Vrouw zijn en bewuste overgave

Om iets te zeggen over deze titel in de context van huiselijke discipline, zullen we ons in de vraag verdiepen waarom mensen zich verontwaardigd tonen over de stelling dat huiselijke discipline de kern van het vrouwzijn raakt. Feministische issues zullen aan de orde komen in termen van mannelijke en vrouwelijke energie en waarom pseudo-feministes schade toebrengen aan de verschillen en de interacties tussen deze energieën. Er zal gekeken worden naar het verschijnsel feminisme zelf, dat vooral duidelijk wordt als het vergeleken wordt met de energie van de tegenpool. Tenslotte zal gekeken worden naar feminisme en onderwerping in relaties waarin discipline geen rol speelt en ook naar hun nut na verstandige toepassing in de huiselijke discipline.

NATUURLIJK VERSUS NORMAAL

Huiselijke discipline is een natuurlijk verschijnsel maar het is niet normaal. Wanneer we het vergelijken met activiteiten als mannen die mannen op hun billen geven of vrouwen die dit bij mannen doen of sommige activiteiten binnen de BDSM, dan zullen we zien dat het tegendeel waar is – dergelijke zaken worden gezien als normaal maar als tegennatuurlijk. Als billenkoek wordt gezien in relatie tot seksualiteit, dan wordt het als vrij normaal bekeken. Maar als er zaken als gehoorzaamheid en respect bij komen kijken, wordt er een stuk vreemder tegen aangekeken. En ondanks dat het instinct van een vrouw die haar man wil respecteren en gehoorzamen als uiting van haar vrouwelijkheid, onderwerping en liefde, dan wordt het plotseling als abnormaal beschouwd.

Huiselijke discipline is normaal omdat het aangeboren is. Ontelbare stellen hebben de huiselijke discipline beoefend sinds het begin van onze beschaving. Huiselijke discipline is echter niet normaal (in de westerse wereld) omdat alleen dat wat maatschappelijk geaccepteerd is, normaal is. Homoseksualiteit bijvoorbeeld, is normaal – het is tegenwoordig maatschappelijk geaccepteerd, maar het zal nooit een natuurlijk verschijnsel zijn. Het druist in tegen de natuur en de natuurwetten – het druist in tegen de evolutietheorie van Darwin. Twee mannen of twee vrouwen zullen zich nooit voort kunnen planten, de mens is geen hermafrodiet zoals bijvoorbeeld de slang dat wel is.

Wat als normaal gezien wordt, is aan verandering onderhevig. Wat tegenwoordig als normaal gezien wordt, was vijftig jaar geleden nog abnormaal. Een natuurlijk karakter daarentegen verandert niet. De natuurlijke aspecten van de huiselijke discipline zijn consistent, tijdloos en veranderen niet.

Het aantrekkelijke van de levensstijl van de huiselijke discipline is de veelzijdigheid ervan. Het leent zich voor toepassing in heel veel verschillende levensstijlen. Ironisch genoeg is het tegelijkertijd een manier van leven die in de westerse maatschappij met een scheef oog bekeken wordt. De maatschappij verlangt dat de natuurlijke en aangeboren mannelijke en vrouwelijke instincten onderdrukt worden. Een natuurlijk verlangen om je instinctief aan een dergelijke levensstijl over te geven, wordt – vaak van kinds af aan – onderdrukt.

Eén van de fundamentele redenen waarom huiselijke discipline in een verdomhoekje zit, is gelegen in haar geschiedenis. In het verleden werd huiselijke discipline gezien als iets dat zowel normaal als natuurlijk was, maar er waren in de uiting ervan nogal wat problemen. Omdat ‘overeenstemming’ geen item was in die tijd, hadden vrouwen hier vaak geen stem in. Dit gebrek aan keuzevrijheid resulteerde in veel gevallen in machtsmisbruik aan de kant de man, met als gevolg dat veel vrouwen zich niet wensten te onderwerpen. Daar onderwerping en autoriteit synergetische processen zijn die eendrachtig samenwerken, is het tegengestelde ook waar. Niet onderworpen, afwijkend wangedrag leidde tot het verdwijnen van leiderschapscapaciteiten en het verlies van mannelijkheid bij de man. Bij een man die minder sterk in zijn schoenen stond en niet op de juiste manier wist om te gaan met het gevoel gecastreerd te worden, zagen de wraakgevoelens van hun vrouw als een aanval op hun mannelijkheid. In sommige gevallen leidde dit tot mishandeling. De wet beschermde vrouwen hier niet tegen omdat de scheidslijn tussen mishandeling en huiselijke discipline niet was omschreven. Zolang de vrouw geen gebroken ledematen opliep, was er niets aan de hand. Niemand die zich druk maakte over bijvoorbeeld een blauw oog. Alles onder de noemer van ‘huiselijke beslommeringen’.

Door de vage grens die bestond tussen huiselijke discipline en huiselijk geweld, zal het niet verbazen waarom zoveel mensen nu sceptisch staan tegenover huiselijke discipline. Het is tegenwoordig zelfs politiek geweldig incorrect – mannen worden bekeken als mishandelaars en vrouwen als sloven. Het argument dat het beschouwd zou moeten worden als iets wat in onze constitutie zit, is meestal tegen dovemansoren gezegd. Velen hebben de misvatting dat vrouwen op de één of andere manier onder druk gezet worden om zich aan deze levensstijl te onderwerpen – door angst voor verder geweld van hun echtgenoot!

Het tot normale proporties terugbrengen van de opvattingen over huiselijke discipline zal niet gemakkelijk blijken te zijn. Veel mensen zullen zich blijven verzetten tegen de gedachte dat deze levensstijl natuurlijke en doorgaans vredelievende elementen bevat. Veel mensen staren zich blind op het ene kleine facet van een pak op de billen voor straf. Ze weigeren de positieve effecten ervan op verschillende niveaus te zien en zullen de billenkoek zien als machtsmisbruik, geweld en mishandeling. Misschien hebben ze het idee dat als ze huiselijke discipline zouden accepteren, ze dan de klok jaren terug zouden zetten?

Ik ben er echter van overtuigd dat de natuur altijd zijn gang zal gaan. Of iets als normaal bekeken zal worden, hangt af van de modegrillen van het moment en is aan verandering onderhevig. De gezonde, natuurlijke en gevoelsmatige uitingen van huiselijke discipline verkondigen zich als een uiting van mannelijkheid en vrouwelijkheid, als een uiting van hun gevoelens. De manifestatie van deze gevoelens zal zich misschien in het verborgene moeten afspelen. Maar ze zullen er niettemin zijn en de huiselijke discipline zal beoefend worden ongeacht hoe deze bekeken wordt.

VROUWELIJKHEID VERSUS FEMINISME

In veel opzichten heeft feminisme in de ware zin van haar betekenis niets te maken met vrouwelijkheid. Het één heeft niets met het ander te maken. Feminisme in haar ware betekenis kwam op voor de gelijkwaardigheid van vrouwen. Niemand zal beweren dat dat iets is wat niet deugt. Sinds de invloed van het feminisme is de positie van de vrouw sterk verbeterd, thuis, op het werk en in de maatschappij. Het zou me erg verbazen wanneer mensen zich tegen het feminisme uitspreken als je diens ware betekenis in ogenschouw neemt. Aan de andere kant hebben vrouwelijke rebellie en misdragingen al snel getornd aan het goede werk van de vroege pioniers zoals Emily Pankhurst en anderen. Veel feministen kozen voor de radicale antimannen aanpak. Mannen die zich bewust waren van hun mannelijke gevoelens als beschermers werden in de ban gedaan door deze beschadigende groep vrouwen, die luidkeels beweerden feministes te zijn. Mannen die er waarde aan hechtten hoffelijke rituelen als het ophouden van de deur, het afstaan van een zitplaats, laten dat tegenwoordig uit hun hoofd uit angst ervan langs te krijgen.

Hoewel er geen verband is tussen het feminisme en vrouwelijkheid, is het tegendeel waar wanneer het aankomt op pseudo-feminisme.

De Nederlandse maatschappij heeft op het pseudo-feminisme geantwoord door een geslachtsloze maatschappij te creëren. Om een voorbeeld te noemen, Nederland moedigt moderne ouders niet aan om verschillen te benadrukken tussen de verschillende geslachten. Het wordt momenteel als verantwoord ouderschap gezien als jongetjes en meisjes met speelgoed spelen die geassocieerd worden met het andere geslacht. De achterliggende gedachte om jongens met poppen te laten spelen is om meer verzorgende kwaliteiten bij de man tot stand te brengen (een karaktereigenschap die doorgaans meer bij vrouwen aangetroffen wordt). Omgekeerd krijgen meisjes mecano dozen om logica te bevorderen (een karaktereigenschap die meer bij jongens aanwezig is).

Een dergelijke handelswijze is vragen om problemen. Het is bewezen dat jongens en meisjes over verschillen hersenstructuren beschikken. Meisjes kunnen verschillende dingen tegelijk doen en zullen veel heen en weer switchen tussen verschillende speelgoedjes, terwijl jongens uren lang echtereen in de weer kunnen zijn met hetzelfde speelgoedje. Hen tot ander gedrag te dwingen is niet bevorderlijk. Wat de maatschappij in feite doet, is een geslachtsloze maatschappij creëren. Zonder dat ze de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen afgestemd op hun rol en geslacht, zullen kinderen later nooit de verschillen noch de complexiteit van de mannelijke en vrouwelijke energieën begrijpen. Meisjes zullen opgroeien als volwassenen zonder wortels die vaak de machtstrijd aangaan met hun partner en andere mannen.

Terwijl de ware geest van het feminisme de blik naar buiten richt, zich bezig houdt met de ongelijkwaardigheid in onze maatschappij, is vrouwelijkheid iets heel anders. Vrouwelijkheid komt van binnenuit. Het is niet iets wat aangeleerd is, eerder iets wat gevoeld wordt. Het kent een fijne afstemming met de energie van de mannelijk tegenpool. Het is een antwoord op de mannelijke roep. De mannelijke roep en het vrouwelijke antwoord kunnen worden teruggevonden is de subtiele lichaamstaal van beide geslachten. Je hoeft alleen maar te kijken naar het flirtgedrag van een man en een vrouw die elkaar op een feestje voor het eerst ontmoeten. Haar oogcontact en handbewegingen zullen een man op een verleidelijke manier aantrekken om hem vervolgens plagend en verlegen weer op afstand te zetten. Dit is een aangeboren reactie van vrouwen wanneer een man zijn interesse toont. Aan de andere kant zal de man recht voor haar gaan staan en zal proberen te voorkomen dat haar blik naar andere mannen zal gaan. Hij zal zich naar haar toe buigen en steeds dichterbij komen. De stem van de vrouw zal lager en heser worden, haar ademhaling zal versnellen als gevolg van haar snellere hartslag. De vrouw heeft deze reacties niet aangeleerd gekregen, het zijn natuurlijke en aangeboren reacties vanuit haar vrouwelijkheid.

MANNELIJKHEID VERSUS VROUWELIJKHEID

Vrouwelijkheid is een uiting van het vrouwzijn. Het is niet de uiting van wat de maatschappij vindt hoe een vrouw zou moeten zijn, en het is ook geen antwoord op politieke druk. Het is een acuut bewustzijn van de aangeboren vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen. Deze eigenschappen openbaren zich in de vrouw en zullen pas echt tot bloei komen als de vrouw geconfronteerd worden met haar tegenovergestelde – de man. Haar zachte huid tegen zijn ruwe lichaam, haar rondingen, borsten en heupen, tegen zijn sterkere, gespierder lichaam. Zijn mannelijke geur die haar gek maakt van verlangen als hij haar kleine en zachte gestalte tegen zijn grotere en hardere drukt. Ze zal zich beschermd voelen als ze haar vrouwelijkheid overgeeft aan haar man. Het is het samengaan van man en vrouw, de uitwisseling van energie en liefde.

Veel mannen zullen merken dat hun aandacht vooral getrokken wordt door vrouwen die hun vrouwelijkheid etaleren. Ze zullen zo’n vouw aantrekkelijk vinden. Vrouwen die zich agressief, bazig en lawaaierig presenteren zullen niet aantrekkelijk blijken voor de meeste mannen. Een man heeft het nodig zijn eigen mannelijke kracht als beschermer te voelen. Hij moet zijn kracht voelen tegen de achtergrond van haar kwetsbaarheid. Als zij hem overvleugeld zal hij zich bedreigd voelen. Hij heeft het gevoel dat hij de strijd met haar aan moet gaan over het thema macht.

Mannen worden aangetrokken tot kinderlijke (niet kinderachtige!) vrouwen. Vrouwen die over innerlijke kinderlijke eigenschappen beschikken, stralen een zekere onschuldigheid en onbevangenheid uit naar de buitenwereld. Ze blikken met een zekere verbazing de wereld in en hebben vaak een uitstraling die mannen erg aantrekkelijk vinden. Kinderlijke vrouwen staan in contact met het kleine meisje in hen; ze hebben deze gevoelens niet onderdrukt maar geaccepteerd. Het is dit kleine meisje in hen dat behoefte heeft aan leiderschap en correctie. Het kleine meisje wat onbevangen huilt als haar man haar straft. Het kleine meisje dat zich pas lekker voelt als haar man haar vergeven heeft en haar troost biedt in zijn sterke armen.

Door toe te staan dat het innerlijke meisje er is en zich openbaart in de vrouw geeft haar evenwicht en brengt balans in haar geest en emoties. In plaats van het kleine meisje te negeren, is ze er ontvankelijk voor en maakt de weg vrij voor innerlijke rust. Zo komt ze beter in contact met haar innerlijk en haar vrouwelijkheid.

STERK VERSUS ZWAK

Zonder dat ik mijn eigen onderworpenheid ervaren heb, zou ik gezegd hebben dat het een ongelofelijk krachtige vrouw vergt om onderdanig te zijn, omdat het veel emotionele en psychologische kracht kost om te allen tijde gehoorzaamheid te tonen. Aan de andere kant is het hele thema van onderdanigheid een stuk complexer dan ik in eerste instantie veronderstelde. Aan de ene kant, is onderwerping een behoorlijk actieve bezigheid, niet een passieve zoals ik aanvankelijk aannam. Leven in een maatschappij die wars is van vrouwelijke onderwerping, maakt het moeilijk voor vrouwen om zich over te geven aan hun natuurlijke behoeften. In deze zin is onderwerping heel actief – de vrouw moet ingaan tegen de eisen die de maatschappij, vrienden en familie aan haar stellen. Vaak zal ze zich afkeren en geïsoleerd voelen, omdat ze zich afkeert van mensen die haar weg willen houden van haar eigen natuurlijke wil tot onderwerping. In een dergelijk geval kan betoogd worden dat het een vrouw erg veel kracht kost zich af te zetten tegen wat van haar verlangd wordt en toe te geven aan haar natuurlijke instinct. Aan de andere kant, is onderwerping een heel natuurlijke uiting van haar vrouwelijkheid; het is een natuurlijk verschijnsel om zich aan haar man te onderwerpen, het is waar haar vrouwzijn om draait. Het gaat verder dan de discussie of vrouwen emotioneel sterk of zwak zijn. Het gaat verder dan de grenzen van cultuur, ras en afkomst – onderdanigheid vindt naar mijn opvatting zijn oorsprong in de vrouwelijke natuur.

Het hebben van een sterk of een zwak karakter zou een kenmerk van onderdanigheid kunnen zijn. Maar het is zeker een kenmerk dat een verschil maakt bij ‘dominante’ en ‘dominerende’ mannen. Een vrouw die zowel emotioneel sterk is als over veel zelfvertrouwen beschikt, zal zich niet onderwerpen aan de overheersende natuur van een dominerende man, die (dankzij zijn zwakke natuur) zijn vrouw tot onderwerping dwingt uit egoïstische overwegingen. Waarschijnlijk tracht hij zich op dergelijke wijze macht te verwerven en zijn eigen onzekerheden en onvermogen te compenseren.

Wanneer je begrippen als vrouwelijkheid en onderdanigheid in ogenschouw neemt, schijnen die twee onlosmakelijk van elkaar te zijn. Je zou kunnen stellen dat vrouwelijkheid en onderdanigheid synoniemen zijn. Je kunt je niet vrouwelijk voelen zonder je te onderwerpen en je kunt je niet onderwerpen zonder vrouwelijkheid.

Wanneer we de begrippen als onderdanigheid en gehoorzaamheid als synoniemen zouden beschouwen, dan is dat een vraagstuk wat veel lastiger te beantwoorden is…..natuurlijk is gehoorzaamheid het natuurlijke gevolg van onderwerping. Hoe meer je je bewust bent van je onderdanigheid en hoe minder energie je hoeft te steken in gehoorzaamheid, hoe natuurlijker deze gehoorzaamheid zal zijn. Oftewel, toename van gehoorzaamheid is een direct gevolg van toename van onderdanigheid (in dit geval werkt de vergelijking maar één kant op). Is het omgekeerde ook het geval? Kan een toegenomen gehoorzaamheid leiden tot een toename van onderdanigheid? Deze vraag is lastig te beantwoorden. Aan de ene kant zou je kunnen stellen dat een ‘fysieke’ daad van gehoorzaamheid overkomt als een daad van onderwerping. Maar vaak zal dit bedrieglijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat wanneer gehoorzaamheid ‘onvrijwillig’ is en afgedwongen wordt (denk bijvoorbeeld aan slavernij) dan zal een fysieke daad van gehoorzaamheid vaak geen mentale gehoorzaamheid blijken te zijn, en daardoor verre van onderdanig. Hetzelfde kan voorkomen bij vrouwen die met dominerende mannen samenleven. Het kan zijn dat ze bang zijn om uit de relatie te stappen. In sommige gevallen mogen ze niet uit een dergelijke relatie stappen, zoals het geval in sommige conservatieve culturen. Deze vrouwen zullen zich niet vrijwillig aan hun partner geven. Mentaal zullen ze zich nooit onderwerpen, zodat er misschien sprake is van een soort pseudo-onderdanigheid?

ONDERWORPEN VERSUS NIET ONDERWORPEN

Er zullen momenten zijn dat vrouwen het niet gemakkelijk zullen vinden zich aan hun partner te onderwerpen. Hoe graag ze dit ook zouden willen, het blijkt soms erg moeilijk te zijn. Het leven valt soms niet mee en mensen zijn verre van perfect. Er komen situaties voor dat vrouwen last hebben van oud zeer, vaak veroorzaakt door de heer des huizes. Soms liggen er gevaren op de loer die een wig kunnen drijven in hun relatie en die er voor zorgen dat de vrouw haar onderdanigheid laat varen en een meer mannelijke rol gaat aannemen.

In iedere vrouw zijn altijd tegengestelde krachten aan het werk. Deze krachten zijn verwant aan middelpuntzoekende en middelpuntvliedende krachten. De middelpuntzoekende is een positieve kracht die verwant is aan haar vrouwelijkheid, het natuurlijke en de basale uiting van haar vrouwzijn. Het is haar onderwerping en haar gehoorzaamheid die haar vrouwelijkheid drijft. Deze kracht huist diep in het wezen van een vrouw en reageert op heimelijke en openlijke seksuele gevoelens. Het is een bewustzijn van zichzelf, haar vrouwelijkheid en onderdanigheid. Op een heel subtiel niveau zal een blik of een waarschuwend woord van haar partner een gevoel van heimelijke seksuele overgave triggeren. Het is een diepgeworteld verlangen dit mannelijke appèl te beantwoorden overeenkomstig haar eigen vrouwelijke natuur en als tegenhanger van de mannelijke natuur.

Hoe sterk deze natuurlijke vrouwelijke neiging ook zal zijn, er bestaat een even sterke kracht die wordt veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht. Deze middelpuntvliedende kracht is een negatieve kracht omdat het een vrouw wegtrekt van haar natuurlijke neigingen. Het trekt een vrouw bij haar eigen instinctieve positie en rol als vrouw vandaan. Waar de middelpuntzoekende kracht er één is van cohesie en uiting geeft aan de natuurlijke orde, is de middelpuntvliedende kracht één van verwoesting en chaos en zal haar verwijderen van het natuurlijke en instinctieve. De middelpuntvliedende kracht geeft uiting aan verzet, verdediging tegen en ernstig disrespect aan haar partner. Het druist in tegen alle natuurlijke reacties op haar vrouwelijkheid. Het is een uiting van verzet ten opzichte van de bescherming, leiding en discipline van de heer des huizes.

Vrouwen dienen zich bewust te zijn van deze tegengestelde krachten. Ze moet er naar streven om zich te bewegen in gebied van haar natuurlijke neigingen. Zich verzetten tegen de neiging zich te onderwerpen, is het drijven van een wig in het samenspel tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Het is een ernstige verstoring van de natuurlijke orde en de verbondenheid van deze twee energieën. Een dergelijke frictie zal beschadigend werken op wat eens vrede en harmonie was. Mannelijke en vrouwelijke energieën kunnen vergeleken worden met ying en yang, door hier tegen in te gaan krijgen negatieve energieën een kans – het is als verzet tegen chi.

Een heer des huizes met verantwoordelijkheidsgevoel zal er op toe zien dat een vrouw omringd wordt met haar eigen natuurlijke energie. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het zijn plicht er voor te zorgen dat ze naar een dergelijke toestand terugkeert door haar een flink pak op haar blote bips te geven. Een dergelijk pak slaag zal de mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans en proportie brengen. Een dergelijk pak slaag zal een vrouw aanmoedigen haar eigen vrouwelijkheid en onderdanigheid onder ogen te zien.

DOMINANTIE VERSUS ONDERWORPENHEID

Wanneer een man zijn vrouw onder handen neemt, zal hij haar onderdanigheid en vrouwelijkheid teruggeven. De uitwisseling van de energie tussen de dominante man en de onderdanige vrouw zal verzacht worden wanneer de man de diepe gevoelens van autoriteit zal loslaten.

Binnenin de autoritaire man bevinden zich een pallet aan verschillende reacties, passend bij de strengheid die bij haar gedrag passen. Deze reacties bevinden zich op een spectrum en lopen uiteen van een waarschuwende blik aan de ene kant tot een langdurig en ongenadig pak op haar blote bips voor straf aan de andere kant. Een samenwerkend spel van masculiene autoriteit en feminiene onderdanigheid bepalen op welke plek op dit spectrum de acties zullen liggen. Een waarschuwende blik zal onvermijdelijke een kriebelend gevoel bij de vrouw teweegbrengen. Het zal een soort angst oproepen en een gevoel van onderdanig zelfbewustzijn. De aanzegging van een echt ongenadig pak op haar blote billen (de andere kant van het spectrum), zullen diepe gevoelens van onderdanigheid bij haar losmaken. Het zal haar dwingen het diepste wezen van haar eigen vrouwelijkheid onder ogen te zien.

Veel vrouwen nemen abusievelijk aan dat het de taak van de man is om er constant op toe ze zien of ze zich wel goed gedragen. Dat het aan de man is om iedere misstap goed te onthouden. Nog erger is het als ze er van uit gaat dat hij in staat is haar gedachten te lezen en in staat is waar te nemen wanneer ze weer een pak op haar billen ‘nodig heeft’. Een vrouw zei eens tegen mij, ‘tja….als ik hem om een pak op mijn bips moet VRAGEN, waar zijn we dan mee bezig?’. Ik zal die woorden niet snel vergeten, omdat het niet lang geleden is dat ik dezelfde mening was toegedaan! Het is nog niet zolang geleden dat ik me opzettelijk misdroeg en me niet aan de afspraken hield om mijn partner te dwingen op te treden. Ik was van mening dat mijn uitdagende gedrag zijn dominantie zou moeten triggeren en dat als gevolg hiervan mijn onderdanigheid getriggerd zou worden. Wat een vergissing! Mijn partner werd eerder boos dan dat zijn dominantie ontwaakte en het niveau van mijn onderwerping werd helemaal niet zo diep. Mijn uitdagen had alleen maar geleid tot disharmonie in onze relatie en tot verbijstering bij mijn in verwarring gebrachte partner.

Ik heb van het artikel ‘erom vragen’ geleerd dat het vragen om een pak slaag een diepere laag van onderwerping aanboort. Het is erg beschamend en vernederend om te moeten vragen om een pak op je billen, zeker als het voor straf is. Vragen stimuleert de synergetische processen van autoriteit en onderwerping. Het actief moeten vragen maakt mezelf tot onderdeel van mijn eigen straf, wat er voor zorgt dat ik ontvankelijker wordt. Als ik erom vraag wordt ook de rol van mijn partner als leider, beschermer en bestraffer bekrachtigd. Door erom te vragen zeg ik op een indirecte manier tegen mijn partner dat ik zijn hulp nodig heb. Dat ik me overgeef in liefde, respect en gehoorzaamheid en dat ik zijn positie als beschermheer en leider in onze relatie accepteer. Dat ik mijn straf zonder terughoudendheid zal accepteren. Omdat ik weet dat ik het nodig heb. Dat het me goed zal doen.

Zelf om mijn straf te vragen zorgt ervoor dat ik in een meer onderdanige stemming kom. Het geeft me de mogelijkheid de autoriteit van mijn partner te ervaren en om de schaamte te voelen vanwege mijn gedrag. Als ik, na een standje met mijn broek naar beneden in de hoek op mijn straf sta te moet staan wachten, dan stelt me dit in de gelegenheid introspectief naar mijn eigen gedrag te kijken en me mentaal voor te bereiden op wat komen gaat. Door er om te vragen voel ik oprechte schaamte. Dit maakt me tegelijkertijd rustig. Het geeft me de mogelijkheid om mijn straf onder ogen te zien en te accepteren. Het stelt me staat de heilzame werking ervan te ervaren.

Samenvattend: het hele concept van bewustzijn van je vrouwelijkheid, is primair het gevolg van het in contact staan met je eigen natuurlijke vrouwelijke energie, als tegenpool van de mannelijke. Wanneer een vrouw zich niet bewust is van haar eigen energie, dan zal ze nooit in staat zijn het mannelijke appèl te beantwoorden. Ze zal altijd de strijd met mannen blijven zoeken omdat ze zich niet bewust is van haar eigen rol. Wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun eigen geslachtsrol, zelfs niet op een basaal niveau, dan zullen ze nooit in staat zijn een gezonde seksuele relatie aan te gaan. Pseudo-feministen, feministische separatisten en andere groeperingen die zich verzetten tegen door mannen geleide relaties brengen veel schade toe. De Nederlandse maatschappij heeft dit gedrag echter als normaal en gezond betiteld. Dit heeft serieuze schade toegebracht aan de natuurlijke neiging van vrouwen om hun aangeboren vrouwelijke en onderdanige gevoelens te volgen.

Er zijn verschillende niveaus van bewustzijn van vrouwelijkheid en onderdanigheid. Dit bewustzijn is een direct gevolg van het in contact staan met aangeboren vrouwelijke instincten. Dit bewustzijn wordt verhoogd door de interacties tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Een vrouw geeft zich op een diep niveau over aan haar partner wanneer ze de liefde bedrijven, ze zal zich dan volledig overgeven aan zijn mannelijkheid. Het leidt absoluut geen twijfel dat de huiselijke discipline inspeelt op haar onderdanige bewustzijn. Het leidt ook geen twijfel dat de huiselijke discipline een diepe essentie van onderdanigheid en gehoorzaamheid bewerkstelligt. Het leidt geen twijfel dat de huiselijke discipline de sleutel is om de vrouwelijkheid te ontsluiten en te komen tot een diep gevoel van harmonie, balans, vrede en liefde.

Overgave

In de levensstijl van de huiselijke discipline, wordt de vrouw onderworpen aan de discipline waarvan de heer des huizes vindt dat ze nodig heeft. Als ze over de schreef gegaan is krijgt ze voor straf een pak op haar billen dat haar moet leren zich aan de regels te houden. Wanneer ze zich negatief opstelt zal haar door middel van een pak slaag worden bijgebracht dat ze een meer positieve attitude zal moeten hebben. Als ze tegenwerkt terwijl haar man haar straft, dan zal ze een extra pak op haar bips krijgen om haar duidelijk te maken dat ze in dergelijke gevallen mee dient te werken.

De heer des huizes zal haar regelmatig een periodiek pak billenkoek geven om ervoor te zorgen dat ze haar verantwoordelijkheden niet vergeet. Dit is een belangrijk deel van de huiselijke discipline omdat het actief bouwt aan gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. In tegenstelling tot een pak slaag voor straf, dat af moet rekenen met misdragingen, helpt een periodiek pak op haar billen de fundamenten te leggen voor gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. Periodieke billenkoek refereert aan goed gedrag, zodat ze nog beter gedrag kan ontwikkelen.

Soms, zal de heer des huizes een preventief pak op de billen geven om een vrouw te stimuleren zich goed te gedragen in situaties waarin ze in het verleden de mist is ingegaan. De preventieve straf behelst een pak op de bips vóór de situatie waarin ze in het verleden de plank heeft misgeslagen.

Het kan ook voorkomen dat een heer des huizes besluit zijn vrouw een pak op haar billen te geven zonder dat dit een speciale aanleiding heeft. Een pak slaag ‘om toch’ wordt ook wel ‘overgave-billenkoek’ genoemd. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst ogenblik gegeven worden, maar wordt niet voor straf gegeven. Het betreft dus geen billenkoek voor straf.

Overgave-billenkoek is ook geen onderdeel van periodieke billenkoek. Het wordt niet ingepast in het schema van periodieke billenkoek. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar niet binnen het schema van periodieke billenkoek.

Overgave-billenkoek heeft ook niets met preventieve billenkoek te maken. Het wordt niet gegeven als een vrouw zich in een situatie gaat begeven waarin ze in het verleden nogal eens in de fout gegaan is. Het kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar heeft geen relatie met activiteiten die de vrouw in de nabije toekomst gaat ondernemen.

Wat is overgave-billenkoek dan eigenlijk wel? Het klinkt op zijn zachtst gezegd nogal oneerlijk. De beste manier om die vraag te beantwoorden is de redenen waarom overgave-billenkoek gegeven wordt eens onder de loep te nemen.

Overgave-billenkoek wordt gegeven wanneer de heer des huizes zijn vrouw eraan wil herinneren dat ze zich dient over te geven. Er is geen specifieke aanleiding voor een dergelijk pak slaag. Het wordt niet gegeven omdat ze zich niet gedragen heeft en ook niet uit periodieke of preventieve overwegingen.

Vaak zal de heer des huizes op zijn mannelijke intuïtie afgaan als hij een pak slaag ter bevordering van de overgave geeft. Hij zal instinctief aanvoelen wanneer zijn vrouw een pak slaag nodig heeft om haar eraan te herinneren dat ze zich aan zijn autoriteit dient over te geven of als hij haar eraan wil herinneren dat ze zich gehoorzaam, respectvol en eerlijk dient te gedragen. In plaats van te wachten tot ze weer een periodiek pak op haar bips krijgt, kan hij besluiten tot het toedienen van overgave-billenkoek.

Het belangrijkste aspect van overgave-billenkoek is dat het de vrouw overgave bijbrengt. Daar deze overgave al deels aanwezig is, ze is per slot samen met haar man een aanhangster van de huiselijke discipline levensstijl, zal overgave-billenkoek de overgave alleen nog maar vergroten.

Overgave is de kern van de huiselijke discipline levensstijl omdat overgave de sleutel is van haar vrouwelijkheid. Iedere vrouw die haar vrouwelijkheid belangrijk vindt zal begrijpen hoe belangrijk overgave voor een vrouw is. Overgave is de kern van de vrouwelijkheid omdat de vrouwelijke beleving van seksualiteit gebaseerd is op overgave. Gedurende de geslachtsdaad is de vrouw passief, niet actief. Ze geeft zich over, is niet dominant. Ze opent haar benen om de man de gelegenheid te bieden haar seksueel te penetreren. Zonder overgave zou er geen geslachtsgemeenschap zijn, geen plezier en geen liefde.

Alle heteroseksuele seks in afhankelijk van de overgave van de vrouw aan de man. De vrouw kan de man niet penetreren. Penetratie is een actief proces. Gepenetreerd worden is passief. Gepenetreerd worden is daarom inherent aan overgave. Wanneer een vrouw zich in seksueel opzicht aan haar man overgeeft, dan bevestigd ze haar vrouwelijkheid en vervult ze haar rol als vrouw. Het ontkennen van haar overgave staat gelijk aan het ontkennen van haar vrouwelijkheid.

Laten we teruggaan naar het onderwerp van de overgave-billenkoek. De bedoeling van deze vorm van billenkoek is om haar te herinneren aan de overgave. Het is een techniek die haar vrouwelijkheid oppoetst door haar te wijzen op de noodzaak tot overgave. De heer des huizes kan haar een pak op haar bips geven wanneer hij het idee heeft dat het nodig is om de vrouw op de noodzaak tot overgave te wijzen. Dus, hoewel het lijkt of het pak slaag willekeurig gegeven wordt en ‘om toch’ is, is het daarentegen zorgvuldig gekozen en dient het als een doel. Het is geen oefening in willekeurige wreedheid omdat het met een bepaalde bedoeling gegeven wordt. Het primaire doel is de overgave. Voor een vrouw is dit erg belangrijk. Alles wat de overgave bevorderd is belangrijk voor een vrouw.

Een belangrijk deel van de vrouwelijke overgave is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een natuurlijk en centraal onderdeel van de relatie van de vrouw met de heer des huizes. Het is een klassieke huwelijksbelofte van de vrouw om haar echtgenoot te gehoorzamen. Vrouwen zijn gehoorzaam aan hun echtgenoot omdat ze accepteren dat er maar één leider in een relatie en een gezin kan zijn. Het is net als in een vliegtuig – ook al is er een piloot en een copiloot, toch kan maar één van hen het vliegtuig besturen. Als ze beiden het vliegtuig in een andere richting willen sturen, dan loopt het vliegtuig de kans neer te storten. Daarom heeft de piloot meer gezag, hetgeen wil zeggen dat zijn beslissingen altijd voor die van de copiloot gaan.

Wanneer de heer des huizes ontdekt dat zijn vrouw moeite heeft met gehoorzamen zou hij haar overgave-billenkoek kunnen geven. Een dergelijk pak slaag kan haar helpen zich gehoorzamer op te stellen zodat onnodige wrijvingen voorkomen worden. Een vrouw kan enorm profiteren van gehoorzaamheid. Het komt haar relatie en haar gezin ten goede.

Natuurlijk is het zo dat een vrouw die zich erg ongehoorzaam gedraagt een ongenadig pak op haar blote bips verdiend. Het is echter niet zo dat iedere vorm van ongehoorzaamheid in aanmerking komt voor een pak op de billen voor straf. Soms betreft het een minieme vorm van ongehoorzaamheid of vertoont ze eerste signalen van iets dat zou kunnen uitgroeien tot ongehoorzaamheid. Het is dan in haar belang dat de heer des huizes besluit tot overgave-billenkoek. Het pak slaag zal haar niet alleen herinneren aan de noodzaak van overgave maar ook die tot gehoorzaamheid. Het zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde dient te gehoorzamen, niet alleen als ze er zin in heeft.

Het is ook goed dat overgave-billenkoek gegeven wordt zonder dat de vrouw een signaal van ongehoorzaamheid heeft afgegeven. Ze hoeft geen ongehoorzaamheid geëtaleerd te hebben, zelfs niet heel subtiel om de heer des huizes de rechtvaardigheid te geven om overgave-billenkoek uit te delen. Hij heeft het recht om haar te herinneren dat ze gehoorzaam moet zijn. En als ze al gehoorzaam is zal overgave deze gehoorzaamheid alleen nog maar vergroten. Het is dan geen straf voor goed gedrag, maar een aanmoediging nog gehoorzamer te worden.

Een andere belangrijke reden waarom overgave-billenkoek nuttig is, is dat ze merkt dat de man het voor het zeggen heeft. Het laat merken dat zij te allen tijde onder zijn autoriteit staat. Het is deze autoriteit die maakt dat de heer des huizes kan besluiten haar over de knie te leggen als hij denkt dat dit nodig is. Het is de autoriteit van de heer des huizes die zijn leiderschap faciliteert. Het is deze autoriteit die zijn vrouw en zijn gezin beschermd.

Bedenk hierbij wel dat de vrouw in veel gevallen niet bewust vergeet dat ze zich dient over te geven. Soms gebeurt dit onbewust. Dit geldt echter niet als excuus en mag er niet toe leiden dat ze haar overgave-billenkoek ontloopt. Een liefdevolle heer des huizes zal te allen tijde overgave-billenkoek geven als hij de overtuiging heeft dat dit in haar belang is. Als leider is hij verantwoordelijk voor het gedrag van zijn vrouw en het welzijn van zijn gezin. Door middel van de overgave-billenkoek kan hij haar ervan bewust maken dat ze onder zijn autoriteit valt. Dit is een positief signaal dat hij de leiding heeft en dat hij handelt in het belang van een ieder.

Waarom is overgave-billenkoek niet wreed? Sommige mensen vinden dat een pak op de billen alleen maar voor straf moet worden gegeven. Ze vinden andere vormen van billenkoek niet nodig. Anderen vinden dat periodieke billenkoek helpt de overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en vrouwelijkheid te vergroten. Veel mensen begrijpen dat een pak slaag wegens tegenwerking noodzakelijk is om de goede gang van zaken tijdens het strafproces te garanderen. En ook al zullen ze het niet leuk vinden, zullen veel vrouwen begrijpen dat ongehoorzaamheid tijdens een straf niet getolereerd kan worden en bestraft dient te worden. Sommige mensen vinden dat een pak slaag ter preventie gelijk staat aan straffen voor dat ze iets fout gedaan heeft en zullen daarom geen billenkoek ter preventie geven. Anderen zijn ervan overtuigd dat een pak slaag ter preventie juist misstappen kan voorkomen, wat ook het uiteindelijke doel is van billenkoek ter preventie.

Maar niet iedereen begrijpt het doel van overgave-billenkoek. Omdat het te allen tijde gegeven kan worden, ter eenzijdige beoordeling van de heer des huizes, komt het op sommige mensen nogal onredelijk over.

En het zou ook vreemd zijn, als een vrouw niet van overgave-billenkoek zou profiteren. Ze zal er vorderingen door maken ten aanzien van overgave, gehoorzaamheid en respect voor de autoriteit van de heer des huizes. Iedere keer als ze op haar billen krijgt zal ze haar eigen vrouwelijkheid ervaren. Dit is een positieve opbrengst.

Soms zal een vrouw overgave-billenkoek krijgen maar zich desondanks blijven misdragen. Vaak zal dit gedrag voortkomen uit een gevoel van rebellie of onrechtvaardigheid dat ze aan overgave-billenkoek onderworpen wordt ondanks dat ze niets op haar kerfstok had.

Is dit een teken dat de overgave-billenkoek zijn doel voorbij geschoten is? Wordt in een dergelijk geval in plaats van overgave juist rebellie in de hand gewerkt? Nee, helemaal niet. Het gedrag dat volgt op overgave-billenkoek is het gevolg van een veel dieper probleem dat ze waarschijnlijk met overgave heeft. Overgave-billenkoek heeft een veel dieper liggend probleem bloot gelegd.

Vrouwelijke misdragingen die volgen op een straf moeten nooit worden uitgelegd als een falend beleid of als een falende aanpak van de heer des huizes. Het is alleen maar een teken dat de vrouw meer straf nodig heeft om zich te kunnen overgeven.

Hoe dient overgave-billenkoek toegediend te worden? Dat zal van man tot man verschillen. Het verschilt ook van situatie tot situatie, daarom is niet een kant en klare techniek aan te reiken. Er is niet één enkele techniek te noemen waar niet van afgeweken kan worden. Je kunt op heel veel verschillende manieren overgave-billenkoek toedienen. De keuze hangt af van de inschatting van de heer des huizes wat zijn vrouw op dat moment nodig heeft. Zoals altijd, ligt de uiteindelijke beslissing bij hem. Hij kent zijn vrouw het beste en weet het best wat goed voor haar is. Daarom heeft hij het recht het aan te pakken op de manier die hem het beste lijkt.

Er bestaat een enorme variatie in de wijze waarop overgave-billenkoek toegediend wordt. Het eerste aspect is bijvoorbeeld de duur van een pak slaag bij overgave-billenkoek. Er is geen goede of foute aanpak bij dit onderwerp omdat van vrouw van vrouw verschillend is wat ze nodig heeft. Verder kan het van keer tot keer verschillen wat de heer des huizes met het pak slaag wil bereiken.

Natuurlijk kan in het algemeen gesteld worden dat een langer durend pak op de billen altijd beter is dan een korter durend. Een langer durend pak op haar bips zal een langer durend effect op haar hebben. Ook is de kans dat ze moet huilen dan groter. Het is dan waarschijnlijker dat de les over overgave binnenkomt. Het zal zorgen dat haar billen pijnlijker zijn en het zal haar beter duidelijk maken dat het belangrijk is dat ze zich te allen tijde overgeeft aan de heer des huizes.

Daarom geven veel mannen er de voorkeur aan hun vrouw een langdurend pak op hun blote bips te geven om de overgave te bevorderen. Ze willen dat hun vrouw zich één en ander nog een poosje zal herinneren. Ze willen er zeker van zijn dat ze haar lesje geleerd heeft.

Op andere momenten zal de heer des huizes de voorkeur geven aan een minder langdurend pak slaag. Een kortdurend pak slaag is kan ook genoeg indruk maken. Het kan zo zijn dat de heer des huizes niet veel tijd heeft. Door zijn vrouw korter overgave-billenkoek te geven kan hij zowel haar een lesje leren als aan andere dingen toekomen.

Sommige vrouwen hebben aan een kort pak op hun bips genoeg om er hun voordeel mee te doen. Er is niet veel nodig om het niveau van overgave op peil te brengen. Een pak op hun billen hoeft dan niet al te lang te duren om het beoogde resultaat te bereiken.

In sommige gevallen zal de heer des huizes zijn vrouw effectief in tranen kunnen brengen, ook als het om een relatief kortdurend pak slaag gaat. Dit is erg gunstig voor de vrouw. Hoe gehoorzamer ze is en hoe beter ze zich kan overgeven, hoe groter de kans dat ze door een relatief kort pak slaag in tranen gebracht kan worden. In het algemeen gesproken is het dus een combinatie van de kwaliteiten van de heer des huizes en het vermogen van de vrouw om zich over te kunnen geven, die maakt dat de tranen vrij snel zullen stromen.

Het volgende belangrijke aspect bij overgave-billenkoek is of het pak slaag ter plekke gegeven wordt of dat een vrouw eerst naar de plaats moet gaan waar ze gewoonlijk een pak op haar billen krijgt. Voor een normale straf en voor periodieke billenkoek wordt een vrouw gewoonlijk in de echtelijke slaapkamer gestraft omdat deze plek de privacy biedt die nodig is om een vrouw te straffen.

In het geval van overgave-billenkoek echter, kan de heer des huizes ervoor kiezen het pak slaag ter plekke toe te dienen (ervan uitgaande dat er zich geen problemen met de privacy zich voordoen).  Dit vergroot het ‘boter bij de vis’ principe van overgave-billenkoek. Hij kan haar het pak slaag aanzeggen, vervolgens haar bips bloot maken, zodat ze binnen een minuut op haar billen krijgt.

Onmiddellijkheid is een belangrijke factor als het aankomt op effectieve toediening van overgave-billenkoek. Onmiddellijkheid laat de vrouw de autoriteit die haar man over haar heeft goed merken. Ze zal op ieder moment van de dag ervaren wie de baas is. Ze zal zich realiseren dat zij onder zijn autoriteit staat en dat hij ieder moment dat hij dit nodig acht, tot actie kan overgaan.

Het ‘boter bij de vis’ karakter van overgave-billenkoek zorgt ervoor dat een vrouw op ieder gewenst moment eraan herinnert kan worden aan haar vrouwelijke rol. Het verrassingseffect dat ze een pak slaag aangezegd kan krijgen, dan haar broek omlaag gedaan wordt en in no-time een flink pak op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen zal haar eraan te herinneren dat ze onder de autoriteit van de heer des huizes valt.

Het onmiddellijke karakter zal ervoor zorgen dat de vrouw haar trots en arrogantie onder controle houdt. Omdat ze op ieder gewenst moment een pak slaag aangezegd kan krijgen zullen zaken als gehoorzaamheid, eerlijkheid en respect flink gestimuleerd worden.

In geval van overgave-billenkoek gaat het natuurlijk een stuk sneller als een vrouw ter plekke een pak slaag gegeven wordt, dan wanneer een vrouw eerst naar een andere plek gestuurd wordt om daar een pak op haar billen te krijgen. Overgave-billenkoek die direct en ter plekke toegediend wordt, gaat een stuk sneller. Dit voorkomt dat een man lang moet wachten voor alle rituelen en dergelijke zijn doorlopen.

Sommige mannen vinden het een stuk moeilijker om overgave-billenkoek hier en nu toe te dienen. Het ontbreken van een standje, het nogal snel omlaag doen van de kleding, het niet in de hoek hoeven staan, en dergelijke zal er bij bepaalde vrouwen voor zorgen dat ze minder snel hoeven huilen. Om deze reden zullen sommige mannen er de voorkeur aangeven om de normale rituelen die gebruikt worden als ze gestraft wordt af te werken in plaats van de ‘hier en nu’ aanpak.

Door de vrouw op de gebruikelijke plaats een pak op haar bips te geven, kan zowel angst als respect aanwakkeren bij de vrouw die gestraft wordt. Ze zal de plaats associeren met de pijn en de schaamte van een pak slaag die ze normaal voor straf krijgt. Deze associaties zullen het makkelijker maken om de tranen te laten vloeien, dan wanneer hieraan voorbij gegaan wordt.

Door de vrouw naar de gebruikelijke plaats te sturen, te zeggen dat ze haar bips moet bloot maken en dat ze in de hoek moet gaan staan wachten op haar man, kan een gunstig effect hebben als het midden op de dag gebeurd, wanneer ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan gedrag waarvoor ze gestraft moet worden en wanneer er geen periodieke billenkoek gegeven hoeft te worden. Dit zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde onder de discipline van haar man valt. Het zal ook helpen te begrijpen dat hij dit doet wanneer hem dit goeddunkt en dat hij weet wat het beste voor haar is.

Aan de andere kant, maakt een pak slaag ter plekke de vrouw duidelijk dat haar man haar niet alleen wanneer hij wil een pak op haar bips kan geven, maar ook waar hij wil. Het pak slaag hoeft niet altijd in de slaapkamer plaats te vinden maar kan op iedere plek van het huis gegeven worden, die hij maar geschikt vindt. Dit kan er ook voor zorgen dat een vrouw zich niet alleen binnen de muren van het huis gaat gedragen. Als ze het idee heeft dat ze alleen in de slaapkamer over de knie gelegd kan worden, zou ze kunnen denken dat ze zich buitenshuis best wel minder goed zou kunnen gedragen. Door haar ook op andere plaatsen over de knie te leggen, kan de heer des huizes haar duidelijk maken dat een pak slaag niet onlosmakelijk aan een bepaalde plek gebonden is. Het is belangrijk dat een vrouw leert ervaren dat de autoriteit van haar man niet tijdsgebonden is en evenmin plaatsgebonden.

Het volgende aspect van overgave-billenkoek is of een vrouw bij deze vorm van billenkoek geheel of gedeeltelijk bloot moet ontgaan. Het is natuurlijk altijd aan te bevelen om een vrouw op haar blote bips te geven. Als ze over haar kleren, zelfs op haar onderbroek geslagen wordt, kan de man niet goed zien wat hij teweeg brengt. Op die manier kan hij gemakkelijk te hard slaan en blauwe plekken veroorzaken, omdat hij de plaats waar hij slaat niet kan zien.

Het voordeel van het straffen van een vrouw terwijl ze helemaal naakt is, kan zijn dat ze zich op die manier kwetsbaarder voelt. Door de toegevoegde schaamte wanneer ze zich moet uitkleden zal het effect van de straf sterker zijn.

Aan de andere kant, wanneer een vrouw helemaal naakt is wanneer ze gestraft wordt, betekent het dat ze zich eerst uit heeft moeten kleden. Wanneer ze zich uit moet kleden kost dit de nodige tijd. Sommige mannen geven er de voorkeur aan snel tot actie over te gaan en nemen niet de tijd om te wachten tot ze zich helemaal uitgekleed heeft. Ze vinden dat hiermee dat kostbare tijd, en daarmee het schokeffect verloren gaat. De vrouw heeft op haar beurt de gelegenheid om van de schrik te herstellen wanneer ze zich van kleren ontdoet.

Als een vrouw het pak slaag krijgt wanneer ze nog maar gedeeltelijk ontbloot is, betekent het dat sneller tot actie overgegaan kan worden. Dit vergroot het gevoel van ‘boter bij de vis’.

Sommige vrouwen schamen zich meer als ze gedeeltelijk bloot zijn, dan wanneer ze helemaal naakt zijn. De aanwezigheid van de resterende kleding roept meer schaamte op dan wanneer de kleren in zijn geheel zouden ontbreken. Dit is zeker het geval als vrouwen hun ‘werkkleding’ dragen omdat deze een symbool zijn van hun maatschappelijke en professionele status en competentie. Een vrouw die een pak op haar blote bips krijgt terwijl ze haar grijze krijtstreep pak aanheeft zal dit meer vernederend vinden dan wanneer ze helemaal naakt is. De heer des huizes zou een beetje moeten experimenteren met de mate van naaktheid om zo uit te vinden wat voor zijn vrouw het meest effectieve is.

De mannen die er de voorkeur aan geven hun vrouw te bestraffen terwijl ze helemaal naakt zijn, zullen betogen dat de grotere schaamte van het naakt zijn belangrijker is dan de tijd die het meer kost. De ervaring om een pak op hun blote billen te krijgen terwijl ze helemaal naakt zijn zal vaak meer schaamte oproepen. Het effect van overgave-billenkoek kan geringer zijn als deze niet naakt wordt toegediend.

Een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden wanneer overgave-billenkoek wordt gegeven, is hoe hard met moet zijn. Een hard pak slaag kan de tranen eerder doen stromen. De schaduwkant van een hard pak slaag is dat het vaak blauwe plekken veroorzaakt, hetgeen niet altijd als wenselijk wordt ervaren. Er moet een evenwicht gezocht worden in wat wenselijk en noodzakelijk is. Een man die wat meer ervaring heeft weet precies hoe hard hij zijn vrouw kan slaan zonder blauwe billen te veroorzaken.

Meer gematigde overgave-billenkoek zal blauwe plekken onwaarschijnlijker maken. Uit veiligheidsperspectief en vanuit een esthetisch oogpunt, is dit in het algemeen aan te bevelen. Mildere overgave-billenkoek zal langer duren dan hardere, omdat het langer duurt dat ze moet huilen als er minder hard geslagen wordt. Wanneer de heer des huizes genoeg tijd tot zijn beschikking heeft, dan zal het geen probleem zijn dat het allemaal wat langer duurt. Maar wanneer hij onder tijdsdruk staat, dan zal hij waarschijnlijk harder toeslaan.

Wat als een vrouw er moeite mee heeft te gehoorzamen als haar man besloten heeft tot overgave-billenkoek? Het kan per slot van rekening zo zijn dat ze het als onterecht ervaart dat ze een pak op haar bips krijgt als ze niets misdaan heeft en het ook geen tijd is voor periodieke billenkoek.

De belangrijkste les die een vrouw moet leren van overgave-billenkoek is dat ze zich aan haar man behoort over te geven. Op deze manier krijgt ze de gelegenheid zich beter aan haar man over te geven. Ook al doet het zich niet voor op een moment dat haar welgevallig is, dit wil nog niet zeggen dat ze haar man daarom niet hoeft te gehoorzamen. Het is haar plicht haar gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid, liefde en vrouwelijkheid te etaleren. Een vrouw die haar overgave-billenkoek weigert, mist een gouden kans die haar door haar echtgenoot geboden wordt. Ze mist een goede kans op persoonlijke groei.

Een vrouw die overgave-billenkoek weigert, laat ook zien dat ze ongehoorzaam is. Ongehoorzaamheid gedurende welke vorm van discipline dan ook dient te allen tijde beantwoord te worden met een extra pak slaag. Dit zal haar gehoorzaamheid bijbrengen en haar leren dat ze haar man altijd dient te gehoorzamen wanneer hij ertoe overgaat haar te straffen.

Een vrouw die ongehoorzaam is tijdens overgave-billenkoek, laat een gebrek aan dankbaarheid jegens haar echtgenoot zien, die haar voor haar eigen bestwil een lesje wil leren. Ze weigert de liefde en zorgzaamheid die hij in haar straf legt zodat ze leert zich liefdevoller, respectvol, gehoorzaam en onderdaniger te gedragen. Daarom is het alleen maar rechtvaardig dat hij haar eens goed onder handen neemt. Iedere keer als een vrouw weigert mee te werken aan overgave-billenkoek, moet haar echtegenoot haar wegens ongehoorzaamheid straffen.

Wanneer moet overgave-billenkoek toegediend worden? Een vrouw dient telkens als haar man dit noodzakelijk vindt een pak op haar bips te krijgen om haar overgave te bevorderen. Wanneer hij maar de indruk heeft dat dit goed voor haar is, heeft hij het recht om haar onder handen te nemen. Hij hoeft niet te wachten op een aanleiding om haar te bestraffen. Als hij de indruk heeft dat ze baat heeft bij overgave-billenkoek moet hij dit zonder verdere uitstel toedienen.

Wanneer KAN een vrouw overgave-billenkoek toegediend krijgen? Nagenoeg op elk gewenst moment. Zolang ze lichamelijk maar niet onwel is, kan ze overgave-billenkoek toegediend krijgen. Het kan op ieder moment van de dag of van de nacht plaatsvinden.

Overgave-billenkoek valt in de regel niet samen met periodieke billenkoek. Als een vrouw bijvoorbeeld over een uur periodiek, volgens schema, op haar billen moet hebben, dan heeft het geen zin om haar vlak tevoren een pak slaag ter overgave te geven. De heer des huizes kan haar simpelweg een harder en langer durend periodiek pak op haar bips geven, in plaats van het in tweeën te delen.

Aan de andere kant, kunnen sommige vrouwen er baat bij hebben dat een ze paar uur voor de periodieke billenkoek een pak op hun bips om de overgave te bevorderen, krijgen. Er kan best twee keer op dezelfde dag een pak slaag gegeven worden als de heer des huizes de indruk heeft dat zijn vrouw wat meer discipline kan gebruiken. Als een vrouw op een bepaalde avond periodieke billenkoek krijgt, kan ze best ’s ochtends overgave-billenkoek krijgen. Ze zal van beiden haar voordeel doen. De heer des huizes hoeft zich niets te laten welgevallen vanwege de geplande periodieke billenkoek.

Sommige vrouwen vinden het moeilijker om zich op bepaalde momenten van de dag onderdanig op te stellen. Voor sommigen geldt dat ze ‘s morgens humeurig zijn. Anderen zijn dat ’s middags of ’s avonds. De heer des huizes herkent deze momenten en weet wanneer hij haar dient te herinneren dat ze zich over dient te geven.

Zoals bij alle vormen van discipline, is overgave-billenkoek een cadeautje van de heer des huizes aan zijn vrouw. Hij stelt haar in de gelegenheid haar eigen onderdanigheid en vrouwelijkheid te ervaren. Hij stelt haar in de gelegenheid bevrijdt te worden van negatieve emoties die haar ontwikkeling in de weg staan. Hij stelt haar in de gelegenheid om zich aan zijn autoriteit over te geven. Hij geeft haar de mogelijkheid om zich geliefd en emotioneel verbonden met hem te voelen.

Niets is belangrijker dan liefde. Een vrouw die op haar blote billen krijgt, wordt in een liefdevollere stemming gebracht. Daarom dient ze dankbaar te zijn voor ieder pak slaag dat ze van hem krijgt.

Overgave-billenkoek is een prachtig cadeau van de heer des huizes. Door haar overgave-billenkoek te geven, geeft hij haar haar eigen vrouwelijkheid en haar persoonlijke groei. Hij maakt het mogelijk dat ze zichzelf kan zijn.

Gehoorzaamheid

Wat is gehoorzaamheid? Als je het woordenboek erop naslaat, vind je de volgende omschrijving: het onderworpen zijn aan het gezag van anderen. Als je deze definitie aanpast ten behoeve van huiselijke discipline kom je op het volgende uit: het onderworpen zijn van een vrouw aan het gezag van haar heer des huizes. Haar heer des huizes is haar man of vriend die haar leiding geeft, waar nodig bijstuurt en straft als ze over de schreef gaat. In deze context houdt gehoorzaamheid dus in dat zij zich aan zijn autoriteit onderwerpt. Dat ze luistert als hij haar iets verbiedt (‘Niet doen!”), maar ook als hij haar iets gebiedt “Rijd voorzichtig!”).

In een huwelijk is gehoorzaamheid een belangrijke zaak. Waarom zou het anders (vroeger) onderdeel van de huwelijksbelofte hebben uitgemaakt? Daarbij beloofde de bruid in spé haar man lief te hebben, te eerbiedigen en te gehoorzamen. Sinds een jaar of twintig, dertig is die zinsnede geschrapt, omdat het idee erachter niet meer bij de moderne opvattingen over het huwelijk aansluit. Toch zie je de belofte te gehoorzamen de laatste tijd steeds vaker terugkomen, evenals het feit dat steeds meer vrouwen weer de naam van hun echtgenoot aannemen wanneer ze trouwen. Dit zou erop kunnen duiden, dat steeds meer vrouwen zich aan hun partner willen onderwerpen en hem gehoorzaam willen zijn, wellicht omdat ze zich realiseren dat zij op die manier hun eigen vrouwelijkheid kunnen ontplooien. De laatste decennia zagen vrouwen zichzelf vaak als de rivale van hun partner. Deze rivaliteit leidde niet alleen tot veel spanningen in hun huwelijk, maar ging ook ten koste van hun gevoel van vrouwelijkheid.

In een levensstijl met huiselijke discipline is gehoorzaamheid een belangrijk onderwerp, dat op verschillende manieren tot uiting kan komen. Daarbij staat voorop, dat van een vrouw te allen tijde gehoorzaamheid verwacht wordt op het moment dat ze gestraft wordt. Gehoorzaamt ze dan niet, dan verdient ze, naast de straf die haar toch al te wachten staat, extra straf. Maar ook op andere momenten dient ze gehoorzaam te zijn.


Een vrouw in een relatie met huiselijke discipline dient altijd de beslissingen van haar heer des huizes te accepteren en zijn aanwijzingen op te volgen, ook als hij niet in de buurt is. Alleen gehoorzaam zijn als hij erbij is, is geen echte gehoorzaamheid, maar misleiding. Veel vrouwen vinden zichzelf ten onrechte al gehoorzaam, als ze daartoe worden gedwongen (als ze naar hun heer des huizes luisteren, omdat ze anders een flink pak op hun bips krijgen). Maar zodra hij zijn hielen heeft gelicht, vervallen ze al weer in hun oude gedrag, omdat ze denken, of in ieder geval hopen, dat hij er toch niet achter komt. Dit is een veel voorkomende instelling bij vrouwen, die zorgvuldige begeleiding van de heer des huizes vergt.


Een ander aspect van gehoorzaamheid is dat een vrouw zich aan de afgesproken regels dient te houden en, in een breder perspectief gezien, in de geest daarvan dient te handelen. Als een man zijn vrouw verbiedt haar veiligheid in gevaar te brengen, dan kan het zijn, dat hij een specifiek voorbeeld heeft gegeven, bijvoorbeeld dat ze niet te hard mag rijden. Zijn vrouw kan dit prima hebben begrepen en zich keurig aan de maximumsnelheid houden. Maar als ze vervolgens te veel alcohol drinkt voor ze achter het stuur kruipt, dan negeert ze bewust de regels. Ze kan zichzelf dan weliswaar wijsmaken dat hij hier niets over gezegd heeft en ze dus niet ongehoorzaam is, maar in haar hart weet ze donders goed dat ze fout zit en dat ze zich zal moeten verantwoorden als hij erachter komt. Tenminste als ze geen brokken heeft gemaakt, in dat geval zal ze zich bij iemand anders moeten verantwoorden.

In beginsel zijn de eisen die bij huiselijke discipline aan het gedrag van een vrouw worden gesteld volstrekt helder: van haar worden eerlijkheid, respect en gehoorzaamheid verwacht. Sommige stellen hebben hier nog meer variaties op, maar in essentie zijn die toch weer terug te voeren op de drie basisvereisten. Respect is een nuttig, maar ook breed uitlegbaar beginsel. Zo toont ook een vrouw die zichzelf onnodig in gevaar brengt, geen respect, namelijk geen respect voor zichzelf. Dus verdient ze daar straf voor. Ook eerlijkheid is een belangrijk principe, omdat dit over de waarheid gaat. Voor sommige vrouwen is de waarheid een vaag concept dat weinig in hun dagelijks leven geïntegreerd is. Juist deze vrouwen hebben heel hard huiselijke discipline nodig. Tot slot is er nog de gehoorzaamheid. Over dit principe gaat dit artikel.

Waarom is gehoorzaamheid zo belangrijk bij huiselijke discipline? Of beter: waarom moet een vrouw haar heer des huizes of haar echtgenoot gehoorzamen? Wat was de achterliggende gedachte achter de traditionele huwelijksbelofte?

Door haar heer des huizes te gehoorzamen, laat een vrouw zien dat ze van hem houdt en schenkt ze hem haar vertrouwen. En dat wil toch elke man? En waarom ook niet? Geen enkele man stapt in het huwelijksbootje in de veronderstelling dat zijn vrouw hem zal haten en wantrouwen. Hij trouwt haar integendeel, omdat hij naar liefde en vertrouwen op zoek is. Elke vrouw die haar partner gehoorzaamt, betoont hem daarmee liefde en vertrouwen en verstevigt zo hun band. Gehoorzaamheid moet je als een oprechte daad van liefde zien, niet als een daad van iemand die wordt onderdrukt.

Wanneer een vrouw de heer des huizes gehoorzaamt, dan erkent ze daarmee dat hij de leiding in hun relatie heeft. Ze heeft hem al als leider geaccepteerd toen ze met hem is getrouwd, maar heeft hem nog eens extra in die rol bevestigd door in te stemmen met de principes van de (niet zelden door haar ter berde gebrachte) huiselijke discipline, zoals ze die samen uitgewerkt hebben. Ze is ermee akkoord gegaan dat hij het hoofd van de huishouding is. Telkens als ze hem gehoorzaamt, bevestigt ze daarmee zijn leiderschap en verstevigt ze daarmee haar relatie en haar gezin. Zo bouwt ze als het ware haar thuis, alsof ze haar eigen huis steen voor steen aan het opbouwen is. Als ze het gezag van haar heer des huizes ondermijnt, is dat alsof ze opzettelijk schade aan haar eigen huis toebrengt. Waarom zou een weldenkend mens zoiets doen? Niemand gooit opzettelijk zijn eigen ramen in, of maakt een gat in het dak zodat het regenwater binnen kan komen. Toch heeft ongehoorzaamheid van een vrouw vergelijkbare effecten op een relatie. Ongehoorzaamheid beschadigt de constructie waarmee juist aan een liefdevolle toekomst voor het stel kan worden gebouwd.

Bovendien kunnen vrouwen door gehoorzaamheid bevestiging voor zichzelf vinden. Wanneer ze gehoorzamen, bevestigen ze zichzelf als vrouw en echtgenote: ze laten zien dat ze blij zijn een vrouw te zijn; ze laten zien dat ze trots op hun rol als echtgenote zijn. Met ongehoorzaamheid geven zij daarentegen blijk van een zekere gêne over hun vrouw-zijn en hun rol als echtgenote.


Gehoorzaamheid vergroot vrouwelijkheid, door deze te versterken. Gehoorzaamheid is een daad die impliceert dat een vrouw daadwerkelijk erkent dat ze een vrouw is en dat ze oprecht waarde aan haar vrouwelijkheid hecht. Door aan zichzelf toe te geven dat zij haar vrouwelijkheid belangrijk vindt, wordt haar vrouwelijkheid feitelijk nog eens versterkt en kan deze verder uitgroeien. Dit heeft voor haar als vrouw en echtgenote onschatbare voordelen. Maar daar blijft het niet bij: als ze haar eigen vrouwelijkheid bewust accepteert, waardeert en stimuleert, zal zij dit naar andere vrouwen in haar omgeving uitstralen. Zo zal zij door haar eigen gedrag en houding, actief reclame voor vrouwelijkheid maken. Zo helpt zij niet alleen zichzelf, maar ook haar omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat vrouwen hun eigen vrouwelijkheid begrijpen en accepteren. Daarom is het zo belangrijk dat ze gehoorzamen. Daarom is huiselijke discipline zo belangrijk in een relatie en in een samenleving. Doordat aan acceptatie, begrip en erkenning van vrouwelijkheid wordt gewerkt, niet alleen binnen de relatie, maar ook in bredere kring daarbuiten.

Wanneer een vrouw haar heer des huizes gehoorzaamt, dan werkt ze ook actief aan haar liefde en respect voor hem. De voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk, waarom ze aan haar respect voor hem zou moeten werken. Ze heeft immers al respect voor hem. Waarom zou ze moeite doen hem nog meer te gaan respecteren? Het antwoord op die vraag is, omdat het respect dat ze voor haar partner heeft een belangrijke bouwsteen voor een gelukkige relatie met hem is. En omdat het respect dat ze voor anderen heeft uiteindelijk model voor haar zelfrespect staat. Ze kan niet over zelfrespect beschikken als ze anderen niet respecteert. En de belangrijkste ander is haar heer des huizes. Als kind waren de belangrijkste mensen haar ouders, als volwassene is dat haar partner en heer des huizes, haar wederhelft. Door hem te respecteren door hem te gehoorzamen, geeft ze uiting aan het respect dat ze voor zichzelf heeft.


Hoe groter de vorm van respect voor haar partner aan gaat nemen, hoe gelukkiger ze zal zijn. Een vrouw kan immers onmogelijk gelukkig zijn als ze geen respect voor haar echtgenoot heeft? Alleen als ze respect voor hem kan opbrengen, kan ze zich gelukkiger en meer geborgen voelen. Ze weet dan dat hij de rol als echtgenoot, heer des huizes en leider waard is. Ze geeft hem het respect dat hij voor zijn inspanningen voor zijn vrouw en voor hun relatie verdient.

Gehoorzaamheid zorgt voor liefde in een relatie. Wanneer een man door zijn vrouw wordt gehoorzaamd, ziet en voelt hij een heel concrete uiting van liefde, respect en vertrouwen. Hij voelt dat ze van hem houdt, hem respecteert en hem vertrouwt. Hij voelt zich gesterkt in zijn leiderscapaciteiten. Dit kan hem als man, zowel privé als op zijn werk, enorm goed doen. Ook in de relatie met zijn vrouw kan hij hiervan de vruchten plukken. Hij merkt dat hij niet de strijd met haar aan hoeft te binden over wie het voor het zeggen heeft. In plaats daarvan merkt hij, dat zij hem in zijn natuurlijke, mannelijke rol als leider accepteert. Dat is een hele opluchting voor hem en geeft hem de gelegenheid zijn energie in positieve zaken te steken. Je zal de mannen de kost moeten geven die op hun werk de hele dag strijd met de buitenwereld moeten leveren, en die dan als ze thuiskomen óók nog een keer het gevecht met hun vrouw moeten aangaan, omdat zij hem niet respecteert, vertrouwt of gehoorzaamt. Dit kan een ware slijtageslag zijn en uiteindelijk het einde van hun relatie betekenen. Een man gaat ten onder als hij constant op twee fronten moet strijden.

Met gehoorzaamheid kan dit probleem van constante oorlogsvoering in een relatie worden vermeden en ervoor worden gezorgd dat de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar op natuurlijke en positieve wijze aanvullen. Zo zorgt gehoorzaamheid van de vrouw voor veel liefde in de relatie, omdat de genoemde energiestromen ongehinderd hun natuurlijke banen kunnen volgen. Ongehoorzaamheid blokkeert deze stromen, terwijl gehoorzaamheid ze juist stimuleert. Van die energiestromen, maakt liefde een belangrijk onderdeel uit. Gehoorzaamheid is een belangrijke bouwsteen voor liefde in een relatie. Een liefdevolle vrouw beschouwt gehoorzaamheid aan haar partner als een belangrijk middel om liefde in hun relatie te bewerkstelligen.

Het is niet verwonderlijk dat vrouwelijke gehoorzaamheid ook voor harmonie in een relatie zorgt. Huiselijke discipline zelf zorgt al voor harmonie omdat de spanningen die tweedracht kunnen zaaien eenvoudig door straf kunnen worden weggenomen. Wanneer een vrouw haar man gehoorzaam is, dan maakt ze de weg vrij voor de natuurlijke stroom van vrouwelijke energie die door haar wezen stroomt. Zo stimuleert ze dat haar eigen vrouwelijkheid opbloeit en in perfecte harmonie samensmelt met de mannelijke energie van haar partner.

Gehoorzaamheid is ook belangrijk, omdat hierdoor onderwerping kan worden bereikt. Zoals al in het artikel ‘onderdanigheid’ is uitgelegd, is onderwerping bij huiselijke discipline een belangrijke zaak en voor een vrouw een waardevol iets om te ontwikkelen. Onderwerping en gehoorzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Gehoorzaamheid betekent onderwerping aan autoriteit. Bij huiselijke discipline is de heer des huizes de autoriteit aan wie zij moet gehoorzamen. Als ze wil leren zich aan hem te onderwerpen, dan moet ze beginnen met hem te gehoorzamen. Door haar partner te gehoorzamen kan ze leren zich aan hem te onderwerpen. Enkel door haar partner te gehoorzamen vergroot ze al haar onderdanigheid en vrouwelijkheid.

 
Ook het omgekeerde gaat op: wanneer een vrouw besluit zich aan haar man te onderwerpen, dan zal hier automatisch gehoorzaamheid uit voortvloeien. Gehoorzaamheid is het natuurlijke resultaat van onderwerping, omdat een vrouw niet aan haar man onderworpen kan zijn zonder hem te gehoorzamen. Eén van de eerste tekenen van onderdanigheid van een vrouw aan haar heer des huizes is haar gehoorzaamheid. Onderwerping bestaat uit veel meer dan beleefdheid alleen. Het impliceert tevens gehoorzaamheid. Aan gehoorzaamheid kan heel eenvoudig worden afgemeten of een vrouw onderdanig is. Als ze echt zo onderworpen is aan haar partner als ze wel beweert, dan zal ze er geen probleem mee hebben hem te gehoorzamen. Als ze dat wel heeft, dan is ze een stuk minder onderworpen dan ze wel denkt en zal ze hier nog hard aan moeten werken. Een vrouw kan niet èn onderworpen èn ongehoorzaam tegelijk zijn. Als ze onderworpen is, dan is ze ook gehoorzaam.

Een reden waarom onderwerping zo nuttig is binnen het concept van huiselijk discipline, is dat onderwerping haar vrouwelijkheid vergroot. Het vergroot haar vrouwelijkheid – en daardoor haar aantrekkelijkheid voor haar partner – meer dan welke mooie, dure kleren, schoenen of parfums dan ook. Het beste modeartikel ter wereld is een vrouws eigen vrouwelijkheid. En het kost niets, want iedere vrouw heeft het. Alleen weten veel vrouwen niet dat ze het hebben of ze erkennen niet dat ze het hebben. En toch hebben ze het! Veel vrouwen zijn hun hele leven bezig hun eigen vrouwelijkheid weg te stoppen, omdat ze bang zijn dat ze erdoor overvleugeld worden als ze het tonen. Vrouwen die daarentegen een levensstijl met huiselijke discipline omarmen raken met hun eigen vrouwelijkheid bekend en proberen deze samen met hun heer des huizes verder te onderzoeken.

Evenals onderwerping, vergroot ook gehoorzaamheid vrouwelijkheid. Gehoorzaamheid aan haar heer des huizes is een van de gemakkelijkste manieren waarop een vrouw aan haar vrouwelijkheid en haar sexappeal kan werken. Door aan haar gehoorzaamheid te werken, werkt ze automatisch aan haar vrouwelijkheid. Ze werkt eraan volledig in haar leven toe te laten, dat ze een vrouw is. Ze accepteert haar vrouwelijke natuur en persoonlijkheid in plaats van die weg te stoppen. Dat neemt een zware last van haar schouders en zorgt ervoor dat er positieve en creatieve energie vrijkomt, omdat ze niet langer moeizaam haar ware ik hoeft te onderdrukken. Wanneer een vrouw ophoudt haar eigen vrouwelijkheid te onderdrukken, dan krijgt ze hier veel energie voor terug en kan ze echt zichzelf zijn.

Hoe zou een vrouw haar heer des huizes moeten gehoorzamen? Als gehoorzaamheid zo belangrijk is, dan moet ze wel weten wat ze moet doen. Ten eerste zou ze zijn aanwijzingen moeten opvolgen. Dit is met name belangrijk wanneer ze een pak slaag krijgt, want dan dient ze echt naar haar partner te luisteren, anders volgt extra straf wegens ongehoorzaamheid. Maar ook op andere momenten zou een vrouw de aanwijzingen, opdrachten, aanbevelingen en nadrukkelijke geopperde suggesties moeten opvolgen. Zoals eerder al is besproken houdt de noodzaak te gehoorzamen niet op wanneer het pak slaag ophoudt. Er wordt van haar verwacht dat ze ook op alle andere momenten gehoorzaam is.

Een vrouw kan haar gehoorzaamheid aan haar partner tonen door zijn wensen ook te respecteren als hij niet in de buurt is. Hij hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om te verwachten dat zij hem respecteert en aan zijn wensen tegemoet komt. Ze moet hem ook gehoorzamen wanneer hij niet in de buurt is, omdat zij aan zijn autoriteit onderworpen is en zij hem dus te allen tijde dient te gehoorzamen.

Ze dient zich aan de regels en de principes te houden die hij in hun relatie en huishouding heeft opgesteld. Ze moet proberen op zijn denkbeelden te anticiperen, ook als hij ze niet letterlijk uitgesproken heeft. Natuurlijk kan ze niet alles voor zijn, maar ze moet dit wel proberen. Het is belangrijk dat ze niet een mathematische benadering op het begrip gehoorzaamheid loslaat. Ze moet de geest van zijn ideeën volgen, in plaats van ze letterlijk te nemen. Ze mag zich niet aan haarkloverij schuldig maken en haar ongehoorzaamheid rechtvaardigen met het argument dat hij haar dit specifieke gedrag niet expliciet verboden heeft. Dat is geen gehoorzaamheid, maar een spitvondig-doenerij en ‘juridische’ haarkloverij die niet in een intieme relatie tussen man en vrouw thuishoort.

Een vrouw kan niet verwachten dat haar heer des huizes voor elke mogelijke situatie een richtlijn of regel opstelt. Ze moet haar gezonde verstand gebruiken en nagaan wat haar partner van de situatie zou vinden, als deze nog niet eerder besproken is. Het is niet zo moeilijk te bedenken hoe goed gedrag er voor een vrouw uitziet, dus elke vrouw kan dat ook zelf bedenken. Normaal gesproken zal haar eigen gevoel haar precies zeggen wat wel en wat niet de bedoeling is. Ze moet zich wel realiseren dat als zij ervoor kiest onbeleefd, ongehoorzaam of oneerlijk te zijn, haar partner haar hiervoor zal straffen. Dit is rechtvaardig en past helemaal in de levensstijl van de huiselijke discipline. Als de dreiging van een pak op de billen er niet zou zijn, zouden vrouwen niet worden aangespoord hun gedrag en houding te verbeteren.

Hoe kun je een vrouw gehoorzaamheid bijbrengen? Welke stappen kun je als heer des huizes ondernemen om je vrouw gehoorzamer te maken? Hoe kan je haar helpen bij haar pogingen gehoorzamer te worden? Daar zijn een aantal manieren voor. De belangrijkste methode binnen de huiselijke discipline is haar met een ongenadig pak op haar blote bips te straffen als ze over de schreef gaat. Een vrouw die zich misdragen heeft een flink pak slaag geven is de eenvoudigste, gemakkelijkste en effectiefste manier om haar gehoorzaamheid bij te brengen. Een van de meest voortkomende redenen waarom een vrouw een pak op haar billen moet hebben is, omdat ze ongehoorzaam is geweest. Ongehoorzaamheid is een veelvoorkomende misstap die vrouwen begaan en moet normaal gesproken beantwoord worden met een pak op de bips tot ze huilt van spijt en berouw. Gehoorzaamheid is gewoonlijk en zoals gewenst de consequentie van een pak slaag, omdat haar schaamte en haar tranen haar zullen bijbrengen dat gehoorzaamheid een basisvoorwaarde is, niet een optioneel extraatje. Gehoorzaamheid is één van de meest basale en primaire verantwoordelijkheden van een vrouw in een relatie met huiselijke discipline, omdat gehoorzaamheid is wat van haar verwacht wordt, tezamen met liefde en eerbied. Zoals een bruid haar bruidegom belooft te gehoorzamen, zo moet ook de vrouw binnen een relatie met huiselijke discipline gehoorzaamheid tot één van de belangrijkste prioriteiten maken.

Een periodiek pak slaag is ook een voortreffelijk middel om een vrouw meer gehoorzaamheid bij te brengen. Een regelmatig schema voor een periodiek pak billenkoek zal een vrouw eraan herinneren dat ze zich liefdevol, eerlijk, respectvol, onderdanig en niet te vergeten gehoorzaam dient te gedragen. Door haar regelmatig een pak op haar bips te geven helpt de heer des huizes haar gehoorzaamheid en onderdanigheid te ontdekken en tevens haar vrouwelijkheid te laten opbloeien. Een periodiek pak slaag zal een verbazingwekkend effect op haar gehoorzaamheid hebben. Zelfs als een vrouw geen gedrag vertoond heeft waarvoor ze een pak op haar billen verdient, zal een periodiek pak slaag haar – ook als ze zich redelijk goed gedragen heeft – eraan herinneren dat goed gedrag niet alleen een kwestie is van niet ongehoorzaam zijn, maar ook van actief gehoorzaam zijn. Door te proberen gehoorzamer aan haar heer des huizes te worden, werkt een vrouw aan haar onderwerping, haar vrouwelijkheid en aan haar liefde voor haar partner. Ze haalt zo het optimale uit haar vrouw zijn en haar rol als echtgenote. En ze steekt energie in hun relatie in plaats van er alleen maar energie uit te putten.


Als een vrouw problemen heeft met gehoorzamen en vaak op haar billen moet hebben wegens ongehoorzaamheid, dan moet haar partner een periodiek pak slaag overwegen of het verhogen van de frequentie daarvan. Het voordeel hiervan is dat zij dan kan leren gehoorzamen, zonder dat ze eerst over de schreef moet gaan om een pak slaag te verdienen. In plaats van te wachten tot ze weer ongehoorzaam is geweest, zal de heer des huizes haar door een periodiek pak slaag duidelijk maken dat ze maar te gehoorzamen heeft.

Uiteraard is het ultieme middel in een conventionele relatie met huiselijke discipline om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen haar een pak op haar bips te geven wegens ongehoorzaamheid. Dit is alleen nodig als een vrouw zich ongehoorzaam opstelt tijdens een gewoon pak op haar billen of tijdens een periodiek pak slaag. Ongehoorzaamheid is het ergst wanneer het optreedt als een vrouw gestraft wordt, omdat het de kern van de huiselijke discipline levensstijl raakt en daarmee de fundamenten van haar relatie met haar echtgenoot raakt. Het is al erg dat ze ongehoorzaam is, maar het is extra erg als ze dat doet wanneer ze om welke reden dan ook gestraft wordt. Het is cruciaal dat ze de heer des huizes gehoorzaamt wanneer hij haar straft. Daarom moet streng opgetreden worden als ze dit niet doet!

In het artikel ‘extra straf wegens ongehoorzaamheid’ wordt gedetailleerd beschreven hoe een dergelijke straf in zijn werk moet gaan, evenals onderwerpen die daar verband mee houden. Sommige mannen geven hun vrouw een extra pak slaag als het oorspronkelijke erop zit, anderen geven er gewoon de voorkeur aan langer door te gaan dan ze anders zouden doen. Mannen die de klappen (laten) tellen, zullen dan vaak weer bij 0 beginnen, zodat er geen twijfel over bestaat dat ‘de toegift’ is begonnen. In gevallen waar normaal nooit klappen worden geteld, kan men dat wel doen als er sprake is van extra straf: dan moet ze bijvoorbeeld elke extra klap die ze krijgt meetellen.

Een preventief pak slaag wordt gegeven vlak voor een situatie waarin ze gewoonlijk de fout ingaat. Dit kan betrekking hebben op een avondje stappen, een logé hebben in het weekend of de schoonfamilie die komt eten. Door haar voor de gebeurtenis in kwestie een flink pak op haar blote bips te geven, kan de heer des huizes de kans dat het mis gaat behoorlijk minimaliseren. Een flink pak slaag voorafgaande aan de situatie waarin de kans dat ze de fout in gaat groot is, zorgt voor een paar zere billen, die er waarschijnlijk voor zorgen dat ze zich beter zal gedragen.

Zelfs een allereerste pak op haar billen, wanneer ze nog helemaal aan het begin van een levensstijl met huiselijke discipline staat, zal een vrouw leren dat ze gehoorzaam moet zijn. Zo’n eerste pak slaag laat haar niet alleen voelen wat er gebeurt als ze er met de pet naar gooit, maar maakt haar ook op niet mis te verstane wijze duidelijk dat ze de heer des huizes dient te gehoorzamen. Dat zal haar meer dan welke andere manier dan ook tot gehoorzaamheid inspireren. Er gaat niets boven een flink pak slaag om een vrouw duidelijk te maken dat gehoorzaamheid niet slechts wenselijk is, maar gewoon van haar geëist wordt. Wanneer een man geen gehoorzaamheid kan verwachten, hoeft hij meestal ook geen liefde, respect en vertrouwen te verwachten. Wanneer een vrouw gehoorzaamheid is bijgebracht, zal ook haar liefde, respect en vertrouwen in hem fors toenemen. En het allereerste pak slaag is een perfecte stimulans om zich vooral gehoorzaam op te stellen.


Jammer genoeg beginnen veel vrouwen aan een relatie in de stellige overtuiging dat ze hun partner onder geen beding ooit zullen gehoorzamen, omdat dit voor hen gelijk staat aan verraad aan hun opvoeding. Ze vinden dat zij als moderne feministische vrouw nooit een man kunnen gehoorzamen. Dergelijke vrouwen lopen het grote risico dat zij zich al snel aan moeten sluiten bij het legioen van gescheiden vrouwen die hun politieke overtuigingen boven hun eigen geluk en vrouwelijke intuïtie gesteld hebben. Een liefdevol toegediend eerste pak slaag is wat ze nodig hebben om hen op andere gedachten te brengen, zodat zij liefde, intimiteit en saamhorigheid het belangrijkste gaan vinden. Gehoorzaamheid is een bijzonder eenvoudige, maar uitermate doeltreffende manier om alles te krijgen wat hun hartje begeert: liefde, romantiek, intimiteit, bevrediging en harmonie.


Naast de lichamelijke benadering om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen, zijn er ook andere technieken. Deze niet lichamelijke technieken vertrouwen op het morele overwicht van de heer des huizes om zijn vrouw tot grotere gehoorzaamheid te brengen.


Een uitstekende manier om gehoorzaamheid te stimuleren is bijvoorbeeld haar een poos in de hoek te zetten. Als ze daar dan voor, tijdens of na een pak slaag in haar blote bips staat, zal ze gaan begrijpen dat ze zal moeten gehoorzamen om zich als vrouw te ontwikkelen en te groeien. Het eenvoudige feit dat ze in de hoek blijft staan als haar partner dat van haar vraagt, is al een bewijs van gehoorzaamheid. Deze gehoorzaamheid wordt gestimuleerd door de wetenschap dat ze een ongenadig pak op haar blote bips krijgt als ze het waagt zonder zijn toestemming uit de hoek te komen. Deze dreiging van een pak slaag doet niets af aan de voordelen die een vrouw van haar gehoorzaamheid aan de opdracht van haar man in de hoek te gaan staan ondervindt.

In de loop van de tijd, naarmate ze beter gaat luisteren als ze in de hoek moet gaan staan, zal er steeds minder vaak een pak billenkoek wegens ongehoorzaamheid aan te pas hoeven komen. Geleidelijk aan zal ze steeds beter gehoorzamen. En met de gehoorzaamheid neemt ook het effect van huiselijk discipline toe. Ze plukt dan zelf de vruchten van haar eigen gehoorzaamheid, omdat ze nu haar tijd in de hoek goed kan benutten om over haar gedrag en over de straf die daar het gevolg van is na te denken. Ze zal begrijpen dat het allemaal voor haar eigen bestwil is.

Dat zij zich (gedeeltelijk) moet ontkleden als ze op haar billen krijgt, is standaard bij huiselijke discipline en heeft de nodige voordelen. Door haar partner te gehoorzamen als hij haar opdraagt haar billen bloot te maken, accepteert ze de onafwendbaarheid van een pak slaag en de noodzaak dat ze gestraft wordt. Dat ze in afwachting van haar straf (gedeeltelijk) ontkleed voor de heer des huizes moet staan, vraag veel gehoorzaamheid en dat is erg goed voor haar. De wetenschap dat ze over enkele ogenblikken over zijn knie ligt en hard op haar blote bips geslagen wordt, is een afschrikwekkende ervaring die nog eens versterkt wordt door haar staat van ontkleding. De door haar naaktheid grotere kwetsbaarheid, zowel lichamelijk als mentaal, is een prachtige uiting van vrouwelijke en onderdanige gehoorzaamheid. Door zichzelf te ontbloten, accepteert ze het simpele feit dat haar persoonlijke groei het best bereikt kan worden als ze de heer des huizes gehoorzaamt.

Andere mogelijk effectieve technieken zijn strafregels en huisarrest. Het schrijven van strafregels kan een goede manier zijn om een vrouw ertoe te brengen een positieve houding aan te nemen, wat tevens inhoudt dat ze gaat inzien dat het een constructieve en verstandige keuze is om haar echtgenoot te gehoorzamen. Hoewel niet alle strafregels die ze moet schrijven op gehoorzaamheid betrekking zullen hebben, zal alleen al het feit dat ze deze ook daadwerkelijk opschrijft haar gehoorzaamheid aan haar heer des huizes verbeteren.


Huisarrest is een andere techniek, die een tijdelijke opschorting van het recht te gaan en staan waar ze wil inhoudt. Huisarrest is bedoeld om ongewenst gedrag te bestraffen. Het zal vaak voorkomen dat een man niet kan controleren of zijn vrouw zich daadwerkelijk aan het opgelegde huisarrest houdt. Het is dan aan haar om te besluiten of ze zich eraan houdt of toch stiekem de deur uitgaat. Huisarrest is niet alleen een test die haar gehoorzaamheid op de proef stelt, maar ook een manier om haar gehoorzaamheid te leren: ze moet namelijk voortdurend beslissen of ze de heer des huizes gehoorzaamt en zich dus aan het haar opgelegde huisarrest houdt. Zo is dit een goede oefening in gehoorzaamheid.

Ook een standje is een onmisbaar onderdeel van het strafproces. Door een standje begrijpt een vrouw waarom ze wordt gestraft en waarom discipline goed voor haar is. Het zal niet verbazen dat ook een standje bijdraagt aan gehoorzaamheid. Wanneer een heer des huizes zijn vrouw een standje geeft, toont hij zijn morele overwicht. Hij vertelt haar hoe ze zich dient te gedragen. Ook hier geldt weer dat standjes vaak niet direct over ongehoorzaamheid gaan, maar toch gehoorzaamheid in de hand werken. Het is belangrijk dat de heer des huizes het standje niet overslaat. Als hij namelijk nalaat haar stevig de mantel uit te vegen, dan verkleint hij niet alleen de kans dat ze moet huilen als ze een pak op haar bips krijgt, maar zal het ook moeilijker worden haar gehoorzaamheid bij te brengen. De liefdevolle en wijze heer des huizes zal er te allen tijde aan denken haar een stevig standje te geven, omdat hij weet dat dit haar stimuleert in het vervolg te gehoorzamen. Daarom is een standje onmisbaar in het strafproces.

Een belangrijke functie van een standje wanneer ze straf krijgt, is dat het haar de nuchtere feiten voorhoudt. Dus het is niet eens zozeer de reprimande waar het om gaat, maar om het feit dat ze met de neus op de feiten wordt gedrukt. Vaak heeft de vrouw zelf om een levensstijl met huiselijke discipline gevraagd. Mocht dat zo zijn, dan dient ze hier nog een keer met woorden aan herinnerd te worden, zodat ze weer weet dat het op haar eigen verzoek gebeurt, ook al wil ze op dat moment liever geen pak op haar bips.

Ook als zij niet degene was die huiselijke discipline in hun relatie heeft voorgesteld, dan nog moet ze eraan herinnerd worden dat ze ermee heeft ingestemd. Dat heeft ze gedaan vanwege de overduidelijke voordelen die dat voor haar als individu en voor hun relatie heeft. Dat ze nu moeite heeft te gehoorzamen doet niets aan dat feit af.

Ze moet er ook aan herinnerd worden dat ze er al mee ingestemd heeft, dat zij een pak op haar billen krijgt als ze zich niet naar de afspraken gedraagt, of dat gedrag nu uit ongehoorzaamheid, oneerlijkheid of gebrek aan respect bestaat. Bovendien heeft zij ermee ingestemd dat het de heer des huizes is die haar voor haar gedrag bestraft. Dus beslist hij, en niemand anders, of ze straf verdient of niet en hoe die straf er dan uit moet zien. Hij beslist wat voor lesje haar geleerd moet worden.

De heer des huizes heeft niet alleen het recht haar te straffen, maar zelfs de plicht dit te doen. Ook hij is omwille van zijn vrouw en hun relatie met een levensstijl met huiselijke discipline akkoord gegaan. Hij wil dat ze haar liefde en vrouwelijkheid kan ontwikkelen. Hij wil dat ze gelukkig is en zich geborgen voelt. Huiselijke discipline is een uitstekend middel om deze eerzame doelstellingen na te streven.

Als hij ziet dat zijn vrouw zich niet volgens de afspraken gedraagt en hij laat het erbij zitten, dan verzaakt hij zijn plicht zijn vrouw tot de orde te roepen wanneer dit nodig is. Een vrouw die zich niet weet te gedragen moet voor haar eigen bestwil gestraft worden. Ze moet over de knie gelegd worden en een ongenadig pak op haar blote bips krijgen, zodat ze haar negatieve houding en gedrag bijstelt. Gehoorzaamheid is simpelweg iets wat ze aan zichzelf en aan de heer des huizes verplicht is. Wanneer ze ongehoorzaam is, dan blokkeert ze haar groeimogelijkheden. Ze handelt dan tegen haar eigen belangen en tegen die van hun relatie in. Gehoorzaamheid is haar enige optie.

Er is een andere mentale techniek die de gehoorzaamheid bij een vrouw gunstig kan beïnvloeden en dicht bij de fysieke vorm van het pak op de billen ligt. Het bestaat eruit dat hij haar iedere klap die ze krijgt hardop laat meetellen. Dit kan een hele uitdaging zijn, zeker als de vrouw begint te huilen. Het is moeilijker voor haar om te tellen als ze tegelijkertijd moet huilen, maar niet onmogelijk. Ook is het moeilijk als ze nog moeite heeft te gehoorzamen. Zeker wanneer een klap flink pijn doet kan het moeilijk zijn te tellen zonder even op adem te komen. Haar man zal dan moeten besluiten of hij wacht totdat ze de klap geteld heeft of dat hij doorgaat met het pak slaag. Een slimme heer des huizes zal gewoon doorgaan met slaan en haar vertellen dat iedere klap die niet geteld wordt overgedaan wordt. Door deze regel in te stellen leert hij haar erg gehoorzaam te zijn als hij haar straft, omdat niet gehoorzamen betekent dat ze meer klappen zal ontvangen.


Deze techniek waarbij zij de klappen moet tellen, is alleen bruikbaar voor mannen die van tevoren weten hoeveel klappen ze gaan uitdelen. Als hij haar eenvoudigweg een pak op haar blote bips geeft, totdat hij vindt dat ze genoeg gehad heeft, dan heeft deze aanpak niet zoveel nut. Aan de andere kant zijn er ook mannen die hun vrouw gewoonlijk op hun billen geven zonder te tellen, maar dit wel gaan doen, als ze een extra pak slaag wegens tegenwerking geven. Het is dus mogelijk beide manieren te combineren, zodat zij elkaar al naar gelang de situatie erom vraagt aanvullen. Iedere individuele heer des huizes kan zichzelf het beste in zijn eigen vrouw verplaatsen en is de meest aangewezen persoon om te beoordelen hoe ze het best gestraft kan worden. Hij weet hoe hij de beste resultaten kan boeken, omdat hij het beste weet wat goed voor zijn vrouw is.


Een andere, niet lichamelijke benadering om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen heeft niets met straf te maken. Het is een overeenkomst over de huiselijke discipline. Niet alle stellen die huiselijke discipline aanhangen hebben een dergelijk contract. Velen maken gewoon mondelinge afspraken over deze levensstijl en stellen dat de heer des huizes verantwoordelijk is voor de discipline in huis als zaken niet lopen zoals ze zouden moeten. Maar als een vrouw geneigd is een loopje met deze afspraken te nemen of ze telkens weer ter discussie stelt, dan kan een schriftelijke overeenkomst uitkomst bieden.

Een geschreven overeenkomst is één van de manieren om het probleem van ongehoorzaamheid te omzeilen. Door helder te omschrijven welk gedrag van de vrouw verwacht wordt en wat onder misdragingen verstaan wordt, heeft de vrouw een aantal duidelijke gedragsregels waaraan ze zich dient te houden. Ze kan dan niet meer zo gemakkelijk volhouden dat het met haar gedrag wel meevalt. Het staat duidelijk omschreven in de overeenkomst. De heer des huizes kan haar deze overeenkomst nog eens onder de neus houden vlak voor ze gestraft wordt en haar vervolgens duidelijk maken waarom ze gestraft wordt. Doordat ze geconfronteerd wordt met haar schriftelijk vastgelegde beloftes, heeft ze geen andere keuze dan hem te gehoorzamen en zich te onderwerpen aan haar straf. Op deze manier zal de overeenkomst een hulpmiddel voor haar zijn om aan de heer des huizes gehoorzamen.

Wat kan een vrouw zelf doen om gehoorzamer te worden en beter naar haar partner te luisteren? Ze kan verschillende dingen doen. De heer des huizes levert een grote inspanning om zijn vrouw door verschillende vormen van lichamelijke en niet-lichamelijke correcties gehoorzaamheid bij te brengen, maar de vrouw zelf moet ook wat doen. Zij is per slot van rekening degene in wier belang het is dat zij gehoorzamer wordt, zodat ze haar eigen vrouwelijkheid en onderdanigheid leert kennen.

Een vrouw kan iedere dag haar gehoorzaamheid trainen. Sommige vrouwen hebben het idee dat gehoorzaamheid alleen maar nodig is wanneer ze gestraft wordt. Maar dit is een ernstige misvatting. Gehoorzaamheid houdt in: gehoorzaamheid onder alle omstandigheden, niet in bepaalde situaties. Wanneer een vrouw oefent in gehoorzaamheid tijdens kleine alledaagse omstandigheden, dan zal ze minder problemen ervaren in belangrijke situaties, die een grotere uitdaging vormen voor de meeste stellen.

Wanneer de heer des huizes iets basaals vraagt zoals een brief op de bus doen of een rekening betalen, dan is er geen reden te bedenken waarom ze daar niet aan zou voldoen. Het is een eenvoudig en redelijk verzoek dat hij haar voorlegt, waarmee een vrouw zichzelf en haar relatie een dienst kan bewijzen.


Wanneer een vrouw gestraft moet worden voor haar gedrag, dan kan ze oefenen met gehoorzamen. Ze kan gehoor geven aan zijn instructies om zichzelf klaar te maken voor haar pak slaag. Ze kan rustig en gehoorzaam naar de plaats gaan waar ze gestraft zal worden, meestal de slaapkamer. Ze kan zich gehoorzaam ontkleden zoals haar opgedragen is. Ze kan gehoorzaam de houding waarin ze gestraft wordt aannemen (meestal over de knie van haar partner) wanneer haar dit opgedragen wordt, zonder tijdrekken en zonder klagen. Wanneer het pak op haar bips begint, dan kan ze zich aan haar straf overgeven, zonder overdreven veel lawaai te maken, anders dan het geluid van haar huilen en snikken. Gillen en schreeuwen is geen gehoorzaam gedrag als ze voor straf op haar billen krijgt. Het is een teken van ongehoorzaamheid en getuigt van weinig respect voor haar echtgenoot.

Wanneer een vrouw opdracht krijgt in de hoek te gaan staan nadat ze een pak op haar bips heeft gehad, kan ze het beste doen wat er van haar gevraagd wordt en netjes in de hoek gaan staan zonder over haar billen te wrijven. Ze kan het beste de heer des huizes gehoorzamen en nadenken over de aanleiding voor het pak slaag en de noodzaak dat ze hiervoor gestraft werd. Als ze het helemaal goed doet, dan bedankt ze na afloop haar partner voor de moeite die hij genomen heeft door haar te straffen om een beter mens van haar te maken.


Bijna iedere stap in het proces van straffen is een goede gelegenheid voor een vrouw om te oefenen met de gehoorzaamheid aan haar partner. Ze wordt constant geconfronteerd met een keur aan gelegenheden om haar gehoorzaamheid te tonen. Als ze zich wil ontwikkelen, wil leren en wil groeien tot een liefhebbende, bevredigde en gelukkige vrouw, dat moet ze elke afzonderlijke gelegenheid met beide handen aanpakken en die niet door haar vingers laten glippen. Een gelegenheid om te gehoorzamen is een gelegenheid om te groeien.

Een vrouw die persoonlijke groei wil doormaken en een relatie met huiselijke discipline heeft, moet ook buitenshuis aan de heer des huizes gehoorzaam zijn. Wanneer ze samen in het gezelschap van anderen zijn, dan zien sommige vrouwen daar een aanleiding in om tegen hem in te gaan of hem zelfs belachelijk te maken. Ze denkt waarschijnlijk dat het een mooie gelegenheid is de buitenwereld te laten zien hoe ze werkelijk over hem denkt. Ze zal abusievelijk denken dat ze voor de terechtwijzing die ze thuis van hem kreeg, wraak kan nemen door hem nu even op zijn nummer te zetten. Ze denkt dat ze hiermee ‘de score’ weer gelijk maakt, alsof haar relatie een of andere sportwedstrijd is. Maar dat is het niet. In een tenniswedstrijd heb je altijd een winnaar en een verliezer. Maar in een relatie heb je het al snel over twee winnaars of twee verliezers. Je kunt die in een relatie niet tegelijkertijd én een winnaar én een verliezer hebben. De vrouw die haar partner voor de buitenwereld voor schut zet, roept schaamte over zichzelf en degene die ze geacht wordt te gehoorzamen af. Hoe eerder een vrouw dit eenvoudige principe begrijpt, hoe eerder ze hun relatie tot een succes kan maken


Liefhebben, eerbiedigen en gehoorzamen zijn de elementaire verantwoordelijkheden in een vaste relatie met een man. Door de heer des huizes te gehoorzamen werkt ze aan het tot stand komen van liefde in de relatie. Ze werkt aan het respect voor de man die ze zou moeten respecteren als leider en beschermheer. Ze moet gehoorzaamheid zien als iets wat liefde en respect oplevert, niet als een last waaronder ze gebukt gaat. Ze moet gehoorzaamheid leren zien als een positieve daad die ze elke dag in haar relatie gestalte kan geven, zodat haar relatie en haar leven succesvoller, liefdevoller en bevredigender wordt.

Onderwerping

Onderwerping of onderdanigheid is voor veel vrouwen een complexe zaak. Hoewel het bij huiselijke discipline centraal staat, hebben ze het er maar liever niet over, omdat het beelden oproept van vrouwen die altijd maar braaf ja en amen zeggen op wat hun man vraagt en van vrouwen die hun persoonlijkheid hebben verloren en slaafs geworden zijn. Er zijn veel vrouwen die huiselijke discipline aanhangen en die een flink pak slaag krijgen als ze zich misdragen, maar die altijd luid en duidelijk zullen ontkennen dat ze op welke manier dan ook onderdanig zijn.

Onderdanig of onderworpen zijn betekent niet dat men een voetveeg is. Vrouwen die denken dat dit wel zo is, zijn meestal ook degenen die zich zullen haasten te ontkennen dat ze onderdanig zijn. Dat komt omdat ze niet goed begrijpen waar het daarbij om gaat. Het betekent niet dat je je persoonlijkheid verliest en een soort voetveeg zonder eigen mening, ideeën en levenslust wordt. Dat juist absoluut niet. Het betekent wel dat je díe in je eigen psyche verborgen vrouwelijke eigenschappen naar boven haalt, die bij veel vrouwen verborgen blijven of ontkend worden.

Er zijn veel redenen waarom vrouwen ervoor kiezen hun verlangen zich af en toe onderdanig op te stellen, ontkennen. De belangrijkste zijn de invloed van het feminisme en die van de media, en de verwachtingen van familie en vrienden. Deze factoren dragen in belangrijke mate bij aan hoe de meeste vrouwen zich gedragen. Maar uiteindelijk zijn ze minder belangrijk dan wat een vrouw van zichzelf gelooft.


De grootste remmende factor op een vrouws vrouwelijkheid is haar eigen houding. Onafhankelijk van de invloed van de media, het feminisme en de mensen die haar omringen, is de belangrijkste reden waarom een vrouw ervoor kiest haar onderdanige gevoelens te onderdrukken, dat ze er zelf op de een of andere manier bang voor is. Veel vrouwen hebben het idee dat ze het niet aan zouden kunnen hun vrouwelijkheid te tonen, omdat dit hen te kwetsbaar zou maken en ze bang zijn om gekwetst te worden. Die angst is, zoals zovele angsten, ongegrond.


Wanneer een vrouw er onbewust voor gekozen heeft haar eigen onderdanigheid te onderdrukken, kan ze heel boos worden op mensen die het niet met die beslissing eens zijn. Ze kan zich dan ontzettend ergeren wanneer ze iemand hoort zeggen dat onderdanigheid niet onderdrukt zou moeten worden. Ze heeft immers zoveel energie in het ontkennen van haar vrouwelijkheid gestoken, dat het echt een afknapper zou zijn als zou blijken, dat ze haar energie verspild heeft. En dat heeft ze, en dat weet ze ook wel, maar dat maakt haar alleen nog maar bozer. Ze kan woedend worden op onderdanige vrouwen, omdat hun gedrag lijnrecht tegen haar eigen opvattingen indruist. In gedachten zal ze heel veel redenen bedenken waarom haar boosheid gerechtvaardigd is en onderworpen vrouwen hun eigen geslacht verraden. Maar uiteindelijk zijn deze redenen slechts drogredenen en hebben ze niets met de realiteit te maken hebben, noch die van haar, noch die van andere vrouwen.


Vrouwen die met hun vriend of echtgenoot een vorm van huiselijke discipline hebben afgesproken, zijn ermee akkoord gegaan dat zij als vrouw voor wat betreft hun gedrag, handelingen en uitlatingen onder de leiding van hun man staan. Wanneer het gedrag niet voldoet aan de eisen die het stel ervoor afgesproken heeft, dan krijgt de vrouw een pak slaag van de man om haar een lesje te leren.


Zelfs als een vrouw in het dagelijks leven niet echt een onderdanig type is, is huiselijke discipline een ideaal middel om haar onderdanige kanten naar voren te brengen. De reden hiervoor is eenvoudig. Voor het strafproces waarbij de vrouw op haar billen krijgt, is het noodzakelijk dat de vrouw zich, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, aan haar straf onderwerpt. Tijdens het pak op de bips ervaart de vrouw een toenemende stroom van mannelijke en vrouwelijke energie en wordt ze geleidelijk in een onderdanige stemming gebracht, waarin ze haar mans rol als heer des huizes accepteert en ze haar fouten toegeeft. Ze geeft zich over aan zijn leiding, die er verbaal uit bestaat, dat zij een standje en lichamelijk, dat zij een pak op haar billen krijgt. Tegen de tijd dat het pak slaag erop zit, zou ze het punt bereikt moeten hebben waarop ze zich volledig aan haar partner heeft onderworpen. De fijne intimiteit die de meeste stellen na een strafsessie ervaren, is het gevolg van de vrije energiestroom tussen man en vrouw. Deze energiestroom wordt geblokkeerd wanneer de vrouw zich negatief gedraagt of er negatieve gedachten op na houdt of wanneer de man er niet in slaagt om in te grijpen als een vrouw zich slecht gedraagt.

Onterechte straf

Wanneer een vrouw een relatie met huiselijke discipline heeft, kan het gebeuren dat haar man haar een keer straft voor iets wat ze niet gedaan heeft, dat ze dus onterecht straf krijgt. Hoe moet je daar als vrouw mee omgaan? Moeten ze iets tegen hun man zeggen? En moet hun man het goedmaken? Dit artikel gaat in op zaken die een rol spelen bij onverdiende straf.

Ten eerste kun je je afvragen wanneer er sprake is van onterechte of onbillijke straf. Het eenvoudigste geval is dat een vrouw volkomen onverdiend op haar billen krijgt, bijvoorbeeld voor iets wat ze helemaal niet gedaan heeft, of voor iets wat ze zou hebben nagelaten, maar wat ze wel degelijk heeft uitgevoerd, of voor iets dat feitelijk door een ander is gedaan. Haar man denkt dan bijvoorbeeld dat zij de schade aan de auto heeft veroorzaakt, terwijl achteraf blijkt dat het haar zus was. Een ander voorbeeld is dat een vrouw op haar billen krijgt voor een overtreding die achteraf veel minder ernstig blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht, met als gevolg dat ze er veel harder van langs krijgt dan ze eigenlijk verdient.

Onrechtvaardig is ook wanneer een vrouw harder dan nodig wordt gestraft. In dat geval weet ze dat ze iets fout heeft gedaan en dat geeft ze ook toe, maar staat het pak voor haar billen in geen verhouding tot de overtreding. Nu is dit laatste natuurlijk sterk afhankelijk van hoe een vrouw haar straf ervaart. Elke straf lijkt altijd hard als je met een plak of riem op je billen krijgt. Maar uiteindelijk is het wel zo, dat een stel met een relatie met huiselijke discipline heeft afgesproken dat de man bepaalt hoe een overtreding wordt bestraft, niet de vrouw. Bovendien kan een straf die in eerste instantie veel te streng lijkt, achteraf toch heel redelijk blijken. En tot slot kan een strengere straf wangedrag van de vrouw corrigeren waarvan zij zich nog niet bewust was, maar dat haar partner al een tijdje irriteerde.

Er spelen uiteraard vele zaken rond een onbillijke straf. Een vrouw kan zich ontzettend onrechtvaardig behandeld voelen als ze gestraft wordt voor iets dat ze in haar ogen niet gedaan heeft. Maar men moet een aantal belangrijke punten voor ogen houden. Het belangrijkste punt is heel eenvoudig: niemand is ooit nog doodgegaan van een pak op haar billen. Bij huiselijke discipline worden geen verwondingen of blessures aan het lichaam van een vrouw toegebracht, maar wordt op een heel veilige manier en op een heel veilige plaats, namelijk haar bips, lijfstraf toegediend. Zolang haar man zijn hand gebruikt of een instrument met afgeronde hoeken, zoals een paddel of een riem, is het allerergste wat kan gebeuren, dat haar billen wat blauw worden en ze een paar dagen ongemakkelijk zit. Bij huiselijke discipline worden geen gevaarlijke instrumenten zoals zwepen of ketens gebruikt die de huid kunnen beschadigen. Er wordt alleen maar een pak voor de billen gegeven om slecht gedrag te bestraffen en te zorgen dat een vrouw zich beter gaat gedragen. Hoewel een onterechte straf fysiek pijn kan doen en op het emotionele vlak veel verontwaardiging kan opwekken (vanwege het onbillijke karakter), is het niet zo gevaarlijk of schadelijk dat dit het einde van de wereld of het einde van het huwelijk betekent. Het is onterecht, maar niet dodelijk of onherstelbaar.

Het basisprincipe dat van toepassing is op een onterecht pak billenkoek, is dat de onderwerping van een vrouw aan haar man en aan het pak slaag dat hij uitdeelt, belangrijker is dan de terechtheid van die straf. Dat klinkt misschien vreemd, maar is toch logisch: Niemand zegt dat een vrouw het leuk moet vinden om onterecht op haar billen te krijgen, of dat haar man niet de intentie moet hebben zijn vrouw alleen over de knie te nemen als ze dat ook echt verdient. Maar het fundamentele uitgangspunt van een relatie met huiselijke discipline is nu eenmaal dat de vrouw zich onderwerpt aan de liefdevolle leiding en tucht van haar man. Dat houdt ook in dat zij zonder protest en zonder zijn beslissing in twijfel te trekken, een pak slaag van hem accepteert.

Dus uiteindelijk is haar bereidheid zich neer te leggen bij zijn beslissing belangrijker dan of die beslissing juist was of niet. Wanneer het vrouwen lukt hun man om te praten en zo een pak slaag ontlopen, vinden ze dat diep in hun hart jammer: ze winnen de strijd, maar verliezen de oorlog. Wat ze eigenlijk willen is dat hun man hen, hoe hard ze ook protesteren, toch gewoon op hun billen geeft. Ze willen voelen wie de baas is. Als een vrouw dus zo graag wil dat een man haar ondanks al haar protesten straft, dan moet ze ook niet zeuren als hij dat zo nu en dan ten onrechte doet, ook al heeft ze hem verteld dat ze onschuldig was. Dit moet ze maar op de koop toenemen in een relatie met huiselijke discipline. Als ze wil dat hij haar beschermt en leidt, dan moet ze ook maar het risico accepteren dat ze op haar billen krijgt voor iets wat ze niet gedaan heeft.

Vaak is het juist de vrouw die een relatie met huiselijke discipline wilde en heeft ze haar man met veel moeite daartoe over weten te halen. Na al die moeite die ze heeft gedaan om hem ertoe te brengen een mannelijkere rol binnen hun relatie te gaan vervullen en haar te straffen als hij dat nodig vindt, is het niet erg logisch dat zij vervolgens zal proberen hun afspraak over huiselijke discipline te ondermijnen door hem te vertellen hoe hij zich als de heer des huizes dient te gedragen. Als zij wil dat hij de baas is, dan moet ze hem ook de ruimte daartoe geven, ook al maakt hij soms een vergissing. Een vergissing op zijn tijd is minder schadelijk voor hun relatie dan dat zij telkens vraagtekens zet bij zijn disciplinaire maatregelen, waardoor hij heel onzeker wordt en zich gaat afvragen waarom hij in godsnaam met huiselijke discipline heeft ingestemd. Als zij wil dat hij de baas is, dan moet zij hem gewoon volgen en hem niet voortdurend vertellen hoe hij zijn rol moet vervullen.

Ze zal het risico dat ze soms onterecht op haar billen krijgt, in het belang van hun afspraak en hun relatie moeten accepteren. Ze kan haar man niet vertellen hoe, wanneer en waarvoor hij billenkoek moet geven. Ze kan deze zaken uiteraard wel met hem bespreken buiten een strafsessie om, maar wanneer hij bepaald heeft dat ze straf nodig heeft, dan kan ze hem niet vertellen wat hij wel en niet mag doen. In de BDSM-scene heet dat topping from the bottom als een vrouw een man vertelt wat hij wel en niet moet doen. Huiselijke discipline en topping from de bottom zijn een contradictie, want de man is gewoon de baas.

Soms kan de waarheid later aan het licht komen. De man kan erachter komen dat hij zijn vrouw onterecht over de knie heeft genomen, omdat ze helemaal niet gedaan heeft wat hij dacht. Als dat gebeurt moet hij mans genoeg zijn om haar zijn excuses aan te bieden. De vrouw zou dan ladylike genoeg moeten zijn om hem zijn vergissing niet al te zeer in te wrijven. Een grapje is leuk, maar daar moet het ook bij blijven. Het is natuurlijk wel aardig als de man iets liefs voor zijn vrouw doet om het goed te maken. Hij kan bijvoorbeeld een bosje bloemen voor haar kopen, haar mee uit eten nemen of haar een cadeautje geven. Een eerlijk en oprecht excuus van de man en een liefdevol gebaar zou genoeg moeten zijn om het weer goed te maken. Het is niet zo’n goed idee om de vrouw een vrijstelling voor haar volgende overtreding te geven. De eerstvolgende keer dat ze over de knie moet, dient ze net zo streng gestraft te worden als anders. Dat zij onterecht voor haar billen heeft gekregen, wil niet zeggen dat ze de eerstkomende keer dat ze billenkoek verdient, haar straf niet hoeft te krijgen. Het idee van een vrijstelling ondermijnt alleen maar hun afspraak en hun relatie.

Wat gebeurt er met een vrouw als ze onterecht gestraft wordt en wat voelt ze dan? Ze kan van alles voelen. Ten eerste zal ze het allemaal heel onrechtvaardig vinden. Maar dan zou ze moeten afvragen: ‘Wat is er nu überhaupt ‘eerlijk’ aan huiselijke discipline?’ Dat blinkt nu niet bepaald uit in eerlijkheid, althans niet in de gebruikelijke betekenis van het woord. Er krijgt ten slotte maar één iemand op zijn billen, en dat is nooit het gezinshoofd! Wanneer een vrouw op haar billen krijgt, mag ze een rechtvaardige behandeling verwachten, maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet bij het besluit van haar man om haar wel of niet te straffen hoeft neer te leggen.

Ten tweede kan een vrouw tijdens een pak op haar billenkoek dat ze ten onrechte krijgt, dezelfde dingen ervaren als andere keren dat ze over de knie ligt, namelijk het gevoel dat haar partner haar de baas is en de touwtjes in handen heeft, het gevoel dat zij zich aan hem onderwerpt en het gevoel dat haar partner genoeg om haar geeft om haar te straffen. En dat zijn allemaal positieve zaken. Ze kan het nare gevoel, dat het vreselijk oneerlijk is dat ze op haar billen krijgt terugdringen, door zich op die positievere gevoelens en emoties te focussen. En ook al kunnen die het gevoel van oneerlijkheid niet helemaal wegnemen, toch zal zij dankzij die gevoelens tijdens en na het pak slaag, baat bij de billenkoek hebben.

Je kunt je natuurlijk afvragen of een vrouw zich slechter gaat gedragen als ze onterecht voor haar billen heeft gekregen, omdat ze dan denkt dat het toch niet uitmaakt wat ze doet, omdat ze toch wel straf krijgt. ‘Als je me slecht behandelt, kan ik me net zo goed slecht gedragen’, zou ze kunnen denken. Die kans lijkt me niet zo groot, omdat de uitwisseling van dominante mannelijke energie en onderdanige vrouwelijke energie die tijdens een pak voor de billen in een relatie met huiselijke discipline plaatsvindt er eerder voor zal zorgen dat ze gehoorzamer is en zich beter gaat gedragen dan het omgekeerde. Doordat ze tijdens een pak voor haar billen heel direct en krachtig ervaart dat ze zich heeft overgegeven aan haar partner, zal ze daarna liefdevoller en meegaander zijn, ook al weet ze dat de straf niet terecht was. Maar dan moet de straf wel grondig genoeg zijn, want als een vrouw én ten onrechte, maar dan ook nog eens onvoldoende bestraft wordt, heeft haan man een groot probleem: hij zit dan opgescheept met een vrouw die boos is, omdat ze ten onrechte op haar billen heeft gekregen, maar die ook nog een keer haar respect voor haar man kwijt is, omdat hij niet stevig genoeg in zijn schoenen stond om haar genoeg te bestraffen. Dit is natuurlijk een doemscenario, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Straf moet altijd, ongeacht de reden, stevig aankomen. Ook al twijfelt een man of zijn vrouw wel echt een pak op haar billen verdient, toch moet hij haar zo stevig mogelijk aanpakken, omdat hij anders daarna met de gebakken peren zit.

Maar wat moet een vrouw na afloop doen? Wanneer en hoe moet ze aankaarten dat ze haar straf niet had verdiend? Ten eerste moet ze er pas enige tijd na een pak billenkoek over beginnen. Er moeten ten minste enkele uren en liever nog enkele dagen tussenzitten. Door wat te wachten geeft de vrouw niet alleen haar de tijd wat afstand te nemen, maar is ze ook zelf wat gekalmeerd en minder emotioneel over de onrechtvaardigheid van het pak op haar billen. Het beste moment om over de zaak te praten is als geen van tweeën haast heeft. Ook moet ze wel met nieuw bewijs komen om haar bewering te ondersteunen, anders lijkt het of ze er alleen maar over begint, omdat ze per se gelijk wil hebben. Ten tweede moet ze de zaak rustig te berde brengen, zonder haar man aan te vallen of op een woedende toon te spreken. Een onverdiend pak op de billen betekent niet het einde van de wereld, noch het einde van een levensstijl waarin huiselijke discipline een rol speelt, noch het einde van een levenswijze die erop gericht is meer liefde in een relatie te brengen.