieerde regels en voorschriften, die de veiligheid op iedere denkbare manier waarborgen.

Om reden van veiligheid dienen deze regels en voorschriften tot op de letter worden uitgevoerd. Ik zal ze hieronder beschrijven:

~ REGELS EN VOORSCHRIFTEN ~

Het toepassen van een straf volgens ‘Het Spencer Plan’ houdt in:

1. Vrouwen worden alleen op hun billen geslagen. Volgens ‘Het Spencer Plan’ geschiedt dit alleen met de hand. Er worden geen instrumenten gebruikt. Zelfs niet een riem of een liniaal.

2. Voorzichtigheid dient geboden te zijn geen blauwe plekken te veroorzaken, de huid te beschadigen of het lichaam op een andere manier te beschadigen. Het pak slaag moet daarentegen lang genoeg aanhouden om effectief te zijn en het lesje luid en duidelijk over te brengen.

3. Een pak op de bips mag nooit in boosheid worden toegediend. Wacht tot beide partijen gekalmeerd zijn alvorens deze in alle rust toe te dienen.

4. Wanneer het pak op de billen achter de rug is, is de zaak gesloten. Doorzeuren nadat de overtreding afgehandeld is, is een vorm van geweld en ondergraaft de kern van de methodiek.

5. Een pak op de bips mag in geen enkele omstandigheid in het bijzin van derden toegediend worden. Ook zullen nooit derden nooit op de hoogte gesteld worden dat zoiets heeft plaatsgevonden zonder nadrukkelijke overeenstemming van beide partijen.

6. Een pak slaag waarom gevraagd wordt, moet ALTIJD gegeven worden. Dit is een van de belangrijkste en waardevolle onderdelen van ‘Het Spencer Plan’. Het volstaat niet dat een pak slaag zonder al te groot drama in ontvangst genomen wordt, wanneer onze partner vindt dat we dit verdiend hebben – we moeten erom VRAGEN als we vinden dat we het verdienen of nodig hebben!

7. Er zal niet vaker dan twee keer per dag een pak slaag gegeven worden. Het is zelden noodzakelijk dat dit het geval mis – maar het wordt voor de zekerheid opgenomen om deze zeldzame gevallen te ondervangen. In het zeer zeldzame geval dat een vrouw meer dan twee keer op één dag een pak op haar billen verdiend, moeten de derde en volgende gevallen uitgesteld worden tot de volgende dag of tot wanneer haar partner het best beliefd.

8. De straf wordt te allen tijde op de BLOTE billen ten uitvoer gebracht. Op geen enkele andere wijze kan goed gecontroleerd worden welk effect de klappen op de huid hebben. Onthoud, de bedoeling van een pak slaag is dat er pijn toegediend wordt zonder de huid te beschadigen. Om dit verantwoord te doen, moet de toestand van de huid constant in de gaten gehouden worden – zelfs een enkele laag kleding,hoe dun dan ook – is een vorm van ‘blind’ straffen. Het kan dan te hard aankomen, of misschien niet hard genoeg.

9. ‘Het Spencer Plan’ vraagt om onvoorwaardelijke aanvaarding van de straf. Er wordt niet in discussie gegaan, niet geprotesteerd, niet gesmeekt om ervan af te komen!


~ EEN WAARSCHUWEND WOORD! ~

Wanneer een man zijn vrouw voor het eerst in het kader van ‘Het spencer Plan’ over de knie legt, zal hij de neiging hebben het te overdrijven. Doordat het allemaal nieuw is – bijvoorbeeld het gevoel van macht – zal hen mogelijk overenthousiast maken wanneer ze gebruik maken van hun rechten.

Dit moet goed in de gaten gehouden worden. Geen enkele vrouw zit erop te wachten dat ze vaker op haar billen krijgt dan ze verdiend heeft of noodzakelijk is. Als te vaak gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe methodiek, dan zal deze minder effectief worden. Houd dit goed in gedachten.

Aan de andere kant – nadat een lijst met afspraken is gemaakt – aarzel dan niet om haar over de knie te leggen! Begrijpt u wat ik bedoel? Om te beginnen – ga met elkaar om de tafel en spreek de zaken heel goed door. Zorg dat jullie het met elkaar eens zijn. Weet waar je mee bezig bent. Laat niets aan het toeval over – of aan de waan van het moment.

Neem eens als voorbeeld, dat de vrouw een pittige autorijder is. Ze houdt wel van opschieten – en duwt regelmatig het gaspedaal te diep in. De man onderkent het gevaar hiervan. Hij laat haar weten dat hij het op de lijst bijschrijft en dat ze zich aan de maximum snelheid moet houden, dat hij haar anders een pak op haar blote bips zal geven!

Veel mannen doen dit sinds de laatste campagnes van Veilig Verkeer Nederland en ik denk dat het een heel verstandige stap is om dit te doen. Goed, hij heeft haar een ultimatum gesteld. Als zij zich nu niet aan de snelheid houdt dan zal hij haar over de knie leggen. En dan moet hij ook doen, iedere keer weer.

En dat is wat ik bedoel met niet gemakzuchtig mogen zijn. Wanneer een regel overtreden is – wanneer zij straf verdiend – zie er dan op toe dat zij dit ook krijgt. Wees dan niet gemakzuchtig of laks – in haar eigen belang! Het is de enige manier waarop ze geholpen kan worden.

Stel samen een lijst met regels samen die gecorrigeerd dienen te worden. Spreek ze daarna goed door. Teken vervolgens de  voorbeeldcontracten zoals bij dit stuk bijgevoegd zijn en leef ze volgens de letter na. Het vraagt om oprechte eerlijkheid en oprechte medewerking – en iedere man of vrouw zou trots moeten zijn op een partner die deze eigenschappen grootmoedig laat zien!


~ HOE EEN PAK SLAAG GEGEVEN MOET WORDEN ~

Een vraag die vaak gesteld wordt door mensen die zich voor het eerst met de materie bezig houden is: ‘Hoelang moet een pak op de billen voortduren? Hoeveel klappen moeten ongeveer gegeven worden?’

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Ik kan geen vast aantal klappen aanbevelen. De bedoeling is dat zolang door gegaan wordt totdat je denkt dat het gewenste effect bereikt is zonder dat daarbij onnodig hard wordt opgetreden.

De ervaring leert dat door relatief mild op de bips te slaan, een effectieve pijn kan laten ontstaan zonder ook maar de geringste beschadiging of bewijs van een onplezierige ervaring achter te laten.  Het is de bedoeling pijn aan de huid te veroorzaken – het hele gebied waarop geslagen wordt, warm en gevoelig te maken – zodat het herhaaldelijk neerkomen van de hand hard genoeg is om de ontvangster duidelijk te maken dat ze gestraft wordt.

Door lang genoeg op de bips te slaan, eerst op de ene plaats en daarna op een andere, zal de vrouw genoeg pijn ervaren om hier een gedegen lesje door te leren. Haar huid wordt niet beschadigd, maar deze wordt rood en pijnlijk genoeg om er voor te zorgen dat ze blij is dat het achter de rug is. Omdat de meeste vrouwen tamelijk gemakkelijk huilen, dus als het pak slaag een paar minuten aanhoudt – ook als dit vrij mild gebeurt – dan zullen er vaak wat traantjes geplengd worden voor de straf ten einde loopt.

Hieronder volgt een beschrijving van hoe veel stellen te werk gaan:

Wanneer een pak op de bips aan de orde is, dan wordt de vrouw naar de slaapkamer gestuurd met de vraag om zich gereed te maken. Dit houdt in dat ze haar billen moet bloot maken en moet wachten tot haar man komt om haar te straffen.

Wanneer haar partner de slaapkamer betreedt dan mag er geen vertraging meer optreden in de voltrekking van haar straf. Het is dan niet de bedoeling dat ze de discussie met hem aan gaat of tegen gaat werken. Ze moet zonder tegenspraak meewerken.

Het is het beste om in deze fase geen woorden vuil te maken.

De vrouw moet zonder een woord te zeggen uit eigen beweging bij haar partner over de knie gaan liggen – nadat hij op de rand van het bed is gaan zitten.  Terwijl hij haar vasthoudt in een houding die sinds mensenheugenis gebruikt wordt voor een pak slaag, begint hij haar op haar billen te slaan. Het is zijn taak goed werk af te leveren, zonder zich enige moeite te besparen.

Wanneer de billenkoek erop zit laat de man zijn  vrouw opstaan en verlaat – nog steeds zonder een woord te spreken – de kamer. Het is aan de vrouw om nadat ze haar tranen gedroogd heeft, haar man te volgen en hem te kussen en te bedanken. Als je dit zwaar valt om te doen dan mis je de juiste spirit voor het Plan en moet je jezelf dwingen om het te doen in een poging deze spirit terug te winnen.

De vriendschappelijke betrekkingen moeten onmiddellijk hersteld worden.

~ HELPT ZO’N STRAF NU OOK WERKELIJK? ~

Daar kan geen misverstand over bestaan. Hoewel een pak op de billen in het kader van ‘Het Spencer Plan’, op een veilige manier wordt toegediend – is er nog steeds sprake van een pak slaag. Een pak slaag doet zeer en is in staat een boodschap goed over te brengen.  Het zorgt ervoor dat een vrouw voortaan wel twee keer na zal denken voordat ze nog eens dezelfde fout maakt, dan die waarvoor ze gestraft is! Het is een indrukwekkende ervaring, eentje die haar nog lang zal heugen.

Vrouwen zijn ere en groot voorstander van omdat het snel en effectief werkt – zonder veel gezeur of steken onder water. Er zijn maar weinig vrouwen die, eenmaal gewend zijn aan het pak op hun bips, willen dat er op een andere manier met hun misstappen omgegaan wordt. Ondanks dat ze zullen eraan toevoegen dat een pak slaag iets is wat beter vermeden kan worden! Daarom is het ook zo effectief!

~ EEN WOORD AAN GETROUWDE MANNEN ~

Veel mannen hebben belangstelling voor mijn plan. Dat mag geen verbazing wekken. De gemiddelde man zal er heel minstens evenveel op gebrand zijn, zijn huwelijk tot een succes te maken, dan zijn vrouw. Ik heb bewondering voor de man die zo vooruitstrevend is dat hij ‘Het Spencer Plan’ in zijn relatie introduceert! Ik vind dat hij hiermee een heel goede geste maakt – dat hij zijn partner laat zien een ware gentleman te zijn!

~ EEN WOORD AAN DE ECHTGENOTES ~

De moderne samenleving is aan veranderingen onderhevig, er worden vernieuwingen geïntroduceerd en vele standpunten en gewoonten worden achterhaald. Het is onmogelijk dat de voortgang een halt toegeroepen wordt. Als we alleen maar vast zouden houden aan de oude gebruiken en ons niet open zouden stellen voor vernieuwingen – vernieuwingen die het onvermijdelijke gevolg zijn van de moderne maatschappij – dan is morele stagnatie het gevolg. We zouden verworden tot een decadente en stompzinnige groep mensen.

Een van de elementen waar moderne vrouwen mee geconfronteerd worden op niet mis te verstane wijze geconfronteerd worden is BILLENKOEK. Eeuwenoude wijn in een nieuwe zakken. Een modern pak op de blote billen is in feite niet meer dan een verbeterde versie van de eeuwenoude afranseling, zoals de moderne grammofoonplaat dit is van de fonograaf! Het pak op de bips is in onze maatschappij een geaccepteerd verschijnsel. Het kent geen stigma. Het gebeurd – het heeft de toets van de moderne maatschappij doorstaan – het is goed.

Als je echtgenoot met het voorstel komt om met ‘Het Spencer Plan’ aan de slag te gaan, wees dan blij. Het betekent dat veel elementen die een bedreiging voor een relatie kunnen vormen, geëlimineerd worden!

Heb niet al te veel angst voor een pak op de billen, alsjeblieft! Ze doen natuurlijk wel pijn – dat moet ook willen ze wat opleveren. Maar de regels die in het Spencer Plan gesteld worden, zullen voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Lees ze maar eens door en kom zelf tot die ontdekking.

Wreedheid past op geen enkele manier en onder geen enkele omstandigheid in ‘Het Plan’. Maar hij krijgt wel het recht om je een pak op je billen te geven waar de vonken vanaf vliegen.

Je zult verbaasd staan over doe goed een pak op je blote billen je zal doen. Geef de methode een half jaar de tijd zijn nut te bewijzen – als je de uitgangspunten ervan goed naleeft, zul je nooit weer terug willen naar de oude situatie, daar ben ik zeker van.

~ BILLENKOEK VOOR VRIJGEZELLE MEIDEN ~

Ik ben ervan overtuigd dat iedere moderne meid een overeenkomst zou moeten hebben met een goede kennis of een mentor. Ik ben ervan overtuigd dat ze door het zetten van deze stap haar inzichten in honderdvoud zal vergroten – dat het haar de veiligheid zal bieden en het gevoel geleid te worden op een manier die anders moeilijk te bereiken valt.

Als een meisje zo rond de twintig jaar oud is, dan is een vorm van begeleiding nog even belangrijk als toen ze nog jong was. Ze heeft een soort adviseur nodig. Iemand die als een betrouwbare vriend en raadgever haar helpt met het omgaan van de verleidingen en het omzeilen van de klippen van het leven. Ledigheid en ongehoorzaamheid is des duivels oorkussen. Het leidt onvermijdelijk tot problemen.

Een op de juiste manier toegediend pak slaag is een van de beste methoden om de discipline te handhaven, zonder allerlei nadelige bijeffecten. Geen enkele meid zit er op te wachten dat ze constant de wind van voren krijgt, dat er altijd maar gemopperd wordt of dat er scheve gezichten zijn. Een gewoonte van constant aanhoudend gemopper zal bestaande relaties schade toebrengen

Een pak slaag laat een jonge vrouw zien dat ze te ver gegaan is, en wanneer het voorbij is, dan is het ook echt afgesloten. Er blijven geen conflicten of schadelijke emoties hangen. Geen kwade gezichten meer, de harmonie is hersteld.

~ NAWOORD ~

Het Spencer Plan is in de afgelopen zeven jaar succesvol getest – en heeft aantoonbaar tot geweldige successen geleid in veel relaties.

Het belangrijkste is de basisgedachte van het geheel – HELPEN EN GEHOLPEN WORDEN. Als je dit doet en je houdt je strikt en nauwgezet aan de regels en voorschriften dan is succes bijna gegarandeerd.

Ik wens jullie veel succes en  hoop dat jullie verlangens in vervulling zullen gaan.

© 1936 Dorothy Spencer

De standaard overeenkomsten behorende bij het Spencer Plan

(zie blz  537 – 545)

I. Voor getrouwde vrouwen

Datum ______________________ 20___

Ik, ___________________________echtgenote van______________________.

geef hierbij te kennen dat ik het Spencer Spanking Plan heb doorgelezen en dat ik het eens met de uitgangspunten die hierin beschreven staan. Vanaf vandaag  wil ik aan mijn afspraken gehouden worden. Daarom geef ik mijn echtgenoot, het volste recht en mijn toestemming om me een flink pak op mijn blote billen te geven wanneer hij het idee heeft dat dit nodig is en wanneer dit in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Spencer Plan. Deze overeenkomst is geheel vrijwillig tot stand gekomen – en kent geen ander doel dan mijn gedrag te verbeteren en in zijn algemeenheid te profiteren van de opbrengsten van een verstandig toegediend pak slaag. Ik besef me ten volle dat ik een flink pak op mijn blote billen tegemoet kan zien wanneer ik me niet aan mijn afspraken houd ten aanzien van:

(Voeg hier de lijst met afspraken in die gemaakt zijn .)

Ik beloof dat ik mijn best zal doen met mijn echtgenoot meet e werken. Ik zal me klaarmaken om mijn straf in ontvangst te nemen wanneer mij dit gevraagd wordt, zodat voorkomen wordt dat het hem gaat tegenstaan dat hij moet straffen.

Verder beloof ik dat ik om een pak op mijn blote billen zal VRAGEN wanneer ik het gevoel heb hieraan toe te zijn. Ik ben me ervan bewust dat een pak slaag op verzoek een belangrijke plaats inneemt in het Spencer Plan, dus zal ik het bespreekbaar maken en om een pak op mijn billen vragen wanneer ik dit nodig heb of verdiend heb.

(Ondertekening)

X _________________________________ (vrouw)

X _________________________________ (man)