Hoofdstuk 4: haar fantasieën

In dit hoofdstuk zullen we eens kijken wat de specifieke spanking fantasieën van je partner zouden kunnen zijn, en hoe je met die dingen om kunt gaan als je haar een pak op haar billen geeft.

Met je vrouw praten over de dingen waarover ze fantaseert als zee en pak op haar bips krijgt, is een bezigheid die niet geheel en al zonder risico is. Zoals we al dikwijls opgemerkt hebben, is het voor iedereen anders wat ze precies willen als ze een pak op hun billen krijgen. De fantasieën die mensen hebben bij het ideale pak slaag is oneindig gevarieerd. Geen enkele fantasie is hetzelfde.

Uiteindelijk is de enige persoon die je echt kan vertellen wat ze fantaseert als het op spanking aankomt is natuurlijk je vrouw. En uiteindelijk is het ook haar verantwoordelijkheid om uit de kast te komen en vertelt hoe haar fantasieën eruit zien.

Zoals ik uitgebreid uit de doeken zal doen in ‘Hoe krijg je het pak op de billen waar je naar verlangd’, als je vrouw met vage uitspraken en half afgemaakte zinnen haar verlangens aan je duidelijk probeert te maken, dan het is het jouw taak om zo helderziend te zijn dat je weet wat ze precies bedoeld. Sterker nog, als ze geen klare wijn wil schenken en wild at je haar zonder duidelijke informatie een pak op haar billen geeft, dan is het verstandig om je gevoel te volgen en weigert aan haar verzoek te voldoen totdat ze je verteld wat ze nu precies wil. (zie Hoofdstuk 1, ‘Houdt het veilig voor jezelf’).

Dat gezegd hebbende, als je een beetje een idee hebt van hetgeen ze denkt, kan je helpen haar te helpen duidelijk te zijn in wat ze wil.

Voor we gaan kijken naar een aantal specifieke dingen waarover ze fantaseert, geen we eerst kijken naar een valkuil als er teveel gekeken wordt naar fantasieën als basis voor een echt pak op de billen.

That said, having at least a rough idea of some of the things she might be thinking about may help you to help her to get specific about what it is that she wants.

Before we look at some of the specifics of spanking fantasies, let’s look at one potential pitfall of focusing on fantasies as a basis for real-life spankings…

FANTASIE VERSUS REALITEIT

Er is een grote kans dat wanneer je vrouw je vraagt haar een pak op haar billen te geven, ze dit verlangen al heft vanaf zeer jonge leeftijd. En gedurende de jaren heeft ze in haar fantasie een voorstelling gevormd van het ideale pak slaag. In deze perfecte fantasie weet de persoon die haar een pak op haar bips geeft precies wat hij moet doen en hoe hij moet slaan. Er worden geen fouten gemaakt. Alles gaat precies op de manier zoals ze wil dat het gaat – en zo hoort het ook, het is per slot van rekening haar fantasie!

Het probleem is echter, dat wanneer zich de gelegenheid tot een ‘echt’ pak op de billen zich voordoet, je vrouw – bewust of onbewust –  aanneemt dat dit echte pak slaag precies zo zal verlopen als in haar fantasie. De teleurstelling dat een ‘echt’ pak op de bips niet overeenkomt met haar fantasie is een veel voorkomende klacht van spankees.

Die klacht ontstaat als volgt: ze krijgt het pak slag waar ze al heel lang naar verlangd, maar het blijkt niet de perfecte ervaring te zijn zoals in haar fantasie het geval is. Om preciezer te zijn, ze woont niet samen met de perfecte spanker waar ze over fantaseert. Je slaat te hard of juist te zacht, te lang of juist niet lang genoeg. Of je zegt niet de goede dingen op het juiste moment, of haar positie is niet goed, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Je ziet waarschijnlijk wel wat hier het probleem is. Ze is alleen maar bezig haar perfecte spanking fantasie waar te maken en ze vergeet even dat het echte leven helemaal niet perfect is en dat omdat jij een onafhankelijk persoon bent je waarschijnlijk nooit de perfecte spanker uit haat fantasie kunt zijn.

Door te proberen het pak op de billen overeen te laten komen met haar fantasie, beroofd je vrouw zich van de mogelijkheid om een minder perfecte ervaring samen met haar partner te beleven.

Door te verlangen dat een ‘echt’ pak op haar billen precies overeenkomt met haar fantasie, beroofd je vrouw jou ook onbedoeld van de mogelijkheid om deelgenoot van het gebeuren te zijn. Vaak zijn mensen die een pak op hun bips willen zo gefocust op wat ze willen dat ze vergeten dat de persoon die hen een pak op de billen geeft, er ook nog is.

Wanneer je vrouw probeert om haar fantasie in het echt te beleven, dan dwingt ze jou op als acteur op te treden in een innerlijk toneelstuk – de persoon in haar hoofd te verbeelden – in plaats van te doen wat goed voor jou voelt.

Als je merkt dat je vrouw probeert haar fantasie te beleven door ieder klein detail van het pak op haar bips te regisseren, dan zou je haar kunnen helpen door haar voor te houden dat een fantasie weliswaar goed is om inspiratie uit te putten, maar dat een ‘echt’ pak op haar billen waarschijnlijk nooit hetzelfde zal zijn als wat er zich in haar hoofd afspeelt. En dat wanneer ze zich er teveel op focust dat een ‘echt’ pak slaag precies zo moet gaan als in haar fantasie, dat ze jullie de mogelijkheid ontneemt om de wereld van spanking samen te ontdekken. Door haar te helpen fantasie en werkelijkheid van elkaar te scheiden, help je haar om in het hier en nu te blijven en te genieten van het pak op haar billen dat jij haar geeft, zonder hierbij gefrustreerd en teleurgesteld te raken dat het gebeuren niet overeenkomt met haar geïdealiseerde fantasie.

Houdt dus in gedachte dat het niet verstandig is om je teveel op een fantasie te focussen, als we gaan kijken naar zaken waar ze over fantaseert. We gaan ze niet bespreken opdat je ze precies moet nadoen, maar om je een idee te geven waar je aan moet denken als ze zegt dat ze graag een pak op haar bips van je wil.

Laten we maar eens beginnen waar de meeste fantasieën uit bestaan…

HET INSTRUMENT IS ALLES

Het instrument waarmee geslagen wordt, vormt vaak de kern van een spanking fantasie. Het is geen toeval dat spanking verhalen vaak niet alleen gecategoriseerd zijn op wie geeft wie een pak op de billen (man/vrouw – man/man, enzovoort) maar dikwijls ook op het instrument wat gebruikt wordt. Al het andere van een fantasie is vaak gebaseerd rondom de keuze van het instrument.

Vrij weinig mensen kan het niet zoveel schelen met welk instrument ze op hun billen krijgen en bijna iedereen heeft een vrij sterke voorkeur welk instrument ze spannend vinden en welke ze koud laten.

Het kan lijken dat het weinig uitmaakt of je je vrouw een pak op haar billen geeft met een riem, paddel, hand, haarborstel of wat dan ook, maar voor haar maakt het waarschijnlijk alle verschil van de wereld. Van het een krijgt ze waarschijnlijk de kriebels terwijl het andere haar volkomen koud laat.

De sterke voorkeur die de meeste spankees hebben voor het instrument waarmee ze op hun billen krijgen, is waarom het belangrijk voor je vrouw en jou is met welk instrument ze op haar billen krijgt in plaats van dat jij dat eenzijdig uitmaakt.

Zelfs als je partner erop staat dat jij moet kiezen, dan is het belangrijk om erachter te komen met welk instrument ze in haar fantasieën op haar billen krijgt. Door het juiste instrument te kiezen wordt de kans op een positieve ervaring vergroot.

De belangrijke rol die een instrument meestal inneemt in iemands fantasie betekent dat als je je vrouw zover gekregen hebt dat ze vertelt wat haar favoriete instrument is, je al een heel stuk op weg bent om te weten hoe ze wil dat je haar op haar billen geeft.

In dit hoofdstuk zullen we gaan kijken naar de houding, de garderobe, het taalgebruik en andere zaken die vaak geassocieerd worden met bepaalde spanking instrumenten.

Maar voor we beginnen, een waarschuwing: Er bestaat een kans dat je vrouw je niet eerlijk vertelt wat haar favoriete instrument is.

Om te kunnen begrijpen waarom je vrouw zou kunnen liegen over het instrument van haar voorkeur gaan we even terug naar de discussie over een ‘echt’ pak slaag versus een speels of een erotisch pak slaag (Hoofdstuk 1 ‘Wat wil ze precies?’). We hebben gezegd dat het zou kunnen dat ze zich te zeer schaamt om toe te geven dat ze een ‘echt’ pak op haar blote billen wil en je daarom maar vertelt dat ze een onschuldig en speels pak op haar billen wil.

Hetzelfde geldt haar voorkeur voor een instrument. Als ze je bijvoorbeeld laat weten dat ze graag met een rietje op haar bips zou willen krijgen, niet omdat ze het echt zou willen, maar omdat ze vindt dat het rietje een bepaalde uitstraling heeft. Het is best mogelijk echt de voorkeur geeft aan het rietje, maar de kans is even groot (of misschien nog wel groter) dat ze fantasieën heeft over de paddel, de riem, de haarborstel of je hand, die geen van allen de uitstraling hebben van het rietje.

Het gesprek over haar voorkeur voor een bepaald instrument zal de nodige schaamte oproepen. Het heel expliciet bespreken van je diepste fantasieën is vaak moeilijk en het kan even duren voor ze voor de draad komt met het instrument van haar voorkeur. Een goede vuistregel is waarschijnlijk dat het instrument waar ze het minst makkelijk over praat, waarschijnlijk het instrument van haar voorkeur is. Schaamte speelt bij spanking zo’n grote rol dat hoe groter de schaamte is ten aanzien van een bepaald instrument (of iets anders dat aan spanking gerelateerd is), hoe groter de kans dat ze er heimelijk over fantaseert dat het gebruikt zal worden.

In dit hoofdstuk gaan we er echter even van uit dat ze je heeft verteld aan welke instrumenten zij de voorkeur geeft. Wat volgt is een (erg) korte samenvatting van het soort billenkoek wat vaak geassocieerd wordt met de verschillende instrumenten. Verder is het van belang op te merken dat in dit hoofdstuk slechts het topje van de ijsberg van de vele denkbare spanking fantasieën wordt aangeroerd en dat het in geen geval de enig denkbare fantasie zal bevatten die je vrouw – of willekeurig iemand anders – ten aanzien van spanking zal hebben.

En hoewel je het misschien zat bent het steeds te moeten horen, zeg ik toch nog maar eens:

Om werkelijk te weten aan welk instrument je vrouw de voorkeur geeft, is het belangrijk dat hier open en eerlijk over gecommuniceerd wordt. De informatie in dit artikel kan dienen als startpunt voor dat gesprek. Het is echter geen vervanger voor een gesprek. Bedenk ook dat we slechts een paar van de meest gangbare instrumenten bespreken en dat die artikel niet bedoeld is om een handleiding te geven voor het gebruik van die instrumenten. Ieder instrument heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing, die je waarschijnlijk wel ontdekt als je je vrouw ermee op haar billen geeft. Je zou je vrouw kunnen vragen er informatie over op te zoeken en die aan jou door te geven – ze zal het waarschijnlijk heel leuk vinden op internet op zoek te gaan naar materiaal.

Dat gezegd hebben, gaan we eens kijken welke veelkomende fantasieën en voorwerpen geassocieerd worden met de verschillende instrumenten.

DE HAND

Als je vrouw erover fantaseert om met de hand een pak op haar billen te krijgen, dan is ze waarschijnlijk op zoek naar een persoonlijke, intieme spanking ervaring.

Een pak slaag met de hand is de enige manier waarbij er direct contact is tussen de huid van jou en die van je partner. Naast dat er contact is tussen jouw hand en haar blote billen, wordt een dergelijk pak slaag vaak gegeven terwijl ze over de knie ligt (wat inhoudt dat haar geslachtsdelen tegen die van jou liggen).

Deze combinatie van factoren betekent dat mensen die de voorkeur geven aan een pak op de bips met de hand, vanwege de sensuele en erotische sfeer, meestal meer dan het straf element. Wanneer je vrouw fantaseert over een pak op haar billen met de hand, dan is er een grote kans (maar is het absoluut geen zekerheid) dat ze vooral geïnteresseerd is in een sensueel, intiem pak slaag.

Dit houdt overigens niet in dat ze niet wil dat het pak op haar billen zeer doet. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat de pijn meer intiem en het contact tussen jullie beiden persoonlijker moet zijn.

Veel mensen die een pak op de middel graag zien als een inleiding tot een vrijpartij geven vaak de voorkeur aan de hand omdat deze intiemer en erotischer is dan bij het gebruik van andere instrumenten de bedoeling is. Als dit voor jouw vrouw het geval is, probeer dan het romantische/erotische aspect te vergroten door haar sexy lingerie te laten dragen, wat kaarsen aan te steken en een romantisch muziekje op te zetten om een romantische, sensuele sfeer te creëren.

Als je vrouw op zoek is naar een sensuele intieme ervaring, dan vindt ze het waarschijnlijk ook leuk dat je tegen haar zegt dat ze mooi is als je haar op haar billen geeft evenals dat het je opwindt als je haar over de knie legt. Daarnaast zul je misschien ook merken dat ze fijn vindt om tussen de klappen door, gestreeld te worden. Vaak is de afwisseling van de harde klappen en de tedere strelingen erg opwindend voor iemand die een sensueel pak op haar billen wil.

Een andere fantasie die je vaak ziet bij een pak op de bips met de hand staat juist haaks op de romantische/sensuele spanking. Veel mensen die verlangen naar een pak op hun billen met de hand, hebben het verlangen zich een klein meisje te voelen.

Omdat een pak op de billen traditioneel aan jongere kinderen gegeven werd en niet aan de ouderen, kan het zijn dat je partner ernaar verlangd de liefde, bescherming en veiligheid te voelen van een kind dat door haar ouders over de knie gelegd wordt. Het kan ook dat ze verlangd naar het hulpeloze gevoel en de schaamte die hoort bij het krijgen van een pak slaag van iemand die veel groter, ouder en sterker is.

Als je vrouw een pak op haar bips met de hand wil om zich een klein meisje te voelen, dan zul je erachter komen dat een dergelijk pak slaag het meest effectief is wanneer het gecombineerd wordt met dingen die tegen een klein kind zou zeggen als je die over de knie legt. Ze zal het waarschijnlijk spannend vinden wanneer je dingen tegen haar zegt in de trant van, dat ze ‘stout’ geweest is en een pak op haar blote billen verdiend heeft. Een standje voorafgaand of tijdens een pak slaag zal waarschijnlijk een belangrijke plaats in haar fantasie innemen.

Het is echter belangrijk om te melden dat de pijntolerantie van een volwassen vrouw waarschijnlijk veel groter is dan die van een kind. Hoewel ze als een klein meisje behandeld wil worden, wil ze waarschijnlijk veel harder en langer op haar billen geslagen worden dan je bij een kind zou doen. Als je haar een paar tikjes op haar bips geeft en ze vervolgens overeind mag komen, zal ervoor zorgen dat ze gefrustreerd en teleurgesteld is. In het algemeen kun je zeggen dat de toon en sfeer op een klein meisje gericht moeten zijn en de klappen op een volwassen vrouw.

Wanneer ze erover fantaseert als een klein meisje behandeld te worden als ze een pak op haar billen krijgt, vindt ze het waarschijnlijk spannend om rollenspelletjes te spelen. Je merkt het bijvoorbeeld als ze het spannend vindt zich als een klein meisje te kleden – misschien door een kort jurkje te dragen dat omhooggeslagen kan worden om haar meisjesonderbroekje aan het daglicht te brengen (die je vervolgens naar beneden kunt doen als ze over je knie ligt). Of je geeft er bijvoorbeeld de voorkeur aan een nachthemdje te dragen en een pak op haar blote bips te krijgen voor je haar in bed stopt (of dat ze zonder toetje naar bed gestuurd wordt).

Hoewel het niet betekent dat een spanking met de hand altijd op het moment zelf gegeven moet worden in plaats van dat het op een formeel moment gegeven wordt, is het zo dat kinderen vaak over de knie gelegd worden op het moment dat ze iets fout doen. Als je vrouw er de voorkeur aan geeft als een klein meisje behandeld te worden, dan zul je zien dat deze aanpak heel goed werkt.

In tegenstelling tot een pak slaag met laten we zeggen een paddel of een rietje, is een pak slaag met de hand zelden gelimiteerd tot een bepaald aantal klappen. In plaats daarvan wordt een pak op de billen vaak als een constante regen van slagen, zonder pauze of zonder dat de vrouw de gelegenheid gegeven wordt even op adem te komen, toegediend.

Soms wordt een pak slaag met de hand een van tevoren vastgesteld aantal minuten gegeven. ‘Ik ga je zonder stoppen drie minuten lang op je billen geven’. Een andere keer duurt een pak slaag net zolang tot de spanker het idee heeft dat de boodschap luid en duidelijk overgekomen is (tot ze huilt, tot ze haar excuses aanbiedt, tot ze klaarkomt, enzovoort).

Een pak slaag met de hand gebeurt meestal op de blote billen. Dit is enerzijds omdat je er weinig van voelt als je met de hand over de kleren geslagen wordt, en anderzijds omdat veel mensen die naar een pak op hun billen verlangen blote billen cruciaal zijn om het gevoel van schaamte of sensualiteit te bevorderen.

Wat schaamte betreft is een pak op de blote bips belangrijk omdat een hand spanking geassocieerd wordt met het bestraffen van kinderen en de schaamte van het door vader of moeder over de knie gelegd worden en de broek die naar beneden getrokken wordt (of de rok die omhoog gedaan wordt).

En wat het sensuele betreft, het huid op huid contact is vaak een belangrijk aspect van de seksuele/sensuele beleving.

Sommige mensen die fantasieën hebben over een pak op hun blote billen vinden het spannend wanneer ze zelf hun billen bloot moeten maken voor ze over de knie gelegd worden. Andere schamen zich juist (en vinden het daarom spannend) wanneer hun partner hun broek naar beneden doet voor ze over de knie te leggen. En weer anderen krijgen kriebels in hun buik bij de gedachte dat ze eerst over de knie gelegd worden en dat daarna pas hun billen bloot gemaakt worden.

Ook moet opgemerkt worden dat hoewel dat hoewel blote billen de meest voorkomende ‘dress code’ is voor een pak slaag met de hand, het ook mogelijk is om een pijnlijk pak billenkoek uit de delen over een onderbroekje of andere dunne kleding (zoals een nachthemdje of een nylon sportbroekje).

Om nog even bij de erotische of de kleine meisjes fantasie te blijven die vaak bij een pak slaag met de hand horen, deze wordt meestal over de knie gegeven (in de spanking wereld vaak aangeduid met ‘OTK’). Maar wanneer het een pak op de bips voor een volwassene betreft, dan kan deze positie soms wat onpraktisch zijn, omdat een volwassene soms niet stabiel genoeg ligt om haar een flink pak op haar billen te geven.

Hoewel in deze artikelen niet uitgebreid op de techniek wordt ingegaan, is het goed om erop te wijzen dat een goede oplossing voor dit probleem is, door op bed of op de bank te gaan zitten en haar over je schoot te laten liggen terwijl haar bovenlichaam en benen op het bed/de bank rusten. Deze houding zorgt er nog steeds voor de intimiteit/de schaamte van een pak slaag over de knie, maar ze ligt een stuk stabieler.

Wanneer je vrouw erover fantaseert als een klein meisje een pak op haar bips te krijgen, dan zou je haar ook een pak slaag kunnen geven terwijl ze staat. Deze methode wordt in de spanking wereld vaak de ‘supermarkt spanking’ genoemd, omdat het gebaseerd is op de methode die geïrriteerde moeders vaak gebruiken op plaatsen zoals de supermarkt om kinderen die een woede uitbarsting hebben met een paar welgemikte klappen op hun billen tot rust te krijgen. Wat je er ook van mag vinden dat ouders dit bij hun kinderen doen, het idee om op die manier in het openbaar een pak op de billen te krijgen prikkelt de fantasie.

Om een ‘supermarkt spanking’ te geven, pak je je vrouw bij haar arm, draait haar om totdat haar bips zich in de ideale houding bevindt en geeft haar een paar kletsen op zet zitvlak van haar broek of rok terwijl je haar een standje geeft alsof ze een klein meisje is. Deze methode is vooral leuk wanneer jullie in het openbaar zijn en je haar even mee kunt nemen naar een afgelegen plekje voor een snelle correctie (wat heel spannend voor haar kan zijn). Het werkt ook goed als je het gepaard laat gaan met de toezegging dat je nog lang niet klaar met haar bent (zoals in, ‘Dit is alvast een voorproefje van wat je gaat krijgen als we straks thuis zijn, jongedame!).

DE PADDEL

De paddel is een instrument dat traditioneel gebruikt werd om leerlingen op middelbare scholen in Amerika te bestraffen. Wanneer je vrouw een heimelijk voorkeur voor de paddel heeft, dan is er een grote kans dat ze op zoek is naar een meer formele straf in lijn van wat ze vroeger aan den lijve ondervonden heeft (of wilde dat dit het geval zou zijn!) In een formele situatie zoals bijvoorbeeld in de studeerkamer van een strenge vader of leraar.

Hoewel het natuurlijk van persoon tot persoon verschillend is, is de kans groot dat wanneer je vrouw fantaseert over een pak slaag met de paddel, ze verlangt naar een meer formeel, minder intiem pak op haar billen.

Voor velen heeft de paddel een sterke associatie met fantasieën om naar de kamer van de directeur gestuurd te worden, een pak slaag van de trainer te krijgen in de kleedkamer of een pak op de billen te krijgen van een leraar ten overstaan van de hele klas.

Een pak slaag krijgen van een strenge directeur, trainer of leraar verschilt heel veel van een pak op de bips van een ouder (of minnaar!). Terwijl een ouder bijvoorbeeld liefdevoller en meer medelijden heeft met het kind wat een pak op de billen krijgt (of juist overdreven boos is), zal een directeur of een leraar waarschijnlijk mee professionele afstand bewaren. Dit formele karakter en deze afstand kan heel spannend voor je partner zijn en de reden zijn waarom ze de voorkeur geeft aan de paddel.

Wanneer de voorkeur van je vrouw uitgaat naar de paddel, dan verraadt dit haar voorkeur voor een pak op haar billen in een formele situatie. Je kunt deze formele sfeer benadrukken door een formele ondertoon als je tegen haar praat. Je zult merken dat hoe formeler en strenger tegen haar praat, hoe spannender ze het zal vinden.

Bijvoorbeeld, terwijl de ouder of een minnaar iemand gewoon bij de voornaam noemt wanneer ze een pak op de billen geeft, zal een directeur of een leraar haar vaak aanspreken met “Juffrouw sus en zo’. Een kind zal haar ouders niet zo snel ‘meneer’ of ‘mevrouw’ hoeven noemen, maar deze manier van aanspreken is wel gebruikelijk bij een gezaghebbend figuur op school. Daarnaast zal een kind wat thuis een pak op haar bips gaat krijgen het idee hebben dat ze zichzelf onder de straf uit kan werken door middel van tranen, onderhandelen of smeken, zullen maar heel weinig leerlingen ooit succes hebben gehad met deze tactiek bij de directeur van de school.

Je zult mogelijk tot de ontdekking komen dat je vrouw het heel spannend vindt wanneer je haar met een strenge stem opdracht geeft gebukt te gaan staan en haar handen op haar knieën te zetten.

Om in de school sfeer te blijven, wordt een pak slaag met de paddel over het algemeen (maar zeker niet altijd!) over de kleren gegeven in plaats van op de blote billen zoals bij een pak slaag met de hand. Je zou kunnen denken dat dit een pak slaag een stuk minder streng maakt dan het zou moeten zijn, en in zeker opzicht klopt dat ook wel – behalve dan dat de klappen met een paddel veel, veel harder aankomen dan de klappen die met de hand gegeven worden. En afhankelijk van de kleren die ze aan heeft, zullen ze niet veel bescherming bieden tegen de kracht van de paddel.

Ook al wordt een pak slaag met de paddel traditioneel over de kleren gegeven, wil dat niet zeggen dat deze niet op de blote bips gebruikt kan worden. Het is zelfs zo dat als een spankee gevraagd wordt haar broek naar beneden te doen voor een pak slaag met de paddel, dan zullen de rillingen over har lijf lopen. En natuurlijk kun je ook dreigen dat ze de rest van het pak slaag op haar blote billen gaat krijgen als ze nu niet eindelijk stil blijft staan – zoals in, ‘De straf voor ongehoorzaamheid als je op je billen krijgt, is dat de rest van de klappen op je blote billen gegeven worden’.

Wanneer je vrouw verlangd naar een pak slaag met de paddel, dan verlangd ze waarschijnlijk niet naar een milde, sensuele ervaring. De kans is groot dat ze op zoek is naar een authentiek pak op haar bips, compleet met de bijbehorende pijn en ongemak.

Het formele karakter van een pak slaag met de paddel is voor je vrouw waarschijnlijk een uitdaging, een uitdaging om de klappen zonder als een klein kind te gaan huilen. In ontvangst te nemen. Het is veel beschamender als je ten overstaan van de directeur of de leraar moet huilen en de handen voor je billen houdt, dan wanneer je een pak slaag van je ouders of van je minnaar krijgt. Zoals je waarschijnlijk nog wel weet van je eigen schooltijd oogstte je meer respect wanneer je je straf waardig droeg, dan wanneer je erom moest huilen.

Je vrouw zal na afloop het trotse gevoel willen hebben dat ze de ontberingen heeft doorstaan en er over op kunnen schappen. Als je haar vervolgens niet hard genoeg slaat, dan zal een deel van haar zich bedrogen voelen en zal ze niet de bevrediging vinden die ze zoekt.

Vooral in een schoolsituatie zal een pak slaag met de paddel bestaan uit een vaststaand aantal klappen, zoals in, ‘Je zult gestraft worden met tien klappen met de paddel’. Wanneer een serie klappen wordt toegediend, dan wordt, in tegenstelling tot een pak slaag met de hand, iedere klap behoorlijk hard gegeven. Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Er zijn veel minder klappen, maar iedere klap is veel en veel harder.

Op Amerikaanse scholen bestond een pak slaag met de paddel meestal uit tien klappen. Wel kregen jongere kinderen vaak minder klappen en de oudere jeugd meer.

Een volwassene die een pak op haar billen met de paddel wil (of verdiend heeft), zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met twee of drie klappen – en jij waarschijnlijk ook niet. Je zult erachter komen dan minstens vijf of tien klappen noodzakelijk zijn om het juiste effect te bereiken. Wanneer een bepaald aantal klappen in het vooruitzicht gesteld is, dan wordt iedere klap vaak (hoewel niet altijd) met de nodige tussenpozen toegediend. Hiermee wordt de spanning voor de volgende klap steeds weer opgebouwd. Langzaam  en met tussenpozen toegediende klappen zijn vaak heel spannend voor je partner omdat tussen de klappen door de schaamte en angst steeds weer opgebouwd wordt, voordat de volgende klappen op haar intens zere billen neerkomt.

Probeer ervoor te zorgen dat wanneer je een pak slaag met de paddel geeft, dat de laatste klap ongeveer even hard aankomt als de eerste. Het kan zijn dat ze dat op het moment zelf niet wil (en hartstochtelijk hoopt en bidt dat je arm moe wordt) maar het is zo goed als zeker dat wanneer alles achter de rug is, ze veel meer tevreden is wanneer de klappen ongeveer allemaal even hard geweest zijn.

Het is daarnaast traditie dat de laatste klap altijd de hardste is, zodat de pijn van haar billen zolang mogelijk aanhoudt. En tenslotte, het geluid is waarschijnlijk een van de belangrijkste elementen in de fantasie van je partner wanneer het op de paddel aankomt. Omdat op de scholen een pak slaag meestal werd gegeven buiten het gezichtsveld van medeleerlingen, was het enige wat anderen vaak van een pak slaag meekregen, het geluid. Het doffe kletsende geluid wat een paddel maakte, maak meerdere malen achtereen, vermengd met de kreten van pijn van het slachtoffer, kan een van de spannendste en opwindende elementen zijn van een pak slaag met de paddel.

Door het meer formele karakter van het pak op de billen met een paddel te benadrukken, werd de paddel vaak gebruikt in minder formele houdingen gebruikt als:

– Voorover gebogen, handen op de bovenbenen, knieën of enkels (afhankelijk van de lenigheid)

– Over een bureau of over een stoel gebogen

– Handen tegen de muur, benen gespreid

In tegenstelling tot bij een pak slaag over de knie, zijn de houdingen waarin een pak slaag met de paddel gegeven worden vaak wat onhandig en minder comfortabel. Het is zelfs zo dat de onhandigheid van een erg oncomfortabele (en onwaardige) houding aan moeten nemen, zoals gebukt moeten gaan staan met de handen op de knieën of enkels, een belangrijke factor waarom een pak slaag een vernederende (en daarmee spannende) ervaring voor je partner is. Zelfs als ze haar kleren aan heeft kan zo’n houding de ‘goede’ schaamte behoorlijk aanwakkeren.

Door iemand te vragen haar achterzakken leeg te maken, is ook een ritueel wat de schaamte kan bevorderen. En als je toch bezig bent, kun je haar vragen haar hemd uit haar broek te halen, waardoor er zich zo weinig mogelijk stof tussen de paddel en haar billen bevindt, waarmee je de schaamte ook verder aanwakkert.

DE RIEM

Terwijl de paddel vaak geassocieerd wordt met scholen (althans in Amerika) is de riem vaak een attribuut wat geassocieerd wordt met ‘vader’ of met een ander streng lid van de familie zoals een oom of opa. Vooral in Amerika was de riem vaak een instrument welke door de mannelijke gezinsleden gebruikt werd. De riem werd veel minder gebruikt door Moeder, tante of oma.

Een pak slaag met de riem wordt vaak geassocieerd met ‘de riem moeten halen’. Wanneer je vrouw een voorkeur voor de riem heeft, dan kun je dit toepassen om de spanning op te voeren.

Voor mensen die de voorkeur geven aan de riem kan de spanning opgevoerd worden door: het dreigement ‘pas op, anders doe ik mijn riem af’, het geluid van de gesp en van de riem die uit de lussen van de broek getrokken wordt, het geluid van een dubbelgevouwen riem die in de handpalm geslagen wordt en natuurlijk het geluid van een riem die op blote billen terecht komt.

Om de spanning op te voeren, doe je je riem af onder de ogen van je vrouw voordat je haar vraagt de gewenste houding aan te nemen. En die spanning wordt verder opgevoerd door de riem eerst een paar keer op je eigen hand neer te laten komen. De luide ‘klets’ die dat veroorzaakt zal de spanning flink opvoeren en haar een idee geven van hetgeen gaat volgen.

Overweeg ook eens om de riem aan de muur in de slaapkamer te hangen, op een plaatsje waar ze er elke dag mee geconfronteerd wordt. In families waar de riem gebruikt werd om het kroost mee in het gareel te houden is het een aloude traditie om de riem ergens zichtbaar op te hangen.

De riem kan in  dezelfde stijl gebruikt worden als de hand, een serie snel achter elkaar gegeven klappen, maar ook in de stijl van de paddel, een vooraf aangezegd aantal, langzaam en met tussenpozen toegediend.

Sommige mensen vinden het prettig om de riem naast op hun billen ook op de achterkant van hun bovenbenen te voelen – zoals met alle spanking gerelateerde zaken, tast bij je vrouw af hoe ze erover denkt, voordat ze heet op haar bovenbenen gaat slaan. De riem is in vrijwel alle klassieke spanking houdingen te gebruiken, van over de knie, tot over het bureau, het bed of een stoel gebogen, staand met haar handen tegen de muur, voorover bukkend met haar handen op haar knieën, enzovoort. Je kunt de riem ook gebruiken terwijl ze plat met haar buik op het bed ligt. In deze positie kun je haar bips wat meer omhoog laten komen door een kussen onder haar heupen te leggen.

HET RIETJE

Net als de paddel het traditionele instrument op Amerikaanse scholen is, werd het rietje op scholen gebruikt in Engeland, Japan, China en op een heleboel andere plekken. Daarnaast werd in Engeland en de landen die onder Britse invloed stonden het rietje ook door veel ouders gebruikt in de thuissituatie.

Veel mensen die nooit een pak slaag met het rietje gekregen hebben (en veel die dat wel hebben) zijn bang voor het rietje, en met een goede reden! Met uitzondering van de zweep is het rietje het meest gemene attribuut van alle spanking instrumenten. Het is ook de meest lastige om te gebruiken en behoeft veel meer oefening dan de hand, paddel of riem.

Een pak slaag met een rietje is vrijwel altijd een formeel gebeuren. Het zal bijna niet voorkomen dat hij spontaan gebruikt wordt zoals bij een pak op de billen met de hand wel het geval is en er is vaak een heel scala aan rituelen bij betrokken. Dit houdt in dat de persoon die een pak op de billen krijgt met een rietje altijd van tevoren weet dat ze een pak slaag tegemoet kan zien (zodat ze zich er al flink zenuwachtig over kan maken) en wordt vrijwel altijd in een formele situatie gegeven, compleet met ‘ja meneer’ en ‘nee meneer’, en vrij weinig woorden tijdens het gebeuren zelf.

Net als bij ene pak slaag met de paddel, bestaat een pak op de billen met een rietje meestal uit een vooraf meegedeeld aantal klappen. En vergelijkbaar met de riem zijn er twee mogelijkheden, iedere klap wordt met tussenpozen, even hard wordt toegediend (en moeten door het slachtoffer soms hardop worden meegeteld, of ze worden met minder harde, elkaar snel opvolgende tikken gegeven, hetgeen aan zal voelen al worden de billen door een zwerm bijen belaagd.

Het eerste type met een vast omschreven aantal klappen die met tussenpozen worden toegediend, waarbij 12 als absoluut minimum geldt, zijn voorbehouden aan de meest ernstige vergrijpen en de meest stoere billen. Drie of zes serieus toegebrachte slagen is alles wat de gemiddelde volwassene kan incasseren zonder dat het risico bestaat dat de huid openspringt.

Een pak slaag met het rietje wordt vaak ‘six of the best’ genoemd, wat inhoudt dat zes (of twaalf of hoeveel dan ook maar) klappen met het rietje worden gegeven.

Net als bij een riem of bij een paddel is een komt een klap met een rietje hard genoeg aan om over de kleding gegeven te kunnen worden, hoewel je er misschien achter zult komen dat je partner het spannender vindt om op haar blote billen te krijgen.

Omdat een pak slaag met het rietje dankzij zijn impact over het algemeen alleen aan volwassenen gegeven werd, wordt over het algemeen van de persoon die op haar billen krijgt verwacht dat ze zelf haar kleren uitdoet. Soms wordt een hele dunne broek gedragen die de pijn van het rietje niet teveel tegenhoudt en toch de waardigheid in tact laat. (hoewel de schaamte te horen krijgen de speciale strafbroek aan te doen meer schaamte kan oproepen dan wanneer het op de blote bips gebeurd).

DE HAARBORSTEL, POLLEPEL & SLIPPER

De haarborstel, pollepel en de slipper worden over het algemeen, net als een pak op de billen met de hand, geassocieerd met de thuissituatie en wordt vrijwel altijd gehanteerd door een vrouwelijk familielid. Daar waar vaders, ooms en grootvaders de neiging hebben om een riem of paddel te gebruiken, geven moeders en oma’s de voorkeur aan een haarborstel, pollepel of slipper.

Wanneer je vrouw de voorkeur geeft aan een van deze attributen, dan fantaseert ze hoogstwaarschijnlijk over een pak op haar billen die gelijk is aan het pak slaag met de hand voor het kleine meisje waar we het in het deel over ‘de hand’ hadden – over de knie, blote billen. In het deel wat onder ‘de hand’ beschreven staat zal je precies duidelijk maken waar ze naar verlangd.

Dat was het dan – een beknopt overzicht van waar je vrouw mogelijk over fantaseert wanneer ze de voorkeur geeft aan een bepaald instrument.

Wanneer je vrouw dat al niet gedaan heeft, moet je haar dit hoofdstuk maar eens laten lezen.  Vraag haar eens om de stukken die op haar van toepassing zijn of die zij spannend vindt, aan te strepen, zodat zij de opstap kunnen betekenen voor een gesprek over hoe zij een pak op haar billen wil krijgen.

Vergeet niet dat het aantal variaties in spanking fantasieën eindeloos is – de kans is groot dat wat zij wil en wat jij wilt en wat voor jullie samen uiteindelijk het best blijkt te werken een samenstelling is van wat onder de verschillende stijlen beschreven staat.

TOT SLOT

In het begin van deze artikelen heb ik gezegd dat je vrouw je een waardevol geschenk gegeven heft door je te vragen haar een pak op haar billen te geven. Ik hoop dat je nadat je dit allemaal gelezen hebt, bent gaan zien.

De liefde, het vertrouwen en de intimiteit die zich kan ontwikkelen tussen een stel, wanneer spanking een onderdeel is van hun relatie, gaat vaak veel dieper en is sterker dan welke relatie dan ook tussen twee mensen.

Als je geleerd hebt hoe je je vrouw het pak op haar bips kunt geven waar ze zo hevig naar verlangd, dan schaar je jezelf bij een kleine elite, een zeer gewaardeerde groep mannen, die de kunst verstaan een vrouw te vervullen, zoals maar weinig anderen dat kunnen. Als tegenprestatie zul je waarschijnlijk een nooit aflatende loyaliteit terug krijgen, liefde, dankbaarheid en respect. Kortom, de tijd en energie die je investeert om haar te geven waar ze naar verlangd op spanking gebied, zal zich daarna in honderd fout terugbetaald worden.

Het allerbeste en veel plezier!

Hoofdstuk 3: geheime verlangens

HAAR ZEVEN GEHEIME SPANKING VERLANGENS

Het is triest maar waar, de werkelijkheid voor ons die in onze relatie naar een pak op de billen verlangen, de meeste pogingen die we doen om onze partner hierin mee te krijgen mislukken jammerlijk. (Nu is het natuurlijk zo dat de meeste relaties uiteindelijk niet goed uitpakken).

Op het internet wemelt van de spanking blogs die veelbelovend beginnen (bijna altijd geschreven door vrouwen die graag willen dat hun partner hen af en toe over de knie legt en die na een paar weken, maanden en soms jaren verdwijnen als de spanking en uiteindelijk de relatie op een dood spoor beland is). Forum en online communities staan vol met berichtjes (al weer meestal van vrouwen) die geprobeerd hebben hun partner over te halen hen over de knie te leggen en daar niet in geslaagd zijn. Ik krijg vaak e-mail van mannen en vrouwen die met goede moed aan HD begonnen zijn en waar het uiteindelijk fout afgelopen is.

Wanneer spanking binnen een relatie niet goed uitpakt, raken beide partijen gefrustreerd en laten het hoofd hangen. Zij voelt zich afgewezen en vraagt zich af waarom hij haar in de steek laat en hij vindt dat hij zijn best gedaan heeft en heeft geen idee wat er fout gegaan is.

De oorzaak van deze ‘mislukkingen’ lijken allemaal op een ding neer te komen: dat beiden met totaal verschillende opvattingen over de positie van de spanking te werk gaan.

Of meer specifiek, bijna zonder verwachtingen, de teleurstelling van de vrouw komt voort uit de verwachting dat spanking net zo belangrijk wordt voor haar partner als voor haar.

Als partner, kan het een opwindend vooruitzicht zijn haar een pak op haar blote billen te geven en je wilt het tenminste een kans geven. Je begrijpt hoe belangrijk het voor haar is en je wilt haar gelukkig maken door het te laten gebeuren.

Maar de werkelijkheid is dat, tenzij jij al voordat je aan de relatie begon belangstelling had voor spanking, zal het pak slaag bij lange na niet zo belangrijk zijn voor jou als het voor haar is. (tenminste, niet in het begin – als jullie wat langer bezig zijn en je de voordelen die we in het vorige hoofdstuk bespraken gaat ervaren, zal het ook steeds belangrijker voor jou gaan worden).

Spanking zal bij haar een heel groot deel van haar persoonlijkheid uit maken. Voor jou is het iets wat je af en toe wel leuk vindt en wat je misschien opwindt, maar het is niet iets wat bepalend is voor je geluk en welzijn.

Dat houdt bijvoorbeeld is, dat je haar waarschijnlijk een pak op haar blote bips kunt geven om het vervolgens op te bergen en er lange tijd niet mee bezig te zijn. Dat is voor haar heel anders.

Voor haar, zeker als jullie eenmaal met spanking begonnen zijn, en afgezien van hoe je je best ook gedaan hebt toen je haar een pak op haar billen gaf, zal het feit dat je gewoon je leven weer oppakt een teken zijn dat je er niet echt in geïnteresseerd bent, of dat je denkt dat het vervelend is, of dat je niet om haar geeft of dat je er geen idee van hebt hoe belangrijk het voor haar is (of alles wat hier boven geschreven staat).

Dit verschil in verwachtingen is waarschijnlijk de oorzaak van de problemen tussen de mensen die verlangen naar een pak op hun billen en de mensen die hen dat geven.

De meeste vrouwen die een pak op hun billen willen, vinden het moeilijk dit grote verschil te begrijpen en te accepteren. Steeds weer hoor ik van teleurgestelde vrouwen dat hun partners hun spanking leven veel minder belangrijk vinden dan zij.

Om het nog erger te maken, dit probleem lijkt onoplosbaar te zijn. Hoe kun je interesse in spanking in vredesnaam net zo groot krijgen als iemand die daar al haar hele leven over fantaseert?

Maak je geen zorgen. Ik ga heus niet van je vragen het zoveel tijd, energie en enthousiasme op te brengen als je partner. Dat zit er waarschijnlijk toch niet in. En als het er op aankomt is het haar ‘ding’, niet het jouwe en dat tot op zekere hoogte altijd zo blijven. Het is belangrijk dat je in een relatie dat je aandacht hebt en tijd investeert in de dingen die je partner belangrijk vindt, maar het is nier realistische te verwachten dat spanking voor jou dezelfde plaats inneemt als voor haar.

Om de grote verschillen in verwachting die jullie beiden hebben ten aanzien van spanking werkbaar te houden, is het belangrijk om te weten waarom zij verwacht dat je spanking net zo belangrijk vindt als zij. Hoe meer je haar manier van denken begrijpt, hoe gemakkelijker het wordt om haar te geven wat ze graag wil zonder dat je je moet voordoen als iemand anders.

Laten we daarom eens kijken waarom je partner het zo belangrijk vind dat je spanking net zo belangrijk vindt als zij.

Voor velen van ons is spanking zo aantrekkelijk omdat het ons terug brengt naar de veiligheid van onze jeugd, toen (in werkelijkheid of in fantasie) een liefhebbende ouder ons het middelpunt maakte van de wereld en onze behoeften hun eerste prioriteit had. Deze perfecte ouder (die in werkelijkheid waarschijnlijk meer op fantasie dan op realiteit gebaseerd is) gaf ons de aandacht die we nodig hadden, leerden ons wat goed en kwaad was en stuurden ons bij waar dit nodig was.

Verstandelijk weten we wel dat de meeste ouders helemaal niet perfect waren. Maar spanking is nu eenmaal niet een verstandelijk proces. Het is een diep weggestopte, onvervulde behoefte aan liefde en aandacht. (Dat is ook een van de redenen waarom spanking veel dieper gaat dat een eenvoudige ‘fetisj’).

Dit verband tussen spanking en een onvervulde, natuurlijke behoefte aan liefde en bescherming van een ouder is waarom je partner (bewust of onbewust) op zoek is naar de zelfde vorm van aandacht van jou jegens spanking. Zeker wanneer ze een deel van haar fantasieën (het pak op haar billen) heeft beleefd, wekt dit verwachtingen ten aanzien van haar andere fantasieën – de onvoorwaardelijke aandacht.

Natuurlijk is je partner geen kind, en al was dat wel zo, de meeste kinderen krijgen bij lange na die hoeveelheid aandacht niet. Dat houdt in dat haar verwachtingen, hoe invoelbaar ook, nooit door jou of door wie dan ook waargemaakt kunnen worden.

De tweede reden waarom je partner waarom je partner graag wil dat je spanking even belangrijk vindt als zij, is gewoon omdat wanneer we van iemand houden en hij ook van ons, we graag dezelfde dingen belangrijk vinden.

Dit geeft natuurlijk in alle relaties de nodige spanningen, spanking of niet. Zij vindt dat hij het krijgen van kinderen even belangrijk moet vinden als zij, en wanneer hij dat niet doet, voelt ze zich verraden. Of hij snapt niet waarom zij niet blij is waarom hij haar twee kaarten voor de voetbal interland Nederland – Duitsland op haar verjaardag geeft. Misschien wil ze graag dat hij haar een weekendje meeneemt naar Parijs omdat dat zo’n romantische stad is, maar hij wil dat ze er de voorkeur aan geeft een weekendje te gaan kamperen. Enzovoort, enzovoort.

Spanking vormt hierop geen uitzondering. Omdat zij het zo belangrijk vindt, is het begrijpelijk dat ze het liefst wil dat hij er ook zo over denkt.

De derde belangrijke reden waarom je partner meer van je verwacht wanneer het op spanking aankomt, dan jij redelijkerwijs kunt geven is omdat vrouwen de neiging hebben een hogere verwachting te hebben van zijn investeringen in de relatie dan hij.

Net zoals ze van je verwacht dat je haar verjaardag onthoudt, Moederdag, de datum van jullie eerste ontmoeting, jullie verlovingsdatum en trouwdag, ziet dat ze nieuwe schoenen aanhebt, naar de kapper bent geweest, een paar pond bent afgevallen, een nieuwe oogschaduw op hebt, het fijn vindt een paar dagen vrij te nemen als je met een belangrijke klus bezig bent, met haar naar een romantisch restaurantje te gaan in plaats van naar een belangrijke voetbalwedstrijd, te knuffelen na een vrijpartij, bloemen uit te zoeken voor de huwelijksdag… op dezelfde manier verwacht ze dat je spanking net zo belangrijk vindt als zij.

De meeste vrouwen willen dit helemaal niet horen, maar jij zult als man waarschijnlijk nooit zoveel tijd en energie aan jullie relatie besteden als zij. Door hier de strijd over aan te gaan, zorgt waarschijnlijk alleen maar voor wederzijdse frustratie in een overigens goede relatie.

Het is niet verrassend dat de reden voor het verschil in prioriteiten weer terug voert naar ons ‘hagedissen brein’. Dat herinner je je toch nog wel? Het brein wat sinds de prehistorie veel minder veranderd is als we wel zouden willen, toen de belangrijkste taak van mannen was om erop uit te trekken en voor eten voor het gezin te zorgen en waar de vrouwen in de grot achter bleven om het eten klaar te maken en voor de kinderen te zorgen?

In de laatste duizenden jaren tot nu is de primaire verantwoordelijkheid voor het in standhouden van de relatie een taak voor de vrouw geweest. En nogmaals, enkele tientallen jaren politiek correcte beschouwingen over gelijkheid zijn geen partij voor miljoenen jaren primitieve instincten. Kortom, mannen zorgen dat er vlees op tafel komt. En ze hebben geen zin om over hun gevoelens te praten wanneer dit bereid wordt.

Ok, het is niet moeilijk vast te stellen dat je partner met onrealistische verwachtingen met spanking aan de slag gaat. Maar afgezien van je hele leven omgooien om haar in haar verlangens te volgen, wat kun je er aan doen?

Het goed nieuws is dat als je eenmaal begrijpt wat ze van je wil met betrekking tot spanking, dan zijn er heel eenvoudige wegen om haar te laten merken dat je haar hierin niet zult afwijzen – wegen die je niet heel erg veel tijd en energie zullen kosten om in haar spanking behoeften te voorzien.

In dit hoofdstuk zullen we stap voor stap de zeven dingen onder de loep nemen die belangrijk zijn voor je partner als het op spanking aankomt.

We zullen de meest voorkomende dingen bespreken die kunnen leiden tot teleurstellingen. En tot slot zullen we kijken naar eenvoudige manieren om aan haar verwachtingen tegemoet te komen, teleurstellingen te voorkomen en spanking te zien als iets wat je relatie ten goede komt, zonder dat het een al te grote plaats in je leven hoeft in te nemen.

Nogmaals, het is belangrijk om te accepteren dat iedereen verschillend is.

Hoewel de informatie in dit hoofdstuk voor de meeste vrouwen die naar een pak op hun billen verlangen opgaat, wil dat niet zeggen dat alles ook opgaat voor jouw vrouw. In aansluiting daarop zul je zien dat sommige dingen die beschreven staan zullen werken in jullie specifieke situatie. Zoals met alle zaken die met spanking te maken hebben, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven en uit te vissen wat bij jullie het beste werkt.

Dat gezegd hebbend, kan ik uit eigen ervaring melden, dat ik ervan overtuigd ben dat de informatie in dit hoofdstuk vrij representatief is voor wat jouw partner belangrijk vindt en de aanbevelingen op zijn minst een goed uitgangspunt vormen om te zorgen dat je partner gelukkig wordt van jouw manier om met spanking om te gaan.

Laten we maar eens kijken naar haar eerste spanking verlangen…

SPANKING VERLANGEN 1… RESPECT

Respect is natuurlijk essentieel voor het gezond houden van je relatie of er nu spanking bij betrokken is of niet.

In relaties zonder spanking houdt respect onder andere in dat je naar haar luistert, dat je haar grenzen respecteert en serieus ingaat op dingen die belangrijk voor har zijn.

Al deze dingen zijn ook van toepassing op spanking. Je partner heeft het gevoel nodig dat je begrijpt en respecteert dat spanking belangrijk voor haar is, dat je bereid bent om naar ideeën hierover te luisteren en dat je haar grenzen met betrekking tot spanking respecteert. En misschien wel het meest belangrijke, ze wil gerust gesteld worden dat je haar niet minder gaat vinden omdat ze het verlangen heeft een pak op haar billen te krijgen.

Dit alles kan al behoorlijk ontmoedigend zijn in een normale relatie. Het is nog een veel grotere uitdaging in het geval van spanking omdat, zeker in het begin, je vrouw waarschijnlijk extreem veel behoefte heeft aan zaken als respect en geruststelling, in jouw ogen wellicht bijna neurotisch. Zelfs als je haar keer op keer hebt laten weten dat je haar niet gestoord vind omdat ze een pak op haar billen wil, dan zal ze hier achterdochtig over blijven als gevolg van jarenlange geheimhouding en schaamte. Ze al iedere kleine aanleiding aangrijpen om te denken dat je haar belachelijk maakt.

Deze hypergevoeligheid en de behoefte gerust gesteld te worden, kan best wat irritatie bij je oproepen. Maar bedenk dat ze hier een goede reden toe heeft.

Vergeet niet dat we in een cultuur leven die haar op veel verschillende manieren duidelijk maakt dat mensen die naar een pak op hun bips verlangen op zijn zachtst gezegd freaks zijn en op zijn slechtst geestelijk instabiel. (Letterlijk. Tot voor kort werd de interesse in spanking en SM door de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie aangeduid als een geestelijke afwijking).

Daarnaast kan het zo zijn dat je vrouw in het verleden eerder een partner over haar behoefte over de knie gelegd te worden in vertrouwen heeft genomen, en als gevolg hiervan het mikpunt van hoon en spot geweest is.

Mocht je dus denken dat het voldoende is dat je zegt het prima te vinden en het daarbij laat, dan is het niet waarschijnlijk dat dit alles is om haar te kunnen laten merken dat je haar, ondanks haar spanking behoeften respecteert.

Tja… hoe laat je je vrouw merken dat je haar respecteert zonder hier alle beschikbare tijd en energie in te steken?

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

1. Luister naar haar

Dat klinkt heel basaal en dat is het ook. Wanneer ze het met je over spanking heeft, probeer dan te luisteren naar wat ze wil zeggen. Zeker in het begin kan ze het moeilijk vinden te praten over haar behoeften en verlangens in relatie tot spanking. Het kan zijn dat ze moeilijk onder woorden brengen wat ze precies wil ook al heeft ze je verteld dat ze naar een pak op haar bips verlangd. Door haar te laten merken dat je bij de les bent en graag wilt horen wat ze te vertellen heeft, laat je zien dat je haar serieus neemt.

De meeste vrouwen weten heel goed dat mannen vaak net doen of ze luisteren maar ondertussen met hun gedachten heel ergens anders zijn (ja, vrouwen weten hier alles van!) Dit is begrijpelijk. Vrouwen zijn veel meer gewend om te praten over hun gevoelens en de dingen die ze bezig houden dan mannen en mannen worden waarschijnlijk stapelgek als ze altijd voor met de volle 100% aandacht moeten luisteren naar wat vrouwen te vertellen hebben!

Maar wanneer het over spanking gaat, kan deze beperkte aandacht het vertrouwen tussen jou en je partner ernstige schade toebrengen.

Bedenk dat ze sowieso al bang is dat billenkoek raar of gestoord zult vinden. Zodra ze merkt dat je niet goed naar haar luistert zodra het over spanking gaat, zal ze alleen maar in deze gedachte gesterkt worden.

Als je afgeleid bent of op een andere manier niet in staat bent je aandacht volledig op haar te richten, verlaat dan niet op de ‘hm-hm’ automatische piloot. Het is beter haar te zeggen dat omdat je weet hoe belangrijk spanking voor haar is, je er liever over wilt praten als je in staat bent haar al je aandacht te geven.

Als je haar hebt laten weten dat je er liever een andere keer over praat, vergeet dan de volgende dag niet om er bij haar op terug te komen. Maak een afspraak wanneer jullie het er over kunnen hebben. Door dit te doen, laat je haar zien dat je haar serieus neemt en dat het onderwerp belangrijk zo belangrijk voor je is dat je er tijd voor vrij wilt maken. Daarnaast heeft het als voordeel dat ze uit zal kijken naar het moment dat jullie het er over zullen hebben, want of ze het toegeeft of niet, ze vindt het heerlijk om over billenkoek te praten. (Bedtijd is een goede gelegenheid – spanking is een geschikt onderwerp om in bed over te praten en het veiliger zijn als ze lekker tegen je aan kan liggen als ze het er met je over heeft).

2. Stel vragen

Eén  van de beste manieren om iemand te laten merken dat je geïnteresseerd bent in wat ze te vertellen hebben, is door vragen te stellen. Spanking is hierop geen uitzondering.

Zelfs als je een ervaren spanker bent, valt er altijd nog veel te leren over spanking en de gevoelens die je vrouw daarbij heeft als je vragen stelt. En zij zal waarschijnlijk verrukt zijn dat je belangstelling toont en haar uitnodigt over haar favoriete onderwerp te praten.

Het lijdt uiteraard geen twijfel dat je vragen oprecht en niet veroordelend mogen zijn. Dat wil zeggen je moet voorkomen dat je haar angst om afgewezen te worden aanwakkert en het is belangrijk dat je oprechte interesse toont in de antwoorden die ze je geeft. En het is aan te raden dat er in de vragen die je stelt geen negatief oordeel doorklinkt. Als je vraagt, ‘Waarom ben je geïnteresseerd in zo iets geks als spanking”, is dat een meer een voorbeeld van een vraag die een negatief oordeel velt over haar en over billenkoek, dan dat het een oprechte vraag naar informatie is.

Het stellen van vragen is ook een goede manier om te zorgen dat ze zich op haar gemak voelt als jullie het over spanking hebben. Als ze merkt dat je geïnteresseerd bent in het onderwerp, zal het gemakkelijker worden erover te praten. En als je het idee hebt dat ze moeite heeft om over bepaalde aspecten van een pak op haar billen te praten, dan is het een goede manier om haar te helpen haar gêne te overwinnen. Je kunt haar helpen veilig over haar gevoelens te praten door vragen te stellen over die dingen waar ze vaag over blijft.

3. Lees wat ze je te lezen geeft

Het kan zijn dat je vrouw bepaalde spanking verhaaltjes met je wil delen, artikelen (deze bijvoorbeeld) of websites als een manier om erover te communiceren. Hoewel kijken of praten over spanking materiaal is geen vervanger voor het directe gesprek erover, maar het kan wel een goed begin zijn. En belangrijker, als je de moeite neemt om het te lezen, laat je haar merken dat je haar verlangens serieus neemt.

Toch een waarschuwend woord: hoewel het belangrijk is dat je de dingen die ze je geeft ook werkelijk leest, bestaat de kans, zeker in het begin, dat ze je overlaadt met materiaal. Dit is best begrijpelijk. Ze heeft waarschijnlijk haar hele leven de behoefte om hier over te communiceren, onderdrukt. Nu de kurk van de spreekwoordelijke fles is, is ze waarschijnlijk geobsedeerd door spanking en probeert ze een heel leven aan ideeën er in een korte tijd doorheen te jagen. Als dit het geval is en ze met steeds meer ‘huiswerk’ belast dan er tijd is om te lezen, dan zou je haar kunnen helpen door te zeggen dat jullie nog een heel leven voor jullie hebben om alles te bespreken en dat er geen reden is om alles in een keer te doen!

4. Wees voorzichtig met humoristische opmerkingen met betrekking tot spanking

Een goed gevoel voor humor ten aanzien van spanking helpt om alles positief en in verhouding te kunnen zien. Dingen gaan fout, er gaan vreemde dingen gebeuren, zeker tijdens jullie eerste pogingen. Jullie zullen je misschien een beetje belachelijk voelen tijdens de eerste pogingen haar een pak op haar bips te geven. Het helpt als je op dergelijke momenten in staat bent om om jezelf te lachen en alles niet te serieus te nemen om spanking het intieme en emotionele gebeuren te laten zijn.

Na dat gezegd te hebben, hoewel het belangrijk is om om jezelf te kunnen lachen en het lachwekkende van de situatie in te kunnen zien, is het over het algemeen geen goed idee om om je partner te moeten lachen

Vergeet niet dat je partner waarschijnlijk hypergevoelig is voor afwijzing en belachelijk makerij en een grapje kan heel gemakkelijk in het verkeerde keelgat schieten. Als je bijvoorbeeld een grapje maakt over haar verlangen naar een pak op haar billen, dan zal ze je goedbedoelde poging een grapje te maken interpreteren als dat je iets wat heel belangrijk voor haar is, belachelijk maakt.

Als je partner na verloop van tijd zich meer op haar gemak begint te voelen ten aanzien van spanking en ervaren heeft dat je het niet belachelijk vindt dat ze dit verlangen heeft, dan zal ze meer ontspannen zijn en opener voor je billenkoek humor.

Maar zeker in het begin is het verstandig op veilig te spelen en de grapjes achterwege te laten.

Grapjes maken over spanking is iets heel anders dan wat spanking gerelateerd flirten. Haar interesse voor spanking gebruiken om met haar te flirten is een heel aangename manier om haar te laten merken dat je oog hebt voor haar behoeften. Flirten kan inhouden dat je in haar oor fluistert dat ze een pak op haar blote bips gaat krijgen, haar in het openbaar een tik op haar billen geven kan haar spanking gevoelens triggeren. Dit zijn over het algemeen positieve manieren om speels en met gevoel voor humor met spanking om te gaan en zal er voor zorgen dat ze zich op haar gemak zal voelen.

5. Vervul haar andere zes verlangens…

Tenslotte, een van de beste manieren om te laten merken dat je haar spanking gevoelens respecteert is door aandacht te hebben voor de andere zes verlangens. Laten we maar snel overgaan naar de tweede…

SPANKING VERLANGEN 2… VEILIGHEID

Ook als je nog nooit iemand een pak op haar billen gegeven hebt, moge het duidelijk zijn dat er veiligheidsvoorschriften zijn. Telkens als je een ander pijn doet, moet je er op letten dat je dit op een veilige en verantwoordelijke manier doet, zonder blijvende schade aan te richten.

Op internet en in andere artikelen is veel materiaal beschikbaar over lichamelijke veiligheid als het op techniek aankomt, hoe je veilig kunt slaan, waar je precies kunt slaan, enzovoort. Een belangrijk deel van spanking veiligheid is dat je deze informatie tot je neemt.

In dit hoofdstuk, waar we het gaan hebben over veiligheid, zullen we het niet hebben over deze specifieke veiligheid bij het geven van een pak slaag. In plaats daarvan zullen we het hebben over het gevoel van veiligheid die je vrouw nodig heeft tijdens de spanking ervaring waar ze naar verlangd. Veiligheid werkt twee kanten op. Net zoals zij het nodig heeft zich veilig bij jou te kunnen voelen, moet jij het vertrouwen hebben dat ze niet naar haar vriendinnen of naar de politie rent als je het even niet goed gedaan hebt.

Zoals we later in dit hoofdstuk zullen bespreken, is het vermogen de onlust en de stress van het leven los te kunnen laten en zichzelf over te kunnen leveren aan iemand die ze vertrouwen, een belangrijk onderdeel van de reinigende, gezonde ervaring die vrouwen opdoen als ze een pak op de bips krijgen. Dit vermogen om de ‘innerlijke volwassene’ los te laten en zich over te geven aan het ‘innerlijke kind’ is voor veel vrouwen het belangrijkste facet van een pak op hun billen.

Om de controle los te kunnen laten, moet je erop kunnen vertrouwen dat de persoon die het pak slaag uitdeelt, er klaar voor is en in staat is om lichamelijk en psychologische veilig een spanking te geven.

Je vrouw moet weten dat je de grenzen van de veiligheid niet zult overschrijden en dat je de goede voorzorgsmaatregelen voor, tijdens en na een pak slag in acht zult nemen. En hoewel het voor een goed pak slaag psychologisch belangrijk is dat ze zich niet al teveel op haar gemak gaat voelen, moet ze het vertrouwen hebben dat je niet zo ver zult gaan dat een pak op de billen een beangstigende ervaring voor haar wordt.

Maar hoe voorzichtig je ook bent en hoe nauwgezet je de spanking regels in acht neemt, zal er nooit een 100% veiligheid mogelijk zijn, wanneer het op spanking aankomt. (dat geldt overigens voor de meeste andere dingen ook). Ongelukjes gebeuren. De riem of de paddel mist zijn doel wel eens, je kunt de verkeerde dingen op het verkeerde moment zeggen, een verkeerde reactie bij haar bewerkstelligen, je kunt een beetje te hard slaan op een dag dat ze extra gevoelig is. Tja, zelfs de stoel waarop je zit kan omkiepen waardoor ze op de grond valt. Al deze dingen kunnen fout gaan (en zijn fout gegaan) tijdens het geven van een pak op de billen.

Dus als we het over ‘veiligheid’ hebben, dan bedoelen we het niet dat er absoluut niets fout mag gaan (dat is namelijk niet mogelijk) maar meer dat als dingen fout gaan, je er voor haar bent, liefhebbend, steunend en troostend (en dat is wel mogelijk).

Onderstaand een aantal suggesties die behulpzaam zijn om het noodzakelijke gevoel van veiligheid voor jullie beiden te creëren:

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

1. Leer hoe jaar veilig een pak op haar billen kunt geven

Spanking is een kunst, die tijd en oefening kost om het geod te kunnen.

Neem de tijd om je wat in te lezen.

Begin online te zoeken naar “how to spank” of probeer All Things Spanking at http://allthingsspanking.com/ of “The Compleat Spanker” gepubliceerd door Greenery Press (geen typefout, je schrijft het echt zo). Als je weinig tijd hebt, vraag je je vrouw om op zoek te gaan en de informatie voor je uit te printen – ze zal verrukt zijn dat je je erin wilt verdiepen en zal het graag voor je opzoeken.

Als je een bepaald instrument gebruikt zoals een riem of een rietje, die een speciale techniek van gebruiken vraagt, neem dan de tijd om je hierin te bekwamen. Oefen op een kussen om er zeker van te zijn dat je het onder controle hebt en hoe hard de slagen aankomen voordat je het op de gevoelige huid van je vrouw gebruikt.

2. Respecter haar grenzen

Hoewel het de bedoeling is date en pak op de bips zeer doet en schaamte oproept (straks meer over schaamte), kunnen ere en paar specifieke dingen zijn waarvan je partner niet wil dat je die voor, tijdens of na een pak slaag doet.

Als je vrouw bijvoorbeeld een nare associatie heeft bij een bepaald instrument of houding, dan is het het beste, zeker in het begin om haar grenzen te respecteren en haar niet met dat instrument of in die houding te slaan.

Dat gezegd hebbende, hoewel het altijd belangrijk is de grenzen van je partner op ieder gebied te respecteren (en speciaal in relatie tot een pak op haar billen), moet je er verdacht op zijn dat ze de regie probeert te voeren op alle kleine details van het pak op haar bips. Deze regievoering is het gevolg van haar verlangen om het pak slaag precies zo te laten gaan als in de fantasieën in haar hoofd.

Hoewel dit wel te begrijpen is, zou je haar kunnen helpen door erop te wijzen dat jij een andere persoon bent, dan de fantasie spanker in haar verbeelding en dat jullie spanking ervaring een stuk bevredigender zal zijn als ze onderscheid maakt tussen de perfecte spanking van het daarvan verschillende (en onvermijdelijk minder perfecte) pak slaag dat jij haar geeft.

3. Respecteer haar behoefte aan privacy

Net als met andere intieme onderdelen van jullie relatie is het belangrijk dat je haar behoefte aan privacy respecteert als het aankomt op spanking.

Een pak op de billen draagt een zwaar stigma in onze samenleving. Het is niet alleen vernederend, maar het bekend maken van haar spanking voorkeur kan behoorlijke gevolgen hebben voor de relaties op haar werk, vrienden en familie.

Behandel spanking in plaats daarvan zoals je (hopelijk) doet met jullie seksleven – een privé aangelegenheid tussen jou en je vrouw die de rest van de wereld niets aangaat.

Dit betekent dat, tenzij de nadrukkelijke wens heft dit anders te doen, je nooit aan je vrienden laat weten dat je haar af en toe over de knie legt, haar nooit een pak op haar bips geeft waar anderen het kunnen zien of horen en nooit in het openbaar toespelingen maakt die haar in verlegenheid zouden kunnen brengen.

(Privé toespelingen die alleen jullie twee kunnen begrijpen zijn aan de andere kant leuk en opwindend voor jullie beiden).

4. Zorg voor een goede nazorg

Simpel gesteld, ‘nazorg’ verwijst naar wat je met je partner doet als het pak op haar billen erop zit. Iedereen heeft verschillende behoeften als het op nazorg aankomt en de vraag hoe verantwoorde nazorg eruit ziet is niet eenduidig te beantwoorden. Om je vrouw de gelegenheid te geven zich veilig te kunnen voelen, neem de tijd om uit te zoeken wat zij van je verwacht als ze een pak op haar bips heeft gekregen.

Veel mannen nemen aan dat een vrouw seks wil als ze een pak op haar billen heeft gekregen, zeker als ze zichtbaar opgewonden is. Maar dit is niet een veilige veronderstelling!

Mocht je ervan uitgaan dat je partner seks wil na een pak op haar bips, bedenk dan dat het laatste wat je vrouw wil is een ‘hete en geile’ XXX erotische spanking ervaring. In plaats daarvan wil ze een op emoties gebaseerde, misschien wel regressieve ervaring. Meer over dit verschil is te lezen in het hoofdstuk ‘Wat voor soort ervaring wil ze eigenlijk’). Hoewel de ene ervaring niet beter of slechter is als de andere, is het belangrijk om je te realiseren dat de eerste, meer mannelijke benadering van spanking over het algemeen seks bevat, terwijl de tweede de meer vrouwelijke benadering dat over het algemeen niet doet. (zie het kopje ‘Spanking en seks’, verderop in dit hoofdstuk).

Andere mannen gaan ervan uit dat vrouwen geknuffeld en getroost willen worden als zee en pak op hun bips hebben gehad. Ook dit is niet een veilige aanname. Veel vrouwen willen even met rust gelaten worden om bij te komen van het pak op hun billen. Anderen willen een poosje in de hoek staan als een manier om het pak slaag te verwerken en af te sluiten. En weer anderen gaan het liefst zo snel mogelijk over tot de orde van de dag.

En nu we het er toch over hebben, even een kleine herinnering: vergeet je eigen behoefte niet na afloop van een spanking.

5. Maak gebruik van een stopwoord

Zoals je waarschijnlijk al weet, is een stopwoord een woord dat je vrouw en jij samen afspreken en wat je vrouw kan gebruiken om het pak slaag onmiddellijk op te laten houden.

Veel ervaren stellen hebben geen stopwoord omdat ze willen dat het pak op de billen realistisch is en onvermijdelijk. Maar als je nieuw bent in de spanking wereld, dan is het goed om een stopwoord te hebben, totdat je bekend bent met de reacties van je partner en haar pijngrens als ze op haar billen krijgt. En zelfs als je een ervaren spanker bent is het verstandig een stopwoord af te spreken als je iemand voor het eerst over de knie legt, ook hier tot je weet hoeveel iemand kan hebben en hoe ze reageert als ze een pak slaag krijgt.

Jullie stopwoord moet een beetje ongebruikelijk zijn en de kans dat het spontaan gebruikt wordt moet uitgesloten zijn. Bijvoorbeeld ‘stop’ is een slecht gekozen stopwoord omdat wanneer je iemand een stevig pak op haar blote billen geeft, dan zul je partner waarschijnlijk wel een paar keer ‘stop’ horen roepen – ook als ze niet echt wil dat je ermee ophoudt (zie ‘spanking verlangen 3 – volhouden en doorzetten).

In navolging daarop zijn ook ‘niet doen’, ‘het doet zeer’ en zelfs ‘Nee, echt, ik meen het, stop!’ slecht gekozen stopwoorden. Het is niet ondenkbaar dat je vrouw deze woorden zal gebruiken, ook als ze niet echt wil dat het ophoudt.

Goed gekozen stopwoorden zijn bijvoorbeeld ‘granaatappel’ en ‘flamengo’ en ‘bankafschrift’ omdat het niet waarschijnlijk is dat ze deze woorden spontaan zal gebruiken als ze een pak op haar billen krijgt.

Als je vrouw het stopwoord gebruikt, moet je direct stoppen, wat er ook gebeurd en haar de kans duidelijk te maken wat er fout gaat. Vervolgens kunnen jullie samen besluiten of het pak laag voortgezet wordt of niet.

6. Weet wat je moet doen in geval van een emotionele uitbarsting

Een emotionele uitbarsting is een heftige uitbarsting van emotie die bewerkstelligd wordt door een pak slag. Dergelijke reacties vinden vaak hun oorsprong in de jeugd en zijn dikwijls het gevolg van mishandeling of seksueel misbruik en worden door een pak op de billen naar de oppervlakte gebracht.

Emotionele uitbarstingen zijn ernstig en moeten serieus genomen worden wanneer ze zich voordoen. Voor een lijst van mogelijke reacties en een discussie over de link tussen vroegere mishandeling en spanking, verwijs ik naar de bijlage.

Laten we maar doorgaan naar het volgende spanking verlangen…

SPANKING VERLANGEN 3…  DOORZETTEN & VOLHOUDEN

Een van de meest hemeltergende en frustrerende ervaringen voor je vrouw is om moeten gaan met de onzekerheid of je je wel aan je belofte zult houden haar op haar billen te geven, zowel in het algemeen alsook in specifieke situaties waarin je haar een pak slaag hebt aangezegd. De meest voorkomende klacht die vrouwen hebben in relatie tot spanking is:

‘Hij heeft me een pak op mijn billen beloofd, maar doet het niet’.

Je hebt waarschijnlijk meteen in de gaten dat deze klacht te maken heeft met de verwachting van je partner dat spanking even belangrijk voor jou moet zijn als het voor haar is. En ze gaat ervan uit dat wanneer dit zo is dat je haar belofte haar een pak op haar billen te geven ook nakomt.

We hebben het natuurlijk al gehad over haar verwachtingspatroon dat je spanking even belangrijk zult vinden, zeker in het begin, niet realistisch is. Desalniettemin is het zo dat wanneer je haar niet vaak genoeg over de knie legt en je niet aan je belofte houdt haar een pak slaag te geven, dan zul haar waarschijnlijk ernstig teleurstellen en zullen jullie beiden gefrustreerd raken.

Dit houdt in dat je een manier zult moeten vinden om geloofwaardig over te komen wanneer het op spanking aankomt – en tegelijkertijd moet zorgen dat het je niet meer tijd en energie gaat kosten die je bereid bent te investeren. Mocht dit dwingend op je overkomen, luister dan even. Het is namelijk niet zo erg als het klinkt. Als je eenmaal in de gaten hebt waarom consequent zijn en volhardend zijn zo belangrijk voor haar is, dan kun je hier met een minimale inspanning aan tegemoet komen.

Laten we eens kijken waarom consequent zijn en volhardend zijn zo belangrijk voor haar is en hoe het voor haar voelt wanneer dit achterwege blijft.

Consequent en volhardend zijn met betrekking tot spanking betekent ruw genomen dat wanneer je je vrouw laat weten dat ze een pak op haar billen tegemoet kan zien, dat je dit ook zonder uitzondering doet.

Dit klinkt waarschijnlijk logisch. Het is namelijk in iedere relatie belangrijk dat je je aan je beloftes houdt, of dit nu een persoonlijke of een zakelijke relatie betreft en over spanking gaat of niet.

En wanneer het spanking betreft, door de angst om afgewezen te worden is het extra belangrijk dat je je aan je woord houdt.

Zoals we al eerder genoemd hebben, een belangrijk deel van waarom spanking zo belangrijk voor haar is,  is waarschijnlijk omdat een pak op haar billen er voor zorgt dat ze zich veilig en geliefd voelt. En om zich veilig en geliefd te voelen is het belangrijk dat je je betrouwbaar opstelt en je aan je woord houdt. Wanneer je zegt haar een pak op haar bips te zullen geven, dan wil ze erop kunnen vertrouwen dat dit ook het geval is.

Daar tegenover staat, wanneer je zegt haar een pak op haar billen te zullen geven en dit vervolgens niet doet, dit haar angst en onzekerheid of je het wel leuk (of het naar haar idee waarschijnlijk vervelend en een nutteloze bezigheid) vindt haar over de knie te leggen, zal aanwakkeren.

Om dit te begrijpen moet je het maar eens vergelijken met wanneer iemand anders je iets beloofd wat heel belangrijk voor je is en het vervolgens niet nakomt, jij je ook verraden en in de steek gelaten voelt.

We zullen het straks ook gaan hebben over hoe belangrijk het voor haar is om toe te kunnen leven naar een pak slaag wat haar in het vooruitzicht gesteld is. Om er goed naar toe te kunnen leven is het heel belangrijk dat ze er van op aan kan dat je doet wat je gezegd hebt. Het is namelijk lastig om naar iets toe te leven als je er niet zeker van bent of het wel gaat gebeuren.

Dat kan wel zijn, zul je denken, dat is voor te stellen als je uit kijkt naar iets leuks. Maar wat wanneer haar een flink pak op haar blote bips te wachten raar, iets wat pijnlijk en onaangenaam is en het gevolg van haar misdragingen?

Het klinkt misschien gek dat iemand teleurgesteld zal zijn wanneer haar straf niet doorgaat. Toen we kinderen waren hoopten we tenminste altijd dat onze ouders zouden vergeten dat we huisarrest hadden en waren we in het algemeen bekeken blij als we iets heel vervelends niet hoefden te doen.

Tja, om te beginnen, vergeet niet dat de pijnlijke en schaamtevolle elementen van een pak op haar billen onderdeel zijn van de opwinding van de ervaring (meer over schaamte volgt later) en worden daarmee niet noodzakelijk als negatief of vervelend gezien zoals wel het geval zou zijn bij mensen die niets met spanking hebben.

In de tweede plaats: als ons een straf stond te wachten en onze ouders vergaten het, dan voelden we ons, ook al waren we ons dat niet bewust, onveilig. Als onze ouders niet eens iets konden houden wat ons op dat moment heel erg bezig hield, betekende dat misschien wel dat ze ons helemaal niet zo belangrijk vonden. En als ze niet op hun woord te vertrouwen waren als het op straffen aankwam, dan zouden ze dat waarschijnlijk ook wel niet doen als het iets leuks betrof.

Om te zorgen dat er vertrouwen ontstaan in een spanking relatie is consequent zijn een belangrijke factor om aan een van haar verlangens tegemoet te komen, ‘het in gespannen afwachting zijn’. We zullen hier later uitgebreid op terugkomen, maar geven nu al vast een voorproefje.

Het ‘in gespannen afwachting zijn’ speelt zich af vanaf het moment dat je tegen haar zegt dat ze een pak op haar blote bips gaat krijgen tot het moment dat het pak slaag begint.

Bij spanking is ‘het in gespannen afwachting zijn’ waarschijnlijk voor haar veel belangrijker dan het voor jou is. Wanneer je haar een pak op haar billen in het vooruitzicht stelt (zoals bij: ‘wacht maar tot we thuis zijn’) dan ben jij waarschijnlijk in staat om gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Maar dat geldt voor haar heel anders.

Vanaf het moment dat je gezegd hebt dat ze op een pak op haar billen kan rekenen, dan zal zij vanaf dat moment aan weinig anders meer kunnen denken.

Ze zal zenuwachtig worden en zich afvragen hoe zeer het gaat doen en zal denken aan de schaamte die het teweeg zal brengen. Dat kriebelende, nerveuze gevoel in haar buik terwijl ze in afwachting is van een pak op haar billen is een van de belangrijkste momenten van het pak slaag. In feite is het ‘in gespannen afwachting zijn’ een soort voorspel voor het pak slaag, wat het gebeuren een stuk waardevoller en opwindender maakt.

Dat is de positieve kant van het ‘in gespannen afwachting zijn’. De negatieve kant is dat totdat ze zeker weet dat je altijd doet wat je beloofd, een deel van haar onzeker zal zijn of het allemaal wel door gaat. Een klein stemmetje in haar zal haar waarschuwen niet al te veel hoop te hebben, dat je het waarschijnlijk zult vergeten en dat het allemaal op een teleurstelling zal uitlopen.

Als de tijd dat ze een pak op haar billen zal krijgen steeds dichterbij komt, en jij nog steeds doet of er niets aan de hand is, zal de angst dat je het zult vergeten steeds verder toenemen en zal ze steeds minder kunnen genieten van het mooie, opwindende gevoel van ‘in gespannen afwachting zijn’. En wanneer de tijd van het afgesproken van het pak slaag aanbreekt en er gebeurd nog steeds niets, dan zal de spanning torenhoog oplopen. Al haar onzekerheden en angsten zullen een gevoel van teleurstelling en vernedering veroorzaken.

Nu zul je denken dat dit een lastig probleem is om op te lossen. Waarom herinnert ze je er gewoon niet aan dat ze een pak op haar billen gaat krijgen? Geen probleem, toch?

Fout. Een groot probleem. Om heel veel verschillende redenen wil zij je er helemaal niet aan herinneren.

Om te beginnen: jou eraan herinneren kent een risico. Vanuit haar gezichtspunt is het vergeten van het pak op haar billen een signaal, terecht of niet terecht, dat haar behoefte je niets kan schelen, dat je denkt dat haar verlangen naar een pak slaag belachelijk is en dat je liever had dat ze er nooit over begonnen was. Ze denkt dat wanneer zij je eraan moet herinneren, haar grootste angst uit zal komen. En spanking zal waarschijnlijk zo belangrijk voor haar zijn, maar tegelijkertijd te persoonlijk om het risico te lopen op zo’n rechtstreekse afwijzing.

In de tweede plaats zal het jou moeten herinneren in haar beleving de spanning eraf halen. Voor haar zal veel van de charme van een pak op haar billen zitten in het onafwendbare en van wat wel ‘uit vrije wil, maar niet vrijwillig’ genoemd wordt, wat inhoudt dat ondanks dat ze wil dat het gebeurd, ze er niet om wil vragen om het zo echt mogelijk te doen lijken. (we komen hier later bij het vijfde verlangen op terug).

Om de nervositeit en de knoop in haar maag op een voor haar bevredigende manier weg te nemen en over te gaan in ‘niets meer te willen hebben’ en in de overgave waar ze naar verlangd, moet ze het geen keus meer te hebben omtrent het pak slaag. Zou ze zelf kiezen voor een pak op haar billen, dan zou ze nog steeds de regie over de situatie voeren. En ze wil alles behalve de regie hebben.

Het goede nieuws is dat er manieren zijn om haar te laten weten dat je het niet vergeten bent, waardoor alles wat hierboven beschreven staat niet van toepassing is. We zullen ze bespreken, maar voor we dat doen zullen we nog een andere valkuil onder de loep nemen waardoor het consequent zijn in het gedrang komt.

In het verlengde van het niet vergeten van een pak slaag en altijd je belofte na te komen, is het ook belangrijk om haar nooit aan haar straf te laten ontkomen. Genade en soepelheid zijn waardevolle zaken in het alledaagse leven, maar wanneer het aankomt op een pak op de billen van je partner, zal ze deze niet echt weten te waarderen.

Ook dit gaat terug naar onze jeugd. Als we straf verdiend hadden, hoopten de meesten tot op zekere hoogte dat onze ouders het op het laatste moment met een waarschuwing zouden afdoen. Maar aan der andere kant, en nogmaals, hier zijn we ons waarschijnlijk niet van bewust geweest, was de straf ook een teken dat onze ouders genoeg van ons hielden om grenzen te stellen. Ons er mee weg laten komen, was ook een signaal dat we niet belangrijk genoeg waren om zich druk over te maken.

Je partner denkt er waarschijnlijk net zo over. Als je haar een pak op haar billen in het vooruitzicht gesteld hebt en haar even later laat weten dat je haar er mee weg laat komen dan moet je niet denken dat je haar een plezier doet. Je bevestigd alleen maar haar gevoel dat je het helemaal niet leuk vindt haar over de knie te leggen, dat je denkt dat het stom is en dat je daar liever je tijd en energie niet aan wilt besteden.

Mocht je er al genoeg van krijgen steeds te moeten horen dat je partner alsmaar denkt dat je niet genoeg aandacht voor haar hebt, dan is het tijd om je eraan te herinneren aan iets wat we eerder gezegd hebben: omdat onze samenleving zo moeilijk doet over een volwassen vrouw die naar een pak op haar blote billen verlangd, heeft ze hele goede redenen om bang te zijn voor jouw reactie. Wanneer je haar laat zien dat je haar niet afwijst of belachelijk maakt, dan zal haar overgevoeligheid langzaan verdwijnen en zal ze er steeds meer vertrouwen in krijgen dat je het echt meent.

Maar nu terug naar waarom je vrouw niet aan een pak op haar bips wil ontkomen…

Bedenk dat wanneer een volwassen vrouw een pak op haar billen wil en hier vervolgens aan ontkomt, ze eigenlijk niet krijgt waar ze naar verlangd. Om je een idee te geven welk gevoel het teweeg brengt, moet je je het volgende maar eens voorstellen:

Je neemt een mooie vrouw mee uit eten – een vrouw die je eerder al duidelijk heeft laten merken dat ze na het eten graag met je naar bed wil. De hele avond heb je al dat heerlijke, kriebelende gevoel over wat gaat komen en heb je gefantaseerd over de seks die jullie zullen hebben. De erotische spanning tussen jullie beiden is de hele maaltijd voelbaar. Alles voelt extra speciaal vanwege het gezamenlijke gevoel ‘over wat jullie te wachten staat’. (daar hebben we dat gevoel weer!)

Bedenk nu dat je jullie samen bij haar flat arriveren. De spanning bereikt een hoogtepunt. Je hart gaat als een bezetene tekeer en het bloed stroomt al naar een zekere plaats. Je bent er helemaal klaar voor. En dan zegt ze: ‘Ik heb heerlijk met je gegeten. Je bent een fijne kerel en ik mag je graag. Dus, om je een plezier te doen, heb ik besloten dat je niet met me naar bed hoeft te gaan’.

Je zult vrijwel zeker denken, ‘Niet hoeven? Maar ik wil niets liever!’ Zo zal je partner zich ook ongeveer voelen wanneer je haar aan een pak op haar blote billen laat ontkomen. De spanning voorafgaand aan een pak op haar billen zal voor haar ongeveer hetzelfde voelen als de spanning die jij hebt voorafgaand aan die vrijpartij. Doordat je haar ermee weg laat komen, zal haar net zo gefrustreerd achterlaten als jij in die denkbeeldige date uit ons voorbeeld.

Je kunt haar heel eenvoudig laten zien dat je begrijpt hoe belangrijk spanking voor haar is: beloof nooit iets wat je niet waar kunt maken. Als je zegt dat ze een pak op haar billen gaat krijgen, doe dat dan ook en doe het binnen een redelijke termijn. (‘Redelijk’ hangt een beetje van jullie individuele situatie af, dat er hoogstens een paar dagen, maar ideaal gesproken een stuk minder moet zitten tussen het moment dat je haar laat weten dat ze een pak op haar billen krijgt en de uitvoering ervan).

Ten slotte nog een opmerking over betrouwbaarheid:

Het is niet voldoende om soms betrouwbaar te zijn. Om een gevoel van vertrouwen bij je vrouw te creëren moet een pak slaag altijd op de beloofde tijd uitgevoerd te worden, althans veruit de meeste.

Om het te begrijpen kun je het met een wekker vergelijken. Je vertrouwt op je wekker om altijd op tijd op je werk te zijn. Niet om dat meestal te zijn, maar iedere dag opnieuw. Als de wekker je eenmaal in de steek heeft gelaten, dan zul je waarschijnlijk niet zoveel vertrouwen meer in die wekker hebben, ook al wekt hij je in de meeste gevallen wel op tijd.

Als je die vergelijking doortrekt naar je belofte om haar meestal wel een pak op haar billen te geven, en jij bent die onbetrouwbare wekker, dan zul je een gevoel van onzekerheid bij je partner veroorzaken, in plaats van een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Natuurlijk, iedereen maakt fouten, en zult vast wel eens vergeten dat je haar een pak op haar billen toegezegd hebt. Als dit gebeurd, is het niet het einde van de wereld, maar moet je de aangebrachte schade wel herstellen. Oprechte verontschuldigingen, en de uitspraak dat je best begrijpt hoe belangrijk het is dat spanking iets van jullie samen is en natuurlijk het geven van het vergeten pak op de billen, zullen het beschaamde vertrouwen weer herstellen.

Goed, zul je denken, ik begin het te begrijpen. Me aan mijn beloftes houden. Maar ik heb een druk leven en het geven van een pak slaag heeft niet mijn grootste prioriteit. Wat staat me dan te doen?

Het goede nieuws is dat er altijd manieren zijn om haar dat pak op haar billen te geven, ook als je een druk leven hebt, een volle agenda en spanking niet je grootste prioriteit heeft. Hier zijn een paar zaken die voorkomen dat je haar teleurstelt…

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

1. Doe geen beloften die je niet waar kunt maken

Dit is niet echt een oplossing, maar het helpt wel. Zeker als een stel nog maar net met spanking begonnen is, dan is er altijd de neiging om ermee op de loop te gaan en heel vaak een pak op de billen te geven of er een te beloven. Het is wel te vergelijken met seks in het begin van een relatie. Het komt uiteindelijk wel weer tot rust, maar in het begin is het veel en vaak. Omdat ze opgetogen is dat ze eindelijk het pak op haar billen krijgt waar ze altijd naar verlangd heeft en in jouw verlangen de held te zijn die haar geeft wat ze graag wil, ben je wellicht geneigd haar te beloven dat je haar heel vaak op haar billen zult geven. Veel vaker dan realistisch is.

Om zaken nog ingewikkelder te maken, als het nieuwe er wat af gaat en je haar steeds minder een pak op haar bips geeft, zal ze dit waarschijnlijk zien als een teken dat je er toch niets aan vindt of dat zij het niet goed doet.

Om het allemaal zo gemakkelijk mogelijk te houden en te zorgen dat zij zich niet onveilig of in de steek gelaten gaat voelen, is het goed om rustig aan te beginnen en een frequentie te hanteren die je ook vol kunt houden.

Bekijk jullie beide agenda’s om dit te doen. Als je een drukke baan hebt en af toe krappe deadlines moet halen, waardoor je veel moet overwerken of zelfs regelmatig in het buitenland zit, dan zul je waarschijnlijk veel meer tijd aan spanking kunnen besteden dan wanneer je omstandigheden er anders uitzien.

Wanneer je haar een pak op haar bips in het vooruitzicht stelt, bedenk dan of je daar wel de tijd voor hebt. Als je een drukke periode op je werk doormaakt en je tijd en je energie zijn beperkt, dan is de kans wellicht groot dat je vergeet of niet eens in de gelegenheid bent om het uit te voeren. (Aan de andere kant kan het ook een heel goed moment zijn, want zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, kan de spanker net zo als de spankee de nodige stress kwijtraken bij een spanking).

2. Zet het pak slaag in je agenda

Als je een agenda voert of een outlook agenda waar allen jij toegang toe hebt, overweeg dan om een pak slaag in de agenda te zetten, zodat je het niet kunt vergeten. En zelfs wanneer deze agenda niet alleen door jou gebruikt worden zou je het met een code aan kunnen geven die allen jij kent.

Als je partner en jij samen wonen en jullie hebben een kalender, whiteboard of een ander communicatiemiddel in jullie keuken, slaapkamer, badkamer, enzovoort hangen waar jullie veilig over spanking kunnen schrijven zonder dat de kinderen of huisgenoten het zien, dan zouden jullie het hierop kunnen schrijven. Bijkomend voordeel hiervan is dat de spanning (het goed soort spanning wat we beschreven) flink opgevoerd worden, wanneer ze ‘billenkoek’ op moet schrijven op een plaats waar jullie het iedere dag zien staan. Iedere keer dat ze het ziet staan, dan zal ze waarschijnlijk een kriebel in haar buik voelen.

3. Maak ere en ritueel van dat ze je moet helpen herinneren dat ze een pak op haar bips moet hebben

Zoals we al zeiden, je vrouw vragen om je er aan te herinneren dat ze een pak slaag moet hebben, is geen goed idee. Het geeft haar het idee dat je niet zo geïnteresseerd bent in haar verlangen en dat je iets wat belangrijk voor haar is niet kunt onthouden.

Maar dat geconstateerd hebbende, dat je haar niet expliciet kunt vragen je eraan te herinneren, wil niet zeggen dat je haar niet kunt vragen dit op een meer subtiele manier te doen.

Als jullie bijvoorbeeld samen wonen, dan zou je haar op het moment dat je haar een pak op haar billen in het vooruitzicht stelt, kunnen laten weten dat ze je op het afgesproken tijdstip de paddel (of de riem of haarborstel) komt brengen. Door dit te doen verzeker je je ervan dat ze je eraan herinnert, maar door de herinnering aan het pak slaag zelf te koppelen geeft het minder de indruk dat je het doet omdat je het anders zult vergeten. En net zoals noteren van het pak slaag op de kalender, zal het moeten overhandigen van het strafinstrument waarschijnlijk bijdragen aan het gevoel van opwinding en schaamte.

Een waarschuwend woord: ‘het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat je bij de ‘breng me op het afgesproken tijdstip de paddel’ aanpak wel moet zorgen dat je op het afgesproken tijdstip thuis bent. Je zult begrijpen dat ze zich in de steek gelaten voelt dat jij op het moment dat ze de paddel moet brengen, met je vrienden in de kroeg zit.

Om te zorgen dat je er bent als ze de paddel bij je moet brengen, zou je kunnen overwegen het te koppelen aan een gebeurtenis en niet aan een tijdstip. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ‘Als ik thuis kom van het werk, dan verwacht ik dat me met de paddel op me zit te wachten’ of ‘Op de ochtend dat ik thuis kom van mijn zakentrip, dan biedt je jezelf aan voor een pak op je billen’. Op deze manier hoef je je niet druk te maken om een bepaalde tijd. Wanneer je thuiskomt van je zakenreis is de tijd om naar je toe te komen.

In aansluiting hierop, houd in gedachten dat je niet voor haar klaar hoeft te zitten op het moment dat ze je de paddel komt brengen. Als je nog met je werk bezig bent of de krabt zit te lezen, dan kun je haar laten weten dat ze in de slaapkamer op je moet wachten. (Om het spannender voor haar te maken kun je haar de opdracht in de hoek te gaan staan met haar broek naar beneden of dat ze over het bed gebogen moet staan terwijl ze op je wacht). Door haar een poosje te laten wachten in een beschamende houding zal de spanning bij haar doen toenemen, waardoor het hele gebeuren een stuk bevredigender voor haar wordt.

Laten we het nog eens hebben over hoe belangrijk de spanning van ‘wat haar te wachten staat’ voor haar is…

SPANKING VERLANGEN 4… SPANNING (& NERVOSITEIT)

‘Het in gespannen afwachting zijn’ is het resultaat van Verlangen 3 en het consequent uitvoeren als een pak slaag is aangezegd. Er is maar weinig in de wereld van de spanning wat je vrouw zo gewillig en gepassioneerd kan maken als de kracht van ‘het in gespannen afwachting zijn’.

De kracht van ‘het in gespannen afwachting zijn’ is natuurlijk iedereen wel bekend die iets voor de boeg heeft. Het meest duidelijke voorbeeld is het ‘het in gespannen afwachting zijn’ wanneer je zin hebt om seks te hebben.  Maar ook wanneer je op vakantie gaat, kaartjes hebt voor een groot popconcert of bij de eerste werkdag op je nieuwe baan. Steeds wanneer er een tijdspanne zit tussen iets wat je graag wilt en het tijdstip waarop je het werkelijk krijgt, dan is er sprake van ‘in gespannen afwachting zijn’

In veel gevallen, kun je een beetje zenuwachtig zijn. Je kunt je zorgen maken over je seksuele prestatie en of je wel een goede minnaar bent of niet, je kunt aan beetje gespannen zijn als je naar het buitenland reist en of je je nieuwe baan wel kunt waarmaken.

Wanneer het op spanking aankomt, speelt ‘het in gespannen afwachting zijn’ zich af vanaf het moment dat je haar gezegd hebt dat ze een pak op haar billen gaat krijgen tot het moment dat ze dit ook werkelijk krijgt. En ‘het in gespannen afwachting zijn’ is het gevoel dat ze krijgt wanneer ze eraan denkt hoeveel pijn het gaat doen en dat ze zich zal schamen. Hoe meer ze ‘in gespannen afwachting’ is, hoe nerveuzer ze zal zijn.

Voor veel mensen die een pak op hun billen willen is ‘het in gespannen afwachting zijn’ (en het nerveuze gevoel wat dat oproept) het belangrijkste onderdeel van het hele gebeuren. De gevoelens die voorafgaand aan een pak op de billen naar boven komen zijn erg intens en plezierig. We voelen vlinders in onze buik als we denken aan het pak op de bips dat we gaan krijgen, hoe het zal voelen, hoe zeer het zal doen, enzovoort, zijn vaak nog belangrijker dan het pak slaag zelf. (Niet dat het pak op de billen zelf niet belangrijk is. We willen het natuurlijk wel echt beleven als we ons er eerst een poos druk over hebben lopen maken).

Om te begrijpen hoe dit ‘in gespannen afwachting zijn’ voelt voor onze partner, bedenk dan dat spanking iets is waar jij je soms eventjes mee bezig houdt, het daarna weer van je afzet en overgaat tot de orde van de dag. Maar voor je vrouw is spanking het belangrijkste waar ze zich doorgaans mee bezig houdt.

Zo kun jij haar bijvoorbeeld zeggen dat ze een pak op haar bips tegemoet kan zien om het vervolgens volledig van je af te zetten, maar er is een grote kans dat zij aan niets anders meer kan denken (zeker niet aan het begin van jullie spanking relatie) totdat je haar dat pak slaag ook werkelijk geeft. En het is de spanning van wat haar te wachten staat die een belangrijke rol voor haar speelt.

Om te zien hoe belangrijk ‘het in gespannen afwachting zijn’ voor haar is, hoef je maar een spanking gerelateerde verhaaltjes op internet te lezen. Vooral in verhalen die op vrouwen gericht zijn. Je zult je erover verbazen dat in de meeste van deze verhalen het pas slaag nog de minste ruimte inneemt. Veel belangrijk is de aanloop naar het pak op de billen, hetgeen ze uitgehaald heeft om een pak op haar bips te verdienen, gevolgd door het ‘het in gespannen afwachting zijn’ en het nerveuze gevoel van de hoofdpersoon terwijl ze wacht tot het pak slaag gaat beginnen, welke minutenlang, urenlang en in sommige gevallen zelfs dagenlang aanhoudt.

Zoals met de meeste dingen rondom spanking is er geen juiste hoeveelheid spanning vooraf. De juiste mate van spanning vooraf verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie.

Je kunt de spanning tot een hoogtepunt op willen voeren of je kunt een eind aan haar lijden willen maken door het pak op haar billen te laten beginnen – het belangrijkste is dat je weet hoe zij zich voelt. Hoe hoog je de spanning voor een pak op haar bips opvoert is minder belangrijk dan het besef dat deze spanning belangrijk voor haar is.

Een spanker die het belang van de spanning van ‘het in gespannen afwachting zijn’ kent is bezig zich tot een goede spanko! Als je eenmaal in de gaten hebt hoe je met die spanning kunt spelen, dan heb je de mogelijkheid om haar spanning als een violist te bespelen, haar te plagen, de lengte van de spanning van spanking tot spanking te laten verschillen en te zorgen dat ze op is van de zenuwen als het pak op haar billen begint.

Hieronder staan een aantal suggesties hoe je de spanning voor een pak slaag kunt opvoeren…

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

1. Varieer de tijd tussen de keren dat ze op haar billen krijgt

‘Het in gespannen afwachting zijn’ werkt het beste wanneer er variatie wordt aangebracht. Door de tijd tussen de aanzegging en het pak slaag te laten verschillen is de beste manier om een rijk, opwindend en spannend spanking leven met je partner te ontwikkelen.

Soms is het bijvoorbeeld spannend en past het in de situatie om geen tijd te laten zitten tussen de aanzegging en het pak slaag zelf. ‘Zo’n ‘boter bij de vis’ spanking kunnen spannend en spontaan zijn door haar gewoon over de knie te leggen of over de leuning van de bank te laten buigen en haar een pak op haar bips te geven onmiddellijk nadat ze zich misdragen heeft. En als je deze spontane gebeurtenissen afwisselt met keren dat er meer tijd is om de spanning op te kunnen voeren (‘wacht maar tot we thuis zijn’) dan straal je naar haar uit dat ze in handen is van een spanker die weet wat belangrijk voor haar is.

2. Stel haar een datum en/of een tijdstip in het vooruitzicht waarop ze een pak slaag krijgt

Om ‘in gespannen afwachting zijn’ zijn magische werking te laten doen en haar voor te bereiden op het pak op haar billen, is het belangrijk dat ze weet wanneer ze over de knie gaat. Dit betekent dat je ideaal gesproken precies laat weten wanneer een en ander staat te gebeuren.

Als je haar een pak slaag aanzegt en niet zegt wanneer dit staat te gebeuren, dan zal ze in plaats van die opgewonden spanning te voelen, zich constant afvragen of ze het wel zal krijgen en of je het niet zult vergeten.

Om haar gevoel te kunnen begrijpen, moet je maar eens aan seks denken. Als je partner je een romantische avond beloofd, laten we zeggen over drie dagen, dan heb je drie dagen een spannend gevoel over wat zal volgen. Als je hetzelfde beloofd, zonder erbij te zeggen wanneer deze avond zal zijn, dan zul je er veel minder plezier aan beleven.

Nog erger is het wanneer jet het idee hebt dat ze je voor het lapje houdt en dat ze helemaal geen seks met je wil, omdat ze niet duidelijk is wanneer deze romantische avond zal volgen.

Het precieze tijdstip hoeft ook niet al te letterlijk genoemd te worden. In plaats van bijvoorbeeld te zeggen, je gaat vanavond om tien uur een pak op je billen krijgen, klinkt wel heel formeel, je zou ook kunnen zeggen, ‘vanavond voor we naar bed gaan krijg je een pak op je blote bips’. Het is belangrijk voor haar en haar gevoel voor veiligheid dat je haar dat pak slaag ook echt geeft en voor haar behoefte  aan de spanning vooraf is het alleen maar belangrijk dat ze het gevoel heeft dat het ook echt gaat gebeuren.

3. Zorg dat de tijd waarin de spanning wordt opgebouwd niet te groot wordt

Deze ligt erg dicht bij de eerste tip.

Hoewel ‘het in gespannen afwachting zijn’ belangrijk voor haar is, zal een te grote tijdspanne tussen de aanzegging en het werkelijke pak op haar billen ervoor zorgen dat het fijne nerveuze gevoel vooraf veranderd in chagrijn omdat ze bang is dat je het erbij laat zitten en ze helemaal niet over de knie gaat.

Bedenk (alweer!) ze in het begin erg onzeker is over de behoefte die ze met je gedeeld heft en zal erg scherp zijn op signalen dat je er helemaal heen interesse in hebt. Te lang wachten met het toegezegde pak op haar bips geeft haar ruim de tijd om tot de conclusie te komen dat je het erbij laat zitten omdat je er geen zin in hebt.

4. Voor de spanning op om haar te plagen

Zodra je de kracht van het ‘in gespannen afwachting zijn’ hebt leren kennen, kun je het gebruiken om je vrouw als een viool te bespelen… plagen, verleiden, de spanking tot een ongekende hoogte opstuwen voordat je haar een pak op haar blote billen geeft.

Je kunt dit op een subtiele manier doen door haar eraan te herinneren dat ze een pak op haar bips gaat krijgen. Fluister maar eens voor een formeel etentje in haar oor dat ze later op de avond een pak op haar billen gaat krijgen… of stuur haar een e-mail met de boodschap dat het pak op haar billen dat haar te wachten staat, niet voor de poes zal zijn.

Je kunt de spanning op blijven voeren tot het moment dat het pak slaag gaat beginnen. Overweeg eens, om haar naar de slaapkamer te sturen en daar te wachten op het pak slaag – misschien in de hoek staand of over het bed buigend – en wacht een paar minuten voor je naar haar toegaat om de spanning wat verder op te voeren voor je haar uiteindelijk geeft wat ze wil.

Laten we het over het volgende Spanking Verlangen hebben…

SPANKING VERLANGEN 5… ECHTHEID

Vaak zullen vrouwen die hun verlangen naar een pak op hun billen verlangen, het word ‘echt’ gebruiken, ze willen een ‘echt’ pak op hun bips. Als je deze artikelen leest, is er een grote kans dat je vrouw ook een ‘echt’ pak op haar billen wil.

Wat is een echt pak op de billen? Tja, net als schoonheid is ‘echt’ een subjectief begrip. Wat echt is voor de een, is niet genoeg echt (of juist veel te echt) voor de ander. Dus om te bepalen wat een echt pak slaag inhoudt, kijken we eerst maar wat het juist niet inhoudt. Een echt pak op de billen is waarschijnlijk geen speels pak slaag. Een speels pak slaag hoeft niet zozeer pijn te doen, maar is bedoeld om wat te plagen. Ze veroorzaakt geen blauwe plekken en je vrouw zal niet hoeven huilen. En ze veroorzaken in het algemeen niet die nerveuze spanking vooraf. Een speels pak slaag zal over het algemeen dienen als een seksueel voorspel.

Een echt pak slaag zal over het algemeen geen erotisch spelletje zijn (hoewel er best erotische elementen in zitten). Een erotische spanking – of verwijzingen daar naar – zijn vaak te zien in films, muziek clips en glossy tijdschriften. Ze kunnen er behoorlijk theatraal uitzien. De mensen die ze toedienen zijn vaak gekleed in zwart leer, compleet met handboeien, kettingen, opengewerkte bh’s. Het pak slaag zelf ziet er geregisseerd uit en worden rollen vertolkt van, laten we zeggen, onderdanige en meester, slavin en sultan, enzovoort.

Er is natuurlijk helemaal niets mis een speels of een erotisch pak slaag. Ieder zijn meug! Maar het is heel waarschijnlijk dat wanneer je partner je om een pak op haar billen vraagt, dat ze geen speelse of erotisch bedoelde klappen wil, maar een ‘echt’ pak slaag.

Nu we hebben gedefinieerd wat het niet is, gaan we eens kijken naar wat het waarschijnlijk wel is.

Om te beginnen doet een echt pak slaag over het algemeen zeer. Zelfs een mild pak op de billen doet meer pijn dan je zou vermoeden. Een echt pak slaag doet vaak zo zeer dat je partner ervan moet huilen en laat vaak rode en blauwe plekken na die een paar uur later of zelfs een paar dagen later nog te zien zijn.

In aansluiting daarop is een echt pak slag over het algemeen beschamend – en daarmee is de schaamte (zie we in het volgende onderdeel zullen bespreken) een belangrijk deel van een pak op de billen.

Een echt pak slaag wordt vaak (maar zeker niet altijd) gegeven voor een echte misstap die je vrouw heeft begaan. Die misstap kan een ernstige zijn of een speelse, maar in beide gevallen wordt een echt pak slaag om een bepaalde reden gegeven, in plaats van zomaar of uit seksueel plezier.

Tenslotte en misschien wel het meest belangrijke, een echt pak slaag bevat vaak veel meer dan het pak op de billen alleen. Er is over het algemeen een ritueel die aan een pak slaag voorafgaat en een vergelijkbaar ritueel wat op een pak op de bips volgt.

Om het belang van een ritueel om een ‘echte’ spanking sessie neer te zetten duidelijk te krijgen moet je maar eens denken aan een traditionele kerstmaaltijd. Voor de meeste mensen is de kalkoen het belangrijkste van de maaltijd. Maar als je alleen een kalkoen op tafel zou zetten, zonder de dekschalen, de vulling, de gevulde aardappelen, de cranberrysaus en de kaarsen, dan zou het een saaie dis zijn, hoe lekker de kalkoen ook was!

Om van de vergelijking van de kalkoen over te stappen naar een pak slaag, moet je het slaan op de billen zien als de kalkoen. Het slaan op de billen is weliswaar het belangrijkste element van het pak slaag, maar als je er snel even een paar klappen op geeft en dan snel overgaat tot de orde van de dag, dan zul je merken dat het jullie beiden snel begint te vervelen. In plaats daarvan zijn voor een rijke, volle, ‘echte’ spanking ervaringen meer zaken nodig. Hoe deze elementen er precies uitzien, verschilt van persoon tot persoon, maar ze zullen in ieder geval de spanning vooraf betreffen en misschien een standje vooraf. Je kunt haar vragen het instrument waarmee je haar op haar billen gaat geven op te halen of je kunt haar vragen speciale kleren aan te trekken. En vrijwel zeker moet je haar de gewenste houding laten aannemen en misschien nog wat met haar kleren doen voor je gaat beginnen.

Na het pak op haar bips heeft ze waarschijnlijk even tijd nodig om weer bij haar positieven te komen – een soort naspel, waar we het eerder over hadden. Het kan zijn dat ze even in de hoek moet staan, een knuffel wil of er kan zijn dat ze na afloop haar excuses voor hetgeen ze misdaan heeft, moet aanbieden. Ook kan het zijn dat ze wil vrijen als een ritueel na afloop.

Punt is dat je vrouw om het een goede ervaring te laten zijn het nodig heeft dat er behalve het pak op haar billen, bepaalde rituelen zowel voor als na het pak slaag aanwezig zijn.

Om kort te gaan, wanneer ze een ‘echt’ pak op haar bips wil, dan wil ze de hele kerstdis.

Om dit nog een beetje ingewikkelder te maken, zelfs wanneer je vrouw je gezegd heeft dat ze gewoon erotische spanking spelletjes wil spelen, is er een goede kans dat ze een ‘echt’ pak slaag wil.

Waarom zou ze je vertellen dat ze erotische spanking spelletjes met je wil spleen terwijl zee en echt pak op haar billen wil? En nu we het er toch over hebben, zou jij niet gewoon de progressief denkende man moeten zijn die je vrouw op haar woord geloofd als ze zegt dat ze iets wil?

Tja, ja en nee. Het probleem is in dit geval dat je partner zich schaamt voor wat ze echt wil.

Speelse billenkoek spelletjes hebben de afgelopen tijd flink aan populariteit gewonnen. Alledaagse tijdschriften, weblogs en boeken over zelfhulp adviseren regelmatig spanking spelletjes te spelen om je seksleven wat op te leuken. Als resultaat hiervan het stempel of taboe afgenomen wat spanking spelletjes in bed betreft.

En erotische billenkoek? Nou, dankzij Madonna en modeontwerpers als Jean-Paul Gaultier, John Galliano and Versace, fotografen als Helmut Newton en anderen die de SM-look uitdragen, zijn erotische spanking spelletjes zelfs in!

Maar een echt pak slaag – dat je broek naar beneden getrokken wordt en je een pak op je billen krijgt tot de tranen over je wangen lopen – tja, dat is nog een behoorlijk taboe in onze samenleving en dus gaat er nog heel wat schaamte mee gepaard!

Dus in plaats van het achterste van haar tong te laten zien en te vertellen dat ze in werkelijkheid een ‘dit is voor je eigen bestwil’ pak op haar blote billen wil, camoufleert ze het een beetje door te zeggen dat ze een onschuldig erotisch spelletje in bed wil.

Maar hoe kun je dan zien dat je vrouw een ‘echt’ pak op haar bips wil in plaats van een erotisch spanking spelletje?

Uiteindelijk is het haar verantwoordelijkheid om te zeggen wat ze nu werkelijk wil, niet de jouwe. Hoe moeilijk en schaamtevol het ook is, zal ze als een volwassen vrouw aan moeten geven wat ze nu eigenlijk wil. En in de tegenhanger van deze artikelen zal in de volgende serie artikelen ‘Hoe krijg ik het pak op mijn billen waar ik naar verlang’ daar uitgebreid aandacht voor zijn.

Maar hoewel het in eerste instantie de volledige verantwoordelijkheid van je vrouw blijft om aan te geven waar haar behoeften liggen, blijft het een feit dat het moeilijk en beschamend voor haar is. En jij zou haar kunnen helpen door een sfeer te creëren die veilig en vertrouwd genoeg voor haar is om met haar verlangen voor de draad te komen. Dit doe je natuurlijk met een paar dingen die we al besproken hebben – haar met respect te behandelen, haar grenzen te respecteren, door naar haar te luisteren, vragen te stellen, enzovoort.

Je kunt haar ook laten ontdekken wat voor soort spanking ze wil, door een beetje haar grenzen op te zoeken als je haar een pak op haar billen geeft. Als ze bijvoorbeeld heeft gezegd dat ze een speels pak op haar bips wil, probeer dan dat speelse een beetje in de richting van echt te laten gaan en kijk hoe ze daarop reageert. Als ze het niet leuk vindt, dan wil ze waarschijnlijk inderdaad alleen maar een speels pak op haar billen. Maar als ze er positief op reageert, dan zit je waarschijnlijk op het goede spoor wanneer je denkt dat ze eigenlijk een echt pak op haar billen wil.

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

Laten we eens aannemen dat je vrouw een ‘echt’ pak op haar bips wil. Compleet met pijn, tranen en zere billen. Hoe geef je haar dat?

1. Doe of je het meent als je haar een pak op haar billen geeft

Een veel voorkomende klacht van vrouwen die een pak op hun billen willen is dat hun partner bang is ze zo hard te slaan als ze willen, omdat ze bang zijn hen pijn te doen.

Maar als je partner een echt pak op haar bips wil, dan wil ze waarschijnlijk ook dat het zeer doet. Je moet door uitproberen er achter zien te komen hoeveel ze wil dat het zeer doet, maar het kan over het algemeen beter een beetje te hard zijn dan te zacht.

Door haar een hard pak op haar billen te geven, laat je haar merken dat je een sterke ‘alpha man’ bent die heel goed in staat is haar een flink pak op haar bips te geven. Zelfs als je haar een beetje te hard zou slaan, dan heeft ze grote waardering voor je werk.

2. Geef haar een standje voor je haar over de knie legt

In de meeste gevallen begint een pak slaag met een standje waarbij de vrouw die een pak op haar billen gaat krijgen duidelijk gemaakt wordt waaraan ze dit verdiend heeft.

Je kunt haar de mantel uitvegen voor iets wat ze werkelijk misdaan heeft of om een verzonnen reden, het is maar waar ze de voorkeur aan geeft.

Houdt een standje serieus, spreek haar streng toe en vermijd seksueel getinte toespelingen die de sfeer alleen maar zullen bederven en haar erop wijzen dat ze een volwassen vrouw is in plaats van een stout meisje die het pak op de billen suggereert.

En tenslotte vindt iedere vrouw het prettig, zelfs als ze streng toegesproken wordt, wanneer dit voor haar eigen bestwil is, omdat je van haar houdt en omdat je het beste met haar voor hebt. Door dit aspect te betrekken bij het standje wat je haar geeft voor je haar een pak op haar billen geeft, bevorder je dat zich tijdens het pak slaag veilig en geliefd voelt.

NOOT: Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken, is dit laatste advies (van haar houden en weten wat goed voor haar is) niet van toepassing, afhankelijk van wat ze zoekt in een pak slaag. (ja, een pak op de billen kent verschillende smaken!).

3. Maak gebruik een instrument.

Het is de bedoeling dat een ‘echt’ pak slaag ook echt zeer doet. Geef je partner een pak op haar billen wat dit ook echt bewerkstelligd.

We zullen het in het volgende hoofdstuk uitgereid over instrumenten hebben, voor dit moment is het genoeg om te zeggen, dat je geen goedkope paddel van waaibomenhout moet aanschaffen of een plastic speelgoed zweepje wat in je handen uit elkaar valt. Zorg dat je over degelijk materiaal beschikt waarmee je een flink pak slaag kunt uitdelen.

Je partner zal er waarschijnlijk zeer mee in haar nopjes zijn.

4. Maak er geen overduidelijk toneelstukje van

Als je partner een ‘echt’ pak op haar billen wil, dan wil ze naar alle waarschijnlijkheid dat jij haar slaat. Ze wil niet dat je je gedraagt als een of andere ster in een pornofilm, een geile piraat of een wrede sultan. Rollenspelletjes en spanking kunnen best samen gaan en je partner en jij kunnen er tot op zekere hoogte ook wel voor kiezen om er eens een paar te proberen, maar als ze je op deze artikelen gewezen heeft, dan is een rollenspel waarschijnlijk niet het eerste wat in haar opkomt als het op een pak op haar billen aankomt.

Je kunt (en moet) best een beetje strenger en autoritairder zijn dan je gewoonlijk bent. Maar tenzij ze je expliciet anders gezegd heeft, dan geeft ze er waarschijnlijk gewoon de voorkeur aan dat je jezelf bent.

5. Neem een pak op haar bips serieus

Eerder is dit hoofdstuk hebben we het gehad over humor in relatie tot billenkoek. Het is ook zo dat humor een belangrijke rol heeft om dingen te relativeren als er iets fout gaat.

Maar over het algemeen gesproken, moet je je best blijven doen, zelfs in het begin als jullie je beiden misschien nog een beetje belachelijk voelen, om serieus te blijven. Bij een ‘echt’ pak op de billen draait het om het afstraffen van misdragingen en daar past geen lach bij.

Na verloop van tijd zul je misschien ontdekken dat een bepaald soort humor wel bij een pak slaag kan horen, maar in het begin zal humor door je vrouw alleen maar gezien worden als dat ze uitgelachen wordt en dat je het hele spanking gebeuren maar belachelijk vindt.

Kortom, zet in het begin je pokerface op.

SPANKING VERLANGEN 6… SCHAAMTE

Aangenomen, dat je partner een ‘echt’ pak op haar billen wil, is het veilig om te stellen dat ‘beschaming’ waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van hetgeen ze naar verlangd.

Voor veel mensen die naar een pak op hun bips verlangen, neemt dit schamen een nog belangrijker plaats in dan de pijn die veroorzaakt wordt. Dat wil zeggen dat een pak slaag wat minder zeer doet maar waarbij schaamte wel een grote rol speelt, als beter ervaren wordt dan een pak op de billen wat behoorlijk zeer doet, maar waarbij schaamte geen rol speelt. (Als beide elementen aanwezig zijn, is dat natuurlijk het beste).

Het is belangrijk om te bedenken wanneer we het over schaamte hebben, dat er verschillende vormen van schamen zijn. Ruw weg genomen heb je een ‘goede’ en een ‘slechte’ vorm van schaamte.

‘Slechte’ schaamte wordt vaak ‘vernedering’ genoemd. Deze vorm van schaamte zorgt dat je vrouw zich schaamt voor haar spanking verlangens en die maakte het waarschijnlijk ook zo moeilijk om je te vragen haar een pak op haar billen te geven. ‘Slechte’ schaamte is het soort schaamte wat ze waarschijnlijk zal voelen wanneer je haar uitlacht vanwege haar spanking gevoelens, of wanneer haar werkgever, haar vriendinnen of haar moeder erachter zou komen dat ze er naar verlangd dat je haar een pak op haar blote billen geeft.

En ‘slechte’ schaamte is het soort schaamte wat ze waarschijnlijk voelt wanneer ze zich (onvermijdelijk) verzet tegen een pak slaag omdat het om de een of andere reden te veel pijn doet (zie ook: ‘over verzet’ verderop in dit hoofdstuk). Kortom, ‘slechte’ schaamte is niet spannend, niet leuk en is hetgeen waarnaar ze op zoek is.

Daarentegen is ‘goede’ schaamte iets wat ze heel graag wil ervaren. ‘Goede’ schaamte is het soort schaamte wat van nature bij een pak op de billen hoort. ‘Goede’ schaamte heft ze zich bijvoorbeeld voorgesteld, toen ze erover fantaseerde hoe ze op school bij de directeur moest komen of wanneer ze er aan dacht dat ze naar boven gestuurd werd om op een pak op haar bips te wachten. Het is het soort schaamte wat ze voelt wanneer je zegt, ‘Ga jij maar eens netjes de haarborstel halen jongedame, jij gaat een flink pak op je blote billen krijgen’. Het is het soort schaamte wanneer wat ze voelt als je haar zegt dat je haar broek naar beneden moet doen of haar rok omhoog en ze zich voorover moet bukken, of wanneer je haar vraagt de slagen netjes mee te tellen en na iedere klap ‘dank je wel’ te zeggen. Het is het soort schaamte wat ze voelt als ze na het pak op haar billen in de hoek moet staan of wanneer ze je de volgende dag haar rode bips moet laten zien.

De manieren waarop ‘goede’ schaamte opgeroepen kan worden zijn legio en voor iedereen verschillend. De belangrijkste boodschap is dat ‘goede’ schaamte een belangrijke plaats in haar beleving is en dat het jouw taak is deze tot stand te brengen.

De grote uitdaging bij schaamte is we er over het algemeen minder gevoelig voor worden als we het regelmatig meemaken. Dat wil zeggen dat iets waar we ons in het begin dood voor schaamden, na verloop van tijd gewoon wordt waardoor we er ons steeds minder voor schamen.

Om te zorgen dat de ‘goede’ schaamte sterk blijft, staan hieronder een paar suggesties hoe je die schaamte kunt aanwakkeren. Bedenk zoals met alles, dat iedereen verschillend is en dat de suggesties hieronder niet voor iedereen in dezelfde mate opgaan. Het is een lijst om mee te beginnen en geen overzicht waarin alle manieren om schaamte op te roepen beschreven staan.

Om een goed effect te bereiken kun je je het beste niet meteen bedienen van alle suggesties die hieronder beschreven worden. Houdt je nog even achter de hand en zet ze in wanneer je het idee hebt dat een pak op haar billen gewoontjes begint te worden.

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

Om te zorgen dat schaamte een grotere rol speelt tijdens een pak op haar bips, zou je de volgende dingen kunnen proberen:

1.Schenk aandacht aan vaste gewoonten voor je haar over de knie legt

Je kunt haar zelf het instrument op laten halen en netjes te vertellen wat ze fout gedaan heft en waarom zee en pak op haar billen gaat krijgen. Je kunt haar zelf laten bedenken hoeveel klappen ze verdiend heeft (vertel haar dat wanneer ze te laag gaat zitten, het aantal klappen verdubbeld wordt). Overweeg eens haar bepaalde kleren aan te laten trekken die de schaamte bevorderen. Dit kan een school uniformpje zijn, een nachthemd of pyjama of wat maar werkt voor jullie. Of, wanneer je haar over het algemeen een pak op de broek geeft, het eens op haar blote bips te doen. Als ze er een hekel aan heeft dit zelf te doen, laat haar dan zelf haar broek naar beneden doen of haar rok omhoog voor je haar over de knie legt. Maar ze kan het ook beschamend vinden wanneer jij dit juist doet, zoals je dit bij een klein kind zou doen.

2. Schenk aandacht aan vaste gewoonten nadat ze op haar billen heeft gehad

Je kunt van haar verlangen dat ze ‘dank je wel’ moet zeggen als ze een pak op haar billen heeft gehad of je kunt haar in de hoek zetten (in haar blote billen). Overweeg eens dat ze een opstel moet schrijven over het pak op haar billen dat ze gekregen heeft en dat jij het aftekent als je het goed genoeg bevonden hebt. Laat haar 100 keer schrijven, ‘Ik heb een pak op mijn blote bips gehad omdat ik…’, terwijl ze met haar zere billen op een harde keukenstoel moet zitten, of stuur haar vroeg naar bed zoals je met een klein kind zou doen. Je zou het pak slaag zelfs kracht bij kunnen zetten door haar huisarrest te geven of privileges in te nemen, als ze een ‘echt’ pak slaag wil.

3. Voeg iets aan het pak slaag toe

Zorg dat ze met twee woorden moet spreken als ze gestraft wordt. Of probeer eens haar de klappen mee te laten tellen en na iedere klap ‘Eén, dank je wel Peter’, enzovoort, te laten zeggen. Als alternatief kun je haar ook na iedere klap de reden te laten herhalen waarom ze een pak op haar billen krijgt. (zoals is, ‘Eén, ik zal niet weer te laat thuis komen’). Wanneer ze tegenwerkt of niet in de goede houding blijft, spreek haar daar dan op aan. Vraag of het zeer doet, en wanneer ze ja zegt, laat haar dan weten dat dit precies de bedoeling is en dat je nog lang niet klaar met haar bent.

Dit zijn paar een paar van de vele mogelijkheden en bedoeld om je een beetje op weg te helpen wat betreft het aanwakkeren van haar gevoel van schaamte. Als je vrouw zich eenmaal een beetje op haar gemak begint te voelen, heeft ze waarschijnlijk wel een paar tips voor je hoe het spannender gemaakt kan worden. En natuurlijk zijn op internet heel veel ideeën terug te vinden in spanking gerelateerde verhalen en weblogs.

SPANKING VERLANGEN 7… JOU HET NAAR DE ZIN MAKEN

Hoeveel je vrouw ook naar een pak op haar billen verlangd, je zult merken dat het moeilijk voor haar is om ervan te genieten zolang ze het idee heeft dat jij het maar niets vindt. Om te vergijpen waarom het voor haar belangrijk is dat jij het fijn vindt haar een pak op haar bips te geven, moet je het maar eens met seks vergelijken.

Hoe fijn je seks ook vindt, het zou waarschijnlijk een stuk minder aangenaam zijn als je zou merken dat je partner dat je partner er niets aan vindt.  Mocht je het gevoel hebben dat zij het niet fijn vindt, dan zou je er zelf ook niet van kunnen genieten.

Zo is het met spanking ook voor je vrouw. Hoe graag ze ook een pak op haar billen wil, als ze het gevoel heeft dat jij het allemaal maar niets vindt, dan zal het ook voor haar moeilijk zijn (zo niet onmogelijk) om ervan te genieten. Als je vrouw het idee heeft dat je er niets aanvindt, dan zal ze waarschijnlijk een gevoel van ‘slechte’ schaamte (waar we het hiervoor over hadden) ervaren. Net zoals het hebben van seks met iemand die het eigenlijk niet wil ervoor zorgen dat je je opgelaten voelt, is het pak op je bips krijgen van iemand die dat eigenlijk niet wil, een absolute afknapper!

Zoals we eerder opgemerkt hebben (‘Wat als je er niets mee hebt’, Hoofdstuk 1), is de kans vrij groot dat wanneer jullie eenmaal begonnen zijn, je het best leuk gaat vinden je vrouw een pak op haar billen te geven. Alleen al de aanblik van haar bips, omhoog gestoken voor jouw plezier, heen en weer bewegend onder de klappen, zal je interesse zonder twijfel aanwakkeren.

‘Er iets mee hebben’ is een ding. Haar laten merken dat dit zo is, is een ander, zeker als zij bang is dat je het alleen maar doet om haar een plezier te doen. En omdat het waarschijnlijk haar idee geweest is, zal ze er waarschijnlijk moeite mee hebben aan te nemen dat jij het ook leuk vindt.

Omdat het een van haar grootste angsten was dat je haar niet over de knie zou willen leggen omdat je denkt dat het belachelijk of kinderachtig vindt, kan ze wel wat geholpen worden om in te zien dat je best wel leuk vindt.

In aansluiting hierop, wil je partner waarschijnlijk van je horen dat ze mooi is wanneer ze op haar billen krijgt. Dit kan je als man vreemd in de oren klinken. Mannen maken zich er over het algemeen niet zo druk over of ze aantrekkelijk zijn of niet wanneer ze seks hebben. Ze genieten van het gevoel van het moment (mannen maken zich tijdens de seks druk over andere dingen dan of ze wel aantrekkelijk zijn – bijvoorbeeld over hun prestaties)

Maar vrouwen zijn anders wanneer het op hun fysieke verschijning aankomt (duh!). Er is bijna geen moment te bedenken waarop een vrouw zich geen zorgen maakt hoe ze eruit ziet. En wanneer ze een pak op haar bips krijgt, zijn er veel dingen waar ze zich druk over kan maken.

Om te beginnen, de wetenschap dat je haar aantrekkelijk vindt als je haar een pak op haar billen geeft, is een goede manier om haar duidelijk te maken dat je het leuk vindt. Omdat ze zich ervan bewust is dat mannen graag naar een sexy vrouw kijken, zal ze het gevoel hebben dat je je goed vermaakt wanneer ze het gevoel heeft dat ze een sexy vrouw is wanneer ze over je knie ligt.

In de tweede plaats, hoewel ze op een ‘goede’ manier wil schamen, wil ze er niet belachelijk uit zien. Hiermee wordt bedoeld dat ze zich belachelijk voelt in de houding die je haar aan hebt laten nemen en over de geluiden die ze maakt en de gezichten die ze trekt als ze een flink pak op haar billen krijgt. Ze zal het erg kunnen waarderen wanneer je haar laat weten dat je haar sexy vindt als ze een pak slaag krijgt.

En tenslotte en waarschijnlijk het meest logische, zijn de meeste vrouwen zich erg bewust van hun billen en bovenbenen – de twee lichaamsdelen die het meest prominent aanwezig zijn wanneer ze een pak op haar bips krijgt.  Als ze zich tijdens een pak slaag druk ligt te maken of ze een te dikke kont heeft, dan zal ze zich waarschijnlijk niet zo goed aan de situatie over kunnen geven. Je kunt haar gerust stellen door haar te laten weten dat ze aantrekkelijk is. Hierdoor zal ze minder druk gaan maken over hoe haar billen en bovenbenen eruit zien.

HOE JE HAAR KUNT GEVEN WAAR ZE NAAR VERLANGD:

Hier zijn een paar eenvoudige, praktische handreikingen om je vrouw te laten merken dat je ervan geniet als je haar een pak op haar billen geeft:

1. Zeg het haar

Dit klinkt als een open deur, maar je zult verbaasd zijn over het aantal mannen dat domweg vergeet de dingen te zeggen die vrouwen graag horen. (‘Ik hou van je’, ‘Ik vind je mooi’,  ‘ik ben blij dat ik met jou getrouwd ben’, enzovoort).

Net zoals je graag hoort dat je van haar houdt en dat je haar mooi vindt, wil ze ook graag van je horen dat je het spannend vindt haar een pak op haar billen te geven.

2. Laat zien dat je seksueel opgewonden bent nadat je haar over de knie gelegd hebt

Of seks nu een onderdeel is van de dingen die aan een pak slaag vooraf gaan (lees hier later meer over in ‘Spanking en Seks), vindt je partner het fijn om te zien dat opgewonden bent als je haar een pak op haar billen gegeven hebt. Er is niets wat haar dat haar sneller duidelijk maakt dat je opgewonden bent als je haar over de knie gelegd hebt door haar te laten zien dat je, tja, opgewonden bent.

3. Maak in jullie dagelijkse leven toespelingen in de richting van spanking

Bedenk dat terwijl jij helemaal niet met spanking bezig bent, tenzij je er actief mee bezig bent, het bij je vrouw het waarschijnlijk met grote regelmaat door haar gedachten gaat. Laat haar af en toe eens weten dat het niet compleet uit je gedachten is tussen twee sessies door, door er af en toe eens een opmerking over te maken.

Bijvoorbeeld, wanneer je partner in de keuken een uitje staat te snipperen op een snijplankje, zou je kunnen opmerken dat het plankje ook nog heel goed voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Of wanneer jullie naar een film zitten te kijken waarin de hoofdrolspeelster zich erg onhebbelijk gedraagt, dat ze wel een pak op haar blote bips kan gebruiken om een toontje later te zingen.

4. Geef haar af en toe een klets op haar billen

Geef haar af en toe eens, wanneer je achter haar langs loopt een stevige klets op haar billen. Gewoon omdat je daar zin in hebt. Zoals de eerdere suggestie af en toe eens een opmerking met betrekking tot spanking te maken, zal zo af en toe een tik op haar bips haar duidelijk maken dat je het niet vergeten bent.

En wanneer haar billen zeer doen van een recent pak slaag, kan het nog spannender zijn om een onverwachte klets op je billen te krijgen

Deze onverwachte tik op haar billen kan ook voor jou het nodige opleveren. Je zult merken dat het haar niet onberoerd laat en het kan er, zelfs als je daardoor te laat op je werk komt, toe leiden tot een onverwachte terugkeer naar de slaapkamer.

5. Koop eens een nieuw instrument voor haar

Als ze bijna jarig is, overweeg dan eens een nieuw billenkoek instrument – een riem, paddel, haar- of badborstel, of een ander instrument wat haar belangstelling heeft – voor haar te kopen.

Paddels en andere spanking instrumenten zijn gemakkelijk via internet te bestellen en maken haar duidelijk dat je dondersgoed weet hoe belangrijk spanking voor haar is en dat je de moeite genomen hebt om speciaal op zoek te gaan naar een nieuw instrument.

PS – Zorg ervoor dat je wanneer je haar het cadeautje geeft, je niet kunt wachten om het op haar lekkere billen uit te proberen.

6. Begin zelf af en toe eens een gesprek over spanking

Grote kans dat je vrouw het heerlijk vindt om over spanking te praten, zeker wanneer jij erover begint en zij erover kan vertellen zonder dat ze bang hoeft te zijn dat je haar er belachelijk mee maakt.

Begin dus zo af en toe eens over jezelf over spanking. Vraag haar bijvoorbeeld eens, wanneer jullie lekker tegen elkaar op de bank zitten, om een van haar spanking fantasietjes met je te delen, of je te vertellen wat ze graag nog eens zou willen beleven met betrekking tot een ‘echt’ pak op haar billen.

Het kan zijn dat ze protesteert door te zeggen dat ze zich teveel schaamt om erover te praten, maar laat je daardoor niet van de wijs brengen. Als je het daarbij laat, zal ze waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat je niet aangedrongen hebt. Door ‘gedwongen’ te worden er met een oprecht geïnteresseerde partner, over te praten, zal dat heerlijke gevoel van ‘goede’ schaamte aanwakkeren en haar hart (en andere lichaamsdelen!) onmiddellijk doen smelten!

Wanneer je het met je vrouw over spanking hebt, vergeet dan niet haar op te vrijen met een van je fantasietjes of laat haar weten dat je het spannend haar fantasieën met betrekking tot een pak op haar billen te horen

7. Vraag haar om haar billen te laten zien de dag na een pak slaag

Als je je vrouw een flink pak op haar blote billen gegeven hebt, dan kan het zijn dat ze paar dagen met blauwe plekken op haar bips rondloopt. Vraag haar om haar rok op te tillen of je broek naar beneden te doen en je haar blauwe plekken te laten zien. Ze zal zich schamen (op de ‘goede’ manier) en het stiekem heerlijk vinden dat je het graag wilt zien.

Wanneer je haar bips bekijkt, laat haar dan weten dat het spannend vindt, de resultaten van je werk te zien. Laat je handen over de blauwe plekken glijden of laat haar weten dat ze het pak slaag heel erg verdiend heeft.

Een variant hierop, wanneer je ziet dat ze na een pak op haar billen heel voorzichtig gaat zitten, vraag haar dan wat er aan de hand is. Alleen maar door er naar te vragen zal het ‘goede’ gevoel van schaamte opgroepen worden en laat je haar merken dat je geïnteresseerd bent in het effect van het pak op haar billen.

Nu we haar zeven belangrijkste verlangens besproken hebben, gaan we eens kijken hoe ze denkt over…

SPANKING EN SEKS

Veel mannen nemen aan dat seks een voor de hand liggend vervolg is op een pak slaag, zeker als je vrouw zichtbaar opgewonden is als je haar een pak op haar bips gegeven hebt. Dit is natuurlijk een voor de hand liggende aanname. Denk maar eens aan de ‘mannelijk’ georiënteerde spanking uit hoofdstuk 1, die als voorspel dienen voor seks. Seks is over het algemeen het slotstuk van een ‘mannelijk’ georiënteerd pak slaag.

En het is ook absoluut waar dat veel vrouwen het best kunnen waarderen om seks te hebben wanneer hun billen nog steeds roodgloeiend aanvoelen en de endorfine nog door hun lichaam giert.

Maar er zijn ook heel vrouwen die geen seks willen nadat ze een pak op hun billen hebben gehad, sterker nog, waarbij het hebben van seks heel veel afbreuk doet aan het vermogen om van een pak slaag te kunnen genieten.

Hier een aantal redenen waarom je vrouw misschien geen seks wil direct nadat je haar een pak op haar bips hebt gegeven:

1. Seks maakt dat een pak op de billen minder serieus wordt

Zoals we eerder bespraken, een van de meest voorkomende verlangens van mensen die graag op hun billen krijgen, is het verlangen dat het ‘echt’ is (Verlangen 5). Een ‘echt’ pak slaag of een andere straf wordt doorgaans niet gevolgd door een beloning. Als je bijvoorbeeld een boete bij bibliotheek krijgt omdat je je boeken te laat terugbrengt, dan krijg je er over het algemeen niet een cadeautje bij. En als je vroeger van je ouders huisarrest kreeg, dan hoorde daar waarschijnlijk geen uitstapje naar de speeltuin bij. Enzovoort. Als je vrouw naar een ‘echt’ pak slaag dan wil ze het gevoel hebben dat ze gestraft is. Dat betekent dat ondanks dat ze seksueel opgewonden is, is daar geen uiting aan wil geven omdat dat als een beloning zou aanvoelen.

2. Seks voorkomt dat ze in contact komt met het kind in haar

In hoofdstuk 1 hebben we het gehad over het helende effect van een pak op de billen kan hebben op mentale beschadigingen, inclusief het innerlijk kind wat bezeerd kan worden door inadequaat ouderschap (zie hoofdstuk 1, ‘Wat wordt ze er beter van?).

Als je vrouw zich aangetrokken voelt tot spanking vanwege de behoefte van het stellen van grenzen die ze in haar jeugd gemist heeft, dan zal het behandelen als een volwassene door meteen seks te hebben nadat ze een pak op haar bips gehad heeft, een serieuze breuk zijn van het gevoel dat ze een pak slaag wil overhouden. Het kan zijn dat ze zich na een pak op haar billen een klein meisje wil voelen, niet een sexy volwassen vrouw.

3. Het kan dat ze de voorkeur geeft aan de ‘straf’ niet klaar te mogen komen

Voor sommige vrouwen is het hebben van seks, maar niet klaar mogen komen, deel van de opwinding van een pak op de billen, en misschien wel een deel van het onderdanige gevoel dat ze graag willen.

Door te zeggen dat ze niet klaar mag komen kan haar opwinding na een pak op de billen enorm aanwakkeren. Door gedwongen te worden de seksuele spanning na een pak slaag nog een poosje vast te moeten houden, kan de latere ontlading een stuk groter maken.

Omdat iedereen zo z’n eigen voorkeur heeft met betrekking tot seks na een pak op de billen, is het belangrijk je partner duidelijk laat weten wat ze wil.

En vergeet niet dat het ook belangrijk is wat jij wilt. Een pak op de bips mag dan haar ‘ding’ zijn, jij hebt natuurlijk ook je behoefte met betrekking tot spanking.

Als jij graag seks wilt nadat je haar een pak op haar billen hebt gegeven en zij wil dat niet, dan moeten jullie samen een oplossing proberen te vinden, waar jullie je beiden in kunnen vinden. Misschien kun je een andere manier vinden om van je seksuele spanning af te komen. Of misschien kom je tot de ontdekking dat het uitstellen ook voor jou een verrijking kan betekenen.

OVER VERZET

Zeker in het begin is er een goede kans dat je vrouw zich zal verzetten als je haar een pak op haar bips wilt geven.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat wanneer je haar zegt dat ze een pak op haar billen gaat krijgen, dat ze antwoord, ‘Geen sprake van!’ Of ze staat plotseling op terwijl ze een pak op haar bips krijgt en weigert de juiste houding weer aan te nemen.

Dat je vrouw zich verzet tegen je plannen haar een pak op haar billen te geven, kan verwarrend voor jullie beiden zijn. Wanneer je partner zich verzet, dan voelt ze zich waarschijnlijk schuldig en hypocriet omdat ze zich verzet tegen jouw goede bedoelingen haar te geven wat ze gevraagd heeft. Het was per slot van rekening haar idee, dus zij is wel de laatste die zich zou mogen verzetten als ze een pak op haar bips krijgt, zo zal ze denken.

Haar situatie wordt verder gecompliceerd door haar verlangen dat jij je consequent en vathoudend opstelt (zie Verlangen 3). Ze wil zich er waarschijnlijk van overtuigen dat wanneer jij zegt dat ze een pak op haar billen gaat krijgen, dit ook gebeurd. Punt uit. Dat houdt in, dat ook al verzet ze zich, ze later gefrustreerd en teleurgesteld zal zijn omdat ze het pak slaag  uiteindelijk niet gekregen heeft.

Het kan zijn dat jij om dezelfde reden in verwarring raakt of gefrustreerd bent door haar verzet. Dit was toch wat ze wilde?

Daarnaast zou het kunnen dat jij het zelfde schuldgevoel krijgt en je schaamt. Heb je het niet goed gedaan? Heb je te hard geslagen? Heb je haar mishandeld?

Je zult waarschijnlijk zien dat wanneer er niet goed om gegaan wordt met haar verzet, dat dit niet alleen gevolgen heeft voor latere spanking ervaringen, maar ook voor het gevoel van vertrouwen en intimiteit in jullie relatie en het gevoel van psychologisch welbevinden voor jullie beiden.

Gelukkig hoeven jullie geen nadelige gevolgen te ervaren van verzet.

Jullie kunnen het volledig voorkomen.

Hoe?

1. Door te begrijpen en te accepteren verzet bijna niet te voorkomen is als je een pak op je bips krijgt.

2. Door op de voorhand samen te bespreken hoe er gehandeld moet worden als verzet zich voordoet.

3. Door je vergevingsgezind op te stellen wanneer het zich voordoet.

Laten we eens met het eerste punt beginnen, de onvermijdelijkheid van het verzet accepteren.

Als je een intieme relatie met een vrouw hebt, dan is het waarschijnlijk geen verrassing om te horen dat het humeur van een vrouw van dag tot dag kan verschillen en soms van uur tot uur of van minuut tot minuut. Dat kan inhouden dat ze het ene moment zin heeft om een pak op haar bips te krijgen en het andere moment daar zonder enige zichtbare aanleiding geen zin meer in te hebben.

In aansluiting daarop, de hormonale cyclus kan betekenen dat onze emotionele en lichamelijke pijntolerantie afhankelijk van het moment in de maand, week of zelfs dag enorm kan verschillen. En veel mensen zijn veel ontvankelijker voor pijn wanneer ze moe zijn, het koud hebben, wanneer ze net uit bed komen en een heleboel andere situaties. Vanwege dit verschil in pijntolerantie kan het zijn dat het pak slaag wat z gister zonder zich te verzetten incasseerde, plotseling te hard zijn, waardoor ze niet stil kan blijven staan.

Tenslotte, zeker in het begin van jullie spanking avonturen, kan het zo zijn dat je vrouw verrast wordt door de pijn die een plak op haar billen kan doen. Bedenk dat een fantasie geen pijn kan doen en als ze nog nooit een pak op haar bips gehad heeft of wanneer dit heel lang geleden is, dan is het moeilijk voor te stellen hoe zeer een pak slaag doet. De shock wanneer ze de pijn voelt, kan zelfs bij een mild, maar wel werkelijk pak op de billen overweldigend voor haar zijn.

Kortom, vroeger of later (en waarschijnlijk vroeger), kan je partner zich gaan verzetten wanneer je haar een pak op haar bips wilt geven. Het is dan belangrijk over te gaan tot de tweede stap van ‘hoe met verzet om te gaan’, namelijk: het bespreekbaar maken.

De wetenschap dat je vrouw zich wel eens zou kunnen verzetten voor het zich werkelijk voordoet, kan helpen zijn om een schuldgevoel en een gevoel van schaamte bij beiden te voorkomen. Wanneer jullie beiden accepteren dat wanneer het zich voordoet, dat dit iets is wat er bij hoort, dan zullen jullie beiden niet het gevoel hebben dat er iets grondig misgaat.

In aansluiting daarop is het goed om een plan klaar te hebben wanneer verzet zich onverhoopt voor doet. Het zal jullie helpen de situatie op een gezonde manier op te lossen.

Een waarschuwend woord: Veel mensen die fantaseren over een pak op hun billen, fantaseren dat ze zich ertegen verzetten, en dat ze gedwongen worden het te ondergaan. Je partner kan de fantasie hebben dat je haar verbaal dwingt om door te gaan (‘Als je nu niet snel gebukt gaat staan, dan krijg je een extra pak slaag’) of dat je haar fysiek dwingt de juiste houding weer aan te nemen of zelfs dat je haar vastbindt zodat ze geen andere keuze heeft zich aan het pak op haar bips over te geven.

Fantasieën over verzet kunnen verschrikkelijk spannend zijn, maar zeker in het begin van een spanking relatie kunnen ze gevaarlijk zijn. Als je partner voorstelt dat je haar dwingt een pak op haar blote billen te ondergaan, ook als ze zich hiertegen verzet, dan raad ik je ten stelligste aan hier niet mee akkoord te gaan. Je kunt waarschijnlijk zelf wel bedenken waarom het haar dwingen een pak op haar billen te ondergaan geen goed idee is. Kun je je herinneren dat we het in een eerder hoofdstuk hebben gehad over hoe je het veilig voor jezelf kunt houden? Om haar te dwingen een pak slaag te ondergaan, totdat je veel (heel veel!) ervaring hebt, brengt je in een gevaarlijke positie.

Om te beginnen, je loopt een juridisch risico wanneer ze het idee heft date en samen afgesproken pak op de billen ontaardt in niet afgesproken mishandeling. In de tweede plaats, de emotionele schade die je op kunt lopen door degene waar je van houdt dwingt zich aan een pak slaag te onderwerpen kan serieuze gevolgen hebben. Je zult je schuldig voelen en je zorgen maken dat je iemand geworden bent die mishandelt.

Je vrouw zal het waarschijnlijk niet veel beter afgaan wanneer er sprake is van dwang. “Hoewel het romantisch en opwindend klinkt om een gedwongen pak op haar billen te krijgen, zal het waarschijnlijk haar ‘vecht of vlucht’ instinct aanwakkeren. Haar hagedissen brein zal haar verzet waarschijnlijk als een bedreiging interpreteren en in plaats van dat er onder invloed van endorfine een goed gevoel ontstaat, zal er waarschijnlijk paniek ontstaan en zal ze onder invloed van een adrenaline stoot aangezet worden ‘te vechten voor haar leven’.

Kortom, een vrouw dwingen een pak op haar bips in ontvangst te nemen wanneer ze dit niet wil, is spelen met vuur. Levensgevaarlijk!

Geen van jullie beiden zit op dergelijke ellende te wachten. Dat is waarom het geen goed idee is haar tot een pak op haar billen te dwingen wanneer ze zich hiertoe verzet, totdat jullie elkaar veel beter hebben leren kennen.

En tot slot, wanneer verzet zich voordoet, is het belangrijk dat jullie beiden de tijd nemen om elkaar gerust te stellen zodat het geen schaamte of een schuldgevoel veroorzaakt. Zij kan het nodig hebben dat je haar verzet niet opvat als een signaal dat ze geen pak op haar billen wil of dat dit het einde betekent van iets dat ze zo graag wil.

In aansluiting daarop – en dat is misschien wel het belangrijkste – het is van belang dat ze niet helemaal aan een pak op haar billen ontkomt als ze zich verzet. Bedenk, wat er ook gebeurd is, ze nog steeds van je wil zien dat je je consequent en vasthoudend opstelt (zie Verlangen 3). Dat houdt in dat ze niet aan het pak op haar bips niet wil ontkomen, zelfs niet als ze zich verzet. Laat haar weten dat hoewel je haar verzet begrijpt, ze nog steeds een pak op haar billen tegemoet kan zien en dat je vastbesloten bent haar die te geven. Het kan zijn dat ze een paar minuten, uren of zelfs dagen nodig heeft om haar moed weer te verzamelen (het is aan jou om hier een tijd aan te verbinden), maar over een pak op haar bips valt niet te onderhandelen. Ze zal je hier dankbaar voor zijn.

Nu we het gehad hebben over de basis van wat je partner wil en wat ze niet wil met betrekking tot een pak op haar billen, gaan we over naar wat meer specifieke details van het pak slaag wat ze om vraagt.

Hoofdstuk 2: wàt wil ze?

“LIEFJE, IK WIL DAT JE ME OVER DE KNIE LEGT…”

Waarom zou een zelfstandige, feministische vrouw in de 21ste eeuw een pak op haar bips willen?

In dit hoofdstuk gaan we de meest voorkomende redenen waarom iemand zou een pak op haar billen van haar partner zou willen eens onder de loep nemen, en wat dit voor jou betekent als je besluit billenkoek in jullie relatie te integreren.

We zullen ons ook buigen over de belangrijke vraag hoe het voor beide partners veilig kan blijven (ja, er zijn ook veiligheidsproblemen voor degene die het pak slaag uitdeelt!), En we gaan kijken naar wat voor soort pak slaag dat ze eigenlijk wil (Ja, er zijn verschillende soorten!). Maar laten we eerst eens hebben over veiligheid. Die van jou bedoel ik.

BLIJF AAN DE VEILIGE KANT

Met wat gezond verstand valt te bedenken dat veiligheid belangrijk is voor degene die een pak op haar billen krijgt. Immers, behalve wat het allemaal nog meer is, is billenkoek de handeling van het slaan van iemand met als doel om pijn te veroorzaken. Wat veel mensen zich echter niet realiseren, vooral degenen die een pak op hun billen verlangen, is dat het aspect van de veiligheid in beide richtingen gaat. Op deze plaats zullen we kort ingaan op enkele van de gevaren voor jou, degene die het pak slaag toedient, en wat je kunt doen om het gezond, veilig en beschermd te houden wanneer je je partner over de knie legt. Laten we beginnen met de belangrijkste beginnen …

1. Wettelijke aansprakelijkheid.

Wat bedoeld is als een gezamenlijk besloten, misschien zelfs wel erotisch bedoeld pak op de billen, heeft altijd de mogelijkheid dat het fout afloopt.

In het slechtste geval, geef je je partner het pak slaag waar ze zo naar verlangd. Vervolgens wordt ze boos op je, ofwel omdat je te hard geslagen hebt, ofwel om een andere reden en jij vindt jezelf terug voor de rechter om jezelf te verdedigen tegen de aanklacht van mishandeling.

Je bent het aan jezelf en aan je partner verplicht er voor te zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt en er sprake is van mishandeling.

Je zult bij jezelf denken dat de kans dat je partner aangifte doet bij de politie bijzonder klein is en niet iets is waar je je zorgen over moet maken en daar heb je waarschijnlijk nog gelijk in ook. Maar van de prijs die je moet betalen als je je niet tegen deze mogelijkheid beschermt, is zeer hoog. Als je beschuldigd wordt van huiselijk geweld, kan dit consequenties voor je baan hebben, de relatie met je kinderen als je die hebt en het beeld wat je omgeving van je zal hebben.

Mocht dit extreem in je oren klinken, bedenk dan dat de meeste relaties beginnen met de beste bedoelingen van de wereld. Maar weinig mensen gaan een relatie aan in de verwachting dat deze wel fout af zal lopen.

Maar de trieste realiteit is dat de meeste relaties uiteindelijk stuk lopen en wanneer dit gebeurt blijft vaak minstens een van de partijen boos en gefrustreerd achter. Het is dan maar een kleine stap om het pak slaag dat je samen overeengekomen bent te gebruiken om te bewijzen dat je een gewelddadige aard hebt.

Bovenstaande is niet bedoeld om u bang te maken om je partner over de knie te leggen. Het is bedoeld om te benadrukken dat, voordat je iemand over de knie legt, je er zeker van moet zijn dat je een heel duidelijk gevoel hebt dat het pak slaag op basis consensus is, en dat je een duidelijk beeld hebt van wat het is dat de partner die naar een pak slaag verlengd van je wil. Hoe duidelijker je begrijpt wat ze wil, hoe veiliger het zal zijn wanneer je haar een pak op haar billen geeft.

Afhankelijk van de aard van je relatie, kun je zelfs iets op schrift stellen – misschien een contract met je partner waarin ze specifiek aangeeft het ermee eens te zijn dat het pak op haar billen iets van jullie samen is.

Laten we nu eens kijken naar de tweede aandachtspunt op het gebied van veiligheid op het gebied van partner spanking …

2. Emotioneel trauma.

De kans is groot, zeker wanneer het voor je partner moeilijk of pijnlijk was om een pak slaag te vragen, dat ze echt geslagen wil worden.

We zullen in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig behandelen wat “echt” precies betekent, voor nu volstaan we met te zeggen dat dit “echt” waarschijnlijk werkelijke pijnlijk moet zijn, en “echt” naar alle waarschijnlijkheid werkelijke gêne inhoudt, en “echt” waarschijnlijk inhoudt: striemen, blauwe plekken, tranen, snikken en je smeken  om op te houden.

De meesten van ons vinden het heel moeilijk iemand die we liefde hebben pijn te zien lijden. Het zien dat iemand die je lief hebt, pijn heeft en de wetenschap dat jij die pijn veroorzaakt hebt, kan het nog moeilijker maken. Als je nog nooit iemand een klap gegeven hebt, – in het bijzonder iemand die je lief hebt en wilt beschermen – dan kan het zien van haar reacties als ze een pak op haar bips krijgt in het begin emotioneel traumatiserend zijn.

De beste manier om met de stress om te gaan wanneer je je partner een pak op haar billen geeft, is te onderkennen dat je er van overstuur kunt raken. Door rekening te houden met deze reactie kun je je emoties onder controle houden.

Door jezelf voor te houden dat ze dit zelf gevraagd heeft kunnen ook helpen de stress niet te hoog op te laten lopen. Na verloop van tijd, wanneer je de effecten van het pak op haar billen ziet, in het bijzonder haar stralen, haar glimlach, haar verhoogde interesse in seks en haar houding ten opzichte van jou – zal de spanning die je voelde waarschijnlijk plaats maken voor meer positieve gevoelens. Hier zal later uitgebreid op ingegaan worden.

In een volgende artikel zullen we het hebben over het belang van de “nazorg” – wat doe je nadat je je partner een pak op haar billen gegeven hebt.

In de meeste gevallen zal de nazorg zich richten op de behoefte van je partner, maar het is belangrijk om te weten dat “nazorg” ook goed is voor jouw welzijn.

Bedenk eens wat je zelf nodig hebt om je goed te voelen nadat je haar een pak slag gegeven hebt en zorg ervoor dat je dit ook krijgt.

Om een voorbeeld te noemen, sommige mannen hebben het nodig even afstand te nemen van hun partner om hun emoties weer onder controle te krijgen.

(tip: door haar na een pak op haar billen een poos in de hoek te laten staan, geeft je de gelegenheid om even tot rust te komen zonder dat je haar daarbij in de steek hoeft te laten). Andere mannen zouden het nodig kunnen hebben om hun partner in hun armen te nemen en hen te verzekeren dat het pak slaag voor hun eigen bestwil was. En weer anderen willen zich seksueel ontladen om van de spanning af te komen.

Een waarschuwend geluid: zoals we in het vervolg zullen zien, is de nazorg die nodig is nog het grootste compromis tussen jullie blijken te zijn. Een goede nazorg maakt of breekt het gevoel van degene die een pak op haar billen gehad heeft. Als je nazorg die jij nodig hebt mijlenver van hetgeen zij nodig heeft vandaan ligt, dan zullen jullie op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen die er voor zorgen dat jullie beiden aan jullie trekken komen.

En tenslotte, laten we ook even kijken naar een lijk wat uit de kast kan komen wanneer je je partner een pak op haar bips geeft…

3. Herbeleving van mishandeling in de jeugd

In het tweede hoofdstuk en in de bijlage hoe je spanking veilig kunt houden wanneer je partner een verleden heft van kindermishandeling. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat ook de Spanker een verleden van mishandeling kan hebben.

Het kan zijn dat mensen die een verleden met mishandeling hebben, dat tijdens een spanking  herinneringen naar boven komen van mishandeling en seksueel misbruik.

In het verlengde hiervan, kunnen Spankers die het verleden mishandeld zijn, zich schuldig voelen wanneer ze iemand anders een pak op de billen geven, ook al hebben partners dit samen afgesproken.

Het is goed om, voor je haar over de knie legt, de tijd te nemen om de bijlage te lezen en kennis te nemen van de signalen die op mishandeling wijzen.

Laten we nu eens kijken naar het verlangen van je partner om een pak op haar blote bips te krijgen. Hoe beter je begrijpt waarom ze dat wil, hoe gemakkelijker hat zal zijn haar dit te geven. Laten we daarom de belangrijkste vraag die er momenteel door je hoofd spookt maar eens onder de loep nemen.

IS HET GEK DAT MIJN PARTNER EEN PAK OP HAAR BILLEN WIL?

Om kort te gaan, is het antwoord op deze vraag ‘nee’. Hoewel het verlangen naar een pak op de billen zelden een gespreksonderwerp is, is het aantal mensen die met een dergelijk verlangen rond loopt waarschijnlijk een stuk groter dan je denkt.

Als je nooit eerder met het verlangen tot billenkoek in aanraking gekomen bent, dan zal het je waarschijnlijk niet opgevallen zijn hoe vaak er in boeken, films en liedjes naar verwezen wordt. Ook is ‘spanking’ een van de meest ingetypte zoektermen in Google. Er zijn duizenden websites op het internet over het thema billenkoek. Je kunt honderden blogs vinden over spanking en tientallen websites die spanking gerelateerde boeken, magazines, kleding en attributen te koop aanbieden.

Het is een open deur om te stellen dat er niet zo veel aandacht voor spanking tussen twee volwassenen zou zijn als hier geen belangstelling voor zou zijn. In de economische wereld spreekt men van vraag en aanbod. Vraag houdt in dat er niet zoveel spanking gerelateerde producten zouden worden aangeboden als hier geen klanten zouden zijn om ze af te nemen.

Kortom, er zijn heel veel mensen geïnteresseerd in billenkoek, ook al zullen velen dat niet snel toegeven. Onderzoek heeft opgeleverd dat ongeveer 20% van de mensen aangeeft wel eens over spanking te fantaseren. Dit houdt in dat van iedere tien mensen die je kent, tenminste twee, net als je partner, geïnteresseerd zijn in billenkoek. Laat dat maar eens door je gedachten gaan als je op je werk weer eens een vergadering bijwoont…!

Naast dat veel mensen erin geïnteresseerd zijn, is onlangs bekend geworden dat billenkoek aantoonbaar psychologische voordelen heeft. (We zullen deze in het volgende hoofdstuk bespreken).

Het is natuurlijk zo dat nu jij weet dat de verlangens van je partner naar een pak op haar billen niet gek zijn, dat zij dit ook weet. Veel mensen die naar billenkoek verlangen, schamen zich voor hun gevoelens. Het is goed mogelijk dat je partner hulp van je nodig heeft om in te zien dat haar verlangens niet gek zijn.

HAAR VERLANGEN NAAR BILLENKOEK IS NIET ZO MAAR EEN KINKY SPELLETJE

Alle grapjes en verwijzingen ten aanzien van billenkoek in onze samenleving in acht genomen, nemen veel mensen aan dat als iemand naar een pak op haar billen verlangd, dat het gaat om het opleuken van het seksleven of een of ander kinky spelletje. Er is altijd een kleine kans dat dit bij je partner het geval is, maar de kans dat het gaat om iets dat veel dieper gaat is aanzienlijk groter.

De meeste volwassenen die verlangen naar een pak op hun blote bips hebben deze fantasieën al vanaf zeer jonge leeftijd, ook al wisten ze toen nog niet wat het precies was wat ze wilden en heeft het nog lange tijd geduurd voor ze dit aan zichzelf toe durfden te geven. Wanneer je partner om een pak op haar billen vraagt, dan geeft ze waarschijnlijk te kennen dat haar verlangen naar een pak slaag een belangrijk deel van haar persoonlijkheid is en heel diep van binnen zit.

Voor veel mensen die door hun partner over de knie gelegd willen worden, is het niet een eenvoudig verzoek en ook veel meer dan zomaar een seksuele voorkeur. Dat wil zeggen dat het verlangen naar een pak op de billen al een levenlang aanwezig is, lang voordat we wisten wat het was en we het een naam konden geven. Het bemoeilijkt ons leven omdat we er ons voor schamen. Het is niet iets wat we stop kunnen zetten of kunnen laten verdwijnen. En als we eindelijk met de schaamte hebben afgerekend en ermee voor de dag gekomen zijn, dan is het iets wat we niet meer willen weg willen stoppen omdat het zo’n belangrijk deel van ons zelf is.

Dit houdt in dat als je partner je gevraagd heeft haar over de knie te leggen, het belangrijk is haar verzoek serieus te nemen.

Bovenal is het belangrijk voor haar zelfbeeld en zelfvertrouwen, maar ook voor het vertrouwen in de relatie. Je mag haar verzoek tot spanking niet opvatten als een alledaags verzoek of als iets wat je van de hand kunt wijzen omdat je ‘er niets mee hebt’. (en mocht je er inderdaad niets mee hebben, dan moet je het laatste deel, ‘wat als ik niets mee heb’, maar eens lezen).

De realiteit is dat, net als bij andere seksuele geaardheden, je partner werkelijk verlangd naar een pak op haar blote billen, je partner zich niet thuis voelt in een relatie waarbij deze ontbreekt. Ze zal bij je blijven omdat ze van je houdt en omdat ze wil dat alles goed komt, maar een deel van haar zal leeg en incompleet aanvoelen. Ze zal zich gedwongen voelen de rest van de relatie een essentieel deel van zich zelf weg te drukken, hetgeen inhoudt dat ze zich nooit volledig gelukkig bij je zal voelen, als aan deze behoefte niet voldaan wordt. Daar bovenop is er een grote kans dat dit onvervuld verlangen ertoe zal leiden dat ze op zoek gaat naar iemand die haar wel kan geven wat jij niet doet. Het is zelfs mogelijk dat ze een punt achter de relatie zet zodat ze iemand kan vinden die haar accepteert zoals ze is en haar helpt haar behoefte naar een pak op haar billen te bevredigen.

Mocht dat in zeker opzicht als een grote druk overkomen, dan is dit ook wel zo. Maar dat is niet zonder reden. Ik krijg regelmatig e-mailtjes van vrouwen (en van mannen!) die zich niet lekker voelen in een relatie, die verder goed is, omdat de spanking ontbreekt. De werkelijkheid is dat een pak op haar billen zo belangrijk is voor je partner, dat wanneer ze erom vraagt, je in haar behoefte moet voorzien.

Het goede nieuws is dat je best kunt leren je vrouw het pak slaag te geven waar ze haar hele leven al naar verlangd (en aangenomen dat jullie verder een goede relatie hebben) om daarmee haar eeuwige loyaliteit, respect, liefde en toewijding te verkrijgen, die je in je stoutste dromen niet voor mogelijk hebt gehouden. Je zult de gelukkigste, meest toegewijde en gepassioneerde partner leren kennen die je ooit meegemaakt hebt – en je vrienden zullen zich zonder twijfel afvragen hoe je erin slaagt je relatie zo goed en spannend te houden.

Ik hoop dat het al een beetje begint te dagen. Billenkoek is heel belangrijk voor je partner. Maar nu je dat eenmaal weet, is het nog steeds de vraag…

WAT WIL ZE PRECIES?

In onze moderne samenleving zijn we een beetje huiverig geworden de verschillen tussen de beide geslachten te benadrukken. En niet zonder reden. Te vaak, zijn veronderstelde verschillen tussen man en vrouw, seksuele voorkeuren, etnische groeperingen of religies gebruikt om bepaalde groepen uit te sluiten.

Als resultaat hiervan zijn we een beetje doorgeslagen naar de andere kant in een poging deze verschillen te overbruggen – we zijn zo doordrongen van de opvatting dat mannen en vrouwen gelijk zijn, dat de suggestie dat ze wel eens van elkaar zouden kunnen verschillen, als een belediging opgevat wordt.

Om de begrijpelijke verdenking mensen te beoordelen op hun seksuele geaardheid, realiseer ik me dat ik me op glad ijs begeef. Maar het is een feit dat seks, seksuele rollen, relaties en in het bijzonder op macht gebaseerde activiteiten als billenkoek in hoofdzaak gaan om de verschillen tussen man en vrouw. Dat maakt ze ook zo leuk, spannend en opwindend. En nergens is dit verschil tussen man en vrouw zo expliciet als bij spanking tussen volwassenen, die bestaat dankzij het machtsverschil tussen de ene persoon en de andere.

In mijn zoektocht ben ik er achter gekomen dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen vrouwen die naar een pak op hun bips verlangen en mannen die dat doen. En om zaken nog ingewikkelder te maken, verschillen vrouwen die graag op hun billen willen hebben fundamenteel van mannen die een vrouw over de knie willen leggen.

Er ontstaat een probleem wanneer een vrouw vanuit haar beleving een pak op haar billen wil van een man die vanuit het oogpunt van een man een vrouw over de knie wil leggen. Zoals we zo meteen zullen zien, denkt hij waarschijnlijk aan ‘geile spetterende billenkoek’, daar waar zij denkt aan liefde en bescherming en waarschijnlijk helemaal niet aan seks (!).

En wat nog erger is, ze is waarschijnlijk niet eens in staat aan te geven waar het verschil ligt, niet eens aan zichzelf. Je geeft haar een pak op haar billen en in plaats van gelukkig te zijn, zal ze zich ellendig voelen. Of je geeft haar niet op haar billen, omdat je niet weet wat ze precies wil. En zij is niet in staat om het uit te leggen, waardoor jullie je beiden ellendig voelen. En zo botsen de werelden.

Onze cultuur, devalueert en verminderd vrouwelijke aspecten en maakt mannen belachelijk die hun vrouwelijke kantjes willen ontdekken. Er zijn mannen, homo- en heteroseksuelen, die het ontbreken van de vrouwelijke kant als een gemis ervaren en die instinctief op zoek gaan naar billenkoek als middel om de zachte kantjes van zichzelf te ontdekken.

Alleen het feit dat iemand man is, wil niet zeggen dat hij op zoek is naar een ‘mannelijke’ spanking ervaring (en omgekeerd geldt hetzelfde voor vrouwen). Als ik het dus over ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ aspecten van billenkoek heb, dan heb ik het in zijn algemeen over mannelijke en vrouwelijke aspecten van een individu, onafhankelijk van of het een man, een vrouw, homoseksueel of heteroseksueel betreft.

Wat is het verschil tussen ‘mannelijke’ en een ‘vrouwelijke’ spanking en belangrijker, waarom is dit belangrijk?

Het is belangrijk omdat wanneer je partner je op deze artikelen gewezen heeft, in plaats van gewapend met een zweep in een zwart satijnen teddy in de slaapkamer te verschijnen, de kans groot is dat ze verlangd naar wat ik ‘vrouwelijk georiënteerde’ spanking noem (later zal ik uitleggen waarom ik dat zo zeker weet). Dit houdt in dat wanneer je haar wilt geven waar ze naar verlangd, je eerst moet weten naar welk soort billenkoek ze verlangd.

Om het verschil te zien tussen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ georiënteerde billenkoek moet je verder kijken dan het internet. Type het woord ‘spanking’ in Google en je zult zien dat er verschil is tussen op mannen en vrouwen georiënteerde sites.

Spanking sites die op mannen georiënteerd zijn, linken billenkoek vrijwel direct aan seks. Mannelijke spanking sites staan vaak vol met foto’s en video’s van jonge vrouwen en richten zich op hetzelfde publiek wat zich interesseert voor online porno. Hoe je dat kunt zien? Klassieke marketing methodieken. Op mannen georiënteerde spanking sites hebben over het algemeen mannelijke kleuren als diep rood of zwart en hebben vaak heel veel links, niet alleen naar spanking sites, maar ook naar andere porno sites. De toonzetting is gelijk aan mannen bladen als Maxim en Penthouse. De nadruk wordt gelegd op visuele effecten van het slaan op weelderige billen en op de seksuele, fysieke aspecten van spanking.

Woorden als ‘heet’, ‘hard’, ‘geil’ en ‘XXX spanking actie’ staan schreeuwerig op de pagina’s. Wanneer op deze sites plaatjes staan van vrouwen die een pak op hun billen krijgen, dan zijn ze over het algemeen aantrekkelijk en erg jong. De meeste op mannen georiënteerde spanking sites hebben namen als, “Hot Naughty Schoolgirls,” “Boarding School Brats,” and “Spanked Secretaries.” De modellen lijken op de meiden die in ander porno materiaal terug te vinden zijn – beeldschoon, jong en seksueel begeerlijk. Oftewel, de personificatie van de mannelijke fantasie.

Op de op mannen georiënteerde sites wordt spanking vaak neergezet als een soort extreme sport. Hoeveel en hoelang kan iemand hebben, levert een onderscheiding op evenals de staat van de billen na afloop.

Kortom, een harde spanking leidt tot seks. Als je partner om een pak op haar billen vraagt, denk je misschien als eerste aan het beeld wat op de gemiddelde op mannen georiënteerde websites wordt gecreëerd en veronderstelt dat dat is wat ze wil. En daar gaan veel mannen de mist in.

Hoewel er helemaal niets mis is met het beeld wat op mannen georiënteerde sites wordt opgeroepen, is de kans groot dat niet is waar je partner naar op zoek is. Hier kun je dat aan zien…

Kijk eens verder naar het materiaal van spanking tussen volwassenen op internet en specifiek naar sites die zich op vrouwen richten. Hoe kun je zien dat een website zich op vrouwen richt? Ook hier zijn het de klassieke marketing methodieken. De site is waarschijnlijk ontworpen in zachte pastelkleuren als roze, zacht geel of blauw. Er zal geen of heel weinig naakt te zien zijn en bovenin staan geen knipperende ‘XXX spanking action’ banners.

In plaats daarvan staan zachtere, meer vrouwelijke tekeningen van Victoriaanse spanking tafereeltjes en vaak niet eens een visuele indicatie dat het een spanking site betreft.

Het materiaal op deze sites is meestal in de vorm van verhalen, zowel van echte ervaringen als fictie. (Als je tijdens je opleiding psychologie gehad hebt, weet je waarschijnlijk dat vrouwen minder met visuele zaken hebben dan met emotionele, waardoor de porno markt zich bij de productie van spanking foto’s en video’s ook niet richt op vrouwen).

De verhalen op deze op vrouwen georiënteerde sites gaan allemaal op de een of andere manier over spanking. Maar als je de verhouding zou bekijken tussen de scènes die over billenkoek gaan en in hoeveel scènes de verhouding tussen man en vrouw uitgediept worden, scènes die het gevoel van de spankee beschrijven, de scènes waarin de spanning opgebouwd wordt, dan zul je tot de ontdekking komen dat de billenkoek zelf een ondergeschikte rol speelt. In aansluiting hierop, in veel verhalen (misschien wel in de meeste) is er niet eens sprake van seksueel contact. Er is een troostende omhelzing of een tedere kus, maar er worden geen hete, flitsende, geile seksscènes beschreven.

 Een waarschuwing: veel van deze spanking sites hebben meer seks georiënteerde verhalen waarin mannen elkaar spanken, of waarin vrouwen mannen op hun billen geven. Dit is omdat de markt hierom vraagt – waarom de op mannen georiënteerde markt uitsluiten door alleen op vrouwen georiënteerde verhalen te plaatsen? Maar zelfs dan, de verhalen waarin mannen op hun billen krijgen zijn over het algemeen geschreven door mannen, en daardoor ligt de focus vaak meer op de duur en de hardheid en minder op de relatie en de emoties van de mensen die het betreft. En de meeste van deze verhalen eindigen met seks.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er niets mis is met een van deze benaderingswijzen. Een mannelijke, competitief georiënteerde spanking doet niet onder voor de vrouwelijk ‘emotioneel’ georiënteerde billenkoek. Maar het is bij spanking in een relatie goed om te bedenken dat vrouwen spanking over het algemeen als een emotionele ervaring zien die verder gaat dan het pak slaag alleen.

Je zult daarom zien dat een man die het over de knie leggen van zijn vrouw benaderd door het naspelen van een scène van een mannelijk georiënteerde website, haar waarschijnlijk niet geeft waarnaar ze verlangd en problemen op zijn hals haalt.

In de rest van de hoofdstukken zullen we ons om twee redenen hoofdzakelijk richten op de ‘vrouwelijk’ aspecten van spanking. In de eerste plaats omdat de meeste vrouwen die in een relatie op zoek zijn naar een pak op hun bips op zoek zijn naar de ‘vrouwelijke’ variant. En in de tweede plaats, zoals je waarschijnlijk snel zult ontdekken, de emotionele kant van een pak op de billen is een stuk ingewikkelder te doorgronden (zeker als je een man bent) dan wanneer het zou gaan om geil en hard (hoewel het laatste natuurlijk de nodige techniek en ervaring vergt om goed uit te voeren).

We zullen het nu snel gaan hebben over de ‘vrouwelijke’ spanking waar je partner zo naar verlangd.

WAT WORDT ZE ER BETER VAN?

1. Spanking ontwaakt primitieve sekse rollen

Veruit de meest sterke motivatie om een pak op de billen te willen – ook als we ons er niet van bewust zijn – is dat billenkoek gerelateerd is aan de meest basale, krachtige en elementaire gevoelens van het man of vrouw zijn.

Om dit te kunnen begrijpen, wat achtergrond:

Ongeacht hoe geëvolueerd we als soort zijn, of beter gezegd dat we denken te zijn, door de evolutie heen, de mens is een tamelijk nieuw verschijnsel.

Om te laten zien dat we nog niet zolang bestaan, bedenk dit maar eens: Als de hele geschiedenis van de aarde een jaar zou beslaan, dan zou de mens in zijn meest primitieve vorm pas op de laatste dag, één seconde voor middernacht, verschijnen. Dat betekent dat onze hele prehistorie en historie in vergelijking tot de historie van de aarde slecht één seconde van een heel jaar zou bestrijken. Alles van de ontdekking van het vuur, tot de uitvinding van de siliconen chip, van de primitieve grotschilderingen tot MTV zich afgespeeld heeft na 11:59.59 in de avond van 31 december van ons jaar.

En daarnaast, al ons geciviliseerde, politiek correcte gedrag en opvattingen jegens de geslachtsrollen waarmee de meesten van ons zijn opgegroeid, beslaan minder dan een fractie van een tik van dezelfde klok. De meeste tijd van die ene seconde hebben we onder invloed gestaan van onze primitieve instincten, die gericht waren op overleving en voortplanting.

Voor het geval jullie aan mijn woorden twijfelen, de vooraanstaande sociobioloog Leonard Shlain is een van de vele autoriteiten die beweerd: ‘Hedendaagse mannen en vrouwen zijn overblijfselen uit lang vervolgen tijden. Ik de korte tijdspanne dat we bestaan als een afzonderlijke soort is onvoldoende tijd verstreken om radicaal afscheid te nemen van fysiologische en gedragspatronen die ons ten dienste staan om te reageren op de omstandigheden waarin we ons bevinden’.

In gewone mensentaal betekent dit dat we ons mogen kleden, uitdrukken en gedragen als geciviliseerde mannen en vrouwen, maar dat we in de basis onze instincten volgen. Iedereen, hoe ontwikkeld ook, heeft binnenin de driften van de primitieve mens – en de sterk verschillende, primitieve, geslachtsrollen die nodig zijn om te overleven.

Dit is de belangrijkste reden – misschien wel de enige reden – waarom spanking zo’n grote rol speelt bij veel van ons. Spanking legt het vrouwtje in de primitieve onderdanige houding die door de meeste wilde dieren gebruikt wordt om te paren (inclusief de primitieve en zelfs de moderne mens, afhankelijk van de voorkeur). Om spanking bevredigend te laten zijn, streven we naar onderwerping aan de dominantie van onze partner – zonder verzet de pijn en straf te ondergaan die hij in gedachte heeft, compleet met kronkelen, grimassen en kreten van pijn vermengd met opwinding – allemaal kenmerken van een primitief paringsritueel waarbij het mannetje een vrouwtje bedwingt.

De man, op zijn beurt, stapt in zijn primitieve dominante rol. Hij domineert zijn partner lichamelijk door haar in een onderdanige houding te dwingen, achter haar te staan en haar pijn te doen en haar te dwingen zich aan zijn wil over te geven. (als je bij deze woorden enige seksuele opwinding voelt, dan spelen je primitieve instincten op!)

Door ons in een relatie bezig te houden met spanking keren we terug naar deze traditionele, primitieve sekse rollen, en triggeren daarmee diep weggestopte, krachtige, vaak onderdrukte verlangens en behoeften jegens dominantie en onderwerping, die we ons niet toestaan en vaak zelfs niet eens bewust zijn in onze politiek correcte, hyper geciviliseerde samenleving waar mannen en vrouwen gedwongen worden tot gelijkheid op ieder denkbaar gebied.

Het loslaten of toestemming krijgen toe te geven aan deze instinctieve behoeften zonder daarbij beschuldigd te worden niet geëmancipeerd genoeg te zijn, kan een hele opluchting voor je partner zijn – en ook voor jou, zeker als je niet iemand bent die zijn aangeboren mannelijke agressieve tendensen in andere levensgebieden uitleeft. (Hierover straks meer.)

Het door middel van spanking beleven van traditionele sekse rollen wordt over het algemeen door de rest van de samenleving onacceptabel gevonden.

De emotionele ontlading en de mogelijkheid zich ‘op en top vrouwelijk’ te voelen als ze over de knie gelegd wordt is een van de belangrijkste redenen waarom je vrouw af en toe over de knie gelegd wil worden.

2. Spanking kan beschadigde delen van onze ziel genezen

Voor veel mensen heeft spanking ook een belangrijke functie in het genezen of opvullen van ontbrekende delen van onszelf die om de een of andere manier ontbreken.

Het menselijk brein is een geweldig creatief en ingewikkeld system dat over de bijzondere gave beschikt te doen wat het moet doen om te zorgen dat we gezond en een geheel blijven. Daarom zoeken we meestal bewust of onbewust een partner waarvan we denken dat we er completer van worden – onze psyche zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar missende stukjes bij onszelf.

Spanking is misschien wel de meest schitterende, creatieve en inspirerende manier die onze psyche gebruikt om ons in staat te stellen de ontbrekende stukjes van onze persoonlijkheid in te vullen. (En inderdaad, je partner verdiend veel lof dat ze zo’n inventieve manier gevonden heeft om te krijgen wat ze wil!)

Over de effecten van een pak op de billen op onze psychische gezondheid zou je een boek vol kunnen schrijven (het is ook een onderwerp waar veel van mijn columns aan gewijd zijn op deze site), maar de korte verklaring hoe billenkoek invloed heeft op onze psychologische gezondheid is dat een pak op de blote billen een goede gelegenheid biedt het beschadigde kind in ons te genezen.

Voor degenen onder ons die vroeger te maken hebben gehad met onvoldoende, afwezige, verwaarlozende of misbruikende ouders (en bij velen is dit in meer of mindere mate het geval) is het hebben van een veilige relatie waarin we vroegere ervaringen kunnen opdoen in een veilige en grenzenstellende omgeving een leerervaring waardoor we volwassener worden.

In aansluiting hierop, toen we het bij het vorige item  stelden dat een pak op de bips ons kan helpen in contact te komen met onze primitieve vrouwelijke natuur, vaak een uitdagende opgave in het post-feministische tijdperk. Voor vrouwen (en mannen) die om wat voor reden dan ook altijd gedwongen zijn geweest zich over-verantwoordelijk of over ‘mannelijk’ leven te leiden, kan het ervaren van de primaire sekse rol helpen in contact te komen met de vrouwelijke energie die in ons opgesloten zit.

Door in contact te komen met deze belangrijke ontbrekende delen van onszelf in een veilige en liefdevolle omgeving met iemand waar we van houden en die we vertrouwen, maakt dat een pak op de billen veel meer is dan een erotisch spelletje.

Het kan ons helpen een traumatisch verleden te verwerken, het kan ons inspireren aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar ontbrekende factoren in ons leven en het kan in het algemeen betere mensen van ons maken.

Of anders gezegd, a spanking a day, keeps the doctor away.

3. Spanking wekt emotioneel reinigend

Degene onder ons die het geluk hebben af en toe een flink pak op hun blote bips te krijgen, kennen uit de eerste hand het onbeschrijfelijke gevoel van het loslaten van en het toegeven aan onze emoties.

Als reactie op de pijn en de schaamte die wordt veroorzaakt door een pak op onze billen, huilen we vaak hete tranen en spoelen daarmee de spanning uit ons lijf en geven we onszelf voor even toestemming ons niet als een volwassene te hoeven gedragen.

Veel beschrijven dit gevoel dat ze na een flink pak op hun bips hebben als vredig en volledig ontspannen, alsof alle stress uit hun lichaam is weggevloeid.

Een pak op de billen kan even effectief zijn – en veel goedkoper en leuker – dan een bezoekje aan de fysiotherapeut of de psychotherapeut. En in tegenstelling tot bij yoga het geval kan het effect in een en dezelfde houding worden bereikt!

4. Spanking creëert vertrouwen en intimiteit bij een partner

Veel mensen die geïnteresseerd zijn in spanking is billenkoek de meest intense persoonlijke activiteit die we samen met onze partner kunnen beleven – zelfs nog veel intiemer dan seks.

Terwijl seks een geaccepteerd onderdeel van volwassenheid is, schaamt een volwassene zich meestal voor zijn verlangen naar een pak op de billen. Volwassen vrouwen worden niet geacht als een klein kind op hun billen te krijgen. Deze wetenschap en de angst voor gek versleten te worden, zorgt ervoor dat we ons verlangen een pak op de billen te krijgen, diep wegstoppen.

Het delen van dit allergrootste en aller intiemste geheim met iemand die het begrijpt en niet belachelijk maakt. Als iemand ons wil geven waar we naar verlangen, wordt een sterke band tussen twee mensen gebouwd, die nog veel sterker is dan de band die gecreëerd wordt door seks (waar over het algemeen lang niet zo’n taboe oprust als bij spanking wel het geval is).

5. Spanking zorgt dat vrouwen sterker worden en meer zelfvertrouwen krijgen

Het lijkt contra-intuïtief, maar veel vrouwen die af en toe van hun partner een pak op hun billen krijgen, komen tot de ontdekking dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en een beter zelfbeeld hebben, dan daarvoor.

Hoe kan het dat een vrouw die af en toe een paar zere billen krijgt, meer zelfvertrouwen heeft en krachtiger in het leven staat? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het kan zijn dat de moed die ze heeft opgebracht met haar diepste geheim aan de slag te gaan, doorwerkt in de rest van haar leven. Of het kan dat doordat jij je primitieve mannelijk dominantie ten toon spreidt, zij in staat is een deel hiervan te absorberen in haar bewuste houding – door als het ware een beetje van jouw kracht tot zich te nemen. Ook kan het zijn dat als ze een plekje heft waar ze kwetsbaar mag zijn, ze zich op andere gebieden minder kwetsbaar voelt.

Wat de reden ook moge zijn, de praktijkervaringen zijn consistent en overtuigend – een pak op de blote billen geeft een vrouw kracht, zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde (En als je denkt aan de gevolgen die het kan hebben voor het feminisme, dan vraag je je af).

6. Spanking creëert een gevoel van veiligheid

Zoals we hier boven al zeiden, bij veel vrouwen zorgt een pak op de billen dat zij zich geliefd en veilig voelt.

Ze kan zich overgeven aan het gevoel dat ‘het voor haar eigen bestwil’ is, zoals bij een kind het geval is wanneer deze door zijn ouders grenzen aangereikt krijgt.

Een minder voor de hand liggende manier waarop een pak op de billen een veilig gevoel teweeg kan brengen, is dat het krijgen van een pak slaag een vrouw kan bevrijden van de angst voor de boosheid van haar partner.

Zelfs als je totaal geen gewelddadig persoon bent (en mocht je dat wel zijn, leg haar dan alsjeblieft nooit over de knie totdat je je agressiehuishouding op orde hebt), hebben we allemaal, mannen en vrouwen, maar vooral mannen, natuurlijke ingebouwde agressieve instincten (later in dit hoofdstuk meer hierover). Mannen dragen over het algemeen meer van deze natuurlijke agressie met zich mee dan vrouwen, enkel en alleen door onze biologische rol (simpel gesteld, mannen beschikken over meer agressie om de jacht op wilde dieren te kunnen overleven).

Zelfs in vertrouwensrelaties zonder een spoortje van geweld, zijn vrouwen vaak instinctief voor de agressie van een man. Zelfs als onze partner vredelievend en liefhebbend is, is in ons onderbewuste het besef aanwezig dat hij ons pijn kan doen als hij zou willen. Bijna iedere vrouw in iedere relatie, of ze het zich bewust is of niet, baseert zich uitsluitend op zijn gevoel voor waardigheid, liefde en zelfbeheersing om zich veilig te kunnen voelen.

Waarom? Omdat mannen meestal veel sterker zijn dan vrouwen. Als onze partners ons iets aan zouden willen doen of ons zelfs zouden willen vermoorden, is het een feit dat we hier weinig tegen uit zouden kunnen richten.

Wat heeft dit met spanking te maken?

Door spanking in onze relatie te integreren, zorgen je partner en jij dat je natuurlijke mannelijke agressie een veilige, sexy en leuke uitlaatklep krijgt. We zijn allemaal wel eens boos op onze partner – en de mogelijkheid deze boosheid binnen de relatie op een gezonde, veilige manier af te kunnen laten vloeien, wordt tegelijkertijd de angst die de meeste vrouwen hebben voor de boosheid van de man weggenomen.

Om het simpel te zeggen, door spanking in de relatie te integreren, weet de vrouw dat het ergste wat haar kan overkomen als haar man de neiging heeft gewelddadig te worden door haar eens stevig pak op haar billen te geven. Iets wat ze toch al wilde. Iedereen wint, dus.

7. Spanking stimuleert haar erogene zones

Hoewel seksuele bevrediging niet de belangrijkste motivatie van je partner is om je om een pak op haar billen te vragen, raken de meeste vrouwen die naar billenkoek verlangen vaak behoorlijk opgewonden van een pak op hun bips. Veel vrouwen hebben een rijke verzameling spanking fantasieën waarbij ze masturberen. Voorafgaand aan het internet hadden de meesten van ons ook een geheime verzameling spanking boeken en tijdschriften. (Tegenwoordig hebben we een geheime verzameling hyperlinks naar spanking sites).

Sommige vrouwen die verlangen naar een pak op hun blote billen, ontkennen stelselmatig dat ze daar opgewonden van raken, aangenomen dat ze echt gestraft willen worden voor hun gedrag en niet op zoek zijn naar een erotische spanking ervaring.

Voor een klein deel zal dit ook het geval zijn, maar de meeste van ons, of we dat nu toegeven of niet, raken opgewonden van een pak op onze billen.

Het moge duidelijk zijn, dat bij een pak slag alle aandacht uitgaat naar onze billen – een belangrijke erogene zone voor zowel mannen als vrouwen. Door een vrouw zich voorover te laten bukken, worden we in een seksueel beschikbare en onderdanige houding gezet, waardoor haar seksuele gevoelens gestimuleerd worden.

De wetenschap dat de aandacht van haar partner op haar bips gericht is, stimuleert over het algemeen ook een gevoel van kwetsbaarheid, onderdanigheid en seksuele beschikbaarheid – nogmaals, allemaal factoren die haar libido stimuleren. En als het pak slaag op haar blote billen wordt gegeven, zijn haar geslachtsdelen ook zichtbaar, waardoor al weer het seksuele kenmerk van een pak slaag benadrukt wordt.

Bovendien, je bent je er waarschijnlijk wel van bewust dat de meeste houdingen voor een pak op de billen overeenkomsten vertonen met de ‘op zijn hondjes’ houding, de meest populaire houding voor de paring in de natuur. Een vrouwtjes dier maakt een potentiële paringskandidaat vaak duidelijk dat ze klaar is om te paren door haar achterste aan hem aan te bieden.

En aangezien we deze dierlijke instincten diep in ons nog steeds bij ons dragen, worden deze primitieve behoeften getriggert als zij zich voorover moet bukken voor een flink pak op haar billen (zowel bij haar als bij hem).

Ten slotte: wanneer de ‘sweet spot’ bewerkt wordt wanneer ze een pak op haar billen krijgt,  wordt in neurologisch opzicht de zenuweinden van haar clitoris en vagina gestimuleerd – waardoor een bepaalde vorm van billenkoek heel opwindend aanvoelt. Er zijn zelfs vrouwen die een orgasme kunnen krijgen als op deze ‘sweet spot’ geslagen wordt.

Waarschuwing: mocht je nu al van plan zijn je vrouw een orgasme te bezorgen door haar een pak op haar bips te geven, stop. Een orgasme tijdens een pak op de billen komt niet veel voor, het is dus belangrijk om je erop te fixeren en het als een teken te zien dat je succesvol bent als spanker. De meeste vrouwen krijgen helemaal niet zo gemakkelijk een orgasme er zijn vrouwen die het helemaal niet leuk zouden vinden wanneer ze klaar komen als ze een pak slaag krijgen. Wanneer het focus gelegd wordt op het bereiken van een orgasme tijdens een pak op de billen, zal waarschijnlijk alleen maar leiden tot frustratie bij beiden.

Goed, dat was een klein overzicht van de belangrijkste redenen waarom vrouwen naar een pak op hun billen verlangen. Maar om dit verlangen te voorzien, zijn twee personen nodig, en…

WAT WORDT IK ER BETER VAN?

Dit boek gaat hoofdzakelijk over hoe je je vrouw het pak op haar billen kunt geven waar ze naar verlangd. Maar laten we voordelen die er voor jou aan kleven niet over het hoofd zien, als je de moeite neemt te leren hoe je haar kunt geven wat ze wil.

1. Spanking is sexy.

Nog afgezien van hoe je denkt over het uitdelen van het pak slaag zelf, wanneer je je vrouw een pak op haar billen geeft, betekent dat je haar in een seksueel suggestieve, en kwetsbare houding legt, hulpeloos aan je overgeleverd. En terwijl je partner misschien geen seks wil tijdens haar straf, de aanblik van haar bips, bloot of niet, die jou aangeboden wordt, hulpeloos en nerveus onder je hand, riem of paddel, is meestal voldoende om die interesse te wekken bij zelfs de meest ongeïnteresseerde persoon.

2. Spanking maakt je relatie sterker

In ogenschouw genomen hoe belangrijk spanking is voor je partner, zijn de meeste mensen van mening dat wanneer je je vrouw af en toe een pak op haar billen geeft, dit de totale relatie enorm ten goede komt. Ze zal je waarschijnlijk beschouwen en behandelen als de ‘alpha man’ in haar leven en je met respect en liefde behandelen. Ze zal je als de sterke en betrouwbare held in haar leven beschouwen, iemand die niet bang is grenzen te trekken en doet wat nodig is om zijn relatie goed te houden. Kort gezegd, ze zal je als een held beschouwen.

3. Spanking zorgt dat ze aangenamer gezelschap is

Misschien ben je al gezegend met een vrouw die geen enkel spoor van bazigheid of bemoeizucht in zich heeft. Mocht dit zo zijn, dan feliciteer ik je van harte, want helaas hebben de meeste vrouwen van tegenwoordig (de auteur van deze artikelen inbegrepen!) de neiging om zich bazig en overheersend op te stellen in hun relatie. Noem het uitwassen van het feminisme, onuitgesproken agressie tegen de gevestigde orde of gewoon een slechte gewoonte. Wat de reden ook moge zijn, de meesten van ons lijden in meer of mindere mate aan het ‘bazig zijn’ syndroom.

Veel van ons zijn tot de gelukkige ontdekking gekomen, dat vanaf onze partner ons af en toe over de knie legt, de neiging om bazig os overheersend te zijn drastisch afneemt. Het is niet zo dat we meteen veranderen in onderdanige deurmatten. Het is meer dat onze primitieve sekse rol waar we eerder over spraken, geprikkeld wordt.

We hebben ook meer vertrouwen in onze partner. Als ze in staat zijn de leiding te nemen en ons het pak slaag geven waar we naar verlangen (verdienen?) zijn we meer geneigd te geloven dat ze in staat zijn andere dingen ons leven te regelen zonder onze bemoeienis. We komen opeens tot de ontdekking dat we niet de behoefte hebben vanaf de achterbank te zeggen hoe hij moet rijden. En dat is over het algemeen een hele opluchting voor onze partners.

Plus, natuurlijk het verdwijnen van spanning als gevolg van een pak op de billen, zorgt dat we de negatieve energie die zorgt dat we bazig en overheersend worden, kwijt raken.

4. Spanking kan ervoor zorgen dat je meer succes in je werk hebt

Wanneer je met spanking begint zul je tot de ontdekking komen dat je meer vertrouwen hebt in je werk en in je relaties in de buitenwereld.

Doordat je door je vrouw behandeld wordt als een alpha man en zij je respecteert, lief heeft en erkenning geeft, zullen de primitieve impulsen je kracht en vertrouwen in de rest van je leven geven. Je zult tot de ontdekking komen dat je meer zelfvertrouwen hebt en beter om kunt gaan met stressvolle omstandigheden doordat je ook in andere situaties makkelijker in je alpha man rol kunt stappen.

Dus, wat nu als die voordelen je als muziek in de oren klinken, maar het idee je partner af en toe eens over de knie over de knie te leggen, doet dat niet?

Met andere woorden …

WAT ALS JE ER NIETS MEE HEBT?

Goed, je bent dus een aardige vent, je houdt van je vrouw en je hebt inmiddels door dat je vrouw ernaar verlangd af en toe een pak op haar billen te krijgen. Je bent op zich wel bereid haar te geven wat ze wil… maar je hebt er gewoon niets mee.

Het slechte nieuws is dat hoe goed de bedoelingen ook zijn, het niet zal werken als je maar blijft doen alsof. Net als het hebben van seks met iemand die het alleen maar doet om je een plezier te doen een afknapper is, is het over de knie leggen van je partner alleen maar omdat ze dat zo graag wil, zal er toe leiden dat de waarde die het voor haar heeft, vrijwel zeker verdwijnen. Jullie zullen beide gefrustreerd raken.

Het goed nieuws is, dat ook al heb je het idee dat je niet met spanking hebt, je dit in zeker opzicht toch wel het geval is.

Hier is waarom:

Als je tijdens je opleiding psychologie of sociologie gehad hebt, dan heb je vast wel eens gehoord van het ‘hagedissen brein’. Het hagedissen brein is het oorspronkelijke menselijke brein – het brein dat we hadden voor dat we gebruiksvoorwerpen gingen maken, boeken gingen schrijven, torenflats gingen bouwen en computers gingen gebruiken. Het hagedissen brein heeft de beschikking over alle fundamentele driften en instincten.

Onze seksuele driften zetelen er, ons ‘vlucht of vecht’ instinct wanneer we ons bedreigd voelen (hetgeen zich bijvoorbeeld manifesteert als die ‘adrenaline stoot’ die we voelen als we ternauwernood een botsing met de auto hebben weten te voorkomen), en andere primitieve gedragingen die ons in staat stellen te overleven in gevaarlijke wereld van de ‘holbewoners’.

Omdat we in een wereld leven die voor de meesten een stuk veiliger is (zeker voor hen die deze artikelen kunnen lezen) en omdat we tegenwoordig veel meer kunnen vertrouwen op ons intellect en andere hogere breinfuncties om met spanning om te gaan, zijn we ons over het algemeen niet meer bewust van de aanwezigheid van dat hagedissen brein. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet meer is. We kennen per slot van rekening nog steeds de adrenaline stoot en we hebben nog steeds een libido en een paringsdrift.

Het hagedissen brein geeft ons ook een primitief instinct tot agressie, een belangrijk antwoord op een ‘leven of dood’ situatie waarin we, laten we zeggen, op een mammoet jagen of een naburige stam moeten bevechten omdat ze ons dorp overvallen om voedsel te stelen.

Ons hagedissen brein zorgt ervoor dat we onze vuisten ballen en ergens tegen aan willen slaan als we gefrustreerd zijn en wat maakt dat kleine kinderen gaan stampvoeten als ze hun zin niet krijgen en wat een inspannend uurtje sporten zo bevredigend maakt.

Zowel mannen als vrouwen hebben deze agressieve impulsen van het hagedissen brein, hoewel biologische factoren hebben gemaakt dat het bij mannen sterker ontwikkeld is. Een blik in de prehistorie maakt duidelijk waarom dat zo is.

Vroeger in de prehistorie, ver voor de tijd van de verzorging, oppas moeders en zorgvaders waren de sekse rollen heel duidelijk. Mannen waren verantwoordelijk voor het jagen op voedsel, een gevaarlijke klus die vroeg om kracht en agressie. En vrouwen, dankzij hun unieke vermogen om te baren, bleven achter in de grot. Ze zorgden voor de kinderen en bereidden het eten. Hier was veel minder agressie voor nodig en meer zorgzaamheid.

In onze politiek correcte maatschappij willen velen graag geloven dat deze agressieve impulsen van het hagedissen brein verdwenen zijn. Maar niets is minder waar. (kun je je de klok nog herinneren waar we het over hadden? Die fractie van een seconde is nog tekort om het hagedissen brein te laten verdwijnen).

Wat betekent dit voor jou en je partner op het gebied van spanking?

Het betekent dat mannen en vrouwen (maar mannen in het bijzonder) of ze nu politiek correct zijn of niet, agressieve behoeften kennen, of ze zich dat bewust zijn of niet en of ze daar blij mee zijn of niet. Die agressieve behoefte is er en zal de komende twee of dir miljoen jaar ook niet weg gaan. Je kunt er maar beter mee leren omgaan.

Onze moderne samenleving heeft er voor gezorgd dat mannen (en vrouwen!) zich schamen voor deze natuurlijke agressieve neigingen. Een goedbedoelde poging mannen ‘te genezen’ van agressief gedrag hebben we gesteld dat agressieve neigingen op zijn gunstigst ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ en op zijn slechtst ‘het grote kwaad’ te noemen is.

De enige geaccepteerde manier waarop de moderne man (en soms de vrouw) toegestaan wordt lichamelijke agressie ten toon te spreiden, is op het sportveld en zelfs dan wordt deze activiteit vaak gezien als iets minderwaardigs, waar een zakenman of een intellectueel zich niet mee bezig wenst te houden. En dan is er natuurlijk het probleem dat veel mannen, geen zin of tijd hebben zich regelmatig op een sportveld te laten zien.

Doordat mannen (en vrouwen!) onder maatschappelijke druk zijn gaan geloven dat agressie onaanvaardbaar is, houdt in je het nodige innerlijk verzet moet overwinnen om aan het idee te wennen je partner een pak op haar billen te geven. Door de strijd tegen verkrachtingen en huiselijke geweld is je bijgebracht dat je onder geen enkele omstandigheid een vrouw mag slaan. Punt uit.

Maar hoewel absoluut waar is dat je nooit iemand mag slaan op een mishandelende en eenzijdige manier, ligt dat bij spanking toch wel anders. Je vrouw vraagt zelfs om een pak op haar bips.

Je hebt ongetwijfeld wel eens agressie gevoeld in de richting van je partner, ook al zou je dat nooit aan haar of aan jezelf toegeven.

Iedere man die een langdurige relatie met een vrouw heeft gehad is wel eens door haar gefrustreerd. En iedere man heeft het door zijn hagedissen brein ingegeven, instinctieve verlangen in zich om deze frustratie met agressie te beantwoorden. Daarom is mijn stelling dat iedere man diep in zich het verlangen zijn vrouw eens een flink pak op haar blote billen te geven.

Ik ben me ervan bewust dat een gewaagde stelling is en wellicht heel onwerkelijk op je overkomt en misschien wel beangstigend is als je er nog nooit bij stil gestaan hebt.

Maar voordat je ja gaat afreageren op je innerlijke holbewoner, bekijk het wel in het juiste perspectief: dit is hartstikke goed nieuws voor je partner en voor jullie relatie, want het betekent dat je over het natuurlijke vermogen beschikt haar te geven waar ze zo hevig naar verlangd.

Het si een feit dat bij sommige mensen het hagedissen brein zo ver weggestopt is dat het nooit aan de oppervlakte te brengen is. Maar feit dat je deze artikelen aan het lezen bent betekent das jij niet bij deze groep hoort. Je hebt tot zekere hoogte het idee dat je door de aanwezigheid van je hagedissen brein in staat bent je vrouw over de knie te leggen. Je bent je er van bewust dat het erin zit en omdat je vrouw je aanmoedigt (smeekt?), die kant van jezelf te laten spreken, geeft je de gelegenheid die kant van jezelf te ontdekken. Je krijgt een prachtige mogelijkheid dit deel van je karakter te ontdekken en te ervaren.

Bovendien, bij lichamelijk geweld aangestuurd door het hagedissen brein komen endorfine vrij, het zelfde chemische stofje wat vrijkomt tijdens de seks. Daarom kun je ‘high’ worden van fitnessoefeningen, net zoals het geval is bij het spelen van contactsporten.

Wat betekent dit nu in relatie tot een pak op de bips van je partner? Dat door je hagedissen brein agressie te stimuleren, waarschijnlijk ook je hagedissen brein seks impulsen ook gestimuleerd worden. Kortom als man kun je gemakkelijk voorstellen dat een pak op haar blote billen opwindend kan zijn, ook al heb je het nog nooit gedaan en denk je dat je er niks mee hebt.

Een paar waarschuwende woorden:

Impulsen vanuit het hagedissen brein betekenen niet dat je partner maar een pak slaag kunt geven wanneer dit maar in je op komt. Wellicht ten overvloede zeg ik nog maar even hoe bevredigend een pak op de billen voor jullie ook uit kan pakken, er dient steeds verstandig mee omgedaan worden. Dat wil zeggen veilig en verantwoord en niet je vrouw een pak op haar bips geven omdat je een rotdag hebt gehad op je werk en je je frustraties wilt botvieren. Spanking is een prachtige manier om je agressie te kanaliseren, maar het is geen vrijbrief je partner te mishandelen omdat je je oer instincten hebt terug gevonden.

In de tweede plaats, afhankelijk van hoe sterk je geconditioneerd bent om geweld als iets onacceptabels te beschouwen, zal er tijd nodig zijn om met de agressie van je hagedissen brein om te kunnen gaan. Als je je partner over de knie legt en het laat je volledig koud, geef dan niet onmiddellijk op omdat je denkt dat je die impulsen wel niet zult hebben. Als je deze artikelen zit te lezen, heb je die wel degelijk. Je moet misschien, los van je vrouw aan de slag om deze agressieve instincten te accepteren. Het duurt ook even voordat deze gevoelens zo sterk worden dat je spanking een aangename en bevredigende bezigheid haat vinden.

Nadat je een levenlang deze agressieve gevoelens hebt weggedrukt, dan kan het in het begin moeilijk zijn deze agressie te sturen als je toestaat dat ze er zijn. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je wat chagrijnig wordt en mensen uitfoetert terwijl je jezelf altijd heel goed gemanierd vond. Of je voelt de neiging iemand van de snelweg te drukken.

Voor veel mannen kan het opduiken van de agressie war je het niet wilt beangstigend aanvoelen. De neiging bestaat de agressie maar weer diep weg te stoppen waar deze geen kwaad kan.

Het probleem hierbij is natuurlijk dat door het deksel weer op de hoge druk pan te doen, niet betekent dat de spanning ook verdwenen is. Het betekent alleen maar dat de zaak zou kunnen ontploffen. Je agressie opkroppenis niet veiliger dan ze maar ongecontroleerd te laten gaan.

Als je in plaats daarvan ontdekt dat je moeite hebt deze agressieve impulsen tijdens een spanking slecht kunt beheersen, dan moet je zo verstandig zijn andere uitlaatkleppen, zoals bijvoorbeeld squashen voor je agressie te zoeken.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat agressie een heel natuurlijk deel uitmaakt van wie je bent en je dient er mee te leren omgaan. Spanking is een mooie manier om dit altijd aanwezige deel van onze persoonlijkheid om te gaan.

Nu we de belangrijkste voordelen van spanking voor zowel jou als je partner de revue hebben laten passeren, gaan we de belangrijkste specifieke verlangens die je vrouw heeft ten aanzien van een pak op haar billen bekijken – en een paar eenvoudige manieren om aan deze verlangens tegemoet te komen.

Hoofdstuk 1: Inleiding

OM TE BEGINNEN

Als je partner je te kennen heeft gegeven het verlangen te hebben om af en toe een pak op haar blote bips te krijgen, gefeliciteerd. Of je er wel of niet wat mee wilt, je hebt zojuist een geweldig cadeau van haar gekregen. Meerdere, in feite.

Het eerste cadeau dat je hebt gekregen is vertrouwen. De meeste vrouwen hebben een zeer moeilijke tijd doorgemaakt om in het reine te komen met hun behoefte en verlangens naar een pak op hun billen, en een nog moeilijker tijd om de moed te verzamelen om dit verlangen te delen met hun partner. Als je partner er voor gekozen heeft om het verlangen naar een pak op haar bips met je te delen, is dat een teken dat ze je vertrouwt en een uiterst intiem en bijzonder deel van zichzelf met je wil delen. Dat betekent waarschijnlijk dat ze iets heel bijzonders in je ziet (en in je relatie), iets dat moeilijk te vinden is en niet elke dag langs komt.

Het tweede cadeau dat je hebt gekregen hebt, is dat je de kans krijgt om je relatie dieper en rijker te maken dan je misschien voor mogelijk zou hebben gehouden. De eenvoudige handeling je partner iets wat heel persoonlijk en belangrijk voor haar is te geven, heeft de potentie om de vertrouwensband te verdiepen, en de intimiteit en liefde tussen jullie te vergroten.

En ten slotte, het derde cadeau dat je hebt gekregen hebt, is de mogelijkheid om delen van jezelf te ontdekken waarvan je jezelf nog nooit bewust bent geweest. Door je partner een pak op haar blote billen te geven, kun je tot de verrassende ontdekking komen meer vertrouwen, meer ontspanning, meer succes in je carrière en in je seksuele relatie te ervaren.

Kan een pak slaag dit allemaal bewerkstelligen? Absoluut!

Voordat je al deze effecten echter zult ervaren, zul je haar het pak slaag waar ze al jaren over fantaseert, moeten geven. Laten we dus eens gaan uitzoeken wat dat allemaal inhoudt.

WAT WIL ZE NU EIGENLIJK PRECIES VAN JE?

Als je partner je heeft verteld dat ze wil dat haar een pak op haar billen geeft, verdient ze veel lof. Ze heeft de moed opgevat je ondubbelzinnig uit de doeken te doen, wat ze wil.

Dit vertoon van eerlijkheid en moed is een geweldige start als het gaat om billenkoek, maar  “ik wil dat je me een pak op mijn billen geeft” heeft betrekking op veel verschillende aspecten. Wat voor pak slaag? Met wat? Hoe hard? Hoe vaak? En hoe kom je er in vredesnaam achter hoe je dat moet doen, als je nog nooit van je leven een pak slaag gegeven (of ontvangen) hebt?

Als je onzeker bent omdat je niet goed weet wat er nu precies van je verwacht wordt, dan verkeer je in goed gezelschap. Je kunt gerust stellen dat de meeste moderne mannen niet vertrouwd zijn met de fijne kunst van het toedienen van een pak slaag.

Het geven van een goed pak slaag is niet iets wat bij iedereen aangeboren is. Zoals later nog terug zal komen, is het instinct om een pak slaag uit te delen, naar mijn mening, bij een ieder van ons aanwezig, maar de wetenschap hoe je dat instinct moet gebruiken is dat niet. Als zodanig, is de informatie die je in deze artikelen terugvindt, geen informatie die bekend mag worden veronderstelt alleen maar omdat je een man bent. Leren om haar een pak slaag te geven, komt voort uit eigen ervaring – en helaas, is deze ervaring iets waar de meeste moderne mensen geen toegang tot hebben.

Een pak op de blote billen is de primaire vorm van discipline die de huishoudens en scholen, waar de meeste mannen zijn opgegroeid, verloren gegaan. Het toekijken hoe hun broers en zussen een pak op hun billen krijgen, en zelfs het uitwisselen van spannende billenkoek verhalen met hun vrienden, komt niet meer voor. Op die manier werd vroeger de kunst van het pak slaag doorgegeven van generatie op generatie. Dit alles betekende dat tegen de tijd dat wanneer er later van hem verwacht werd een pak slaag uit te delen wanneer dit nodig was, hij een vrij goed idee had van wat van hem verwacht werd.

Beter of slechter, dat was toen, we leven nu in een andere tijd. Tegenwoordig is het waarschijnlijk dat je nooit een pak slaag gekregen hebt of ervan getuige geweest bent, tenzij je toevallig uit een cultuur komt die nog gebruik maakt van een pak slaag een vorm van discipline. Je hebt misschien een paar spanking scènes in video’s voor volwassenen gezien of liederlijk grapjes gemaakt in de kleedkamer van de sportclub over een pak slaag voor je partner. maar dat best eens de enige kennis en ervaring kunnen zijn die je hebt over het toedienen van een pak op de billen – en dat is nauwelijks voldoende om je partner te kunnen geven waar ze naar verlangd.

Als je partner de wens voor billenkoek kenbaar heeft gemaakt en ze is een ‘moderne’ vrouw (ook bekend als een “feministische”), dan kun je nog meer in verwarring zijn geraakt over het vooruitzicht van haar pak slaag.

Je zult je afvragen of ze wel serieus is. Je zult je afvragen of ze het gewoon aan het proberen is om haar seksleven wat op te leuken. En je kan zelfs een beetje achterdochtig denken dat dit een soort stiekeme test is om je houding ten opzichte van vrouwen.

Deze zijn allemaal legitieme twijfels en zorgen – en waarschijnlijk, zal je partner zich daar niet eens bewust van zijn.

Dus als uw eerste reactie op het verzoek van je partner eentje is van twijfel, weerzin of zelfs een ondubbelzinnig “Geen sprake van!”. Je twijfel is terecht en totdat je de antwoorden hebt, totdat je je vertrouwt voelen met het idee van spanking, en om jezelf, je partner en je relatie te beschermen.

Met dit alles kunnen deze artikelen je van dienst zijn.

WAT ZUL JE NIET IN DEZE ARTIKELEN AANTREFFEN?

Voordat we het over de inhoud van deze artikelen gaan praten, is het goed te vertellen wat er niet instaat.

Deze artikelen zijn op geen enkele manier bedoeld als een handleiding voor het geven van een pak slaag. Je zult geen specifieke instructies vinden over hoe je een rietje of een paddel moet gebruiken, over hoe je het ontstaan van blauwe plekken kunt voorkomen, of andere adviezen van technische aard. Deze informatie zul je waarschijnlijk nodig hebben natuurlijk, maar het staat niet in deze artikelen.

In de tweede plaats handelt het in deze artikelen alleen om een pak billenkoek. Hoewel spanking in meerdere situaties een rol speelt, zoals de meester/slavin, BDSM, huiselijke discipline, zijn deze artikelen niet bedoeld om advies over spanking in het kader van een van deze levensstijl te geven.

Dat gezegd hebbende, omdat mijn eigen ervaringen en onderzoek zich vooral richten op “echte” billenkoek, dat wil zeggen, een pak slaag dat worden gegeven met de bedoeling pijn te veroorzaken en/of schaamte, zal veel van de informatie in deze artikelen meer specifiek van toepassing op dit echte pak slaag, dan de erotische billenkoek of het pak slaag als rollenspelletje om het seksleven wat op te leuken.

En tenslotte, in dit boek wordt het slaan van kinderen niet behandeld. De adviezen in deze artikelen zijn alleen bedoeld voor meerderjarigen en niet voor personen onder de leeftijd van 18 jaar.

WAT STAAT ER WEL IN DEZE ARTIKELEN?

In de volgende hoofdstukken zullen we het hebben over hoe een pak slaag aanvoelt voor degenen onder ons die ze ontvangen, wat wij wensen, hopen en vrezen als het gaat om een pak op de billen. En wat we willen dat mensen die een pak slaag uitdelen, weten hoe dit door de “ontvangende kant” ervaren wordt.

We zullen het ook hebben wat jij beter van kunt worden van een pak op de bips van je partner (de voordelen kunnen je nog wel eens verrassen!) En hoe je jezelf veilig kunt voelen in jullie ontdekkingstocht.

En misschien wel het belangrijkste, we zullen het hebben over over simpele, eenvoudige manieren om je partner te geven wat ze wil,  zonder dat dit meer tijd en energie kost, dan je bereid bent of in staat bent te besteden.

Zoals met alles wat met billenkoek in relaties te maken heeft, is er niets wat een absolute waarheid heeft of wat voor iedereen opgaat. Niets in deze artikelen is bedoeld als de absolute en allesomvattende waarheid over wat je partner beleefd aan van een pak slaag. Alleen je partner kan je dat vertellen.

Na 23 jaar persoonlijke ervaring met spanking relaties, en een achtergrond in de psychologie van de seksuele macht en seks rollen, ben ik ervan overtuigd dat het meeste, zo niet alles, van wat in deze artikelen beschreven wordt van toepassing is op je partner. Jouw taak dus, en ook die van haar, is om deze artikelen te gebruiken als een springplank voor communicatie – niet als een vervanging daarvan.

HOE MOET JE DEZE ARTIKELEN GEBRUIKEN?

Deze artikelen zijn bedoeld als een bron voor jou en je partner om samen het gesprek aan te gaan over billenkoek. Veel mensen die willen dat hun partners hen een pak op de bips geven, hebben een zeer sterke fantasie. Het eerste wat ze zullen moeten doen is hun partner vertellen wat ze willen. Ze mogen er niet vanuit gaan dat hun partner weet wat er van hen verwacht wordt, zonder enige mededeling van hun kant. Deze fantasie is natuurlijk onrealistisch. Er zijn vele, vele soorten manieren om billenkoek te geven en veel, veel verschillende mensen die een pak op hun billen willen.

Als je partner je gewoon deze artikelen laat lezen en wil dat je haar, zonder dat hier verder over gesproken wordt, een pak op haar billen geeft, moet je haar wellicht laten weten dat ze een uniek individu is en niet iemand waarop alles zomaar van toepassing is. Als ze echt het pak slaag wil, waarvan ze zegt het te willen, dan zullen jullie met elkaar in gesprek moeten – dat is wel zo eerlijk naar jullie beiden.

En als jij de persoon bent die naar een pak op haar billen verlangd, kun je dat niet bereiken door hem deze artikelen te laten lezen en vervolgens van hem te verwachten dat hij je zonder daar verder woorden aan te wijden over de knie legt. Als volwassen vrouw heb je een verantwoordelijkheid waar te maken en duidelijk te communiceren en duidelijk te zijn over wat je wilt. Als je niet de tijd en energie neemt om te communiceren met je partner over je specifieke wensen en behoeften, is Het voor hem onmogelijk te weten hoe jij het wilt. Geen website, geen artikelen en geen forum zal de noodzakelijke van mens tot mens communicatie kunnen vervangen.

Gebruik in plaats daarvan deze artikelen als uitgangspunt en informatiebron. Misschien is het handig ze uit te printen en deze eerst zelf te lezen,aantekeningen in de marge te maken, of het aanstrepen van de onderdelen die bijzonder belangrijk voor je zijn (en doorhaling van die onderdelen die dat niet zijn!).

Dus laten we het zonder verdere vertraging gaan hebben over dit enigszins vreemde verzoek.