Dit hoofdstuk gaat over hoe je een vrouw een pak op haar billen moet geven. Het gaat niet over hoe je haar straft. Bij straf gaat het om veel meer dingen: een preek geven, in de hoek laten staan, verzoening en andere technieken. Samen vormen ze een opeenvolging van gebeurtenissen. Deze opeenvolging van gebeurtenissen wordt een straf genoemd, of discipline en is bedoeld om haar gedrag en houding te corrigeren.

Als je een vrouw een pak op haar billen geeft, zijn er twee zaken heel belangrijk: veiligheid en effectiviteit. Hoewel het belangrijkste doel is om haar een paar zere billen te bezorgen, is het niet de bedoeling haar te blesseren of verwonden, het gaat per slot van rekening om straf, niet om geweld. Bovendien hebben we het hier over een relatie met liefdevolle huiselijke discipline, niet over één waar de man zijn vrouw haat of minacht. Dus moet een man zijn vrouw natuurlijk wel zo straffen, dat hij niet het risico loop haar te blesseren of verwonden. Daarom veiligheid boven alles.


Ten tweede moet billenkoek effectief zijn. Natuurlijk kunnen andere technieken zoals een standje of in de hoek staan, helpen om het effect van de bestraffing te verhogen, maar een pak op haar billen is het doeltreffendste onderdeel van huiselijke discipline. Zorg er dus voor dat als je je vrouw over de knie legt, het pak slaag ook daadwerkelijk effectief is! Waarom zou je anders al die moeite doen? Hiermee wil ik maar zeggen, dat het helemaal geen zin heeft een vrouw een paar halfzachte tikken op haar broek te geven: daardoor zal haar gedrag heus niet veranderen.


De eenvoudigste en veiligste manier om een vrouw op haar billen te geven, is met de vlakke hand. Het gebruik van een instrument als een plak, riem of soepele berkentak, mag dan meer effect hebben, de hand is het eenvoudigste en veiligste middel om met een ongehoorzame vrouw af te rekenen. Voor beginners is het gebruik van de hand zeer aan te bevelen, omdat het daarmee praktisch onmogelijk is haar per ongeluk te verwonden (afgezien van de pijn die een pak op haar billen nu eenmaal veroorzaakt).


Wanneer je een vrouw een pak op haar billen gaat geven, begin je ermee haar een daartoe geschikte houding te laten aannemen. Traditioneel is dat over de knie, waarbij de man op een stoel, bank of bed zit. Voor andere houdingen moet de vrouw meer meewerken, waardoor ze minder geschikt zijn voor beginners. Andere houdingen zijn bijvoorbeeld houdingen waarbij de vrouw plat op haar buik op bed ligt, over de leuning van een bank leunt of met haar handen achter haar hoofd gevouwen recht opstaat. Bij die houdingen is het, afhankelijk van hoe lang beide partners zijn, lastiger om goed bij haar billen te kunnen, waardoor ze minder doelmatig kunnen zijn dan de traditionele over de knie positie.


Dus is het zowel voor de veiligheid als effectiviteit goed om een vrouw over de knie te leggen. Daarbij kan hij haar tijdens de billenkoek ook gemakkelijker in bedwang houden, wat belangrijk is om te voorkomen dat zij (of hij) per ongeluk geblesseerd raakt, omdat ze zich te veel verzet. Hij kan de bewegingsvrijheid van haar benen verkleinen door zijn been over de hare te plaatsen, om op die manier te voorkomen dat ze hem schopt. Hij kan ook zijn vrije hand gebruiken om haar handen op haar rug te drukken en zo te voorkomen dat ze haar billen met haar handen kan beschermen. Als ze tijdens een pak slaag onverwachts haar handen voor haar billen houdt, dan zou hij op haar vingers kunnen slaan, wat vervelende gevolgen kan hebben. Het is dus van belang dat haar handen en voeten uit de buurt van haar billen te houden tijdens een pak slaag. Dit is het gemakkelijkst te bereiken als ze over de knie ligt, wat dan ook de reden is dat deze zo vaak wordt toegepast.


Een vrouw moet altijd op haar blote billen worden gestraft en niet over haar kleding. De reden hiervoor is dat de man dan goed kan zien welk effect de klappen op haar billen hebben. Als je een pak op haar broek geeft, zouden je klappen per ongeluk grotere gevolgen –bijvoorbeeld blauwe plekken- kunnen hebben dan je bedoeling is. Een andere voordeel van een pak op haar blote billen is dat haar schaamte groter is.


De man kan de billen van vrouw bloot maken voor hij haar over de knie legt of erna. Het hangt van de medewerking van de vrouw af, wat het gemakkelijkst is. Als ze flink tegenwerkt en niet gehoorzaamt, kan het eenvoudiger zijn om haar broek en onderbroek omlaag te doen als ze over de knie ligt. Anders is het eenvoudiger dit van te voren te doen. Of de man haar billen bloot maakt of dat ze dit zelf moet doet, hangt af van de beslissing van de man en van de bereidheid van de vrouw om mee te werken. Hij kan van haar verlangen dat ze zelf haar billen bloot maakt, om haar te laten blijken dat hij gehoorzaamheid verwacht. Maar hij kan het ook prettiger vinden het zelf te doen, omdat dit hem meer het gevoel geeft de touwtjes in handen te hebben.

Waar moet hij haar slaan? Natuurlijk zou hij zich in het algemeen tot haar billen moeten beperken. Hij kan ook op de achterkant van haar dijen slaan, maar het is eenvoudiger en gemakkelijker om op haar billen te slaan. Vrouwelijke billen zijn van nature beschermd door een vetlaagje. Ze kunnen heel wat straf verdragen, veel meer dan andere plekken van haar lichaam. Daarom is haar een pak op haar billen zo eenvoudig, veilig en effectief.


Je moet een vrouw nooit boven haar billen slaan, want dan kom je in de buurt van de nieren en dat is gevaarlijk. Sla nooit hoger dan de bovenkant van de bilnaad en ook niet in de buurt van haar stuitje. Stelregel is dus: niet hoger dan de bovenkant van de bilnaad. Je kunt een vrouw ook slaan op de plek waar billen en bovenbenen samenkomen. Dat is een erg gevoelige plek – veel gevoeliger dan andere plekken van haar billen. In het Engels wordt het de “sit spot” genoemd. Deze plek is door zijn gevoeligheid één van de effectiefste plekken om haar te slaan. Het is daarentegen niet gebruikelijk alleen daar te slaan; voor het beste resultaat worden de klappen gewoonlijk over de hele billen verspreid.


Hoe begin je een pak slaag? Er zijn ruwweg twee manieren: de ene is om haar vanaf het begin af hard te slaan, de andere is om rustiger te beginnen en gaandeweg steeds harder te slaan. De keuze hangt af van de zwaarte van de overtreding waarvoor een vrouw op haar billen krijgt en van haar geestelijke en lichamelijke toestand van dat moment. Veel mensen geven er de voorkeur aan om relatief rustig te beginnen. Dit wordt ook aanbevolen voor beginners. Rustig beginnen en niet te hard slaan in het begin, zorgt ervoor dat er niet zo snel blauwe plekken ontstaan. Het betekent ook dat er langer en uiteindelijk harder geslagen kan worden, omdat er gaandeweg toegewerkt wordt naar de harde klappen. En dat is alleen maar gunstig, want één van de slechtste manieren om een vrouw te straffen, is haar niet hard of lang genoeg te slaan. Dan heeft huiselijke discipline totaal geen gunstig effect op een vrouw: ze kan dan boos of gebelgd over het pak slaag zijn, terwijl ze in feite boos is, omdat ze niet voldoende gestraft is door haar man. Een flink pak slaag helpt haar bij het kwijtraken van schuldgevoelens over haar gedrag.


De beste manier om een vrouw een stevig en langdurig pak op haar billen te geven is door het voorzichtig op te bouwen. Neem de tijd voor het pak slaag en ga geleidelijk steeds harder slaan. Het kan dan in het begin lijken of er weinig vooruitgang wordt geboekt, maar haar billen zullen geleidelijk steeds meer pijn gaan doen, naarmate je harder (of sneller) gaat slaan, waarbij de vrouw zich zowel geestelijk als lichamelijk steeds ongemakkelijker zal gaan voelen. Dankzij dit ongemakkelijke gevoel heeft een gedegen uitgevoerd pak billenkoek zo’n goede uitwerking.


Als de man zijn hand vlak houdt tijdens het neerkomen op haar billen, zal het meer pijn doen dan wanneer hij zijn hand ontspannen houdt. Dus zal hij over het algemeen in het begin zijn hand ontspannen houden. Als dit nodig is, kan hij naarmate de afstraffing langer duurt, zijn hand meer vlak houden, maar hij moet er voor waken niet te snel blauwe plekken te veroorzaken door in een te vroeg stadium met een vlakke hand te slaan. Sommige mannen houden tijdens het gehele pak slaag een tamelijk ontspannen hand omdat het wel degelijk mogelijk is haar een pijnlijk en effectief pak op haar billen te geven zonder dat hij ook maar een moment met de vlakke hand slaat.


Een andere techniek bij het uitdelen van billenkoek is het afwisselen van het neer laten komen van de hand met het accent op de vingers of juist op de handpalm. De handpalm van een man zal veel harder aankomen dan zijn vingers. Sommige mannen zullen bewust of onbewust van de ene op de andere techniek overschakelen, wanneer ze van een licht naar een zwaarder pak billenkoek over willen gaan. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn, omdat het moeilijk is om rustig te beginnen als je je handpalm vol op haar billen laat neerkomen, in plaats van dat je haar meer met je vingers raakt. Zodra een vrouw er meer aan gewend raakt om een pak op haar billen te krijgen, wordt dit verschil echter steeds onbelangrijker. Billenkoek wordt doorgaans gegeven door de combinatie van handpalm en vingers op haar billen, niet het een of het ander.


Aangezien bij huiselijke discipline het psychische aspect en lichamelijk ongemak een pak op de blote billen doelmatig maken, is het erg belangrijk dat de billenkoek niet te vroeg stopt. Houd niet op met slaan zodra de eerste tekenen van een positief effect zich openbaren. Als een vrouw begint te jammeren of te huilen is dat een teken dat een pak slaag zijn werk begint te doen. Het is een teken dat het pak op haar billen het gewenste resultaat begint te krijgen. Zowel bij de man als bij de vrouw kan de neiging bestaan, dat ze willen stoppen voordat het pak slaag echt zijn beoogde effect heeft, maar dan is de uitwerking juist minder dan dat wanneer er helemaal geen pak slaag gegeven wordt. Daarom is een zekere mentale hardheid en intense liefde van de man nodig om het pak op haar billen vol te houden totdat ze goed en volledig gestraft is en ze haar lesje beslist geleerd heeft. Als de billenkoek te vroeg stopt, zullen ze daar later beiden spijt van krijgen.


Sommige stellen geven de voorkeur aan een pak slaag dat uit een constante regen van klappen bestaat. Anderen aan billenkoek waarbij na een paar minuten slaag een pauze wordt ingelast, waarna de vrouw opnieuw voor haar billen krijgt. Als een vrouw zo met tussenpozen billenkoek krijgt, kan het nodig zijn steeds weer rustig te beginnen, afhankelijk van hoeveel tijd ertussen zit. Als dat bijvoorbeeld maar een minuutje is, dan zijn haar billen nog warm van de vorige keer en is een rustige opbouw niet nodig. Ze kan dan meteen krachtig op haar billen geslagen worden. Als er al verschillende minuten verstreken zijn sinds de vorige keer, is het waarschijnlijk nodig weer even rustig op te bouwen, zodat blauwe plekken vermeden worden en de sessie lang genoeg kan duren om haar afdoende te straffen.


Wanneer de man besluit dat ze genoeg gestraft is, zal ze zich waarschijnlijk ellendig voelen. Dit kan blijken uit luide snikken of zacht gehuil, of gejammer over de pijn in haar billen. Ideaal gesproken toont ze spijt van haar gedrag. Dat kan doordat ze in tranen is, hetgeen een uitermate bevredigend resultaat van een pak op haar billen is. Ze kan ook zeggen dat ze spijt heeft van haar gedrag of van haar brutale houding. Als ze nog steeds verzet vertoont, heeft ze waarschijnlijk nog niet genoeg op haar billen gehad. Ze dient dan opnieuw gestraft te worden, net zo lang tot de man ervan overtuigd is, dat het pak slaag zijn beoogde effect heeft.


Als het pak slaag voorbij is, kan ze in de hoek gezet worden om het lesje dat hij haar via haar billen geleerd heeft, nog eens goed te overdenken. Deze stap kan natuurlijk ook worden weggelaten. Maar wat er ook gebeurt, het is essentieel dat er verzoening en vergeving plaatsvindt. Een vrouw die net gestraft is, zal in een berouwvolle stemming zijn. Dit oprechte gevoel van spijt over haar gedrag mag nooit door haar partner worden weggewuifd of genegeerd. Hij moet haar altijd vergeven en troosten nadat ze is gestraft of in de hoek heeft gestaan. Hij mag haar niet huilend aan haar lot overlaten. De berouwvolle en onderdanige stemming van de vrouw na een pak slaag moet altijd beantwoord worden door vergeving en zorgzaamheid van de man.


De meeste mannen vinden deze vergeving- en tederheidfase helemaal niet moeilijk, omdat ze van nature liefde en medeleven voelen voor de belangrijkste vrouw in hun leven die ze net voor haar eigen bestwil een pak op haar billen hebben gegeven. Zelfs de mannen die het leuk vinden hun vrouw af en toe billenkoek te geven, vinden het helemaal niet gemakkelijk haar flink te straffen, omdat ze zien dat ze zich daar erg ellendig onder voelt. Dus vergeving en troost na het pak slaag is iets wat veel mannen instinctief en van nature willen geven. Als de man dit essentiële onderdeel van huiselijke discipline overslaat, komt dit dikwijls omdat hij (ten onrechte) denkt dat hij streng tegen haar moet blijven doen, zelfs tegen beter weten in. Maar zolang het pak op haar billen effectief wordt uitgevoerd, moet hij haar zo snel mogelijk vergeven en haar troosten.