Frustratie

Soms lees ik berichtjes van mensen die gefrustreerd zijn met betrekking tot huiselijke discipline (HD). Ze vinden dat, hoe erg ze hun best ook doen, dat HD in hun relatie niet werkt. Sommige vrouwen gaan er prat op dat ze het zat zijn op hun billen te krijgen, en dat ze er genoeg van hebben steeds maar weer te proberen zich over te geven en zich altijd maar netjes te moeten gedragen. Als een gevolg hiervan gaan ze er gemakshalve maar van uit dat HD niets voor hen is. Ze denken dat huiselijke discipline niet werkt voor haar en haar heer des huizes (HdH). Ze hebben het idee dat er iets fundamenteels mis is met deze levensstijl waardoor het ongeschikt is voor hun specifieke relatie. Of ze denken niet in staat te zijn met de principes van deze levensstijl uit de voeten te kunnen. Ze denken dat het teveel van hen vergt en dat ze het nooit kunnen redden.

Ik ben er echter van overtuigd dat er onderliggende redenen zijn waarom er op een dergelijke manier tegen HD aangekeken wordt. Wanneer een vrouw klaagt dat huiselijke discipline niets voor haar is en ondanks het feit dat ze haar uiterste best heeft gedaan om er het beste van te maken, denk ik dat er in werkelijkheid iets heel anders aan de hand is.

De frustratie van een vrouw met betrekking tot huiselijke discipline heeft vaak te maken met haar frustratie over het onvermogen van haar partner om de touwtjes in handen te nemen, haar te beschermen en te sturen. In plaats van te onderkennen dat ze niet de liefde en het respect voor hem voelt dat ze graag ze zou willen, projecteert ze haar ongenoegen in de levensstijl. Het is makkelijker de levensstijl de schuld te geven, dan toe te geven dat haar partner niet aan haar hoge verwachtingen kan voldoen. Iedere vrouw kijkt graag tegen haar partner op. Het is heel normaal dat zij zich op en top vrouw voelt, wanneer ze erop aankan dat haar partner de leiding in de relatie neemt. Het is een gezonde zaak wanneer een vrouw ernaar verlangd gecorrigeerd te worden, wanneer ze de grenzen van het toelaatbare overschrijdt.

Maar als de heer des huizes niet in staat is de leiding te nemen en zijn vrouw te leiden en indien nodig te corrigeren op een manier die zij wenselijk vindt, dan zal ze teleurgesteld zijn en gefrustreerd raken. Haar vrouwelijkheid zal ernstig gefrustreerd raken omdat er geen sprake is van krachtige, mannelijke leiding, die ze als vrouw van haar partner wil voelen. In plaats van dat ze de mate van liefde in haar relatie voelt toenemen, heeft ze het gevoel dat door de aanwezigheid van huiselijke discipline deze liefde alleen maar afneemt. Ze verliest haar liefde en respect voor haar partner. En ze schrijft dit op het conto van de levensstijl van de huiselijke discipline..

In de meeste gevallen is de vrouw gefrustreerd over de consequentheid van haar partner. Hij is niet consequent in het naleven van hun regels en afspraken ten aanzien van haar houding en gedrag. Hij is niet consequent in het uitdelen van periodieke billenkoek, die ten doel hebben haar overgave aan zijn leiding te versterken. Hij geeft haar nooit preventief een pak op haar blote bips, bedoeld om haar te waarschuwen zich te gedragen in een situatie die aanstaande is en waarvan ze in het verleden heeft laten blijken dat ze gemakkelijk de mist in kan gaan.

Een heer des huizes kan ook gefrustreerd raken in de HD levensstijl. Zo zou het hem kunnen frustreren dat zijn vrouw maar niet in staat is haar gedrag te verbeteren. Ondanks dat hij haar al ontelbare keren een flink pak op haar blote billen heeft gegeven voor steeds dezelfde overtreding, ziet hij geen enkele verbetering in haar gedrag. Ze blijft zich oneerbiedig, oneerlijk en ongehoorzaam opstellen. Geen wonder dat hij zijn buik volheeft van huiselijke discipline.

Het kan zijn dat hij gefrustreerd raakt van het onvermogen van zijn partner zich over te geven. Ondanks dat ze met de mond belijdt dat ze zich regelmatig aan hem overgeeft en daarmee aangeeft te erkennen dat overgave een heel belangrijk element is in hun relatie, laat ze in houding en gedrag deze overgave waar ze haar mond van vol heeft, onvoldoende blijken. Woorden en gedrag komen niet met elkaar overeen.

Een man kan ook gefrustreerd raken van aanhoudend rebellerend gedrag van zijn vrouw. Haar uitdagende gedrag gaat de grenzen van normaal flirtgedrag te buiten en is verworden tot wat lijkt op een pathologische rebellie tegen hem en zijn autoriteit. Hij heeft het gevoel dat zij hem iets in zijn schoenen probeert te schuiven waar hij part noch deel aan heeft. Het lijkt erop dat zij zich afzet tegen het beeld dat ze zelf van hem gecreëerd heeft. Hij heeft dus het gevoel dat zij zich afzet tegen iemand die er in werkelijkheid niet is. Ze zet zich af tegen een beeld dat ze zelf gecreëerd heeft, maar geeft haar partner hier de schuld van.

Het ergste gevoel wat dit bij een man kan oproepen is dat zijn vrouw niet meer van hem houdt. Hij begrijpt niet waarom ze zo negatief over hem is. Waar is die liefde gebleven die de huiselijke discipline zou moeten opleveren? Waarom doet hij al deze moeite als het resultaat daarvan is dat ze niet meer van hem lijkt te houden?

Ik kan alleen maar adviseren om terug te keren naar de basis. Het meest basale onderdeel van de huiselijke discipline is het pak op de blote bips voor straf. Als dat het enige was wat telt binnen de huiselijke discipline, dan was het gemakkelijk. Mannen zouden hun vrouw een pak op hun billen geven als dit nodig was. Vrouwen zouden zich eraan overgeven en hun gedrag zou met sprongen vooruit gaan. Het zou weer liefde en vrede zijn wat de klok sloeg.

Helaas is het niet altijd zo gemakkelijk. Het is heel moeilijk voor een vrouw om zich over te geven aan een pak op haar bips wanneer ze het sowieso al moeilijk vindt zich over te geven en wanneer ze in een negatieve spiraal zit van boosheid en rebellie en wanneer ze het gevoel heeft dat haar partner aan haar belangen voorbij gaat. En het is moeilijk voor een man om een flink pak slaag uit te delen wanneer hij medelijden heeft met zijn vrouw, wanneer hij niet begrijpt dat zij een pak op haar billen voor haar eigen bestwil nodig heeft, wanneer hij moe is, wanneer hij niet op extra verantwoordelijkheden zit te wachten, wanneer hij het onjuist vindt de vrouw waar hij van houdt te straffen of wanneer hij twijfelt aan zijn eigen leiderschapskwaliteiten.

De oplossing voor deze problemen (en de frustratie die ze met zich meebrengen) is eigenlijk vrij simpel. Het is periodieke billenkoek. Veel mensen gaan er abusievelijk van uit dat een pak slaag voor straf de basis is van de huiselijke discipline. Het is dan ook gemakkelijker te begrijpen dat een vrouw die zich niet weet te gedragen tot de orde geroepen worden door middel van een stevig pak op haar billen. Misdragingen leiden tot een pak slaag, dat is makkelijk te begrijpen.

Maar de waarheid is dat een pak slaag voor straf helemaal niet de kern is van huiselijke discipline. Het is niet het belangrijkste aspect. Periodieke billenkoek is de basis van de huiselijke discipline. Periodieke billenkoek is de belangrijkste techniek. Periodieke billenkoek is veel belangrijker dan een pak slaag voor straf.

De problemen die een vrouw zou kunnen ervaren in de HD levensstijl en die hierboven genoemd zijn, zijn allen problemen die te maken hebben met haar vermogen tot overgave en gehoorzaamheid. Alle problemen zijn uiteindelijk terug te leiden tot de moeite die ze heeft met overgeven. Gehoorzaamheid speelt zich af op een iets hoger niveau dan overgave, dat de basis vormt van haar vrouwelijkheid.

De beste manier om het vermogen tot overgave te vergroten bestaat uit een regelmatig, periodiek pak op haar bips. Een pak slaag voor straf zal deze overgave veel minder stimuleren. Ze zullen bevorderen dat ze zich minder zal misdragen, maar zullen veel minder behulpzaam zijn in het vergroten van de overgave.

Wanneer een vrouw regelmatig, periodiek, een pak haar billen krijgt, zal ze merken dat haar overgave op meerdere vlakken verbeterd. Haar gehoorzaamheid zal verbeteren. Haar respect (ten aanzien van zichzelf, haar partner en in de richting van anderen) zal verbeteren. Haar eerlijkheid zal verbeteren. Haar gevoel van vrouwelijkheid zal verbeteren. En de liefde voor haar partner zal opbloeien omdat de innerlijke barrières die dit tegenwerken, opgeheven worden.

Om dezelfde reden moet de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf niet onderschat worden. Bij één van de artikelen op deze site staat een calculator waarmee de verhouding tussen deze twee bepaald kan worden. Deze verhouding geeft een belangrijke indicatie van haar nivo van overgave. Door deze verhouding te bepalen kun je kijken hoe het met haar overgave gesteld is.

Eén van de eerste dingen die ik doe als ik een email krijg waarin mensen advies vragen voor hun HD levensstijl, is de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf te bepalen. Het is een simpel getalletje dat een goede indicatie geeft, hoe het met de overgave van een vrouw gesteld is. Het maakt alle excuses en rechtvaardigingen van gedrag overbodig. Het geeft aan hoe het aan de basis gesteld is. Wanneer en vrouw zegt dat ze zich voorbeeldig gedraagt en dat het aan haar partner ligt dat zaken niet goed gaan, laat een snelle blik op deze verhouding aan of ze de waarheid spreekt.

Wat als het bij de heer des huizes ligt? Het is niet altijd gemakkelijk voor een man om te leren hoe hij zijn vrouw moet sturen. Dit geldt vooral wanneer hij groot geworden is in een omgeving waar hem geleerd is dat mannen verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld en vrouwen nergens verantwoordelijk voor zijn, zelfs niet voor zichzelf.

Een man kan een te voorzichtige houding aannemen ten aanzien van het bestraffen van zijn vrouw. Het kan verleidelijk zijn niet tot straffen over te gaan omdat dit de strijd mogelijk alleen maar aanwakkert. Het is dan verleidelijk voor hem om zich terug te trekken in plaats van zijn vrouw eens diep in haar ogen te kijken en haar het pak op haar blote bips te geven dat ze nodig heeft.

Zulke vergissingen, hoe begrijpelijk ze ook zijn, zullen zijn gezag steeds verder ondermijnen. Ze zullen de frustratie bij de vrouw doen laten toenemen, omdat ze het gevoel krijgt dat hij haar geschenk van haar overgave niet aanvaard. Wanneer ze hem haar overgave aanbiedt, geeft ze hem in feite alles wat er te geven valt. Niet alleen haar liefde, niet alleen haar lichaam, maar alles. Het is daarom erg pijnlijk (veel pijnlijker dan een ongenadig pak op haar blote billen) wanneer haar geschenk van overgave door haar partner geweigerd wordt.

De oplossing voor deze problemen met leiderschap is, zoals gewoonlijk, periodieke billenkoek. Een pak op haar bips voor straf zal zijn problemen met het leiderschap niet oplossen. Het zal een vrouw hooguit bijbrengen dat ze zich dient te gedragen. Periodieke billenkoek aan de andere kant, zal goed doen aan zowel het leiderschap van de man, als aan de overgave van de vrouw.

Met ieder periodiek pak billenkoek dat hij geeft, zal een man zijn leiderschap in hun relatie verbeteren. Net zoals periodieke billenkoek de overgave van een vrouw bevordert, zal het de leiderschap van de man verbeteren. Het werkt niet onmiddellijk, maar het is de enige manier om de leiderschapskwaliteiten van een heer des huizes ten positieve te veranderen. Dit is waarom periodieke billenkoek voldoende frequent en te allen tijde met een vaste regelmaat gegeven moet worden, wil het voldoende effect sorteren. Wanneer periodieke billenkoek te weinig en onregelmatig gegeven wordt, dan is dit slecht voor zowel de man als voor de vrouw. Het volledig ontbreken van periodieke billenkoek kan zelfs schadelijk zijn. Het staat de ontwikkeling in de weg. De overgave van een vrouw zal meedeinen op haar humeur. En ook zijn leiderschap zal hierop meedeinen. Consequentheid zal verdwijnen zonder de stabiliserende werking van regelmatige periodieke billenkoek.

Regelmatige, frequente periodieke billenkoek zullen het natuurlijke recht dat een man heeft om zijn vrouw te straffen, bekrachtigen. Ze zorgen ervoor dat het makkelijker voor hem wordt om de regels die aan haar gedrag gesteld zijn, consequent te handhaven. Ze maken het makkelijker voor hem om haar te straffen, omdat dit heel gewoon geworden is. Het wordt niet meer beperkt tot een pak op haar blote bips voor straf eens in de zoveel weken, zodat het geassocieerd gaat worden met veel spanning en emotie. Omdat hij haar regelmatig over de knie legt, wordt een pak slaag voor straf uitdelen ook minder beladen. Dit houdt in dat hij haar op ieder gewenst moment kan corrigeren door haar een pak op haar billen te geven, in plaats van dat hij er tegenop ziet, twijfelt of het wel eerlijk is of niet of eraan twijfelt of hij wel het recht heeft haar zo te straffen. Periodieke billenkoek opent de deuren naar goed mannelijk leiderschap en vrouwelijke overgave. Dit omdat het een pak op de billen integreert in de relatie en de mentale en emotionele barrières opheft waardoor het gemakkelijker wordt haar stand ter pede een pak slaag te geven wanneer ze zich misdragen heeft.

Omdat periodieke billenkoek het leiderschap van de man ten goede komt, wordt het voor de man ook makkelijker om zich consequent op te stellen ten aanzien van de regels die aan haar gedrag gesteld zijn. In plaats van dat ze eenmalig gestraft wordt voor een bepaalde overtreding en er een andere keer ongestraft mee wegkomt, zal een consequente heer des huizes de regels eenduidig hanteren die ze samen overeengekomen zijn. Als ze deze regels overtreedt, kan ze op een pak op haar billen rekenen. Ook als ze er niet blij mee is dat ze een pak slaag gaat krijgen, ze weet in ieder geval dat haar partner consequent is en dat hij vastbesloten is in zijn voornemen de standaarden die aan haar houding en gedrag gesteld zijn, te handhaven.

Een ander vlak waar de nodige frustraties kunnen ontstaan in een relatie met huiselijke discipline is, wanneer een vrouw niet een afdoende standje krijgt van haar partner. Ook als ze niets fout gedaan heeft en alleen maar een periodiek pak op haar billen krijgt, is er geen reden te bedenken waarom de man zijn verwachtingen ten aanzien van zijn vrouw nog eens herhaalt. Hij geeft haar geen standje omdat ze iets misdaan heeft, maar ze wordt er nog wel even stevig aan herinnert welk gedrag ze dient te vertonen om gevrijwaard te blijven van een pak op haar bips voor straf.

Wanneer ze een pak op haar billen krijgt omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, dan is het van eminent belang dat haar partner haar een stevig standje geeft. Hij kan haar de mantel uitvegen, voor, tijdens en na het pak op haar billen voor straf, al na gelang zijn aanpak. In het algemeen gesproken, kan hij een standje niet overdrijven, want een standje heeft een sterk emotioneel effect op een vrouw die gestraft wordt, waardoor haar straf een stuk effectiever wordt dan wanneer de klappen niet gepaard gaan met strenge woorden.

Sterk verbonden met een standje is de schaamte. Wanneer de HdH zijn vrouw straft en er niet voor zorgt dat zij zich schaamt voor haar houding en gedrag, dan zal ze minder baat hebben bij haar straf dan wanneer hij ervoor zorgt dat dit wel het geval is. Door te zorgen dat zij zich schaamt, versterkt hij de positieve effecten van de straf en vergroot tegelijkertijd haar respect voor haar heer des huizes en zijn leiderschap.

Een andere grond voor frustratie in HD relaties kan het uitblijven van een goede opwarming zijn aan het begin van het pak slaag. Dit houdt in dat de klappen aanvankelijk langzaam en niet al te hard neerdalen waardoor haar bips langzaam opgewarmd wordt. Een paar billen die goed opgewarmd zijn zullen veel minder snel blauwe plekken vertonen. Er is niets mis met een pak op een bips die toch al zeer doet, maar een pak slaag op blauwe billen is niet aan te raden, omdat het gevaar bestaat dat er dan nog veel meer blauwe plekken ontstaan. Natuurlijk is het zo dat in bepaalde gevallen waarin direct handelen vereist is, er best een pak slaag uitgedeeld wordt op een paar billen die nog blauw zijn van de vorige keer. Maar de heer des huizes zou hier geen gewoonte van moeten maken. En wanneer het tòch noodzakelijk is dat ze een pak slaag op een paar blauwe billen krijgt, kan hij extra voorzorgen nemen door haar bips goed op te warmen voordat hij overstapt op hardere en sneller neerkomende klappen. Het is daarentegen niet aannemelijk dat de kans op tranen kleiner wordt, wanneer hij haar billen goed opwarmt. Integendeel, het verhoogt juist de kans op tranen en zal daardoor het reinigende effect van de billenkoek vergroten.

Dus voordat je het bijltje, uit frustratie die je in je HD relatie meent te bespeuren, erbij neer legt, neem even de tijd om een aantal van deze beschreven onderwerpen te overdenken en hoe deze ze je huiselijke discipline levensstijl beïnvloeden. Huiselijke discipline is op zichzelf een eenvoudige maar erg effectieve techniek en dus zul je ervaren dat ook de oplossingen om frustraties ten aanzien van huiselijke discipline zich vrij eenvoudig aandienen.