De hoek

In de hoek staan is een klassiek onderdeel van huiselijke discipline. Hoewel niet alle stellen het gebruiken, is het voor velen een wezenlijk onderdeel van staf.

Wanneer een vrouw in de hoek wordt gezet, moet ze gewoonlijk met haar neus in de hoek gaan staan. Dit kan los als straf worden gebruikt, maar meestal is het een manier om het effect van een pak slaag te versterken. Een vrouw kan voor een bepaalde tijd in de hoek worden gezet, bijvoorbeeld tien minuten of een half uur, of totdat haar man aangeeft dat het genoeg is geweest. Het woord hoek hoeft trouwens niet letterlijk te worden genomen: als er geen hoek beschikbaar is, omdat die al anders wordt benut, kan een vrouw ook met haar gezicht naar de muur of, als dat beter uitkomt, zelfs midden in de kamer worden gezet.

Gewoonlijk moet ze met haar neus in de hoek staan, zodat haar net gestrafte billen zichtbaar zijn. Het idee is, dat ze zich dan heel klein voelt als ze daar zo staat. En dat ze vooral niet vergeet, dat ze zojuist een flink pak op haar billen heeft gekregen. Haar rode bips wijst de kamer in als een zichtbaar bewijs daarvan. Hoewel ze graag over haar pijnlijke billen zou willen wrijven, moet haar dit normaal gesproken worden verboden, want het is de bedoeling dat haar bips goed zichtbaar blijft en zij zo goed laat zien dat ze voor haar billen heeft gehad.

Wanneer een vrouw in de hoek wordt gezet, mag ze meestal een houding aannemen die ze goed kan volhouden, omdat ze daar misschien wel langere tijd moet blijven staan. Hoewel sommige mannen haar dan opdragen haar billen naar achteren te steken, om het resultaat van het pak slaag beter zichtbaar te maken, moet ze de houding wel kunnen volhouden.

Soms moet een vrouw met haar handen achter haar hoofd gevouwen in de hoek staan. Dit voorkomt dat ze over haar billen wrijft. Het is een bruikbare techniek die veel wordt gebruikt door stellen bij wie in de hoek staan een vast onderdeel van een pak slaag is. Het helpt haar ook haar rug een beetje hol te maken, waardoor de bestrafte billen beter zichtbaar zijn.

Wanneer een vrouw in de hoek staat is dat een uitstekend moment om haar een standje te geven. Dat het pak op haar billen voorbij is, betekent nog niet dat ze niet nog eens de les gelezen zou mogen worden. Sommige vrouwen huilen niet tijdens een pak slaag, maar worden wel aan het huilen gebracht door een stevig standje als ze in de hoek staat. Het hoeft geen preek te zijn waar de vonken vanaf vliegen, soms is het al voldoende haar rustig uit te leggen hoezeer ze zichzelf en haar partner heeft teleurgesteld om haar in tranen te krijgen.

Behalve een standje uitdelen als een vrouw in de hoek staat, kun je nog meer dingen doen. Het is een mooie gelegenheid haar nog een paar extra kletsen op haar billen te geven, om het standje nog eens extra kracht bij te zetten.

Waarom moet een vrouw in de hoek staan? Waarom zou je in een relatie met liefdevolle huiselijke discipline gebruik maken van dat strafelement? Welke invloed heeft in de hoek staan op een vrouw als ze gestraft wordt? Het antwoord op die vragen is dat er uiteenlopende redenen zijn en dat ook de invloed ervan divers is:

Ten eerste is in de hoek staan op zichzelf al een straf. Hoewel er niet per se een pak billenkoek aan te pas hoeft te komen, is het toch meestal een onderdeel van een strafsessie. Als een vrouw na afloop van een pak op haar billen niet in de hoek zou hoeven te staan, zou ze gewoon haar kleren in orde brengen en gelijk weer over moeten gaan tot de orde van de dag.

De voornaamste reden dat vrouwen een pak billenkoek soms verkiezen boven in de hoek staan, is dat dit laatste ontzettend veel gedweeheid van een vrouw vraagt. In bepaalde opzichten wordt haar onderwerping en gehoorzaamheid aan haar partner veel zwaarder op de proef gesteld dan bij een pak op haar billen, dat meer lichamelijk pijn doet. Tijdens een pak slaag wordt een vrouw door de zwaartekracht en de sterke arm van haar man op haar plaats gehouden, maar in de hoek is het enige wat haar daar houdt haar eigen onderdanigheid en de gehoorzaamheid aan de wil van haar man. Dus moet ze haar eigen weerstand overwinnen om daar langer dan een paar secondes te blijven staan. Ze moet dat deel in zichzelf overwinnen dat de kamer wil ontvluchten, niet naar haar mans opdracht wil luisteren en haar vrijheid wil heroveren. In sommige gevallen moeten vrouwen zo een enorm innerlijk gevecht leveren.

Een andere reden waarom in de hoek staan zo’n goed hulpmiddel is bij huiselijke discipline, is dat het een vrouw tot nadenken dwingt. Als ze pas in de hoek staat, zal ze nog te druk bezig zijn met andere dingen, zoals haar tranen en de pijn in haar billen. Maar dat is na een paar minuten voorbij. Daarom moet je een vrouw gewoonlijk op zijn minst een minuut of tien, maar vaak wel een uur of nog langer in de hoek laten staan: het duurt een minuut of wat voordat ze haar tranen gedroogd heeft en de ergste pijn van het pak slaag een beetje is gezakt.

Wanneer ze deze fase is gepasseerd en eventueel allerlei plannetjes heeft gesmeed om wraak op haar partner te nemen, gaat ze hoogst waarschijnlijk nadenken over de reden (of redenen) voor het pak op haar billen. Misschien denkt ze terug aan de gebeurtenissen die tot haar straf hebben geleid en wilde ze maar dat die nooit hadden plaatsgevonden. Of weet ze precies het moment terug te halen dat ze de noodlottige beslissing nam die haar Linéa recta het pak op haar billen bezorgde en de reden is dat ze nu in de hoek staat. En dat is nu precies wat er op dat moment moet gebeuren.

Zoals al eerder is opgemerkt, biedt het moment dat een vrouw in de hoek staat mooi de gelegenheid om haar een standje te geven. Dit herinnert haar eraan wat ze verkeerd gedaan heeft en ook hoe ze zich in de toekomst moet gedragen. Het standje kan er onder andere toe bijdragen, dat zij zich ervan bewust wordt, dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar eigen woorden en daden en dat deze voor anderen heel vervelend kunnen zijn.

Ook geeft het haar partner de kans haar billen eens rustig te bekijken om te controleren of het pak slaag voldoende hard is geweest en voldoende over beide billen is verdeeld. Als hij een instrument zoals een leren riem heeft gebruikt, kan hij ontdekken dat de ene bil er veel meer van langs gehad heeft dan de andere. Of dat het uiteinde van de riem zich om haar heupen heeft gekruld, wat niet de bedoeling is, omdat de straf alleen tot haar bips beperkt dient te blijven. Deze inspectie van het resultaat van het pak slaag is erg nuttig en zou dus altijd uitgevoerd moeten worden als de vrouw in de hoek staat. Zo kan hij zijn techniek verfijnen voor als ze weer over de knie moet en ook weet hij bijvoorbeeld dat hij zich op de andere bil moet concentreren als hij haar nogmaals over de knie legt, nadat het in de hoek staan erop zit.

Hoe pas je in de hoek staan in de praktijk toe? Nou dat is heel simpel. Een gezinshoofd geeft zijn vrouw opdracht een bepaalde tijd in de hoek te gaan staan, of totdat hij zegt dat het genoeg is. In beide gevallen is hij degene die aangeeft dat ze er weer uit mag komen. Als ze zelf steeds op de klok of op haar horloge moet kijken of de tijd al verstreken is, krijgt ze de kans om zich heen te krijgen, wat niet de bedoeling is. De bedoeling is dat ze zich even op zichzelf focust en niet op de tijd.

De man moet erg streng zijn gedurende de periode dat ze in de hoek staat. Hij mag dan geen ongehoorzaamheid tolereren, niet ervoor, niet tijdens en ook niet erna. Als ze op de een of andere manier laat blijken het niet serieus te nemen, moet hij overwegen haar nogmaals over de knie te leggen om een dergelijke houding direct de kop in te drukken, om haar daarna met zeer pijnlijke billen, huilend weer naar de hoek te verwijzen. Hij dient ervoor te zorgen dat ze de tijd die ze in de hoek staat benut voor zelfreflectie en niet als gelegenheid om vervelend te doen.

Wanneer moet het in de hoek staan plaatsvinden? In feite kan dit op ieder moment tijdens het strafproces gebeuren. Soms zal de man zijn vrouw naar boven sturen en haar opdragen daar in de hoek op hem te wachten. Bij dit voorbeeld gebeurt het dus nog voor ze op haar billen krijgt.

Het in de hoek staan kan natuurlijk ook tijdens haar afstraffing. Het functioneert dan als een pauze tijdens het pak slaag. Het geeft de vrouw de kans weer op adem te komen.

Tot slot kan een vrouw in de hoek worden gezet, als het pak voor de billen voorbij is. Soms zal haar man haar knuffelen en troosten voor hij haar naar de hoek stuurt en soms zal hij haar daar eerst een poosje in laten staan voor hij zijn troostende arm om haar heen zal slaan en haar zal vergeven. Beide manieren zijn prima. Welke aanpak gekozen wordt, hangt af van de vrouw en van de strengheid van het pak slaag wat ze ontvangen heeft. De man moet hier redelijk flexibel is zijn en kunnen inschatten welke methode op dat moment het best passend is.

In de hoek staan kan in principe in elke kamer van het huis plaatsvinden, zolang de privacy maar gewaarborgd is. Gebruik hierbij het nuchtere verstand. Een vrouw moet niet ergens neergezet worden waar de kinderen ieder moment kunnen komen binnenvallen of in een kamer die veel te koud is om langere tijd naakt te bivakkeren. Maar als aan deze (of andere dingen die zich kunnen voordoen) logische voorwaarden wordt voldaan, kan ze in elke kamer van het huis in de hoek worden gezet.

Hoewel in de hoek staan niet per se bij elke strafsessie wordt toegepast door stellen die aan huiselijke discipline doen, is het zeker een nuttig onderdeel van straf. Als je op dit moment wel huiselijke discipline beoefent, maar geen gebruik maakt van de hoek, dan is het aan te bevelen er samen eens rustig voor te gaan zitten en te bespreken of het nuttige aanvulling op jullie huidige strafprocedure zou kunnen zijn. Veel vrouwen vinden dat in de hoek staan een heilzame uitwerking heeft