Er gingen maanden voorbij en de winter begon plaats te maken voor het voorjaar. De nachten waren niet meer zo koud en het vroor niet meer. In de tuin van Tom en Katy diende zich nieuw leven aan. Het gras was frisgroen en de tulpen en andere bloemen presenteerden zich aan de wereld. Ook de bomen werden weer groen.

De vogels zongen een prachtig lied voor Katy wanneer deze zich in de tuin liet zien. De mussen kwamen brutaal dichtbij en keken en wachtten ongeduldig of de vrouw misschien wat broodkruimels voor hen had. Natuurlijk werden ze op hun wenken bediend. Ook Tom zorgde dat de gasten in hun tuin voldoende te eten kregen. Tijdens de winter had hij gezorgd dat er altijd voedsel aanwezig was op de voederplaatsen. Nu het weer beter werd, trok Tom zich terug en liet het voederen van de ‘schooiers’ zoals hij ze noemde aan Katy over.

Katy had er iedere dag meer plezier in om in de tuin te werken. Haar rozenstruik was gearriveerd en was geplant. Toen waren er de bloemenbedden die Katy onkruidvrij wilde maken en een aantal andere planten en struiken die haar zorg en aandacht nodig hadden. De lijst werd iedere dag langer. Toch waakte ze ervoor om niet te hard van stapel te lopen. Tom had ervoor gezorgd dat zijn vrouw de consequenties ondubbelzinnig duidelijk waren mocht ze teveel hooi op haar vork nemen. Hij had haar beloofd in het weekend te zullen helpen bij het planten van de rozenstruiken. Katy zuchtte diep en zei met een glimlach tegen zichzelf dat ze geduld zou moeten hebben. ‘Hij is gekalmeerd en niet zo overstuur als een aantal maanden geleden’, fluisterde ze tegen zichzelf.

Terwijl ze door de tuin liep en alles nauwkeurig inspecteerde, dwaalden haar gedachten terug naar de domme dingen die ze uitgehaald had. Dingen die ervoor hadden gezorgd dat ze de ergste consequenties ooit onder ogen had moeten zien. Ze wilde niet dat dit zich ooit nog eens zou herhalen. Toen ze eraan terug dacht hoe Tom haar een maandlang iedere dag een pak op haar blote billen had gegeven, liepen de rillingen over haar rug. Ze herinnerde zich de pijn en de teleurstelling van Tom veel indringender dan de pijn van de slaag. ‘Hoe heb ik zo dom kunnen zijn?’ Toen ze zich omdraaide om naar het huis te lopen zag ze tot haar verbazing Tom op zich afkomen.

‘Oh liefje, ik wist niet dat je al thuis was’, zei Katy met een brede glimlach. ‘Ik heb je auto helemaal niet gehoord. Ik denk dat ik even heel diep in gedachten was. Ik hoor je anders altijd thuis komen’.

Tom glimlachte en strekte zijn armen naar haar uit. Hij trok haar dicht tegen zich aan. ‘Ik heb een lift van Richard gehad. Ik heb mijn auto naar de garage gebracht voor een kilometerbeurt. Ik heb geen tijd om het zelf te doen en er moet nodig naar de olie gekeken worden’, zei hij. Terwijl hij zijn vrouw stevig beet hield keek hij omlaag naar haar vrolijke gezicht en zei, ‘Ik heb je gemist vandaag, schatje’. Toen gaf hij haar een dikke kus.

Katy had haar armen automatisch om de nek van haar echtgenoot gedaan. Ze hielden elkaar eindeloos beet. Toen er een eind aan de kus kwam gaven ze elkaar nog een vluchtige kus. Een vluchtige kus maakte een eind aan de intense passie.

‘Ik heb jou ook gemist, liefje’, zei Katy terwijl ze zich omdraaiden en arm in arm naar het huis liepen.

‘En vertel eens, schatje, als je zo diep in gedachten was, wat had dan je onverdeelde aandacht?’, vroeg Tom, terwijl hij de achterdeur voor zijn vrouw openhield.

Katy lachte. ‘De waarheid is dat ik aan mijn echtgenoot dacht en hoeveel ik van hem houdt’.

Tom strekte zijn arm uit en gaf haar een tik op haar billen toen ze langs hem liep. ‘Hm, denk je dat ik dat verhaal geloof? Volgens mij was je meer een plan aan het maken hoe je alle werkzaamheden die nog in de tuin moeten gebeuren, zult klaren. Je was vast bezig een ‘doelijst’ voor mij aan het maken en nu wacht je een gunstig moment af om me die te overhandigen. Je houdt mij niet voor de gek, Katy’, voegde hij eraan toe terwijl hij haar weer beet pakte. Terwijl hij tegen het aanrecht leunde trok hij haar stevig tegen zich aan.

Katy legde haar hoofd op zijn schouder en deed haar ogen dicht. Ze had haar armen om hem heen geslagen. Ze voelde de sterke spieren van zijn rug en van zijn borst. Zijn lichaam maakte dat ze zich veilig voelde, veilig en geliefd. Ze glimlachte en zei, ‘Je had gelijk liefje, ik was bezig een doelijstje te maken’.

Tom liet zijn linkerwang op het hoofd van Katy rusten. Hij rook haar haren terwijl hij zijn arm over haar rug liet gaan. Dit ritueel had jaren mogen duren. Zowel man als vrouw namen het moment in zich op en accepteerden het als een soort dagelijks terugkerend gebeuren. Hun liefdesband was geweldig. Tom pakte de kin van Katy en duwde deze omhoog zodat hij haar kon kussen. Vervolgens gaf hij haar een dikke knuffel. ‘En wat zijn de plannen voor het eten?, vroeg Tom.

‘Ik was van plan om je vanavond restjes voor te zetten. We hebben hier genoeg van’, antwoordde Katy.

‘Wat dacht je ervan als ik voor vanavond Chinees zou bestellen? Ik ga het halen en dan kunnen we misschien vanavond nog een ritje gaan maken. Wat dacht je ervan?’, vroeg Tom.

Katy lachte naar haar echtgenoot. Op zijn gezicht stond de uitdrukking van die van een klein kind dat buiten wil gaan spelen. ‘Natuurlijk, liefje. Klinkt heel goed. Beter als restjes. Ik zal de koelkast nog even opruimen terwijl jij het eten haalt’, antwoordde ze.

Tom ging naar de huiskamer en bestelde telefonisch het eten. Hij bleef een paar minuten aan het bureau zitten, voor hij het eten moest gaan halen. Hij keek de post door. Er was een envelop van de praktijk van dr. Freek. Hij was aan Katy geadresseerd. Hij trok de brief tevoorschijn. Het was een herinnering aan Katy dat ze een nieuwe afspraak moest maken voor degene die ze afgezegd had. Toms nekharen gingen onmiddellijk overeind staan. Hij haalde diep adem. Nadat hij de brief weer in de envelop gedaan had, liet hij zijn vingers door zijn haar glijden. Zijn gedachten werkten op volle kracht. Vraagtekens over de gezondheid van Katy staken hem als scherpe messen.

‘Houdt ze iets voor me achter?’, vroeg hij zich af. ‘Nee, ik kan niet geloven dat ze zoiets doms zou doen, niet terwijl ze weet hoe ik erover denk dat ze dingen voor me achter houdt’.  Na het allemaal nog een poosje door zich heen te hebben laten gaan, besloot Tom er niets over te zeggen tot na het eten. Hij moest eerst kalmeren voor ze het gesprek aangingen. Wat het ook was, hij was er van overtuigd dat Katy eerlijk tegen hem was. Zijn hart sloeg een slag over. Hij voelde een druk op zijn borst. Er verstreken nog een paar minuten voor hij weer naar de keuken ging, waar Katy was.

‘Ik ben over een paar minuten terug, schatje’, zei Tom terwijl hij haar een kus gaf en een tik op haar bips.

Katy wilde nog iets roepen toen ze haar echtgenoot in de richting van de deur zag verdwijnen. Ze wreef over haar billen en dacht, ‘Waar heb ik dat nu weer aan verdiend?’ Onmiddellijk realiseerde ze zich dat hij aan het bureau gezeten had. Hoogstwaarschijnlijk had hij het briefje van de praktijk van dr. Freek gezien. ‘Oh mijn God’, zei ze terwijl ze haar ogen dicht deed.

Tom keerde binnen twintig minuten terug met het eten en een rode roos. Terwijl hij de roos aan Katy gaf, keek hij haar recht aan en zei, ‘Ik dacht dat je deze nodig zou hebben, schatje. Ik houd van je!’

Katy wierp zich in zijn armen, terwijl haar ogen zich met tranen vulden. Ze kon nauwelijks een woord uitbrengen, maar fluisterde, ‘Ik houd ook van jou!’.  Tom hield zijn vrouw stevig beet. Hij zei niets en hoopte dat zij het gesprek zou beginnen. Zodra Katy in staat was iets te zeggen, zei ze rustig, ‘Liefje, je hebt het briefje van de dokter gelezen, is het niet?’

‘Ja dat heb ik’, antwoordde hij. Hij hield Katy stevig beet.

‘Wees alsjeblieft niet boos. Ik kan het uitleggen, en ik was van plan het je vanavond te vertellen. Je had het briefje al gezien voor ik de kans had er over te beginnen’, voegde ze eraan toe.

Tom liet Katy los en pakte haar bij haar schouders. ‘Zorg eerst maar even dat je roos een mooi plaatsje krijgt. Kom dan bij me om te praten’, zei hij.

Katy keek hem even aan, lachte naar hem en zei, ‘Ok’. Ze kon voelen dat hij gekwetst was.

Toen ze de huiskamer binnenstapte, zat Tom op de bank. Hij had zijn schoenen uitgedaan en lag in zijn karakteristieke onderuitgezakte houding. Katy zette het vaasje met de mooie roos op de salontafel en ging naast hem staan. ‘Dankjewel liefje’, zei ze terwijl ze naar de tafel keek.

Hij gaf haar een klein glimlachje en zei, ’t is al goed, schatje’. Vervolgens deed hij zijn been aan de kant en gaf haar de gelegenheid bij hem te komen zitten. Onmiddellijk versmolten man en vrouw, Katy met haar hoofd op Toms borst rustend. Hij pakte haar favoriete deken boven de bank vandaan en bedekte met één vloeiende beweging haar lichaam van haar voeten tot bovenaan haar rug.

Toen Tom begon haar onder de deken over haar rug te wrijven, wilde Katy het woord nemen. Maar Tom maakte haar duidelijk stil te zijn. Ze wisten beiden dat hij nog wat tijd nodig had. Katy deed haar ogen dicht. Haar linkerhand rustte op zijn rechterschouder. Ze luisterde naar zijn hartslag. Zijn borst kwam iedere keer dat hij diep ademhaalde omhoog. De twee hielden elkaar een tijdlang zwijgend vast. Er rolde een traan over Katy’s wang en viel op het overhemd van Tom. Ze had hem onbedoeld weer flink teleurgesteld. Ze was boos op zichzelf. Ze had er buikpijn van.

Vijf tot tien minuten gingen voorbij. Uiteindelijk hielden de handen van Tom op met bewegen. Hij trok Katy met één arm rond haar middel tegen zich aan terwijl hij met de andere haar hoofd vasthield. Hij boog zich voorover en kuste haar op haar voorhoofd. Vervolgens ging hij een beetje verliggen zodat zij in zijn linkerarm kwam liggen en hij haar gezicht kon zien. ‘Vertel me nu wat er gebeurd is Katy’, zei hij. Zijn stem was kalm. Hij zag een traan over haar wang rollen en wreef deze weg met zijn duim. Hij boog zich voorover en gaf haar met een flauwe glimlach een kusje op haar neus.

Terwijl ze Tom in zijn ogen keek, vertelde Katy hem dat ze de doktersafspraak van gisteren had afgezegd omdat ze verschrikkelijke hoofdpijn had en naar huis wilde om te gaan liggen. Deze ochtend had ze de praktijk gebeld om een nieuwe afspraak te maken. Maar de secretaresse zat toen niet op haar plaats. Katy gaf toe dat ze vergeten was ’s middags terug te bellen. Daarna was het te laat om nog een afspraak te kunnen maken. Tom had geen vragen. Hij luisterde aandachtig. Toen werd het lange tijd stil.

‘Katy’, zei Tom tenslotte. ‘Als alle details gelijk zouden blijven, op eentje na, namelijk dat het niet jouw maar mij zou betreffen, hoe zou jij je dan voelen als je het briefje van de dokter onder ogen zou krijgen waarin ik gevraagd werd een afspraak opnieuw te maken, waar ik niets van wist?’

‘Ik weet wel zeker dat ik dan boos en gekwetst zou zijn, liefje. Mocht het nog helpen, dan bied ik mijn excuses aan. Ik wilde je niet kwetsen. Echt waar niet’, zei ze.

‘Ik weet dat het niet je bedoeling was me te kwetsen. Ik weet dat je van me houd. Ik houd ook heel veel van jou. Dat weet je toch?’, zei hij.

‘Ja…ik weet dat je van me houd’, antwoordde Katy. Er viel opnieuw een stilte. Tom keek van haar weg. ‘Je gaat me een pak op mijn billen geven, of niet?’, vroeg ze.

“Reken maar!’, antwoordde hij en keek op naar Katy. ‘Je weet heel goed dat ik dat ga doen. Ik heb alleen nog niet besloten wanneer. Ik ben er nu nog niet aan toe. Ik wil je nu dicht bij me hebben. Om eerlijk te zijn dacht ik voor de komende nacht meer aan wilde en gepassioneerde seks dan aan billenkoek. Ik heb even tijd nodig om dit allemaal te laten bezinken Katy. Waarschijnlijk zal ik dat pak op je billen in het weekend geven. Maak dus geen plannen. Begrepen? Ik wil je billen het hele weekend tot mijn beschikking.’

Katy deed haar ogen dicht en draaide haar gezicht tegen zijn borst. Er hoefde verder niets gezegd te worden. Tom was duidelijk geweest. Ze knuffelden elkaar een paar minuten lang. Uiteindelijk zei Tom dat hij honger had. Ze gingen naar de keuken. Tom zette de bakken met eten op de tafel. Katy pakte de borden, het bestek en de servetten. Ze genoten van hun maaltijd alsof er niets had voorgevallen.

Katy wist dat het verstandig was nu niet te zeuren of stennis te schoppen. Wat er haar ook boven haar hoofd hing, ze zou het snel genoeg meemaken. Ze wist dat haar echtgenoot tijd nodig had alles op een rijtje te zetten en tot rust te komen. Ze had zelf ook even tijd nodig om alles helder te krijgen. Bovendien was ze tijdens het gesprek niet helemaal open tegen Tom geweest. Hoe zou ze het verder aanpakken? ‘Oh, mijn God’, dacht ze bij zichzelf. ‘Heb ik het toch weer gedaan!’

Ze verbande de gedachten uit haar hoofd en Katy concentreerde zich op haar echtgenoot. Het eten was goed. Ze genoten van het gezelschap van elkaar. Natuurlijk kregen ze niet alles op. Tom had veel meer meegenomen dan ze met zijn beiden opkonden. Als ze Chinees aten hield hij ervan er de volgende dag nog een keer van te eten.

Toen ze het eten ophadden, ruimden ze samen de tafel af en deden de borden in de vaatwasser. Tom zei tegen Katy dat hij hun windjacks zou halen. Ze zouden een ritje gaan maken. Katy glimlachte en zei dat ze over een paar minuten klaar zou zijn. Ze liep naar de slaapkamer en trok een sweater aan over haar blouse, ze trok haar haren los en liet de borstel erdoor glijden. Ze deed ook wat lipstick op. Ze wist dat ze met de oldtimer op pad zouden gaan, daarom was ze er zeker van dat ze naar de heide zouden gaan. Op weg naar buiten griste ze het fototoestel mee. Tom wachtte geduldig.

Tom glimlachte toen hij zag dat Katy haar haren los had gemaakt. Zo vond hij haar het allermooist. Hij hield ervan om zijn vingers erdoor te laten glijden. ‘Kleine duivelin!’, dacht hij bij zichzelf, ‘ze weet wel hoe ze me moet paaien’. Hij hield de deur voor haar open toen ze naar buiten stapte en toen gaf hij haar een liefdevol tikje op haar billen. Katy glimlachte. Hij liep achter zijn vrouw naar de auto en hield de deur voor haar open. Katy klom op de bijrijderstoel.

Tien minuten later namen ze de afslag van de snelweg en reden over de binnenweggetjes. Een wegwijzer aan de kant van de weg liet zien dat het nog 18 kilometer rijden was naar de heide. Katy glimlachte. Ze vond het hier prachtig. Onderweg zagen ze herten in de verte in de landerijen lopen. Katy probeerde er met de telelens een foto van de maken. Tom hoopte dat ze nog een roofvogel zouden zien, maar dat zat er niet in. Toen ze het begin van de heide naderden, stuurde Tom de auto een parkeerplaats op. Hij stapte uit de auto en liep erom heen om Katy te helpen met uitstappen. Vervolgens haalde hij de jacks uit de kofferbak. Toen hij haar de hare aangaf, liet ze zich bijna ontvallen dat ze hem niet nodig had. Maar toen ze Tom aankeek, zag ze de ‘haal het niet in hoofd om dat te zeggen’ uitdrukking op diens gezicht. Beiden zeiden niets. Ze deden de windjacks aan.

Hand in hand liepen ze de heide over. Helemaal aan de rand lag een dikke boomstam. Tom ging erop zitten en trok Katy met haar rug naar hem toe op schoot. Ze leunde met haar rug tegen hem aan. Hij sloeg zijn sterke armen stevig om haar heen. Beiden keken nu over de heide. Ze zaten stilletjes en luisterden naar de geluiden om hen heen. Net als in hun tuin kwam ook hier de natuur tot leven. De heide voor hen was een plaatje. De uitgestrekte heide, omzoomd door bossen tegen een ondergaande zon. Er gingen minuten voorbij. De enige beweging bestond uit het langzaam heen en weer wiegen van de man en de vrouw op de boomstam. Dit was een favoriet plekje van hen. Het was al weer een paar maanden geleden dat ze hier voor het laatst gezeten hadden.

Tom boog voorover en kuste Katy op haar oor. ‘Ik houd van je schatje’, fluisterde hij.

‘Ik houd ook van jou liefje’, antwoordde ze.

Er verstreken weer een paar minuten, totdat Katy het fototoestel oppakte van de boomstam waar ze het had neergezet. Ze keek door de lens en maakte een foto van de ondergaande zon. Toen draaide ze zich om en maakte een foto van haar echtgenoot. Hij had een ondeugende grijns op zijn gezicht. Katy wist dat hij naar haar verlangde. Ze hield ervan om te merken hoe veel hij van haar hield.

Ze legde de camera neer en liep terug naar Tom. Ze sloeg haar armen om hem heen en gaf hem een gepassioneerde kus. Zijn sterke arm kroop onder haar jack omhoog over haar rug. De omhelzing en de kus hielden aan. Nadat ze diep adem gehaald hadden volgde er nog een klein kusje als afsluiting voor de liefdevolle omhelzing.

‘Wat is er dat je nog zou moeten vertellen, Katy’, vroeg Tom terwijl hij haar aankeek. Ze hadden de armen nog steeds om elkaar heen. Tom hield zijn vrouw stevig beet. Ze kon nergens naartoe. Het verbaasde haar hoe hij haar gedachten leek te kunnen lezen.

‘Ik moet je vertellen over de doktersafspraak die ik afgezegd heb’, zei ze met spijt in haar woorden. ‘Ik houd niets voor je verborgen, liefje. Dat wil, zeggen dat ik denk dat ik niets voor je achter houd. Ik heb je alleen niet alles verteld.’

‘Wat wil je me duidelijk maken’, zei Tom sarcastisch. ‘Ik denk dat ik het helemaal begrijp, Katy. Je houdt niets voor me achter, maar je hebt me niet alles verteld. Houdt dat in dat je tegen me gelogen hebt, Katy?’, vroeg hij met rustige stem. Er ging een rilling door Katy heen. Tom hield haar stevig op haar plaats. Hij wist dat ze zich anders los zou trekken, en hij wilde de rest van het verhaal wat ze nog niet eerder verteld had, horen.

Katy slaakte een diepe zucht. ‘Geef antwoord, Katy’, voegde Tom eraan toe. Zijn woorden klonken kalm maar streng.

 ‘Ik heb de laatste tijd last van een paar pijntjes die ik niet goed kan plaatsen. Dus maakte ik een paar weken geleden een afspraak voor gisteren. Ik heb niets gezegd omdat ik je niet ongerust wilde maken. Je bent altijd zo overbezorgd, zeker daar waar het mij betreft.’

‘Ga door, alsjeblieft! Je bent op de goede weg’, zei Tom terwijl hij zijn rechter wenkbrauw optrok.

‘Oh, Tom!’ zei ze en haalde nogmaals diep adem. Hij wachtte geduldig. Hij wilde dat ze het hem zou vertellen. Katy keek in de ogen van Tom, terwijl die van haar zich met tranen vulden.

Hij trok haar tegen zich aan en klemde zijn armen stevig om haar heen. ‘Vertel het allemaal, Katy. Ik houd van je. Ik zal er voor je zijn. Leun maar op me. Vertouw me. Je weet dat we als Koppel sterk opereren’, zei Tom. Hij wreef nu met zijn rechterarm over de rug van Katy. Langzaam vloeide de spanning bij Katy weg.

Ze keek op en keek Tom aan. ‘Toen ik de afspraak met dr. Freek maakte, liet hij Gerda me terugbellen. Hij wilde een bloedonderzoek en een paar röntgenfoto’s. Deze heb ik vorige week laten maken. Hij wilde de resultaten beschikbaar hebben voor onze afspraak’, voegde ze eraan toe. ‘Ik zou het je heus allemaal verteld hebben, liefje. Ik wilde je niet ongerust maken voordat de dokter zeker wist wat er aan de hand was’.

‘Katy’, zei Tom hoofdschuddend. ‘Weet je nog wat we doorgemaakt hebben toen je me de vorige keer niet over je gezondheidstoestand geïnformeerd hebt?’

‘Ja Tom, dat weet ik nog’, antwoordde ze. Ze zag de gepijnigde blik in zijn ogen.

‘Moeten we weer van vooraf aan beginnen?’, vroeg hij.

‘Oh Tom, alsjeblieft. Nee! We hoeven helemaal niet opnieuw te beginnen. Echt waar, ik was van plan je het vanavond te vertellen. Je hebt het briefje gezien voor ik erover kon beginnen’. Er stond paniek in Katy’s ogen te lezen.

Tom drukte haar stevig tegen zich aan en gaf haar een liefdevolle knuffel. Hun wangen wreven langs elkaar. Hij fluisterde in Katy’s oor, ‘dr. Freek heeft me een week geleden gebeld. Ik was die dag toevallig eerder thuis dan jij. Hij vertelde me dat je een afspraak had gemaakt. We hebben een poosje gepraat, Katy. Dr. Freek weet precies hoe ik over jou en over gezondheidskwesties denk. Wat ik niet begrijp is waarom JIJ het maar niet wilt begrijpen? Denk je dat ik niet bij je zou willen zijn om het nieuws te horen wat jij te horen krijgt? Goed of slecht nieuws, Katy, als je het met me gedeeld had over die afspraak, dan weet je dat ik met je mee had willen gaan’.

Katy verborg haar gezicht in zijn borst. ‘Oh Tom. Ik houd van je. Ik had echt niet in de gaten dat ik iets verkeerds deed. Wees alsjeblieft niet boos op me. Ik kan er niet tegen wanneer je boos op me bent of wanneer je teleurgesteld in me bent’, smeekte ze. ‘Wanneer je me confronteert met jouw kant van de medaille, dan zie ik heus wel dat ik je pijn doe. Ik denk echt dat ik wanhopig zou worden als je hetzelfde bij mij zou doen. Heb alsjeblieft nog een beetje geduld met me. Ik zal echt opener tegen je zijn. Ik zal vanaf nu naar je toekomen.’ Vervolgens viel er een lange stilte.

Tom gaf haar een liefdevolle knuffel en stond op. ‘Kom, het is tijd om te gaan’, zei hij terwijl hij Katy’s hand pakte. Ze staken samen de heide over. Maar in plaats van naar de auto te lopen, trok Tom haar mee naar één van de picknicktafels die langs de parkeerplaats stonden.

Katy keek hem geschrokken aan. ‘Je gaat me een pak op mijn bips geven, of niet?’

‘Ja, Katy. Dat ga ik doen. En wel nu. Dat heb ik nodig en ik denk dat jij het ook heel hard nodig hebt. Haal het dus niet in je hoofd om me tegen te spreken’, zei hij terwijl hij ging zitten. ‘Doe je broek en je onderbroek omlaag, Katy’.

‘Tom, doe dit alsjeblieft niet. Niet nu. Niet hier. Alsjeblieft’, smeekte ze.

‘Katy, spreek me niet tegen. Ik ga je hier en nu een flink pak op je blote billen geven. Als je wilt dat ik mijn riem af doe, dan wil ik dat best doen. Zo niet, doe dan alsjeblieft wat ik je gevraagd heb en kom over mijn knie liggen’, zei Tom met een vastberaden blik.

Katy deed de knoop van haar broek los en duwde deze tot op haar knieën omlaag. Vervolgens deed ze aarzelend ook haar broekje omlaag. Toen liet ze zich langzaam over het linkerbeen van Tom zakken. Hij hielp haar daarbij. Hij loodste haar op de goede plaats en trok haar met zijn linkerarm stevig tegen zijn zij. Onmiddellijk daarna voelde ze hoe hij zijn rechterbeen over haar benen zette. Ze kromp ineen. Ze had een hekel aan deze positie. En het meest van alles baalde ze ervan dat ze iets gedaan had om haar man te triggeren. Ze was best bereid de pijn en de schaamte van het pak slaag te ondergaan en dat zou ze ook doen. Maar de teleurstelling dat ze haar echtgenoot gekwetst had kreeg op de één of andere manier altijd de overhand.

Tom hield Katy goed op haar plaats. Hij wilde dit eigenlijk helemaal niet doen en ondanks dat wist hij dat dit het beste was voor hun beider bestwil. Terwijl hij zijn rechterhand op haar blote billen liet rusten, vroeg hij haar, ‘Kun je me eens precies vertellen waarom je hier nu zo ligt, jongedame?’

‘Ik lig hier omdat ik niet eerlijk tegen je geweest ben. Ik ben niet naar je toegekomen om je te vertellen over mijn gezondheidstoestand. Ik bied daarvoor mijn excuses aan. Het spijt me heel erg. Vergeef me alsjeblieft’, smeekte Katy.

‘We hebben het later wel over vergeving’, zei hij.

Zonder nog een word te verspillen begon Tom zijn vrouw een pak slaag te geven. Het duurde niet lang of Katy kronkelde onder de arm die haar stevig op haar plaats hield, terwijl zijn hand hard op haar billen neerdaalde en zijn been haar benen vastklemde. Tom was een grote, sterke man. Katy was er heilig van overtuigd dat hij de sterkste rechterhand van het hele land had. De tranen liepen over haar wangen terwijl Tom haar billen vakkundig in brand zette. Hij sloeg langzaam en regelmatig en sloeg geen plekje op haar billen en de bovenkant van haar bovenbenen over. De pijn nam steeds verder toe en Katy was er niet van overtuigd dat ze dit uit zou kunnen houden. Maar zijn hand bleef maar op haar bips neerdalen. Toen zijn vrouw ophield met tegenstribbelen en hij de gewenste tint rood bereikt had, stopte Tom met slaan.

Katy had net, een wat Tom een ongenadig pak slaag vond, gekregen. Hij hield haar op haar plaats maar liet haar middel los. Zijn rechterhand lag op Katy’s gloeide bips. Hij gaf haar zo nu en dan een zacht tikje, terwijl hij wachtte tot ze gekalmeerd zou zijn. Hij wreef met zijn linkerhand over haar rug terwijl zijn rechterhand op haar blote billen bleef rusten. Uiteindelijk hielp hij Katy overeind. Hij trok haar broek en onderbroek omhoog over haar beurse billen.

Tom ging staan en nam Katy in zijn armen. Ze omhelsden elkaar en bleven lange tijd zo staan terwijl zij doorging met snikken. Tom boog zich voorover en kuste haar op haar voorhoofd. ‘Laten we naar huis gaan’, zei hij en pakte haar arm en begeleidde haar naar de auto.

Katy bleef de hele reis naar huis huilen en leunde tegen zijn rechterschouder en hield zijn arm beet. Tom kuste haar af en toe op haar voorhoofd. Geen van beiden zei wat. Toen ze thuis waren, hielp Tom haar uit de auto. Ze liepen hand in hand naar het huis. Eenmaal binnen, nam Tom haar jack aan en zei haar dat ze een douche moest gaan nemen. ‘Ik kom ook snel een douche nemen’, zei hij. ‘Daarna gaan we beiden naar bed’.

‘Ja Tom’, antwoordde Katy. Ze ging op haar tenen staan en gaf haar man een kus op zijn wang. ‘Ik houd van je liefje’.

‘Dat weet ik, schatje. Ik houd ook van jou’, zei hij met een verdrietige uitdrukking op zijn gezicht.

Katy deed wat haar opgedragen was. Ze ging naar de badkamer en kleedde zich langzaam uit. Haar billen deden verschrikkelijk zeer, maar niet zo erg als haar hart. Toen ze onder de douche stapte begonnen de tranen weer te vloeien, of had ze ook die kraan opengedraaid. Ze deed haar ogen dicht en snikte. De emoties in haar lijf explodeerden alsof het een bom was. Ze had er geen controle over en kon het niet stoppen. Het was lang geleden dat ze zo gehuild had. Het water van de douche stroomde langs haar lichaam. Haar snikken werden heftiger.

Opeens voelde ze een sterke arm om zich heen. Ze opende haar ogen en zag het gezicht van Tom. ‘Het is goed, schatje. Ik ben er. Laat het maar gaan’, zei hij en kuste haar gezicht. Katy sloeg haar armen stevig om hem heen. Terwijl het water op hun neerdaalde, huilde Katy. Tom waste ieder plekje van haar lichaam en gaf haar af en toe een kus. ‘Het is weer goed, Katy. Echt waar’, stelde hij haar gerust.

‘Ik weet het liefje. Het spijt me’, antwoordde Katy.

Toen het water uiteindelijk koud begon te worden, zei Tom tegen Katy dat het douchen klaar was en dat het tijd was om naar bed te gaan. De twee droogden elkaar af.

‘Droog je haren goed af Katy, en daarna je bed in’. Katy had niets te zeggen. Zelden was ze de controle over haar emoties zo kwijt. Tom begreep het volkomen en wist ondanks dat, niet wat hij kon doen om haar te helpen.

Katy droogde haar haren en poetste haar tanden. Ze liep naar de slaapkamer en kroop tussen de lakens. Ze ging voorzichtig op haar buik liggen. Ze hoorde het elektrisch scheerapparaat van Tom en wist dat hij zich stond te scheren. Toen ze zich bedacht wat een geweldige man hij was, begonnen de tranen opnieuw te stromen. Tegen de tijd dat Tom de slaapkamer binnenkwam, lag Katy onbedaarlijk te huilen.

Tom had de babylotion meegenomen. Hij was van plan zijn vrouw een massage te geven om haar te kalmeren. Hij had net zoveel hartenpijn als Katy. Hij stapte in bed en ontblootte Katy’s lichaam. Ze waren beiden naakt. Als man en vrouw gaven ze er de voorkeur aan zo te slapen. Dat was al sinds het begin van hun huwelijk zo.

‘Ik ga mijn schatje insmeren met babylotion’, zei hij en boog zich voorover om Katy op haar wang te kussen. ‘Ik houd van je schatje’, fluisterde hij.

‘Ik ook van jou’, liet Katy tussen de snikken door weten.

‘ik wil dat je je op mijn hand concentreert en dat je de kracht voelt van de massage die ik je ga geven. Het zal je helpen te ontspannen. En nu even diep adem halen’, zei hij. Katy deed wat hij haar vroeg. Ze bleef nog een poosje stilletjes huilen. De hele tijd masseerde Tom haar rug en schouders. Telkens deed hij er opnieuw lotion op. Heel voorzichtig wreef hij over haar bips en smeerde ook daar lotion. Hij masseerde haar benen en voeten. Hij kuste en knuffelde haar tot ze uiteindelijk kalmeerde en uitgeput in slaap viel.

Tom bestudeerde haar lange tijd toen ze eenmaal lag te slapen. Hij reikte omlaag en trok het dekbed omhoog. Hij deed het licht uit en ging op zijn buik liggen met zijn armen boven zijn hoofd. Tot op dat moment was hij zich er niet van bewust hoe moe hij was. Binnen enkele ogenblikken lag ook hij vast te slapen.

Toen hij ontwaakte uit zijn diepe slaap, voelde Tom een warme hand over zijn rug glijden. De masserende beweging van de slanke hand voelde weldadig aan. Tom voelde hoe Katy haar linkerbeen over zijn rechterbeen legde. Ze kroop dicht tegen hem aan en bleef tegelijkertijd zijn rug masseren. Ze hadden beiden lang liggen slapen. Tom wist niet precies hoelang. Langzaam deed hij zijn ogen een beetje open. De klok wees tien over drie aan.

De kleine hand gleed van zijn schouder, langs zijn rug omlaag. Het gleed omlaag en bleef uiteindelijk op zijn billen rusten. ‘Lekker kontje’, fluisterde Katy, terwijl ze langzaam zijn billen masseerde. Tom glimlachte. Katy gaf hem een liefdevol tikje.

Hij kon deze liefdevolle marteling niet langer doorstaan. Hij was nu klaarwakker. Tom draaide zich langzaam om. Hij trok Katy in zijn armen. ‘Gaat het met je, schatje?, vroeg hij.

‘Het gaat prima liefje’, antwoordde Katy fluisterend. ‘Ik moest je even wakker maken. Ik hoop dat je dat niet erg vindt.

‘Natuurlijk is dat niet erg. Dat weet je best’, antwoordde Tom.

‘Ik wil dat je me even vasthoudt. Maar het meest van alles wil ik je wat vragen’, voegde ze eraan toe.

Tom kuste haar op haar voorhoofd, ‘wat is er schatje?’, vroeg hij terwijl hij haar dicht tegen zich aan drukte.

‘Ik heb morgenmiddag een afspraak met dr. Freek. Denk je dat je even weg kunt van het werk om met me mee te gaan?’, vroeg ze.

Tom deed zijn ogen dicht en haalde diep adem. Hij trok haar nog dichter tegen zich aan. Hij knuffelde haar met al zijn liefde. ‘Reken maar, schatje! Ik zal iedere minuut bij je zijn!’

Wat Katy niet wist, was dat Tom al lang een vrije dag had genomen. Hij en dr. Freek hadden steeds contact met elkaar gehouden vanaf de dag dat Katy voor het eerst voor een afspraak had gebeld. Tom wachtte op Katy. Hij wilde dat zij het initiatief zou nemen. Nu waren verdere woorden overbodig. Ze waren beiden bezig de ander te knuffelen en te kussen.

Hun liefdesspel werd intens en overweldigend. Er was die nacht geen liefdevolle spanking meer nodig om hen in vuur en vlam te zetten. Alles wat Tom hoefde te doen was haar billen masseren en er een liefdevol kneepje in te geven en Katy gaf zich op alle manieren aan hem over. Er verstreek meer dan een uur terwijl ze met elkaar speelden en de liefde bedreven. Tijdens hun orgasme fluisterden ze ‘Ik houd van jou’ tegen elkaar.

Niet lang daarna lagen ze dicht tegen elkaar aan. Katy lag met haar warme billen tegen haar echtgenoot aan. Hij had zijn armen om haar heengeslagen. Katy voelde zich veilig en beschermd. Tom was tevreden. Er was geen hartenpijn meer. Hij glimlachte in de wetenschap dat Katy hem uiteindelijk in haar wereld had toegelaten en hem volkomen vertrouwd had. Ze hadden net één van de meest dierbare momenten van hun leven beleefd. Katy draaide zich naar Tom toe en legde haar hoofd op zijn schouder. Ze vielen in de armen van elkaar in slaap.

En zo zag een dag uit het leven van Tom en Katy, gewoon een alledaags stel uit het dorp, eruit.

Geef een reactie