Eén van de grootste problemen die je tegen kunt komen als je als stel aan huiselijke discipline doet, is hoe je de discipline geloofwaardig kunt houden. Een vaak voorkomende aanleiding voor inadequate discipline is wanneer de heer des huizes opgewonden raakt door het strafproces. In plaats van zich op het uitdelen van een flink pak op de billen te concentreren, kan hij alleen nog maar aan een vrijpartij denken.

Dit gebeurt soms al in een vroeg stadium van het strafproces. Zo kan een heer des huizes enkel van het zien van de blote billen van zijn vrouw al opgewonden raken. Het komt er dan niet eens van dat ze over zijn knie belandt, omdat zijn focus dan niet langer op straf, maar op erotiek is gericht.

Ook kan het gebeuren dat de heer des huizes opgewonden raakt, wanneer hij zijn vrouw op haar billen slaat. Hij zal haar straf dan onderbreken en met haar gaan vrijen.

Waarom is dit niet goed? Wat mankeert er aan het bedrijven van de liefde? We hebben het hier per slot van rekening over ‘Liefdevolle huiselijke discipline’. Er is eigenlijk helemaal niets mis met een vrijpartij, alleen is het moment dat er straf aan de orde is, niet het goede moment om aan vrijen te denken. Een vrouw wordt gestraft omdat dit goed voor haar is. Ze wordt niet gestraft omdat ze op die manier haar kleren uit moet doen om de heer des huizes seksueel op te winden. Ze dient tot huilens toe op haar blote bips te krijgen, om haar overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en liefde bij te brengen. Allemaal wijze en belangrijke lessen voor een vrouw om te leren.

Veel mensen besluiten uiteindelijk aan huiselijke discipline te doen, nadat ze al interesse hadden voor de erotische variant van billenkoek, vaak als inleiding tot een vrijpartij. De diepere betekenis en de persoonlijke voordelen van een levensstijl met huiselijke discipline zijn zo aantrekkelijk, dat de aanvankelijke interesse in de seksuele kant, omslaat naar een interesse in de persoonlijke groei die ermee bereikt kan worden.

Het mag daarom geen verbazing wekken dat de heer des huizes af en toe afgeleid wordt door de potentieel erotische kracht van een pak slaag, waardoor hij zijn verantwoordelijkheden, het bestraffen van zijn vrouw om haar gedrag en attitude te verbeteren, vergeet. Het is op zich heel gewoon dat de heer des huizes opgewonden raakt bij de aanblik van de blote billen van zijn vrouw. Dit wordt veroorzaakt door zijn van nature aanwezige seksuele instincten. Zo raken sommige mannen ook opgewonden van de aanraking van de billen van hun vrouw als ze een pak slaag uitdelen. Voor veel mannen hebben de billen van een vrouw, grote aantrekkingskracht.

De impact van een dergelijke afleiding op de vrouw die gestraft wordt, moet niet onderschat worden. Het kan een grote teleurstelling zijn voor een vrouw wanneer haar straf of de periodieke billenkoek getransformeerd wordt tot een vrijpartij, ondanks dat ze onder normale omstandigheden een vrijpartijtje met haar man niet zou versmaden. Het mag dan ongeloofwaardig klinken dat een vrouw teleurgesteld is wanneer haar straf omgezet wordt in een vrijpartij, maar het doel van de straf is geen seks, ondanks dat man en vrouw in veel gevallen niet lang na een straf de liefde zullen bedrijven.

Het doel van straf is om een vrouw overgave, gehoorzaamheid, eerlijkheid en liefde bij te brengen. Het doel van straf is om het gedrag van de vrouw te corrigeren en haar eraan te herinneren wie de baas is. Het doel van straf is om een vrouw zich vrouw te laten voelen. Het doel van straf is om haar en de heer des huizes op een diepe, liefdevolle en spirituele wijze met elkaar te verbinden.

Wanneer een vrouw een straf onthouden wordt waarvan ze weet dat ze die verdiend en nodig heeft, dan zal de teleurstelling dat ze niet krijgt wat ze nodig heeft niet volledig door het plezier van seks worden gecompenseerd. Ondanks het feit dat ze zich aanvankelijk opgelucht zal voelen, dat ze onder een pijnlijk en vernederend pak slaag uitkomt, zal de opluchting een kort leven beschoren zijn zodra ze zich realiseert dat ze dan ook het positieve leereffect dat huiselijke discipline met zich meebrengt misloopt. Ze zal het gevoel missen dat ze anders heeft nadat ze tot huilens toe van haar man op haar bips heeft gehad, namelijk dat ze weer helemaal met een schone lei kan beginnen. Ook zal ze de oprechte vergiffenis van haar man missen.

Ze zal zich door de heer des huizes in de steek gelaten voelen. In een bepaald opzicht klopt dit ook, omdat hij zijn plicht haar te straffen verwaarloosd heeft om in plaats hiervan zijn eigen plezier na te jagen. Alles dient echter op zijn tijd te gebeuren. Er is een tijd om de liefde te bedrijven en er is een tijd om haar te bestraffen. Er is niemand die hem het plezier kan ontzeggen dat hij beleeft wanneer hij naar het naakte lichaam van zijn vrouw kijkt, ook niet als hij haar voor straf een pak op haar blote bips geeft. Toch is het voor iedereen beter dat hij zijn seksuele impulsen onder controle houdt tot hij zijn vrouw flink bestraft heeft. Wanneer een vrouw lichamelijk gestraft wordt, dan moet ze flink gestraft worden en moet ze in een bepaalde staat van overgave gebracht worden. Wanneer ze niet adequaat gestraft wordt, dan is het goed mogelijk dat ze zich een stuk onmogelijker gaat gedragen dan wanneer ze helemaal niet gestraft zou zijn. Het is belangrijk dat wanneer een vrouw door de heer des huizes gestraft wordt, dat dit goed gebeurt. Als ze na afloop niet ligt te snikken, is de kans reëel dat ze niet afdoende gestraft is.

Het doel van dit artikel is om vrouwen die gefrustreerd zijn over het feit dat hun straf regelmatig vanwege seks onderbroken wordt, van argumenten te voorzien om hier verandering in aan te brengen. Ja, het is heel begrijpelijk wanneer een vrouw zich gefrustreerd, teleurgesteld en verlaten voelt wanneer een pak slaag niet afgemaakt wordt. Maar nee, het is niet acceptabel als ze haar boosheid op haar heer des huizes afreageert, omdat dat zowel contraproductief als weinig respectvol is. Als vrouw is ze gehoorzaamheid en respect aan haar heer des huizes verschuldigd. Ook is ze hem haar loyaliteit schuldig, die een uiting van haar liefde en gehoorzaamheid is.

Hoe kun je het probleem dat seks het tijdens het strafproces overneemt oplossen? De eerste oplossing zit hem eenvoudig in de bewustwording. Zich simpelweg te realiseren wat de effecten zijn als een straf vroegtijdig wordt beëindigd, kan vaak al genoeg voor de heer des huizes (en misschien ook wel voor zijn vrouw) zijn om zijn gedrag bij te stellen. Sommige vrouwen weten dat het beter voor hen is wanneer ze flink gestraft worden en zullen desondanks toch de seksuele attenties van hun man aanmoedigen, om onder de pijn van het pak slaag uit te komen. Dit is geen gedrag waar ze zelf veel beter van worden, dus dienen zij hiermee op te houden. Het moet aangetekend worden dat het niet altijd bij de man misgaat als het op dit onderwerp aankomt. Wanneer een man merkt dat de vrouw seksuele avances aanwendt om hem van zijn plicht om haar te straffen af te leiden, moet hij zich realiseren dat zijn vrouw zich schuldig maakt aan ongehoorzaamheid, oneerlijkheid en disrespect. Omdat zij zich misdraagt terwijl ze op haar billen krijgt, komt zij in aanmerking voor aanvullende billenkoek. Het is volledig onacceptabel dat een vrouw het strafproces ondermijnt door te trachten haar man met haar seksuele avances te verleiden om zo haar straf tot een vrijpartij te transformeren.

De tweede oplossing van dit probleem is om af te rekenen met de seksuele opwinding. Eén manier om dit te doen is door vaker seks te hebben. Wanneer de heer des huizes zijn vrouw moet straffen, maar al langere tijd geen seks gehad heeft, dan zal de kans dat hij opgewonden raakt als hij haar bestraft, groter zijn. Door vaker de liefde te bedrijven zal haar naakte lichaam geen geheimen meer voor hem hebben. Zijn seksuele behoeftes zullen kort geleden nog bevredigd zijn. Dit zal de weg voor hem vrijmaken om haar strenger te straffen, zodat ze moet huilen, maar zich uiteindelijk meer bevredigd zal voelen.

De derde oplossing om onafgemaakte straffen te voorkomen is door een hogere ratio tussen seks en periodieke billenkoek te bewerkstelligen. Sommige stellen zullen enigszins tot hun verbijstering ontdekken, dat er een verband tussen de frequentie van beiden bestaat. Als seksuele opwinding een goede uitvoering van de periodieke billenkoek in de weg begint te staan, dan dient er iets opgelost te worden. Door vaker de liefde te bedrijven dan periodieke billenkoek toe te passen, zal de kans op seksuele opwinding tijdens het straffen sterk gereduceerd worden.

Het komt voor dat een heer des huizes het gevoel heeft, dat hij alleen met zijn vrouw mag vrijen wanneer hij haar straft of nadat hij dat gedaan heeft. Een dergelijke heer des huizes realiseert zich nog onvoldoende, dat zijn vrouw te allen tijde aan haar huwelijkse plichten dient te voldoen, ook als ze niet gestraft wordt. Als een man bang is de touwtjes in handen te nemen, kan het gebeuren dat hij denkt dat de enige goede momenten om met haar naar bed te gaan, de momenten zijn waarop hij haar gestraft heeft, omdat hij er op die momenten vrij zeker van is, dat ze zijn seksuele toenaderingen niet zal afwijzen. Het is echter belangrijk dat hij zijn vrouw leert zich te allen tijde over te geven, niet alleen als ze gestraft wordt. Dit houdt ook in dat zij zich zijn amoureuze aandacht als een liefhebbende echtgenote laat welgevallen. Wanneer een heer deze huizes zich hier eenmaal van bewust is, zal hij zich vrij voelen haar seksueel te benaderen wanneer hij daar zin in heeft, in plaats van alleen maar wanneer hij haar straft.

De vierde oplossing is precies het tegenovergestelde van de derde, namelijk het opvoeren van de frequentie van de periodieke billenkoek. Wanneer een vrouw op periodieke basis, zeg één keer per maand, een pak op haar blote bips krijgt, dan kan het tijd zijn om deze frequentie naar twee keer per maand of zelfs een keer per week op te voeren. Als een vrouw al iedere week een keer op haar billen krijgt, dan kan de heer des huizes overwegen haar twee of drie keer per week over de knie te nemen.

Hoe kan het opvoeren van de frequentie waarmee periodieke billenkoek wordt gegeven bijdragen aan het oplossen van het probleem? Maakt deze ‘oplossing’ het niet alleen maar erger? In de meeste gevallen niet. Als je de frequentie van de periodieke billenkoek opschroeft, dan wordt dit type pak slaag steeds gewoner. Door de hogere frequentie wordt periodieke billenkoek belangrijker, maar doordat het tegelijk ook gewoner wordt, gaat het helemaal losstaan van seks. En periodieke billenkoek verdient ook een belangrijke plek in HD. Vergeet niet dat regelmatige periodieke billenkoek niet alleen nuttig voor een vrouw is, omdat zij zich hierdoor beter over leert geven, maar ook voor haar man, omdat dit een uitstekend hulpmiddel voor een consequente benadering is. Door frequenter periodieke billenkoek te geven, leert een heer des huizes consequenter met straf om te gaan en zal hij minder geneigd zijn een strafsessie op een vrijpartij te laten uitlopen, voordat zijn vrouw goed gestraft is.

De vijfde oplossing is er een waarvan vrouwen zich nog wel eens bedienen: ze beloven hun heer des huizes ongeremde en ongebreidelde seks als hij hen maar eerst tot huilens toe op hun billen geeft. Hoewel deze methode soms goed werkt, zou een dergelijke belofte helemaal niet nodig hoeven zijn. Na haar straf zou een vrouw immers onderdanig genoeg moeten zijn om zijn seksuele avances zonder meer te accepteren. Deze oplossing is dus alleen zinvol als een heer des huizes zich nog niet van zijn mannelijke rechten bewust is en hij er ten onrechte vanuit gaat dat hij om seks moet bedelen. Het is de verantwoordelijkheid van een vrouw om aan haar man duidelijk te maken dat ze zich op alle mogelijke manieren aan hem over zou willen geven, niet alleen als ze een pak slaag verdient. Seksuele overgave is een fundamentele verantwoordelijkheid van vrouwen. Mocht hun man dit nog niet doorhebben, dan zou zij hem daarop moeten wijzen.

De zesde oplossing is vaak reuze effectief en houdt in dat een stel eerst met elkaar naar bed gaat, VOORDAT de vrouw op haar billen krijgt. Dit kan zowel vlak van tevoren als een paar uur of langer voordat het pak slaag wordt gegeven. Je moet hiermee een beetje experimenteren om uit te zoeken wat het beste voor jullie werkt. Het succes van deze methode hangt ervan af hoe serieus de heer des huizes zijn taak neemt. Als hij die heel serieus neemt, dan zal hij zijn vrouw tot huilens toe op haar billen kunnen geven zonder dat hij het strafproces door seksuele gevoelens laat beïnvloeden. Het eindresultaat zal een effectieve straf zijn, waarna zijn vrouw in tranen is en goed haar lesje geleerd heeft.

Er zijn stellen die meer dan een keer zullen moeten vrijen, voordat de seksuele spanning van de heer des huizes afdoende afgevoerd is. Als hij erg opgewonden is, kan één vrijpartijtje onvoldoende zijn om ervoor te zorgen dat hij op het pak slaag van zijn vrouw kan blijven focussen. Maar vaak is een keer ook genoeg.

De zevende oplossing is een combinatie van de voorgaande oplossingen en houdt in dat meegegaan wordt op de impulsen. De heer des huizes onderbreekt de straf wanneer hij seksueel opgewonden raakt. Hij bedrijft de liefde met haar zolang als nodig is zonder zich om de tijd te bekommeren. Wanneer hun vrijpartij erop zit, legt de heer des huizes zijn vrouw weer over de knie om het pak slaag voort te zetten. Hij gaat door waar hij gebleven is, om het zo maar te zeggen.

Hij kan zijn vrouw in een eerder stadium bijna in een toestand gebracht hebben, dat ze moest huilen. Nu de straf onderbroken is om seks te hebben, is ze weer van dit punt afgeraakt. Het spreekt voor zich dat het noodzakelijk is dat de heer des huizes de taak op zich neemt haar opnieuw zover te brengen dat ze moet huilen. Dat de straf onderbroken is geweest, wil niet zeggen dat het niet serieus genomen moet worden wanneer deze hervat wordt. Na een pauze voor seks, is het nog steeds belangrijk dat de vrouw ongenadig gestraft wordt, hetgeen betekent dat ze op haar bips krijgt tot ze tranen van berouw huilt. Wanneer ze gewend is in de hoek te moeten staan na een pak slaag, dan moet dat ook in dit geval gebeuren.

Sommige mannen gebruiken het in de hoek staan om na de vrijpartij hun gedachten even te ordenen. Door hun vrouw in de hoek te zetten, heeft de heer des huizes de gelegenheid om zich mentaal voor te bereiden op de rest van de straf. Een dergelijke pauze kan nodig zijn om zich mentaal te ontdoen van alle opwinding en weer in een stemming te komen die noodzakelijk is om haar te straffen. Het kan best moeilijk zijn voor de heer des huizes om een dergelijke omschakeling te maken. Door haar even in de hoek te zetten, creëert hij voor zichzelf deze gelegenheid.

Is het dan zo slecht wanneer seks en straf door elkaar heen lopen? Als toegestaan wordt dat het strafproces onderbroken wordt, hoe kort dan ook, om seks te hebben, dan zou de essentie van de huiselijke discipline tenietgedaan worden. Of niet?

Nee, niet echt!

Zolang men maar goed begrijpt dat seks geen aanvaardbare vervanging voor straf is en zolang de straf maar in volle omvang voortgezet wordt zodra de seks erop zit, dan kan het geen kwaad de straf tijdelijk te onderbreken om te vrijen. Het mag dan wel niet de meest ideale situatie zijn, maar het is wel een denkbare oplossing om met de seksuele spanning om te gaan die ontstaat als zij gestraft wordt.

Aan de andere kant is het ook zo, dat sommige mannen van mening zijn dat het bedrijven van de liefde te veel energie van hen vergt. Door te vrijen verliezen ze de energie en vastberadenheid die nodig is om hun vrouw goed onder handen te nemen. Deze gedachte is op zichzelf niet zo gek als je in ogenschouw neemt dat algemeen wordt aangenomen, dat een zaadlozing met het (tijdelijke) verlies van mannelijke energie gepaard gaat. Als een heer des huizes het idee heeft dat seks voor een strafsessie ten koste van zijn helderheid en doelmatigheid gaat, dan dient de seks uitgesteld te worden, zodat hij zijn krachten volledig ten behoeve van de strafsessie kan inzetten. Ook als een stel een vrijpartij om emotionele, spirituele en lichamelijke redenen nodig heeft, mag dit een flink pak slaag niet in de weg staan als een vrouw dit nodig heeft. Ze hebben immers nog de rest van de dag om hier aan toe te geven. Als haar de straf onthouden wordt die ze nodig heeft, dan zal haar gedrag en attitude schrikbarend achteruit gaan. Het zal disharmonie in de relatie in de hand werken en de heer des huizes zal spijt krijgen dat hij het gedrag van zijn vrouw niet met een pak op haar blote bips heeft bijgestuurd.

Als in jullie geval seks geen enkele rol bij het strafproces speelt en alles rond de discipline goed verloopt, dan is er geen enkele reden om het een en ander gecompliceerd te maken door er seks bij te betrekken. Ideaal gesproken blijven seks en straf van elkaar gescheiden. Speelt seks echter wel een rol bij het strafproces, dan is de kans dat het strafproces aan effectiviteit inboet, aanzienlijk. Bij een effectieve straf krijgt een vrouw zo op haar billen, dat ze flink moet huilen. De suggesties die in dit artikel voor seksuele activiteiten zijn gedaan, zijn uitsluitend bedoeld om het strafproces te ondersteunen, zeker niet om het te ondermijnen.