Veel vrouwen die hun partner weten te overtuigen van het heilzame van huiselijke discipline kunnen erg gefrustreerd raken als ze niet afdoende gestraft worden. Ze hadden verwacht positieve emoties als liefde, respect en dankbaarheid te voelen na een pak op hun billen, maar in plaats daarvan voelen ze zich maar halfbakken gestraft, humeurig en gefrustreerd.

Om zich goed te voelen – beschaamd, huilend, berouwvol, in de war, en onderworpen moet ze tot haar grenzen gebracht worden of zelfs daar voorbij. Een paar beleefde tikjes op haar achterwerk zullen dit niet bewerkstelligen – ze moet echt flink gestraft worden.


Eén van de sterkste gevoelens is liefde. Liefde herrijst als een feniks uit de as door een pak billenkoek, tranen en schaamte. Het is haar natuurlijke vrouwelijke antwoord op de krachtige (maar heel effectieve) mannelijke boodschap die een pak billenkoek overbrengt. Het hoofd van de huishouding wijst haar op de waarheid van haar wangedrag en ze heeft een flinke dosis waarheid nodig wil ze haar gedrag in positieve zin veranderen. Dan confronteert hij haar met de gevolgen (een stevig pak op haar blote billen) die een logisch gevolg dienen te zijn van haar misdragingen of slechte houding. Om haar emoties naar boven te halen en haar te zuiveren van fouten zoals trots en arrogantie, moet hij zijn mannelijke energie op haar loslaten door middel van de pijn en razernij van het pak op haar billen. Als hij de remmen op zijn energie niet voldoende loslaat, zal hij niet in staat zijn haar behoorlijk te straffen. En als hij haar niet behoorlijk straft, zal haar energie maar half worden opgeladen. Zij zal dan naar liefde verlangen, maar niet naar het geven van liefde. Ze zal zich incompleet voelen (wat ze op dat moment ook is). Ze zal zich gefrustreerd voelen omdat ze slechts tot halverwege haar doel is gebracht. Ze zal zich ongeliefd voelen omdat ze niet tot het punt gebracht is waarop liefde moeiteloos, natuurlijk en automatisch vloeit.


Beheersing is een andere kwaliteit waarvan hij gedurende de straf gebruik moet maken. Hij laat deze beheersing zien door haar fysiek in bedwang te houden – door haar stevig over de knie te houden en door haar op haar billen te geven. Maar hij demonstreert deze beheersing ook door de manier waarop hij haar straft. Als hij de neiging voelt haar harder te slaan dan ze in feite nodig heeft, dan houdt hij deze impuls onder controle, zodat hij haar niet meer pijn doet dan noodzakelijk is. Mocht hij in de verleiding komen de billenkoek een beetje af te raffelen of zich te soft op te stellen wanneer hij haar straft, dan moet hij zijn beheersing gebruiken om deze verleidingen te weerstaan. Een man moet zijn zelfbeheersing niet alleen gebruiken om niet te hard te slaan, maar ook om te voorkomen dat het pak op haar billen te zacht is. Als hij haar een paar minuten op haar billen gegeven heeft en dan vindt dat hij haar meer pijn doet dan hij eigenlijk wil (omdat hij van haar houdt en om haar geeft), dan moet hij zijn zelfbeheersing aanwenden. Hij moet de neiging de straf voortijdig te beëindigen tijdelijk onderdrukken, omdat de gevolgen rampzalig zullen zijn. Hij moet zijn neiging om het pak slaag te beëindigen onderdrukken en zichzelf dwingen door te gaan totdat ZIJ genoeg gehad heeft. Hij moet niet stoppen als HIJ er genoeg van heeft, maar wanneer ZIJ genoeg gehad heeft. En hij is verantwoordelijk voor het besluit dat ze genoeg gehad heeft, niet zij. Het is de zelfbeheersing van de man die hem helpt zijn vrouw afdoende te straffen.


Het onvermogen van een man om adequate discipline in de relatie in te brengen, betekent niet het einde van de wereld in een relatie met huiselijke discipline. Mannen moeten leren hoe ze een vrouw moeten bestraffen, net zoals een vrouw moet leren haar straf te ondergaan. Een man moet meer leren over zijn eigen energie die zo krachtig aanwezig is als hij haar straft, zoals zij haar energiestromen die vrijkomen tijdens en na haar straf moet leren begrijpen. Maar weinig mensen zijn in staat deze energiestromen instinctief te beheersen. In plaats daarvan vragen ze anderen om raad. Hiervoor hebben we goede vrienden, discussiegroepen op het internet, websites en email verkeer met gelijkgestemden ten aanzien van huiselijke discipline.


Als je echtgenoot je dus niet hard of lang genoeg straft, moet je niet denken dat alles verloren is. Je moet begrijpen dat huiselijke discipline een leerproces is en dat hij moet leren hoe hij je afdoende tot de orde kan roepen. Alleen omdat hij het nog niet helemaal perfect in de vingers heeft, betekent niet dat hij het ook niet zal kunnen leren. Je moet geduldig zijn, je moet hem stimuleren en zijn pogingen op prijs stellen. Je moet zelf ook oefenen om je in het dagelijkse leven aan hem te onderwerpen, zodat hij ervaart dat zijn pogingen vruchten afwerpen. Ondanks dat dit moeilijk voor je kan zijn, moet je het toch doen als je de voordelen van deze levensstijl wilt ervaren.


Als je op hem foetert omdat hij je niet afdoende bestraft, zal hij zich een mislukking in huiselijke discipline gaan voelen. En als iemand zich ergens een mislukking in gaat voelen, zal het enthousiasme om een dergelijke levensstijl aan te hangen snel verdampen. Je zult hem zijn successen moeten laten ervaren, zelfs als ze niet helemaal echt of waar zijn. Als je zijn ego een beetje kunt laten groeien, zal hij zich vertrouwder voelen en groeien in zijn rol als hoofd van de huishouding. Je maakt van hem geen hoofd van de huishouding door hem neer te sabelen, je bewerkstelligt het door hem te laten groeien. Als je een man het hoofd van de huishouding wilt laten zijn, doe je dat door hem te steunen, aan te moedigen en je aan hem te onderwerpen.


Als dingen zich niet snel ontwikkelen, hoef je er niet over in te zitten dat er geen verbetering zal optreden. In feite kan elk verlies aan respect en liefde die je voelt als gevolg van onvoldoende straf, gemakkelijk in één enkele strafsessie weer teniet worden gedaan. Als een man echt zijn energie aanwendt om zijn vrouw te straffen, als hij haar tot tranen brengt en haar zich berouwvol laat voelen, kan hij haar houding naar hem ook in één enkele sessie veranderen. Zelfs als iedere sessie tot op dat moment vrij soft is geweest, kan één enkel stevig pak op haar blote billen, de liefde en het respect in haar hart terugbrengen. Sommige stellen zijn al 30 jaar bij elkaar voordat ze overgaan tot huiselijke discipline en alle vrouwen in kwestie zullen zeggen dat ze hun partner met heel andere ogen zijn gaan bekijken nadat ze één enkel ongenadig pak op hun blote bips van hem hebben gekregen. Zodra hij haar heeft laten zien wie de baas is, kan hij de dynamiek in hun relatie door één enkel pak op haar billen veranderen. Door de kracht van het pak op haar billen kan hij haar twijfel en teleurstelling vervangen door liefde en respect. Dit zijn het soort emoties die een vrouw voor haar man wil voelen.