WAT HOUDT HET KRIJGEN VAN EEN STANDJE IN?

Standjes zijn een wezenlijk onderdeel van huiselijke discipline. Een standje is bedoeld om een vrouw duidelijk te maken waar ze de fout ingegaan is, zodat ze weet waarom ze een pak op haar blote bips krijgt. De juistheid en rechtvaardigheid van haar straf wordt door een standje nog eens goed uitgelegd. Ze krijgt niet zomaar op haar billen. Er is altijd een reden en een standje helpt om haar dat ondubbelzinnig duidelijk te maken.

Bij het geven van een standje moet ook duidelijk worden gemaakt, hoe ze zich in de toekomst beter kan gedragen. Het is de positieve en opbouwende kant van een standje, omdat het een basis legt voor haar toekomstige, verbeterde gedrag, zodat ze dezelfde fout niet nogmaals maakt en uiteindelijk voor dezelfde misdragingen meerdere malen gestraft wordt.


Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat een vrouw meerdere malen voor hetzelfde soort gedrag gestraft moet worden. Dit betekent niet dat de huiselijke discipline faalt, maar laat daarentegen zien dat verkeerd gedrag vaak complex is en diverse oorzaken kan hebben.


Normaal gesproken zijn een combinatie van een standje en een fiks pak op haar bips noodzakelijk om tranen van berouw te laten vloeien, dus je moet je niet laten ontmoedigen als ze na de eerste bestraffende woorden niet begint te snikken. Dit zal normaal gesproken niet gebeuren. Een vrouw zal alleen gaan huilen als ze wordt geconfronteerd wordt met een waarheid die haar raakt. Dit zal niet vaak voorkomen. De meeste vrouwen hebben een flink pak op hun billen nodig samen met een preek om bij zinnen te komen en te gaan huilen.


Er zijn situaties waarin een standje niet zo nodig is. Als een vrouw voor straf op haar billen krijgt, is een standje een must, maar bij een periodiek pak slaag niet. Ze heeft immers niets verkeerds gedaan, dus is er ook niets om haar een standje voor te geven.


WAAROM?


Er zijn verschillende redenen waarom een standje noodzakelijk is wanneer een vrouw gecorrigeerd wordt. In de eerste plaats maakt een preek integraal deel uit van een effectieve straf. Zonder preek is haar straf maar half af. Een vrouw straffen zonder een standje uit te delen is als zaaien zonder te bewateren. Een man die zijn vrouw straft zonder haar een preek te geven behandelt haar als een werktuig dat alleen maar reageert op lichamelijke stimuli. Een vrouw is geen machine. Ze heeft de menselijke interactie met haar partner nodig, niet alleen maar de fysieke impact van zijn hand, de paddel of de riem. Ze heeft het nodig dat hij haar confronteert met haar gedrag. Een preek is een noodzakelijk deel van huiselijke discipline, niet een optionele.


De belangrijkste reden haar een standje te geven is omdat het haar helpt zich te realiseren wat ze fout gedaan heeft. Het helpt haar zich bewust te zijn van het waarom van het pak op haar billen. Een man moet zijn vrouw natuurlijk nooit een pak slaag geven zonder haar te vertellen waarom ze gestraft wordt. Als hij haar daarentegen een preek geeft terwijl hij haar op haar billen geeft, dan zal ze zich meer bewust zijn waarom ze een pak slaag krijgt. Het zou voor kunnen komen dat ze helemaal opgaat in de pijn van de klappen en even helemaal vergeet waarom ze op haar billen krijgt en dat is niet de bedoeling! Ze moet zich bewust zijn van wat ze fout heeft gedaan en waarom ze gestraft wordt. Een preek is de beste manier voor het hoofd van de huishouding om dit te bewerkstelligen.


Een standje is ook noodzakelijk om haar duidelijk te maken dat ze zich in de toekomst beter moet gedragen. Het heeft geen zin om je alleen maar te bepalen bij het negatieve, oftewel bij datgene wat ze fout deed. Ze heeft ook verbale begeleiding nodig over hoe ze het goed kan doen, hoe ze ongewenst gedrag achterwege kan laten, hoe ze zich goed kan gedragen, hoe ze kan voorkomen dat ze weer op haar billen krijgt voor dezelfde fout. Deze vorm van een preek is de meest effectieve omdat het direct leidt tot beter gedrag in de toekomst. Een preek gaat niet uitsluitend over wat er fout ging. Het gaat er ook om te vertellen hoe ze het anders kan aanpakken. Het gaat erom haar duidelijk te maken hoe het ook kan. De man heeft verschillende rollen in een relatie met huiselijke discipline. Eén van de belangrijkste is de verantwoordelijkheid om haar te begeleiden. We weten allemaal dat het de bedoeling is dat hij haar ongewenste gedrag afstraft. Maar begeleiden betekent dat hij haar moet leiden naar de meer positieve manieren van gedrag. Begeleiden betekent gewenst gedrag stimuleren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door een standje te geven.


Sommige mensen noemen het krijgen van een standje ook wel “een lesje leren”. De enige reden waarom het leren van een lesje hier niet apart benoemd wordt is dat het leren van een lesje soms uit de hand kan lopen en verworden tot een ineffectief substituut van een pak op de billen. Het leren van een lesje is prima zolang het maar gebeurt voor of na een pak slaag en zolang het maar niet zo veel tijd in beslag neemt dat de vrouw afhaakt en het contact met haar partner verliest. Het krijgen van een standje kan soms gelijk vallen met een pak op de billen, dat wil zeggen dat het plaats vindt terwijl ze op haar billen krijgt.


Een andere belangrijke redden om een standje te geven is dat het helpt de tranen van berouw te laten vloeien. Als je het hoofdstuk over de Tranen hebt gelezen, dan weet je dat huilen tijdens (of voor of na) een pak op de blote billen erg nuttig is voor vrouwen, om een aantal redenen die uitgebreid aan de orde komen in dit hoofdstuk.


Een standje is belangrijk omdat het de vrouw helpt de pijn van haar straf te koppelen aan de reden voor haar straf. Als de pijn van het pak op haar blote billen haar doet vergeten waarom ze gestraft wordt dan is het hele proces een stuk minder effectief dan wanneer ze in staat is om haar gedrag te koppelen aan het pak op haar billen. Een standje leert haar te begrijpen dat ze wordt gestraft voor haar gedrag, niet om wie ze is. Een standje maakt klip en klaar duidelijk dat alleen zij controle heeft over haar gedrag, niet iemand anders.


De belangrijkste reden om een standje te gebruiken tijdens huiselijke discipline is dat een standje versterkend werkt op een pak op de bips. Met een combinatie van een standje en billenkoek kan meer resultaat dan de som der delen worden behaald. Een standje verbetert de effectiviteit van een pak op de billen, net zoals een pak op de billen er toe bijdraagt dat de effectiviteit van een preek vergroot wordt.


Er zijn ook verschillende oorzaken aan te geven waarom een preek zo effectief is bij huiselijke discipline. Eén ervan is dat vrouwen meer verbaal zijn dan mannen, wiens bedrevenheid meer ligt in ruimtelijk en visueel inzicht. Een verbale focus betekent dat vrouwen beter reageren op woorden of die nu geschreven of gesproken zijn dan op beelden. Omdat vrouwen vooral gefocust zijn op woorden, is het aan te bevelen hiervan gebruik te maken tijdens de huiselijke discipline. Het is aan te bevelen een vrouw zowel lichamelijk als met woorden te straffen. Een flink pak op haar blote billen trekt uiteraard een vrouw haar aandacht, maar wanneer een pak slaag gecombineerd wordt met een flinke preek dan wordt de effectiviteit van de straf nog aanzienlijk verbeterd.


Een andere reden waarom het geven van een preek een effectief middel is bij huiselijke discipline is omdat het onmiddellijk en automatisch het schuldgevoel raakt. Een standje moet inspelen op dit (verborgen) schuldgevoel. Door het sluimerende schuldgevoel naar de voorgrond te halen of zelfs aan te wakkeren, werkt het pak op de billen extra goed omdat het de vrouw eerst duidelijk maakt wat ze fout gedaan heeft om hier vervolgens boete voor te doen.


HOE?


Hoe moet je een standje geven? Dit kan voor sommige mannen een netelige kwestie zijn, vooral als ze verbaal wat minder begaafd zijn. Maar voor een effectief standje hoef je niet welbespraakt te zijn en ook niet over een uitgebreide vocabulaire te beschikken. Het is zelfs zo dat verbaal begaafde mannen er soms ook moeite mee hebben hun vrouw een standje te geven, hoewel oefening natuurlijk kunst baart. Er is geen geheim recept voor het afsteken van een preek en ook geen lijst met citaten waarmee je een vrouw in tranen kunt brengen. Dit is omdat iedereen verschillend is en omdat iedere vrouw voor een heleboel verschillende dingen gestraft kan worden. Maar het is wel mogelijk een aantal nuttige strategieën te ontwikkeling die erg behulpzaam kunnen zijn in het disciplineproces.


Mannen die hun vrouw nog nooit een preek hebben gegeven zouden bezorgd kunnen zijn, dat ze ongewild de gang van zaken bederven doordat ze proberen een standje te geven, maar ondertussen in lachen uitbarsten omdat zich iets grappigs voordoet. Het is echter waarschijnlijker dat dit bij erotische billenkoek gebeurt dan bij een pak slaag voor straf. In een echte situatie waarin huiselijke discipline aan de orde is en waarin de vrouw iets verkeerds heeft gedaan wat pijnlijk voor zichzelf of anderen was, zal geen van beide partners in een lacherige bui zijn. Een preek zal in zo’n situatie natuurlijk klinken en niet verdorven worden door grapjes of lachbuien.


Aan de andere kant van het spectrum hoeft er bij een preek niet per se boosheid betrokken te zijn. Sommige vrouwen worden door hun partner gestraft wanneer hij boos is over haar gedrag en dit kan erg effectief zijn voor de vrouw: het helpt schoon schip te maken. Andere stellen kiezen ervoor om boosheid volledig uit te bannen uit het disciplinaire proces, omdat boosheid tot wat al te krasse bewoordingen kan leiden, wat helemaal niets met huiselijke discipline van doen heeft. Mensen die tot de laatste categorie behoren willen voorkomen dat een preek door ongepaste boosheid op een scheldpartij uitloopt. De man moet in staat zijn de vrouw een standje te geven zonder dat hij zijn zelfbeheersing verliest en zijn boosheid ruim baan geeft. Hetzelfde geldt voor een man die zijn vrouw een pak op haar billen geeft. Hij moet ervoor zorgen dat hij de zelfdiscipline heeft zijn klus goed te klaren, zonder dat hij haar buitenproportioneel hard straft.


Er zijn verschillende manieren om een standje uit te delen, die desgewenst in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Je kunt een vrij algemene preek afsteken waarin niet iets specifieks benoemd wordt. Een paar voorbeelden van een algemene preek zijn, “Je bent een erg ondeugende meid” of “Je gedraagt je egoïstisch en onvolwassen”. In dit type standje wordt niet genoemd wat de vrouw heeft misdaan. Specifieke standjes zijn standjes die het wangedrag van de vrouw wel benoemen, bijvoorbeeld “Je beledigende taalgebruik is volslagen onacceptabel” of “Mensen zo minachtend te benaderen is een afschuwelijke manier om je te gedragen”. Opmerkingen die passend zijn tijdens het uitdelen van billenkoek zijn bijvoorbeeld, “Dat doet zeer, hè? Nou, ik ben nog niet met je klaar! Daar had je aan moeten denken voordat je je zo egoïstisch ging gedragen” of “Denk maar niet dat je mij voor de gek kunt houden met die krokodillentranen van je. Het pak op je billen is nog maar net begonnen”.


Sommige standjes spelen op schaamte of schuldgevoel in, zoals in “Je zou je moeten schamen je zo te gedragen!” of “Hoe kon je dat nu doen? Je zou beter moeten weten!” Een standje dat raakt aan gevoelens van berouw of spijt kan effectief zijn om een vrouw in tranen te brengen of de tranen aanhoudend te laten stromen als ze eenmaal losgekomen zijn, bijvoorbeeld, “Ik hoop dat je spijt hebt van wat je hebt gedaan”, of “Hoe kan het zijn dat je geen berouw hebt van je slechte gedrag”, of “Ja, nu heb je spijt! Eindelijk dringt het tot je door waarom je gestraft wordt”. Andere uitspraken kunnen focussen op de essentie van een straf, als in “Je weet dat je deze straf echt verdiend hebt door je gedrag” of “Je zult iedere afzonderlijke klets uitgemeten krijgen die je verdiend hebt voor je gedrag, jongedame, en niets minder”! Standjes kunnen ook meer focussen op de educatieve, corrigerende of didactische elementen van de straf voor de vrouw, zoals, “Ik zal je een lesje leren dat je niet snel zult vergeten”, of “Je had beter je les over hoe je anderen moet benaderen nog eens door kunnen lezen” of “Nu leer je eens wat er gebeurt met iemand die zo ongehoorzaam en respectloos is als jij.”


Deze voorbeelden van verschillende manieren van preken vormen beslist geen compleet overzicht. Standjes kunnen een groot assortiment omvatten aan berispingen die zijn bedoeld om de vrouw te onderhouden over haar (wan)gedrag en om haar te waarschuwen voor toekomstige misdragingen.

Een andere eis die aan een standje gesteld wordt, is dat het waar moet zijn om effectief te kunnen zijn. Het geeft geen zin de vrouw te beschuldigen van iets dat ze niet gedaan heeft, omdat het niet waar is en derhalve weinig of geen effect zal hebben tijdens het pak op haar billen. Een man moet ervoor zorgen dat het standje dat hij geeft de waarheid weergeeft als hij wil dat het een effectief onderdeel van huiselijke discipline is.

Een standje is bedoeld om nederig te maken, niet om te vernederen. Het moet een vrouw nederig maken en de negatieve kanten van haar gedrag voor het voetlicht brengen. Haar vertellen dat ze dikke benen heeft is geen standje, maar een kwetsende opmerking. Ze wordt niet gestraft voor wie ze als persoon is, maar voor wat ze deed of gezegd heeft. Dit sluit natuurlijk geen straf voor een slechte houding uit, immers een slechte houding is een tijdelijke situatie, geen permanente, en iets waar een vrouw zelf de volledige controle over heeft. Een standje moet zorgen dat ze zich schuldig voelt over haar gedrag, niet over haar persoon. Een preek die ervoor zorgt dat ze zich schuldig voelt over haar gedrag is het enige standje ze nodig heeft, omdat het effectief en nuttig is.

Een preek moet ook relevant zijn voor de straf in kwestie, de huidige straf. Het heeft geen zin haar nog aan te spreken over iets wat zich een jaar geleden heeft voorgedaan en waar ze allang voor gestraft is, tenzij het gerelateerd is aan de huidige overtreding. Er is genoeg voor handen om haar een preek over te geven die een relatie heeft met het pak op de billen dat ze nu gaat krijgen, zonder daar allerlei irrelevante zaken bij te halen. Hoe het ook zij, als een vrouw eenmaal op haar blote billen gehad heeft en vergeven is voor een bepaalde misdraging, dan is het over en voorbij en behoeft er niet op teruggekomen te worden.

Wanneer een vrouw weigert toe te geven dat haar gedrag totaal onacceptabel was, dan zal een preek voor dovemansoren bestemd kunnen zijn. In een dergelijk geval, zal ze een hard en streng pak op haar bips moeten krijgen om haar weer in de realiteit te brengen, voordat een preek effect kan hebben. Als ze Oost-Indisch doof is voor de woorden van haar man, dan moet ze eerst een hard pak slaag krijgen en daarna pas een preek krijgen. Als hij haar midden in het pak slaag in de hoek zet, zal ze, als ze voor de tweede keer over de knie gelegd wordt, in een ontvankelijkere stemming zijn om zijn begeleiding via het pak op haar blote billen en een stevige preek in zich op te nemen.


Zoals eerder al is gezegd is welbespraaktheid niet belangrijk voor het afsteken van een preek. Het hoofd van de huishouding hoeft niet een meester in de retoriek te zijn om een effectieve preek te kunnen houden. De recht toe recht aan waarheid is het enige wat nodig is om haar bij te brengen waarom ze zich niet zou moeten misdragen.


Soms kan een vrouw zo gillen, dat een man zich maar moeilijk verstaanbaar kan maken. Dit kan er toe leiden dat ook hij begint te schreeuwen, zodat hij zijn volume enorm opschroeft. Dit is niet de bedoeling! Of het tegenovergestelde kan gebeuren: hij probeert haar gegil te onderdrukken door haar te gebieden geen kik te geven als ze op haar billen krijgt, maar dat is niet realistisch. Hij moet een evenwicht zien te vinden tussen haar toe te staan wat geluid te maken om uiting aan haar pijn te geven en ervoor te zorgen dat ze kan horen wat hij te vertellen heeft. Als de vrouw iemand is die niet kan voorkomen dat ze nogal geluid maakt als ze op haar bips geslagen wordt, dan moet haar man zijn preek bewaren voor de momenten dat ze niet geslagen wordt.

WANNEER?

Op welke momenten kun je een standje geven? De eerste gelegenheid is voordat het pak op de billen begonnen is, dus zodra een man zijn vrouw heeft verteld dat ze straf krijgt. Als hij denkt dat dit een goed idee is, kan hij haar meteen al aan het begin op haar gedrag aanspreken. Deze pre billenkoek preek zal haar voorbereiden op het op handen zijnde pak op haar blote billen door haar in een schuldbewuste stemming te brengen. Ongeacht de reden voor haar straf, is het belangrijkste dat een preek haar over het algemeen zal helpen zich aan het pak slaag te onderwerpen.

Tijdens een pak op de billen van de vrouw, kan een preek worden gebruikt om haar niet alleen met klappen, maar ook met woorden te straffen. Er zijn verschillende manieren om een preek te houden tijdens het pak op de billen. Om te beginnen kan het hoofd van de huishouding haar aanhoudend toespreken terwijl hij haar slaat, maar niet terwijl de klappen neerdalen. Het ritme van de klappen staat los van het ritme van de woorden. Het betekent ook niet dat hij constant door moet praten. Na een belangrijk statement kan hij best een pauze in de preek inlassen, terwijl zijn hand blijft neerdalen, zodat het gewicht van zijn woorden tot haar kan doordringen. Als hij buiten adem raakt van intensief preken en slaan, kan hij best even een pauze in het standje inlassen zodat hij even op adem kan komen, waarna hij de preek weer kan voortzetten. In het algemeen is deze manier van een preek afsteken flexibel en uiterst effectief, omdat de preek zich vermengt met het pak slaag en zij elkaar zo versterken, zodat beiden grote indruk maken op de vrouw die gestraft wordt. En omdat ze tegelijkertijd èn een standje èn een pak op haar billen krijgt, is de kans dat ze gaat huilen twee keer zo groot.

Sommige mannen houden ervan hun vrouw aanhoudend en ritmisch een standje te geven. Dit houdt in dat ze ervoor zorgen dat ieder woord door een klets op de bips van de vrouw onderstreept wordt. Dit zorgt voor een soort staccato effect waarbij ieder woord of iedere lettergreep die uitgesproken wordt samenvalt met een klap. Hij zou dus kunnen zeggen:”Je – bent – een – stou – te – en – on – ge – hoor – zame – meid – en – je – hebt – een – pak – slaag – nodig – dat – je – een – lesje – leert – dat – je – niet – snel – ver – geet!” Ieder van deze lettergrepen wordt uitgesproken op het moment dat een klap op haar blote billen valt. De heer des huizes moet er dus voor zorgen dat zijn stem de klappen op haar bips zullen overstemmen – anders heeft deze preek geen zin.


Een andere manier van aanhoudend en ritmisch preken is wanneer de man zijn vrouw zo toespreekt dat zijn woorden precies tussen twee klappen vallen. Dit tackelt het probleem dat hij door de klappen onverstaanbaar is, omdat de woorden daar niet meer mee samenvallen. Een kenmerkend deel van een dergelijk pak slaag zou kunnen klinken als:”Je [KLETS] bent [KLETS] verschillende [KLETS] keren [KLETS] gewaarschuwd [KLETS] dat [KLETS] je [KLETS] instelling [KLETS] vandaag, [KLETS] niet [KLETS] deugt [KLETS], maar [KLETS] je [KLETS] gaat [KLETS] gewoon [KLETS] door [KLETS] alsof [KLETS] ik [KLETS] niets [KLETS] gezegd [KLETS] heb. [KLETS] Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] beter [KLETS] te [KLETS] gehoorzamen [KLETS] in [KLETS] de [KLETS] toekomst. [KLETS]Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] beter [KLETS] te [KLETS] luisteren [KLETS] naar [KLETS] je [KLETS] man. [KLETS] Je [KLETS] zult [KLETS] leren [KLETS] mensen [KLETS] te [KLETS] benaderen [KLETS] met [KLETS] het [KLETS] respect [KLETS] dat [KLETS] ze [KLETS] verdienen.”, enzovoort, totdat er tranen van berouw vloeien. Deze methode is een erg effectieve manier om billenkoek en een preek te combineren om tot een straf te komen die een vrouw goed bijbrengt wat ze moet leren. Het veroorzaakt een straf die een sterk gevoel van onderworpenheid teweegbrengt bij de vrouw die op haar bips krijgt en een preek krijgt, omdat ze deze twee onderdelen niet meer kan scheiden tijdens het proces.


Andere mannen vinden dat een standje niet helemaal overkomt als dit gelijktijdig met de klappen op haar billen wordt gegeven. Zij geven er de voorkeur aan om een vrouw tijdens de pauzes in een pak slaag toe te spreken om er zeker van te zijn dat ze hoort wat hij zegt (en er hopelijk naar luistert). Dit zou dan als volgt kunnen klinken: “Je zou beter moeten weten dan tegen een boete aan te lopen voor te snel rijden” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Er wordt van je verwacht dat je een verantwoordelijke volwassene bent.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je had jezelf wel kunnen doden of verwonden.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je had iemand anders kunnen doden of verwonden.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Ik houd veel te veel van je om je toe te staan dergelijk risicovol gedrag te vertonen.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] “Je zult spijt krijgen van je gedrag.” [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS] [KLETS]” Enz, enz. Deze manier van een standje geven in de pauzes van een pak slaag is effectief omdat de man de volle aandacht van zijn vrouw heeft als hij tegen haar praat. Hoewel haar billen branden van de effecten van de klappen die ze net kreeg, is de pijn niet zo ondraaglijk dat ze zich niet op zijn woorden zou kunnen concentreren. Dus bereikt de boodschap die hij haar door middel van zijn preek probeert te geven haar ook. En ieder deel van het pak slaag helpt om zijn woorden kracht bij te zetten.


Een andere manier om haar een preek te geven is door haar een stevig pak op haar blote billen te geven zonder dat er een woord gezegd wordt. Nadat de eerste ronde is afgerond, krijgt ze vervolgens een korte preek en wordt ze in de hoek gezet. Daar kan ze dan nadenken over het gedrag dat haar in de problemen gebracht heeft, maar ook over de dingen die hij tegen haar heeft gezegd voor hij haar de hoek in stuurde. Na een poosje in de hoek te hebben gestaan, kan ze opnieuw een standje krijgen voor ze weer over de knie gelegd wordt voor het volgende pak op haar billen. Bij deze techniek krijgt ze dus een standje na een pak op haar billen en voordat ze in de hoek moet staan, waarbij deze fases herhaald kunnen worden totdat haar man vindt dat ze haar lesje geleerd heeft. Voor sommige vrouwen kan deze techniek effectiever zijn dan de eerder besproken technieken. Het grote voordeel van deze aanpak boven de andere is dat het oogcontact tussen de man en zijn vrouw mogelijk maakt. Sommige mannen vinden dat een preek effectiever is wanneer zij daarbij haar ogen kunnen zien. Aan de andere kant zullen er ook mannen zijn die liever hebben dat hun vrouw haar ogen naar de grond gericht houdt als teken van haar onderwerping aan haar straf. Maar voor veel vrouwen zal het feit dat ze hun partner moeten aankijken wanneer hij hun de waarheid vertelt, ertoe bijdragen dat ze gaan huilen. Het besef dat ze niet alleen zichzelf, maar ook haar partner heeft teleurgesteld kan, omdat het oprecht berouw bij een ongehoorzame vrouw teweegbrengt, een krachtige trigger zijn om te gaan huilen.


Sommige mannen geven er de voorkeur aan hun vrouw een standje te geven wanneer ze in de hoek staat. Dit houdt de preek gescheiden van het pak op haar billen en kan haar helpen zich volledig te concentreren op wat hij tegen haar zegt. Het enige geluid dat dan hoorbaar kan zijn, is het gesnik van de vrouw. Het is normaal gesproken niet mogelijk oogcontact te hebben met een vrouw die in de hoek staat, behalve dan als zij met haar rug naar de muur in de hoek staat. Wanneer oogcontact niet als een noodzakelijk onderdeel gezien wordt, is het een goede manier om een preek te geven. Door het feit dat haar rode bips zichtbaar is terwijl ze wordt toegesproken, kan zij zich beschaamd voelen.

Soms zal een vrouw pas een preek krijgen als het pak op haar billen achter de rug is. In een dergelijk geval kan ze haar preek krijgen terwijl ze nog over de knie ligt. Het grote voordeel van deze positie is dat haar rode billen goed zichtbaar zijn, wat kan helpen haar een toontje lager te laten zingen, mocht dat nog nodig zijn. Een ander voordeel is dat haar bips beschikbaar is voor meer klappen als de man het nodig vindt om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij zou kunnen besluiten het einde van haar straf aan te geven met een harde klets op haar billen om op die manier duidelijk te maken dat het voorbij is.


Sommige vrouwen moeten na een pak slaag voor hun man komen staan en zo hun preek in ontvangst nemen. Het moge duidelijk zijn dat het haar in deze positie niet toegestaan is over haar billen te wrijven om de pijn te verzachten, omdat het disciplineproces nog niet afgerond is. Een eenvoudige manier om te voorkomen dat zij over haar billen wrijft is dat ze haar handen in haar nek gevouwen moet houden, totdat haar man aangeeft dat het genoeg geweest is. Als zijn vrouw voor hem staat wanneer hij haar een standje geeft, is hij van haar volle aandacht verzekerd en kan hij, desgewenst, in haar ogen kijken om de boodschap duidelijker over te laten komen. Een vrouw die staand voor haar man een standje krijgt wordt als een stout meisje behandelt, wat het effect van de preek flink versterkt.


Samengevat is een standje een belangrijk onderdeel van huiselijke discipline, omdat het een vrouw helpt de waarheid onder ogen te zien, waardoor ze kan leren zich voortaan beter te gedragen. Straffen zonder standje is mechanisch. Standjes kunnen een belangrijke rol spelen om een vrouw tijdens of na een pak billenkoek in tranen te brengen. Er zijn heel veel verschillende manieren om standjes te geven, zoals hierboven beschreven zijn. Wanneer alles gedaan en gezegd is en ze op haar billen heeft gehad, haar de mantel is uitgeveegd en er tranen zijn gevloeid, is het tot slot belangrijk de tegenhanger van het standje niet te vergeten: troost.