Rechtvaardigheid

Soms vragen vrouwen zich af waarom het wel OK is dat hun partner hen een pak op de blote bips geeft als ze zich misdragen, maar waarom hij zelf niet gestraft wordt als hij de fout ingegaan is. Ze vragen zich af waarom een vrouw zich wel kan overgeven aan een pak slaag, maar de man niet. Deze vrouwen refereren aan een gevoel van onrechtvaardigheid van de huiselijke discipline levensstijl, waar het alleen de vrouw is die op haar billen krijgt. Deze veronderstelde onrechtvaardigheid zit diep en maakt het moeilijk te begrijpen waarom de HD levensstijl echt kan werken.

Over het algemeen komt die vraag van vrouwen die zelf geen HD relatie hebben. Het trekt hen wel aan maar ze willen graag een oplossing voor de in hun ogen inconsequentheid in de levensstijl en de filosofie van de huiselijke discipline.

Er zijn ook vrouwen die een bloedhekel hebben aan huiselijke discipline en aan iedereen die daar anders over denkt. Hun sterke, emotionele negatieve reactie op huiselijke discipline is volgens hen gerechtvaardigd vinden ze, omdat een vrouw een pak op haar blote bips krijgt als ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, terwijl haar HdH (heer des huizes) vrijuit gaat als hij de mist ingaat. Deze overduidelijke onrechtvaardigheid is het bewijs dat huiselijke discipline niet deugd. Daarom zou iedereen, vooral de mannen, die zich met huiselijke discipline bezighouden, vervolgd moeten worden.

Soms hebben vrouwen die zelf in een HD-relatie zitten er twijfels over waarom zij altijd degene zijn die over de knie gelegd moeten worden. Het lijkt erop alsof ze de naïeve wens koesteren dat ook hun wederhelft nog eens een pak op zijn blote billen zal moeten ondergaan.

Vrouw: Ik haat je! Het is mijn schuld niet dat ik tegen je gelogen heb!

Man: Ik denk dat iemand vanavond maar eens een flink pak slaag moet hebben, liefje.

Vrouw: Oh ja? Echt waar? Wie? (er klinkt een vleug van oprechte nieuwsgierigheid door in haar stem).

Man: Jij, natuurlijk, schatje van me.

Vrouw: Wel heb ik ooit! (stomverbaasd). Was het de laatste keer ook al niet mijn beurt? En de keer daarvoor? Het is niet eerlijk! Ik vind het ongelofelijk! Oh! (stampt met haar voet).

Laten we voor ons voor eens en vooral ontdoen van het begrip ‘rechtvaardigheid’ in de levensstijl van de liefdevolle huiselijke discipline. We spreken over LIEFDEVOLLE huiselijke discipline, niet over RECHTVAARDIGE huiselijke discipline. RECHTVAARDIGE huiselijke discipline vindt plaats in rechtzaken waar scheidingen worden uitgesproken en waar beide partijen (evenals de kinderen) op gelijke manier gestraft worden. Iedereen krijgt daar dezelfde straf. Hoe kan het nog rechtvaardiger?

Om te kunnen begrijpen waarom rechtvaardigheid een triviale rol speelt in de huiselijke discipline gaan we eerst op herhaling. Eén van de dingen die je zou moeten begrijpen is dat:

Vrouwen reageren vaak niet logisch (die uitspraak doet de adrenaline wel lopen, is het niet, dames? Dat dacht ik wel!). Om de onverdeelde aandacht van vrouwen te trekken, is enige emotie noodzakelijk. (en nu ik jullie aandacht heb, lees verder).

Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele conversatie over een rationeel onderwerp. De EMOTIONELE communicatie over een RATIONEEL onderwerp. Rationeel onderwerp houdt in rationele informatie, rationele bedoeling en rationele gedachten.     

Vrouwen reageren op emotionele niveau, niet op rationeel niveau. Vrouwen filteren alles weg wat gezegd wordt door een emotioneel filter. Alles wat gezegd of gedaan wordt richting een vrouw gaat door dit emotionele filter. Iedere ervaring wordt door haar emotionele filter geleid, zodat ze eruit kan halen wat voor haar belangrijk is. De rest zijn bijkomstigheden die op het filter blijven liggen en die wat haar betreft genegeerd kunnen worden.

Laten we dit principe eens nader onder de loep nemen. Neem de volgende zin eens in je op: “De liefdevolle huiselijke discipline levensstijl gaat over een pak op de billen voor de vrouw voor haar eigen bestwil”.  Als je een vrouw bent, dan volgen hier de woorden in deze zin die waarde voor je hebben: ‘Liefdevolle, pak op de billen, bestwil’. Hier kun je het hartgrondig mee oneens zijn, of het er van harte mee eens zijn. Maar of dit het geval is hangt af van de emotionele associatie met de emoties die los kwamen bij het lezen van die zin.

Als het aan de vrouw ligt, zijn rest slechts woorden – degene waar geen emotionele waarde aan hangt – die saai zijn, logisch prietpraat die aan mannen voorbehouden zijn.

Een man is in staat een hele pagina met sportuitslagen en statistieken te scannen en zijn ogen te laten rusten op de twee of drie die er het meest toe doen. Hij negeert wat hij onbelangrijke en niet ter zake doende informatie vindt. Hij heeft zo zijn eigen systeem om onbelangrijke informatie uit te filteren. Aan de andere kant is een vrouw in staat een hele pagina met logische feiten uit te filteren behalve de woorden met een emotionele betekenis.

Nu komen we bij een belangrijk deel van dit artikel. Het deel waar het onderwerp over onrechtvaardigheid wordt uitgelegd. Let dus goed op.

Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele communicatie over een rationeel onderwerp. Heb je em? Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele communicatie over een rationeel onderwerp. De HdH maakt gebruik van  een pak op de bips om zijn vrouw rationele informatie duidelijk te maken op een emotionele manier.

Een pak slaag is een emotionele gebeurtenis voor een vrouw. Mocht je daar aan twijfelen, bedenk dan dat één van de effecten van een stevig pak billenkoek is dat het leidt tot tranen. Niet zelden moet een vrouw huilen wanneer ze een flink pak op haar bips krijgt. Het huilen is een uiting van emoties. Intense emoties. Daarom is het zo belangrijk dat een vrouw een pak slaag krijgt tot de tranen over haar wangen rollen. Omdat een pak slaag tot de tranen rollen haar ontvankelijk maakt. Het is nodig dat een vrouw op haar billen krijgt tot ze moet huilen omdat op die manier de rationele informatie haar filter passeert en tot haar hersenen doordringt.

Het rationele onderwerp dringt tot haar hersenen door middels het standje. Daarom is een standje zo belangrijk als ze een pak op haar billen krijgt. Het is mogelijk haar een standje te geven VOOR ze een pak op haar billen krijgt, maar dit kan ook gebeuren TIJDENS het pak slaag en ook ERNA. Ideaal gesproken wordt ze tijdens al deze fases streng toegesproken. Op die manier zal het lesje het best blijven hangen. Zo zal ze de rationele informatie die op een emotionele manier wordt gecommuniceerd, het best ontvangen, begrijpen en accepteren.

Omdat liefdevolle huiselijke discipline gaat over het op een emotionele manier communiceren van een rationele boodschap, is deze levensstijl zo succesvol. Daarom werkt het pak op de blote bips van de vrouw zo goed. Daarom heeft het altijd al gewerkt. En daarom zal het ook in de toekomst goed blijven werken.

Zijn vrouw een pak slaag geven is primair een rationele gebeurtenis voor een man. Dit is niet om te ontkennen dat hij totaal geen emotionele gevoelens kent. Hij kan best emoties voelen als schuld (zeker als hij de dynamiek van de HD nog niet goed doorheeft). Hij kan verdriet voelen omdat hij degene waar hij veel van houdt moet straffen, net zoals het voor ouders niet prettig is als ze hun kinderen moet straffen. Het kan dubbel voelen dat hij haar moet straffen, omdat hij haar niet graag ongelukkig ziet.

Desalniettemin houdt hij deze gevoelens onder controle in het belang van zijn vrouw. Overigens is het onder controle houden van zijn gevoelens iets heel anders dan ze weg te drukken. Het betekent dat hij accepteert dat ze er zijn, maar dat hij ze even aan de kant zet. Die intentie en wilskracht is de essentie van zijn mannelijkheid. Het is de essentie van leiderschap.

De man houdt zijn emoties onder controle omdat hij weet dat dit noodzakelijk is om zijn vrouw te kunnen bestraffen. Als hij haar een lesje wil leren, moet hij zijn emoties onder controle houden. Om de rationele boodschap te kunnen overbrengen op een manier die ze het best begrijpt (namelijk op een emotionele manier), moet de heer des huizes zijn emoties onder controle houden.

Dat hij zijn emoties onder controle houdt, wil niet zeggen dat hij ze wegdrukt. Het kan zo zijn dat hij behoorlijk boos is dat zijn vrouw het erbij heeft laten zitten. Omdat hij het zich niet kan veroorloven dat zijn boosheid ervoor zorgt dat hij de controle verliest, kan hij deze boosheid kanaliseren op een manier dat het haar straf ten goede komt. Door een bepaalde emotie te controleren en te kanaliseren kan hij zijn vrouw een stuk effectiever straffen.

Het blijft aan de andere kant een feit dat het bestraffen van zijn vrouw een rationele gebeurtenis blijft voor een man. Er komen geen emoties aan te pas om te beseffen dat het vandaag weer tijd is voor haar periodieke billenkoek. Dat is een rationele constatering en een rationeel besluit. Hij is ook geen emotionele afweging om te beseffen dat zijn vrouw een pak op haar billen verdiend vanwege haar gedrag (ongehoorzaamheid, disrespect, oneerlijkheid) tot de tranen rijkelijk vloeien en zij zich wel twee keer bedenkt voor ze in herhaling zal vallen. Hij hoeft ook niet in een emotionele bui te zijn om te kunnen zien hoeveel baat zij heeft bij af en toe een flink pak op haar blote billen. Ook is het geen emotioneel proces om te kunnen zien hoe ze floreert als vrouw, echtgenote en mens als haar billen af en toe eens flink onder handen genomen worden.

Laten we het onderwerp rechtvaardigheid eens van een andere kant bekijken. Vanuit de kant van de managementprincipes. Voor sommigen een beetje verrassend misschien, maar zeer relevant.

Je kunt geen bedrijf runnen zonder een goede managementstructuur. Het zou op zijn minst dom zijn om dit te doen. Mensen die een bedrijf starten zonder een managementstructuur zullen niet zelden failliet gaan omdat hun bedrijf in chaos ten onder gaat. Het maakt het hen onmogelijk om beslissingen te nemen om vooruitgang te boeken en om zich eenduidig te presenteren en te ontwikkelen.

In deze tijd starten veel mensen relaties, trouwen, en nog erger, krijgen kinderen zonder een goede managementstructuur. Het moderne huwelijk is gebaseerd op volledige gelijkheid, de meest onsuccesvolle en ineffectieve managementstructuur die je je kunt bedenken. Het heeft een extreem hoog afbreukgehalte. Mensen hebben zoveel vertrouwen in het huwelijk verloren, dat de meesten ervoor kiezen samen te wonen zonder ooit te trouwen. Ze hebben geen oplossing gevonden voor het probleem van de managementstructuur, maar ze hoeven tenminste niet te scheiden. Althans, dat denken ze. Maar in feite hebben ze de ene rammelende structuur ingewisseld voor een andere. Het enige verschil is dat ze niet voor de rechter komen te staan. Voor de rest zijn er geen verschillen met het huwelijk.

Als het aangehaalde model (gebaseerd op totale gelijkheid) zo succesvol is, waarom heeft ieder schip dan geen twee kapiteins, ieder bedrijf twee directeuren en heeft Nederland geen twee ministers-presidenten?  Omdat de schepen dan zouden vergaan, de bedrijven failliet zouden gaan en Nederland stuurloos zou worden, daarom.

Heb je je ooit afgevraagd waarom mensen na hun scheiding zeggen dat hun huwelijk op de klippen gelopen is? Omdat een schip met twee kapiteins stuurloos ronddrijft. Het is behoorlijk naïef (om maar niet te zeggen waanzin), om te verwachten dat een stel in staat is de juiste beslissingen te nemen, om positief te blijven en om op het romantische vlak dicht bijeen te blijven, als er geen goede managementstructuur aanwezig is.

Sommige mensen erkennen de behoefte aan een goede managementstructuur in hun relatie. In sommige gevallen accepteren ze zelfs de keuze voor de man als natuurlijke leider van hun relatie. Maar ze vinden het moeilijk te accepteren dat deze leider zelf niet gestraft wordt als de situatie daarom vraagt.

Sommige vrouwen zullen accepteren dat de man de heer des huizes is en niet gestraft wordt, zoals dat bij de vrouw wel het geval is. Maar vervolgens vragen ze, ‘Maar wat als hij de mist ingaat? Overduidelijk de fout ingaat?’ Dit is voor veel vrouwen een struikelblok. Ze nemen abusievelijk aan dat niets ter wereld belangrijker is als ‘rechtvaardigheid’. Dit jammerlijke inzicht leidt uiteindelijk tot onophoudelijke conflicten. En niet alleen binnen de relatie.

Als je wilt zien wat een heilig verklaarde rechtvaardigheid allemaal met zich mee kan brengen, kijk dan maar eens naar een deel van de wereld waar aanhoudende conflicten heersen. Zolang beide partijen volhouden dat ze staan voor rechtvaardigheid, zullen ze nooit tot elkaar komen. Beide waarheden zullen nooit tot een oplossing komen. Nooit. Pas wanneer een van beide partijen tot het inzicht komt dat vrede belangrijker is als gelijk hebben, zal een gewapend conflict pas beëindigd kunnen worden. Die lessen kunnen we dagelijks uit de kranten en uit de journaals leren. Veel vrouwen zien dit echter niet. Ze gaan liever iedere dag de strijd met hun echtgenoot aan, dan vrede en harmonie te zoeken, zo sterk is hun rechtvaardigheidsgevoel.

Als twee mensen een verschillende versie op de waarheid hebben, zijn ze vaak gek genoeg om alles wat ze lief hebben en waar ze in geloven, kapot te maken om te bewijzen dat hun waarheid de enige echte is. Ze zijn in staat de brug waar ze beiden op staan, op te blazen om hun gelijk te halen.

Veel vrouwen die de huiselijke discipline ontdekken realiseren zich dat ze afgelopen jaren een hoge prijs betaald hebben in hun pogingen hun gelijk te halen binnen hun relatie. Het verlangen van een vrouw om gelijk te krijgen en het laatste woord te hebben, heeft veel schade toegebracht aan hun relatie omdat ze continu het gevecht aanging met haar partner. Ze zou niet met hem moeten strijden. Ze zijn een heteroseksueel stel, geen twee elkaar bestrijdende voetbalteams. Als een vrouw is zij voorbestemd het maatje te zijn en hij de leider. In een dergelijke relatie past geen competentiestrijd. De kapitein en zijn eerste officier moeten aanvullend naar elkaar zijn en elkaar niet bestrijden vanwege vermeende verschillende belangen en omdat ze op hetzelfde schip staan.

Vrouwen dienen zichzelf af te vragen of het wel rechtvaardig is om lief te hebben. Ze moeten zichzelf afvragen of ze rechtvaardigheid of harmonie willen ervaren.

Maar bovenal is het de hoogste tijd om het misplaatste idee van rechtvaardigheid in een relatie in de HD levensstijl los te laten. Bij discipline gaat het niet om rechtvaardigheid. In discipline gaat het om liefde. En liefde is oneindig veel belangrijker als rechtvaardigheid in een relatie, Wanneer je begrijpt dat een vrouw met liefde gestraft wordt in plaats van uit rechtvaardigheid, dan besef je het geheim van een succesvolle relatie.