Periodieke billenkoek is een belangrijk onderdeel van de HD levensstijl. Het is een hulpmiddel om een vrouw zich goed te laten gedragen. Het helpt haar met andere woorden om gehoorzaam, respectvol, eerlijk en vrouwelijk te zijn. Door periodieke billenkoek worden deze al aanwezige goede eigenschappen verder uitgebouwd, zodat ze haar vrouwelijkheid en onderdanigheid verder kan ontwikkelen. In tegenstelling tot een pak slaag als straf voor een bepaalde overtreding, is periodieke billenkoek dus een positieve manier om haar vrouwelijkheid en onderdanigheid te stimuleren.

Veruit het belangrijkste aspect van periodieke billenkoek is de regelmaat ervan. Regelmaat is cruciaal. Als een vrouw niet regelmatig een periodiek pak op haar bips van haar heer des huizes krijgt, dan laat hij haar niet zijn betrokkenheid bij de HD levensstijl zien en blijft zij in het ongewisse over zijn commitment. Ook wordt zij niet aan haar onderdanige, vrouwelijke rol herinnerd. Haar gedrag zal hierdoor langzaam achteruit gaan. Meestal zal zij hem dan vaker uit gaan dagen of regelrecht gaan lopen klieren, met als gevolg dat zij vaker voor straf over de knie moet.

Een verstandige heer des huizes zal altijd de verhouding tussen straf en periodieke billenkoek nauwlettend in de gaten houden. Daarbij zou hij moeten turven hoe vaak hij zijn vrouw de afgelopen maand periodiek over de knie heeft gelegd en dit aantal vergelijken met de keren dat ze voor straf op haar bips heeft gehad.

Mocht ze vaker voor straf over de knie gaan dan periodiek, dan is er een probleem. Het geeft aan dat ze niet vaak genoeg periodieke billenkoek krijgt. Want anders zou ze niet zo vaak tegen straf aanlopen.

Stel een vrouw heeft gedurende een maand vijf keer periodieke billenkoek en vijf keer billenkoek voor straf gehad. Dan is ze in totaal tien keer over de knie gegaan. Het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal is dan precies 50%. Krijgt ze daarentegen vijf keer periodieke billenkoek en twee keer voor straf op haar bips, dan is het aandeel van de periodieke billenkoek 71%.

Het aantal keren dat een vrouw een pak op haar blote billen krijgt is hierbij niet van belang. Wanneer de ene vrouw vijf keer periodiek en vijf keer voor straf en de andere tien keer periodiek en tien keer voor straf op haar billen krijgt, dan is de verhouding in beide gevallen gelijk, te weten 50%. Niet de kwantiteit is dus belangrijk, maar de verhouding tussen periodieke billenkoek en straf.

Het is aan te bevelen dat de heer des huizes regelmatig de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf onder de loep neemt. Wanneer hij ontdekt dat hij haar vaker voor straf over de knie legt dan dat ze periodieke billenkoek krijgt, is er iets mis. Het is een teken dat zij onvoldoende periodieke billenkoek krijgt, zodat ze geen echte vooruitgang met haar overgave kan boeken. In het ergste geval mag het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal aantal keren dat ze op haar bips krijgt, niet kleiner worden dan 50%. Wanneer een vrouw vaak voor straf, maar weinig periodiek op haar billen krijgt, betekent dit heel simpel dat dit laatste veel vaker dient te gebeuren. Ze misdraagt zich te vaak, waardoor haar heer des huizes haar te vaak moet straffen. In plaats daarvan zou ze vaker periodieke billenkoek en minder voor straf een pak slaag moeten krijgen.

Als een verhouding tussen periodieke billenkoek en straf van 50 staat tot 50, nog maar net acceptabel is, wat zou dan een goede verhouding zijn? Simpel gezegd is hoe hoger hoe beter. Als het percentage periodieke billenkoek tot 80% à 90% oploopt, is het aantal keren dat ze over de schreef gaat fors teruggebracht. De heer des huizes kan in een dergelijk geval met recht trots op de vooruitgang van zijn vrouw zijn. Haar overgave is goed. Ook met haar gehoorzaamheid is dan niets mis, net als met haar respect en eerlijkheid.

Een gemiddelde verhouding voor periodieke billenkoek is 70 à 75%, wat niet slecht is voor de meeste vrouwen. Dat zou er dan op neerkomen, dat ze in een bepaalde periode twaalf keer periodiek en vier keer voor straf over de knie gelegd moet worden. Hoewel dit behoorlijk goed is, kan het altijd beter. Zij zou er veel baat bij hebben als de verhouding nog verder opgeschroefd zou worden.

Een verhouding van minder dan 50% is eenvoudigweg te laag. Dit komt over het algemeen alleen voor wanneer een vrouw helemaal geen periodieke billenkoek krijgt of wanneer dit zonder vaste regelmaat gebeurt. Onregelmatigheid ondermijnt het effect van periodieke billenkoek zwaar, vandaar dat regelmaat zo ontzettend belangrijk is.

Een ratio van minder dan 50% kan ook voorkomen bij vrouwen voor wie de HD levensstijl nog nieuw is en van wie de partner nog niet ontdekt heeft hoe heilzaam periodieke billenkoek wel niet is. In het begin zal een vrouw waarschijnlijk behoorlijk vaak voor straf op haar blote billen moeten krijgen. Als dit niet met periodieke billenkoek in balans gebracht wordt zal de verhouding beneden de 50% blijven hangen, wat uiteraard geen goede zaak is.

Je kunt de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf overigens over een iedere willekeurige periode meten, dat hoeft niet per se een maand te zijn. De reden dat we het hier over een maand hebben, is dat een langere periode een beter beeld over gedrag en voortgang van een vrouw geeft. Als je een kortere periode zoals een week neemt, kan ongewoon goed of juist slecht gedrag de verhouding sterk beïnvloeden en zo een vertekend beeld geven.

Voor vrouwen die zich erg goed gedragen en die maar heel weinig periodiek op hun billen krijgen en nog minder voor straf, kan beter een langere meetperiode gebruikt worden, bijvoorbeeld drie maanden, een half jaar of zelfs een jaar. Het is wel belangrijk nauwkeurig bij te houden hoe vaak ze op haar billen krijgt, zeker als over zo’n lange periode gemeten wordt.

Als een heer des huizes de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf wil berekenen, moet hij goed bijhouden hoe vaak hij zijn vrouw over de knie legt. Hiervoor zou hij bijvoorbeeld een schema kunnen maken waarin hij aan kan tekenen hoe vaak zij een pak op haar blote bips krijgt en of dit voor straf of periodiek gebeurt. Een alternatief is het bijhouden van een dagboek, wat dan meestal door de vrouw zelf gebeurt. Als ze van ieder pak slaag een notitie maakt kan later gemakkelijk teruggezocht worden hoe vaak ze op haar billen gehad heeft, omdat precies staat vastgelegd waarom en hoe ze op haar bips gehad heeft.