Huiselijke discipline is een fijne manier van leven die veel voordelen biedt. In dit hoofdstuk bekijken we welke voordelen het voor een vrouw heeft onder leiding van haar heer des huizes te staan (dat is de man (echtgenoot of vriend)) die de verantwoording op zich heeft genomen om in haar leven een oogje in het zeil te houden. Dat doet hij belangeloos en dat doet hij voor haar eigen bestwil.

Als je andere hoofdstukken hebt gelezen dan weet je dat billenkoek vanuit verschillende optieken gegeven kan worden. De belangrijkste vormen zijn: billenkoek ter introductie, voor straf, preventief en periodiek. De onderwerpen in dit artikel hebben betrekking op al deze vormen, die tezamen de huiselijke discipline vormen.

Dit artikel gaat over wat huiselijke discipline vrouwen kan opleveren. Er zijn misschien best veel stellen die ermee bezig zijn, maar weinigen realiseren zich wat nu precies de voordelen zijn. Een vrouw kan best regelmatig op haar billen krijgen zonder dat ze echt weet waarom ze zich er zo goed bij voelt. Ook dan kan huiselijke discipline prima werken, maar als ze dat wel zou weten, zou ze zich beter realiseren wat voor geluksvogel ze eigenlijk is. Bovendien zou ze er dan woorden aan kunnen geven als ze er met iemand over wil praten.


Een van de krachtigste effecten van huiselijke discipline, is dat het gedrag kan bijsturen. Mensen proberen op alle mogelijke manieren hun gedrag te veranderen, zoals door therapie, boeken over zelfhulp, het voeren van gesprekken, bidden, mediteren en medicijnen. Soms werkt dat, soms niet. Soms werkt het een beetje, soms heel goed. Dat zal van persoon tot persoon verschillen. Maar veel vrouwen lukt het maar niet om hun gedrag te veranderen. Hun vruchteloze pogingen leiden niet zelden tot teleurstelling en frustratie, omdat de gewenste veranderingen uitblijven.


Als er één methode is die over het algemeen wel de gewenste verandering teweegbrengt, dan is dat huiselijk discipline. Dit concept is een betrouwbare manier, waarbij succes vrijwel verzekerd is. De pijn, schrik en schaamte die een flink pak op de blote bips voor straf teweegbrengt, missen gegarandeerd hun uitwerking niet op de vrouwelijke psyche Ze zorgen ervoor, dat zij niet snel nogmaals dezelfde fout zal maken. Ze vormen een krachtige aanmoediging om haar gedrag te veranderen.


Je zou denken dat een vrouw haar gedrag wel op een veel gemakkelijkere manier kan veranderen, dan door met haar billen omhoog over de knie van haar partner te liggen. Dus waarom zou een weldenkende vrouw dáár dan niet voor kiezen, in plaats van als een klein meisje op haar blote bips te krijgen? Het antwoord is, dat de minst plezierige optie waarschijnlijk wel de effectiefste is en haar het meeste oplevert: ze kan haar gedrag echt en blijvend veranderen. Een pak slaag ontmoedigt haar ten zeerste om in ongewenst gedrag te volharden. Dat ze zonder pardon over de knie wordt gelegd en op haar billen krijgt tot ze moet huilen, is iets wat een vrouw niet gemakkelijk zal vergeten. De herinnering aan een pak slaag en de pijn zullen uren, zo niet dagen blijven. Dat zal haar motiveren niet weer dezelfde fout te maken, zodat ze op herhaling moet. Billenkoek blijkt een eenvoudige, maar erg effectieve manier om gedrag bij te sturen.


Gedragsverandering is mooi, maar geen doel op zich. Er zijn ook andere overwegingen. Zo heeft het geen zin het gedrag van een vrouw te veranderen of haar aan te moedigen haar gedrag te veranderen, als er niet ook iets in haar houding verandert. Als ze op haar billen krijgt voor bepaald gedrag, bijvoorbeeld vloeken of liegen, dan is het natuurlijk mooi als ze dit voortaan achterwege laat. Maar als ze vervolgens nog dagenlang chagrijnig of wrokkig blijft, dan heeft de straf niet het gewenste effect gehad. Huiselijke discipline kan helpen zowel het gedrag als de attitude te veranderen. Het moet niet bij het bijsturen van enkel gedrag blijven, maar ook moet naar een positievere houding worden gestreefd.

Een ander voordeel van huiselijke discipline is dat er een afschrikwekkend effect van uitgaat. Dat helpt bij gedragsverandering, maar is op zichzelf ook een aspect met een heilzame werking. Wanneer een vrouw een pak op haar blote billen krijgt, zal die ervaring zo indrukwekkend zijn, dat ze herhaling zal proberen te voorkomen. De pijn en schaamte zullen ervoor zorgen, dat ze niet nogmaals dezelfde fout maakt. Dus alleen al om het afschrikwekkende effect, zou je huiselijke discipline kunnen gebruiken.

Het woord “discipline” heeft volgens het woordenboek verschillende betekenissen. Van origine betekent het ‘gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen’, het refereert ook aan het ‘trainingsconcept’ – training waardoor gedrag, gewoontes, prestaties, en dergelijke worden gevormd, gecorrigeerd en verbeterd. Huiselijke discipline omvat al deze facetten en gebruikt ze in een levenswijze. Huiselijke discipline heeft als bijzondere eigenschap, dat het met deze levenswijze mogelijk is vrouwen beter te laten functioneren. Dit leereffect is behoorlijk groot en daardoor erg waardevol. De heer des huizes gebruikt zijn liefde en wijsheid om haar te leren hoe zij zich beter kan presenteren en uiten, en hoe zij haar leven beter kan inrichten. Net als een ouder zijn kind opvoedt, zo voedt de Heer des huizes zijn vrouw op in het concept van huiselijke discipline. Dit houdt overigens niet in dat zij een kind is en hij haar ouder. Het betekent niet meer en minder dan dat zij onder ogen ziet, dat ze niet altijd in staat is zich zo te gedragen als voor haar en haar omgeving wenselijk is. In die situaties accepteert ze, dat haar man het roer overneemt en haar leert hoe ze zich wel moet gedragen. Ze onderwerpt zich aan zijn wijze lessen, omdat ze zich realiseert dat deze haar ten goede komen, ook al kan het gebeuren dat ze er in het begin niet helemaal voor openstaat. Op de langere duur zal ze er echter ontegenzeggelijk de vruchten van plukken en zal de huiselijke discipline haar goed blijken te doen.

Dat huiselijke discipline een leereffect heeft, wil overigens helemaal niet zeggen, dat een vrouw die zich eraan onderwerpt dom of onwetend is. Het betekent alleen maar dat ze bereid is nieuwe dingen te leren en zich te ontwikkelen. Studenten zijn ook niet dom, maar willen ook gewoon wat leren. Zo is het ook met huiselijke discipline. Het leereffect maakt integraal deel uit van de levensstijl met huiselijke discipline.

Het leeraspect binnen huiselijke discipline is verbonden met het trainingsconcept, hetgeen ook verband houdt met het woord ‘discipline’. Met discipline kun je iemands persoonlijkheid corrigeren, vormen en verbeteren. Bij huiselijke discipline houdt dat in, dat de heer des huizes het gedrag van zijn vrouw voor haar eigen bestwil en dat van haar directe omgeving, vormt, kneedt en verbetert. Dat wil níet zeggen, dat hij haar om egoïstische redenen tot een hem kritiekloos dienende, ideale, rustige en onderdanige vrouw omvormt, maar dat hij haar helpt een beter persoon te worden, gelukkiger te worden en op een bevredigende manier in het leven te staan. Training is een positief en nuttig onderdeel van huiselijke discipline. Een vrouw die huiselijke discipline ervaart, heeft het geluk dat ze een speciaal 100% op haar toegesneden training krijgt om maximale persoonlijke groei te bereiken. Ze heeft daarbij de luxe van een persoonlijk trainer en coach, namelijk haar partner. En die doet het nog helemaal voor niets ook!

De meest elementaire betekenis van het woord ‘discipline’ is straf. Veel mensen zien straf als een losse activiteit binnen de huiselijke discipline. Dat is echter niet juist, hoewel het er uiteraard wel een essentieel onderdeel van is. Wanneer een vrouw zich zo gedraagt, dat zijzelf of anderen daar last van ondervinden, dan behoort ze natuurlijk gestraft te worden. Straf is een soort vergelding. Het is een boetedoening voor de schade die ze heeft veroorzaakt. En het is een onprettige ervaring voor haar, want anders zou het geen straf zijn. Dit strafaspect van huiselijke discipline heeft een aantal gunstige bijwerkingen, maar is op zichzelf ook al erg gunstig. Wanneer een vrouw voor haar gedrag gestraft wordt, zal ze hier direct profijt van hebben. Hoewel huiselijke discipline vele andere gunstige effecten heeft, is dat van een stevig pak op haar bips voor straf, in het bijzonder krachtig en effectief.


De manier van straffen binnen de huiselijke discipline heeft voornamelijk een lichamelijk karakter. Daarnaast worden in deze levensstijl, zoals bij velen bekend, ook andere straffen gebruikt. Heel simpel gezegd, zijn die andere straffen niet-lijfstraffen, die heel effectief kunnen zijn. Toch blijft billenkoek de krachtigste en effectiefste straf en deze is door zijn natuurlijke intensiteit, dan ook de onbetwistbare nummer één. Het voordeel ervan is dat deze lijfstraf zowel een mentale als lichamelijke impact heeft.

Eén van de belangrijkste voordelen van het strafaspect in de huiselijke discipline is de catharsis. Met catharsis wordt het effect bedoeld, dat negatieve emoties worden weggenomen: ze verdwijnen simpelweg of ze komen naar het bewustzijn, zodat ze verwerkt kunnen worden. Heel essentieel aan een pak op de billen is, dat het emotioneel louterend werkt. Het bevrijdt een vrouw van haar negatieve emoties en het ontdoet haar van haar schuldgevoelens. Die kunnen heel divers zijn en verband houden met de aanleiding van haar straf, met het feit dat ze in zichzelf teleurgesteld is of met het feit dat ze haar partner teleurgesteld heeft. Maar schuldgevoelens kunnen ook veroorzaakt worden door gebeurtenissen in het verleden en hoeven dus niet per se een directe relatie met haar huidige gedrag te hebben. Toch kunnen ze een rol spelen. Het mooie van huiselijke discipline is, dat de heer des huizes niet exact hoeft te weten wat er nu precies aan haar schuldgevoel ten grondslag ligt. Hij hoeft haar alleen maar een stevig pak op haar bips te geven en het strafaspect van de huiselijke discipline zal dankzij het louterende effect dat er vanuit gaat, met haar schuldgevoelens afrekenen.


Dit emotioneel reinigende effect van huiselijke discipline zal ook afrekenen met de schaamte die een vrouw over haar gedrag of houding voelt. Dit komt door de lichamelijke en mentale intensiteit van een stevig pak op haar blote billen: ze komt immers tijdelijk in een nog veel beschamendere positie te verkeren als ze op haar billen krijgt. Het mag duidelijk zijn, dat het vreselijk gênant is voor een volwassen vrouw als ze haar billen moet ontbloten en daar vervolgens een flink pak slaag op krijgt, zodat ze uiteindelijk moet huilen. Dat zal de schaamte over haar gedrag overvleugelen. Verder kan huiselijke discipline helpen haar schaamte over haar lichaam te overwinnen. In het artikel ‘naakt’ komt dit aspect uitgebreid aan de orde. De essentie ervan is, dat een vrouw die zich geheel of gedeeltelijk moet ontkleden, gedwongen wordt haar naakte lichaam, los van een seksuele context, te accepteren.


Huiselijke discipline kan ook afrekenen met de afkeer die een vrouw van zichzelf kan voelen als gevolg van haar gedrag, waarmee ze zichzelf, haar partner of derden teleurgesteld heeft. Een dergelijke afkeer is een sterke negatieve emotie die door het pijnlijke en onplezierig strafeffect van huiselijke discipline, maar ook tijdens de troost erna compleet kan verdwijnen.


Het louterende effect van huiselijke discipline is sterk afhankelijk van de emotionele en mentale intensiteit van de straf. Eén van de belangrijkste graadmeters voor de effectiviteit van straf, zijn tranen. Als een man ervoor zorgt, dat er tranen vloeien, weet hij dat het pak op haar billen intensief genoeg is om een emotioneel louterend effect te hebben. Hoe harder ze huilt en hoe langer ze huilt, hoe sterker het louterende effect zal zijn. En hoe langer ze op haar bips krijgt, terwijl ze al in tranen is, hoe sterker het effect. Daarom is het belangrijk de straf nog even voort te zetten wanneer ze begint te huilen, omdat het pak op haar billen juist dan een optimale uitwerking begint te krijgen.

Een ander voorbeeld van de catharsis die met huiselijke discipline mogelijk is, is het opruimen van oude, opgekropte emoties, emoties die ze moeilijk kan plaatsen of woorden kan geven, maar die ze desondanks sterk kan voelen. Dat ze zich misschien niet eens bewust is van die emoties, wil niet zeggen dat ze er geen last van kan hebben. Ze kunnen haar zelfs meer dwarszitten, dan de emoties waarvan ze zich wel bewust is.

Verder kan huiselijke discipline een vrouw van bepaalde, onbewuste denkbeelden afhelpen. Zo kan een vrouw onbewust geloven, dat ze mensen altijd maar precies zo mag behandelen als het haar goeddunkt of dat zij zich straffeloos kan gedragen zoals het haar uitkomt. Deze overtuigingen kunnen in haar onderbewuste sluimeren, totdat huiselijke discipline ze aan het licht brengt. Wanneer zij eenmaal weet, dat zij ze heeft, dan kan zij ermee aan de slag en zorgen dat ze ze, als dat het beste is, kwijtraakt.


Eén van de belangrijkste gunstige effecten van huiselijke discipline is, dat een pak billenkoek enorm kan opluchten. Een vrouw kan zo stijf van de stress staan, dat het enige dat nog helpt een flink pak slaag is. In dit verband is het goed op te merken, dat het niet alleen om de stress van de vrouw gaat. Als zij gespannen is, kan dit zijn weerslag op het hele huishouden hebben, omdat een vrouw daar nu eenmaal vaak de spil van is en zo emotioneel en mentaal het middelpunt daarvan vormt. Als zij gestresst is heeft dit dus direct gevolgen voor haar hele omgeving, ook al heeft zij dat vaak niet in de gaten. In zo’n geval is de beste oplossing een stevig pak op haar blote bips. Dat hoeft dan geen pak slaag voor straf te zijn, het is voldoende als ze haar stress kwijtraakt, en zo ook de lucht voor iedereen in haar omgeving geklaard wordt. In dit verband is ook een periodiek pak slaag zinvol. Dit wordt immers met enige regelmaat gegeven en voorkomt zo dat spanningen zich te lang op kunnen bouwen. Periodieke billenkoek komt in feite dus de hele huishouding ten goede.

Een ander groot voordeel van huiselijke discipline is, dat het een uitlaatklep voor de onderdanige gevoelens van een vrouw kan zijn. Zoals in het artikel ‘onderdanigheid’ wordt uitgelegd, staat de wens zich te onderwerpen centraal in de psychologie en de seksualiteit van de vrouw, omdat het aan de kern van haar beleving van haar eigen vrouwelijkheid raakt. Door onderwerping kan een vrouw haar seksualiteit en vrouwzijn ten volle beleven. Een vrouw die zich nog nooit onderworpen heeft, zal nooit weten wat het betekent zich echt vrouw te voelen.

Omdat onderdanigheid zo belangrijk voor een vrouw is, is het belangrijk dat ze deze ook regelmatig kan voelen. Net als eten, drinken en slaap is het iets wat ze regelmatig nodig heeft.

Door huiselijke discipline kan een vrouw, telkens als ze van haar partner een pak op haar billen krijgt, op een heel directe en krachtige manier onderworpenheid ervaren, omdat ze zich iedere keer weer aan de wil van haar partner zal moeten onderwerpen en zijn straf zal moeten accepteren. Doordat zij zo haar onderworpenheid heel intens kan ervaren, kan zij ook haar vrouwelijkheid in al haar glorie ervaren, omdat die onlosmakelijk met haar behoefte aan onderwerping is verbonden.

Naast het feit dat huiselijke discipline een prima middel is om haar te laten ervaren hoe het is om onderworpen te zijn, is het ook een goede methode haar te leren zich te onderwerpen. Want ook al weten sommige vrouwen hoe waardevol dat is, toch kunnen zij zich niet voldoende onderwerpen, dat moeten ze leren. Door verschillende factoren, zoals sociale conditionering, angsten en emotionele blokkades, zijn ze niet in staat zich zo intens aan hun partner over te geven, als ze eigenlijk wel zouden willen. Dit verschijnsel, dat vrouwen zich heel graag aan hun man willen onderwerpen, maar dit zichzelf niet toestaan of niet weten hoe dit moet, komt vaak voor.


Door huiselijke discipline kan een vrouw dus leren zich te onderwerpen. Dat ze door haar partner wordt gestraft, dat ze haar billen moet ontbloten, dat ze krom moet gaan staan of over zijn schoot moet komen liggen, dat ze een hard maar welverdiend pak op haar blote bips krijgt, dat ze aan het huilen en smeken wordt gebracht, zijn allemaal zaken die haar leren zich aan haar partner te onderwerpen en haar straf te aanvaarden.

Dat een vrouw door huiselijke discipline een hoger niveau van onderworpenheid kan bereiken, komt niet alleen door het pak op de billen. Daartoe dragen ook andere technieken bij zoals in de hoek staan, een standje krijgen, de gebiedende toon van haar partner en het moeten bedanken voor haar straf. Het uitdelen van een standje is een bijzonder effectieve manier voor de heer des huizes om zijn vrouw te laten voelen dat ze aan hem onderworpen is. In de hoek moeten staan geeft een vrouw de gelegenheid om bij haar gedrag stil te staan. De gebiedende toon van haar man zal haar in een onderdanige stemming brengen, zodat ze hem gemakkelijker zal gehoorzamen.


Omdat een vrouw door huiselijke discipline leert zich te onderwerpen en dat deze onderwerping een natuurlijk onderdeel daarvan is, zal zij zich vrouwelijker gaan voelen. Er zijn nog veel andere manieren waarop een man dat kan bereiken: door de liefde met haar te bedrijven, bloemen voor haar mee te brengen, haar mee uit eten nemen, haar complimentjes geven als ze er goed uitziet, enzovoort. Waarom vrouwen deze dingen prettig vinden? Omdat ze ervoor zorgen dat ze zich speciaal voelt en iedereen wil zich graag speciaal voelen. Huiselijke discipline bereikt dit echter op een bijzonder doeltreffende manier. Huiselijke discipline laat een vrouw voelen, dat haar man genoeg om haar geeft om haar ter verantwoording te roepen en op haar gedrag aan te spreken, en om de tijd en moeite te nemen haar te straffen als ze over de schreef gaat. En hoewel ze niet op de pijn en de vernedering van een pak op haar bips uit is, zal ze wel voelen dat haar partner zijn best doet haar gedrag en houding te veranderen en te verbeteren. Hij zorgt er zo voor, dat zij zich speciaal voelt.


Huiselijke discipline versterkt de band tussen man en vrouw, lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Huiselijke discipline smeedt een sterke liefdevolle emotionele band tussen de heer des huizes en zijn vrouw: het pak op haar billen doet haar een toontje lager zingen en brengt haar met haar eigen vrouwelijkheid in contact. Door haar onderwerping leert ze om liefdevoller te zijn, waarbij dit proces extra ondersteund wordt, wanneer haar respect en gehoorzaamheid worden bijgebracht.

Iedere straf brengt een vrouw onderwerping bij. Iedere straf helpt haar om liefdevol, eerlijk, gehoorzaam en respectvol te zijn. Iedere straf zal haar goed doen. Dit geldt voor alle vormen van huiselijke discipline, inclusief de periodieke pakken slaag, die haar eraan moeten herinneren dat ze zich goed moet gedragen, ze moet gehoorzamen en zich aan haar partner moet onderwerpen. Om dezelfde reden is zelfs een onterecht pak slaag een nuttige ervaring. Een vrouw zal namelijk altijd van een pak op haar billen profiteren, of dat nu terecht was of niet.


Door discipline wordt een vrouw evenwichtiger. Als haar emoties de overhand nemen, kan ze door haar gevoel meegesleurd worden en zo gemakkelijk uit de bocht vliegen. Als ze heen en weer geslingerd wordt tussen allerlei emoties, van boosheid, frustratie, verdriet tot opstandigheid, weet ze soms niet aan wie ze een grotere hekel heeft: aan haar partner of zichzelf. Als ze haar eigen emoties niet meer begrijpt, dan wijst dat erop dat ze erg in de war is en dat ze de zaken niet meer helder ziet. Een pak op haar billen is dan een goede manier om haar weer tot zichzelf te brengen. Door het schokeffect en de pijn van een flink pak op haar bips, zal ze binnen de kortste keren weer met beide benen op de grond staan.


Nog een voordeel van huiselijke discipline is dat het een vrouw terugvoert naar de realiteit. Wanneer haar emoties op hol slaan, kan ze zich allerlei vreemde ideeën in het hoofd halen en zich bijvoorbeeld druk maken over dingen die nooit zullen gebeuren of zich dingen verbeelden die er niet zijn. Wanneer een vrouw een fiks pak op haar blote billen krijgt, wordt ze snel bij het hier en nu bepaald. Ze wordt gedwongen bij de les te blijven en heeft geen tijd meer om zich allerlei muizenissen in het hoofd te halen.


Door huiselijke discipline leert een vrouw zich gehoorzamer op te stellen naar haar partner. Waarom is dat zo goed? Het antwoord luidt, omdat dit deel uitmaakt van haar onderwerping. Een ongehoorzame echtgenote is een vrouw die haar eigen behoefte aan onderwerping nog niet erkend heeft. Door zich te verzetten tegen haar wil tot onderwerping, verzet ze zich tevens tegen haar vrouwelijkheid. Ze maakt iets wat bij haar persoonlijke en geestelijke ontwikkeling behoort, tot een politieke kwestie. Gehoorzaamheid is een integraal onderdeel van haar onderworpenheid. Door gehoorzaam te zijn aan de heer des huizes laat ze zien, dat ze van zichzelf accepteert dat ze onderdanig is en dat ze een vrouw is. Dat wil niet zeggen dat ze haar vrijheid en onafhankelijkheid heeft ingeleverd. Ze toont alleen haar onderworpenheid en vrouwelijkheid. Ze werkt eraan om de kwaliteit van haar leven te verhogen. Ook vergroot ze de liefde en harmonie in haar relatie met haar echtgenoot. Huiselijke discipline draagt aan de harmonie in een relatie bij, doordat deze een vrouw stimuleert aan haar man gehoorzaam te zijn.


Het belangrijkste voordeel van huiselijke discipline is liefde, want uiteindelijk draait het daarom, hoewel het oppervlakkig gezien om het toedienen van een pijnlijk en vernederend pak op de blote billen lijkt te gaan. Een vrouw zal soms barrières opwerpen die haar verhinderen liefde te ontvangen. Deze barrières kunnen verrassend snel door het disciplinaire proces worden geslecht. De man zal zijn mannelijke autoriteit en morele kracht inzetten om dat te doen: door haar een stevig pak op haar blote bips te geven, kan hij ervoor zorgen dat ze als een blad aan de boom omkeert.

Huiselijke discipline helpt een vrouw zich nederiger op te stellen. Dit houdt in dat ze leert haar arrogantie en mogelijk tot overmoed leidende, onredelijke trots te laten varen. Door een pak op haar billen zingt ze een toontje lager, zodat de zich in interacties met anderen minder uit de hoogte en reëel opstelt, in plaats van arrogant. De bedoeling van huiselijke discipline is nadrukkelijk niet om haar van haar natuurlijke en gerechtvaardigde trots te beroven. De bedoeling is wel om misplaatste arrogantie en overmoed weg te nemen.


Wanneer een vrouw huiselijke discipline aan den lijve ervaart, krijgt ze meestal op haar blote bips tot ze moet huilen, wat een indrukwekkende ervaring voor haar is. Maar na afloop zal ze een sterk gevoel van veiligheid voelen. Dit gevoel van veiligheid wordt bereikt, doordat haar man haar heeft gestraft. Dat effect lijkt niet erg voor de hand liggend. Je zou namelijk juist verwachten dat ze zich door dat pak slaag en de huilbui onveilig zou voelen. Ze zou het idee kunnen hebben, dat haar partner haar zomaar out of the blue een pak slaag geeft. En toch is het tegendeel waar.

Waarom veel vrouwen zich na een bestraffing erg veilig voelen, is omdat de heer des huizes hen tegen zichzelf in bescherming heeft genomen. Ondanks alle gevaren die in de buitenwereld op de loer liggen, vormt zij zelf de grootste bedreiging voor haar welzijn, geluk en veiligheid. Wanneer zij een negatieve houding heeft of zich negatief gedraagt, is dat een veel grotere bedreiging dan welke invloed van buitenaf dan ook. Wanneer haar heer des huizes haar straft, dan weet ze dat hij haar tegen haar grootste vijand beschermt, namelijk tegen dat deel van haar persoonlijkheid dat de duisterste en gevaarlijkste gedachten herbergt.


Een ander groot voordeel van huiselijke discipline is voor veel stellen dat het hun seksleven aanzienlijk verbetert. De passie die door de nieuwe relatievorm tussen man en vrouw kan opbloeien, is tamelijk indrukwekkend. Het artikel ‘seks’ behandelt de vele seksuele aspecten van huiselijke discipline.


Veel mensen vinden het disciplinaire proces op geen enkele manier erotisch. Wat is er immers erotisch aan het feit dat een vrouw straf krijgt voor haar misdragingen? Anderen vinden dat een pak billenkoek lichamelijke opwinding veroorzaakt, ondanks dat de focus op dat moment niet op seks staat. Maar ook stellen die niet seksueel gestimuleerd worden door billenkoek (en nooit een erotische spanking geven) vinden dat de passie voor elkaar is toegenomen sinds huiselijke discipline zijn intrede in hun leven heeft gedaan. Ze beamen dat hun seksleven ten minste even goed is, zo niet beter, dan toen ze elkaar net leerden kennen. Huiselijke discipline kan een stel terugvoeren naar de seksuele beginperiode van hun relatie, die vaak in de loop der tijd enigszins afgekoeld is. De meeste mensen denken dat dit erbij hoort. Bij huiselijke discipline hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Stellen die huiselijke discipline beoefenen hebben gemerkt, dat de passie voor elkaar op het niveau van vroeger terug is.


Voor veel stellen is één van de mooiste aspecten van huiselijke discipline, de verzoening die volgt als de straf erop zit. De huilende vrouw wordt vergeven en getroost door haar partner. Het lesje is geleerd. Haar gedrag wordt haar vergeven. Voor velen is deze verzoening het hoogtepunt van de huiselijke discipline, omdat het een grote intimiteit tussen man en vrouw creëert. Veel vrouwen geven aan dat dit deel van het strafproces de pijn van het pak op hun bips ruimschoots compenseert. En dat laat andere voordelen van huiselijke discipline voor de vrouw (en haar partner) nog buiten beschouwing. De verzoening met haar partner is een aangrijpend en teder moment, omdat de vrouw vergeven wordt en liefde van haar echtgenoot ontvangt. Zij is omgekeerd in de gelegenheid haar liefde en dankbaarheid aan haar man te betuigen, omdat hij haar het zo hoognodige lesje heeft bijgebracht door middel van liefdevol toegediende discipline.


Wat er volgt op een pak op de billen kan verschillende vormen hebben. Sommigen stellen gaan vrijen. Bij andere vrouwen is de straf nog niet afgelopen, omdat ze vroeg naar bed gestuurd worden of in de hoek moeten staan. Maar als alles gezegd en gedaan is, dan is één ding zeker: er zal een vredige sfeer in huis heersen. De spil van de huishouding, de vrouw, is liefdevol gecorrigeerd en heeft de straf gekregen die ze nodig had om weer met beide benen op de grond te staan. Haar negatieve houding en gedrag zijn verdwenen, en liefde en harmonie zijn weer terug. Geen eindeloos geruzie en gebekvecht meer. Geen emotionele chantage. Zij heeft de behandeling gekregen die ze nodig had om weer in een liefdevolle en rustige stemming te komen. Als haar angsten, arrogantie, oneerlijkheid, respectloosheid en ongehoorzaamheid eruit geslagen zijn, dan blijven nog slechts positieve zaken over. En er daalt een serene rust neer in huis.


Tot slot, leidt huiselijke discipline tot geluk en bevrediging. Als de vrouw met regelmaat op haar billen krijgt, dan zal haar liefde voor en haar onderwerping aan haar echtgenoot steeds sterker worden. Hij zal zijn natuurlijke rol van beschermheer, gids en leidsman in zijn relatie en gezin oppakken. Het intense vertrouwen, respect en intimiteit die deze levensstijl met zich meebrengt, zijn al even authentiek als alle andere voordelen. Het ultieme bewijs, dat huiselijke discipline enorm veel oplevert is wel de liefde die deze tussen man en vrouw bewerkstelligt en de liefde die deze bij de vrouw zelf bewerkstelligt. Deze laatste liefde leidt tot een groeiend zelfvertrouwen, dat is gebaseerd op het feit dat ze haar verantwoordelijkheden kent en een gezonde moraal heeft ontwikkeld.


Wanneer je wilt dat huiselijke discipline werkt, dan hoef je alleen maar te kijken naar de liefde die het oproept om te begrijpen waarom deze levensstijl steeds populairder wordt!