Liefde

Het is niet toevallig dat de Liefdevolle Huiselijke Discipline het woord ‘liefde’ bevat. Het is ook geen toeval dat de liefdevolle huiselijke discipline zich afspeelt tussen een man en vrouw in een langdurige relatie, vaak een huwelijk. Het is geen toeval dat hetgeen mensen in de huiselijke discipline zo aanspreekt is dat het een positieve uitwerking heeft op de liefde die zij in hun relatie ervaren.

Liefde heeft een centrale plaats in de huiselijke discipline. Liefde is de basis van vaste relaties. Liefde is de drijfveer om überhaupt met huiselijke discipline te beginnen, omdat huiselijke discipline helpt een liefdevolle relatie tussen een man en vrouw aan te gaan, te ontwikkelen en te versterken. De aanwezigheid van de liefde tussen man en vrouw helpt tevens de liefde tot buiten hun relatie te verspreiden, omdat ze zich liefdevoller opstellen ten opzichte van anderen.

Het is de taak van de heer des huizes om zijn vrouw te straffen als ze de fout in gegaan is. Hij straft haar door haar een pak op haar blote bips te geven tot ze moet huilen zodat ze leert zich beter te gedragen. Wangedrag bestaat gewoonlijk uit oneerlijkheid, disrespect of ongehoorzaamheid – aan zichzelf, anderen of de heer des huizes. Hij straft haar voor haar eigen bestwil, omdat hij weet dat als hij haar straft zij een les leert die haar helpt een beter mens te worden.  

De primaire motivatie van de heer des huizes bestaat altijd uit liefde. Dit is niet iets wat zijn vrouw ter discussie moet stellen als hij haar een pak slaag aanzegt omdat ze zich niet goed gedragen heeft. Het is eerder iets wat hij altijd bij zichzelf moet nagaan. Hij moet altijd even in zijn hart kijken om er zeker van te zijn dat hij haar straft uit liefde en niet uit boosheid of frustratie. Er is overigens niets mis met het gegeven dat een man de nodige frustratie kwijt raakt als hij zijn vrouw een pak op haar billen geeft – dit is een natuurlijk neveneffect van het strafproces. Hij moet zichzelf echter te allen tijde de vraag stellen of hij zijn vrouw straft voor haar eigen bestwil of dat hij haar een pak slaag geeft om een niet met liefde omgeven reden. Zoals eerder opgemerkt is dit een vraag die een man zichzelf moet stellen en is het geen onderwerp van discussie wanneer een vrouw het niet eens is met zijn beslissing haar voor haar gedrag te straffen.

Sommige mensen nemen abusievelijk aan dat een man zich af moeten vragen of de straf uitgesteld of afgesteld moet worden of misschien minder streng moet zijn. Dit is een foutieve aanname omdat het onrecht doet aan de ware natuur van de liefde. Wanneer de man zijn vrouw bestraft omdat ze zich niet goed gedragen heeft, straft hij haar eveneens omdat dit goed voor haar is. Soms houdt dat in dat hij haar minder streng straft. Maar andere keren zal het betekenen dat hij haar extra streng straft om de tranen rijkelijk te laten vloeien en zij de les leert die noodzakelijk is. Het kan betekenen dat hij iets moet overwinnen om haar een periodiek pak billenkoek moet geven, omdat hij moe is of liever iets anders zou willen gaan doen. Een periodiek pak op de billen wordt om bestwil gegeven en is daarom een daad van liefde van de heer des huizes.

De liefde van een man voor zijn vrouw zal hem over zijn aarzeling heen helpen haar een pak slaag te geven. Het zal hem over zijn natuurlijke weerstand heen helpen haar te slaan. Het zal hem over zijn neiging heen helpen haar gedrag in het ‘te moeilijk bakje’ te deponeren, als iets waar hij liever voor weg loopt. Door de liefde te laten spreken zal hij zich realiseren dat hij haar straft voor haar bestwil. Hij zal haar periodiek een pak op haar bips geven, niet omdat ze iets niet goed gedaan heeft, maar vanwege de positieve opbrengst die het heeft voor zijn vrouw en zijn huwelijk met haar.

Veel mannen voor wie de huiselijke discipline nieuw is zullen het moeilijk vinden haar een pak slaag te geven omdat het indruist tegen wat hem bijgebracht is tijdens zijn opvoeding. Ze vervallen ook vaak in inconsequentie omdat niet tot actie over gaan de gemakkelijkste weg is. Maar inconsequentie, of zelfs een gebrek aan discipline is niet de gemakkelijkste weg. Het is een weg die leidt tot frustratie, verzet en toenemend wangedrag. De liefdevolle man zal zijn vrouw straffen omdat hij in zijn hart weet dat dit goed voor haar is. In zijn hart weet hij dat een pak op haar blote bips haar goed zal doen. In zijn hart weet hij dat haar goed en effectief straffen een liefdevolle keuze is. Inadequate en onvoldoende discipline is niet alleen de keuze van een man die onzeker is, in ultimo is het ook de keuze van de minder liefhebbende man. Een liefdevolle heer des huizes weet dat het straffen van zijn vrouw altijd voor haar eigen bestwil is en altijd de liefde zal versterken in hun relatie.

Zodra aan man begint te groeien in zijn rol als hoofd van de huishouding en de zware verantwoordelijkheid draagt zijn vrouw te straffen als dat nodig is, zal de gedachte dat ze hier een beter mens van wordt, hem goed doen. De meer ervaren heer des huizes zal er niet meer warm of koud van worden als hij haar moet straffen, maar doet het omdat hij van haar houdt. Haar gedrag ongestraft laten is een teken dat man en vrouw elkaar missen en geeft blijk van een gebrek aan belangstelling. Het is een teken dat de man de masculiene verantwoordelijkheden niet kan waarmaken. Het is een teken dat hij toegeeft aan zijn eigen angsten in plaats van de meer liefdevolle keuze te maken. Zelfs als het een onplezierige taak is haar te straffen tot ze moet huilen is het een liefdevolle keuze, omdat het voor haar bestwil is. De liefdevolle heer des huizes weet dat het straffen een liefdevolle daad is. Hij is zich ervan bewust dat inadequate straf of helemaal geen straf negatieve emoties zoals angst en luiheid veroorzaakt.

Waarom straft de liefdevolle heer des huizes zijn vrouw? We weten allemaal dat hij haar straft voor haar bestwil, zodat ze een beter mens kan worden. Maar hoe werkt dat nu? Wat is de werkelijke reden waarom hij haar moet straffen?

De echte, diepere en ultieme reden waarom de vrouw die zich niet gedraagt, gestraft moet worden, is omdat ze er iets van zal leren. En die les gaat maar over één ding, hoewel de uitingsvorm meerdere vormen kan aannemen. De vrouw kan ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol zijn. Haar ongehoorzaamheid, oneerlijkheid en disrespect kunnen veel verschillende uitingsvormen hebben, want er zijn heel veel manieren om ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol te zijn.

De ultieme les die de huiselijke discipline leert is liefde. Dat is de ultieme reden waarom de heer des huizes soms verplicht is zijn partner te straffen. Ongeacht of ze nu ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol geweest is, de ultieme les die ze moet leren gaat over liefde. Huiselijke discipline is niet alleen daad van liefde van de heer des huizes voor haar bestwil, het is ook een proces om de zich niet gedragende vrouw liefde bij te brengen.

Eén van de redenen waarom huiselijke discipline zo’n succesvolle en effectieve levensstijl is komt omdat het tegemoet komt aan de natuurlijke neiging van de man om spijkers met koppen te slaan. Wanneer een man zijn vrouw een pak op haar billen geeft, beschermd hij haar tegen zichzelf. Hij beschermd haar tegen haar eigen niet liefdevolle gedrag. Veel zelfhulpboeken die het doel hebben stellen dichter bij elkaar te brengen, werken niet, omdat ze zich teveel op de vrouw richten. Ze zijn geschreven in een taal, die zich met name richt op het gevoelsleven van de vrouw, maar hebben geen nuttige en bruikbare tips voor de man. Huiselijke discipline daarentegen is een levensstijl en een methode die een man zijn natuurlijke benadering van problemen laat gebruiken, die vervolgens de liefdevolle en intieme opbrengst heeft die een vrouw nodig heeft. Deze combinatie heeft een levensstijl ten gevolg die het verlangen van een vrouw naar liefde, attentheid en intimiteit bevredigd, terwijl het tevens recht doet aan de mannelijk drift om problemen op een directe, lichamelijke manier op te lossen. Zowel de man als de vrouw profiteren dus beiden op een verschillende en unieke en doelmatige manier.

Er zijn veel verschillende lessen die de huiselijke discipline een vrouw leert. In het vervolg van dit artikel zullen we deze liefdeslessen uitgebreid aan bod laten komen.  

Het eerste ding dat de huiselijke discipline een vrouw over liefde zal leren is liefde voor zichzelf. De vrouw die zich misdraagt is vaak schuldig aan het feit dat ze haar eigen behoeften negeert. Dit is de meest gebruikelijke aanleiding waarom haar man haar moet straffen. Statistisch gesproken, worden vrouwen niet zo vaak gestraft omdat ze zich niet jegens haar partner weet te gedragen, het gaat er  veel vaker over dat ze zichzelf tekort doet. Een gebrek aan zelfrespect is de meest voorkomende aanleiding voor een pak op haar blote bips. Dit gebrek aan zelfrespect is het ultieme teken voor een gebrek aan liefde voor zichzelf. Door haar te straffen leert de heer des huizes haar van zichzelf te houden. Niet om van haar zelf te houden op een arrogante, zelfingenomen manier, maar van zichzelf te houden op een ware zelfbewuste wijze. Hij brengt haar oprecht respect voor zichzelf bij.

Haar zelf in gevaar brengen of risicovol gedrag vertonen is vaak een teken van gebrek aan liefde voor zichzelf. Als haar gevraagd wordt waarom ze zich zo gedraagt, zal ze waarschijnlijk zeggen, ‘Oh, het gaat goed, hoor’ of ‘Het kan me niets schelen’ of ‘Het doet er niet toe’. Wat ze in werkelijkheid zegt is dat ze geen interesse heeft in zichzelf. Het is een teken dat ze onvoldoende om zichzelf geeft om voldoende zelfvertrouwen te hebben. Haar straffen voor deze houding is een oefening voor haar om meer van zichzelf te houden. Het is niet de bedoeling om haar narcisme of overdreven veel liefde voor zichzelf bij te brengen. Ze moet leren zichzelf niet zo tekort te doen. Als ze beter in staat is van zichzelf te houden, zal ze ook in staat zijn meer van anderen te houden, inclusief de heer des huizes.

Huiselijke discipline brengt een vrouw ook liefde voor de heer des huizes bij. Waarschijnlijk doet ze dat ook wel, ze is niet voor niets met hem getrouwd. Maar de liefde kan slijten door de omstandigheden, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Soms houdt een vrouw voorwaardelijk van haar man. Zolang hij zijn maatschappelijke status of inkomen behoudt of verbetert, zal ze van hem houden. In een dergelijk geval is haar liefde meer gebaseerd op zijn bankrekening dan op zijn karakter. Door haar regelmatig te straffen zal ze leren dat ze van hem moet houden om wie hij is, niet wat hij is. Ze moet of van hem houden of hem verlaten.

De gebruikelijke vrouwelijke overtredingen als ongehoorzaamheid, oneerlijkheid of disrespect zijn als ze aan het adres van de heer des huizes gericht zijn, het bewijs van het gebrek aan liefde in haar houding of gedrag jegens hem. De heer des huizes verlangt geen gehoorzaamheid van zijn vrouw omdat hij een slavin wil. Hij wil haar gehoorzaamheid omdat het haar liefde uitdrukt. Het vermogen om haar partner te vertrouwen en te gehoorzamen, laat hem zien dat ze van hem houdt. Haar gehoorzaamheid is een geschenk aan de heer des huizes. Telkens als ze haar partner gehoorzaamt, schenkt ze hem haar liefde. Het is niet de gehoorzaamheid zelf die hij wil. Het is omdat hij haar liefde wil.

Dus, wanneer de heer des huizes haar straft wegens ongehoorzaamheid, dan leert hij haar een les over liefde, over het tonen van meer liefde. Het is heel onverstandig als hij haar niet straft wanneer ze ongehoorzaam is, omdat hij haar op die manier stimuleert om haar liefdeloze gedrag voort te zetten. Een gehoorzame vrouw een pak op haar blote billen geven leert een vrouw haar partner meer liefde te tonen en te laten zien dat de relatie die ze samen hebben belangrijk voor haar is. Hun relatie is op liefde gebaseerd, dus een poging van haar om deze te ondermijnen is een aanval op de liefde. Haar ongehoorzaamheid moet bestraft worden omdat het antiliefde is. Het straffen van een ongehoorzame vrouw is haar terugleiden naar het juiste, liefdevolle pad.

Oneerlijkheid is een daad die de fundamenten van een relatie bedreigt. In de huiselijke discipline levensstijl wordt een vrouw gestraft voor oneerlijkheid, omdat oneerlijkheid een niet liefdevolle daad is. Oneerlijkheid zorgt voor separatie bij een stel in plaats van vereniging. Het is een barrière die man en vrouw uit elkaar drijft, terwijl ze juist moeten proberen dichtbij elkaar te blijven. Oneerlijkheid is een klassiek voorbeeld van wangedrag dat de heer des huizes te allen tijde moet bestraffen. Hij moet zijn vrouw voor oneerlijkheid bestraffen omdat hij altijd de liefde binnen de relatie hoog moet houden. Haar een pak op haar blote bips geven zal haar ontmoedigen om zich te gedragen op een manier die de liefde zal verminderen.

Disrespect is één van meest gebruikelijke aanleidingen voor vrouwen om  door de heer des huizes gestraft te worden. Veel mensen gaan er vanuit dat disrespect inhoudt dat ze zich op een disrespectvolle manier tegen hem hebben uitgelaten en dat hij daarop reageert. Natuurlijk is het waar dat sommige vrouwen om die reden een pak op hun bips krijgen, maar het is ook zo dat disrespect een heleboel andere uitingsvormen kent. Zoals al eerder opgemerkt in dit artikel komt disrespect vaker voor in de vorm dat ze geen respect voor zich zelf kan opbrengen. Gebrek aan respect voor zichzelf, haar eigen tijd, haar eigen geld en haar eigen ruimte zijn allemaal redenen waarom een vrouw een pak slaag moet krijgen wegens disrespect. Een man heeft een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn vrouw, zichzelf en hun omgeving om zijn vrouw die geen respect heeft voor zichzelf te straffen. Disrespect begint niet alleen thuis, het begint bij haar zelf. Een vrouw die geen respect voor zichzelf kan opbrengen, brengt een proces in gang dat ervoor zorgt dat anderen in haar omgeving, inclusief haar partner, ook besmet worden met disrespect. Disrespect, of dit nu jegens zichzelf is of jegens anderen, het verwijderd haar van de liefde.

Haar straffen voor disrespect zal ervoor zorgen dat ze voortaan voor liefde zal kiezen. Waarschijnlijk zal ze ook liever van de heer des huizes houden dan dat ze haar disrespect aan hem toont. Geen enkele vrouw toont haar disrespect voor haar partner aan haar vriendinnen. Helaas zijn er nogal wat vrouwen die dat wel doen – ze scheppen op tegen hun vriendinnen hoe (slecht) ze hun partner behandelen, alsof ze een soort overwinning hebben behaald. Vervolgens zijn ze verbaasd dat enkele maanden (of jaren) later hun huwelijk uit elkaar valt. Waarom dat zou gebeuren? Denken ze dat hun man erop zit te wachten dat hij disrespectloos behandeld wordt? Vaak ligt er een politieke reden achter omdat ze het idee heeft dat ze de vrouwenbeweging er een dienst mee bewijst. Volgens één of andere verwrongen logica denkt ze door haar disrespect te tonen, te werken aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondertussen bewijst ze alleen de scheidingsadvocaten een enorme dienst. Zij zullen zich uiteindelijk verrijken aan het disrespect wat ze toont aan haar kinderen en (binnenkort) ex-partner.

Geloof het of niet, sommige vrouwen worden gestraft vanwege hun gedrag jegens hun eigen kinderen. Wanneer de liefde niet de drijfveer is voor het gedrag van de vrouw, dan zal ze daarvoor gestraft moeten worden. Wanneer ze zich liefdeloos of onachtzaam gedraagt jegens de kinderen, dan moet ze hiervoor gestraft worden, omdat haar gedrag de liefde binnen het gezin niet stimuleert. Wanneer ze haar kinderen junkfood voorzet omdat ze te lui is om te koken dan is dat niet erg liefdevol. Ze is dan erg gemakzuchtig. Gemakzucht is geen goed handelsmerk voor een onderneming. Het is ook geen positieve instelling bij het opvoeden van kinderen.   

Wanneer een vrouw haar frustraties op de kinderen afreageert moet ze niet verbaasd zijn als haar partner haar een stevig pak op haar blote billen geeft. Haar kinderen mogen dan geen heilige boontjes zijn, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor de stemmingen van hun moeder. Ze is een volwassen vrouw en is verantwoordelijk voor haar eigen gedrag. Deze discussie gaat er niet over of kinderen af en toe straf nodig hebben – dat is een apart verhaal dat helemaal buiten de huiselijke discipline valt en hier dus geen enkele relevantie heeft. Het gaat erom dat een vrouw te allen tijde de kinderen liefdevol tegemoet moet treden en dat ze straf mag verwachten wanneer ze dit achterwege laat.

Huiselijke discipline brengt een vrouw liefde voor anderen bij. Door haar voor haar gedrag te straffen, wijst de heer des huizes haar de liefdevolle weg door het leven. Wanneer ze interacties aangaat met anderen, zal het ervoor zorgen dat deze liefde ook hen beïnvloed en ook hun levens positief beïnvloed. Een liefdevolle vrouw is een zegen voor iedereen, niet alleen voor haar echtgenoot. Wanneer zij zich niet liefdevol opstelt jegens anderen, moet de heer des huizes haar op dit gedrag aanpakken.

Huiselijke discipline zal haar ook liefde voor dieren bijbrengen. Het geeft geen pas de hond of kat een schop te geven als ze in een slecht humeur is. Het arme dier heeft niet de intelligentie, het geld, de invloed, de kracht en de kennis die zij wel heeft. Door haar voor dergelijk gedrag te straffen zal een vrouw leren dat haar verheven status boven het huisdier haar de verantwoordelijkheid geeft dit dier goed te verzorgen. Ze zal leren dat ze zich altijd liefdevol moet gedragen ten opzichte van andere wezens, zeker ten opzichte van hen die van haar afhankelijk zijn.

Huiselijke discipline zal een vrouw respect bijbrengen voor materialen. Waarom zou dat moeten? Leidt dat niet tot hebzucht? Respect voor het materiele houdt niet in dat je jaloers kijkt naar de gouden ring van de buurvrouw. Het houdt in dat je geen dingen kapot gooit wanneer je boos of gefrustreerd bent.

Waarom is het fout als je je spullen kapot maakt? Het is van jou, per slot van rekening. Jij hebt het gekocht, dus heb je het recht het te vernielen. Dit is echter een denkfout. Wanneer je je eigen dingen vernielt zeg je als het ware dat je de materiele geschenken die het leven je geven niet hoeft, dat je er geen respect voor hebt.

Als je iets in je leven wilt bereiken, is het belangrijk dat je de giften van het universum niet weigert. Het is belangrijk dat je je eigen bezittingen niet moedwillig vernield. Een verstandige heer des huizes zal zijn vrouw altijd streng aanpakken wanneer ze dit doet, omdat hij de gevolgen ervan doorziet. Het is niet goed als je je eigen glazen ingooit omdat het de rebellie van de vrouw ten opzichte van de materialistische wereld symboliseert. Huiselijke discipline brengt een vrouw respect bij voor haar bezittingen, los van het feit of het haar persoonlijke bezittingen zijn of dat ze het gezamenlijk bezit zijn van haar en haar partner. Als een vrouw iets niet meer wil hebben, dan zou ze het moeten schenken aan een goed doel in plaats van het te vernielen.

Huiselijke discipline zal een vrouw liefde voor haar werk bijbrengen. Dit wil overigens niet zeggen dat haar liefde voor geestdodend en onderbetaald werk met vervelende collega’s bijgebracht wordt. Het betekent dat ze respect opbrengt voor haar eigen inspanningen, ook al leveren die niet altijd het gewenste resultaat. Als ze bijvoorbeeld haar tuin een ander aanzien geeft en vervolgens een woedeaanval krijgt omdat niet alles uitpakt zoals ze gedacht had, dan verdient ze een pak op haar billen omdat ze haar eigen inspanningen niet voldoende waardeert. Ze heeft geen greintje respect die haar inspanningen verdienen. Een pak slaag zal haar dit respect bijbrengen.

WAAROM?

Waarom moet een vrouw liefde bijgebracht worden? Waarom moet ze een pak op haar bips hebben als ze onvoldoende blijk geeft van liefde in haar houding en gedrag? Omdat liefde de belangrijkste drijfveer is in het bestaan van een vrouw. Mannen functioneren over het algemeen op basis van respect, vrouwen op basis van liefde. Veel vrouwen hebben uit overlevingsdrang en hun positie in een mannelijke wereld de link naar de liefde losgelaten. Ze zijn  hun eigen vrouwelijke essentie, die de liefde zou moeten zijn, vergeten. Huiselijke discipline helpt haar om haar vrouwelijkheid terug te vinden en het focus weer op de liefde te zetten. Verder moet een vrouw af en toe weer even herinnert worden aan haar eigen basis, de liefdevolle vrouwelijke natuur. Geen enkele vrouw is perfect. De heer des huizes heeft beter zicht op haar gedrag dan ze zelf heeft en is daarom in een ideale positie om haar te straffen als dat nodig is.

Ook is het zo, omdat de overgave van een vrouw ervoor zorgt dat ze bevrediging ervaart in haar vrouwzijn, dat iedere daad die deze overgave stimuleert, haar liefde zal vergroten. Huiselijke discipline zal de liefde doen toenemen omdat het op een krachtige en positieve manier overgave stimuleert. Een pak op de blote bips van een vrouw zal haar altijd een waardevolle les leren over de noodzaak een liefdevollere houding aan te nemen.

WANNEER?

Een vrouw kan op ieder moment, dat de heer des huizes het nodig vindt, gestraft worden, bijvoorbeeld wanneer hij ziet dat ze de fout ingaat of wanneer ze zich niet op een liefdevolle manier opstelt. Telkens als ze zich schuldig maakt aan ongehoorzaamheid, disrespect of oneerlijkheid moet ze gestraft worden. Dergelijke discipline zal er voor zorgen dat ze zich liefdevol gedraagt en zal haar terugbrengen naar de basis van een liefdevol bestaan en gedrag. Het is in haar eigen belang dat ze gestraft wordt voor haar gedrag omdat het in haar belang is meer liefde te ervaren. Als een vrouw zich niet weet te gedragen is dat vaak het bewijs dat ze zich niet liefdevol opstelt. Ongewenst gedrag afstraffen zal haar het belang van liefde laten inzien.

HOE?

De standaardmiddelen van de huiselijke discipline zijn alles wat nodig is om een vrouw meer liefde te laten ervaren. Wanneer ze een pak op haar bips krijgt, tot de tranen van berouw over haar wangen rollen, zal ze automatisch in een liefdevollere, meer onderdanige en meer vrouwelijke staat terecht komen. Een vrouw een pak op haar billen geven tot ze moet huilen is een goede techniek om haar liefde te laten ervaren, omdat het zowel snel als effectief resultaat geeft.

Een pak slaag voor straf is natuurlijk de meest gebruikte manier om ongewenst gedrag te corrigeren. Ieder pak slaag dat ze krijgt, draagt ertoe bij dat zich op een liefdevollere manier zal gedragen. Hoe effectiever de straf, hoe beter ze deze les zal leren. Een belangrijke indicatie om te kijken of één en ander effectief is, zijn de haar tranen. Een vrouw op haar billen geven tot de tranen verschijnen is effectief omdat haar straf dan strenger is en zorgt voor meer overgave. Een krachtig toegediend pak op haar blote billen zal er altijd voor zorgen dat een vrouw meer liefde voelt.

Een periodiek pak slaag zal een vrouw liefde laten ervaren. Ze geven haar met regelmaat een gevoel van overgave aan de heer des huizes. Deze ervaring van overgave brengt haar dichter bij haar gevoel van vrouwelijkheid. Leren zich over te aan de heer des huizes maakt deel uit van het lesprogramma over de liefde, omdat ze erop leert te vertrouwen dat haar partner haar straft vanwege haar eigen liefdevolle en vrouwelijke gevoel.  

Een preventief pak slaag is een ander veel gebruikt middel in de huiselijke discipline om een vrouw te leren zich liefdevol te gedragen. Een dergelijk pak slaag wordt gegeven vlak voor een situatie waarin de vrouw in het verleden vaak de fout in gegaan is. Door haar een pak op haar bips te geven voordat de situatie zich aandient, wordt de waarschijnlijkheid dat ze zich zal weten te gedragen aanmerkelijk vergroot. Preventieve billenkoek zal haar op een actieve manier bijbrengen zich in woorden en daden liefdevoller te gedragen. Het is een goed middel om de liefde te stimuleren.

Een pak op de billen wegens tegenwerking wordt normaal gesproken gegeven als een vrouw zich verzet tegen haar straf. Door de heer des huizes niet te gehoorzamen ondermijnt ze als het ware de grondbeginselen van de huiselijke discipline. Door hem ongehoorzaam te zijn handelt ze in tegenspraak met de voorschriften van de liefde. Als ze hem tegenwerkt als hij haar een pak op haar bips geeft, dwarsboomt ze zijn liefdevolle bedoelingen. Zulk gedrag moet per definitie beantwoord worden met een pak slaag wegens tegenwerking zodat een vrouw leert zich te beheersen, zeker op het moment dat ze gestraft wordt.

Zelfs alternatieve straffen zijn goed bruikbaar om een vrouw te leren liefdevoller te zijn. Het schrijven van strafregels is een goede methode om een vrouw bij te brengen dat niet liefdevol gedrag doms is. De inhoud van de regels kunnen een weergave zijn van de les die de heer des huizes haar met deze straf probeert bij te brengen. De regels zelf kunnen een boodschap van liefde inhouden.

Het bijhouden van een dagboek is een goed middel om een vrouw meer liefde te laten ervaren. Door van haar te vragen haar meest intieme gedachten aan het papier toe te vertrouwen over zichzelf, haar partner, anderen en natuurlijk haar straffen, kan de heer des huizes gewaar worden door welke factoren haar liefde geblokkeerd worden. Hij kan te weten komen welke negatieve houdingen en gedragingen voorkomen dat ze zich ontwikkelt tot een liefhebbende echtgenote. Hij kan vervolgens haar blokkades wegnemen door haar te straffen voor genoemde houding en gedrag. Het reinigende effect van een pak op de billen zal een vrouw hiervan bevrijden en de weg vrijmaken voor liefde.

CONCLUSIE

Huiselijke discipline houdt meer in dan het liefdevol toedienen van straffen. Het is discipline die in dienst staat van de liefde. De heer des huizes straft zijn vrouw te allen tijde in haar eigen belang. Hij is zich ervan bewust dat huiselijke discipline haar de liefde laat ervaren. Hij zal haar een welverdiende straf niet onthouden omdat hij weet dat inadequate of onvoldoende straf de liefde in de weg staat. Hij straft haar streng maar met zorg omgeven omdat dit bij haar de liefde bevorderd.

Het grootste goed van het mensdom is liefde en grootste goed van huiselijke discipline is ook liefde. Huiselijke discipline is een prachtig middel om een vrouw liefde te laten ervaren.

Intimiteit

Een van de mooiste dingen aan de huiselijke levensstijl is dat het voor intimiteit zorgt. Intimiteit is die speciale nabijheid die er tussen man en vrouw kan zijn. Er is overigens meer dan één soort intimiteit die door de huiselijke discipline wordt gecreëerd en vertrekt. HD creëert lichamelijke, emotionele en spirituele intimiteit tussen een man en een vrouw.

Waarom is intimiteit zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat de moeite genomen wordt om middels huiselijke discipline intimiteit te creëren? Veel vrouwen weten instinctief de antwoorden op deze vragen wel. Voor veel mannen ook, maar voor degenen waarvoor het af en toe verwarrend is, zijn hier de antwoorden. In een relatie draait het in hoofdzaak om intimiteit. Intimiteit is de verbintenis tussen twee mensen die zo diep zit, zoveel betekent en zo intens is, dat het het mooiste in een relatie is. Het is een gevoel van enorme persoonlijke nabijheid tot de ander. Het gevoel van nabijheid is hartverwarmend, opwindend, troostend, bevredigend, roerend, liefdevol, vredig en nog heel veel meer van dergelijke positieve kwalificaties.

Sommige mensen schrikken terug van intimiteit. Dit kan voor problemen in hun relatie zorgen en zijn tegelijkertijd uitdagingen in hun HD levensstijl. Je kunt je door middel van de huiselijke discipline niet aan de intimiteit onttrekken, omdat HD te allen tijde de intimiteit vergroot ondanks naarstige pogingen om het tegenovergestelde te bereiken. Angst voor intimiteit is ook niet iets wat typerend is voor mannen. Heel veel vrouwen hebben problemen met intimiteit, veroorzaakt door het onbewust omarmen van diverse mannelijke normen en waarden van de samenleving en de media.

Hoe kan huiselijke discipline voor intimiteit zorgen? In de eerste plaats door lichamelijk intimiteit te veroorzaken. Lichamelijke intimiteit wordt veroorzaakt door eenvoudige lichamelijke nabijheid die plaats vindt tussen de heer des huizes en zijn vrouw wanneer hij haar straft. Lichamelijke intimiteit wordt tevens aangewakkerd door eenvoudige veranderingen en verbeteringen van de manier van straffen.

Wanneer de heer des huizes zijn vrouw bij de hand neemt en haar naar de kamer of ruimte brengt waar hij haar zal straffen, dan zorgt dit eenvoudige lichamelijke contact al voor intimiteit. Niet alle mannen doen het op die manier. Sommigen vinden het nodig om afstand te creëren tot hun vrouw zodat ze zich beter in staat voelen haar een pak op haar bips te geven tot ze moet huilen. Anderen hebben het idee dat lichamelijke intimiteit een verkeerd signaal afgeeft aan de vrouw – dat haar gedrag haar op die manier een soort beloning oplevert. En dit zou in bepaalde gevallen bij sommige vrouwen ook best kunnen spelen. Niet alle mannen hoeven hun vrouw aan de hand mee te nemen wanneer ze een pak op haar blote billen gaat krijgen, zeker niet als het straf betreft in plaats van een periodiek pak op hun billen dat ze gaat krijgen om haar aan haar verantwoordelijkheden te herinneren. Desalniettemin is het aan de hand meenemen van hun vrouw voor sommige mannen een manier om de intimiteit en overgave bij de vrouw te vergroten.  

Door een vrouw over de knie te leggen voor een pak op haar bips is een andere manier waardoor de intimiteit in de huiselijke discipline opgebouwd wordt. Het eenvoudige lichamelijke contact tussen de heer des huizes en zijn vrouw is voldoende om lichamelijke intimiteit te bewerkstelligen, ook als de heer des huizes zijn vrouw met niet mistenverstane bewoordingen de mantel uitveegt en ook als zijn vrouw al hete tranen huilt omdat ze zich schaamt voor haar gedrag. Het feit dat de vrouw verplicht is om over de schoot van de heer des huizes te gaan liggen, is tevens een effectieve manier om lichamelijk contact tussen haar en haar man tot stand te brengen.

Het werkelijke pak slaag is een krachtige manier om lichamelijke intimiteit tussen de heer des huizes en zijn vrouw te bewerkstelligen. Het krachtige lichamelijke contact tussen de hand van de man en de blote bips van zijn partner, is ondanks de schokkende intensiteit, niettemin een vorm van intiem lichamelijk contact. Dit is een van de redenen waarom een pak slaag met de hand, in tegenstelling tot een afstraffing met een of ander instrument, zo effectief kan zijn. Ook al zal de werkelijke lichamelijke pijn van een pak slaag met de hand minder zijn dan een pak slaag wat toegediend wordt met een pijnlijk instrument zoals een leren riem, paddel, rietje of mattenklopper, kan de lichamelijke intimiteit van het contact van de hand van de heer des huizes en de billen van zijn vrouw meer indruk maken dan een instrument. Het basale bewustzijn van de vrouw dat ze op een intieme en beschamende manier door de heer des huizes gestraft wordt, zal een grotere morele, emotionele en spirituele impact op haar hebben evenals de overduidelijk lichamelijke. Een pak op de billen van een vrouw, of dit nu voor straf is of uit periodieke overwegingen, zal altijd een sterke fysieke verbintenis tussen man en vrouw bewerkstelligen.

Gebruikmaking van naakt in een straf situatie zal de intimiteit ook behoorlijk vergroten. Het meest minimale gebruik van naaktheid is het alleen maar bloot maken van de billen van de vrouw als ze een pak slaag krijgt. Zoals elders al wel eens uitgelegd is, is deze minimale vorm van naaktheid nodig, omdat de heer des huizes goed moet kunnen zien wat de klappen uitrichten. Als hij haar op haar broek slaat dan loop hij het risico blauwe plekken te veroorzaken zonder dat hij zich daar van bewust is. Door de plek waar de klappen neerkomen te kunnen zien vergroot hij de veiligheid en de effectiviteit van de straf.

Als de mate naaktheid die door de heer des huizes tijdens het straffen van zijn vrouw groter wordt, dan zal ook de mate van intimiteit toenemen. Wanneer een vrouw beneden haar middel bloot is, zal de lichamelijke en emotionele blootstelling aan haar man automatisch de intimiteit van de straf vergroten. Dit mag als positief beschouwd worden omdat het een vrouw ontvankelijker maakt en de persoonlijke groei als gevolg van haar straf toeneemt.

Zoals te verwachten valt, wordt de grootste mate van intimiteit gecreëerd door te zorgen dat de vrouw helemaal naakt is wanneer ze door de heer des huizes gestraft wordt. Volledige naaktheid zorgt voor een hoge mate van lichamelijke intimiteit omdat een vrouw zich kwetsbaarder voelt dan wanneer ze gedeeltelijk ontkleed is. Dat ze volledig naakt is maakt dat haar partner haar tijdens haar straf overal kan aanraken. Het bewustzijn van haar lichamelijke kwetsbaarheid zorgt dat ze emotioneel ontvankelijker wordt voor haar straf die voor haar eigen bestwil gegeven wordt.

Voor sommige stellen heeft de gang van zaken tijdens een straf meer seksuele accenten dan voor anderen. Het erotiseren van een straf kan een eenvoudige en effectieve manier zijn om de lichamelijke en emotionele intimiteit te vergroten. Seksuele intimiteit verhoogt de lichamelijke intimiteit vrijwel altijd.

Het probleem van het erotiseren van een straf is dat het de emotionele component van de straf van de vrouw kan reduceren. Door alles tot een seksueel niveau terug te brengen, kan het emotionele en morele aspect van een straf verloren gaan. De mogelijkheden tot persoonlijke groei die een vrouw kan doormaken gaan verloren door seksuele opwinding die het gevolg is van een in te hoge mate geërotiseerde straf. De boodschap die de heer des huizes moet overbrengen kan onder gesneeuwd raken door de seksuele opwinding. Dit is waarom veel stellen er de voorkeur aan geven straf en erotiek strikt gescheiden te houden. Het is ook waarom veel mensen de voorkeur geven aan huiselijke discipline boven de wereld van de BDSM, waar seksualiteit over het algemeen een grotere rol speelt.

Huiselijke discipline kan ook een verbazingwekkend sterke emotionele intimiteit tussen man en vrouw bewerkstelligen. Deze emotionele intimiteit is op zich al een enorme beloning voor mensen die de HD levensstijl aanhangen. Het is wat een heel veel vrouwen sowieso in huiselijke discipline aantrekt, omdat ze zo sterk en aantrekkelijk is. Emotionele intimiteit ligt aan de basis van menselijke relaties, inclusief seksuele. Alles wat emotionele intimiteit bewerkstelligt helpt een relatie te verstevigen.

De lichamelijke en emotionele overgave van een vrouw aan de autoriteit van de heer des huizes is in hoge mate verantwoordelijk voor de emotionele intimiteit in de huiselijke discipline. Haar diepe, instinctieve expressie van vrouwelijkheid, tot uiting komend door haar overgave aan zijn autoriteit is verantwoordelijk voor de grote openheid en nabijheid tot de heer des huizes. Zonder haar overgave zal de intimiteit die de huiselijke discipline kan veroorzaken, zeer beperkt zijn. Wanneer een vrouw haar eigen vrouwelijkheid ontkent, zullen de mogelijkheden op intimiteit tot nagenoeg nul gereduceerd worden.

Seks, in zijn meest basale vorm, kent een vrouw die haar benen opent voor de heer des huizes zo dat hij haar kan penetreren. In de huiselijke discipline opent ze haar hart voor hem, zodat hij haar het lesje kan leren dat ze nodig heeft. Ze stelt zich in moreel en emotioneel opzicht open voor haar partner, zodat hij haar goed kan beschermen, leiden en corrigeren, voor haar eigen bestwil. In de HD levensstijl openen vrouwen zich in alle opzichten aan hun partner. Deze opening en deze overgave is nog moeilijker te begrijpen dan de opening en overgave die tijdens het liefdesspel plaats vindt. Het liefdesspel zal altijd lichamelijke intimiteit veroorzaken, maar lang niet altijd emotionele intimiteit. En een vrijpartij zal nooit morele intimiteit kunnen veroorzaken. HD zal al deze vormen van intimiteit creëren en nog heel veel meer.

Wanneer een vrouw zich tijdens haar straf onvoorwaardelijk aan de heer des huizes leert overgeven, dan heeft ze het volledige vertrouwen in hem. Ze zal zich beschermd en gecorrigeerd voelen door zijn masculiene leiderschap omdat haar partner de volledige verantwoordelijkheid voor haar neemt tijdens het strafproces. Ze geeft zichzelf aan hem over zodat hij haar kan straffen en haar een lesje kan leren. Ze weet dat hij het beste met haar voor heeft. Ze weet dat ze door middel van overgave meer intimiteit creëert.

De tranen die een vrouw plengt als ze een pak op haar bips krijgt zullen eveneens bijdragen aan de emotionele intimiteit door middel van de HD ontstaat. Zelfs als een vrouw voor ernstige misdragingen gestraft wordt en de heer des huizes zich er van bewust is dat ze hard gestraft moet worden om haar een lesje te leren, hebben de tranen nog steeds een emotionele impact op de heer des huizes. Omdat hij van zijn vrouw houdt, weet hij dat hij haar voor haar eigen bestwil moet straffen, maar weet hij ook dat haar tranen een indicatie zijn van haar diepe emotionele (en hopelijk morele) pijn. Zelfs als hij door blijft slaan terwijl ze huilt kan hij haar spijt en pijn voelen. Haar tranen zijn een eenvoudige en directe manier om haar emotionele staat aan haar partner over te brengen. Het is een eenvoudige directe manier van communiceren en is ook een eenvoudige en directe manier om intimiteit te creëren.

Als de heer des huizes ziet dat zijn vrouw op de pijn en schaamte reageert door te huilen van pijn en spijt, dan weet hij tegelijkertijd dat ze op de gewenste manier reageert op zijn morele begeleiding. Hij ziet  dat ze op een natuurlijke, mooie en juiste manier reageert op de straf die hij haar voor haar eigen bestwil geeft. De eenvoudige manier waarop zij haar emoties laat zien zorgt dat de intimiteit tussen beiden toeneemt, ook al ervaren ze dat niet op dezelfde manier. Het essentiële onderscheid tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid houdt is dat mannen en vrouwen vaak totaal andere dingen ervaren en dat ondanks dat de intimiteit dankzij de aanwezigheid van elkaar tot stand komt. Hun rollen zijn verschillend maar vullen elkaar aan, omdat dat het kenmerk is van de verschillen tussen mannen en vrouwen, of dit nu een seksuele of een disciplinaire achtergrond heeft.

De catharsis of emotionele reiniging die vrouwen voelen nadat ze pak op hun billen hebben gehad helpen ook de intimiteit te vergroten. De wetenschap dat de heer des huizes haar niet alleen een pak slaag heeft gegeven tot ze moest huilen, maar er tegelijkertijd voor gezorgd heeft dat ze zich ontdaan voelt van haar negatieve gevoelens en emoties zullen ervoor zorgen dat ze een heerlijke intimiteit met haar partner voelt. Ze zal zich realiseren dat hij niet alleen genoeg van haar houdt om leuke dingen voor haar te doen, maar ook bereid is minder leuke dingen voor zijn rekening te nemen. Het toedienen van een pak op de bips is de emotionele equivalent van het buiten zetten van de vuilnis. Het is een onaangenaam maar belangrijk klusje voor mannen. Een man neemt deze verantwoordelijkheid omdat hij veel van zijn vrouw houdt en alleen het beste voor haar wil. Door haar van haar negatieve emoties af te helpen door middel van een pak op haar billen is een mooi cadeau wat de man aan zijn vrouw geeft.

Één van de meest krachtige manieren om intimiteit tijdens de huiselijke discipline aan te brengen is wanneer een vrouw door haar partner vergeven wordt. Wanneer haar misdragingen in het begin ter sprake gebracht worden, is ze vaak defensief en zal ze niet zelden ontkennen wat ze gedaan heeft. Als de heer des huizes krachtig volhoudt dat ze gestraft zal worden, zal ze geen andere keus hebben dan te accepteren dat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Tijdens het pak slaag zal ze beginnen te huilen omdat de ware emotie en de morele waarheid van haar gedrag haar duidelijk wordt. Ze zal zich realiseren wat ze gedaan heeft en zal spijt krijgen van haar gedrag. Tegelijk met deze stroom aan negatieve emoties zullen de tranen ook beginnen te stromen. Het is tegelijkertijd het begin van het reinigingsproces, waarbij de negatieve emoties door middel van het pak op haar bips weggewassen worden.

Wanneer een vrouw door haar partner vergeven wordt, zal ze zich realiseren dat ze door hem geliefd en geaccepteerd wordt, ondanks haar gedrag. Ze zal zich ervan bewust worden dat zijn liefde voor haar veel verder gaat en veel sterker is dan het kinderachtige gedrag dat ze zelf heeft laten zien (en waarvoor ze nu op haar billen krijgt). De vrouw weet dat haar partner haar gedrag opgemerkt heeft en haar voor haar gedrag gestraft heeft. Hij heeft haar op haar dieptepunt gezien, toen ze van schaamte en spijt lag te huilen, en toch houdt hij nog van haar en vergeeft haar. Dat is een ontstellend geruststellende gedachte voor een vrouw, omdat ze weet dat er van haar gehouden wordt. Deze intimiteit komt tot stand wanneer een man zijn vrouw oprecht vergeeft voor wat ze gedaan heeft.

Zelfs wanneer een pak slaag niet voor straf wordt uitgedeeld, zal het gevolg zijn dat de heer des huizes krachtige intimiteit bewerkstelligt. Periodieke billenkoek houdt over het algemeen in dat een vrouw aan haar verantwoordelijkheden herinnert wordt, in plaats van dat ze voor bepaald gedrag bestraft wordt. Het is ook niet nodig dat haar gedrag haar vergeven wordt, omdat ze sinds de laatste keer dat ze op haar billen kreeg, helemaal niets misdaan heeft. Desalniettemin zal de band die ze met haar partner voelt na afloop een stuk sterker zijn. Hierdoor zal de vrouw weten dat ze zich naar behoren aan haar pak slaag heeft overgegeven, dat haar partner van haar houdt en trots op haar is dat ze zich zo goed onderworpen en gehoorzaamd heeft. Hij heeft haar door het intensieve proces geleid van emotionele reiniging of catharsis ook al is ze niet voor bepaalde gedragingen bestraft. Het wegwassen van haar negatieve emoties heeft plaatsgevonden door krachtige en liefdevolle inspanningen van haar partner, die weet dat zijn vrouw voor haar eigen bestwil regelmatig en periodiek een pak op haar bips nodig heeft. Wanneer de vrouw zich na het pak op haar billen weer emotioneel met haar partner herenigd voelt, weet ze dat hij haar volledig accepteert ondanks dat hij getuige geweest is van een uitbarsting van haar meest negatieve emoties. Dit zorgt voor een sterke intimiteit omdat de vrouw impliciet weet dat haar heer des huizes van haar houdt.

Huiselijke discipline zorgt eveneens voor spirituele intimiteit tussen de heer des huizes en zijn vrouw. Spirituele intimiteit in een relatie is het gevolg van lichamelijke en emotionele intimiteit. Omdat een grotere lichamelijke en emotionele intimiteit, die door huiselijke discipline bewerkstelligt wordt, de liefdesband tussen het stel sterker maakt, is spirituele intimiteit daarvan het gevolg. Spirituele intimiteit is ook het gevolg van het bewustzijn van de vrouw dat haar partner haar door middel van huiselijke discipline helpt bij haar persoonlijke groei. Hij helpt haar een beter mens te worden door haar voor haar eigen bestwil te straffen. Hij heeft haar emotionele, lichamelijke, morele en spirituele behoeften op de eerste plaats. De vrouw voelt dit intuïtief en voelt een mooie spirituele intimiteit met haar partner als gevolg hiervan.

Een andere manier waarop huiselijke discipline helpt om intimiteit te bewerkstelligen is dat het de heer des huizes een uitlaatklep geeft. Het is niet de sterkste eigenschap van mannen om hun gevoelens te tonen. Dit kan binnen een relatie voor de nodige stress zorgen. Straf is de lichamelijke manier van de heer des huizes om uiting te geven aan zijn teleurstelling in de houding en het gedrag van zijn vrouw. De diepe emotionele verbintenis die de straf bewerkstelligt is mede te danken aan de mening en gevoelens die hij op een ondubbelzinnige manier aan zijn vrouw duidelijk maakt.

Huiselijke discipline is nuttig omdat het de communicatie tussen de heer des huizes en zijn vrouw bevordert. Alleen de communicatie al creëert de nodige intimiteit. Alle aspecten van de straf herbergen een bepaalde manier van communiceren. Wanneer de heer des huizes zijn vrouw een standje geeft, dan communiceert hij overduidelijk met haar. Wanneer de vrouw haar partner gehoorzaamt en zich aan haar straf overgeeft, dan communiceert ze met hem. Zowel gehoorzaamheid als ongehoorzaamheid zijn vormen van communicatie waar vrouwen zich van bedienen. Wanneer een vrouw begint te huilen als ze een pak op haar bips krijgt, zijn haar tranen een andere manier om te communiceren. Ze geeft daarmee expressie aan haar lichamelijke ongemak, haar emotionele schaamte en haar morele spijt voor haar gedrag. Het pak slaag zelf is een vorm van communicatie omdat het uiting geeft aan de ontevredenheid van de man ten aanzien van het gedrag van zijn vrouw of aan zijn vastbeslotenheid om haar te herinneren aan haar onderwerping en haar vrouwelijkheid. Het is een extreem duidelijke manier van communiceren. Dit is waarom het zo effectief is.

De sterke stroom van mannelijke en vrouwelijke energie die plaats vindt tijdens de straf is een onzichtbaar doch potentiële schepper van intimiteit. Alleen omdat je deze energieoverdracht niet kunt zien, betekent niet dat je hem niet kunt voelen. Zijn onzichtbaarheid houdt niet in dat je geen voordeel van zijn effecten zou kunnen hebben. Je kunt radiogolven of magnetronstraling ook niet zien, maar ze zijn behoorlijk effectief. De overdracht van mannelijke en vrouwelijke energie die door de huiselijke discipline gefaciliteerd wordt is een belangrijke bron van intimiteit tussen man en vrouw.

Hoe kan intimiteit gecreëerd worden door huiselijke discipline? Hoe kan het vergroot worden gedurende de straf? Er zijn een aantal eenvoudige maar effectieve technieken die de intimiteit zullen vergroten en daardoor voor zowel de vrouw als voor de heer des huizes nuttig zijn. Sommigen daarvan zijn hierboven al aan de orde geweest, de anderen zullen hieronder genoemd worden.

Een eenvoudige techniek om tijdens de straf de intimiteit te vergroten is dat de heer des huizes zijn vrouw aankijkt wanneer hij haar aanspreekt en wanneer hij haar een standje geeft. Oogcontact tijdens een standje is vooral effectief in het vergroten van de intimiteit omdat een vrouw zich emotioneel en moreel open en kwetsbaar voelt voor haar partner. Dit bevordert haar overgave en gehoorzaamheid aan zijn autoriteit tijdens de straf, waardoor de overgave op zijn beurt ook weer vergroot wordt.

Soms zal een vrouw, bewust of onbewust, het oogcontact met de heer des huizes proberen te vermijden wanneer hij haar een standje geeft. Het kan zijn dat ze zich schaamt voor haar gedrag. Het kan zijn dat ze bang is dat ze moet huilen als ze de pijn en teleurstelling in zijn ogen ziet. Het kan zijn dat ze bang is voor de intensiteit van het standje en dat ze door emoties overmand wordt wanneer ze hem aankijkt. Al deze redenen rechtvaardigen echter dat een vrouw gedwongen wordt haar man aan te kijken wanneer hij haar een standje geeft. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de man er de voorkeur aangeeft dat zijn vrouw haar ogen tijdens de straf neerslaat, als teken van respect, overgave en gehoorzaamheid (uiteraard geldt dit ook als zij in de hoek staat). In dit geval, is het niet noodzakelijk om hem aan te kijken tijdens het standje, omdat de heer des huizes het idee heeft dat ze haar lesje beter leert als ze haar blik respectvol neerslaat.

Een andere manier om de intimiteit tijdens de huiselijke discipline te vergroten is dat de heer des huizes zijn vrouw aanraakt wanneer hij haar een standje geeft. Dit betekent niet dat hij haar moet slaan, omdat dit later aan de orde komt. Het betekent ook niet dat hij haar door elkaar moet rammelen of haar hard moet knijpen, omdat dit gevaarlijk en ongepast is. Door haar voorzichtig maar stevig vast te houden wanneer hij haar een standje geeft, zal de heer des huizes de intimiteit laten toenemen en ervoor zorgen dat zijn boodschap goed bij zijn vrouw overkomt. Het doel van het vasthouden tijdens het standje is dat hij ervoor zorgt dat ze met hem in contact blijft. Dit zal de intimiteit tussen hen vergroten. De verhoogde intimiteit zal op zijn beurt de kwaliteit van de straf vergroten. Het is waarschijnlijker dat ze zal beginnen te huilen zodra het pak slaag begonnen is. Het kan zelfs zijn dat ze tijdens het standje al begint te huilen, wat nog beter is.

De heer des huizes kan gewoon zijn hand op haar arm of schouder leggen. Of hij kan haar bij haar pols of zelfs bij beide polsen pakken, zodat ze zijn lichamelijke autoriteit voelt en zich er tegelijkertijd van bewust worden dat hij moreel overwicht op haar heeft. Ze zal haar handen niet meer kunnen bewegen, waardoor ze zich hulpeloos en onderworpen zal voelen. Door te zorgen dat ze zich lichamelijk hulpeloos voelt, zal ze zich beter openstellen voor het standje, welk een essentieel onderdeel van de straf is. Door te zorgen dat ze zich kwetsbaar voelt zal ze zich ook beter aan zijn autoriteit onderwerpen.

Wanneer een vrouw tegenover haar man zit, zal zelfs de aanraking van een knie (of beide knieën) er voor kunnen zorgen dat de intimiteit tussen man en vrouw groter wordt. Zoals opgemerkt, zijn seksueel getinte aanrakingen in dit verband niet aan te raden omdat het de boodschap die de man aan zijn vrouw wil overbrengen vertroebeld.

De vrouw kan ook zelf haar bijdrage leveren aan de intimiteit die ontstaat tijdens de straf. De technieken die we tot nu toe benoemd hebben, zijn allemaal afhankelijk van het handelen van de heer des huizes, maar ook de vrouw kan stappen ondernemen om de intimiteit tussen haar en haar partner te vergroten als ze gestraft wordt. De eenvoudigste manier is door haar aandacht volledig op haar partner te richten.

Sommige vrouwen hebben de neiging om mentaal of emotioneel afgeleid te raken als ze gestraft worden. Het kan zijn dat dit uit zelfbescherming gebeurt. Door het contact te verbreken met wat er met hen gebeurt verkleinen ze de emotionele impact op zichzelf. Jammer genoeg, verkleinen ze op die manier ook de heilzame werking die ze ondervinden van een pak slaag. Ze doen net alsof ze zich aan hun straf onderwerpen, maar ondertussen distantiëren ze zich ongemerkt van het standje en het pak slaag wat over hen heen komt. Dit is een stiekeme manier om zich te onttrekken aan de ware overgave en op deze manier onttrekken ze zich aan de voordelen van de huiselijke discipline.

Wanneer een vrouw ervoor zorgt dat ze tijdens haar straf bij de les blijft, dan zal ze er enorm van profiteren. Ze moet zichzelf dwingen vanaf het begin van haar straf, via het pak op haar billen tot aan het eind van het in de hoek staan, of hoe haar straf ook maar eindigt, bij de les te blijven. Het op het moment zelf bij de les te blijven, doet wonderen in het vergroten van de intimiteit die ze zal ervaren als gevolg van de huiselijke discipline. Emotionele afwezigheid is extreem contraproductief en leidt tot verminderde intimiteit en ook minder profijt van de straf.

Wanneer de heer des huizes merkt dat zijn vrouw tijdens haar straf afhaakt, dan moet hij dit opvatten als een vorm van ongehoorzaamheid, omdat ze haar straf aan het ondermijnen is. Ongehoorzaamheid tijdens de straf leidt over het algemeen tot een extra pak op de bips, zodat de vrouw de volgende keer dat ze gestraft wordt niet weer in de verleiding komt om ongehoorzaam te zijn. Afhaken tijdens de straf, of dit nu bewust of onbewust gebeurt is een vorm van ongehoorzaamheid en kan door de heer des huizes niet getolereerd worden.

Hetzelfde principe van afhaken geldt voor huilen. Sommige vrouwen onderdrukken hun tranen. Ze schamen zich voor hun tranen. Het kan angst zijn dat ze de controle over zichzelf volledig kwijt raken als ze zich helemaal aan hun partner overgeven, ook al is dit kwijtraken een illusie. Het kan zijn dat ze vinden dat ze zich groot moeten houden, omdat ze ergens hebben opgepikt dat vrouwen sterk moeten zijn. En toch kan een vrouw zichzelf vinden door zich over te geven. Door los te laten, wordt ze zichzelf, vrouwelijk, liefdevol en vol overgave. Dit is waarom overgave, onderdanigheid en het hele strafproces zo waardevol is voor een vrouw om zichzelf te ontdekken. Door zichzelf los te laten, kan ze haar ware ik ontdekken.

Wanneer een vrouw zichzelf niet toestaat om vrijuit te huilen, wanneer ze een pak op haar bips krijgt of wanneer ze  een standje krijgt, blokkeert ze een communicatiemiddel met haar partner. Door de communicatie de blokkeren middels het onderdrukken van de tranen, zal de intimiteit die door de huiselijke discipline gecreëerd wordt, afnemen. Wanneer ze serieus de intimiteit in haar relatie wil vergroten, dan moet ze hard aan de slag gaan met het punt zichzelf toe te staan te mogen huilen als ze gestraft wordt.

Het mooiste aan intimiteit is dat het de liefde vergroot. Door een toename van de intimiteit zal ook de liefde toenemen. Alles wat gedaan kan worden, of het nu door de heer des huizes of zijn vrouw is, om de communicatie en intimiteit tijdens de straf te vergroten, zal de liefde vergroten.