Opwarmen

Wanneer een vrouw op haar billen krijgt, of dit nu voor straf of periodiek is, dient dit altijd grondig te gebeuren. Bij huiselijke discipline betekent dit meestal dat zij aan het huilen gebracht wordt. Haar tranen laten zien dat ze zich overgeeft en, indien van toepassing, dat zij berouw heeft van haar gedrag. Door haar op haar bips te geven tot ze moet huilen, weet een heer des huizes dat ze een adequate en toereikende straf heeft gehad.

Als een vrouw een pak op haar bips krijgt, is het belangrijk dat ze eerst opgewarmd wordt. Opwarmen houdt in dat ze niet vanaf het begin met volle kracht op haar billen geslagen wordt, maar dat deze eerst geleidelijk warm gemaakt worden. De heer des huizes slaat haar daarom aanvankelijk aanzienlijk minder hard dan ze uiteindelijk verdiend heeft. Wanneer haar billen goed opgewarmd zijn kan hij haar een steviger en dus effectiever pak slaag geven.

Er zijn verschillende redenen waarom een vrouwenbips eerst opgewarmd moet worden. Ten eerste kan een pak slaag dan langer doorgaan. De heer des huizes kan haar namelijk veel langer op haar billen geven dan wanneer een opwarming achterwege zou blijven. Zo wordt het gemakkelijker haar aan het huilen te krijgen. Een kort pak slaag dat haar niet aan het huilen maakt, schiet vaak zijn doel voorbij. Het resultaat kan namelijk zijn dat ze niet genoeg gestraft wordt (zie artikel ontoereikende discipline). Hierdoor kan zij een onbevredigd gevoel aan het pak op haar bips overhouden en heeft zij zich onvoldoende over kunnen geven. Het mogelijke gevolg is, dat zij haar lesje niet geleerd heeft en in haar fouten volhardt. Als je dus een pak slaag geeft, zorg er dan wel voor dat dit grondig gebeurt, omdat het anders een averechts effect heeft. Bij een gedegen en stevig pak slaag zal een vrouw aan het huilen gebracht worden en zich flink door haar heer des huizes gestraft voelen.

Door een vrouw langer op haar bips te geven, gaat de kwaliteit van de straf omhoog. Wanneer een vrouw gestraft wordt, dient dit altijd grondig en effectief te gebeuren. Daarbij bepaalt de duur van een pak slaag voor een groot deel de effectiviteit ervan. Naarmate een straf langer duurt, zal de boodschap erachter immers beter beklijven. Het is dan ook belangrijk haar lang genoeg op haar bips te geven om de boodschap tot haar door te laten dringen.


Een langdurig pak slaag zal tot een dieper niveau van overgave leiden dan een kort pak slaag. Er is een direct verband tussen de mate van overgave die ze ervaart en de kwaliteit van het pak slaag dat ze krijgt. Hoe meer zij zich eraan over zal kunnen geven, hoe effectiever de straf zal zijn. Zowel een periodiek pak slaag als billenkoek voor straf zijn bedoeld om door middel van discipline overgave te bewerkstelligen. Door de pijn en de vernedering van een ongenadig pak op de blote bips, zal zij zich genoeg over kunnen geven als voor persoonlijke groei nodig is. Door haar straf nog voort te zetten terwijl ze al moet huilen, kan de kwaliteit van de straf nog verder verhoogd worden.


Hoe langer een vrouw op haar bips krijgt, hoe beter de les zal blijven hangen. Een pak slaag wordt nooit zonder een reden gegeven, zelfs periodieke billenkoek niet. Daarbij lijkt het misschien of het zomaar gegeven wordt, maar dat is niet zo, want het dient om haar eraan te herinneren dat de heer des huizes de baas is. Zonder periodieke billenkoek zou ze kunnen vergeten wat haar verantwoordelijkheden zijn en dat zij zich aan de heer des huizes dient te onderwerpen. Een langdurig periodiek pak slaag zal haar eraan herinneren dat ze te allen tijde gehoorzaam, respectvol, eerlijk en onderdanig dient te zijn.

Als ze voor straf op haar billen krijgt, dan gebeurt dat om haar bijvoorbeeld bepaald gedrag af te leren. De heer des huizes geeft haar voor haar eigen bestwil een pak op haar blote bips, want uit zichzelf leert ze het lesje niet. Ze heeft het nodig dat hij haar het een en ander op niet mis te verstane wijze duidelijk maakt: een stevig standje, broek naar beneden en een pak op de billen tot ze moet huilen. Hoe langer het lesje duurt, hoe beter ze dat zal leren, ongeacht wat ze moet leren. Hoe langer ze op haar billen krijgt, hoe langer ze pijn, schaamte en vernedering voelt. De uitwerking zal per definitie groter zijn, dan wanneer de straf snel voorbij is.

Het voorkomen of beperkt houden van blauwe plekken is een belangrijk onderdeel van de techniek bij het uitdelen van een pak slaag. Een heer des huizes kan leren hoe hij dat moet doen, want door de juiste techniek te gebruiken kunnen blauwe plekken zelfs bij een zeer langdurig pak slaag worden vermeden. Natuurlijk is het zo, dat de ene vrouw veel gemakkelijker blauwe plekken krijgt dan de andere. Daarbij spelen bloedwaarden zoals ijzergehalte en vitaminespiegels een rol (vraag deskundig medisch advies alvorens zelf met supplementen aan de slag te gaan. Zo kan een te hoog ijzergehalte ook risico’s voor de gezondheid inhouden). Ook als er geen sprake is van een tekort aan ijzer of mineralen kunnen blauwe plekken ontstaan als de billenkoek niet op de juiste wijze gegeven wordt.


Bij een goed toegediend pak slaag wordt de bips eerst goed opgewarmd. Hoe langer de opwarming, hoe geringer de kans op blauwe plekken, ook als er aan het einde van de straf hard wordt geslagen. Hoewel een paar blauwe plekken niet het einde van de wereld betekent (sommige vrouwen zijn zelfs trots op hun blauwe plekken), zijn ze over het algemeen onnodig en goed te voorkomen als de juiste techniek gehanteerd wordt. Daarbij is een goede opwarming aan het begin van het pak op de billen dus essentieel.

Verder verzacht een opwarming ook het schrikeffect van een pak slaag. Hoewel dat effect natuurlijk wel inherent aan een dergelijke straf is en zeker ook zo zijn nut heeft, heeft het weinig zin een vrouw in shocktoestand te brengen door haar vanaf de eerste klap keihard op haar bips te slaan. Het enige wat daarmee wordt bereikt, is emotionele verdoving. En als zij emotioneel verdoofd is, kan ze nooit goed haar lesje leren. Van de schrik kan ze weliswaar al snel gaan huilen, maar de tranen zijn dan meestal niet van lange duur: zodra het pak slaag stopt, zal ze doorgaans ook onmiddellijk ophouden met huilen. Dat duidt erop dat haar straf niet echt het gewenste emotionele resultaat heeft gehad en dat het pak op haar billen niet echt goed tot haar is doorgedrongen.

Het is een uitermate goed teken als een vrouw nog een poosje door blijft huilen wanneer het pak op de bips voorbij is. Dan zijn niet alleen de pijn en vernedering van haar straf, maar is ook de daarmee beoogde les tot haar doorgedrongen. De boodschap is overgekomen en ze heeft echt spijt van haar verkeerde gedrag. Als ze zich goed realiseert dat zij zichzelf en haar heer des huizes heeft teleurgesteld, zal ze zich diep schamen en oprecht berouw voelen, emoties die voor echte tranen kunnen zorgen die niet zo een twee drie gedroogd zijn. Dit kan niet gebeuren als ze in staat van lichamelijke shock verkeert. Als een pak slaag te hevig van start gaat en het dus aan een goede opwarming ontbreekt, zal ze binnen de kortste keren in een soort shocktoestand raken en zal het lesje dat de heer des huizes haar wil leren niet tot haar doordringen. Zo kan ze niet optimaal van de voordelen van huiselijke discipline profiteren, omdat ze eenvoudigweg emotioneel onvoldoende bij de les is.


Wanneer een vrouw gestraft wordt, is het erg belangrijk dat zij ontvankelijk is voor de boodschap die de heer des huizes over wil brengen. Vaak duurt het even voordat zij echt gaat luisteren en de boodschap tot haar doordingt. Meestal moet ze geruime tijd op haar billen hebben voor al haar verzet gebroken is en de heer des huizes tot haar doordringt. Dit verzet speelt zich op mentaal of op emotioneel vlak af. Ongeacht op welk vlak zij zich verzet, is één ding zeker: als ze in shock gebracht wordt, dan is ze niet meer in staat wat voor boodschap dan ook op te nemen en zal ze haar lesje dus niet leren. Wordt ze daarentegen goed opgewarmd om vervolgens langdurig op haar bips te krijgen, dan zal ze niet in shocktoestand raken en kan ze optimaal van haar straf profiteren. Vandaar dat het zo belangrijk is te voorkomen, dat ze tijdens haar straf in shock raakt.

Met een licht shockeffect is overigens niets mis. Dat zal een pak slaag doorgaans altijd hebben. Iedere klap komt min of meer onverwachts, doet zeer en maakt veel lawaai. Dat een vrouw hierdoor een zekere mate van shock ervaart, is volkomen normaal. Het is wel belangrijk dat deze shock gecontroleerd wordt toegebracht, zodat haar emotionele antennes ontvankelijk blijven voor de begeleiding en boodschap van de heer des huizes. Een standje zal echt niet aankomen als ze in een soort shocktoestand verkeert, waarin ze emotioneel verdoofd is. Het is dus de bedoeling haar in een toestand te brengen (en te houden) waarin ze zich klein voelt en huilt, maar toch ontvankelijk voor de boodschap van de heer des huizes is.

Bovendien is het doel van een pak slaag ook helemaal niet om haar in shock te brengen, maar om haar gedrag te veranderen, met als dieperliggend doel haar te leren in elk opzicht een liefdevoller mens te worden. Dat is dus heel iets anders dan haar in shocktoestand brengen. In zo’n toestand is ze minder ontvankelijk voor wat de heer des huizes haar wil bijbrengen. Het sorteert veel meer effect haar eerst op te warmen en daarna een langdurig pak slaag te geven.

De echte doelstellingen van straf zijn divers. Het bijsturen van gedrag is wel de meest elementaire. De heer des huizes wil dat ze verandert en zich positiever opstelt. Hij wil haar gehoorzaamheid bijbrengen door haar ongehoorzaamheid af te straffen. Hij wil haar respect voor zichzelf en voor anderen bijbrengen. Hij wil haar eerlijkheid bijbrengen – een karaktereigenschap die erg belangrijk is. Hij wil dat ze het louterende effect van tranen ervaart: de emotionele opluchting die een goede huilbui kan veroorzaken en die alleen een flink pak op haar billen kan triggeren. Hij wil haar leren zich liefdevoller te gedragen en niet egoïstisch of angstig te zijn. Hij wil haar door het strafproces haar vrouwelijkheid sterker laten voelen.

De echte doelstellingen van een periodiek pak slaag zijn eveneens divers. Naast de in de voorgaande alinea genoemde zaken, kan een vrouw ook de veiligheid en de zorgzaamheid ervaren die de heer des huizes haar biedt. Door haar uit liefde periodiek een pak op haar billen te geven laat hij haar voelen dat hij zich voor haar en hun relatie inzet. Hij trekt zijn handen niet van haar of haar problemen af, maar neemt integendeel een proactieve houding aan en laat zien dat hij de leidersrol op zich neemt. Bij periodieke billenkoek is het een waardevolle ervaring voor een vrouw zijn autoriteit en liefdevolle bescherming te voelen.


Eén van de belangrijkste voordelen van periodieke billenkoek is natuurlijk haar overgave. Door haar regelmatig zo op haar billen te geven dat ze moet huilen, leert zij zich over te geven.


Het opwarmen van haar billen aan het begin van een pak slaag is betrekkelijk eenvoudig. Er zijn een aantal technieken die gebruikt kunnen worden. In de eerste plaats dient het pak slaag aanvankelijk vrij mild te zijn. Ongeacht welk instrument later eventueel gebruikt zal worden, dient het pak slaag rustig te beginnen.

Dit kan wat vreemd overkomen bij een heer des huizes die zijn vrouw eens flink wil straffen. Het lijkt hem waarschijnlijk logischer vanaf het begin flink hard te slaan, zodat haar ondubbelzinnig duidelijk gemaakt wordt dat haar gedrag volstrekt niet door de beugel kan. Maar als hij dat doet, geeft hij haar geen effectieve straf. Ze zal wel onmiddellijk gaan schreeuwen of huilen, maar haar tranen zullen maar een kort leven beschoren zijn. Zodra de klappen ophouden, zal zij met huilen ophouden. De tendens zal bij zo’n directe reactie zijn dat de heer des huizes het pak slaag relatief kort houdt, wat ineffectief is en ertoe leidt dat zij haar lesje niet leert. Ze zal zich namelijk enkel lichamelijk gestraft voelen en geen berouw voelen over wat ze misdaan heeft. De heer des huizes zal haar straf dus langzaam op moeten bouwen.

De heer des huizes moet er ook op letten dat de klappen elkaar in het begin niet te snel opvolgen. Ook hiertoe kan hij van nature geneigd zijn; zeker als het pak slaag voor straf gegeven wordt. Als de klappen elkaar in het begin te snel opvolgen, zal ze fysiek helemaal overweldigd worden en zal ze gaan huilen van de pijn, niet uit spijt over haar gedrag. Een pak billenkoek toedienen is geen wedloop. Er valt geen beker te winnen met wie het snelst klaar is. Het is een proces. Een proces kun je niet winnen. Je kunt er alleen maar voor zorgen dat het goed verloopt, en dat het effectief is voor de vrouw die de straf moet ondergaan.

De enige winst die een heer des huizes met dit proces, waarbij hij het gedrag van zijn vrouw bestraft, kan boeken, is wanneer hij ervoor zorgt dat de straf effectief is en ze er voordeel bij heeft. Snel gegeven klappen garanderen geen effectieve straf, zeker niet als ze in het begin van het pak slaag uitgedeeld worden. Een rustig en regelmatig tempo dat een vrouw niet overweldigt, is veel effectiever dan een razend tempo.

In een later stadium, wanneer haar billen goed zijn opgewarmd, kan de heer des huizes het tempo opvoeren als hij dat wil. Maar zelfs dan zal de snelheid van de klappen niet erg hoog hoeven te liggen, omdat het tempo niet het uiteindelijke resultaat zal bepalen. Een langzaam en regelmatig tempo dat de heer des huizes de gelegenheid geeft haar af en toe streng toe te spreken, zal veel effectiever blijken. Het zal er ook voor zorgen dat de vrouw op een veel natuurlijkere manier zal gaan huilen, namelijk uit berouw, en niet uit zelfmedelijden.


Met een langzaam en regelmatig tempo wordt overigens niet bijvoorbeeld één klap om de zoveel seconden bedoeld. Langzaam betekent één of twee klappen per seconde. Zeker niet langzamer dan één klap per twee seconden. Als er meer tijd tussenkomt, zal het pak slaag niet meer effectief zijn en zal een vrouw niet meer de voordelige effecten ervan ervaren. Er moet een redelijk evenwicht gezocht worden tussen als een mitrailleursalvo gegeven klappen (supersnelle klappen) en extreem lange tussenpozen.

Als de heer des huizes een pak slaag met een instrument in plaats van met zijn hand wil beginnen, dan dient hij een licht instrument te kiezen. Met een dikke houten paddel is het bijvoorbeeld lastig haar bips goed op te warmen. In plaats van dat je haar billen opwarmt, loop je dan het risico vanaf het begin al flinke blauwe plekken te veroorzaken. Hoe lichter en flexibeler het instrument, hoe minder kans op blauwe plekken en hoe beter haar billen opgewarmd kunnen worden.

Voorts dient de heer des huizes zijn hand ONTSPANNEN te houden, niet stijf en strak. Een ontspannen hand vormt een lichter en flexibeler instrument waarmee je haar billen veel effectiever kunt opwarmen. Een stijve, strakke hand heeft hetzelfde effect als een houten paddel en veroorzaakt dus gauw blauwe plekken. Bovendien treedt er al snel een verdovend effect op. Dat maakt het pak slaag eerder ongevoelig, dan dat het pijn doet. Het gevolg is dat het onvoldoende pijn doet en dat zij te weinig schaamte en vernedering voelt, omdat ze behalve fysiek ook emotioneel ‘verdoofd’ raakt. Dat dient dus vermeden te worden, want het is wel de bedoeling dat zij zich beschaamd en vernederd voelt.


De heer des huizes moet ervoor zorgen dat hij het pak slaag zowel met de palm van zijn hand als met zijn vingers toedient. Door zijn vingers naar achter te strekken en alleen met de palm van zijn hand te slaan, zou hij een hard instrument creëren dat blauwe plekken veroorzaakt. Dit moet men dus vermijden. Door met zijn hele hand inclusief zijn vingers te slaan kan hij voor een effectievere opwarming zorgen.

Als een riem wordt gebruikt om haar te straffen, dan dient het een lichte te zijn. Niet een dikke, zware en stugge riem. Nogmaals, een zwaar en hard instrument zal haar te snel verdoven en niet genoeg lichamelijke en emotionele pijn veroorzaken. De vrouw dient in een zorgvuldige opbouw op haar billen geslagen te worden, verdoving moet worden vermeden.

Een vrouw kan niet in een oogwenk vanuit een toestand waarin ze rustig is, naar een toestand waarin ze vol berouw is en huilt, worden gebracht. Daar is een standje en een langdurig pak slaag voor nodig. De heer des huizes moet dus geduld opbrengen. Hoe langzamer het pak slaag wordt opgebouwd, hoe effectiever het zal zijn.


Sommige lichtere instrumenten zoals een leren riem of een mattenklopper doen flink pijn. Daardoor kan ze vrij snel gaan huilen. Het is wel belangrijk die pijn niet weg te nemen door haar met een zwaarder instrument te verdoven. Ook is het snelle verschijnen van tranen als ze er met de riem van langs krijgt, geen garantie dat deze tranen langer zullen aanhouden of dat het tranen van berouw zijn. Vaak zullen het tranen van pijn zijn. Deze tranen zullen opdrogen zodra het pak slaag ophoudt, waarmee is bewezen dat het geen echte tranen van berouw zijn.


Wanneer haar bips aan het begin van een pak slaag opgewarmd wordt, dient de heer des huizes altijd op haar blote billen te slaan. Een pak slaag op een rok of een spijkerbroek is geen goed idee, omdat hij veel harder moet slaan als hij haar op haar kleding straft. De kleding vormt een beschermlaag die de heer des huizes onbewust probeert te doorbreken door harder te slaan dan noodzakelijk is. Wanneer hij na een poosje haar kleding verwijdert om haar bips te ontbloten, zal hij ontdekken dat hij blauwe plekken heeft veroorzaakt, doordat hij ongewild te veel kracht gebruikt heeft. Daarom moet hij haar op haar blote bips opwarmen.

Een factor die een goede opwarming in de weg kan staan, is de stemming van de heer des huizes. Als hij zijn emoties niet goed onder controle heeft dan bestaat de kans dat hij harder slaat dan de bedoeling is. Dan kan hij verdoving, in plaats van tranen oproepen. Daarom is het belangrijk dat hij zijn boosheid over wat ze heeft gedaan in een streng standje kanaliseert en niet in harde klappen, want ze kan beter door een streng standje dan door onnodig blauwe billen gaan huilen.

Wanneer de heer des huizes het niet op kan brengen haar streng toe te spreken, dan kan hij beter even wachten voordat hij haar straft. Hij kan haar naar de slaapkamer sturen en haar opdragen daar in de hoek te gaan staan en te wachten tot hij er aan toe is haar te straffen. Dat geeft hem de gelegenheid om even tot zichzelf te komen.

Zolang de heer des huizes twijfelt of hij haar wel kan straffen zonder dit onredelijk hard te doen, dan moet hij te allen tijde een time-out inlassen. Boosheid zal ervoor zorgen dat het allemaal harder en sneller gaat dan de bedoeling is. En dit zal resulteren in een ineffectieve straf.


De heer des huizes kan gewoon een kwartier of een half uur pauze inlassen tot hij genoeg gekalmeerd is om een goede straf uit te delen met een goede opwarming. Hij moet alle tijd nemen die hij nodig heeft. Zijn vrouw kan in de hoek staan wachten tot hij er klaar voor is. Ze heeft zich per slot van rekening niet aan de regels gehouden en dient hier goed voor gestraft te worden. In de hoek staan zal haar goed doen, want het geeft haar de gelegenheid na te denken over haar gedrag en de redenen waarom ze gestraft wordt.

Natuurlijk mag een heer des huizes zijn vrouw straffen als hij boos is, maar dan wel op voorwaarde dat hij zichzelf in de hand heeft. Zolang hij in staat is haar bips goed op te warmen om vervolgens harder te slaan, dan is er geen enkel bezwaar tegen dat hij haar straft als hij kwaad is. Die gemoedstoestand zal hem alleen maar helpen haar eens duchtig toe te spreken om haar vervolgens een ongenadig pak slaag te geven. Door zich goed op de juiste techniek te concentreren, kan hij zijn boosheid in toom houden, maar dit vergt wel de nodige zelfdiscipline.


Een in boosheid gegeven straf kan soms heel erg effectief zijn. Een pak slaag om een gedragsverandering te bewerkstelligen is vaak het gevolg van een situatie waarin ze zich herhaaldelijk misdragen heeft. Boosheid is een oprechte emotie. Door zijn gevoelens te laten merken, kan hij duidelijk een punt maken tegenover zijn vrouw. De boodschap zal beter tot haar doordringen als ze zijn boosheid begrijpt.


Zijn emoties mogen echter niet zijn reacties en manier van straffen bepalen. Eén van de redenen waarom hij de leiding heeft en niet zijn vrouw, is dat hij zijn emoties over het algemeen beter onder controle heeft. Zijn rationelere benadering is één van de eigenschappen die hem voor de rol van heer des huizes geschikt maken. Als hij zou toestaan dat zijn emoties de overhand krijgen, betekent dat hij toestaat dat hij zijn redelijkheid verliest. Als zowel zijn vrouw als hij boos is, dan moet hij zichzelf eerst onder controle zien te krijgen voordat hij haar straft. Deze controle heeft hij nodig om haar goed op te warmen en vervolgens een duchtig pak slaag geven.

De conclusie is dat de billen van een vrouw bij elk pak slaag goed opgewarmd moeten worden. De kwaliteit van de straf is altijd beter als ze in het begin wat milder en pas later harder gestraft wordt. Haar tranen zullen dan niet zo snel opdrogen. Haar berouw zal oprechter zijn. De les zal beter tot haar doordringen. Een milder, langer durend pak slaag is dus beter dan een harde, doch korte afstraffing.