Verschillende posities

Er zijn veel verschillende posities te bedenken waarin de heer des huizes zijn vrouw een pak op haar billen kan geven. Bij huiselijke discipline is het gebruik van lijfstraffen een belangrijke en effectieve manier om een vrouw te helpen negatief gedrag af te leren. Door zijn ongehoorzame, oneerbiedige of oneerlijke vrouw een flink pak op haar blote bips te geven, kan de heer des huizes er voor zorgen dat ze haar gedrag en houding aanzienlijk zal verbeteren.

Dit artikel is geen uitputtende opsomming van alle mogelijke houdingen waarin een vrouw een pak op haar billen kan krijgen. Wie creatief is, kan altijd nog weer een andere houding verzinnen. De belangrijkste posities zullen echter wel worden besproken, om aan te geven wat er zoal mogelijk is.

Hierbij zal meestal vooral de houding van het lichaam van de vrouw tijdens haar straf worden beschreven. Dat de heer des huizes bij bepaalde posities ook een andere houding aan zal moeten nemen, spreekt voor zich. In alle gevallen wordt er vanuit gegaan, dat zowel de heer des huizes, als zijn vrouw geen fysieke beperkingen hebben, die hen belemmeren bij het aannemen van de gewenste houding. Hebben ze die wel, dan is de positie in kwestie niet geschikt.

Waarom zou je überhaupt met verschillende posities willen werken? Wat is er mis mee om een vrouw altijd in dezelfde houding een pak slaag te geven? Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, want dat kan uitstekend werken. Een flink deel van de stellen gebruikt altijd dezelfde houding. ‘Never change a winning combination’, zeggen ze wel eens. Verandering van spijs doet weliswaar eten, maar uiteindelijk draait het om de effectiviteit wanneer een vrouw een pak slaag krijgt; niet de variëteit telt, maar dat zij aan het huilen wordt gebracht en haar lesje leert.

Toch zijn er ook veel heren des huizes die verschillende posities gebruiken om hun vrouw een pak op haar bips te geven. Ze hebben vaak verschillende redenen om deze posities te gebruiken. Soms worden verschillende posities gebruikt, omdat de overtredingen verschillend zijn. Afhankelijk van de aanleiding, gebruikt de heer des huizes een andere houding. Zo moet ze bijvoorbeeld over zijn knie komen liggen als ze ongehoorzaam is geweest en over de keukentafel buigen als ze oneerlijk is geweest. Maar meestal zit hier geen systeem is, en gebruikt de heer des huizes de positie die hem op dat moment het beste uitkomt.

Ook kan een heer des huizes verschillende posities voor verschillende soorten discipline gebruiken. Zo heb je bij huiselijke discipline een pak slaag voor straf, periodieke billenkoek, straf uit voorzorg, straf wegens tegenwerking, meervoudige straffen en, indien voor het eerst toegepast, een introductiestraf. Deze verschillende types straffen worden soms van elkaar onderscheiden door van verschillende posities gebruik te maken. Het meest gebruikelijke onderscheid is die tussen een pak slaag voor straf en periodieke billenkoek. Soms wil de heer des huizes dat er geen misverstand bestaat over het feit of zijn vrouw een pak op haar bips voor straf of periodieke billenkoek krijgt. Door voor beide types straf een andere positie te gebruiken, kan de heer des huizes het verschil tussen deze twee hoofdtypes straf benadrukken. Ook gaat er een duidelijk signaal naar de vrouw uit als ze voor straf op haar billen krijgt, zodat ze dit niet voor een, vaak milder, periodiek pak op haar bips kan aanzien.

Ook kan men verschillende posities gebruiken om de strengheid van de straf te accentueren. De keuze van de positie hangt dan van de ernst van de overtreding af.

Maar ook de keuze van de instrumenten kan van invloed op de positie zijn. Sommige houdingen lenen zich er goed voor om een vrouw met de hand een pak op haar billen te geven, terwijl een andere positie weer handig is als hij haar er met de riem van langs wil geven, omdat hij ruimte nodig heeft om met de riem uit te kunnen halen. Hoe langer het instrument, hoe meer ruimte nodig is om uit te halen en hoe verder hij dus bij haar vandaag moet staan. Van belang is dat hij zo nauwkeurig mogelijk kan mikken met het instrument dat hij gekozen heeft en ook dat hij de kracht met welke hij het op haar laat neerdalen zo goed mogelijk kan doseren.

Het zal per vrouw verschillen of ze in bedwang gehouden moeten worden wanneer ze gestraft worden. Sommige vrouwen zijn in staat hun straf in ontvangst te nemen zonder dat dit nodig is. Met in bedwang houden wordt hier bedoeld dat bijvoorbeeld haar handen vastgehouden of haar benen gefixeerd moeten worden. Als dit niet nodig is, kan de straf ongehinderd toegediend worden en maximaal effect hebben. Als vrouwen net met HD beginnen, hebben ze er vaak moeite mee hun straf rustig te ondergaan. Een pak op de billen wegens tegenwerking is bedoeld om met dit gedrag af te rekenen, toch blijft het vaak een probleem. In dit verband zijn sommige houdingen geschikter voor vrouwen die moeite hebben hun straf rustig te ondergaan, terwijl andere houdingen geschikt zijn voor hen die dit juist wel kunnen.

Een andere reden waarom bij huiselijke discipline verschillende houdingen nodig kunnen zijn, is dat de heer des huizes vermoeid raakt of pijn heeft. Met name zijn rechterarm kan vermoeid raken. Door van positie te veranderen kan hij zijn spieren op een andere manier belasten, waardoor hij het straffen langer vol kan houden. Hierdoor kan zijn vrouw effectiever worden gestraft en is de kans dat zij in tranen wordt gebracht groter.

Verschillende houdingen kunnen ook door de heer des huizes gebruikt worden om het verrassingseffect te verhogen. Het verrassingseffect wordt gebruikt om een vrouw nog even in het ongewisse te laten over hoe ze gestraft gaat worden, of dit nu periodiek is of voor straf. Doordat ze niet weet hoe ze gestraft gaat worden, is zij extra onzeker over wat haar te wachten staat. Ze is dan helemaal aan de heer des huizes overgeleverd, wat haar gehoorzaamheid en overgave vergroot. Daarom is het een goede zaak een vrouw in het ongewisse te laten over hoe ze gestraft wordt. Alles wat de gehoorzaamheid en de overgave aan de heer des huizes kan vergroten tijdens het strafproces moet als positief opgevat worden.

Een belangrijke reden om verschillende posities te gebruiken voor een pak slaag, is om te spelen met de schaamte die een vrouw voelt. In de meeste posities zal een vrouw zich wel schamen, omdat zij in een houding staat of ligt die haar fysiek en emotioneel kwetsbaar maakt. Het zijn niet direct houdingen die ze zelf graag zou aannemen. De ene houding roept echter meer schaamte dan de andere op, omdat ze in de ene houding kwetsbaarder is dan in de in de andere. Houdingen waarin het gebied tussen haar benen en billen goed zichtbaar is, vallen in de categorie die veel schaamte oproept. Dergelijke houdingen worden door de heer des huizes vaak gereserveerd als hij af moet rekenen met ernstige misstappen. Daarbij moet niet vergeten worden, dat de meest gebruikelijke houding, over de knie, automatisch schaamte bewerkstelligt.

Sommige houdingen worden gebruikt omdat ze overgave benadrukken. Houdingen die overgave triggeren helpen een vrouw zich ook echt over te geven. Aan de andere kant zijn er ook houdingen die de overgave zeker niet bevorderen, maar wel een hoog niveau van overgave vragen. Bij een houding waarin een vrouw niet fysiek in bedwang wordt gehouden, wordt veel van haar overgave gevraagd om er niet halverwege het pak slaag vandoor te gaan. Zulke houdingen zijn niet zo geschikt als een vrouw het moeilijk vindt zich over te geven. Kan zij dat echter wel, dan hebben ze als voordeel, dat ze gedwongen wordt actief in haar straf te participeren, wat tot een sterker gevoel van overgave zal leiden.

Een belangrijke reden waarom de heer des huizes zijn vrouw een bepaalde houding laat aannemen is dat hij in die houding kan zien of ze tijdens haar straf gaat huilen. Dat de straf uit een pak op haar bips bestaat, betekent meestal dat zij tijdens haar straf van hem wegkijkt. Als hij haar gezicht niet kan zien, dan is het soms lastig vast te stellen of ze huilt of niet. Het kan best zijn dat ze huilt zonder geluid te maken. Als hij haar gezicht dan niet ziet, kan dit feit hem heel goed ontgaan, terwijl het juist zo belangrijk is dat de heer des huizes weet dat ze huilt, omdat dit hem helpt in te schatten of de straf indruk begint te maken.

Veiligheid is altijd een belangrijk item tijdens een pak slaag. Een vrouw moet nooit op een gammele stoel gezet worden als ze gestraft wordt, omdat deze om zou kunnen vallen of in elkaar zou kunnen storten. Om dezelfde reden moet ze nooit over een glazen tafel gebogen staan vanwege het risico dat het glas breekt. In het algemeen gesproken, hoe zachter het meubelstuk, hoe veiliger het in disciplinair opzicht is. Als een vrouw uitglijdt en tegen een zachte leunstoel aanvalt, dan is het niet erg waarschijnlijk dat ze zich zal bezeren. Maar als ze tegen een harde stoel met scherpe randen aanvalt, dan zou ze zich goed pijn kunnen doen.

De heer des huizes is tijdens de straf voor de veiligheid van zijn vrouw verantwoordelijk. Wanneer een vrouw een pak op haar blote billen krijgt, dan valt ze onder de verantwoordelijkheid van de man. Ze moet doen wat hij zegt, omdat ze zich aan hem overgeeft. Daarom moet de heer des huizes zich, wanneer hij haar een pak slaag geeft, te allen tijde van haar veiligheid vergewissen.

De beste manier om er zeker van te zijn dat hij haar een veilige houding laat aannemen, is te zorgen dat hij nadenkt over de eventuele consequenties van de houdingen die hij haar laat aannemen en dat hij haar eventuele fysieke beperkingen in het achterhoofd houdt (bijvoorbeeld als hij weet, dat ze snel duizelig wordt).

Hij moet zich er tevens van vergewissen dat zijn eigen gezondheid en veiligheid niet in het geding komt. Dit houdt in dat hij haar zo moet positioneren dat hij haar gemakkelijk een pak op haar bips kan geven, wat inhoudt dat haar billen gemakkelijk voor zijn hand of voor het instrument dat hij gebruikt, toegankelijk zijn. Het houdt in dat hij zich niet in allerlei ongemakkelijke bochten moet hoeven wringen om haar een pak slaag te kunnen geven. Het is goed mogelijk dat hij pas merkt hoe ongemakkelijk het geweest is als het pak slaag erop zit en hij voelt dat hij last van zijn rug gekregen heeft.

In alle beschrijvingen van de houdingen die een vrouw kan aannemen voor een pak op haar bips, wordt ervan uit gegaan dat de heer des huizes rechtshandig is en hij de straf met zijn rechterhand toedient. Linkshandige mannen moeten rechtse posities, handen, benen, en dergelijke lezen als linkse. Rechtshandige mannen kunnen de instructies opvolgen zoals ze beschreven staan.

Wees je ervan bewust dat je lichaamsbouw van invloed zal zijn op hoe je die diverse houdingen als heer des huizes of vrouw ervaart. Een kleine vrouw met een lange echtgenoot met lange benen, zal het heel ongemakkelijk vinden over de knie te liggen, omdat haar handen en voeten nauwelijks de vloer zullen raken. Maar wellicht dat die positie toch aanspreekt omdat zij zich dan volkomen hulpeloos en helemaal aan haar heer des huizes overgeleverd voelt. Ook gewicht kan een rol spelen: mensen met een bovengemiddeld gewicht zullen sommige houdingen ook niet prettig vinden. Dit geldt zowel voor de heer des huizes als zijn vrouw. De posities die in dit artikel besproken worden zijn slechts algemene richtlijnen, je zult ze mogelijk een beetje moeten aanpassen om ze voor jou geschikt te maken.

De klassieke positie voor een pak op de billen is natuurlijk de onvolprezen over-de-knie-houding. De naam zegt het al: de vrouw ligt met haar gezicht naar beneden over de knie van haar man, die op een kruk, bed of bank zit. Haar buik rust op zijn schoot. Haar bips is zo gepositioneerd zodat hij er goed met zijn rechterhand bijkan. Haar hoofd bevindt zich aan zijn linkerkant, haar benen aan de rechterkant. Zo bevindt ze zich in een uitstekende positie om een pak op haar billen te ontvangen.

De heer des huizes zit gewoonlijk op een stoel, maar hij kan ook op de rand van een bed of zelfs op een tafel zitten, er vanuit gaande dat het een lage tafel is. Als de tafel te hoog is, dan zou het gewicht van de vrouw volledig op zijn knieën rusten, wat wel eens moeilijk kan zijn. Een stoel heeft de ideale hoogte, omdat de vrouw eventueel met haar voeten (en in voorkomende gevallen ook haar handen) bij de grond kan. Zo kan ze haar evenwicht bewaren en tevens het gewicht dat op de knieën van de man rust verlichten.

Er zijn veel variaties voor de over-de-knie-positie. Zo kan de heer des huizes haar polsen gekruist op haar rug vasthouden. Op die manier kan hij voorkomen dat zij de klappen blokkeert, mocht ze zo dom en ongehoorzaam zijn dergelijk gedrag te vertonen.

Hij zit meestal op een stoel. Op een bed of bank kan ook. Zolang de hoogte maar geschikt is om haar over de knie leggen en haar een klinkend pak op haar bips te geven.

Hoe meer de billen van de vrouw zich in het midden van de schoot van de man bevinden, hoe beter haar intieme delen zichtbaar zijn. Dit zal de schaamte en vernedering vergroten, wat op zijn beurt de effectiviteit van de straf zal vergroten.

De over-de-knie-positie heeft een aantal voordelen. Het geeft de heer des huizes de mogelijkheid zijn vrouw veilig fysiek in bedwang te houden als hij haar een pak slaag geeft. Zo kan hij voorkomen, dat ze zo wild kan tegenstribbelen dat het gevaarlijk wordt. Een vrouw kan in die positie ervaren dat haar man haar fysiek in bedwang houdt, wat haar overgave en gehoorzaamheid aan haar man zal vergroten.

In de klassieke houding over de knie ligt de vrouw over beide benen van de man. Als ze zich voldoende overgeeft en gehoorzaamt, dan zal ze hem niet schoppen als hij haar een flink pak op haar bips geeft. Schoppende benen kunnen gevaar opleveren voor de heer des huizes, zeker als hij haar een pak slaag met de hand geeft. Door de pijn van het pak slaag kunnen sommige vrouwen het niet laten met hun benen te schoppen. Dit moet krachtig ontmoedigd worden, omdat zij dan ongehoorzaam is, maar erger nog, omdat dit schoppen zelfs gevaarlijk kan zijn.

Ongehoorzaamheid tijdens een pak slaag wordt gewoonlijk beantwoord met een extra pak slaag. Deze extra straf zal een vrouw bijbrengen dat ze de heer des huizes moet gehoorzamen tijdens haar straf.

Wanneer een vrouw ondanks herhaalde waarschuwingen, standjes en extra straf, nog steeds problemen geeft door met haar benen te schoppen tijdens een pak op haar billen, dan is het nodig dat de heer des huizes haar fixeert. Hiermee wordt geen bondage bedoeld, want deze techniek behoort niet bij huiselijke discipline. In plaats daarvan gebruikt de heer des huizes zijn eigen lichaam om zijn vrouw tijdens een pak slaag onder controle te houden. Hij zal zijn armen en benen gebruiken om te voorkomen dat zijn vrouw te veel tegenstribbelt wanneer hij haar straft.

Wanneer een vrouw over één been gelegd wordt, in plaats van over beide benen, dan kan hij zijn vrije been gebruiken om haar benen in te sluiten, zodat ze niet meer kan schoppen. Zijn rechterbeen wordt ter hoogte van haar knieholten over haar benen gezet. Hierdoor kan ze niet meer met haar benen trappen en kan de heer des huizes haar een flink pak op haar bips geven.

Sommige vrouwen kunnen het niet laten hun handen naar hun billen te brengen in een misplaatste poging te voorkomen dat de heer des huizes de volgende klap geeft. Dit is een duidelijk voorbeeld van ongehoorzaamheid waarvoor extra straf op zijn plaats is om de vrouw te laten weten dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

De heer des huizes kan de polsen van de vrouw op haar rug vasthouden als hij haar een pak op haar billen geeft. Dit moet voorkomen dat ze haar handen voor haar bips houdt. Andere vrouwen zullen harder tegenstribbelen en zullen in een soort houdgreep gehouden moeten worden. Hier dient wel voorzichtig mee omgesprongen te worden. Onoordeelkundig gebruik van grepen en klemmen kunnen leiden tot armbreuken en schouderontwrichtingen. Een verschrikkelijke afloop van wat een eenvoudig pak de blote bips had moeten zijn!

Een andere manier om de armen van de vrouw in bedwang te houden is door ervoor te zorgen dat zij ze onder haar lichaam legt op het moment dat ze over de knie komt te liggen. Het gewicht van haar bovenlichaam zal ervoor zorgen dat haar armen op hun plaats blijven. Als haar polsen gekruist liggen, zal het moeilijk voor haar zijn haar armen nog te bewegen.

De verschillende manieren om de armen en benen van een vrouw in bedwang te houden zijn tijdelijke oplossingen. Dat wil zeggen dat ze gebruikt kunnen worden bij een vrouw die pas met huiselijke discipline is begonnen of voor vrouwen die niet kunnen gehoorzamen en zich niet kunnen overgeven. Zodra een vrouw vorderingen maakt op het gebied van gehoorzaamheid en overgave zal het steeds minder nodig zijn dat de heer des huizes dwang toepast als hij zijn vrouw straft. Ze zal zich dan dankzij de autoriteit van de heer des huizes en het vooruitzicht van extra straf netjes aan haar straf overgeven.

Als een stel zich al langere tijd met huiselijke discipline bezighoudt en het nog steeds nodig is dat de heer des huizes fysieke dwang uit moet oefenen wanneer hij haar straft, dan zal hij moeten bekijken hoe hij haar meer gehoorzaamheid bij zou kunnen brengen. Eén van de meest effectieve methoden die hem hiertoe ter beschikking staan is ‘periodieke billenkoek’. Door de frequentie van het periodieke pak slaag op te voeren, zal hij haar meer overgave en gehoorzaamheid kunnen bijbrengen. Dit heeft veel voordelen voor een vrouw. Het zal haar helpen gehoorzamer te zijn als ze gestraft wordt, hetgeen betekent dat het minder aannemelijk wordt dat de heer des huizes lichamelijke dwang moet gebruiken wanneer hij haar een pak slaag geeft.

Iedere vrouw die aan huiselijke discipline wil doen, zou het tot een persoonlijk doel moeten maken dat ze zich aan haar straf overgeeft zonder dat het nodig is dat haar man lichamelijke dwang uitoefent. Dit is belangrijk omdat de mate van overgave en gehoorzaamheid hieraan afgemeten kan worden. Als het haar lukt een pak slaag in ontvangst te nemen zonder dat het nodig is dat ze in bedwang wordt gehouden dan heeft ze aanzienlijke vorderingen ten aanzien van overgave en gehoorzaamheid gemaakt. Iedere vrouw die haar vrouwelijkheid belangrijk vindt zou moeten proberen deze mijlpaal zo snel mogelijk te bereiken. Als een vrouw een pak op haar bips kan ondergaan zonder tegenstribbelen en blokkeren is dit een belangrijke uiting van haar persoonlijke groei.

Een pak slaag over de knie kan gegeven worden terwijl de heer des huizes op diverse horizontale vlakken zit. De meest gebruikelijke is een stoel. Een stoel heeft een rugleuning, zodat het comfortabeler voor de heer des huizes is zijn vrouw te straffen. Als de rugleuning zacht is, dat zal dit nog comfortabeler voor de man zijn, waardoor hij zijn vrouw nog gemakkelijker kan straffen.

Een pak slaag over de knie kan ook gegeven worden terwijl de heer des huizes op een bed of bank zit. Zolang deze maar niet te zacht zijn. Zijn ze dat wel dan wordt het lastig voor de heer des huizes om zijn evenwicht te bewaren terwijl hij zijn vrouw op haar billen geeft. Als hij stevig zit kan hij zijn vrouw gemakkelijker in bedwang houden.

Sommige vrouwen moeten op hun buik liggen als ze een flink pak op hun billen krijgen. Dit gebeurt meestal op een bed, omdat een pak slaag vaak in de slaapkamer wordt uitgedeeld. De heer des huizes kan zijn vrouw opdragen haar armen gekruist onder haar lichaam te houden, zodat ze haar handen niet voor haar billen kan houden.

Als een vrouw op haar buik op bed ligt kan ze zich erg naakt en kwetsbaar voelen. Verder kan ze haar gezicht in het beddengoed of het kussen duwen, wat eventuele geluiden kan dempen. Deze houding is ook aan te bevelen, omdat het bed gewoonlijk een plek is om te rusten, maar nu de plaatst waar ze gestraft wordt. Dat zal haar doen beseffen, dat de autoriteit van haar heer des huizes altijd en overal aanwezig is. Dit vergroot haar overgave aan hem, wat een goede zaak is.

Voor de heer des huizes is het heel comfortabel zijn vrouw een pak op haar bips te geven terwijl ze op bed ligt. Als hij een instrument zoals een plak of een leren riem wil gebruiken, dan zal hij ontdekken dat een dergelijk instrument te lang is om het over de knie te gebruiken. Hij zal zijn arm en schouder naar achteren moeten bewegen om haar goed op haar bips te kunnen raken met het juiste deel van het instrument. Dit is weinig comfortabel voor hem, terwijl het pak slaag juist oncomfortabel voor haar zou moeten zijn.

Als de heer des huizes zijn vrouw een pak op haar billen geeft terwijl ze op bed ligt, dan kan hij zo nodig naar voren of achteren bewegen. Zo kan hij gemakkelijk de juiste positie innemen om haar bips met het juiste deel van het instrument te raken. Deze bewegingsvrijheid is des te belangrijker als hij langere, flexibele instrumenten zoals een riem wil gebruiken. Hoe gemakkelijker de heer des huizes zijn vrouw op haar billen kan geven, hoe effectiever de straf zal zijn en hoe groter de kans dat hij ervoor kan zorgen dat ze moet huilen.

Sommigen mannen zullen het hun vrouw toestaan haar armen uit te strekken en het hoofdeneind van het bed vast te pakken, wanneer ze gestraft wordt. Als ze zich stevig vast kan houden, kan ze gemakkelijker in de juiste houding blijven liggen. Sommige vrouwen zullen dit overigens toch wel kunnen.

Als een vrouw in deze positie een pak op haar billen krijgt, kan de heer des huizes haar opdragen haar benen bij elkaar te houden. Met haar benen bij elkaar kan ze minder gemakkelijk gaan schoppen. Eventueel kan hij een zacht maar zwaar voorwerp over haar enkels leggen om dit helemaal te verhinderen.

Een andere optie is juist haar op te dragen haar benen zo ver mogelijk te spreiden. De bedoeling hiervan is, dat zij zich extra gaat schamen doordat haar intieme delen nu goed zichtbaar zijn. Bovendien zal ze zich in deze houding extra kwetsbaar voelen, waardoor ze ook gemakkelijk zal gaan huilen. Verder biedt deze houding de heer des huizes bij uitstek de gelegenheid behalve op haar billen ook op de achterkant van haar bovenbenen te slaan. Dit kan natuurlijk ook in andere houdingen, maar bij deze houding is het wel bijzonder gemakkelijk.

Wanneer een vrouw een bepaalde houding moet aannemen, kan een heer des huizes haar verbieden haar billen samen te knijpen. Een pak slaag op een paar ontspannen billen is namelijk pijnlijker. Ook geeft het een aardige indicatie over haar overgave en gehoorzaamheid. Een vrouw die haar bips tijdens een pak slaag ontspannen houdt, geeft zich meer aan haar straf over, dan een vrouw die haar billen bij iedere klap samenknijpt.

Een andere positie die geschikt is om een ongehoorzame vrouw te bestraffen, is wanneer ze op haar benen staat en vanuit haar middel naar voren buigt. Daarbij buigt ze haar romp onder een hoek van 90 graden ten opzichte van haar benen, zodat ze haar bovenlijf evenwijdig met de vloer houdt. Ze staat dus niet echt gebukt en kan dus bijvoorbeeld ook niet haar enkels vasthouden.

Het is vrijwel onmogelijk deze houding een hele straf vol te houden. Ze zal daarom meestal op een stoel mogen leunen (vaak de zitting).

Hierdoor wordt haar rug ontlast en kan ze de houding wel lang volhouden.

Een variatie op deze houding is dat een vrouw over een tafel buigt die ongeveer de hoogte van haar middel heeft. De bedoeling is dat haar bovenlichaam op de tafel rust. Zolang zij niet te al te klein is en de heer des huizes niet heel erg lang, zal haar bips zich op de ideale hoogte voor een pak slaag bevinden. Dankzij de tafel kan zij zich niet naar voren bewegen. Zo heeft de heer des huizes de gelegenheid haar een behoorlijk pak slaag te geven zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken dat zijn vrouw naar voren schiet in een poging aan haar pak slaag te ontkomen. Zij zal zich daarentegen extra kwetsbaar voelen, hetgeen haar overgave en gehoorzaamheid ten goede komt.

Een houding die erg vernederend is, is wanneer ze zich helemaal voorover moet buigen. Ze zal dan over het algemeen haar enkels of haar knieholtes beet moeten pakken. Als ze dan bijvoorbeeld haar enkels vast moeten houden, wordt de kans verkleind dat ze tijdens de straf overeind schiet. Een alternatief is, dat ze een laag tafeltje o.i.d. beet moet pakken, maar enkels of knieholtes verdienen de voorkeur. Ook is een optie, dat zij met haar ene hand haar andere hand vast moet houden achter haar knieholten. Dit zal haar ervan weerhouden haar handen voor haar billen te houden als ze gestraft wordt.

Het is erg vernederend helemaal voorover te moeten bukken en zij zal zich dan ook behoorlijk schamen. Bovendien is het een zeer onderdanige houding. Meer in het bijzonder zijn haar vagina en het gebied tussen haar billen erg goed zichtbaar voor de heer des huizes. Daar is zij zich erg bewust van, maar ze kan niets doen om deze delen aan zijn blik te ontrekken. Zelf ziet zij de heer des huizes niet, en zou zij dat wel doen, dan ziet ze hem vanuit een vreemde hoek, omdat ze helemaal voorover gebogen staat.

De voorover gebogen positie kan beter niet gebruikt worden bij vrouwen die met een lage bloeddruk of flauwvallen bekend zijn, omdat het risico bestaat dat ze flauwvalt als ze na afloop van haar pak slaag overeind komt. Het plotselinge wegstromen van het bloed uit haar hoofd geeft daar kans op. Iedere heer des huizes moet zich van de gezondheidstoestand van zijn vrouw overtuigen, voordat hij besluit haar in deze houding te straffen. Überhaupt moet hij altijd voorzichtig zijn als hij deze positie gebruikt. Sommige mannen combineren hem met andere houdingen als het een straf betreft die de nodige tijd in beslag gaat nemen.

Eén van de voordelen van de houding waarbij de vrouw voorovergebogen staat en haar enkels beet houdt, is dat deze haar eraan herinnert hoe ze als kind gestraft is. Doordat ze als volwassen vrouw als een klein kind bestraft wordt, zal ze zich extra schamen.

De voorover gebogen houding heeft ook als voordeel dat de heer des huizes kan zien of zijn vrouw begint te huilen tijdens de straf. Als hij haar naar achteren laat kijken als hij haar op haar bips geeft, kan hij haar gezicht zien en daardoor volgen of ze moet huilen, wat van belang kan zijn.

Een andere voor huiselijke discipline geschikte houding, is die waarin een vrouw gestraft wordt terwijl ze rechtop staat. Daarbij zal ze soms, als de heer des huizes dat goed vindt en de vrouw in kwestie voldoende meewerkt, haar armen langs haar lichaam mogen houden. Vaker zal zij echter haar handen achter haar hoofd of in haar nek moeten vouwen als ze op deze manier op haar billen krijgt. Dat zorgt ervoor dat ze haar handen uit de weg houdt, waardoor de kans op ongehoorzaamheid verkleind wordt.

Een variatie hierop, is dat de vrouw met haar gezicht naar de muur moet staan en haar handen plat tegen de muur moet houden, ook weer met als achterliggende gedachten, dat zij dan niet haar handen voor haar bips kan houden als ze gestraft wordt.

Deze staande posities hebben een aantal voordelen. In de eerste plaats zorgt het ervoor dat het pak slaag ongehinderd kan plaatsvinden. In plaats van de veel tijd in beslag nemende procedure te volgen waarbij zij eerst naar de slaapkamer wordt gestuurd en dat de heer des huizes dan pas later volgt om haar over de knie leggen en een pak op haar bips te geven, kan de heer des huizes een veel snellere weg bewandelen door haar direct ter plaatste te bestraffen door haar op te dragen haar handen in haar nek te leggen. Vervolgens kan hij haar broek en onderbroek omlaag doen of rok omhoog en haar onderbroek omlaag, afhankelijk van wat ze aan heeft. Als hij haar vanaf haar middel ontbloot heeft, kan het pak slaag beginnen. Als ze een rok aanheeft, kan ze deze zelf omhoog houden als ze op haar billen krijgt. In andere gevallen kan ze haar handen in haar nek houden en met haar kleren rond haar enkels voor haar gedrag bestraft worden.

Het heeft veel voordelen een vrouw direct na de overtreding te straffen, omdat ze zo leert dat haar man zonder omhaal en ongenadig optreedt. In plaats van haar de gelegenheid te geven van de schrik te herstellen voordat de straf begint, wordt haar ter plekke de mantel uitgeveegd, wordt haar bips ontbloot en ontvangt ze haar straf. Het verrassingseffect en de schok van het onverwachte pak op haar bips zullen ertoe bijdragen dat ze snel in tranen is. Ze zal een groter respect voor de autoriteit van haar partner, zijn vastberadenheid om haar gedrag te bestraffen en zijn leiderskwaliteiten krijgen. Het zal tevens voorkomen dat ze de discussie aangaat in een poging haar welverdiende straf af te wenden. Haar partner hoeft niet te luisteren naar een liturgie aan excuses en rechtvaardigingen voor haar gedrag. In plaats daarvan kan hij haar onmiddellijk en stevig onder handen nemen. Hij kan haar per direct een lesje leren, in plaats van daar nog enige tijd mee te wachten. Het heeft de nodige voordelen als een vrouw in dergelijke situaties boter bij de vis krijgt.

Nog een voordeel van de houding waarbij ze rechtop staat, is dat haar bips zich voor de man op een ideale hoogte bevindt, een hoogte waarin hij daar gemakkelijk op kan slaan. Als de heer des huizes een instrument wil gebruiken zoals een plak of een riem, dan hoeft hij maar een stap achteruit te doen om zich in de ideale positie te bevinden om het instrument effectief op de bips van zijn vrouw te laten neerkomen.

Een ander voordeel van de houding waarbij ze rechtop staat, is dat een vrouw daarbij kan laten zien, dat ze haar man gehoorzaamt en dat ze zich aan de straf overgeeft. Als ze zo naakt voor haar heer des huizes staat, zou ze in de verleiding kunnen komen haar handen te laten zakken om ze voor haar bips te houden, om de klappen af te weren. Naarmate ze in overgave en gehoorzaamheid groeit, zal die kans afnemen en zal ze in de juiste houding blijven staan, terwijl ze zich gehoorzaam aan de straf, de pijn en schaamte overgeeft.

In het begin is het misschien nog nodig een vrouw door middel van een extra pak slaag wegens ongehoorzaamheid tot medewerking aan te zetten, omdat ze haar handen laat zakken om de klappen te blokkeren. Als ze later voldoende in haar overgave en gehoorzaamheid gegroeid is, zal ze echter weinig moeite meer hebben om haar straf in die positie te ondergaan. Sommige vrouwen kunnen dit wellicht al vanaf het begin. Anderen zullen hier aanmoediging in de vorm van een extra pak slaag en periodieke billenkoek voor nodig hebben.

Telkens als een vrouw in de staande positie gestraft wordt, zal haar gehoorzaamheid aan haar heer des huizes toenemen. Dit maakt deze houding uitstekend geschikt voor reguliere periodieke billenkoek, bedoeld om de vrouw overgave, gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid bij te brengen. Een vrouw in de staande positie op haar billen geven zal een positief en langdurig effect op haar gehoorzaamheid hebben. Het zal ertoe bijdragen dat ze een betere vrouw, echtgenote, moeder en mens wordt.

De heer des huizes zal het gezicht van zijn vrouw over het algemeen niet kunnen zien als hij haar in de staande positie straft. Het is echter belangrijk voor hem dat hij haar gezicht wel kan zien (zo kan hij zien wanneer ze begint te huilen). Om dit te bereiken kan hij haar voor een spiegel laten staan. Ondanks dat ze dan van hem wegkijkt, kan hij in de spiegel toch haar gezicht zien. Door naar haar gezicht en haar tranen te kijken, kan hij beter de voortgang en de effectiviteit van het pak slaag beoordelen.

Een andere positie die sommige mannen toepassen bij de bestraffing van hun vrouw is met de benen omhoog. De vrouw moet dan op haar rug op bed of een bank gaan liggen en haar benen omhoog doen, zodat haar heer des huizes bij haar billen kan. Hij zal dan meestal haar enkels vasthouden om te voorkomen dat ze haar benen laat zakken, zodat haar billen voor het pak slaag beschikbaar blijven.

Ook de hierboven beschreven houding is weer erg vernederend voor een vrouw, omdat de plekjes tussen haar benen en billen weer uitermate goed zichtbaar voor haar man zijn. Ze zal zich dan ook erg kwetsbaar voelen.

Afgezien van de vernedering die deze houding bewerkstelligt, biedt deze de heer des huizes ook goed de gelegenheid haar effectief te straffen, omdat haar bips gemakkelijk voor zijn hand bereikbaar is. Bovendien kan hij haar ook heel gemakkelijk op de achterkant van haar bovenbenen slaan, vooral op de ‘sitspot’, de overgang tussen haar billen en bovenbenen.

Vaak is de schaamte die zij naar aanleiding van deze houding voelt al genoeg om haar in tranen te krijgen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal ze toch al snel huilen wanneer de heer des huizes haar op haar bips en de achterkant van haar bovenbenen slaat.

In plaats van dat de heer des huizes haar enkels vasthoudt, kan hij haar ook opdragen zelf haar benen omhoog te houden. Dat kan ze doen door haar armen om haar benen te klemmen of door elk been ter hoogte van de knieholte beet te houden. Dus ook bij deze houding kan ze laten zien hoe gehoorzaam ze is. Een gehoorzame vrouw zal haar benen gedurende de hele straf omhoog houden, hoezeer ze ook van pijn en schaamte moet huilen. Een vrouw die op deze manier gestraft wordt, leert een waardevol lesje in overgave en gehoorzaamheid.

Een groot voordeel van de beschreven positie is dat de heer des huizes haar gezicht tijdens de straf goed kan zien. Zo kan hij goed waarnemen hoe ze op het pak slaag reageert. Meer in het bijzonder kan hij zien of en wanneer ze moet huilen. Dit geeft hem veel informatie over hoe de straf bij haar aankomt en welk niveau van overgave ze bereikt. Bij veel vrouwen kan het huilen beoordeeld worden aan het geluid van het snikken, maar toch blijft het belangrijk zaken ook visueel te checken. Het kan best gebeuren dat een vrouw net doet of ze huilt. De heer des huizes zou dan ten onrechte kunnen denken, dat het pak slaag echt indruk maakt. Als hij echter goed op haar gezicht let, dan kan hij op onmiskenbare signalen letten, zoals of er tranen over haar wangen lopen. Dit is een betrouwbare indicatie of het huilen echt is.

Veel mannen vinden het belangrijk dat hun vrouw hen aankijkt, terwijl hij haar voor haar bips geeft. Bij de houding met de benen omhoog is dit goed mogelijk. Als ze hem aankijkt, kan hij goed in de gaten houden of ze wel bij de les blijft en haar streng blijven toespreken. Doorgaans zal dit de tranen bevorderen.

Sommige vrouwen worden gestraft, terwijl ze moeten knielen. Om te beginnen is de knielende houding traditioneel een onderdanige, zodat alleen de houding al haar onderdanigheid zal triggeren. Het gevolg is dat ook haar overgave vergroot zal worden.

Een vrouw kan op elke plek neerknielen, waar de heer des huizes haar goed kan zien en waar hij niet te ver voorover hoeft te bukken om haar op haar billen te kunnen geven. Een goede houding om een vrouw te straffen, is een houding waarin het zo gemakkelijk mogelijk voor de heer des huizes en zo onprettig mogelijk voor haar is. Hoe groter het gemak voor de heer des huizes, hoe beter hij haar kan straffen. Hoe groter het ongemak voor de vrouw, hoe beter ze haar lesje zal leren.

Dit houdt overigens nadrukkelijk niet in, dat ze hierbij pijn aan haar knieën moet krijgen. Het is prima om haar op een kussen te laten knielen om zo haar knieën te ontzien. De bedoeling van een pak slaag is dat haar bips zeer gaat doen, niet haar knieën.

Bij een knielende houding, is het van belang dat zij zich op een hoogte bevindt waarop haar man goed met zijn handen of een instrument bij haar billen kan. Als hij een wat langer instrument gebruikt zoals een leren riem, dan kan hij zijn vrouw op de grond laten knielen. Omdat de riem lang genoeg is om haar er zo goed van langs te geven. Voor een korter instrument zoals een plak is een bed of bank een geschikte plaats, zodat haar bips hoog genoeg is om goed te kunnen bereiken. Dit is natuurlijk nog belangrijker als de man besluit haar met de hand op haar billen te geven.

Als de heer des huizes een redelijk lang instrument als een riem gebruikt, kan hij zijn vrouw naast het bed laten knielen. Ze kan dan met haar bovenlichaam over het bed buigen, terwijl ze op de grond knielt. Dit is een stabiele houding die geschikt is voor langer durende bestraffingen.

Sommige mannen laten hun vrouw met haar gezicht naar de rugleuning toe in een fauteuil knielen. Ze kan dan met haar armen over de leuning hangen terwijl ze op haar billen krijgt. De vrouw zal dan vaak met haar hoofd over de leuning gaan hangen. Hoe zwaarder de stoel, hoe veiliger het is. Bedenk dat de stoel achterover kan vallen, zeker als zij tijdens de straf veel onverwachtste bewegingen maakt.

Een andere knielende positie die goed werkt is de volgende: schuif een kleine tafel tegen de muur, leg hier een kussen op en laat je vrouw hierop met haar gezicht naar de muur knielen, met haar handen plat tegen de muur.

Als het risico bestaat dat een vrouw zal proberen van positie te veranderen als ze op haar billen krijgt, dan kan haar gezegd worden dat ze met haar knieën uit elkaar moet knielen. Daardoor komt haar zwaartepunt lager te liggen waardoor het moeilijker wordt zonder toestemming van haar partner van positie te veranderen.

Deze houding is ideaal als er een stevig pak slaag uitgedeeld moet worden. De vrouw wordt verplicht naar de muur te kijken. Omdat een muur over het algemeen weinig verheffend is om naar te kijken, zal ze gedwongen worden zich tot haar straf en tot haar gedrag te bepalen. Ze zal haar handen gedurende de hele straf op de muur moeten houden. Het zal niet lang duren voor de tranen over haar wangen lopen en ze door pijn en van schaamte over het pak op haar bips moet huilen.

De geknielde houding is een veel gebruikte. De hoogte van de ondergrond is daarbij, zoals gezegd van belang. Deze hangt af van het gekozen instrument.

Ook een positie waarbij een vrouw op handen en voeten zit is erg beschamend. Haar borsten bungelen dan tussen haar armen omlaag. Haar bips steekt prominent omhoog, hetgeen belangrijk is voor een pak slaag. De plekjes tussen haar benen en billen zijn zeer goed zichtbaar, zeker als ze ook nog haar knieën moet spreiden. Dat laatste zorgt voor een stabiele houding en verkleint de kans dat ze tijdens haar straf zal bewegen.

Een ander voordeel van het op handen en knieën zitten, is dat ook haar bovenbenen goed voor een bestraffing gepresenteerd worden. Zo kan de heer des huizes zowel op haar billen als de achterkant van haar bovenbenen slaan. Zo kan hij strenger en/of langer straffen, mocht dit noodzakelijk zijn.

Wanneer de vrouw lang haar heeft, dan kunnen haar haren haar gezicht in die houding bedekken. Omdat het vaak handig is om haar gezicht te kunnen zien, om, zoals al diverse malen gezegd, in de gaten te kunnen houden of ze gaat huilen, kan de heer des huizes zijn vrouw opdragen eerst haar haar op te steken, voordat hij met de straf begint.

Sommige vrouwen gebruiken hun haren om zich veilig achter te verstoppen. Zeker dan is het raadzaam haar op te dragen het op te steken of in een staart te doen. Zo wordt haar deze verdediging ontnomen en kan zij zich niet verbergen, wat de straf ten goede komt.

Zoals na het lezen van dit artikel duidelijk moge zijn, zijn er veel verschillende posities waarin een vrouw bestraft kan worden. Er zijn ook verschillende redenen om wel of niet voor een bepaalde houding te kiezen, omdat ze allemaal zo hun voordelen hebben. Bij sommige posities kan een vrouw gemakkelijk fysiek in bedwang worden gehouden, bij andere is het gezicht van de vrouw te zien als ze een pak op haar bips krijgt, zodat te zien is of ze huilt.

Sommige mannen zullen altijd dezelfde positie gebruiken wanneer ze hun vrouw een pak slaag geven. Ze hebben een houding gevonden die ze goed bevalt en zien geen reden om deze te veranderen. Dat is natuurlijk prima. Andere mannen willen af en toe experimenteren met verschillende posities om het strafproces te kunnen optimaliseren. Als een nieuwe houding helpt om haar beter aan het huilen te krijgen of haar overgave te vergroten, dan is dit een mooie opbrengst, omdat ze meer profijt van haar straf zal hebben, hetgeen uiteraard het oogmerk van iedere heer des huizes is. Als een bepaalde positie ervoor zorgt dat een vrouw beter respect, gehoorzaamheid en overgave leert, dan is het de moeite waard.