INTRODUCTIE

Andere straffen dan billenkoek zijn een belangrijk onderdeel van huiselijke discipline. Hoewel het pak op de blote bips het belangrijkste onderdeel blijft, kunnen ook alternatieve straffen erg nuttig zijn. Hoewel lijfstraf de enige en beste manier is om met slecht gedrag af te rekenen en een vrouw tot onderworpenheid te brengen, spelen ook alternatieve straffen een grote rol in een levensstijl met huiselijke discipline. Alternatieve straffen zijn geen slap substituut voor een ouderwets pak slaag op de blote billen, maar vormen een mooie aanvulling voor de gewetensvolle heer des huizes die er zeker van wil zijn, dat zijn vrouw zich zo liefdevol en harmonieus mogelijk gedraagt. Alternatieve straffen zouden deel moeten uitmaken van het arsenaal aan technieken dat elk huiselijke discipline behoevend stel gebruikt.


WAT ZIJN ALTERNATIEVE STRAFFEN?


Er zijn veel alternatieve straffen mogelijk bij huiselijke discipline. In dit artikel zullen we de meest gebruikte onder de loep nemen, maar het is goed zich te realiseren dat hier geen uitputtende lijst van alternatieve straffen wordt gegeven. Door diverse manieren te bespreken zal dit artikel echter wel de informatie geven die nodig is om te begrijpen hoe alternatieve straffen in hun algemeenheid werken en hoe je ze kunt gebruiken, zodat ook duidelijk wordt hoe niet besproken straffen werken. Bij elke straf staat veiligheid en eenvoud voorop.


IN DE HOEK STAAN


De meest bekende en gebruikte alternatieve straf is in de hoek staan. In de hoek moeten staan is een ouderwetse straf waarbij de ongehoorzame vrouw door haar partner naar de hoek van de kamer wordt gestuurd waar zij met haar gezicht naar de muur moet staan. Dit kan voor of na het pak op haar billen, en ook tussendoor. Aan deze straf is een heel artikel gewijd. Aangeraden wordt dit te lezen als dit al niet gebeurd is, want in de hoek staan is een erg nuttige en effectieve techniek, die veel gebruikt wordt door stellen die huiselijke discipline beoefenen.


Hoewel het mogelijk is een vrouw een pak op haar billen te geven terwijl ze in de hoek staat en veel mannen die gelegenheid ook daadwerkelijk benutten om een aantal kletsen op de bips van de vrouw te geven, is het in wezen een alternatieve straf die normaal gesproken geen billenkoek omvat. In plaats daarvan is het een vernederende straf die de vrouw de gelegenheid geeft haar zonden te overdenken en die haar ook helpt in een stemming te brengen waarin ze zich bij haar straf neerlegt en zich aan haar partner onderwerpt.


In de hoek staan wordt gewoonlijk met een ouderwets pak op de billen gecombineerd, maar er is geen enkele reden waarom een vrouw niet in de hoek zou kunnen staan zonder dat ze op haar billen gaat krijgen. Het kan dus op zichzelf als een geheel onafhankelijke straf, los van een pak slaag, worden gebruikt. Soms kan tien of vijftien minuten in de hoek staan genoeg zijn om een vrouw te overtuigen dat ze haar houding en gedrag moet bijstellen, zodat het niet nodig is haar met een pak op haar blote billen te straffen.


HUISARREST


Huisarrest is een andere traditionele en effectieve straf, die veel mensen als kind of als tiener ervaren hebben, wanneer zij voor straf op hun kamer of thuis moesten blijven. Het kind dat huisarrest heeft mag voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week of een maand, het huis niet verlaten om iets leuks te gaan doen. Als straf is huisarrest effectief omdat de gestrafte tijdelijk gedwongen bepaalde vrijheden en leuke dingen worden ontzegd, die deze anders wel heeft. Er komt geen lichamelijke pijn aan te pas, maar het effect ervan kan behoorlijk indruk maken. Huisarrest is niet alleen effectief bij kinderen en tieners, het werkt ook heel goed voor vrouwen. Huisarrest is een eenvoudige, effectieve en praktische vorm van alternatieve straffen die goed werkt als onderdeel van de huiselijke discipline.


Niet alle stellen die aan huiselijke discipline doen, gebruiken huisarrest als alternatieve straf. Sommige mannen vinden het te vernederend om voor een volwassen vrouw te gebruiken. Anderen die het wel gebruikt hebben, zijn enthousiast over hoe effectief je hiermee het gedrag van een vrouw kunt veranderen. Terwijl het belangrijkste werkzame bestanddeel van een flink pak slaag de pijn is, is huisarrest zo effectief, omdat het een vrouw tijdelijk het recht ontzegt op bepaalde plezierige bezigheden en vrijheden die ze anders heel vanzelfsprekend vindt, zoals winkelen, vriendinnen bezoeken, etc.


Een man kan zijn vrouw een aantal dagen of zelfs een aantal weken huisarrest geven indien er sprake is van zeer ernstige gehoorzaamheid of wangedrag. Het kan zijn dat ze in het geheel de deur niet uit mag of dat bepaalde leuke dingen haar ontzegd worden, zoals winkelen of uitgaan. Wanneer de vrouw vriendinnen heeft in wiens gezelschap ze steeds weer de fout ingaat, kan het haar tijdelijk ontzegd worden met hen om te gaan, totdat ze vanuit zichzelf sterk genoeg is om “nee” te zeggen tegen deze vriendinnen die haar in de verleiding brengen. Zoals je ziet is het niet een botte weigering om met dergelijke vriendinnen om te mogen gaan. In plaats daarvan is het een manier om haar te leren om vanuit zichzelf sterker en onafhankelijker te zijn, zodat ze niet meer door hen in de verleiding gebracht wordt.


STRAFREGELS


Het schrijven van strafregels is een andere nuttige en effectieve alternatieve straf. Veel mensen kennen het nog van school. Het is echter ook een erg effectieve straf voor volwassen vrouwen, omdat die zo gedwongen worden over hun gedrag na te denken. Strafregels geven houdt in, dat een vrouw opdracht krijgt een bepaalde zin een aantal keren, bijvoorbeeld 100 of 500 op te schrijven. Deze zin zal normaal gesproken refereren aan de overtreding waar ze voor gestraft wordt en kan zowel positief als negatief geformuleerd zijn. Enkele voorbeelden van positief geformuleerde strafregels zijn: “Ik zal altijd met liefde en respect tegen mijn man praten”, of “Ik zal altijd op een verantwoordelijke manier autorijden”. Voorbeelden van negatief geformuleerde strafregels zijn: “Ik zal nooit meer tegen mijn man schelden” of “Ik zal nooit dronken achter het stuur gaan zitten en het leven van anderen en mezelf in gevaar brengen”. Er is niets mis mee om een vrouw een negatief geformuleerde strafregel op te geven. Dat het negatief gesteld is, wil nog niet zeggen dat ze er niets over haar eigen gedrag van leert.


Hoewel strafregels schrijven een alternatieve straf is, kan het goed met een lijfstraf worden gecombineerd om zo een beter resultaat te bereiken dan met enkel billenkoek. Wanneer een vrouw straf verdient en eerst strafregels moeten schrijven in de trant van ‘ik zal nooit meer …’ voor ze een pak op haar blote billen krijgt, zal ze zich extra goed realiseren wat ze misdaan heeft. Wanneer ze uiteindelijk over de knie gelegd wordt en een ongenadig pak op haar blote billen krijgt, zal het haar helemaal duidelijk zijn waarom ze gestraft wordt. Na het pak slaag moet ze dan bijvoorbeeld nog meer strafregels schrijven, deze keer positief geformuleerd, die haar leren wat voor gedrag in de toekomst van haar verlangd wordt. Het basisprincipe is dus: negatief geformuleerde strafregels vóór het pak op de billen en positief geformuleerde strafregels ná het pak op de billen.


COMPUTERVERBOD


Een effectieve moderne alternatieve straf is om een vrouw een computerverbod te geven. Dit is een zeer passende maatregel als haar misdragingen een direct verband met de computer hebben (bijvoorbeeld als ze iemand nare en onvriendelijke mailtjes heeft gestuurd of als ze te veel geld op Marktplaats heeft uitgegeven), maar ook als de computer op een meer indirecte manier een rol bij de overtreding heeft gespeeld (bijvoorbeeld als ze te veel tijd achter de computer doorbrengt en daardoor de huishouding verwaarloost). Haar man kan dan een limiet stellen aan de tijd die ze achter de PC mag doorbrengen en dit is een straf voor haar omdat ze veel plezier beleefd aan computeren en dit plezier haar nu tijdelijk ontzegd wordt.


VROEG NAAR BED GESTUURD WORDEN


Vroeg naar bed gestuurd worden is een ouderwetse alternatieve straf die soms bij huiselijke discipline wordt toegepast. Het effect ervan lijkt op dat van in de hoek staan en huisarrest, omdat de vrouw die straf krijgt, naar een plek wordt gestuurd waar ze normaal gesproken liever niet zou willen zijn en omdat haar bezigheden worden ontzegd, waar ze zich anders mee zou vermaken. De meeste vrouwen vinden deze straf erg vernederend, wat deze straf heel effectief maakt voor vrouwen die het normaal gesproken moeilijk vinden op tijd naar bed te gaan. Een vrouw kan meestal duizend en één redenen bedenken, waarom ze niet eerder naar bed kan, maar als ze een vorm van huiselijke discipline ondergaat, dan ontdekt ze ineens dat dit wel heel goed mogelijk is. Een vrouw vroeg naar bed sturen is een heel geschikte straf voor te laat naar bed gaan. Te laat naar bed gaan is schadelijk voor haar gezondheid en geluk, maar heeft ook een verkeerde uitwerking op de liefde in de relatie met haar man, die als bijeffect waarschijnlijk ook te weinig slaap krijgt.


OPSTEL SCHRIJVEN


Sommige mannen zullen hun ongehoorzame vrouw voor straf een opstel laten schrijven. Een dergelijk opstel gaat gewoonlijk maar over een of twee dingen. Of het is een opstel over de overtreding die de vrouw in de problemen gebracht heeft of het is een opstel over de huiselijke discipline. Sommige vrouwen moeten een opstel schrijven waaruit blijkt dat ze weten wat huiselijke discipline inhoudt en waarom ze het verdienen gestraft te worden. Sommige mannen zullen hun vrouw opdragen een opstel te schrijven over eenvoudige maar belangrijke begrippen als respect, liefde of gehoorzaamheid. Een dergelijk opstel zal de vrouw dwingen serieus over het onderwerp na te denken en het zal haar helpen eens serieus na te denken over haar gedrag. Het uit dit proces voorkomende zelfbewustzijn is goed voor de vrouw en zal vaak haar misdragingen verminderen.


EXTRA HUISHOUDELIJKE KLUSSEN


Een vrouw extra huishoudelijke klussen opdragen is niet alleen een effectieve, maar ook nog eens een productieve alternatieve straf, want het straft haar niet alleen voor haar gedrag, maar het is ook bevorderlijk voor de reinheid en orde in huis, wat op zijn beurt weer de huiselijke harmonie ten goede komt. Het is namelijk moeilijk gelukkig en ontspannen te zijn als het thuis vies, vuil en rommelig is. Extra huishoudelijke klussen kunnen bijvoorbeeld zijn: stofzuigen, ramen lappen of gewoon de dagelijkse schoonmaakkarweitjes in de badkamer of de keuken. Soms zijn deze taken door de vrouw verwaarloosd en is haar straf dus gerelateerd aan het laten verslonzen van de huishouding. Maar dat hoeft niet per se.


NAAKT


Nog een andere, effectieve alternatieve straf is naaktheid. De vrouw moet dan voor straf een bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk naakt blijven. De privacy en warmte van kleding wordt haar dan tijdelijk ontzegd. Daarbij moet je wel je gezond verstand gebruiken: Verplicht naakt zijn is geen goede straf als het huis niet goed verwarmd is en de vrouw het risico loopt onderkoeld te raken. Toch kan het goed als straf dienst doen. Zie voor meer informatie het artikel ‘Naakt’. Dat een vrouw naakt rond moet lopen, kan veel schaamte bij haar oproepen, wat haar helpt zich aan haar straf en haar partner over te geven.


GOEDMAKEN


Een van de beste alternatieve straffen is, dat een vrouw opdracht krijgt haar fout te herstellen of het weer goed te maken. Als een vrouw bijvoorbeeld ongevraagd iets geleend heeft, dan wordt haar opgedragen het ‘geleende’ terug te brengen en daarbij eerlijk aan de eigenaar te vertellen dat ze het zonder toestemming heeft meegenomen. Wanneer een vrouw iemand die ze kent een grote mond heeft gegeven, dan kan haar man haar opdragen die persoon op te zoeken en toe te geven dat ze erg onvriendelijk geweest is en haar verontschuldigingen aan te bieden.


Soms kan een vrouw het vertikken om iets goed te gaan maken of excuses aan te gaan bieden of iets terug te gaan brengen, omdat dit haar veel erger lijkt dan een flink pak op haar blote billen. Een verstandige man zorgt er dan voor dat de consequenties in een dergelijk geval navenant verzwaard worden.


WAAROM ZIJN ALTERNATIEVE STRAFFEN NUTTIG?


Alternatieve straffen zijn om diverse redenen nuttig. Om te beginnen zijn het minder strenge straffen dan een pak op de blote billen. Soms kan de man als alternatief voor een kort of licht pak slaag de voorkeur aangeven aan het opleggen van een alternatieve straf, omdat dit dezelfde uitwerking heeft. Dat is geen erg gebruikelijke reden, maar het is wel waar. Over het algemeen zal de voorkeur uitgaan naar billenkoek, omdat het een eenvoudige, snelle en effectieve manier is om het gedrag en de houding van een vrouw positief te beïnvloeden.


Een tweede reden om een alternatieve straf te gebruiken is, wanneer een lijfstraf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij zwangerschap, ziekte of ongesteldheid (hoewel de meeste mannen hun vrouw gewoon een pak op haar blote billen geven als ze ongesteld is). Zwangerschap en ziekte zijn de twee belangrijkste redenen voor het gebruik van een alternatieve straf, omdat er nagenoeg geen risico mee gemoeid is. Een lijfstraf kan ook onmogelijk zijn, doordat de man zelf ziek of geblesseerd is, waardoor hij tijdelijk niet in staat is zijn vrouw met het gebruikelijke pak op haar bips te straffen. Veel mannen negeren echter hun eigen pijn en geven hun vrouw gewoon een pak slaag, als ze daar nog maar enigszins toe in staat zijn.


Een derde reden waarom alternatieve straffen erg bruikbaar kunnen zijn, is omdat een vrouw soms extra straf nodig kan hebben. Haar man heeft haar bijvoorbeeld een zodanig pak slaag gegeven dat hij al over de grenzen van haar incasseringsvermogen is gegaan en vindt dan dat haar billen geen slaag meer kunnen verdragen, terwijl hij wel vindt dat ze nog steeds haar lesje niet heeft geleerd. Dan kan hij haar nog een alternatieve straf opleggen, zodat ze toch nog haar lesje leert.


Een vierde reden om een alternatieve straf te gebruiken is vanwege gebrek aan privacy of tijdgebrek. Soms kan het lawaai van een pak op de billen, zelfs als een relatief stil instrument als bijvoorbeeld het rietje wordt gebruikt , toch nog te veel zijn. Vaak is het probleem niet eens zo zeer het instrument dat met haar billen contact maakt, maar haar luide schreeuwen en gillen als ze gestraft wordt. Met het opleggen van een alternatieve straf kunnen privacy- en geluidsproblemen worden opgelost.

Een vijfde reden om een alternatieve straf te gebruiken is om een straf te geven die een langere tijd bestrijkt. Een pak op de billen vinden sommige stellen relatief kort duren en de vrouw kan de effecten ervan relatief snel vergeten zijn. Een alternatieve straf kan de duur van het strafproces aanzienlijk verlengen, wanneer het pak slaag zelf voorbij is. Aan de andere kant zal een goed gegeven pak slaag een tijd lang in de herinnering blijven, omdat de bips van de vrouw gedurende een aantal uren of zelfs dagen nog behoorlijk zeer kan doen. Wanneer het pak slaag voorzichtig begint en lange tijd aanhoudt, dan zal zij de dag daarop waarschijnlijk haar billen nog wel voelen. De meeste vrouwen met een relatie met huiselijke discipline zullen het niet erg vinden door een pijnlijke bips aan een pak slaag te worden herinnerd, omdat dit hen er ook aan herinnert dat hun partner van hen houdt en hen voor hun gedrag verantwoordelijk houdt. Zere billen zorgen ervoor dat een vrouw zich geliefd en veilig voelt, dus moet een man ervoor zorgen dat hij haar flink straft als hij haar over de knie legt.


HOE WERKEN ALTERNATIEVE STRAFFEN?


Alternatieve straffen hebben verschillende effecten. In de eerste plaats zorgen zij ervoor dat een vrouw zich erg gaat schamen. Ze dwingen haar om haar man te gehoorzamen, zodat ze leert zich aan hem te onderwerpen. Een alternatieve straf leert een vrouw haar straf te accepteren en zich aan haar partner te onderwerpen. Doordat de straf zoveel schaamte opwekt leert het een vrouw gehoorzaamheid en onderdanigheid, net als een pak op haar blote billen doet.


Naast de algemene, gehoorzaamheid en onderwerping bevorderende effecten van alternatieve straffen, heeft iedere alternatieve straf zo zijn eigen specifieke voordelen. Zo wordt een vrouw wanneer ze in de hoek moet staan gedwongen over de reden van haar straf na te denken. Wanneer een vrouw naakt rond moet lopen, zal zij zich erg beschaamd voelen, maar ook leren haar eigen lichaam te accepteren.

Wanneer een vrouw een alternatieve straf krijgt zoals het schrijven van strafregels of een essay, moet haar man erom denken dat hij het niet overdrijft en haar niet meer laat schrijven dan haar pols kan hebben. Hij zal immers niet willen dat ze blijvende schade aan haar pols oploopt door het vele schrijfwerk. De pols van een vrouw is veel fragieler dan haar billen. Dit is ook de reden waarom een ouderwets pak op de billen zo’n veilige manier is om een vrouw te straffen.


Bij elke alternatieve straf dient de man te controleren of zijn vrouw wel doet wat haar is opgedragen. Of ze wel 100 regels geschreven heeft of haar opstel wel 2000 worden telt, is natuurlijk gemakkelijk te controleren. Maar ook als ze huisarrest heeft, niet achter de computer mag of vroeg naar bed moet, dan moet de man erop toezien dat ze zich ook aan de opgelegde straf houdt. Wanneer ze stiekem het huis verlaat als ze huisarrest heeft, stiekem achter de computer plaatsneemt als niemand het ziet of het licht aandoet en gaat liggen lezen als ze vroeg naar bed is gestuurd, dan is ze ongehoorzaam en zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk. Lees meer informatie over dit onderwerp in het artikel over “ontoereikende straf”.


CONCLUSIE


Alternatieve straffen zijn een uitstekende aanvulling op het standaard bij huiselijke discipline gebruikte pak op de billen. Alternatieve straffen kunnen los of in combinatie met het conventionele pak slaag worden gebruikt, waarbij ze in het laatste geval dienen om het strafeffect te vergroten. Een stevig pak op de blote billen is en blijft echter de meest aangewezen en effectiefste straf in een levensstijl met huiselijke discipline. Een flink pak op de billen is immers de eenvoudigste, snelste en veiligste manier om het gedrag en de houding van de vrouw te verbeteren. Als een pak slaag echter niet passend of mogelijk is, kan een alternatieve straf echter het juiste antwoord zijn op onacceptabel gedrag.