Het is niet toevallig dat de Liefdevolle Huiselijke Discipline het woord ‘liefde’ bevat. Het is ook geen toeval dat de liefdevolle huiselijke discipline zich afspeelt tussen een man en vrouw in een langdurige relatie, vaak een huwelijk. Het is geen toeval dat hetgeen mensen in de huiselijke discipline zo aanspreekt is dat het een positieve uitwerking heeft op de liefde die zij in hun relatie ervaren.

Liefde heeft een centrale plaats in de huiselijke discipline. Liefde is de basis van vaste relaties. Liefde is de drijfveer om überhaupt met huiselijke discipline te beginnen, omdat huiselijke discipline helpt een liefdevolle relatie tussen een man en vrouw aan te gaan, te ontwikkelen en te versterken. De aanwezigheid van de liefde tussen man en vrouw helpt tevens de liefde tot buiten hun relatie te verspreiden, omdat ze zich liefdevoller opstellen ten opzichte van anderen.

Het is de taak van de heer des huizes om zijn vrouw te straffen als ze de fout in gegaan is. Hij straft haar door haar een pak op haar blote bips te geven tot ze moet huilen zodat ze leert zich beter te gedragen. Wangedrag bestaat gewoonlijk uit oneerlijkheid, disrespect of ongehoorzaamheid – aan zichzelf, anderen of de heer des huizes. Hij straft haar voor haar eigen bestwil, omdat hij weet dat als hij haar straft zij een les leert die haar helpt een beter mens te worden.  

De primaire motivatie van de heer des huizes bestaat altijd uit liefde. Dit is niet iets wat zijn vrouw ter discussie moet stellen als hij haar een pak slaag aanzegt omdat ze zich niet goed gedragen heeft. Het is eerder iets wat hij altijd bij zichzelf moet nagaan. Hij moet altijd even in zijn hart kijken om er zeker van te zijn dat hij haar straft uit liefde en niet uit boosheid of frustratie. Er is overigens niets mis met het gegeven dat een man de nodige frustratie kwijt raakt als hij zijn vrouw een pak op haar billen geeft – dit is een natuurlijk neveneffect van het strafproces. Hij moet zichzelf echter te allen tijde de vraag stellen of hij zijn vrouw straft voor haar eigen bestwil of dat hij haar een pak slaag geeft om een niet met liefde omgeven reden. Zoals eerder opgemerkt is dit een vraag die een man zichzelf moet stellen en is het geen onderwerp van discussie wanneer een vrouw het niet eens is met zijn beslissing haar voor haar gedrag te straffen.

Sommige mensen nemen abusievelijk aan dat een man zich af moeten vragen of de straf uitgesteld of afgesteld moet worden of misschien minder streng moet zijn. Dit is een foutieve aanname omdat het onrecht doet aan de ware natuur van de liefde. Wanneer de man zijn vrouw bestraft omdat ze zich niet goed gedragen heeft, straft hij haar eveneens omdat dit goed voor haar is. Soms houdt dat in dat hij haar minder streng straft. Maar andere keren zal het betekenen dat hij haar extra streng straft om de tranen rijkelijk te laten vloeien en zij de les leert die noodzakelijk is. Het kan betekenen dat hij iets moet overwinnen om haar een periodiek pak billenkoek moet geven, omdat hij moe is of liever iets anders zou willen gaan doen. Een periodiek pak op de billen wordt om bestwil gegeven en is daarom een daad van liefde van de heer des huizes.

De liefde van een man voor zijn vrouw zal hem over zijn aarzeling heen helpen haar een pak slaag te geven. Het zal hem over zijn natuurlijke weerstand heen helpen haar te slaan. Het zal hem over zijn neiging heen helpen haar gedrag in het ‘te moeilijk bakje’ te deponeren, als iets waar hij liever voor weg loopt. Door de liefde te laten spreken zal hij zich realiseren dat hij haar straft voor haar bestwil. Hij zal haar periodiek een pak op haar bips geven, niet omdat ze iets niet goed gedaan heeft, maar vanwege de positieve opbrengst die het heeft voor zijn vrouw en zijn huwelijk met haar.

Veel mannen voor wie de huiselijke discipline nieuw is zullen het moeilijk vinden haar een pak slaag te geven omdat het indruist tegen wat hem bijgebracht is tijdens zijn opvoeding. Ze vervallen ook vaak in inconsequentie omdat niet tot actie over gaan de gemakkelijkste weg is. Maar inconsequentie, of zelfs een gebrek aan discipline is niet de gemakkelijkste weg. Het is een weg die leidt tot frustratie, verzet en toenemend wangedrag. De liefdevolle man zal zijn vrouw straffen omdat hij in zijn hart weet dat dit goed voor haar is. In zijn hart weet hij dat een pak op haar blote bips haar goed zal doen. In zijn hart weet hij dat haar goed en effectief straffen een liefdevolle keuze is. Inadequate en onvoldoende discipline is niet alleen de keuze van een man die onzeker is, in ultimo is het ook de keuze van de minder liefhebbende man. Een liefdevolle heer des huizes weet dat het straffen van zijn vrouw altijd voor haar eigen bestwil is en altijd de liefde zal versterken in hun relatie.

Zodra aan man begint te groeien in zijn rol als hoofd van de huishouding en de zware verantwoordelijkheid draagt zijn vrouw te straffen als dat nodig is, zal de gedachte dat ze hier een beter mens van wordt, hem goed doen. De meer ervaren heer des huizes zal er niet meer warm of koud van worden als hij haar moet straffen, maar doet het omdat hij van haar houdt. Haar gedrag ongestraft laten is een teken dat man en vrouw elkaar missen en geeft blijk van een gebrek aan belangstelling. Het is een teken dat de man de masculiene verantwoordelijkheden niet kan waarmaken. Het is een teken dat hij toegeeft aan zijn eigen angsten in plaats van de meer liefdevolle keuze te maken. Zelfs als het een onplezierige taak is haar te straffen tot ze moet huilen is het een liefdevolle keuze, omdat het voor haar bestwil is. De liefdevolle heer des huizes weet dat het straffen een liefdevolle daad is. Hij is zich ervan bewust dat inadequate straf of helemaal geen straf negatieve emoties zoals angst en luiheid veroorzaakt.

Waarom straft de liefdevolle heer des huizes zijn vrouw? We weten allemaal dat hij haar straft voor haar bestwil, zodat ze een beter mens kan worden. Maar hoe werkt dat nu? Wat is de werkelijke reden waarom hij haar moet straffen?

De echte, diepere en ultieme reden waarom de vrouw die zich niet gedraagt, gestraft moet worden, is omdat ze er iets van zal leren. En die les gaat maar over één ding, hoewel de uitingsvorm meerdere vormen kan aannemen. De vrouw kan ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol zijn. Haar ongehoorzaamheid, oneerlijkheid en disrespect kunnen veel verschillende uitingsvormen hebben, want er zijn heel veel manieren om ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol te zijn.

De ultieme les die de huiselijke discipline leert is liefde. Dat is de ultieme reden waarom de heer des huizes soms verplicht is zijn partner te straffen. Ongeacht of ze nu ongehoorzaam, oneerlijk of disrespectvol geweest is, de ultieme les die ze moet leren gaat over liefde. Huiselijke discipline is niet alleen daad van liefde van de heer des huizes voor haar bestwil, het is ook een proces om de zich niet gedragende vrouw liefde bij te brengen.

Eén van de redenen waarom huiselijke discipline zo’n succesvolle en effectieve levensstijl is komt omdat het tegemoet komt aan de natuurlijke neiging van de man om spijkers met koppen te slaan. Wanneer een man zijn vrouw een pak op haar billen geeft, beschermd hij haar tegen zichzelf. Hij beschermd haar tegen haar eigen niet liefdevolle gedrag. Veel zelfhulpboeken die het doel hebben stellen dichter bij elkaar te brengen, werken niet, omdat ze zich teveel op de vrouw richten. Ze zijn geschreven in een taal, die zich met name richt op het gevoelsleven van de vrouw, maar hebben geen nuttige en bruikbare tips voor de man. Huiselijke discipline daarentegen is een levensstijl en een methode die een man zijn natuurlijke benadering van problemen laat gebruiken, die vervolgens de liefdevolle en intieme opbrengst heeft die een vrouw nodig heeft. Deze combinatie heeft een levensstijl ten gevolg die het verlangen van een vrouw naar liefde, attentheid en intimiteit bevredigd, terwijl het tevens recht doet aan de mannelijk drift om problemen op een directe, lichamelijke manier op te lossen. Zowel de man als de vrouw profiteren dus beiden op een verschillende en unieke en doelmatige manier.

Er zijn veel verschillende lessen die de huiselijke discipline een vrouw leert. In het vervolg van dit artikel zullen we deze liefdeslessen uitgebreid aan bod laten komen.  

Het eerste ding dat de huiselijke discipline een vrouw over liefde zal leren is liefde voor zichzelf. De vrouw die zich misdraagt is vaak schuldig aan het feit dat ze haar eigen behoeften negeert. Dit is de meest gebruikelijke aanleiding waarom haar man haar moet straffen. Statistisch gesproken, worden vrouwen niet zo vaak gestraft omdat ze zich niet jegens haar partner weet te gedragen, het gaat er  veel vaker over dat ze zichzelf tekort doet. Een gebrek aan zelfrespect is de meest voorkomende aanleiding voor een pak op haar blote bips. Dit gebrek aan zelfrespect is het ultieme teken voor een gebrek aan liefde voor zichzelf. Door haar te straffen leert de heer des huizes haar van zichzelf te houden. Niet om van haar zelf te houden op een arrogante, zelfingenomen manier, maar van zichzelf te houden op een ware zelfbewuste wijze. Hij brengt haar oprecht respect voor zichzelf bij.

Haar zelf in gevaar brengen of risicovol gedrag vertonen is vaak een teken van gebrek aan liefde voor zichzelf. Als haar gevraagd wordt waarom ze zich zo gedraagt, zal ze waarschijnlijk zeggen, ‘Oh, het gaat goed, hoor’ of ‘Het kan me niets schelen’ of ‘Het doet er niet toe’. Wat ze in werkelijkheid zegt is dat ze geen interesse heeft in zichzelf. Het is een teken dat ze onvoldoende om zichzelf geeft om voldoende zelfvertrouwen te hebben. Haar straffen voor deze houding is een oefening voor haar om meer van zichzelf te houden. Het is niet de bedoeling om haar narcisme of overdreven veel liefde voor zichzelf bij te brengen. Ze moet leren zichzelf niet zo tekort te doen. Als ze beter in staat is van zichzelf te houden, zal ze ook in staat zijn meer van anderen te houden, inclusief de heer des huizes.

Huiselijke discipline brengt een vrouw ook liefde voor de heer des huizes bij. Waarschijnlijk doet ze dat ook wel, ze is niet voor niets met hem getrouwd. Maar de liefde kan slijten door de omstandigheden, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Soms houdt een vrouw voorwaardelijk van haar man. Zolang hij zijn maatschappelijke status of inkomen behoudt of verbetert, zal ze van hem houden. In een dergelijk geval is haar liefde meer gebaseerd op zijn bankrekening dan op zijn karakter. Door haar regelmatig te straffen zal ze leren dat ze van hem moet houden om wie hij is, niet wat hij is. Ze moet of van hem houden of hem verlaten.

De gebruikelijke vrouwelijke overtredingen als ongehoorzaamheid, oneerlijkheid of disrespect zijn als ze aan het adres van de heer des huizes gericht zijn, het bewijs van het gebrek aan liefde in haar houding of gedrag jegens hem. De heer des huizes verlangt geen gehoorzaamheid van zijn vrouw omdat hij een slavin wil. Hij wil haar gehoorzaamheid omdat het haar liefde uitdrukt. Het vermogen om haar partner te vertrouwen en te gehoorzamen, laat hem zien dat ze van hem houdt. Haar gehoorzaamheid is een geschenk aan de heer des huizes. Telkens als ze haar partner gehoorzaamt, schenkt ze hem haar liefde. Het is niet de gehoorzaamheid zelf die hij wil. Het is omdat hij haar liefde wil.

Dus, wanneer de heer des huizes haar straft wegens ongehoorzaamheid, dan leert hij haar een les over liefde, over het tonen van meer liefde. Het is heel onverstandig als hij haar niet straft wanneer ze ongehoorzaam is, omdat hij haar op die manier stimuleert om haar liefdeloze gedrag voort te zetten. Een gehoorzame vrouw een pak op haar blote billen geven leert een vrouw haar partner meer liefde te tonen en te laten zien dat de relatie die ze samen hebben belangrijk voor haar is. Hun relatie is op liefde gebaseerd, dus een poging van haar om deze te ondermijnen is een aanval op de liefde. Haar ongehoorzaamheid moet bestraft worden omdat het antiliefde is. Het straffen van een ongehoorzame vrouw is haar terugleiden naar het juiste, liefdevolle pad.

Oneerlijkheid is een daad die de fundamenten van een relatie bedreigt. In de huiselijke discipline levensstijl wordt een vrouw gestraft voor oneerlijkheid, omdat oneerlijkheid een niet liefdevolle daad is. Oneerlijkheid zorgt voor separatie bij een stel in plaats van vereniging. Het is een barrière die man en vrouw uit elkaar drijft, terwijl ze juist moeten proberen dichtbij elkaar te blijven. Oneerlijkheid is een klassiek voorbeeld van wangedrag dat de heer des huizes te allen tijde moet bestraffen. Hij moet zijn vrouw voor oneerlijkheid bestraffen omdat hij altijd de liefde binnen de relatie hoog moet houden. Haar een pak op haar blote bips geven zal haar ontmoedigen om zich te gedragen op een manier die de liefde zal verminderen.

Disrespect is één van meest gebruikelijke aanleidingen voor vrouwen om  door de heer des huizes gestraft te worden. Veel mensen gaan er vanuit dat disrespect inhoudt dat ze zich op een disrespectvolle manier tegen hem hebben uitgelaten en dat hij daarop reageert. Natuurlijk is het waar dat sommige vrouwen om die reden een pak op hun bips krijgen, maar het is ook zo dat disrespect een heleboel andere uitingsvormen kent. Zoals al eerder opgemerkt in dit artikel komt disrespect vaker voor in de vorm dat ze geen respect voor zich zelf kan opbrengen. Gebrek aan respect voor zichzelf, haar eigen tijd, haar eigen geld en haar eigen ruimte zijn allemaal redenen waarom een vrouw een pak slaag moet krijgen wegens disrespect. Een man heeft een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn vrouw, zichzelf en hun omgeving om zijn vrouw die geen respect heeft voor zichzelf te straffen. Disrespect begint niet alleen thuis, het begint bij haar zelf. Een vrouw die geen respect voor zichzelf kan opbrengen, brengt een proces in gang dat ervoor zorgt dat anderen in haar omgeving, inclusief haar partner, ook besmet worden met disrespect. Disrespect, of dit nu jegens zichzelf is of jegens anderen, het verwijderd haar van de liefde.

Haar straffen voor disrespect zal ervoor zorgen dat ze voortaan voor liefde zal kiezen. Waarschijnlijk zal ze ook liever van de heer des huizes houden dan dat ze haar disrespect aan hem toont. Geen enkele vrouw toont haar disrespect voor haar partner aan haar vriendinnen. Helaas zijn er nogal wat vrouwen die dat wel doen – ze scheppen op tegen hun vriendinnen hoe (slecht) ze hun partner behandelen, alsof ze een soort overwinning hebben behaald. Vervolgens zijn ze verbaasd dat enkele maanden (of jaren) later hun huwelijk uit elkaar valt. Waarom dat zou gebeuren? Denken ze dat hun man erop zit te wachten dat hij disrespectloos behandeld wordt? Vaak ligt er een politieke reden achter omdat ze het idee heeft dat ze de vrouwenbeweging er een dienst mee bewijst. Volgens één of andere verwrongen logica denkt ze door haar disrespect te tonen, te werken aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondertussen bewijst ze alleen de scheidingsadvocaten een enorme dienst. Zij zullen zich uiteindelijk verrijken aan het disrespect wat ze toont aan haar kinderen en (binnenkort) ex-partner.

Geloof het of niet, sommige vrouwen worden gestraft vanwege hun gedrag jegens hun eigen kinderen. Wanneer de liefde niet de drijfveer is voor het gedrag van de vrouw, dan zal ze daarvoor gestraft moeten worden. Wanneer ze zich liefdeloos of onachtzaam gedraagt jegens de kinderen, dan moet ze hiervoor gestraft worden, omdat haar gedrag de liefde binnen het gezin niet stimuleert. Wanneer ze haar kinderen junkfood voorzet omdat ze te lui is om te koken dan is dat niet erg liefdevol. Ze is dan erg gemakzuchtig. Gemakzucht is geen goed handelsmerk voor een onderneming. Het is ook geen positieve instelling bij het opvoeden van kinderen.   

Wanneer een vrouw haar frustraties op de kinderen afreageert moet ze niet verbaasd zijn als haar partner haar een stevig pak op haar blote billen geeft. Haar kinderen mogen dan geen heilige boontjes zijn, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor de stemmingen van hun moeder. Ze is een volwassen vrouw en is verantwoordelijk voor haar eigen gedrag. Deze discussie gaat er niet over of kinderen af en toe straf nodig hebben – dat is een apart verhaal dat helemaal buiten de huiselijke discipline valt en hier dus geen enkele relevantie heeft. Het gaat erom dat een vrouw te allen tijde de kinderen liefdevol tegemoet moet treden en dat ze straf mag verwachten wanneer ze dit achterwege laat.

Huiselijke discipline brengt een vrouw liefde voor anderen bij. Door haar voor haar gedrag te straffen, wijst de heer des huizes haar de liefdevolle weg door het leven. Wanneer ze interacties aangaat met anderen, zal het ervoor zorgen dat deze liefde ook hen beïnvloed en ook hun levens positief beïnvloed. Een liefdevolle vrouw is een zegen voor iedereen, niet alleen voor haar echtgenoot. Wanneer zij zich niet liefdevol opstelt jegens anderen, moet de heer des huizes haar op dit gedrag aanpakken.

Huiselijke discipline zal haar ook liefde voor dieren bijbrengen. Het geeft geen pas de hond of kat een schop te geven als ze in een slecht humeur is. Het arme dier heeft niet de intelligentie, het geld, de invloed, de kracht en de kennis die zij wel heeft. Door haar voor dergelijk gedrag te straffen zal een vrouw leren dat haar verheven status boven het huisdier haar de verantwoordelijkheid geeft dit dier goed te verzorgen. Ze zal leren dat ze zich altijd liefdevol moet gedragen ten opzichte van andere wezens, zeker ten opzichte van hen die van haar afhankelijk zijn.

Huiselijke discipline zal een vrouw respect bijbrengen voor materialen. Waarom zou dat moeten? Leidt dat niet tot hebzucht? Respect voor het materiele houdt niet in dat je jaloers kijkt naar de gouden ring van de buurvrouw. Het houdt in dat je geen dingen kapot gooit wanneer je boos of gefrustreerd bent.

Waarom is het fout als je je spullen kapot maakt? Het is van jou, per slot van rekening. Jij hebt het gekocht, dus heb je het recht het te vernielen. Dit is echter een denkfout. Wanneer je je eigen dingen vernielt zeg je als het ware dat je de materiele geschenken die het leven je geven niet hoeft, dat je er geen respect voor hebt.

Als je iets in je leven wilt bereiken, is het belangrijk dat je de giften van het universum niet weigert. Het is belangrijk dat je je eigen bezittingen niet moedwillig vernield. Een verstandige heer des huizes zal zijn vrouw altijd streng aanpakken wanneer ze dit doet, omdat hij de gevolgen ervan doorziet. Het is niet goed als je je eigen glazen ingooit omdat het de rebellie van de vrouw ten opzichte van de materialistische wereld symboliseert. Huiselijke discipline brengt een vrouw respect bij voor haar bezittingen, los van het feit of het haar persoonlijke bezittingen zijn of dat ze het gezamenlijk bezit zijn van haar en haar partner. Als een vrouw iets niet meer wil hebben, dan zou ze het moeten schenken aan een goed doel in plaats van het te vernielen.

Huiselijke discipline zal een vrouw liefde voor haar werk bijbrengen. Dit wil overigens niet zeggen dat haar liefde voor geestdodend en onderbetaald werk met vervelende collega’s bijgebracht wordt. Het betekent dat ze respect opbrengt voor haar eigen inspanningen, ook al leveren die niet altijd het gewenste resultaat. Als ze bijvoorbeeld haar tuin een ander aanzien geeft en vervolgens een woedeaanval krijgt omdat niet alles uitpakt zoals ze gedacht had, dan verdient ze een pak op haar billen omdat ze haar eigen inspanningen niet voldoende waardeert. Ze heeft geen greintje respect die haar inspanningen verdienen. Een pak slaag zal haar dit respect bijbrengen.

WAAROM?

Waarom moet een vrouw liefde bijgebracht worden? Waarom moet ze een pak op haar bips hebben als ze onvoldoende blijk geeft van liefde in haar houding en gedrag? Omdat liefde de belangrijkste drijfveer is in het bestaan van een vrouw. Mannen functioneren over het algemeen op basis van respect, vrouwen op basis van liefde. Veel vrouwen hebben uit overlevingsdrang en hun positie in een mannelijke wereld de link naar de liefde losgelaten. Ze zijn  hun eigen vrouwelijke essentie, die de liefde zou moeten zijn, vergeten. Huiselijke discipline helpt haar om haar vrouwelijkheid terug te vinden en het focus weer op de liefde te zetten. Verder moet een vrouw af en toe weer even herinnert worden aan haar eigen basis, de liefdevolle vrouwelijke natuur. Geen enkele vrouw is perfect. De heer des huizes heeft beter zicht op haar gedrag dan ze zelf heeft en is daarom in een ideale positie om haar te straffen als dat nodig is.

Ook is het zo, omdat de overgave van een vrouw ervoor zorgt dat ze bevrediging ervaart in haar vrouwzijn, dat iedere daad die deze overgave stimuleert, haar liefde zal vergroten. Huiselijke discipline zal de liefde doen toenemen omdat het op een krachtige en positieve manier overgave stimuleert. Een pak op de blote bips van een vrouw zal haar altijd een waardevolle les leren over de noodzaak een liefdevollere houding aan te nemen.

WANNEER?

Een vrouw kan op ieder moment, dat de heer des huizes het nodig vindt, gestraft worden, bijvoorbeeld wanneer hij ziet dat ze de fout ingaat of wanneer ze zich niet op een liefdevolle manier opstelt. Telkens als ze zich schuldig maakt aan ongehoorzaamheid, disrespect of oneerlijkheid moet ze gestraft worden. Dergelijke discipline zal er voor zorgen dat ze zich liefdevol gedraagt en zal haar terugbrengen naar de basis van een liefdevol bestaan en gedrag. Het is in haar eigen belang dat ze gestraft wordt voor haar gedrag omdat het in haar belang is meer liefde te ervaren. Als een vrouw zich niet weet te gedragen is dat vaak het bewijs dat ze zich niet liefdevol opstelt. Ongewenst gedrag afstraffen zal haar het belang van liefde laten inzien.

HOE?

De standaardmiddelen van de huiselijke discipline zijn alles wat nodig is om een vrouw meer liefde te laten ervaren. Wanneer ze een pak op haar bips krijgt, tot de tranen van berouw over haar wangen rollen, zal ze automatisch in een liefdevollere, meer onderdanige en meer vrouwelijke staat terecht komen. Een vrouw een pak op haar billen geven tot ze moet huilen is een goede techniek om haar liefde te laten ervaren, omdat het zowel snel als effectief resultaat geeft.

Een pak slaag voor straf is natuurlijk de meest gebruikte manier om ongewenst gedrag te corrigeren. Ieder pak slaag dat ze krijgt, draagt ertoe bij dat zich op een liefdevollere manier zal gedragen. Hoe effectiever de straf, hoe beter ze deze les zal leren. Een belangrijke indicatie om te kijken of één en ander effectief is, zijn de haar tranen. Een vrouw op haar billen geven tot de tranen verschijnen is effectief omdat haar straf dan strenger is en zorgt voor meer overgave. Een krachtig toegediend pak op haar blote billen zal er altijd voor zorgen dat een vrouw meer liefde voelt.

Een periodiek pak slaag zal een vrouw liefde laten ervaren. Ze geven haar met regelmaat een gevoel van overgave aan de heer des huizes. Deze ervaring van overgave brengt haar dichter bij haar gevoel van vrouwelijkheid. Leren zich over te aan de heer des huizes maakt deel uit van het lesprogramma over de liefde, omdat ze erop leert te vertrouwen dat haar partner haar straft vanwege haar eigen liefdevolle en vrouwelijke gevoel.  

Een preventief pak slaag is een ander veel gebruikt middel in de huiselijke discipline om een vrouw te leren zich liefdevol te gedragen. Een dergelijk pak slaag wordt gegeven vlak voor een situatie waarin de vrouw in het verleden vaak de fout in gegaan is. Door haar een pak op haar bips te geven voordat de situatie zich aandient, wordt de waarschijnlijkheid dat ze zich zal weten te gedragen aanmerkelijk vergroot. Preventieve billenkoek zal haar op een actieve manier bijbrengen zich in woorden en daden liefdevoller te gedragen. Het is een goed middel om de liefde te stimuleren.

Een pak op de billen wegens tegenwerking wordt normaal gesproken gegeven als een vrouw zich verzet tegen haar straf. Door de heer des huizes niet te gehoorzamen ondermijnt ze als het ware de grondbeginselen van de huiselijke discipline. Door hem ongehoorzaam te zijn handelt ze in tegenspraak met de voorschriften van de liefde. Als ze hem tegenwerkt als hij haar een pak op haar bips geeft, dwarsboomt ze zijn liefdevolle bedoelingen. Zulk gedrag moet per definitie beantwoord worden met een pak slaag wegens tegenwerking zodat een vrouw leert zich te beheersen, zeker op het moment dat ze gestraft wordt.

Zelfs alternatieve straffen zijn goed bruikbaar om een vrouw te leren liefdevoller te zijn. Het schrijven van strafregels is een goede methode om een vrouw bij te brengen dat niet liefdevol gedrag doms is. De inhoud van de regels kunnen een weergave zijn van de les die de heer des huizes haar met deze straf probeert bij te brengen. De regels zelf kunnen een boodschap van liefde inhouden.

Het bijhouden van een dagboek is een goed middel om een vrouw meer liefde te laten ervaren. Door van haar te vragen haar meest intieme gedachten aan het papier toe te vertrouwen over zichzelf, haar partner, anderen en natuurlijk haar straffen, kan de heer des huizes gewaar worden door welke factoren haar liefde geblokkeerd worden. Hij kan te weten komen welke negatieve houdingen en gedragingen voorkomen dat ze zich ontwikkelt tot een liefhebbende echtgenote. Hij kan vervolgens haar blokkades wegnemen door haar te straffen voor genoemde houding en gedrag. Het reinigende effect van een pak op de billen zal een vrouw hiervan bevrijden en de weg vrijmaken voor liefde.

CONCLUSIE

Huiselijke discipline houdt meer in dan het liefdevol toedienen van straffen. Het is discipline die in dienst staat van de liefde. De heer des huizes straft zijn vrouw te allen tijde in haar eigen belang. Hij is zich ervan bewust dat huiselijke discipline haar de liefde laat ervaren. Hij zal haar een welverdiende straf niet onthouden omdat hij weet dat inadequate of onvoldoende straf de liefde in de weg staat. Hij straft haar streng maar met zorg omgeven omdat dit bij haar de liefde bevorderd.

Het grootste goed van het mensdom is liefde en grootste goed van huiselijke discipline is ook liefde. Huiselijke discipline is een prachtig middel om een vrouw liefde te laten ervaren.