WAT IS BRATTING?


Als je wel eens engelstalige nieuws- en discussiegroepen over Huiselijke Discipline leest, ben je ongetwijfeld het woord bratting tegengekomen. Bratting betekent zich met opzet misdragen om een pak billenkoek uit te lokken. Bratting zou in het Nederlands misschien het best vertaald kunnen worden met ‘uitdagen’ of ‘klieren’. We zullen deze vertalingen verderop door elkaar gebruiken.


Sommigen vragen zich af of je bratting moet accepteren in een relatie met liefdevolle huiselijke discipline of dat je het juist sterk moet ontmoedigen? Een niet al te gemakkelijk dilemma, zo zal blijken.


Bratting is een vorm van gedrag dat het midden houdt tussen serieuze misdraging zoals oneerlijkheid, ongehoorzaamheid of onbeleefdheid waarvoor een vrouw echt een stevig pak op haar billen verdient, en flirten en uitdagen, gedrag waarmee een vrouw beoogt haar mans aandacht te trekken en vast te houden. In sommige culturen (met name de zuidelijke) behoort een echte vrouw de kunst van het flirten gewoon te beheersen, terwijl dit gedrag in andere culturen veel minder op prijs wordt gesteld. Wanneer een vrouw met haar eigen man of vriend flirt, is dat onschuldig en volkomen normaal. Het kan beslist geen kwaad en is alleen maar leuk: het kan soms ondeugende vormen aannemen, wat op zichzelf weer heel opwindend kan zijn.


Bratting zit dus ergens tussen deze uitersten in: tussen wangedrag en ongehoorzaamheid aan de ene kant en flirten en uitdagen aan de andere kant. Of het te tolereren is of niet, hangt van de specifieke situatie af. Je kunt er beide kanten mee op. Het is moeilijk harde criteria voor bratting aan te leggen, omdat het per individu sterk kan verschillen en het uitdagende gedrag in een ommezien de grens tussen plagen en gedrag dat om een afstraffing vraagt, kan overschrijden. Bratting is heel ongrijpbaar, zoiets als met je blote handen een gladde paling vangen, en dus een lastige kwestie voor een man. Sommige mannen staan erg op hun strepen en zullen absoluut geen uitdagend gedrag accepteren, terwijl anderen dit gedrag zien als een vorm van flirten en grapjes maken tussen man en vrouw. Sommigen nemen een positie tussen beiden in en accepteren flirt- en uitdagend gedrag van hun vrouw zolang het maar leuk blijft en niet doorschiet naar gedrag wat echt niet kan. Als dat laatste het geval is, kan ze een stevig pak slaag tegemoet zien voor ongehoorzaamheid en gebrek aan respect. Ze mag dus klieren wat ze wil, zolang het maar binnen de perken blijft. Maar als ze het op een negatieve manier inzet om haar partner te sarren, dan zal ze de consequenties voelen ook. Dit is de eenvoudigste en de eerlijkste manier om met bratting om te gaan.


Uiteindelijk zal de man moeten gaan uitmaken of het uitdagende gedrag van zijn vrouw geflirt is of de grens van het toelaatbare overschrijdt. Deze beslissing kun je niet aan een vrouw overlaten, omdat zij geneigd zal zijn de situatie in haar eigen voordeel uit te leggen om te voorkomen dat ze een pak op haar billen krijgt. Als het stel afgesproken heeft huiselijke discipline in hun relatie toe te passen, dan zal ze zich neer moeten leggen bij de beslissing van haar partner hoe hij haar gedrag uitlegt. Ligt deze beoordeling bij de vrouw dan heeft ze een vrijbrief en kan ze zo altijd onder de gevolgen van haar gedrag uitkomen. Daarom dient de uiteindelijke beoordeling van haar gedrag altijd bij haar man te liggen. Dat zij zich bij zijn beslissingen op disciplinair gebied moet neerleggen, is een wezenlijk onderdeel van de relatie met huiselijke discipline waarvoor ze gekozen hebben. Ze moet maar bedenken, dat als ze een pak op haar bips krijgt voor geklier, terwijl ze alleen maar een beetje wilde plagen, de billenkoek nog steeds een heilzame werking voor haar heeft. Lees het artikel over “onterechte straf” voor meer informatie.


WAAROM DAGEN VROUWEN UIT?


Soms zullen vrouwen zich opzettelijk misdragen wanneer hun partner in de buurt is. Dit kan op verschillende zaken wijzen. Om te beginnen kan het zijn, dat ze test hoe consequent hij is. Ze wil zien wat er gebeurt als ze zich misdraagt: zal hij haar aanpakken of komt ze er mee weg? Hoe consequent is hij? Dit testen is heel gebruikelijk in het beginstadium van een relatie met huiselijke discipline, omdat een vrouw bang kan zijn dat haar partner niet mans genoeg is om haar aan te pakken op de manier die ze nodig heeft, of dat hij niet het vermogen heeft haar te doorzien en te straffen voor haar vrouwelijke gedrag.


Het enige probleem met een dergelijke test is dat er een gebrek aan vertrouwen uit spreekt. Waarom zou je iets uitproberen als je de uitkomst al zeker weet? Als je van iemand overtuigd bent, hoef je hem niet op de proef te stellen, omdat je op je eigen beoordelingsvermogen kunt afgaan. Als een vrouw dus besluit om haar partner te testen, moet ze niet klagen als ze harder op haar billen krijgt dan waar ze op uit was, omdat hij haar mogelijk niet alleen maar straft voor haar wangedrag, maar vooral ook voor het gebrek aan vertrouwen en respect dat blijkt uit het feit dat ze het nodig vindt hem op de proef te stellen. Iedere vrouw die besluit haar partner op die manier op de proef te stellen, moet zich realiseren, dat hij haar wellicht harder zal straffen als hij het idee heeft dat hij getest wordt. En terecht.


Een andere reden waarom vrouwen uitdagen, is dat ze, bewust of onbewust, een pak op hun blote billen willen. Maar waarom zouden ze dat willen? Waarom zouden ze de pijn en de onderdanigheid willen voelen? Nee, dat is het niet. Een pak op de billen uitlokken is een teken dat een vrouw op zoek is naar de gunstige effecten van een pak slaag, niet naar het pak slaag op zich. Als ze alleen maar een pak op haar billen zou willen, dan zou ze altijd erotische billenkoek kunnen krijgen van haar partner door daar eenvoudigweg om te vragen of hem tot een vrijpartij te verleiden. Maar een erotische spanking geeft alleen maar erotische effecten, hetgeen niet zo veelomvattend en diepgaand is als de uitwerking van huiselijke discipline. Veel vrouwen die zich aangetrokken voelen tot disciplinaire billenkoek zijn dus naar veel meer op zoek dan alleen maar een pak op hun billen. In plaats daarvan zijn ze op zoek naar de gunstige effecten van een spanking.


Wanneer een vrouw door haar partner gestraft wordt, dan voelt ze zich beschermd en geliefd. Ze voelt zijn energie en kracht. Niet alleen zijn fysieke, maar ook zijn morele kracht, hetgeen de kracht is om te beslissen wat het beste voor haar is en welk gedrag van haar acceptabel is en welk gedrag niet. Het is ook de kracht om een beslissing te nemen over haar gedrag en het besluit om haar een pak op haar blote bips te geven, als dat nodig is. Door een flink pak op haar billen kan ze haar negatieve emoties, waaronder stress, schuld-gevoelens en angsten kwijtraakt. Een ander, en misschien wel het belangrijkste voordeel van gestraft worden, is dat een vrouw zich opnieuw en krachtig emotioneel met haar partner verbonden voelt. De belangrijkste emotie in deze verbondenheid is liefde, die een krachtige motivator van het menselijke gedrag is.


Een andere reden voor geklier die samenhangt met die positieve ervaringen die een vrouw heeft als ze voor straf op haar billen krijgt, is dat veel vrouwen onbewust op zoek zijn naar dat veilige gevoel dat ze hebben als ze op hun billen krijgen. De wetenschap dat haar partner haar aan zal pakken en haar verantwoordelijk zal houden voor haar gedrag kan weliswaar een beetje eng zijn, maar geeft ook een diep gevoel van veiligheid. Haar partner houdt genoeg van haar en heeft ruggengraat genoeg om haar te straffen voor negatief en slecht gedrag.

In andere gevallen zal een vrouw gaan klieren, omdat ze zich erg gestresst voelt en hier een oplossing voor zoekt. Ze weet instinctief dat een pak op haar billen de stress die ze op dat moment voelt, zal wegnemen, dus gaat ze zich onbewust (of bewust) misdragen om straf van haar partner uit te lokken. Haar wangedrag zorgt voor de billenkoek die nodig is om de stress te verjagen, zodat ze zich beter voelt. Maar ook hier gebruikt ze haar partner om te krijgen wat ze wil, onafhankelijk van hoe hij hier over denkt. Het is dus een tikje egoïstisch dat een vrouw haar stress probeert te verminderen op een manier die haar partner onder druk zet.


Een andere reden om uit te gaan dagen, is wanneer een vrouw, bewust of onbewust, op zoek is naar de plezierige ervaring van onderwerping. Onderwerping is een die in de huidige maatschappij niet beleefd mag worden. Een van de redenen waarom een levensstijl als huiselijke discipline steeds populairder wordt, is dat het aan het sterke verlangen van veel vrouwen zich over te geven, appelleert.

Onderwerping kan een vrouw enorme voldoening geven. Onderwerping is een natuurlijke, gezonde en liefdevolle vrouwelijk reactie die veel vrouwen leren wegstoppen. Dit wegstoppen zorgt voor een onbevredigd gevoel. Dat is dan ook de reden, dat een vrouw, wanneer zij voldoening, geluk en vrijheid voelt wanneer ze zich aan haar man onderwerpt, steeds weer opnieuw naar de beleving van deze positieve emoties op zoek zal gaan. Huiselijke discipline zal deze onderwerping altijd op een heel natuurlijke wijze creëren. Ieder pak slaag dat een vrouw krijgt, zal haar deze onderwerping laten ervaren. Haar onderworpenheid zal groeien wanneer ze voor straf op haar billen krijgt, omdat deze billenkoek eenzijdig wordt opgelegd: haar man bepaalt wanneer ze gestraft wordt, niet zij. Uitdagen is het tegenovergestelde van zich onderwerpen. Wanneer een vrouw er in slaagt door haar geklier een pak op haar billen te krijgen, zal ze waarschijnlijk niet de intense ontlading van een gewone straf ervaren. Uitdagen met als doel onderwerping te ervaren, is een contradictie. Een echt onderworpen vrouw zal niet uitdagen, omdat zij en haar partner over effectievere middelen beschikken om haar de onderwerping te laten voelen die ze zo graag wil ervaren.


Sommige vrouwen klieren, omdat ze zich schuldig voelen over eerder vertoond gedrag. Ze hebben iets uitgehaald, maar niet in het bijzijn van hun partner, wat inhoudt dat hij niets van haar gedrag weet, waardoor hij haar ook niet kan straffen. Toch voelt ze zich schuldig. Ze weet dat ze straf heeft verdiend, ook al komt ze ermee weg. Ze wil er dan ook niet echt mee wegkomen.


HOE MOET JE MET BRATTING AFREKENEN?


Hoe moet een man met het geklier van zijn vrouw omgaan? Wat moet hij doen om daar direct een einde aan te maken en ervoor te zorgen dat dit gedrag in de toekomst uitblijft?


De belangrijkste manier om met geklier af te rekenen, is streng zijn! Hij moet haar streng tegemoet treden, zodra hij merkt dat ze zich opzettelijk misdraagt om een pak op haar billen uit te lokken. Het eerste aspect hierbij is, dat hij haar duidelijk maakt, dat hij weet dat ze aan het uitdagen is en dat haar gedrag onacceptabel is. Hij moet er zeker van zijn dat ze begrijpt, dat hij haar doorheeft. Hij moet ervoor zorgen dat ze weet dat hij haar trucjes doorziet. Hij moet haar vertellen dat hij het niet toestaat dat ze hem door uitdagen manipuleert.


Een tweede aspect bij het strenge optreden tegen geklier, is meer gerelateerd aan een lichamelijke dan verbale aanpak. Wanneer een man zijn vrouw op klieren betrapt, dan moet hij haar fysiek streng aanpakken. Dit betekent dat ze gestraft moet worden. Maar was dat nu niet precies waar ze op uit was? Krijgt ze nu niet precies wat ze wilde? Heeft ze hem nu niet met succes gemanipuleerd? Ja en nee.


Een verstandige echtgenoot straft zijn vrouw wanneer ze aan het klieren is. Maar dan wel twee keer en niet één keer. De eerste straf dient een normaal pak op haar blote billen te zijn voor het gespeelde wangedrag, wat het ook was. Dit is een vrij gewone methode bij huiselijke discipline. Tijdens dit eerste pak op haar bips krijgt ze precies wat ze wil, wat een beetje vreemd lijkt. Maar dit is nog maar het begin.

De tweede keer dat hij haar straft, is voor ongehoorzaamheid. Een vrouw die aan het klieren is, dient een pak slaag te krijgen voor ongehoorzaamheid, omdat ze geprobeerd heeft haar partner om de tuin te leiden en ze het disciplinaire proces voor eigen gewin misbruikt heeft, zonder rekening te houden met het effect dat het op anderen heeft. Dit pak slaag voor ongehoorzaamheid moet nog meer indruk maken dan het eerste pak slaag, omdat ze echt een lesje moet leren. Een klierende vrouw moet leren, dat ze haar partner niet om de tuin mag leiden en de huiselijke discipline niet voor haar eigen egoïstische doeleinden mag aanwenden. Door haar een hard pak slaag te geven zal ze leren wat ze moet leren. Mocht ze tijdens het eerste pak slaag nog tevreden zijn, omdat ze bereikt heeft wat ze wilde, wanneer ze een hard en pijnlijk tweede pak slaag krijgt, zal ze hier heus anders over gaan denken.

Hoe zit het met het voorkomen van bratting? De voorgaande alinea’s handelen over wat een man moet doen als zijn vrouw aan het uitdagen is en hij dat doorheeft. Maar daarnaast is het van belang dat hij proactief is en weet hoe hij geklier kan voorkomen.


Zoals eerder is besproken, is de klassieke aanpak om geklier te voorkomen, het toepassen van periodieke billenkoek. Wanneer een vrouw regelmatig een pak op haar billen krijgt in het kader van periodieke billenkoek, dan is de kans dat ze gaat klieren al kleiner. Een periodiek pak op haar bips geeft haar alles waar ze normaal gesproken naar op zoek is als ze gaat klieren: het louterende effect van tot tranen toe gestraft worden, het zich weer liefdevol met elkaar verbonden voelen na de straf, het veilige gevoel dat het liefdevolle, maar strenge optreden van haar partner veroorzaakt, het kunnen loslaten van alle spanningen en stress, het gevoel zich volledig aan haar partner over te geven en tot slot de bevrijding van alle schuldgevoelens waar ze sinds het vorige pak slaag last van heeft. Periodieke billenkoek is eigenlijk een absolute must, omdat het ontzettend effectief met uiteenlopende problemen afrekent en ook nog eens in een de behoefte van de vrouw voorziet.

Wanneer een vrouw zich ondanks periodieke billenkoek aan geklier bezondigt, dan is dat een teken dat de frequentie moet worden opgevoerd. Als ze bijvoorbeeld wekelijks voor haar billen krijgt en ze begint te klieren voor de week om is, dan moet de frequentie tot twee of drie keer per week worden verhoogd. De man moet het gedrag van zijn vrouw goed observeren, zodat hij weet hoe vaak er slaag nodig is om haar gedrag positief en liefdevol te houden. Wanneer ze begint te klieren, dan is dat een teken dat ze waarschijnlijk vaker periodieke billenkoek nodig heeft dan ze momenteel krijgt.


Een andere techniek die het klieren kan verminderen, is het bijhouden van een dagboek. Een vrouw houdt dan, wanneer haar man er niet is, een log- of dagboek bij over wat ze fout gedaan heeft. Op gezette tijden, gewoonlijk als haar periodieke pak slaag weer aan de orde is, geeft ze haar dagboek aan haar man, die dan kan lezen wat er is voorgevallen en zo kan bepalen welke straf er op zijn plaats is. Zo kan een vrouw door een pak op haar billen van haar schuldgevoelens worden verlost, zonder dat ze iets tegen haar man hoeft te zeggen, wat heel prettig kan zijn voor vrouwen die zich schamen om hun man te vertellen wat ze fout hebben gedaan.


Samenvattend kun je zeggen, dat het van belang is te weten, dat er een heel spectrum aan gedrag is, dat uiteenloopt van flirten en uitdagen, aan de ene kant, tot opzettelijk ongehoorzaam klieren aan de andere kant. Een wijs en liefhebbend hoofd van de huishouding kan deze twee zaken onderscheiden en uitmaken of het gedrag van zijn vrouw vervelend geklier of onschuldig geplaag is en dienovereenkomstig reageren. Vrouwen die een erotisch of stressverminderend pak op hun billen willen, moeten op een volwassen manier met hun partner over hun wensen leren communiceren. Als een vrouw met opzet echt aan het klieren is, dan moet dit als respectloos gedrag en een vorm van bedrog worden gezien, waarvoor zij dan ook zowel een pak slaag voor straf als een pak slaag wegens ongehoorzaamheid verdient, om dergelijk gedrag in de toekomst zwaar te ontmoedigen. Door periodieke billenkoek kan voorkomen worden dat vrouwen gaan klieren, omdat het pak op hun billen al in hun behoefte voorziet.