Vrouw zijn en bewuste overgave

Om iets te zeggen over deze titel in de context van huiselijke discipline, zullen we ons in de vraag verdiepen waarom mensen zich verontwaardigd tonen over de stelling dat huiselijke discipline de kern van het vrouwzijn raakt. Feministische issues zullen aan de orde komen in termen van mannelijke en vrouwelijke energie en waarom pseudo-feministes schade toebrengen aan de verschillen en de interacties tussen deze energieën. Er zal gekeken worden naar het verschijnsel feminisme zelf, dat vooral duidelijk wordt als het vergeleken wordt met de energie van de tegenpool. Tenslotte zal gekeken worden naar feminisme en onderwerping in relaties waarin discipline geen rol speelt en ook naar hun nut na verstandige toepassing in de huiselijke discipline.

NATUURLIJK VERSUS NORMAAL

Huiselijke discipline is een natuurlijk verschijnsel maar het is niet normaal. Wanneer we het vergelijken met activiteiten als mannen die mannen op hun billen geven of vrouwen die dit bij mannen doen of sommige activiteiten binnen de BDSM, dan zullen we zien dat het tegendeel waar is – dergelijke zaken worden gezien als normaal maar als tegennatuurlijk. Als billenkoek wordt gezien in relatie tot seksualiteit, dan wordt het als vrij normaal bekeken. Maar als er zaken als gehoorzaamheid en respect bij komen kijken, wordt er een stuk vreemder tegen aangekeken. En ondanks dat het instinct van een vrouw die haar man wil respecteren en gehoorzamen als uiting van haar vrouwelijkheid, onderwerping en liefde, dan wordt het plotseling als abnormaal beschouwd.

Huiselijke discipline is normaal omdat het aangeboren is. Ontelbare stellen hebben de huiselijke discipline beoefend sinds het begin van onze beschaving. Huiselijke discipline is echter niet normaal (in de westerse wereld) omdat alleen dat wat maatschappelijk geaccepteerd is, normaal is. Homoseksualiteit bijvoorbeeld, is normaal – het is tegenwoordig maatschappelijk geaccepteerd, maar het zal nooit een natuurlijk verschijnsel zijn. Het druist in tegen de natuur en de natuurwetten – het druist in tegen de evolutietheorie van Darwin. Twee mannen of twee vrouwen zullen zich nooit voort kunnen planten, de mens is geen hermafrodiet zoals bijvoorbeeld de slang dat wel is.

Wat als normaal gezien wordt, is aan verandering onderhevig. Wat tegenwoordig als normaal gezien wordt, was vijftig jaar geleden nog abnormaal. Een natuurlijk karakter daarentegen verandert niet. De natuurlijke aspecten van de huiselijke discipline zijn consistent, tijdloos en veranderen niet.

Het aantrekkelijke van de levensstijl van de huiselijke discipline is de veelzijdigheid ervan. Het leent zich voor toepassing in heel veel verschillende levensstijlen. Ironisch genoeg is het tegelijkertijd een manier van leven die in de westerse maatschappij met een scheef oog bekeken wordt. De maatschappij verlangt dat de natuurlijke en aangeboren mannelijke en vrouwelijke instincten onderdrukt worden. Een natuurlijk verlangen om je instinctief aan een dergelijke levensstijl over te geven, wordt – vaak van kinds af aan – onderdrukt.

Eén van de fundamentele redenen waarom huiselijke discipline in een verdomhoekje zit, is gelegen in haar geschiedenis. In het verleden werd huiselijke discipline gezien als iets dat zowel normaal als natuurlijk was, maar er waren in de uiting ervan nogal wat problemen. Omdat ‘overeenstemming’ geen item was in die tijd, hadden vrouwen hier vaak geen stem in. Dit gebrek aan keuzevrijheid resulteerde in veel gevallen in machtsmisbruik aan de kant de man, met als gevolg dat veel vrouwen zich niet wensten te onderwerpen. Daar onderwerping en autoriteit synergetische processen zijn die eendrachtig samenwerken, is het tegengestelde ook waar. Niet onderworpen, afwijkend wangedrag leidde tot het verdwijnen van leiderschapscapaciteiten en het verlies van mannelijkheid bij de man. Bij een man die minder sterk in zijn schoenen stond en niet op de juiste manier wist om te gaan met het gevoel gecastreerd te worden, zagen de wraakgevoelens van hun vrouw als een aanval op hun mannelijkheid. In sommige gevallen leidde dit tot mishandeling. De wet beschermde vrouwen hier niet tegen omdat de scheidslijn tussen mishandeling en huiselijke discipline niet was omschreven. Zolang de vrouw geen gebroken ledematen opliep, was er niets aan de hand. Niemand die zich druk maakte over bijvoorbeeld een blauw oog. Alles onder de noemer van ‘huiselijke beslommeringen’.

Door de vage grens die bestond tussen huiselijke discipline en huiselijk geweld, zal het niet verbazen waarom zoveel mensen nu sceptisch staan tegenover huiselijke discipline. Het is tegenwoordig zelfs politiek geweldig incorrect – mannen worden bekeken als mishandelaars en vrouwen als sloven. Het argument dat het beschouwd zou moeten worden als iets wat in onze constitutie zit, is meestal tegen dovemansoren gezegd. Velen hebben de misvatting dat vrouwen op de één of andere manier onder druk gezet worden om zich aan deze levensstijl te onderwerpen – door angst voor verder geweld van hun echtgenoot!

Het tot normale proporties terugbrengen van de opvattingen over huiselijke discipline zal niet gemakkelijk blijken te zijn. Veel mensen zullen zich blijven verzetten tegen de gedachte dat deze levensstijl natuurlijke en doorgaans vredelievende elementen bevat. Veel mensen staren zich blind op het ene kleine facet van een pak op de billen voor straf. Ze weigeren de positieve effecten ervan op verschillende niveaus te zien en zullen de billenkoek zien als machtsmisbruik, geweld en mishandeling. Misschien hebben ze het idee dat als ze huiselijke discipline zouden accepteren, ze dan de klok jaren terug zouden zetten?

Ik ben er echter van overtuigd dat de natuur altijd zijn gang zal gaan. Of iets als normaal bekeken zal worden, hangt af van de modegrillen van het moment en is aan verandering onderhevig. De gezonde, natuurlijke en gevoelsmatige uitingen van huiselijke discipline verkondigen zich als een uiting van mannelijkheid en vrouwelijkheid, als een uiting van hun gevoelens. De manifestatie van deze gevoelens zal zich misschien in het verborgene moeten afspelen. Maar ze zullen er niettemin zijn en de huiselijke discipline zal beoefend worden ongeacht hoe deze bekeken wordt.

VROUWELIJKHEID VERSUS FEMINISME

In veel opzichten heeft feminisme in de ware zin van haar betekenis niets te maken met vrouwelijkheid. Het één heeft niets met het ander te maken. Feminisme in haar ware betekenis kwam op voor de gelijkwaardigheid van vrouwen. Niemand zal beweren dat dat iets is wat niet deugt. Sinds de invloed van het feminisme is de positie van de vrouw sterk verbeterd, thuis, op het werk en in de maatschappij. Het zou me erg verbazen wanneer mensen zich tegen het feminisme uitspreken als je diens ware betekenis in ogenschouw neemt. Aan de andere kant hebben vrouwelijke rebellie en misdragingen al snel getornd aan het goede werk van de vroege pioniers zoals Emily Pankhurst en anderen. Veel feministen kozen voor de radicale antimannen aanpak. Mannen die zich bewust waren van hun mannelijke gevoelens als beschermers werden in de ban gedaan door deze beschadigende groep vrouwen, die luidkeels beweerden feministes te zijn. Mannen die er waarde aan hechtten hoffelijke rituelen als het ophouden van de deur, het afstaan van een zitplaats, laten dat tegenwoordig uit hun hoofd uit angst ervan langs te krijgen.

Hoewel er geen verband is tussen het feminisme en vrouwelijkheid, is het tegendeel waar wanneer het aankomt op pseudo-feminisme.

De Nederlandse maatschappij heeft op het pseudo-feminisme geantwoord door een geslachtsloze maatschappij te creëren. Om een voorbeeld te noemen, Nederland moedigt moderne ouders niet aan om verschillen te benadrukken tussen de verschillende geslachten. Het wordt momenteel als verantwoord ouderschap gezien als jongetjes en meisjes met speelgoed spelen die geassocieerd worden met het andere geslacht. De achterliggende gedachte om jongens met poppen te laten spelen is om meer verzorgende kwaliteiten bij de man tot stand te brengen (een karaktereigenschap die doorgaans meer bij vrouwen aangetroffen wordt). Omgekeerd krijgen meisjes mecano dozen om logica te bevorderen (een karaktereigenschap die meer bij jongens aanwezig is).

Een dergelijke handelswijze is vragen om problemen. Het is bewezen dat jongens en meisjes over verschillen hersenstructuren beschikken. Meisjes kunnen verschillende dingen tegelijk doen en zullen veel heen en weer switchen tussen verschillende speelgoedjes, terwijl jongens uren lang echtereen in de weer kunnen zijn met hetzelfde speelgoedje. Hen tot ander gedrag te dwingen is niet bevorderlijk. Wat de maatschappij in feite doet, is een geslachtsloze maatschappij creëren. Zonder dat ze de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen afgestemd op hun rol en geslacht, zullen kinderen later nooit de verschillen noch de complexiteit van de mannelijke en vrouwelijke energieën begrijpen. Meisjes zullen opgroeien als volwassenen zonder wortels die vaak de machtstrijd aangaan met hun partner en andere mannen.

Terwijl de ware geest van het feminisme de blik naar buiten richt, zich bezig houdt met de ongelijkwaardigheid in onze maatschappij, is vrouwelijkheid iets heel anders. Vrouwelijkheid komt van binnenuit. Het is niet iets wat aangeleerd is, eerder iets wat gevoeld wordt. Het kent een fijne afstemming met de energie van de mannelijk tegenpool. Het is een antwoord op de mannelijke roep. De mannelijke roep en het vrouwelijke antwoord kunnen worden teruggevonden is de subtiele lichaamstaal van beide geslachten. Je hoeft alleen maar te kijken naar het flirtgedrag van een man en een vrouw die elkaar op een feestje voor het eerst ontmoeten. Haar oogcontact en handbewegingen zullen een man op een verleidelijke manier aantrekken om hem vervolgens plagend en verlegen weer op afstand te zetten. Dit is een aangeboren reactie van vrouwen wanneer een man zijn interesse toont. Aan de andere kant zal de man recht voor haar gaan staan en zal proberen te voorkomen dat haar blik naar andere mannen zal gaan. Hij zal zich naar haar toe buigen en steeds dichterbij komen. De stem van de vrouw zal lager en heser worden, haar ademhaling zal versnellen als gevolg van haar snellere hartslag. De vrouw heeft deze reacties niet aangeleerd gekregen, het zijn natuurlijke en aangeboren reacties vanuit haar vrouwelijkheid.

MANNELIJKHEID VERSUS VROUWELIJKHEID

Vrouwelijkheid is een uiting van het vrouwzijn. Het is niet de uiting van wat de maatschappij vindt hoe een vrouw zou moeten zijn, en het is ook geen antwoord op politieke druk. Het is een acuut bewustzijn van de aangeboren vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen. Deze eigenschappen openbaren zich in de vrouw en zullen pas echt tot bloei komen als de vrouw geconfronteerd worden met haar tegenovergestelde – de man. Haar zachte huid tegen zijn ruwe lichaam, haar rondingen, borsten en heupen, tegen zijn sterkere, gespierder lichaam. Zijn mannelijke geur die haar gek maakt van verlangen als hij haar kleine en zachte gestalte tegen zijn grotere en hardere drukt. Ze zal zich beschermd voelen als ze haar vrouwelijkheid overgeeft aan haar man. Het is het samengaan van man en vrouw, de uitwisseling van energie en liefde.

Veel mannen zullen merken dat hun aandacht vooral getrokken wordt door vrouwen die hun vrouwelijkheid etaleren. Ze zullen zo’n vouw aantrekkelijk vinden. Vrouwen die zich agressief, bazig en lawaaierig presenteren zullen niet aantrekkelijk blijken voor de meeste mannen. Een man heeft het nodig zijn eigen mannelijke kracht als beschermer te voelen. Hij moet zijn kracht voelen tegen de achtergrond van haar kwetsbaarheid. Als zij hem overvleugeld zal hij zich bedreigd voelen. Hij heeft het gevoel dat hij de strijd met haar aan moet gaan over het thema macht.

Mannen worden aangetrokken tot kinderlijke (niet kinderachtige!) vrouwen. Vrouwen die over innerlijke kinderlijke eigenschappen beschikken, stralen een zekere onschuldigheid en onbevangenheid uit naar de buitenwereld. Ze blikken met een zekere verbazing de wereld in en hebben vaak een uitstraling die mannen erg aantrekkelijk vinden. Kinderlijke vrouwen staan in contact met het kleine meisje in hen; ze hebben deze gevoelens niet onderdrukt maar geaccepteerd. Het is dit kleine meisje in hen dat behoefte heeft aan leiderschap en correctie. Het kleine meisje wat onbevangen huilt als haar man haar straft. Het kleine meisje dat zich pas lekker voelt als haar man haar vergeven heeft en haar troost biedt in zijn sterke armen.

Door toe te staan dat het innerlijke meisje er is en zich openbaart in de vrouw geeft haar evenwicht en brengt balans in haar geest en emoties. In plaats van het kleine meisje te negeren, is ze er ontvankelijk voor en maakt de weg vrij voor innerlijke rust. Zo komt ze beter in contact met haar innerlijk en haar vrouwelijkheid.

STERK VERSUS ZWAK

Zonder dat ik mijn eigen onderworpenheid ervaren heb, zou ik gezegd hebben dat het een ongelofelijk krachtige vrouw vergt om onderdanig te zijn, omdat het veel emotionele en psychologische kracht kost om te allen tijde gehoorzaamheid te tonen. Aan de andere kant is het hele thema van onderdanigheid een stuk complexer dan ik in eerste instantie veronderstelde. Aan de ene kant, is onderwerping een behoorlijk actieve bezigheid, niet een passieve zoals ik aanvankelijk aannam. Leven in een maatschappij die wars is van vrouwelijke onderwerping, maakt het moeilijk voor vrouwen om zich over te geven aan hun natuurlijke behoeften. In deze zin is onderwerping heel actief – de vrouw moet ingaan tegen de eisen die de maatschappij, vrienden en familie aan haar stellen. Vaak zal ze zich afkeren en geïsoleerd voelen, omdat ze zich afkeert van mensen die haar weg willen houden van haar eigen natuurlijke wil tot onderwerping. In een dergelijk geval kan betoogd worden dat het een vrouw erg veel kracht kost zich af te zetten tegen wat van haar verlangd wordt en toe te geven aan haar natuurlijke instinct. Aan de andere kant, is onderwerping een heel natuurlijke uiting van haar vrouwelijkheid; het is een natuurlijk verschijnsel om zich aan haar man te onderwerpen, het is waar haar vrouwzijn om draait. Het gaat verder dan de discussie of vrouwen emotioneel sterk of zwak zijn. Het gaat verder dan de grenzen van cultuur, ras en afkomst – onderdanigheid vindt naar mijn opvatting zijn oorsprong in de vrouwelijke natuur.

Het hebben van een sterk of een zwak karakter zou een kenmerk van onderdanigheid kunnen zijn. Maar het is zeker een kenmerk dat een verschil maakt bij ‘dominante’ en ‘dominerende’ mannen. Een vrouw die zowel emotioneel sterk is als over veel zelfvertrouwen beschikt, zal zich niet onderwerpen aan de overheersende natuur van een dominerende man, die (dankzij zijn zwakke natuur) zijn vrouw tot onderwerping dwingt uit egoïstische overwegingen. Waarschijnlijk tracht hij zich op dergelijke wijze macht te verwerven en zijn eigen onzekerheden en onvermogen te compenseren.

Wanneer je begrippen als vrouwelijkheid en onderdanigheid in ogenschouw neemt, schijnen die twee onlosmakelijk van elkaar te zijn. Je zou kunnen stellen dat vrouwelijkheid en onderdanigheid synoniemen zijn. Je kunt je niet vrouwelijk voelen zonder je te onderwerpen en je kunt je niet onderwerpen zonder vrouwelijkheid.

Wanneer we de begrippen als onderdanigheid en gehoorzaamheid als synoniemen zouden beschouwen, dan is dat een vraagstuk wat veel lastiger te beantwoorden is…..natuurlijk is gehoorzaamheid het natuurlijke gevolg van onderwerping. Hoe meer je je bewust bent van je onderdanigheid en hoe minder energie je hoeft te steken in gehoorzaamheid, hoe natuurlijker deze gehoorzaamheid zal zijn. Oftewel, toename van gehoorzaamheid is een direct gevolg van toename van onderdanigheid (in dit geval werkt de vergelijking maar één kant op). Is het omgekeerde ook het geval? Kan een toegenomen gehoorzaamheid leiden tot een toename van onderdanigheid? Deze vraag is lastig te beantwoorden. Aan de ene kant zou je kunnen stellen dat een ‘fysieke’ daad van gehoorzaamheid overkomt als een daad van onderwerping. Maar vaak zal dit bedrieglijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat wanneer gehoorzaamheid ‘onvrijwillig’ is en afgedwongen wordt (denk bijvoorbeeld aan slavernij) dan zal een fysieke daad van gehoorzaamheid vaak geen mentale gehoorzaamheid blijken te zijn, en daardoor verre van onderdanig. Hetzelfde kan voorkomen bij vrouwen die met dominerende mannen samenleven. Het kan zijn dat ze bang zijn om uit de relatie te stappen. In sommige gevallen mogen ze niet uit een dergelijke relatie stappen, zoals het geval in sommige conservatieve culturen. Deze vrouwen zullen zich niet vrijwillig aan hun partner geven. Mentaal zullen ze zich nooit onderwerpen, zodat er misschien sprake is van een soort pseudo-onderdanigheid?

ONDERWORPEN VERSUS NIET ONDERWORPEN

Er zullen momenten zijn dat vrouwen het niet gemakkelijk zullen vinden zich aan hun partner te onderwerpen. Hoe graag ze dit ook zouden willen, het blijkt soms erg moeilijk te zijn. Het leven valt soms niet mee en mensen zijn verre van perfect. Er komen situaties voor dat vrouwen last hebben van oud zeer, vaak veroorzaakt door de heer des huizes. Soms liggen er gevaren op de loer die een wig kunnen drijven in hun relatie en die er voor zorgen dat de vrouw haar onderdanigheid laat varen en een meer mannelijke rol gaat aannemen.

In iedere vrouw zijn altijd tegengestelde krachten aan het werk. Deze krachten zijn verwant aan middelpuntzoekende en middelpuntvliedende krachten. De middelpuntzoekende is een positieve kracht die verwant is aan haar vrouwelijkheid, het natuurlijke en de basale uiting van haar vrouwzijn. Het is haar onderwerping en haar gehoorzaamheid die haar vrouwelijkheid drijft. Deze kracht huist diep in het wezen van een vrouw en reageert op heimelijke en openlijke seksuele gevoelens. Het is een bewustzijn van zichzelf, haar vrouwelijkheid en onderdanigheid. Op een heel subtiel niveau zal een blik of een waarschuwend woord van haar partner een gevoel van heimelijke seksuele overgave triggeren. Het is een diepgeworteld verlangen dit mannelijke appèl te beantwoorden overeenkomstig haar eigen vrouwelijke natuur en als tegenhanger van de mannelijke natuur.

Hoe sterk deze natuurlijke vrouwelijke neiging ook zal zijn, er bestaat een even sterke kracht die wordt veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht. Deze middelpuntvliedende kracht is een negatieve kracht omdat het een vrouw wegtrekt van haar natuurlijke neigingen. Het trekt een vrouw bij haar eigen instinctieve positie en rol als vrouw vandaan. Waar de middelpuntzoekende kracht er één is van cohesie en uiting geeft aan de natuurlijke orde, is de middelpuntvliedende kracht één van verwoesting en chaos en zal haar verwijderen van het natuurlijke en instinctieve. De middelpuntvliedende kracht geeft uiting aan verzet, verdediging tegen en ernstig disrespect aan haar partner. Het druist in tegen alle natuurlijke reacties op haar vrouwelijkheid. Het is een uiting van verzet ten opzichte van de bescherming, leiding en discipline van de heer des huizes.

Vrouwen dienen zich bewust te zijn van deze tegengestelde krachten. Ze moet er naar streven om zich te bewegen in gebied van haar natuurlijke neigingen. Zich verzetten tegen de neiging zich te onderwerpen, is het drijven van een wig in het samenspel tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Het is een ernstige verstoring van de natuurlijke orde en de verbondenheid van deze twee energieën. Een dergelijke frictie zal beschadigend werken op wat eens vrede en harmonie was. Mannelijke en vrouwelijke energieën kunnen vergeleken worden met ying en yang, door hier tegen in te gaan krijgen negatieve energieën een kans – het is als verzet tegen chi.

Een heer des huizes met verantwoordelijkheidsgevoel zal er op toe zien dat een vrouw omringd wordt met haar eigen natuurlijke energie. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het zijn plicht er voor te zorgen dat ze naar een dergelijke toestand terugkeert door haar een flink pak op haar blote bips te geven. Een dergelijk pak slaag zal de mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans en proportie brengen. Een dergelijk pak slaag zal een vrouw aanmoedigen haar eigen vrouwelijkheid en onderdanigheid onder ogen te zien.

DOMINANTIE VERSUS ONDERWORPENHEID

Wanneer een man zijn vrouw onder handen neemt, zal hij haar onderdanigheid en vrouwelijkheid teruggeven. De uitwisseling van de energie tussen de dominante man en de onderdanige vrouw zal verzacht worden wanneer de man de diepe gevoelens van autoriteit zal loslaten.

Binnenin de autoritaire man bevinden zich een pallet aan verschillende reacties, passend bij de strengheid die bij haar gedrag passen. Deze reacties bevinden zich op een spectrum en lopen uiteen van een waarschuwende blik aan de ene kant tot een langdurig en ongenadig pak op haar blote bips voor straf aan de andere kant. Een samenwerkend spel van masculiene autoriteit en feminiene onderdanigheid bepalen op welke plek op dit spectrum de acties zullen liggen. Een waarschuwende blik zal onvermijdelijke een kriebelend gevoel bij de vrouw teweegbrengen. Het zal een soort angst oproepen en een gevoel van onderdanig zelfbewustzijn. De aanzegging van een echt ongenadig pak op haar blote billen (de andere kant van het spectrum), zullen diepe gevoelens van onderdanigheid bij haar losmaken. Het zal haar dwingen het diepste wezen van haar eigen vrouwelijkheid onder ogen te zien.

Veel vrouwen nemen abusievelijk aan dat het de taak van de man is om er constant op toe ze zien of ze zich wel goed gedragen. Dat het aan de man is om iedere misstap goed te onthouden. Nog erger is het als ze er van uit gaat dat hij in staat is haar gedachten te lezen en in staat is waar te nemen wanneer ze weer een pak op haar billen ‘nodig heeft’. Een vrouw zei eens tegen mij, ‘tja….als ik hem om een pak op mijn bips moet VRAGEN, waar zijn we dan mee bezig?’. Ik zal die woorden niet snel vergeten, omdat het niet lang geleden is dat ik dezelfde mening was toegedaan! Het is nog niet zolang geleden dat ik me opzettelijk misdroeg en me niet aan de afspraken hield om mijn partner te dwingen op te treden. Ik was van mening dat mijn uitdagende gedrag zijn dominantie zou moeten triggeren en dat als gevolg hiervan mijn onderdanigheid getriggerd zou worden. Wat een vergissing! Mijn partner werd eerder boos dan dat zijn dominantie ontwaakte en het niveau van mijn onderwerping werd helemaal niet zo diep. Mijn uitdagen had alleen maar geleid tot disharmonie in onze relatie en tot verbijstering bij mijn in verwarring gebrachte partner.

Ik heb van het artikel ‘erom vragen’ geleerd dat het vragen om een pak slaag een diepere laag van onderwerping aanboort. Het is erg beschamend en vernederend om te moeten vragen om een pak op je billen, zeker als het voor straf is. Vragen stimuleert de synergetische processen van autoriteit en onderwerping. Het actief moeten vragen maakt mezelf tot onderdeel van mijn eigen straf, wat er voor zorgt dat ik ontvankelijker wordt. Als ik erom vraag wordt ook de rol van mijn partner als leider, beschermer en bestraffer bekrachtigd. Door erom te vragen zeg ik op een indirecte manier tegen mijn partner dat ik zijn hulp nodig heb. Dat ik me overgeef in liefde, respect en gehoorzaamheid en dat ik zijn positie als beschermheer en leider in onze relatie accepteer. Dat ik mijn straf zonder terughoudendheid zal accepteren. Omdat ik weet dat ik het nodig heb. Dat het me goed zal doen.

Zelf om mijn straf te vragen zorgt ervoor dat ik in een meer onderdanige stemming kom. Het geeft me de mogelijkheid de autoriteit van mijn partner te ervaren en om de schaamte te voelen vanwege mijn gedrag. Als ik, na een standje met mijn broek naar beneden in de hoek op mijn straf sta te moet staan wachten, dan stelt me dit in de gelegenheid introspectief naar mijn eigen gedrag te kijken en me mentaal voor te bereiden op wat komen gaat. Door er om te vragen voel ik oprechte schaamte. Dit maakt me tegelijkertijd rustig. Het geeft me de mogelijkheid om mijn straf onder ogen te zien en te accepteren. Het stelt me staat de heilzame werking ervan te ervaren.

Samenvattend: het hele concept van bewustzijn van je vrouwelijkheid, is primair het gevolg van het in contact staan met je eigen natuurlijke vrouwelijke energie, als tegenpool van de mannelijke. Wanneer een vrouw zich niet bewust is van haar eigen energie, dan zal ze nooit in staat zijn het mannelijke appèl te beantwoorden. Ze zal altijd de strijd met mannen blijven zoeken omdat ze zich niet bewust is van haar eigen rol. Wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun eigen geslachtsrol, zelfs niet op een basaal niveau, dan zullen ze nooit in staat zijn een gezonde seksuele relatie aan te gaan. Pseudo-feministen, feministische separatisten en andere groeperingen die zich verzetten tegen door mannen geleide relaties brengen veel schade toe. De Nederlandse maatschappij heeft dit gedrag echter als normaal en gezond betiteld. Dit heeft serieuze schade toegebracht aan de natuurlijke neiging van vrouwen om hun aangeboren vrouwelijke en onderdanige gevoelens te volgen.

Er zijn verschillende niveaus van bewustzijn van vrouwelijkheid en onderdanigheid. Dit bewustzijn is een direct gevolg van het in contact staan met aangeboren vrouwelijke instincten. Dit bewustzijn wordt verhoogd door de interacties tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Een vrouw geeft zich op een diep niveau over aan haar partner wanneer ze de liefde bedrijven, ze zal zich dan volledig overgeven aan zijn mannelijkheid. Het leidt absoluut geen twijfel dat de huiselijke discipline inspeelt op haar onderdanige bewustzijn. Het leidt ook geen twijfel dat de huiselijke discipline een diepe essentie van onderdanigheid en gehoorzaamheid bewerkstelligt. Het leidt geen twijfel dat de huiselijke discipline de sleutel is om de vrouwelijkheid te ontsluiten en te komen tot een diep gevoel van harmonie, balans, vrede en liefde.

Frustratie

Soms lees ik berichtjes van mensen die gefrustreerd zijn met betrekking tot huiselijke discipline (HD). Ze vinden dat, hoe erg ze hun best ook doen, dat HD in hun relatie niet werkt. Sommige vrouwen gaan er prat op dat ze het zat zijn op hun billen te krijgen, en dat ze er genoeg van hebben steeds maar weer te proberen zich over te geven en zich altijd maar netjes te moeten gedragen. Als een gevolg hiervan gaan ze er gemakshalve maar van uit dat HD niets voor hen is. Ze denken dat huiselijke discipline niet werkt voor haar en haar heer des huizes (HdH). Ze hebben het idee dat er iets fundamenteels mis is met deze levensstijl waardoor het ongeschikt is voor hun specifieke relatie. Of ze denken niet in staat te zijn met de principes van deze levensstijl uit de voeten te kunnen. Ze denken dat het teveel van hen vergt en dat ze het nooit kunnen redden.

Ik ben er echter van overtuigd dat er onderliggende redenen zijn waarom er op een dergelijke manier tegen HD aangekeken wordt. Wanneer een vrouw klaagt dat huiselijke discipline niets voor haar is en ondanks het feit dat ze haar uiterste best heeft gedaan om er het beste van te maken, denk ik dat er in werkelijkheid iets heel anders aan de hand is.

De frustratie van een vrouw met betrekking tot huiselijke discipline heeft vaak te maken met haar frustratie over het onvermogen van haar partner om de touwtjes in handen te nemen, haar te beschermen en te sturen. In plaats van te onderkennen dat ze niet de liefde en het respect voor hem voelt dat ze graag ze zou willen, projecteert ze haar ongenoegen in de levensstijl. Het is makkelijker de levensstijl de schuld te geven, dan toe te geven dat haar partner niet aan haar hoge verwachtingen kan voldoen. Iedere vrouw kijkt graag tegen haar partner op. Het is heel normaal dat zij zich op en top vrouw voelt, wanneer ze erop aankan dat haar partner de leiding in de relatie neemt. Het is een gezonde zaak wanneer een vrouw ernaar verlangd gecorrigeerd te worden, wanneer ze de grenzen van het toelaatbare overschrijdt.

Maar als de heer des huizes niet in staat is de leiding te nemen en zijn vrouw te leiden en indien nodig te corrigeren op een manier die zij wenselijk vindt, dan zal ze teleurgesteld zijn en gefrustreerd raken. Haar vrouwelijkheid zal ernstig gefrustreerd raken omdat er geen sprake is van krachtige, mannelijke leiding, die ze als vrouw van haar partner wil voelen. In plaats van dat ze de mate van liefde in haar relatie voelt toenemen, heeft ze het gevoel dat door de aanwezigheid van huiselijke discipline deze liefde alleen maar afneemt. Ze verliest haar liefde en respect voor haar partner. En ze schrijft dit op het conto van de levensstijl van de huiselijke discipline..

In de meeste gevallen is de vrouw gefrustreerd over de consequentheid van haar partner. Hij is niet consequent in het naleven van hun regels en afspraken ten aanzien van haar houding en gedrag. Hij is niet consequent in het uitdelen van periodieke billenkoek, die ten doel hebben haar overgave aan zijn leiding te versterken. Hij geeft haar nooit preventief een pak op haar blote bips, bedoeld om haar te waarschuwen zich te gedragen in een situatie die aanstaande is en waarvan ze in het verleden heeft laten blijken dat ze gemakkelijk de mist in kan gaan.

Een heer des huizes kan ook gefrustreerd raken in de HD levensstijl. Zo zou het hem kunnen frustreren dat zijn vrouw maar niet in staat is haar gedrag te verbeteren. Ondanks dat hij haar al ontelbare keren een flink pak op haar blote billen heeft gegeven voor steeds dezelfde overtreding, ziet hij geen enkele verbetering in haar gedrag. Ze blijft zich oneerbiedig, oneerlijk en ongehoorzaam opstellen. Geen wonder dat hij zijn buik volheeft van huiselijke discipline.

Het kan zijn dat hij gefrustreerd raakt van het onvermogen van zijn partner zich over te geven. Ondanks dat ze met de mond belijdt dat ze zich regelmatig aan hem overgeeft en daarmee aangeeft te erkennen dat overgave een heel belangrijk element is in hun relatie, laat ze in houding en gedrag deze overgave waar ze haar mond van vol heeft, onvoldoende blijken. Woorden en gedrag komen niet met elkaar overeen.

Een man kan ook gefrustreerd raken van aanhoudend rebellerend gedrag van zijn vrouw. Haar uitdagende gedrag gaat de grenzen van normaal flirtgedrag te buiten en is verworden tot wat lijkt op een pathologische rebellie tegen hem en zijn autoriteit. Hij heeft het gevoel dat zij hem iets in zijn schoenen probeert te schuiven waar hij part noch deel aan heeft. Het lijkt erop dat zij zich afzet tegen het beeld dat ze zelf van hem gecreëerd heeft. Hij heeft dus het gevoel dat zij zich afzet tegen iemand die er in werkelijkheid niet is. Ze zet zich af tegen een beeld dat ze zelf gecreëerd heeft, maar geeft haar partner hier de schuld van.

Het ergste gevoel wat dit bij een man kan oproepen is dat zijn vrouw niet meer van hem houdt. Hij begrijpt niet waarom ze zo negatief over hem is. Waar is die liefde gebleven die de huiselijke discipline zou moeten opleveren? Waarom doet hij al deze moeite als het resultaat daarvan is dat ze niet meer van hem lijkt te houden?

Ik kan alleen maar adviseren om terug te keren naar de basis. Het meest basale onderdeel van de huiselijke discipline is het pak op de blote bips voor straf. Als dat het enige was wat telt binnen de huiselijke discipline, dan was het gemakkelijk. Mannen zouden hun vrouw een pak op hun billen geven als dit nodig was. Vrouwen zouden zich eraan overgeven en hun gedrag zou met sprongen vooruit gaan. Het zou weer liefde en vrede zijn wat de klok sloeg.

Helaas is het niet altijd zo gemakkelijk. Het is heel moeilijk voor een vrouw om zich over te geven aan een pak op haar bips wanneer ze het sowieso al moeilijk vindt zich over te geven en wanneer ze in een negatieve spiraal zit van boosheid en rebellie en wanneer ze het gevoel heeft dat haar partner aan haar belangen voorbij gaat. En het is moeilijk voor een man om een flink pak slaag uit te delen wanneer hij medelijden heeft met zijn vrouw, wanneer hij niet begrijpt dat zij een pak op haar billen voor haar eigen bestwil nodig heeft, wanneer hij moe is, wanneer hij niet op extra verantwoordelijkheden zit te wachten, wanneer hij het onjuist vindt de vrouw waar hij van houdt te straffen of wanneer hij twijfelt aan zijn eigen leiderschapskwaliteiten.

De oplossing voor deze problemen (en de frustratie die ze met zich meebrengen) is eigenlijk vrij simpel. Het is periodieke billenkoek. Veel mensen gaan er abusievelijk van uit dat een pak slaag voor straf de basis is van de huiselijke discipline. Het is dan ook gemakkelijker te begrijpen dat een vrouw die zich niet weet te gedragen tot de orde geroepen worden door middel van een stevig pak op haar billen. Misdragingen leiden tot een pak slaag, dat is makkelijk te begrijpen.

Maar de waarheid is dat een pak slaag voor straf helemaal niet de kern is van huiselijke discipline. Het is niet het belangrijkste aspect. Periodieke billenkoek is de basis van de huiselijke discipline. Periodieke billenkoek is de belangrijkste techniek. Periodieke billenkoek is veel belangrijker dan een pak slaag voor straf.

De problemen die een vrouw zou kunnen ervaren in de HD levensstijl en die hierboven genoemd zijn, zijn allen problemen die te maken hebben met haar vermogen tot overgave en gehoorzaamheid. Alle problemen zijn uiteindelijk terug te leiden tot de moeite die ze heeft met overgeven. Gehoorzaamheid speelt zich af op een iets hoger niveau dan overgave, dat de basis vormt van haar vrouwelijkheid.

De beste manier om het vermogen tot overgave te vergroten bestaat uit een regelmatig, periodiek pak op haar bips. Een pak slaag voor straf zal deze overgave veel minder stimuleren. Ze zullen bevorderen dat ze zich minder zal misdragen, maar zullen veel minder behulpzaam zijn in het vergroten van de overgave.

Wanneer een vrouw regelmatig, periodiek, een pak haar billen krijgt, zal ze merken dat haar overgave op meerdere vlakken verbeterd. Haar gehoorzaamheid zal verbeteren. Haar respect (ten aanzien van zichzelf, haar partner en in de richting van anderen) zal verbeteren. Haar eerlijkheid zal verbeteren. Haar gevoel van vrouwelijkheid zal verbeteren. En de liefde voor haar partner zal opbloeien omdat de innerlijke barrières die dit tegenwerken, opgeheven worden.

Om dezelfde reden moet de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf niet onderschat worden. Bij één van de artikelen op deze site staat een calculator waarmee de verhouding tussen deze twee bepaald kan worden. Deze verhouding geeft een belangrijke indicatie van haar nivo van overgave. Door deze verhouding te bepalen kun je kijken hoe het met haar overgave gesteld is.

Eén van de eerste dingen die ik doe als ik een email krijg waarin mensen advies vragen voor hun HD levensstijl, is de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf te bepalen. Het is een simpel getalletje dat een goede indicatie geeft, hoe het met de overgave van een vrouw gesteld is. Het maakt alle excuses en rechtvaardigingen van gedrag overbodig. Het geeft aan hoe het aan de basis gesteld is. Wanneer en vrouw zegt dat ze zich voorbeeldig gedraagt en dat het aan haar partner ligt dat zaken niet goed gaan, laat een snelle blik op deze verhouding aan of ze de waarheid spreekt.

Wat als het bij de heer des huizes ligt? Het is niet altijd gemakkelijk voor een man om te leren hoe hij zijn vrouw moet sturen. Dit geldt vooral wanneer hij groot geworden is in een omgeving waar hem geleerd is dat mannen verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld en vrouwen nergens verantwoordelijk voor zijn, zelfs niet voor zichzelf.

Een man kan een te voorzichtige houding aannemen ten aanzien van het bestraffen van zijn vrouw. Het kan verleidelijk zijn niet tot straffen over te gaan omdat dit de strijd mogelijk alleen maar aanwakkert. Het is dan verleidelijk voor hem om zich terug te trekken in plaats van zijn vrouw eens diep in haar ogen te kijken en haar het pak op haar blote bips te geven dat ze nodig heeft.

Zulke vergissingen, hoe begrijpelijk ze ook zijn, zullen zijn gezag steeds verder ondermijnen. Ze zullen de frustratie bij de vrouw doen laten toenemen, omdat ze het gevoel krijgt dat hij haar geschenk van haar overgave niet aanvaard. Wanneer ze hem haar overgave aanbiedt, geeft ze hem in feite alles wat er te geven valt. Niet alleen haar liefde, niet alleen haar lichaam, maar alles. Het is daarom erg pijnlijk (veel pijnlijker dan een ongenadig pak op haar blote billen) wanneer haar geschenk van overgave door haar partner geweigerd wordt.

De oplossing voor deze problemen met leiderschap is, zoals gewoonlijk, periodieke billenkoek. Een pak op haar bips voor straf zal zijn problemen met het leiderschap niet oplossen. Het zal een vrouw hooguit bijbrengen dat ze zich dient te gedragen. Periodieke billenkoek aan de andere kant, zal goed doen aan zowel het leiderschap van de man, als aan de overgave van de vrouw.

Met ieder periodiek pak billenkoek dat hij geeft, zal een man zijn leiderschap in hun relatie verbeteren. Net zoals periodieke billenkoek de overgave van een vrouw bevordert, zal het de leiderschap van de man verbeteren. Het werkt niet onmiddellijk, maar het is de enige manier om de leiderschapskwaliteiten van een heer des huizes ten positieve te veranderen. Dit is waarom periodieke billenkoek voldoende frequent en te allen tijde met een vaste regelmaat gegeven moet worden, wil het voldoende effect sorteren. Wanneer periodieke billenkoek te weinig en onregelmatig gegeven wordt, dan is dit slecht voor zowel de man als voor de vrouw. Het volledig ontbreken van periodieke billenkoek kan zelfs schadelijk zijn. Het staat de ontwikkeling in de weg. De overgave van een vrouw zal meedeinen op haar humeur. En ook zijn leiderschap zal hierop meedeinen. Consequentheid zal verdwijnen zonder de stabiliserende werking van regelmatige periodieke billenkoek.

Regelmatige, frequente periodieke billenkoek zullen het natuurlijke recht dat een man heeft om zijn vrouw te straffen, bekrachtigen. Ze zorgen ervoor dat het makkelijker voor hem wordt om de regels die aan haar gedrag gesteld zijn, consequent te handhaven. Ze maken het makkelijker voor hem om haar te straffen, omdat dit heel gewoon geworden is. Het wordt niet meer beperkt tot een pak op haar blote bips voor straf eens in de zoveel weken, zodat het geassocieerd gaat worden met veel spanning en emotie. Omdat hij haar regelmatig over de knie legt, wordt een pak slaag voor straf uitdelen ook minder beladen. Dit houdt in dat hij haar op ieder gewenst moment kan corrigeren door haar een pak op haar billen te geven, in plaats van dat hij er tegenop ziet, twijfelt of het wel eerlijk is of niet of eraan twijfelt of hij wel het recht heeft haar zo te straffen. Periodieke billenkoek opent de deuren naar goed mannelijk leiderschap en vrouwelijke overgave. Dit omdat het een pak op de billen integreert in de relatie en de mentale en emotionele barrières opheft waardoor het gemakkelijker wordt haar stand ter pede een pak slaag te geven wanneer ze zich misdragen heeft.

Omdat periodieke billenkoek het leiderschap van de man ten goede komt, wordt het voor de man ook makkelijker om zich consequent op te stellen ten aanzien van de regels die aan haar gedrag gesteld zijn. In plaats van dat ze eenmalig gestraft wordt voor een bepaalde overtreding en er een andere keer ongestraft mee wegkomt, zal een consequente heer des huizes de regels eenduidig hanteren die ze samen overeengekomen zijn. Als ze deze regels overtreedt, kan ze op een pak op haar billen rekenen. Ook als ze er niet blij mee is dat ze een pak slaag gaat krijgen, ze weet in ieder geval dat haar partner consequent is en dat hij vastbesloten is in zijn voornemen de standaarden die aan haar houding en gedrag gesteld zijn, te handhaven.

Een ander vlak waar de nodige frustraties kunnen ontstaan in een relatie met huiselijke discipline is, wanneer een vrouw niet een afdoende standje krijgt van haar partner. Ook als ze niets fout gedaan heeft en alleen maar een periodiek pak op haar billen krijgt, is er geen reden te bedenken waarom de man zijn verwachtingen ten aanzien van zijn vrouw nog eens herhaalt. Hij geeft haar geen standje omdat ze iets misdaan heeft, maar ze wordt er nog wel even stevig aan herinnert welk gedrag ze dient te vertonen om gevrijwaard te blijven van een pak op haar bips voor straf.

Wanneer ze een pak op haar billen krijgt omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, dan is het van eminent belang dat haar partner haar een stevig standje geeft. Hij kan haar de mantel uitvegen, voor, tijdens en na het pak op haar billen voor straf, al na gelang zijn aanpak. In het algemeen gesproken, kan hij een standje niet overdrijven, want een standje heeft een sterk emotioneel effect op een vrouw die gestraft wordt, waardoor haar straf een stuk effectiever wordt dan wanneer de klappen niet gepaard gaan met strenge woorden.

Sterk verbonden met een standje is de schaamte. Wanneer de HdH zijn vrouw straft en er niet voor zorgt dat zij zich schaamt voor haar houding en gedrag, dan zal ze minder baat hebben bij haar straf dan wanneer hij ervoor zorgt dat dit wel het geval is. Door te zorgen dat zij zich schaamt, versterkt hij de positieve effecten van de straf en vergroot tegelijkertijd haar respect voor haar heer des huizes en zijn leiderschap.

Een andere grond voor frustratie in HD relaties kan het uitblijven van een goede opwarming zijn aan het begin van het pak slaag. Dit houdt in dat de klappen aanvankelijk langzaam en niet al te hard neerdalen waardoor haar bips langzaam opgewarmd wordt. Een paar billen die goed opgewarmd zijn zullen veel minder snel blauwe plekken vertonen. Er is niets mis met een pak op een bips die toch al zeer doet, maar een pak slaag op blauwe billen is niet aan te raden, omdat het gevaar bestaat dat er dan nog veel meer blauwe plekken ontstaan. Natuurlijk is het zo dat in bepaalde gevallen waarin direct handelen vereist is, er best een pak slaag uitgedeeld wordt op een paar billen die nog blauw zijn van de vorige keer. Maar de heer des huizes zou hier geen gewoonte van moeten maken. En wanneer het tòch noodzakelijk is dat ze een pak slaag op een paar blauwe billen krijgt, kan hij extra voorzorgen nemen door haar bips goed op te warmen voordat hij overstapt op hardere en sneller neerkomende klappen. Het is daarentegen niet aannemelijk dat de kans op tranen kleiner wordt, wanneer hij haar billen goed opwarmt. Integendeel, het verhoogt juist de kans op tranen en zal daardoor het reinigende effect van de billenkoek vergroten.

Dus voordat je het bijltje, uit frustratie die je in je HD relatie meent te bespeuren, erbij neer legt, neem even de tijd om een aantal van deze beschreven onderwerpen te overdenken en hoe deze ze je huiselijke discipline levensstijl beïnvloeden. Huiselijke discipline is op zichzelf een eenvoudige maar erg effectieve techniek en dus zul je ervaren dat ook de oplossingen om frustraties ten aanzien van huiselijke discipline zich vrij eenvoudig aandienen.

Rechtvaardigheid

Soms vragen vrouwen zich af waarom het wel OK is dat hun partner hen een pak op de blote bips geeft als ze zich misdragen, maar waarom hij zelf niet gestraft wordt als hij de fout ingegaan is. Ze vragen zich af waarom een vrouw zich wel kan overgeven aan een pak slaag, maar de man niet. Deze vrouwen refereren aan een gevoel van onrechtvaardigheid van de huiselijke discipline levensstijl, waar het alleen de vrouw is die op haar billen krijgt. Deze veronderstelde onrechtvaardigheid zit diep en maakt het moeilijk te begrijpen waarom de HD levensstijl echt kan werken.

Over het algemeen komt die vraag van vrouwen die zelf geen HD relatie hebben. Het trekt hen wel aan maar ze willen graag een oplossing voor de in hun ogen inconsequentheid in de levensstijl en de filosofie van de huiselijke discipline.

Er zijn ook vrouwen die een bloedhekel hebben aan huiselijke discipline en aan iedereen die daar anders over denkt. Hun sterke, emotionele negatieve reactie op huiselijke discipline is volgens hen gerechtvaardigd vinden ze, omdat een vrouw een pak op haar blote bips krijgt als ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, terwijl haar HdH (heer des huizes) vrijuit gaat als hij de mist ingaat. Deze overduidelijke onrechtvaardigheid is het bewijs dat huiselijke discipline niet deugd. Daarom zou iedereen, vooral de mannen, die zich met huiselijke discipline bezighouden, vervolgd moeten worden.

Soms hebben vrouwen die zelf in een HD-relatie zitten er twijfels over waarom zij altijd degene zijn die over de knie gelegd moeten worden. Het lijkt erop alsof ze de naïeve wens koesteren dat ook hun wederhelft nog eens een pak op zijn blote billen zal moeten ondergaan.

Vrouw: Ik haat je! Het is mijn schuld niet dat ik tegen je gelogen heb!

Man: Ik denk dat iemand vanavond maar eens een flink pak slaag moet hebben, liefje.

Vrouw: Oh ja? Echt waar? Wie? (er klinkt een vleug van oprechte nieuwsgierigheid door in haar stem).

Man: Jij, natuurlijk, schatje van me.

Vrouw: Wel heb ik ooit! (stomverbaasd). Was het de laatste keer ook al niet mijn beurt? En de keer daarvoor? Het is niet eerlijk! Ik vind het ongelofelijk! Oh! (stampt met haar voet).

Laten we voor ons voor eens en vooral ontdoen van het begrip ‘rechtvaardigheid’ in de levensstijl van de liefdevolle huiselijke discipline. We spreken over LIEFDEVOLLE huiselijke discipline, niet over RECHTVAARDIGE huiselijke discipline. RECHTVAARDIGE huiselijke discipline vindt plaats in rechtzaken waar scheidingen worden uitgesproken en waar beide partijen (evenals de kinderen) op gelijke manier gestraft worden. Iedereen krijgt daar dezelfde straf. Hoe kan het nog rechtvaardiger?

Om te kunnen begrijpen waarom rechtvaardigheid een triviale rol speelt in de huiselijke discipline gaan we eerst op herhaling. Eén van de dingen die je zou moeten begrijpen is dat:

Vrouwen reageren vaak niet logisch (die uitspraak doet de adrenaline wel lopen, is het niet, dames? Dat dacht ik wel!). Om de onverdeelde aandacht van vrouwen te trekken, is enige emotie noodzakelijk. (en nu ik jullie aandacht heb, lees verder).

Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele conversatie over een rationeel onderwerp. De EMOTIONELE communicatie over een RATIONEEL onderwerp. Rationeel onderwerp houdt in rationele informatie, rationele bedoeling en rationele gedachten.     

Vrouwen reageren op emotionele niveau, niet op rationeel niveau. Vrouwen filteren alles weg wat gezegd wordt door een emotioneel filter. Alles wat gezegd of gedaan wordt richting een vrouw gaat door dit emotionele filter. Iedere ervaring wordt door haar emotionele filter geleid, zodat ze eruit kan halen wat voor haar belangrijk is. De rest zijn bijkomstigheden die op het filter blijven liggen en die wat haar betreft genegeerd kunnen worden.

Laten we dit principe eens nader onder de loep nemen. Neem de volgende zin eens in je op: “De liefdevolle huiselijke discipline levensstijl gaat over een pak op de billen voor de vrouw voor haar eigen bestwil”.  Als je een vrouw bent, dan volgen hier de woorden in deze zin die waarde voor je hebben: ‘Liefdevolle, pak op de billen, bestwil’. Hier kun je het hartgrondig mee oneens zijn, of het er van harte mee eens zijn. Maar of dit het geval is hangt af van de emotionele associatie met de emoties die los kwamen bij het lezen van die zin.

Als het aan de vrouw ligt, zijn rest slechts woorden – degene waar geen emotionele waarde aan hangt – die saai zijn, logisch prietpraat die aan mannen voorbehouden zijn.

Een man is in staat een hele pagina met sportuitslagen en statistieken te scannen en zijn ogen te laten rusten op de twee of drie die er het meest toe doen. Hij negeert wat hij onbelangrijke en niet ter zake doende informatie vindt. Hij heeft zo zijn eigen systeem om onbelangrijke informatie uit te filteren. Aan de andere kant is een vrouw in staat een hele pagina met logische feiten uit te filteren behalve de woorden met een emotionele betekenis.

Nu komen we bij een belangrijk deel van dit artikel. Het deel waar het onderwerp over onrechtvaardigheid wordt uitgelegd. Let dus goed op.

Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele communicatie over een rationeel onderwerp. Heb je em? Liefdevolle huiselijke discipline gaat over de emotionele communicatie over een rationeel onderwerp. De HdH maakt gebruik van  een pak op de bips om zijn vrouw rationele informatie duidelijk te maken op een emotionele manier.

Een pak slaag is een emotionele gebeurtenis voor een vrouw. Mocht je daar aan twijfelen, bedenk dan dat één van de effecten van een stevig pak billenkoek is dat het leidt tot tranen. Niet zelden moet een vrouw huilen wanneer ze een flink pak op haar bips krijgt. Het huilen is een uiting van emoties. Intense emoties. Daarom is het zo belangrijk dat een vrouw een pak slaag krijgt tot de tranen over haar wangen rollen. Omdat een pak slaag tot de tranen rollen haar ontvankelijk maakt. Het is nodig dat een vrouw op haar billen krijgt tot ze moet huilen omdat op die manier de rationele informatie haar filter passeert en tot haar hersenen doordringt.

Het rationele onderwerp dringt tot haar hersenen door middels het standje. Daarom is een standje zo belangrijk als ze een pak op haar billen krijgt. Het is mogelijk haar een standje te geven VOOR ze een pak op haar billen krijgt, maar dit kan ook gebeuren TIJDENS het pak slaag en ook ERNA. Ideaal gesproken wordt ze tijdens al deze fases streng toegesproken. Op die manier zal het lesje het best blijven hangen. Zo zal ze de rationele informatie die op een emotionele manier wordt gecommuniceerd, het best ontvangen, begrijpen en accepteren.

Omdat liefdevolle huiselijke discipline gaat over het op een emotionele manier communiceren van een rationele boodschap, is deze levensstijl zo succesvol. Daarom werkt het pak op de blote bips van de vrouw zo goed. Daarom heeft het altijd al gewerkt. En daarom zal het ook in de toekomst goed blijven werken.

Zijn vrouw een pak slaag geven is primair een rationele gebeurtenis voor een man. Dit is niet om te ontkennen dat hij totaal geen emotionele gevoelens kent. Hij kan best emoties voelen als schuld (zeker als hij de dynamiek van de HD nog niet goed doorheeft). Hij kan verdriet voelen omdat hij degene waar hij veel van houdt moet straffen, net zoals het voor ouders niet prettig is als ze hun kinderen moet straffen. Het kan dubbel voelen dat hij haar moet straffen, omdat hij haar niet graag ongelukkig ziet.

Desalniettemin houdt hij deze gevoelens onder controle in het belang van zijn vrouw. Overigens is het onder controle houden van zijn gevoelens iets heel anders dan ze weg te drukken. Het betekent dat hij accepteert dat ze er zijn, maar dat hij ze even aan de kant zet. Die intentie en wilskracht is de essentie van zijn mannelijkheid. Het is de essentie van leiderschap.

De man houdt zijn emoties onder controle omdat hij weet dat dit noodzakelijk is om zijn vrouw te kunnen bestraffen. Als hij haar een lesje wil leren, moet hij zijn emoties onder controle houden. Om de rationele boodschap te kunnen overbrengen op een manier die ze het best begrijpt (namelijk op een emotionele manier), moet de heer des huizes zijn emoties onder controle houden.

Dat hij zijn emoties onder controle houdt, wil niet zeggen dat hij ze wegdrukt. Het kan zo zijn dat hij behoorlijk boos is dat zijn vrouw het erbij heeft laten zitten. Omdat hij het zich niet kan veroorloven dat zijn boosheid ervoor zorgt dat hij de controle verliest, kan hij deze boosheid kanaliseren op een manier dat het haar straf ten goede komt. Door een bepaalde emotie te controleren en te kanaliseren kan hij zijn vrouw een stuk effectiever straffen.

Het blijft aan de andere kant een feit dat het bestraffen van zijn vrouw een rationele gebeurtenis blijft voor een man. Er komen geen emoties aan te pas om te beseffen dat het vandaag weer tijd is voor haar periodieke billenkoek. Dat is een rationele constatering en een rationeel besluit. Hij is ook geen emotionele afweging om te beseffen dat zijn vrouw een pak op haar billen verdiend vanwege haar gedrag (ongehoorzaamheid, disrespect, oneerlijkheid) tot de tranen rijkelijk vloeien en zij zich wel twee keer bedenkt voor ze in herhaling zal vallen. Hij hoeft ook niet in een emotionele bui te zijn om te kunnen zien hoeveel baat zij heeft bij af en toe een flink pak op haar blote billen. Ook is het geen emotioneel proces om te kunnen zien hoe ze floreert als vrouw, echtgenote en mens als haar billen af en toe eens flink onder handen genomen worden.

Laten we het onderwerp rechtvaardigheid eens van een andere kant bekijken. Vanuit de kant van de managementprincipes. Voor sommigen een beetje verrassend misschien, maar zeer relevant.

Je kunt geen bedrijf runnen zonder een goede managementstructuur. Het zou op zijn minst dom zijn om dit te doen. Mensen die een bedrijf starten zonder een managementstructuur zullen niet zelden failliet gaan omdat hun bedrijf in chaos ten onder gaat. Het maakt het hen onmogelijk om beslissingen te nemen om vooruitgang te boeken en om zich eenduidig te presenteren en te ontwikkelen.

In deze tijd starten veel mensen relaties, trouwen, en nog erger, krijgen kinderen zonder een goede managementstructuur. Het moderne huwelijk is gebaseerd op volledige gelijkheid, de meest onsuccesvolle en ineffectieve managementstructuur die je je kunt bedenken. Het heeft een extreem hoog afbreukgehalte. Mensen hebben zoveel vertrouwen in het huwelijk verloren, dat de meesten ervoor kiezen samen te wonen zonder ooit te trouwen. Ze hebben geen oplossing gevonden voor het probleem van de managementstructuur, maar ze hoeven tenminste niet te scheiden. Althans, dat denken ze. Maar in feite hebben ze de ene rammelende structuur ingewisseld voor een andere. Het enige verschil is dat ze niet voor de rechter komen te staan. Voor de rest zijn er geen verschillen met het huwelijk.

Als het aangehaalde model (gebaseerd op totale gelijkheid) zo succesvol is, waarom heeft ieder schip dan geen twee kapiteins, ieder bedrijf twee directeuren en heeft Nederland geen twee ministers-presidenten?  Omdat de schepen dan zouden vergaan, de bedrijven failliet zouden gaan en Nederland stuurloos zou worden, daarom.

Heb je je ooit afgevraagd waarom mensen na hun scheiding zeggen dat hun huwelijk op de klippen gelopen is? Omdat een schip met twee kapiteins stuurloos ronddrijft. Het is behoorlijk naïef (om maar niet te zeggen waanzin), om te verwachten dat een stel in staat is de juiste beslissingen te nemen, om positief te blijven en om op het romantische vlak dicht bijeen te blijven, als er geen goede managementstructuur aanwezig is.

Sommige mensen erkennen de behoefte aan een goede managementstructuur in hun relatie. In sommige gevallen accepteren ze zelfs de keuze voor de man als natuurlijke leider van hun relatie. Maar ze vinden het moeilijk te accepteren dat deze leider zelf niet gestraft wordt als de situatie daarom vraagt.

Sommige vrouwen zullen accepteren dat de man de heer des huizes is en niet gestraft wordt, zoals dat bij de vrouw wel het geval is. Maar vervolgens vragen ze, ‘Maar wat als hij de mist ingaat? Overduidelijk de fout ingaat?’ Dit is voor veel vrouwen een struikelblok. Ze nemen abusievelijk aan dat niets ter wereld belangrijker is als ‘rechtvaardigheid’. Dit jammerlijke inzicht leidt uiteindelijk tot onophoudelijke conflicten. En niet alleen binnen de relatie.

Als je wilt zien wat een heilig verklaarde rechtvaardigheid allemaal met zich mee kan brengen, kijk dan maar eens naar een deel van de wereld waar aanhoudende conflicten heersen. Zolang beide partijen volhouden dat ze staan voor rechtvaardigheid, zullen ze nooit tot elkaar komen. Beide waarheden zullen nooit tot een oplossing komen. Nooit. Pas wanneer een van beide partijen tot het inzicht komt dat vrede belangrijker is als gelijk hebben, zal een gewapend conflict pas beëindigd kunnen worden. Die lessen kunnen we dagelijks uit de kranten en uit de journaals leren. Veel vrouwen zien dit echter niet. Ze gaan liever iedere dag de strijd met hun echtgenoot aan, dan vrede en harmonie te zoeken, zo sterk is hun rechtvaardigheidsgevoel.

Als twee mensen een verschillende versie op de waarheid hebben, zijn ze vaak gek genoeg om alles wat ze lief hebben en waar ze in geloven, kapot te maken om te bewijzen dat hun waarheid de enige echte is. Ze zijn in staat de brug waar ze beiden op staan, op te blazen om hun gelijk te halen.

Veel vrouwen die de huiselijke discipline ontdekken realiseren zich dat ze afgelopen jaren een hoge prijs betaald hebben in hun pogingen hun gelijk te halen binnen hun relatie. Het verlangen van een vrouw om gelijk te krijgen en het laatste woord te hebben, heeft veel schade toegebracht aan hun relatie omdat ze continu het gevecht aanging met haar partner. Ze zou niet met hem moeten strijden. Ze zijn een heteroseksueel stel, geen twee elkaar bestrijdende voetbalteams. Als een vrouw is zij voorbestemd het maatje te zijn en hij de leider. In een dergelijke relatie past geen competentiestrijd. De kapitein en zijn eerste officier moeten aanvullend naar elkaar zijn en elkaar niet bestrijden vanwege vermeende verschillende belangen en omdat ze op hetzelfde schip staan.

Vrouwen dienen zichzelf af te vragen of het wel rechtvaardig is om lief te hebben. Ze moeten zichzelf afvragen of ze rechtvaardigheid of harmonie willen ervaren.

Maar bovenal is het de hoogste tijd om het misplaatste idee van rechtvaardigheid in een relatie in de HD levensstijl los te laten. Bij discipline gaat het niet om rechtvaardigheid. In discipline gaat het om liefde. En liefde is oneindig veel belangrijker als rechtvaardigheid in een relatie, Wanneer je begrijpt dat een vrouw met liefde gestraft wordt in plaats van uit rechtvaardigheid, dan besef je het geheim van een succesvolle relatie.

Overgave

In de levensstijl van de huiselijke discipline, wordt de vrouw onderworpen aan de discipline waarvan de heer des huizes vindt dat ze nodig heeft. Als ze over de schreef gegaan is krijgt ze voor straf een pak op haar billen dat haar moet leren zich aan de regels te houden. Wanneer ze zich negatief opstelt zal haar door middel van een pak slaag worden bijgebracht dat ze een meer positieve attitude zal moeten hebben. Als ze tegenwerkt terwijl haar man haar straft, dan zal ze een extra pak op haar bips krijgen om haar duidelijk te maken dat ze in dergelijke gevallen mee dient te werken.

De heer des huizes zal haar regelmatig een periodiek pak billenkoek geven om ervoor te zorgen dat ze haar verantwoordelijkheden niet vergeet. Dit is een belangrijk deel van de huiselijke discipline omdat het actief bouwt aan gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. In tegenstelling tot een pak slaag voor straf, dat af moet rekenen met misdragingen, helpt een periodiek pak op haar billen de fundamenten te leggen voor gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. Periodieke billenkoek refereert aan goed gedrag, zodat ze nog beter gedrag kan ontwikkelen.

Soms, zal de heer des huizes een preventief pak op de billen geven om een vrouw te stimuleren zich goed te gedragen in situaties waarin ze in het verleden de mist is ingegaan. De preventieve straf behelst een pak op de bips vóór de situatie waarin ze in het verleden de plank heeft misgeslagen.

Het kan ook voorkomen dat een heer des huizes besluit zijn vrouw een pak op haar billen te geven zonder dat dit een speciale aanleiding heeft. Een pak slaag ‘om toch’ wordt ook wel ‘overgave-billenkoek’ genoemd. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst ogenblik gegeven worden, maar wordt niet voor straf gegeven. Het betreft dus geen billenkoek voor straf.

Overgave-billenkoek is ook geen onderdeel van periodieke billenkoek. Het wordt niet ingepast in het schema van periodieke billenkoek. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar niet binnen het schema van periodieke billenkoek.

Overgave-billenkoek heeft ook niets met preventieve billenkoek te maken. Het wordt niet gegeven als een vrouw zich in een situatie gaat begeven waarin ze in het verleden nogal eens in de fout gegaan is. Het kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar heeft geen relatie met activiteiten die de vrouw in de nabije toekomst gaat ondernemen.

Wat is overgave-billenkoek dan eigenlijk wel? Het klinkt op zijn zachtst gezegd nogal oneerlijk. De beste manier om die vraag te beantwoorden is de redenen waarom overgave-billenkoek gegeven wordt eens onder de loep te nemen.

Overgave-billenkoek wordt gegeven wanneer de heer des huizes zijn vrouw eraan wil herinneren dat ze zich dient over te geven. Er is geen specifieke aanleiding voor een dergelijk pak slaag. Het wordt niet gegeven omdat ze zich niet gedragen heeft en ook niet uit periodieke of preventieve overwegingen.

Vaak zal de heer des huizes op zijn mannelijke intuïtie afgaan als hij een pak slaag ter bevordering van de overgave geeft. Hij zal instinctief aanvoelen wanneer zijn vrouw een pak slaag nodig heeft om haar eraan te herinneren dat ze zich aan zijn autoriteit dient over te geven of als hij haar eraan wil herinneren dat ze zich gehoorzaam, respectvol en eerlijk dient te gedragen. In plaats van te wachten tot ze weer een periodiek pak op haar bips krijgt, kan hij besluiten tot het toedienen van overgave-billenkoek.

Het belangrijkste aspect van overgave-billenkoek is dat het de vrouw overgave bijbrengt. Daar deze overgave al deels aanwezig is, ze is per slot samen met haar man een aanhangster van de huiselijke discipline levensstijl, zal overgave-billenkoek de overgave alleen nog maar vergroten.

Overgave is de kern van de huiselijke discipline levensstijl omdat overgave de sleutel is van haar vrouwelijkheid. Iedere vrouw die haar vrouwelijkheid belangrijk vindt zal begrijpen hoe belangrijk overgave voor een vrouw is. Overgave is de kern van de vrouwelijkheid omdat de vrouwelijke beleving van seksualiteit gebaseerd is op overgave. Gedurende de geslachtsdaad is de vrouw passief, niet actief. Ze geeft zich over, is niet dominant. Ze opent haar benen om de man de gelegenheid te bieden haar seksueel te penetreren. Zonder overgave zou er geen geslachtsgemeenschap zijn, geen plezier en geen liefde.

Alle heteroseksuele seks in afhankelijk van de overgave van de vrouw aan de man. De vrouw kan de man niet penetreren. Penetratie is een actief proces. Gepenetreerd worden is passief. Gepenetreerd worden is daarom inherent aan overgave. Wanneer een vrouw zich in seksueel opzicht aan haar man overgeeft, dan bevestigd ze haar vrouwelijkheid en vervult ze haar rol als vrouw. Het ontkennen van haar overgave staat gelijk aan het ontkennen van haar vrouwelijkheid.

Laten we teruggaan naar het onderwerp van de overgave-billenkoek. De bedoeling van deze vorm van billenkoek is om haar te herinneren aan de overgave. Het is een techniek die haar vrouwelijkheid oppoetst door haar te wijzen op de noodzaak tot overgave. De heer des huizes kan haar een pak op haar bips geven wanneer hij het idee heeft dat het nodig is om de vrouw op de noodzaak tot overgave te wijzen. Dus, hoewel het lijkt of het pak slaag willekeurig gegeven wordt en ‘om toch’ is, is het daarentegen zorgvuldig gekozen en dient het als een doel. Het is geen oefening in willekeurige wreedheid omdat het met een bepaalde bedoeling gegeven wordt. Het primaire doel is de overgave. Voor een vrouw is dit erg belangrijk. Alles wat de overgave bevorderd is belangrijk voor een vrouw.

Een belangrijk deel van de vrouwelijke overgave is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een natuurlijk en centraal onderdeel van de relatie van de vrouw met de heer des huizes. Het is een klassieke huwelijksbelofte van de vrouw om haar echtgenoot te gehoorzamen. Vrouwen zijn gehoorzaam aan hun echtgenoot omdat ze accepteren dat er maar één leider in een relatie en een gezin kan zijn. Het is net als in een vliegtuig – ook al is er een piloot en een copiloot, toch kan maar één van hen het vliegtuig besturen. Als ze beiden het vliegtuig in een andere richting willen sturen, dan loopt het vliegtuig de kans neer te storten. Daarom heeft de piloot meer gezag, hetgeen wil zeggen dat zijn beslissingen altijd voor die van de copiloot gaan.

Wanneer de heer des huizes ontdekt dat zijn vrouw moeite heeft met gehoorzamen zou hij haar overgave-billenkoek kunnen geven. Een dergelijk pak slaag kan haar helpen zich gehoorzamer op te stellen zodat onnodige wrijvingen voorkomen worden. Een vrouw kan enorm profiteren van gehoorzaamheid. Het komt haar relatie en haar gezin ten goede.

Natuurlijk is het zo dat een vrouw die zich erg ongehoorzaam gedraagt een ongenadig pak op haar blote bips verdiend. Het is echter niet zo dat iedere vorm van ongehoorzaamheid in aanmerking komt voor een pak op de billen voor straf. Soms betreft het een minieme vorm van ongehoorzaamheid of vertoont ze eerste signalen van iets dat zou kunnen uitgroeien tot ongehoorzaamheid. Het is dan in haar belang dat de heer des huizes besluit tot overgave-billenkoek. Het pak slaag zal haar niet alleen herinneren aan de noodzaak van overgave maar ook die tot gehoorzaamheid. Het zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde dient te gehoorzamen, niet alleen als ze er zin in heeft.

Het is ook goed dat overgave-billenkoek gegeven wordt zonder dat de vrouw een signaal van ongehoorzaamheid heeft afgegeven. Ze hoeft geen ongehoorzaamheid geëtaleerd te hebben, zelfs niet heel subtiel om de heer des huizes de rechtvaardigheid te geven om overgave-billenkoek uit te delen. Hij heeft het recht om haar te herinneren dat ze gehoorzaam moet zijn. En als ze al gehoorzaam is zal overgave deze gehoorzaamheid alleen nog maar vergroten. Het is dan geen straf voor goed gedrag, maar een aanmoediging nog gehoorzamer te worden.

Een andere belangrijke reden waarom overgave-billenkoek nuttig is, is dat ze merkt dat de man het voor het zeggen heeft. Het laat merken dat zij te allen tijde onder zijn autoriteit staat. Het is deze autoriteit die maakt dat de heer des huizes kan besluiten haar over de knie te leggen als hij denkt dat dit nodig is. Het is de autoriteit van de heer des huizes die zijn leiderschap faciliteert. Het is deze autoriteit die zijn vrouw en zijn gezin beschermd.

Bedenk hierbij wel dat de vrouw in veel gevallen niet bewust vergeet dat ze zich dient over te geven. Soms gebeurt dit onbewust. Dit geldt echter niet als excuus en mag er niet toe leiden dat ze haar overgave-billenkoek ontloopt. Een liefdevolle heer des huizes zal te allen tijde overgave-billenkoek geven als hij de overtuiging heeft dat dit in haar belang is. Als leider is hij verantwoordelijk voor het gedrag van zijn vrouw en het welzijn van zijn gezin. Door middel van de overgave-billenkoek kan hij haar ervan bewust maken dat ze onder zijn autoriteit valt. Dit is een positief signaal dat hij de leiding heeft en dat hij handelt in het belang van een ieder.

Waarom is overgave-billenkoek niet wreed? Sommige mensen vinden dat een pak op de billen alleen maar voor straf moet worden gegeven. Ze vinden andere vormen van billenkoek niet nodig. Anderen vinden dat periodieke billenkoek helpt de overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en vrouwelijkheid te vergroten. Veel mensen begrijpen dat een pak slaag wegens tegenwerking noodzakelijk is om de goede gang van zaken tijdens het strafproces te garanderen. En ook al zullen ze het niet leuk vinden, zullen veel vrouwen begrijpen dat ongehoorzaamheid tijdens een straf niet getolereerd kan worden en bestraft dient te worden. Sommige mensen vinden dat een pak slaag ter preventie gelijk staat aan straffen voor dat ze iets fout gedaan heeft en zullen daarom geen billenkoek ter preventie geven. Anderen zijn ervan overtuigd dat een pak slaag ter preventie juist misstappen kan voorkomen, wat ook het uiteindelijke doel is van billenkoek ter preventie.

Maar niet iedereen begrijpt het doel van overgave-billenkoek. Omdat het te allen tijde gegeven kan worden, ter eenzijdige beoordeling van de heer des huizes, komt het op sommige mensen nogal onredelijk over.

En het zou ook vreemd zijn, als een vrouw niet van overgave-billenkoek zou profiteren. Ze zal er vorderingen door maken ten aanzien van overgave, gehoorzaamheid en respect voor de autoriteit van de heer des huizes. Iedere keer als ze op haar billen krijgt zal ze haar eigen vrouwelijkheid ervaren. Dit is een positieve opbrengst.

Soms zal een vrouw overgave-billenkoek krijgen maar zich desondanks blijven misdragen. Vaak zal dit gedrag voortkomen uit een gevoel van rebellie of onrechtvaardigheid dat ze aan overgave-billenkoek onderworpen wordt ondanks dat ze niets op haar kerfstok had.

Is dit een teken dat de overgave-billenkoek zijn doel voorbij geschoten is? Wordt in een dergelijk geval in plaats van overgave juist rebellie in de hand gewerkt? Nee, helemaal niet. Het gedrag dat volgt op overgave-billenkoek is het gevolg van een veel dieper probleem dat ze waarschijnlijk met overgave heeft. Overgave-billenkoek heeft een veel dieper liggend probleem bloot gelegd.

Vrouwelijke misdragingen die volgen op een straf moeten nooit worden uitgelegd als een falend beleid of als een falende aanpak van de heer des huizes. Het is alleen maar een teken dat de vrouw meer straf nodig heeft om zich te kunnen overgeven.

Hoe dient overgave-billenkoek toegediend te worden? Dat zal van man tot man verschillen. Het verschilt ook van situatie tot situatie, daarom is niet een kant en klare techniek aan te reiken. Er is niet één enkele techniek te noemen waar niet van afgeweken kan worden. Je kunt op heel veel verschillende manieren overgave-billenkoek toedienen. De keuze hangt af van de inschatting van de heer des huizes wat zijn vrouw op dat moment nodig heeft. Zoals altijd, ligt de uiteindelijke beslissing bij hem. Hij kent zijn vrouw het beste en weet het best wat goed voor haar is. Daarom heeft hij het recht het aan te pakken op de manier die hem het beste lijkt.

Er bestaat een enorme variatie in de wijze waarop overgave-billenkoek toegediend wordt. Het eerste aspect is bijvoorbeeld de duur van een pak slaag bij overgave-billenkoek. Er is geen goede of foute aanpak bij dit onderwerp omdat van vrouw van vrouw verschillend is wat ze nodig heeft. Verder kan het van keer tot keer verschillen wat de heer des huizes met het pak slaag wil bereiken.

Natuurlijk kan in het algemeen gesteld worden dat een langer durend pak op de billen altijd beter is dan een korter durend. Een langer durend pak op haar bips zal een langer durend effect op haar hebben. Ook is de kans dat ze moet huilen dan groter. Het is dan waarschijnlijker dat de les over overgave binnenkomt. Het zal zorgen dat haar billen pijnlijker zijn en het zal haar beter duidelijk maken dat het belangrijk is dat ze zich te allen tijde overgeeft aan de heer des huizes.

Daarom geven veel mannen er de voorkeur aan hun vrouw een langdurend pak op hun blote bips te geven om de overgave te bevorderen. Ze willen dat hun vrouw zich één en ander nog een poosje zal herinneren. Ze willen er zeker van zijn dat ze haar lesje geleerd heeft.

Op andere momenten zal de heer des huizes de voorkeur geven aan een minder langdurend pak slaag. Een kortdurend pak slaag is kan ook genoeg indruk maken. Het kan zo zijn dat de heer des huizes niet veel tijd heeft. Door zijn vrouw korter overgave-billenkoek te geven kan hij zowel haar een lesje leren als aan andere dingen toekomen.

Sommige vrouwen hebben aan een kort pak op hun bips genoeg om er hun voordeel mee te doen. Er is niet veel nodig om het niveau van overgave op peil te brengen. Een pak op hun billen hoeft dan niet al te lang te duren om het beoogde resultaat te bereiken.

In sommige gevallen zal de heer des huizes zijn vrouw effectief in tranen kunnen brengen, ook als het om een relatief kortdurend pak slaag gaat. Dit is erg gunstig voor de vrouw. Hoe gehoorzamer ze is en hoe beter ze zich kan overgeven, hoe groter de kans dat ze door een relatief kort pak slaag in tranen gebracht kan worden. In het algemeen gesproken is het dus een combinatie van de kwaliteiten van de heer des huizes en het vermogen van de vrouw om zich over te kunnen geven, die maakt dat de tranen vrij snel zullen stromen.

Het volgende belangrijke aspect bij overgave-billenkoek is of het pak slaag ter plekke gegeven wordt of dat een vrouw eerst naar de plaats moet gaan waar ze gewoonlijk een pak op haar billen krijgt. Voor een normale straf en voor periodieke billenkoek wordt een vrouw gewoonlijk in de echtelijke slaapkamer gestraft omdat deze plek de privacy biedt die nodig is om een vrouw te straffen.

In het geval van overgave-billenkoek echter, kan de heer des huizes ervoor kiezen het pak slaag ter plekke toe te dienen (ervan uitgaande dat er zich geen problemen met de privacy zich voordoen).  Dit vergroot het ‘boter bij de vis’ principe van overgave-billenkoek. Hij kan haar het pak slaag aanzeggen, vervolgens haar bips bloot maken, zodat ze binnen een minuut op haar billen krijgt.

Onmiddellijkheid is een belangrijke factor als het aankomt op effectieve toediening van overgave-billenkoek. Onmiddellijkheid laat de vrouw de autoriteit die haar man over haar heeft goed merken. Ze zal op ieder moment van de dag ervaren wie de baas is. Ze zal zich realiseren dat zij onder zijn autoriteit staat en dat hij ieder moment dat hij dit nodig acht, tot actie kan overgaan.

Het ‘boter bij de vis’ karakter van overgave-billenkoek zorgt ervoor dat een vrouw op ieder gewenst moment eraan herinnert kan worden aan haar vrouwelijke rol. Het verrassingseffect dat ze een pak slaag aangezegd kan krijgen, dan haar broek omlaag gedaan wordt en in no-time een flink pak op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen zal haar eraan te herinneren dat ze onder de autoriteit van de heer des huizes valt.

Het onmiddellijke karakter zal ervoor zorgen dat de vrouw haar trots en arrogantie onder controle houdt. Omdat ze op ieder gewenst moment een pak slaag aangezegd kan krijgen zullen zaken als gehoorzaamheid, eerlijkheid en respect flink gestimuleerd worden.

In geval van overgave-billenkoek gaat het natuurlijk een stuk sneller als een vrouw ter plekke een pak slaag gegeven wordt, dan wanneer een vrouw eerst naar een andere plek gestuurd wordt om daar een pak op haar billen te krijgen. Overgave-billenkoek die direct en ter plekke toegediend wordt, gaat een stuk sneller. Dit voorkomt dat een man lang moet wachten voor alle rituelen en dergelijke zijn doorlopen.

Sommige mannen vinden het een stuk moeilijker om overgave-billenkoek hier en nu toe te dienen. Het ontbreken van een standje, het nogal snel omlaag doen van de kleding, het niet in de hoek hoeven staan, en dergelijke zal er bij bepaalde vrouwen voor zorgen dat ze minder snel hoeven huilen. Om deze reden zullen sommige mannen er de voorkeur aangeven om de normale rituelen die gebruikt worden als ze gestraft wordt af te werken in plaats van de ‘hier en nu’ aanpak.

Door de vrouw op de gebruikelijke plaats een pak op haar bips te geven, kan zowel angst als respect aanwakkeren bij de vrouw die gestraft wordt. Ze zal de plaats associeren met de pijn en de schaamte van een pak slaag die ze normaal voor straf krijgt. Deze associaties zullen het makkelijker maken om de tranen te laten vloeien, dan wanneer hieraan voorbij gegaan wordt.

Door de vrouw naar de gebruikelijke plaats te sturen, te zeggen dat ze haar bips moet bloot maken en dat ze in de hoek moet gaan staan wachten op haar man, kan een gunstig effect hebben als het midden op de dag gebeurd, wanneer ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan gedrag waarvoor ze gestraft moet worden en wanneer er geen periodieke billenkoek gegeven hoeft te worden. Dit zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde onder de discipline van haar man valt. Het zal ook helpen te begrijpen dat hij dit doet wanneer hem dit goeddunkt en dat hij weet wat het beste voor haar is.

Aan de andere kant, maakt een pak slaag ter plekke de vrouw duidelijk dat haar man haar niet alleen wanneer hij wil een pak op haar bips kan geven, maar ook waar hij wil. Het pak slaag hoeft niet altijd in de slaapkamer plaats te vinden maar kan op iedere plek van het huis gegeven worden, die hij maar geschikt vindt. Dit kan er ook voor zorgen dat een vrouw zich niet alleen binnen de muren van het huis gaat gedragen. Als ze het idee heeft dat ze alleen in de slaapkamer over de knie gelegd kan worden, zou ze kunnen denken dat ze zich buitenshuis best wel minder goed zou kunnen gedragen. Door haar ook op andere plaatsen over de knie te leggen, kan de heer des huizes haar duidelijk maken dat een pak slaag niet onlosmakelijk aan een bepaalde plek gebonden is. Het is belangrijk dat een vrouw leert ervaren dat de autoriteit van haar man niet tijdsgebonden is en evenmin plaatsgebonden.

Het volgende aspect van overgave-billenkoek is of een vrouw bij deze vorm van billenkoek geheel of gedeeltelijk bloot moet ontgaan. Het is natuurlijk altijd aan te bevelen om een vrouw op haar blote bips te geven. Als ze over haar kleren, zelfs op haar onderbroek geslagen wordt, kan de man niet goed zien wat hij teweeg brengt. Op die manier kan hij gemakkelijk te hard slaan en blauwe plekken veroorzaken, omdat hij de plaats waar hij slaat niet kan zien.

Het voordeel van het straffen van een vrouw terwijl ze helemaal naakt is, kan zijn dat ze zich op die manier kwetsbaarder voelt. Door de toegevoegde schaamte wanneer ze zich moet uitkleden zal het effect van de straf sterker zijn.

Aan de andere kant, wanneer een vrouw helemaal naakt is wanneer ze gestraft wordt, betekent het dat ze zich eerst uit heeft moeten kleden. Wanneer ze zich uit moet kleden kost dit de nodige tijd. Sommige mannen geven er de voorkeur aan snel tot actie over te gaan en nemen niet de tijd om te wachten tot ze zich helemaal uitgekleed heeft. Ze vinden dat hiermee dat kostbare tijd, en daarmee het schokeffect verloren gaat. De vrouw heeft op haar beurt de gelegenheid om van de schrik te herstellen wanneer ze zich van kleren ontdoet.

Als een vrouw het pak slaag krijgt wanneer ze nog maar gedeeltelijk ontbloot is, betekent het dat sneller tot actie overgegaan kan worden. Dit vergroot het gevoel van ‘boter bij de vis’.

Sommige vrouwen schamen zich meer als ze gedeeltelijk bloot zijn, dan wanneer ze helemaal naakt zijn. De aanwezigheid van de resterende kleding roept meer schaamte op dan wanneer de kleren in zijn geheel zouden ontbreken. Dit is zeker het geval als vrouwen hun ‘werkkleding’ dragen omdat deze een symbool zijn van hun maatschappelijke en professionele status en competentie. Een vrouw die een pak op haar blote bips krijgt terwijl ze haar grijze krijtstreep pak aanheeft zal dit meer vernederend vinden dan wanneer ze helemaal naakt is. De heer des huizes zou een beetje moeten experimenteren met de mate van naaktheid om zo uit te vinden wat voor zijn vrouw het meest effectieve is.

De mannen die er de voorkeur aan geven hun vrouw te bestraffen terwijl ze helemaal naakt zijn, zullen betogen dat de grotere schaamte van het naakt zijn belangrijker is dan de tijd die het meer kost. De ervaring om een pak op hun blote billen te krijgen terwijl ze helemaal naakt zijn zal vaak meer schaamte oproepen. Het effect van overgave-billenkoek kan geringer zijn als deze niet naakt wordt toegediend.

Een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden wanneer overgave-billenkoek wordt gegeven, is hoe hard met moet zijn. Een hard pak slaag kan de tranen eerder doen stromen. De schaduwkant van een hard pak slaag is dat het vaak blauwe plekken veroorzaakt, hetgeen niet altijd als wenselijk wordt ervaren. Er moet een evenwicht gezocht worden in wat wenselijk en noodzakelijk is. Een man die wat meer ervaring heeft weet precies hoe hard hij zijn vrouw kan slaan zonder blauwe billen te veroorzaken.

Meer gematigde overgave-billenkoek zal blauwe plekken onwaarschijnlijker maken. Uit veiligheidsperspectief en vanuit een esthetisch oogpunt, is dit in het algemeen aan te bevelen. Mildere overgave-billenkoek zal langer duren dan hardere, omdat het langer duurt dat ze moet huilen als er minder hard geslagen wordt. Wanneer de heer des huizes genoeg tijd tot zijn beschikking heeft, dan zal het geen probleem zijn dat het allemaal wat langer duurt. Maar wanneer hij onder tijdsdruk staat, dan zal hij waarschijnlijk harder toeslaan.

Wat als een vrouw er moeite mee heeft te gehoorzamen als haar man besloten heeft tot overgave-billenkoek? Het kan per slot van rekening zo zijn dat ze het als onterecht ervaart dat ze een pak op haar bips krijgt als ze niets misdaan heeft en het ook geen tijd is voor periodieke billenkoek.

De belangrijkste les die een vrouw moet leren van overgave-billenkoek is dat ze zich aan haar man behoort over te geven. Op deze manier krijgt ze de gelegenheid zich beter aan haar man over te geven. Ook al doet het zich niet voor op een moment dat haar welgevallig is, dit wil nog niet zeggen dat ze haar man daarom niet hoeft te gehoorzamen. Het is haar plicht haar gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid, liefde en vrouwelijkheid te etaleren. Een vrouw die haar overgave-billenkoek weigert, mist een gouden kans die haar door haar echtgenoot geboden wordt. Ze mist een goede kans op persoonlijke groei.

Een vrouw die overgave-billenkoek weigert, laat ook zien dat ze ongehoorzaam is. Ongehoorzaamheid gedurende welke vorm van discipline dan ook dient te allen tijde beantwoord te worden met een extra pak slaag. Dit zal haar gehoorzaamheid bijbrengen en haar leren dat ze haar man altijd dient te gehoorzamen wanneer hij ertoe overgaat haar te straffen.

Een vrouw die ongehoorzaam is tijdens overgave-billenkoek, laat een gebrek aan dankbaarheid jegens haar echtgenoot zien, die haar voor haar eigen bestwil een lesje wil leren. Ze weigert de liefde en zorgzaamheid die hij in haar straf legt zodat ze leert zich liefdevoller, respectvol, gehoorzaam en onderdaniger te gedragen. Daarom is het alleen maar rechtvaardig dat hij haar eens goed onder handen neemt. Iedere keer als een vrouw weigert mee te werken aan overgave-billenkoek, moet haar echtegenoot haar wegens ongehoorzaamheid straffen.

Wanneer moet overgave-billenkoek toegediend worden? Een vrouw dient telkens als haar man dit noodzakelijk vindt een pak op haar bips te krijgen om haar overgave te bevorderen. Wanneer hij maar de indruk heeft dat dit goed voor haar is, heeft hij het recht om haar onder handen te nemen. Hij hoeft niet te wachten op een aanleiding om haar te bestraffen. Als hij de indruk heeft dat ze baat heeft bij overgave-billenkoek moet hij dit zonder verdere uitstel toedienen.

Wanneer KAN een vrouw overgave-billenkoek toegediend krijgen? Nagenoeg op elk gewenst moment. Zolang ze lichamelijk maar niet onwel is, kan ze overgave-billenkoek toegediend krijgen. Het kan op ieder moment van de dag of van de nacht plaatsvinden.

Overgave-billenkoek valt in de regel niet samen met periodieke billenkoek. Als een vrouw bijvoorbeeld over een uur periodiek, volgens schema, op haar billen moet hebben, dan heeft het geen zin om haar vlak tevoren een pak slaag ter overgave te geven. De heer des huizes kan haar simpelweg een harder en langer durend periodiek pak op haar bips geven, in plaats van het in tweeën te delen.

Aan de andere kant, kunnen sommige vrouwen er baat bij hebben dat een ze paar uur voor de periodieke billenkoek een pak op hun bips om de overgave te bevorderen, krijgen. Er kan best twee keer op dezelfde dag een pak slaag gegeven worden als de heer des huizes de indruk heeft dat zijn vrouw wat meer discipline kan gebruiken. Als een vrouw op een bepaalde avond periodieke billenkoek krijgt, kan ze best ’s ochtends overgave-billenkoek krijgen. Ze zal van beiden haar voordeel doen. De heer des huizes hoeft zich niets te laten welgevallen vanwege de geplande periodieke billenkoek.

Sommige vrouwen vinden het moeilijker om zich op bepaalde momenten van de dag onderdanig op te stellen. Voor sommigen geldt dat ze ‘s morgens humeurig zijn. Anderen zijn dat ’s middags of ’s avonds. De heer des huizes herkent deze momenten en weet wanneer hij haar dient te herinneren dat ze zich over dient te geven.

Zoals bij alle vormen van discipline, is overgave-billenkoek een cadeautje van de heer des huizes aan zijn vrouw. Hij stelt haar in de gelegenheid haar eigen onderdanigheid en vrouwelijkheid te ervaren. Hij stelt haar in de gelegenheid bevrijdt te worden van negatieve emoties die haar ontwikkeling in de weg staan. Hij stelt haar in de gelegenheid om zich aan zijn autoriteit over te geven. Hij geeft haar de mogelijkheid om zich geliefd en emotioneel verbonden met hem te voelen.

Niets is belangrijker dan liefde. Een vrouw die op haar blote billen krijgt, wordt in een liefdevollere stemming gebracht. Daarom dient ze dankbaar te zijn voor ieder pak slaag dat ze van hem krijgt.

Overgave-billenkoek is een prachtig cadeau van de heer des huizes. Door haar overgave-billenkoek te geven, geeft hij haar haar eigen vrouwelijkheid en haar persoonlijke groei. Hij maakt het mogelijk dat ze zichzelf kan zijn.

Periodiek vs. straf

Periodieke billenkoek is een belangrijk onderdeel van de HD levensstijl. Het is een hulpmiddel om een vrouw zich goed te laten gedragen. Het helpt haar met andere woorden om gehoorzaam, respectvol, eerlijk en vrouwelijk te zijn. Door periodieke billenkoek worden deze al aanwezige goede eigenschappen verder uitgebouwd, zodat ze haar vrouwelijkheid en onderdanigheid verder kan ontwikkelen. In tegenstelling tot een pak slaag als straf voor een bepaalde overtreding, is periodieke billenkoek dus een positieve manier om haar vrouwelijkheid en onderdanigheid te stimuleren.

Veruit het belangrijkste aspect van periodieke billenkoek is de regelmaat ervan. Regelmaat is cruciaal. Als een vrouw niet regelmatig een periodiek pak op haar bips van haar heer des huizes krijgt, dan laat hij haar niet zijn betrokkenheid bij de HD levensstijl zien en blijft zij in het ongewisse over zijn commitment. Ook wordt zij niet aan haar onderdanige, vrouwelijke rol herinnerd. Haar gedrag zal hierdoor langzaam achteruit gaan. Meestal zal zij hem dan vaker uit gaan dagen of regelrecht gaan lopen klieren, met als gevolg dat zij vaker voor straf over de knie moet.

Een verstandige heer des huizes zal altijd de verhouding tussen straf en periodieke billenkoek nauwlettend in de gaten houden. Daarbij zou hij moeten turven hoe vaak hij zijn vrouw de afgelopen maand periodiek over de knie heeft gelegd en dit aantal vergelijken met de keren dat ze voor straf op haar bips heeft gehad.

Mocht ze vaker voor straf over de knie gaan dan periodiek, dan is er een probleem. Het geeft aan dat ze niet vaak genoeg periodieke billenkoek krijgt. Want anders zou ze niet zo vaak tegen straf aanlopen.

Stel een vrouw heeft gedurende een maand vijf keer periodieke billenkoek en vijf keer billenkoek voor straf gehad. Dan is ze in totaal tien keer over de knie gegaan. Het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal is dan precies 50%. Krijgt ze daarentegen vijf keer periodieke billenkoek en twee keer voor straf op haar bips, dan is het aandeel van de periodieke billenkoek 71%.

Het aantal keren dat een vrouw een pak op haar blote billen krijgt is hierbij niet van belang. Wanneer de ene vrouw vijf keer periodiek en vijf keer voor straf en de andere tien keer periodiek en tien keer voor straf op haar billen krijgt, dan is de verhouding in beide gevallen gelijk, te weten 50%. Niet de kwantiteit is dus belangrijk, maar de verhouding tussen periodieke billenkoek en straf.

Het is aan te bevelen dat de heer des huizes regelmatig de verhouding tussen periodieke billenkoek en een pak slaag voor straf onder de loep neemt. Wanneer hij ontdekt dat hij haar vaker voor straf over de knie legt dan dat ze periodieke billenkoek krijgt, is er iets mis. Het is een teken dat zij onvoldoende periodieke billenkoek krijgt, zodat ze geen echte vooruitgang met haar overgave kan boeken. In het ergste geval mag het aandeel van periodieke billenkoek op het totaal aantal keren dat ze op haar bips krijgt, niet kleiner worden dan 50%. Wanneer een vrouw vaak voor straf, maar weinig periodiek op haar billen krijgt, betekent dit heel simpel dat dit laatste veel vaker dient te gebeuren. Ze misdraagt zich te vaak, waardoor haar heer des huizes haar te vaak moet straffen. In plaats daarvan zou ze vaker periodieke billenkoek en minder voor straf een pak slaag moeten krijgen.

Als een verhouding tussen periodieke billenkoek en straf van 50 staat tot 50, nog maar net acceptabel is, wat zou dan een goede verhouding zijn? Simpel gezegd is hoe hoger hoe beter. Als het percentage periodieke billenkoek tot 80% à 90% oploopt, is het aantal keren dat ze over de schreef gaat fors teruggebracht. De heer des huizes kan in een dergelijk geval met recht trots op de vooruitgang van zijn vrouw zijn. Haar overgave is goed. Ook met haar gehoorzaamheid is dan niets mis, net als met haar respect en eerlijkheid.

Een gemiddelde verhouding voor periodieke billenkoek is 70 à 75%, wat niet slecht is voor de meeste vrouwen. Dat zou er dan op neerkomen, dat ze in een bepaalde periode twaalf keer periodiek en vier keer voor straf over de knie gelegd moet worden. Hoewel dit behoorlijk goed is, kan het altijd beter. Zij zou er veel baat bij hebben als de verhouding nog verder opgeschroefd zou worden.

Een verhouding van minder dan 50% is eenvoudigweg te laag. Dit komt over het algemeen alleen voor wanneer een vrouw helemaal geen periodieke billenkoek krijgt of wanneer dit zonder vaste regelmaat gebeurt. Onregelmatigheid ondermijnt het effect van periodieke billenkoek zwaar, vandaar dat regelmaat zo ontzettend belangrijk is.

Een ratio van minder dan 50% kan ook voorkomen bij vrouwen voor wie de HD levensstijl nog nieuw is en van wie de partner nog niet ontdekt heeft hoe heilzaam periodieke billenkoek wel niet is. In het begin zal een vrouw waarschijnlijk behoorlijk vaak voor straf op haar blote billen moeten krijgen. Als dit niet met periodieke billenkoek in balans gebracht wordt zal de verhouding beneden de 50% blijven hangen, wat uiteraard geen goede zaak is.

Je kunt de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf overigens over een iedere willekeurige periode meten, dat hoeft niet per se een maand te zijn. De reden dat we het hier over een maand hebben, is dat een langere periode een beter beeld over gedrag en voortgang van een vrouw geeft. Als je een kortere periode zoals een week neemt, kan ongewoon goed of juist slecht gedrag de verhouding sterk beïnvloeden en zo een vertekend beeld geven.

Voor vrouwen die zich erg goed gedragen en die maar heel weinig periodiek op hun billen krijgen en nog minder voor straf, kan beter een langere meetperiode gebruikt worden, bijvoorbeeld drie maanden, een half jaar of zelfs een jaar. Het is wel belangrijk nauwkeurig bij te houden hoe vaak ze op haar billen krijgt, zeker als over zo’n lange periode gemeten wordt.

Als een heer des huizes de verhouding tussen periodieke billenkoek en slaag voor straf wil berekenen, moet hij goed bijhouden hoe vaak hij zijn vrouw over de knie legt. Hiervoor zou hij bijvoorbeeld een schema kunnen maken waarin hij aan kan tekenen hoe vaak zij een pak op haar blote bips krijgt en of dit voor straf of periodiek gebeurt. Een alternatief is het bijhouden van een dagboek, wat dan meestal door de vrouw zelf gebeurt. Als ze van ieder pak slaag een notitie maakt kan later gemakkelijk teruggezocht worden hoe vaak ze op haar billen gehad heeft, omdat precies staat vastgelegd waarom en hoe ze op haar bips gehad heeft.

Periodieke billenkoek / maintenance spanking

Periodieke billenkoek, in het Engels maintenance spanking genoemd, is een regelmatig pak op de billen dat wordt gegeven, gewoon omdat de vrouw dat nodig heeft. Het is een belangrijk onderdeel van een relatie met huiselijke discipline. Het concept is eenvoudig, maar doorgaans erg effectief. Het houdt in, dat de vrouw regelmatig een pak op haar billen krijgt om haar te laten voelen wat er gebeurt als ze zich níet goed zou gedragen en staat dus los van billenkoek voor straf. Belangrijk is dat een dergelijk pak slaag op gezette tijden plaatsvindt, dit in tegenstelling tot een corrigerend pak op haar billen, dat alleen plaatsvindt als ze het verdient. Periodieke billenkoek kan, afhankelijk van wat het paar heeft afgesproken en de frequentie die de man voor zijn vrouw nodig acht, dagelijks, wekelijks of maandelijks plaatsvinden.

 
De belangrijkste reden voor preventieve billenkoek is ervoor te zorgen dat een vrouw zich goed blijft gedragen. Natuurlijk klinkt het een beetje gek om haar een pak slaag te geven zonder dat ze iets fout heeft gedaan. Sommige mannen zullen eerder geneigd zijn dit goede gedrag te belonen, dan haar over de knie te nemen om toekomstige misdragingen te voorkomen. Dat is op zichzelf heel begrijpelijk. Het doel van periodieke billenkoek is haar er telkens aan te herinneren dat ze zich altijd te gedragen heeft en dat ze niet mag vervallen in slordig, onbeleefd of anderszins slecht gedrag. Naarmate het langer geleden is dat ze voor haar billen heeft gekregen, kan de herinnering aan de pijn gemakkelijk vervagen. Na verloop van tijd kan ze zelfs helemaal vergeten zijn, dat ze ooit voor haar billen kreeg wanneer ze zich slecht gedroeg, laat staan dat het een onplezierige en pijnlijke ervaring was. Een periodiek pak slaag herinnert haar eraan dat een pak slaag echt pijn doet en dat ze echt haar best moet doen zich zo te gedragen, dat er geen reden voor straf is.

Een tweede reden om een vrouw periodiek billenkoek te geven is om haar te straffen voor eventuele overtredingen die ze begaan heeft sinds ze voor het laatst voor haar billen kreeg, of dat nu periodiek of voor straf was. Zo kunnen er sindsdien bepaalde dingen zijn voorgevallen die ze alweer vergeten is, of dingen waarvan ze weet dat ze er een pak slaag voor heeft verdiend, maar die er toch tussendoor geglipt zijn. Periodieke billenkoek is een ideale manier om dit soort misdragingen op gezette tijden aan te pakken. Het voorkomt dat kleine kwesties zich gaan opstapelen en kunnen uitgroeien tot een probleem dat een serieuze bedreiging voor de goede verstandhouding en haar relatie vormt. Het pak slaag zorgt ervoor dat ze met een schone lei verder kan met haar leven en haar relatie, zonder dat onopgeloste kwesties en onbestrafte misdragingen onderhuids door blijven sudderen.


Een derde reden voor periodieke billenkoek is dat dit een goede gelegenheid is om haar logboek te controleren. De vrouw kan dagelijks een logboek (of dagboek of aantekenboek of wat dan ook) bijhouden. Hierin noteert ze haar gedachten, gevoelens, wat ze gedaan en gezegd heeft, en dan met name de zaken waarvan ze weet dat ze er straf voor verdient, zoals onhebbelijkheden en leugentjes. Het logboek wordt dan bekeken als het weer tijd is voor een periodiek pak op haar billen. Hij leest dan de aantekeningen die zij gemaakt heeft sinds de vorige keer. Zo kan hij erachter komen wat haar gedachten zijn geweest en wat ze gedaan heeft. Ze kan al haar misdragingen, twijfels en gevoelens noteren, in de veilige wetenschap dat hij ze zal lezen en haar zal straffen voor die dingen waarvoor ze ook straf verdient. Een logboek is een uitstekende manier om er voor te zorgen dat een vrouw altijd rekenschap voor haar daden moet afleggen en dat haar man haar consequent en grondig straft, zodat ze zich veilig, geborgen en geliefd voelt. Het bijhouden van een logboek is een goede manier voor een vrouw om zich, in het bijzonder in de context van een relatie met huiselijke discipline, te ontwikkelen. Daarbij is een periodiek pak op de billen een mooi moment om haar logboek door te nemen en zo eventuele benodigde straf in dat periodieke pak billenkoek op te nemen.

 
Een vierde reden voor periodieke billenkoek is dat dit de intieme band tussen man en vrouw versterkt. Deze vorm van intimiteit is de beloning van het geven en ondergaan van deze periodieke billenkoek. Het is het soort intimiteit die stellen ervaren als ze nog volop verliefd zijn. De billenkoek en alles wat eromheen hangt in een relatie met huiselijke discipline, is een manier om deze intimiteit steeds weer op gang te brengen en dat is de reden dat veel vrouwen zich hiertoe voelen aangetrokken of er nieuwsgierig naar zijn. Ze proberen het gevoel terug te krijgen, dat ze door hun partner geliefd, beschermd en gekoesterd worden.

Een vijfde reden waarom periodieke billenkoek zo nuttig kan zijn, is dat het de sinds het laatste pak op haar billen opgekropte en opgebouwde spanningen kan wegnemen. Een pak billenkoek is voor een vrouw een krachtige manier om negatieve emoties los te laten, zeker als ze lang en hard genoeg wordt geslagen om haar tot tranen te brengen. Tranen bevatten veel met stress verband houdende chemische stoffen, dus is een huilbui een goede manier om van stress bevrijd te worden, zoals veel vrouwen trouwens allang weten. Billenkoek in het algemeen heeft niet altijd hetzelfde bevrijdende effect, hoewel dat bij sommige vrouwen wel het geval kan zijn. Billenkoek uit erotische motieven mist vaak de krachtige emoties die bij een flinke strafsessie wel naar boven komen. Daarom hebben de meeste vrouwen een strafsessie of periodieke billenkoek nodig om verlost te worden van hun sinds hun laatste pak slaag opgebouwde negatieve gevoelens. Daarom heeft men het ook wel over therapeutische en stressverlagende billenboek om het effect van dit soort sessies te beschrijven.


Een zesde reden waarom een periodiek pak slaag zowel voor de vrouw als het stel nuttig is, heeft te maken met het regelmatige karakter ervan. Een periodiek pak voor haar billen maakt een vrouw eens en temeer duidelijk, dat haar partner zich volledig aan de door hen afgesproken levenswijze met huiselijke discipline houdt. Er zijn mannen die zich niet aan de afspraak houden hun vrouw te straffen wanneer zij zich misdraagt. Dat kan zijn omdat hij te moe is, het te druk heeft of eenvoudig omdat hij bang is om de regie echt in handen te nemen en haar het pak op haar billen te geven dat ze zo verdient. Periodieke billenkoek is de eenvoudigste oplossing voor de belemmeringen die een man voelt om zijn vrouw over de knie te leggen. Wanneer ze regelmatig een flink pak op haar billen krijgt, weet ze dat haar man zich volledig aan hun afspraken over discipline in hun relatie zal houden.

Een regelmatig pak op haar billen is voor de vrouw steeds een bevestiging dat haar man echt om haar geeft. Het laat haar zien, dat hij genoeg om haar geeft om haar regelmatig over de knie te nemen en dat hij haar belangrijk genoeg vindt om zich de inspanning van een regelmatig pak billenkoek te getroosten.

Een zevende reden voor periodieke billenkoek is heel belangrijk. Veel vrouwen hunkeren naar de intimiteit met hun partner. Dit intense verlangen kan een vrouw ertoe brengen zich opzettelijk te misdragen om een pak op haar billen uit te lokken. Dergelijk wangedrag wordt in het Engels ook wel “bratting” genoemd, wat eigenlijk betekent: zich gedragen als een vervelend kind. Een vrouw kan zich dit gedrag bewust aanmeten. Zo kan een vrouw die naar een pak slaag verlangt, expres vreselijk gaan lopen klieren. Maar het kan ook onbewust gebeuren, zodat de vrouw niet eens in de gaten heeft waarom ze zo doet. Bratting kan dus vervelend zijn, zeker als het onbewust gebeurt. De beste manier om dit te voorkomen is om haar regelmatig een pak slaag te geven, volgens schema, gewoon omdat ze het nodig heeft. Een regelmatig pak slaag zal ieder verlangen bij een vrouw wegnemen om zich als een vervelend kind te gaan gedragen, omdat ze de intimiteit en liefde waarnaar ze verlangt automatisch bij elke periodieke spanking krijgt.

Een achtste reden voor periodieke billenkoek is om haar onderwerping aan haar partner te bevestigen en aan te moedigen. Het op regelmatige basis toedienen van een pak slaag verplicht de man om in de relatie op gezette tijden de dominante rol op zich te nemen, of hij daar op dat moment nu zin in heeft of niet. In zekere zin functioneert deze vorm van discipline als dominantie- en assertiviteitstraining voor de man, omdat hij door middel van de billenkoek de leiding over zijn vrouw of vriendin moet nemen. Tijdens een disciplinaire sessie moet hij haar mentaal en fysiek volledig de baas zijn. Evenzo moet een vrouw zich onderwerpen aan het pak slaag dat haar partner haar geeft. Ze geeft fysiek, mentaal en emotioneel geheel het heft uit handen aan haar partner, de heer des huizes, totdat hij vindt dat ze genoeg gestraft is. En hoewel ze tijdens het pak slaag kan praten of gillen wat ze wil, ze heeft geen invloed op het verloop ervan, omdat de regie volledig in handen van haar man is. Een pak slaag is een zeer intense ervaring voor haar. Het herinnert haar eraan dat ze heeft ingestemd met de huiselijke discipline. Het herinnert haar eraan dat ze heeft besloten zich heel bewust aan het leiderschap, mentorschap en discipline van haar man te onderwerpen. Een fiks periodiek pak op haar billen herinnert haar eraan dat ze van hem is. Dit gevoel dat ze met huid en haar aan hem toebehoort, is een heel vertrouwd en geruststellend gevoel voor een heleboel vrouwen. Ze voelen zich geliefd en gewaardeerd door hem.

Een manier om een periodiek pak slaag toe te dienen is om dit hetzelfde uit te voeren als een strafsessie. Dat wil zeggen met dezelfde rituelen, woorden, voorbereiding, positie, in de hoek staan, als wanneer ze gestraft wordt voor gedrag. Dit betekent dan ook dat ze even veel klappen (of een even lang pak slaag) krijgt als bij een gewoon pak slaag voor straf. Sommige mensen vinden het ideaal als een periodiek pak slaag identiek is aan een gewoon pak slaag voor straf, omdat het de vrouw laat zien wat er gebeurt als ze zich werkelijk misdraagt. Ze vinden het zinloos om haar een paar onbeduidende tikjes op haar billen te geven met de waarschuwing zich tot de volgende sessie goed moeten gedragen. Een halfzachte aanpak werkt niet. Een pak slaag waar geen overtuiging achter zit werkt niet.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om periodieke billenkoek af te laten wijken van een strafsessie.

De volgende kwestie waarover een stel of de heer des huizes ten aanzien van periodieke billenkoek een beslissing moet nemen, is over de frequentie ervan. Een strakke regelmaat is hierbij belangrijker dan de uiteindelijke frequentie, hier moet dus vanaf het begin duidelijkheid over zijn. Natuurlijk kan het gekozen schema later altijd aangepast worden als hier behoefte aan is.

Gebrek aan regelmaat kan de hele methodiek teniet doen. Als de periodieke billenkoek in een bepaalde week niet gegeven kan worden, vanwege bijvoorbeeld ziekte of een andere dringende reden, dan dient er uitstel gegeven te worden, geen afstel! Als er afstel volgt, loopt de vrouw een hele week haar pak slaag mis, waardoor de periode tussen twee periode spankings vergroot wordt tot 14 dagen. Zo’n lange pauze zal er waarschijnlijk tot zoveel opgekropte frustraties en wangedrag leiden, dat er een of meer strafsessies nodig zijn om dit te corrigeren. Een betere oplossing is om het een dag uit te stellen.


Hoewel het met het veranderen van de relatie (en hopelijk ook met de verbetering van het gedrag van de vrouw) mogelijk is de frequentie te wijzigen, is het belangrijk dit niet te vaak te doen. De reden hiervoor is eenvoudig – als de man steeds veranderingen aanbrengt in het schema, zal de regelmaat en de vastigheid verdwijnen. Er zijn geen harde richtlijnen over wat vaak is en wat niet, behalve dan de stemmingen en het gedrag van de vrouw, wat nu precies de zaken zijn waar huiselijke discipline om draait.


Periodieke spanking biedt vele voordelen. De vrouw wordt eraan herinnerd hoe een pak op haar billen voelt. Ze wordt eraan herinnerd dat een pak slaag onplezierig is en pijn doet. Ze wordt eraan herinnerd dat ze deel uitmaakt van een paar dat huiselijke discipline in hun relatie heeft geïntegreerd. Het herinnert haar eraan dat haar partner het recht heeft haar een pak slaag te geven als ze de fout ingaat en dat dit recht er echt is, en niet slechts in haar verbeelding. Ze kan zichzelf niet wijsmaken dat het lang geleden in een dronken bui is afgesproken en dat het nooit zal gebeuren. Het is geen loos dreigement, het gebeurt echt. Haar verantwoordelijkheden als vrouw zijn ook echt, niet denkbeeldig. Ze kan gewoon over de knie gelegd worden als ze zich misdraagt. Ze wordt eraan herinnerd dat haar partner, de heer des huizes, zich ZEER SERIEUS van zijn taak zal kwijten om huiselijke discipline in hun relatie toe te passen. Ze wordt er aan herinnerd dat hij goed gedrag van haar verwacht. Ze wordt eraan herinnerd dat hij serieus werk maakt van hetgeen ze hebben afgesproken, ook als dat hem moeite en zelfdiscipline kost. Ze wordt er aan herinnerd dat huiselijke discipline tweerichtingsverkeer is, net zoals het haar het nodige kost om zich regelmatig aan haar partner te onderwerpen, het hem ook het nodige kost om haar te bestraffen en de grenzen van het toelaatbare in de gaten te houden.


Na een periodiek pak billenkoek zal ze zich geliefd en gewaardeerd voelen. Ze wordt omringd èn beschermd door sterke mannelijke kracht, een kracht die de liefde en vastberadenheid in zich herbergt om haar te straffen wanneer dat nodig is. De periode na een pak slaag kenmerkt zich door intimiteit en tederheid, een periode die vaker ervaren zou moeten worden, dan alleen na een pak slaag voor straf. Periodieke billenkoek kan op een veilige en gezonde manier in die behoefte voorzien.

Er zijn veel stellen die huiselijke discipline beoefenen en die een pak op de blote bips als straf hanteren om fouten van een vrouw te corrigeren, maar die geen gebruik maken van ‘periodieke billenkoek’. Soms verzet de man zich daartegen, omdat hij denkt dat het geen pas geeft een vrouw die niets gedaan heeft een pak op haar billen te geven. In andere gevallen is het juist de vrouw die categorisch weigert zich te laten straffen als ze niets gedaan heeft.


Het vergt de nodige moed, geloof en wijsheid om een goed en effectief schema van periodieke billenkoek te hanteren. De heer de des huizes moet er vertrouwen in hebben dat het zijn vruchten zal afwerpen. Hij moet de moed hebben haar een pak op haar bips te geven als er strikt genomen geen reden voor is. En hij moet de wijsheid hebben om in te zien hoe zij er baat bij kan hebben als ze periodiek een pak slaag krijgt. Zijn vrouw zal er vertrouwen in moeten hebben dat haar man het echt voor haar eigen bestwil doet. Ze moet de moed hebben het pak slaag te accepteren, ook als ze dat niet verdiend heeft. En ze moet over de wijsheid beschikken in te zien dat zich overgeven aan een periodiek pak billenkoek goed voor haar is, of ze dat nu verdiend heeft of niet.


Wanneer een vrouw voor het eerst een periodiek pak op haar bips krijgt, dan is dat vaak een interessante ervaring voor haar. Ze zal over het algemeen verbaasd zijn over hoe goed ze zich na afloop voelt. Niet direct na het pak slaag, als haar billen nog gloeien, maar wel in de loop van de dag of avond, en de dagen erna. Die eerste keer zal ze denken, dat ze totaal geen emoties bij het pak op haar billen zal hebben, of juist dat ze een enorme weerstand tegen dat onterecht gegeven pak slaag zal voelen. Maar als haar man haar eenmaal een stevig periodiek pak op haar blote billen heeft gegeven, zal ze over het algemeen geen weerstand voelen, maar verbazingwekkend genoeg, juist een gevoel van vrede, rust, kalmte, liefde en geluk.

De meeste vrouwen die door hun man aangezet worden tot het ondergaan van periodieke billenkoek hebben een dergelijke ervaring. Veel vrouwen staan er aanvankelijk nogal gereserveerd tegenover, omdat het volstrekt zinloos lijkt. Toch blijkt het erg goed te werken en periodieke billenkoek kan echt een positieve wending aan iemands leven geven. Wie kan nu bedenken, dat een vrouw zich, wanneer ze zonder aanleiding op haar bips krijgt, geliefd, veilig, bevredigd en vrouwelijk voelt?


Een vrouw heeft periodieke billenkoek nodig om haar te helpen het beste uit zichzelf te halen. Een pak voor slaag voor straf is er voor de gevallen dat ze iets verkeerds doet. Een dergelijke straf zorgt ervoor, dat een vrouw die zich loopt te misdragen met dat gedrag stopt; dat met een negatieve situatie wordt afgerekend. Een periodiek pak slaag wordt juist gegeven als er helemaal geen negatieve situatie is. Waarom is het dan toch noodzakelijk? Omdat billenkoek in de huiselijke discipline zowel in neutrale als negatieve situaties kan worden gebruikt.


In een NEGATIEVE situatie krijgt een vrouw een pak op haar bips om er voor te zorgen dat ze zich weer goed gaat gedragen. Omdat ze het nodig heeft vanuit een negatieve situatie naar een neutrale gebracht te worden. Ze moet voor haar eigen bestwil een pak slaag krijgen, zodat ze ophoudt zich te misdragen. Als ze vervolgens gestraft is en haar gedrag vergeven is, zal haar gedrag weer normaal zijn. Het kan zelfs iets beter zijn dan voorheen. Maar in essentie hebben we het dan over gedrag wat we van ieder volwassen mens mogen verwachten.

In een NEUTRALE situatie daarentegen, kan men een vrouw een periodiek pak op haar billen geven om haar vanuit een neutrale, in een positieve toestand te brengen. Meestal heeft ze zich goed gedragen als ze een periodiek pak op haar billen krijgt. Haar gedrag is normaal en acceptabel en ze hoeft daarom niet gestraft te worden. Dus brengen alle gunstige effecten van een pak billenkoek, zoals meer liefde, meer overgave, meer vrouwelijkheid, enzovoort, haar in een betere gemoedsgesteldheid en zorgen ze dat ze zich beter gedraagt dan gewoonlijk. Door een periodiek pak slaag komt ze vanuit een neutrale zone in een positieve, waarin ze een beter mens dan gewoonlijk is. Ze voelt zich gelukkiger, is minder snel geïrriteerd, is liefdevoller, meer liefhebbende en vrouwelijker, ze geeft zich meer over en voelt een diepe tevredenheid. Wanneer een vrouw dit ervaart, voelt ze zich erg goed. Tegen de verwachting in voelt ze zich geweldig. En dat is nu precies de bedoeling van periodieke billenkoek, om haar vanuit een neutrale in een positieve toestand te brengen.


De reden voor een periodiek pak billenkoek is niet alleen om een vrouw eraan te herinneren dat zij zich goed, respectvol, liefhebbend, onderworpen, gehoorzaam en eerlijk dient te gedragen. Het geeft haar telkens ook weer een positieve kijk op het leven. Wanneer haar gedrag redelijk neutraal is wanneer ze een periodiek pak op haar billen krijgt, zal ze zich daarna altijd beter voelen en gedragen. Omdat er niet met vervelend gedrag afgerekend behoeft te worden, zal het resultaat van periodieke billenkoek zijn, dat ze in een positievere gemoedstoestand wordt gebracht, waarin ze zich beter voelt en zich beter gedraagt dan ervoor.

Dat een heer des huizes zijn vrouw een periodiek pak op haar blote bips geeft is een liefdevolle daad, omdat er veel positiviteit mee gepaard gaat. Het is niet nodig dat hij haar straft: ze heeft immers niets verkeerd gedaan. Het gelouterde gevoel, de overgave, de gehoorzaamheid, het gevoel door hem geliefd te worden, maakt dat ze zich een beter mens voelt. Een vrouw is niet alleen beter af met een periodiek pak op haar billen, iedereen in haar omgeving profiteert ervan. Als ze zich een betere, gelukkigere en liefdevollere vrouw voelt, dan zal iedereen die met haar in contact komt de aanwezigheid van haar positieve energie voelen. Daarom is een periodiek pak slaag zo goed voor een vrouw, haar echtgenoot en iedereen in haar omgeving: omdat het haar een beter en gelukkiger mens maakt.


Een ander voordeel van een periodiek pak op de billen is dat dit aan een consequent beleid bijdraagt. Dit consequente beleid houdt in dat de heer des huizes de afgesproken regels voortdurend en betrouwbaar handhaaft, dus dat hij zijn vrouw straft als ze haar boekje te buiten gaat. Als ze zich niet weet te gedragen krijgt ze een pak op haar blote billen. Misschien niet à la minuut, maar ze kan er wel verzekerd van zijn, dat fout gedrag van haar kant steevast met een flink pak op haar blote billen wordt beantwoord. Zoals is aangegeven in het artikel over ‘consequentheid’, willen alle vrouwen graag dat hun heer des huizes consequent is, maar dat is vaak niet het geval. Dat komt, omdat dit niet altijd even gemakkelijk is voor mannen, zeker voor hen met weinig ervaring in het bestraffen van gedrag van hun vrouw. Het vergt oefening zich consequent op te stellen, maar hoe kan een man zich hierin bekwamen als zijn vrouw zich over het algemeen wel goed gedraagt? De enige kans om te oefenen is dan als ze een pak op haar bips verdiend heeft omdat ze zich niet heeft weten te gedragen.

De oplossing voor dit probleem is natuurlijk periodieke billenkoek. Niet alleen herinnert een periodiek pak slaag een vrouw eraan dat ze zich netjes dient te gedragen, maar het geeft een man ook de gelegenheid om zich erin te bekwamen haar over de knie te leggen. Het helpt hem te leren consequent te worden, ook al bestraft hij haar met periodieke billenkoek niet omdat ze haar boekje te buiten gegaan is. Omdat een pak slaag voor straf niet zo vaak voorkomt, kan het hele proces van een vrouw naar de slaapkamer sturen, haar te laten gehoorzamen, te zorgen dat ze haar bips bloot maakt, haar over de knie te leggen en haar op haar billen te geven tot ze moet huilen, iets zijn waar hij als een berg tegenop ziet.

Een periodiek pak slaag kan het voor een man gemakkelijker maken, omdat hij zo regelmatig ervaring op kan doen. Het zorgt ervoor dat het een gewoonte wordt dat hij zijn vrouw een pak op haar bips geeft om haar gehoorzaamheid, overgave, vrouwelijkheid, respect, eerlijkheid en liefde bij te brengen. In plaats van haar zo af en toe een pak op haar billen te geven, omdat ze zich niet heeft weten te gedragen, geeft hij haar regelmatig een periodiek pak slaag. En wanneer ze zich dan echt misdragen heeft, dan is hij bereid en voorbereid om op zijn strepen te gaan staan en haar het pak slaag te geven dat ze nodig heeft. Hij is er dan altijd klaar voor haar welke les dan ook over haar houding en gedrag te leren.