Verschillen tussen BDSM en huiselijke discipline

Waarin verschilt huiselijke discipline van BDSM? Zijn het verschillende benamingen voor hetzelfde? In dit artikel zullen we de verschillen tussen huiselijke discipline (hierna HD) en bondage & discipline, sadisme & masochisme (bekend als BDSM) bekijken. Het is niet de bedoeling om aan te tonen dat HD beter dan BDSM is, of dat BDSM fout of verkeerd is, maar alleen om te kijken wat de verschillen zijn.

De reden waarom het interessant is te bekijken waarin HD van BDSM verschilt, is dat we op die manier kunnen ontdekken wat HD wel en niet is. Het doel is dus om beter te begrijpen wat HD nu eigenlijk inhoudt en niet om BDSM te bekritiseren. Door duidelijker aan te geven wat HD inhoudt, zal het imago van deze levensstijl worden verbeterd en zal deze levensstijl meer geaccepteerd worden, in plaats van dat deze gezien wordt als een dwaling met een psychiatrische of criminele inslag. BDSM werd lange tijd als een geestesziekte gezien en werd nog niet zo heel lang geleden verwijderd van de lijst met schoolvoorbeelden van seksueel pervers gedrag, waarop BDSM in een adem met toch wel ernstigere zaken als pedofilie werd genoemd. Doordat men beter is gaan begrijpen wat BDSM nu eigenlijk is, beschouwt men het niet langer als een geestesziekte, maar als een redelijk normale uiting van de menselijke seksualiteit. Door te begrijpen hoe HD in dit plaatje past wordt het gemakkelijker voor mensen om te begrijpen, dat HD heel iets anders is dan kinky seks en dat HD niets met huiselijk geweld te maken heeft.

Het eerste verschil tussen BDSM en HD is dat BDSM de focus meer op de seksuele kant heeft, terwijl HD een meer niet-seksuele benadering kent. Veel mensen zullen het niet met dit verschil eens zijn, omdat veel stellen tot een vrijpartij overgaan, nadat de vrouw op haar billen heeft gehad. Deze seks ‘als goedmaker‘ is echter niet het doel van HD, daar waar het hoofddoel van BDSM wel seks of seksueel plezier is, ook al hoeft ook een BDSM sessie niet tot penetratie te leiden. Het klassieke HD scenario is dat een pak op de blote billen van de vrouw wordt gebruikt om haar gedrag in positieve zin te beïnvloeden. Sommige stellen die aan HD doen, doen van tijd tot tijd aan erotische spanking, maar deze vorm van billenkoek blijft redelijk gescheiden van een pak slaag dat als straf bedoeld is. Het typische pak op de billen bij huiselijke discipline kent geen seksuele activiteit.


Het volgende grote verschil tussen BDSM en HD is dat de feitelijke situatie die tot straf leidt en waarin straf gegeven wordt (bij BDSM een spel genoemd ) over het algemeen bedacht is. Bij HD is de reden voor straf uit het leven gegrepen. De vrouw heeft een regel overtreden die ze tevoren hadden afgesproken, ze is met weinig respect met zichzelf, haar partner of anderen omgegaan, ze heeft niet de waarheid gesproken of is ongehoorzaam geweest. Hiervoor moet ze gestraft worden volgens de afspraken die zij en haar man hierover gemaakt hebben. Ze wordt gestraft voor iets dat ze in het echt heeft gedaan, niet iets wat bedacht is. Was er geen echte overtreding, dan zou ze ook niet voor straf op haar blote billen krijgen. Als ze om andere redenen op haar billen zou krijgen, dan zou het waarschijnlijk een erotische spanking zijn, die als inleiding voor een vrijpartij dient. Een pak op de bips voor straf, zou ook echt voor straf zijn. Dit geldt zelfs voor een periodiek pak slaag, waarvan het doel is de houding en het gedrag van de vrouw te verbeteren. De behoefte om zich goed te blijven gedragen is een echte behoefte, geen denkbeeldige of bedachte.


Een verschil tussen BDSM en HD is dat de onderwerping bij BDSM vaak tijdelijk is, terwijl het bij HD toch meer om een onderwerping met een meer permanent karakter gaat. Bij BDSM duurt de onderwerping net zo lang als het rollenspel duurt. Als dat is afgelopen, pakt het stel doorgaans weer hun normale alledaagse rolpatroon op. Bij HD wordt echter altijd van een vrouw verlangd dat zij zich aan straf onderwerpt als ze oneerlijk of ongehoorzaam is geweest of met te weinig respect met mensen of zaken is omgesprongen. Hoewel een stel te allen tijde hun overeenkomst over huiselijke discipline kan bijstellen, behalve dan op het moment dat zij gestraft wordt of op het punt staat bestraft te worden, wordt feitelijk van de vrouw verwacht dat zij haar straf altijd ondergaat, wat inhoudt dat ze ieder uur van de dag een pak op haar bips kan oplopen. De bedoeling hierbij is niet dat deze dreiging als een zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt, maar eerder dat echte grenzen en regels voor haar gedrag, en echte consequenties voor overtredingen gewenst zijn. Deze grenzen en regels zijn samen door het stel afgesproken en de consequenties zijn een stevig pak voor haar blote billen als zij zich niet aan de regels houdt.


Na deze uiteenzetting over een aantal verschillen tussen BDSM en HD, is het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het niet de bedoeling is geweest om BDSM praktijken of beoefenaren te veroordelen. Het enige dat werd beoogd was om de twee van elkaar te onderscheiden, omdat ze nogal van elkaar verschillen en niet met elkaar verward moeten worden. Dat zowel bij BDSM als HD een pak op de billen wordt gegeven, wil nog niet zeggen dat BDSM en HD hetzelfde zijn. Zowel een politicus als een dominee kunnen van een microfoon gebruik maken, toch gebruiken zij dit op totaal verschillende manieren.