Hoewel de meeste mensen die deze publicatie lezen een heteroseksuele relatie hebben (of graag zouden hebben), waarbij de vrouw gestraft wordt door haar man, zal iedereen zich er van bewust zijn dat er verschillende andere vormen van huiselijke discipline bestaan. Bij sommige stellen zal het de vrouw zijn die haar partner bestraft voor zijn tekortkomingen, niet andersom. In andere gevallen zal het voorkomen dat man en vrouw elkaar bestraffen voor misdragingen. In deze publicatie zal het gaan om de man in de rol van de mentor en de vrouw die door hem begeleid wordt.


Er is een verschil tussen in contact komen met je gevoelens en je door je gevoelens laten leiden. Terwijl veel mannen het probleem hebben onvoldoende met hun gevoelens in contact te zijn, hebben vrouwen vaak het probleem dat ze zich er door laten leiden. Wanneer je je door je gevoelens laat leiden, ben je niet geheel vrij. In feite ben je een slavin van je gevoelens en sta je ze toe de leiding te nemen. Mannen brengen het er wat dat betreft dus heel wat beter af, omdat ze over het algemeen minder emotioneel zijn dan vrouwen. Mannen zullen eerder weloverwogen, objectieve beslissingen nemen (hoewel ook niet altijd natuurlijk) dan zich door hun emoties te laten leiden.


Het is deze objectievere en meer intellectuele manier van denken die de man zo geschikt maakt om de leiding te nemen in de huishouding en meestal niet de vrouw. Hoewel een man soms flink boos kan worden als zijn vrouw veel te veel geld heeft uitgegeven omdat ze verliefd werd op een jurk, zal zijn uiteindelijke beslissing om haar hiervoor te straffen gebaseerd moeten zijn op rationele en intellectuele overwegingen. Zoals waarschijnlijk bekend is, wachten veel stellen die de huiselijke discipline beoefenen totdat de man helemaal gekalmeerd is, voordat hij haar tot de orde roept, zodat haar straf eerlijk en rechtvaardig is. De man weet dat hij zich niet moet laten leiden door zijn gevoelens, omdat hij weet dat hij dan het risico loopt haar harder te straffen dan de bedoeling is, dus wacht hij totdat hij controle over zichzelf heeft alvorens haar een pak op haar blote billen te geven. (Sommige stellen wachten juist niet tot hij gekalmeerd is, omdat zijn boosheid juist helpt om haar eens flink aan te pakken. In een bepaald opzicht is het wel nuttig voor haar om eens te merken wat er gebeurt als híj zich eens door zijn emoties laat leiden: ze krijgt dan veel harder op haar billen).


Hiermee is overigens niet gezegd dat alle mannen die huiselijke discipline toepassen emotieloze robots zijn die hun vrouwen genadeloos op hun blote billen slaan. Mannen die huiselijke discipline toepassen hebben wel degelijk gevoelens, net zoals iedereen – ze laten alleen niet toe dat ze geleid worden voor hun emoties. Verder zijn ze in staat hun emoties onder controle te houden en dat maakt hen heel geschikt als kandidaat om huiselijke discipline uit te delen aan hun partner en niet andersom. Een vrouw heeft dan de harde hand en het koele denken van haar man nodig om te leren eerst na te denken en daarna pas te handelen, haar hersenen te gebruiken als ze een beslissing neemt en niet uitsluitend haar hart te volgen.


De bedoeling van huiselijke discipline is niet om vrouwen precies zo te laten denken als mannen. Dan zou de wereld maar een saaie boel worden. Maar stel je eens voor hoe het er aan toe zou gaan als mannen dezelfde manier van denken hadden als vrouwen! De bedoeling van huiselijke discipline is dat de man zijn manier van denken en functioneren gebruikt om zijn vrouw en de relatie die ze samen hebben, vooruit te helpen. De bedoeling van huiselijke discipline is dat hij haar iets geeft dat ze zelf niet bezit, zodat ze een beter persoon kan worden en een meer liefhebbende echtgenote.