Als je gestoord wordt

Wanneer een vrouw gestraft wordt of een pak op haar billen krijgt uit periodieke overwegingen dan zal de heer des huizes over het algemeen het pak slaag in één enkele sessie toedienen. Er zijn echter, buitengewone situaties waarin het proces waarbij een vrouw op haar billen krijgt tot de tranen over haar wangen lopen, onderbroken moet worden.

Zo kan het bijvoorbeeld voor komen dat er aangebeld wordt. Het is vervolgens aan de heer des huizes om te beslissen of de bel genegeerd wordt, of dat het pak slaag onderbroken wordt om de bezoeker te ontvangen. Eén van de bezwaren van het voortzetten van het pak slaag is dat degene die bij de deur staat het geluid van de klappen en het huilen van de vrouw kan horen, hetgeen tot misverstanden kan leiden als hij verkeerde conclusies trekt uit wat hij hoort. Als hij of zij onbekend is met de huiselijke discipline dan zal mogelijk niet herkend worden dat hier iemand voor haar eigen bestwil een pak op haar bips krijgt.

Gezinnen met kinderen komen er vaak al snel achter dat er altijd wel iemand is die aandacht nodig heeft. Het is vaak beter om de straf van een vrouw op een tijdstip te laten plaatsvinden waarop de heer des huizes redelijk zeker is dat ze niet door de kinderen gestoord worden. Als de kinderen op school of bij de oppas zijn of bij vriendjes dan kan dit een redelijke garantie geven dat ze niet komen sturen tijdens de straf.

Andere mogelijke stoorzenders kunnen bijvoorbeeld zijn dat het stormt en dat er schade aan het huis ontstaat, dat iets overkookt in de keuken of dat een frituurpan in de fik vliegt, enz. Nu is een storm moeilijk te voorspellen, maar de onderbrekingen vanuit de keuken hadden gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Soms kan het voorkomen dat een vrouw bewust of onbewust een situatie zal arrangeren die de kans dat haar straf verstoord zal worden, waarschijnlijk maakt. Dit is een poging om het strafproces te ondermijnen die door de heer des huizes niet getolereerd mag worden, zodat hij haar moet straffen voor haaronvoorzichtigheid (als het onbedoeld was) of haar oneerlijkheid (als het de bedoeling was). Ervaring leert de heer des huizes welke soort verstoringen nauwgezette planning vergen en welke maatregelen hij moet nemen om ze te voorkomen.

Als een pak op de bips van een vrouw gestoord wordt, hebben we te maken met wat in de huiselijke discipline ‘verstoorde straf’ genoemd wordt. In geval van een verstoorde straf is er geen sprake van een positieve situatie. In dit artikel zullen we bekijken welke implicaties een verstoorde straf kent en welke maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan het strafproces door een onderbreking.

Een onderbreking van een straf is ongewenst omdat het er voor zorgt dat de straf van de vrouw een stuk minder effectief is. In het artikel ‘onvoldoende straf’ worden de nadelen uitvoerig uit de doeken gedaan die optreden als een vrouw niet voldoende gestraft wordt. Dat artikel onderzoekt de nadelige effecten van onvoldoende straf als de heer des huizes faalt in het adequaat straffen van zijn vrouw, in de meeste gevallen omdat hij niet goed op de signalen die een vrouw afgeeft wanneer ze genoeg gehad heeft. Een verstoorde straf komt aan de andere kant niet omdat de heer des huizes niet streng genoeg optreedt, maar omdat het verstoord wordt door invloeden van buitenaf die hij niet in de hand heeft.

Als een straf gedwongen onderbroken wordt zal dit een negatief effect hebben omdat de effectiviteit van deze straf vermindert. Tijdens de onderbreking heeft de vrouw de gelegenheid om zich te herstellen van de emotionele en lichamelijke pijn van de straf. De onderbreking geeft een vrouw de gelegenheid haar tranen te drogen en over haar zere billen te wrijven. Dit zijn normaal gesproken de handelingen die de heer des huizes niet toegestaan zou hebben als hij in de kamer zou zijn. Vaak worden vrouwen heel specifiek gewaarschuwd dat ze niet over hun billen mogen wrijven als ze in de hoek moeten staan, omdat de heer des huizes wil dat ze de pijn nog een poosje zo optimaal mogelijk voelen. En wanneer een vrouw over de knie van haar partner ligt en op haar billen geslagen wordt, zal ze niet de behoefte voelen haar tranen weg te vegen omdat ze het veel te druk heeft met het verwerken van de neerdalende klappen.

Een van de meest negatieve gevolgen van een onderbreking van de straf is dat het de vrouw de kans geeft om te stoppen met huilen. Het kan zelfs zijn dat ze nog helemaal niet wìl ophouden met huilen, als ze zich ervan bewust is dat ze voor haar eigen bestwil gestraft wordt en dat de tranen een heel gunstig effect hebben op het strafproces. Maar als haar partner de kamer heeft verlaten nadat het stel gestoord is, dan is er een goede kans dat de tranen stoppen. Zodra de tranen niet meer vloeien, dan heeft ze een stuk minder profijt van haar straf. De artikelen ‘tranen’ en ‘doorgaan als ze huilt’ bespreken dit verschijnsel tot in detail. Het is belangrijk dat een vrouw tot huilen gebracht wordt en dat het huilen zo lang mogelijk aanhoudt om er voor te zorgen dat de straf zo effectief mogelijk is.

Het is niet alleen de afwezigheid van haar partner in de kamer en het stoppen van de klappen die ervoor zorgt dat een vrouw ophoudt met huilen.  De noodzaak om stil te moeten zijn om de kinderen (of degene aan de deur) niets te laten merken van de straf zal er ook voor zorgen dat het huilen ophoudt. Het is vaak in het belang van het stel dat de vrouw ophoudt met huilen als ze gestoord worden, tenzij ze er zeker van zijn dat degene die stoort zich volledig kan vinden in de filosofie van de huiselijke discipline en de praktijk ervan. Dit is iets waar ze zich tevoren bewust van moeten zijn en geen vage aannames over moeten doen als ze voor de eerste keer gestoord worden.

Een onderbroken straf betekent ook dat de emotionele impact van de straf op de vrouw vervaagt of zelfs helemaal verdwijnt. Zodra de klappen en de strenge woorden ophouden, zal de emotionele reactie van de vrouw op haar straf een stuk minder worden. Wanneer ze alleen in de kamer achtergelaten wordt, dan zal het krachtige leiderschap van de heer des huizes ontbreken. De directieve toon in zijn stem, die ze hoort als hij haar een pak op haar bips geeft, zal ze niet meer horen. Dit gemis zal het emotionele effect van de straf drastisch verminderen, omdat ze het lesje dat ze moet leren niet tot haar door zal dringen.

Soms zal een vrouw haastig haar kleren in orde moeten brengen als de heer des huizes niet in staat is de onderbreking adequaat op te kunnen vangen. Dit overhaaste afbreken van haar (half) ontklede staat heeft geen gunstig effect op het strafproces van de vrouw. De emotionele impact van de straf zal snel verdwijnen zodra ze zich begint aan te kleden. De herinnering aan de schaamte zal heel snel plaatsmaken voor de dringende noodzaak om zich klaar te maken om andere mensen te ontmoeten.

Omdat een vrouw zich tijdelijk opgelucht zou kunnen voelen omdat haar straf tijdelijk of misschien wel permanent beëindigd wordt, zal ze er uiteindelijk toch spijt van hebben dat haar straf niet afgemaakt is. Ze zal het schone, lege gevoel niet ervaren en ook de andere gunstige effecten zal ze missen omdat de straf tot een vroegtijdig einde gekomen is.

Nog erger is het wanneer een vrouw beseft dat dergelijke onderbrekingen inhouden dat de straf beëindigd wordt. Ze zou dan zelfs in de verleiding kunnen komen om onderbrekingen te ensceneren zodat een pak op haar billen niet afgemaakt kan worden. Dit is al eens eerder benoemd in een ander artikel. Het kan zijn dat een vrouw deze onderbrekingen voorbereidt en kan ze zelfs onbewust creëren, zoals een pan in de keuken op hoog vuur laten staan, wetend dat hij er tijdens de straf door gealarmeerd zal worden. Afgezien van dat dit dom en gevaarlijk is, is dergelijk gedrag het toppunt van ongehoorzaamheid en oneerlijkheid. Het is een stiekeme manier om te proberen haar welverdiende straf, waarvan ze weet dat ze die verdiend heeft, te ontlopen.

Hoe kan het beste met onderbroken straf omgegaan worden? Hoe kan de schade die ontstaat door een onderbroken straf hersteld worden, zodat de vrouw toch nog deugdelijk gestraft wordt zoals de heer des huizes oorspronkelijk in gedachten had?

Het is van eminent belang dat een vrouw terug gevoerd wordt naar tenminste dezelfde emotionele staat als die ze had op het moment dat de straf onderbroken werd. Dit houdt in dat ze opnieuw een standje moet krijgen; dat ze haar bips bloot moeten maken, mocht ze zich tijdens de situatie weer aan hebben moeten kleden en dat ze een ongenadig pak op haar billen moet hebben zodat ze weer net zo hard moeten huilen als op het moment dat ze noodgedwongen moesten stoppen. Al met al heeft het een erg gunstig effect als ze weer in dezelfde staat gebracht wordt als op het moment van de onderbreking.

Een van de gemakkelijkste manieren om dit te bereiken is door de straf weer helemaal vanaf het begin te laten beginnen. Dit kan voor sommigen overdreven wreed lijken. Aan de andere kant is het helemaal in het belang van de vrouw dat ze voldoende gestraft wordt. Niemand zal er meer last van hebben dan zij als ze na een onderbreking niet afdoende gestraft wordt. Hoewel het haar oneerlijk kan voorkomen dat het pak slaag weer helemaal bij het begin begint, zal ze de heer des huizes uiteindelijk dankbaar zijn dat hij haar zo stevig onder handen genomen heeft. Er is niets erger dan onvoldoende gestraft te worden wanneer ze een stevig pak op haar blote bips nodig heeft omdat het haar gefrustreerd achterlaat.

Door haar straf weer bij het begin te laten beginnen zal ook bereikt worden dat ze niet in de verleiding komt om onderbrekingen zelf te ensceneren. Als ze tot de ontdekking komt dat een onderbreking inhoudt dat het later weer helemaal opnieuw begint, dan zal ze nooit weer proberen haar straf te onderbreken.

Het opnieuw beginnen van de straf zal een gunstig effect hebben op het strafproces. Het zal ervoor zorgen dat ze haar lesje leert. Door haar meer straf te geven dan wanneer de aanvankelijke straf gewoon doorgang had kunnen vinden, is niet wreed of buitenproportioneel. Het is een daad van liefde van haar heer des huizes, die wil dat zijn vrouw op een adequate manier gestraft wordt zodat de tranen kunnen vloeien en zij haar lesje goed zal leren.

Als een straf niet helemaal bij het begin begint, blijft het belangrijk dat ze op zijn minst op haar bips krijgt tot dat ze het punt bereikt van het moment van de onderbreking. Bedenk dat dit punt minimaal bereikt moet worden omdat een onderbreking er naar het gevoel van een vrouw nooit toe mag leiden dat ze minder streng gestraft wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook al was de onderbreking niet de schuld van de vrouw, ze mag er nooit voor beloond worden. Ze heeft een tot huilens toe pak op haar billen nodig, onderbrekingen of niet. Deze mogen geen invloed hebben op haar straf, omdat dit niet in haar belang is.

Het is niet nodig dat de heer des huizes het pak slag voor zijn vrouw op precies dezelfde manier voortzet als het eerder begonnen was. Hij kan best een instrument gebruiken, ook als hij haar eerder met zijn hand op haar bips gaf. Of hij kan een ander instrument gebruiken als hij dat wil. Als de heer des huizes, heeft hij de autoriteit om te besluiten hoe hij zijn vrouw straft. Het is niet aan haar om vraagtekens bij zijn manier van straffen te zetten. Zij hoeft allen maar te gehoorzamen en zich over te geven aan wat hij voor haar in petto heeft, zoals een ware onderdanige vrouw betaamt.

Het is best mogelijk dat een straf die onderbroken geweest is door de heer des huizes herstart wordt met een veel pijnlijker instrument dan de aanvankelijke straf. Omdat hij er zeker van wil zijn dat zij goed gestraft wordt, kan het een pijnlijker instrument ter hand nemen om het gevaar van ‘onvoldoende discipline’ uit te bannen.

Een andere manier om de effectiviteit van een straf die onderbroken geweest is te vergroten, is door het niveau van het naakt zijn te vergroten. Als ze eerder nog geheel gekleed was op haar blote billen na, dan kan de heer des huizes besluiten om alle kleren onder haar middel te verwijderen. Of als eerder alleen haar onderlichaam bloot was, dan kan hij besluiten dat ze de rest van haar straf krijgt terwijl ze helemaal naakt is. Er zijn vrij simpele manieren om de schaamte te laten toenemen als het pak op haar bips hervat is, zodat ze goed gestraft kan worden en de negatieve effecten van de onderbreking effectief gecompenseerd kunnen worden.

Er zijn veel situaties te bedenken waarin alleen de heer des huizes zich zelf wel kan redden met de onderbreking. Als een van de kinderen iets van de ouders nodig heeft of wanneer er een probleempje in de keuken is, dan zou het kunnen zijn dat de heer des huizes deze problemen zelf kan oplossen zonder dat zijn vrouw er aan te pas hoeft te komen. Het kan aan te bevelen zijn om de deur op slot te draaien (als dit al mogelijk is) zodat  het niet mogelijk is dat anderen per ongeluk de ruimte betreden waar de vrouw bestraft wordt op het moment dat haar partner elders een probleem aan het oplossen is.

Wanneer hij zijn vrouw alleen in de kamer achterlaat omdat hij zelf elders een probleem moet oplossen zou de heer des huizes de vrouw moeten opdragen de houding waarin ze gestraft wordt vast te houden. Dit is alleen mogelijk als de vrouw niet over de knie gestraft wordt, omdat ze niet meer over zijn schoot kan liggen als hij niet meer in de kamer is. Wanneer een vrouw over een stoel gebogen staat, of voor het bed staat of er over heen ligt, dan kan ze te verstaan gegeven worden zo te blijven staan of liggen tot de heer des huizes weer terug is. Als de vrouw aan de andere kant over de knie gestraft werd, dan kan de heer des huizes haar opdragen in een bepaalde houding zijn terugkomst af te wachten. Voorbeelden van dergelijke houdingen zijn dat ze in het midden van de kamer moet staan met haar handen gevouwen in haar nek, of dat ze in de hoek moet staan, met haar neus in de hoek en haar handen in haar nek, of in het midden van de kamer op de grond knielend, of knielend op een stoel, of de bank of het bed. Deze houdingen zullen de vrouw in een onderdanige stemming houden terwijl de heer des huizes even weggaat om met de reden van de onderbreking af te rekenen.

Tijdens zijn afwezigheid, moet de vrouw netjes in de aangegeven houding blijven wachten die haar door de heer des huizes is opgedragen, omdat ze hem tijdens de straf dient te gehoorzamen, ook als deze onderbroken wordt. Als de heer des huizes in de kamer terugkomt, moet hij zijn vrouw in exact dezelfde houding aantreffen als toen hij vertrokken is, zodat hij kan zien dat zij hem tijdens zijn afwezigheid gehoorzaamd heeft. Wanneer de man vermoed dat zijn vrouw niet in de opgedragen houding gebleven is, dan is het aan te bevelen dat hij haar een extra pak op haar bips geeft wegens ongehoorzaamheid. Het kan niet geaccepteerd worden dat een vrouw tijdens een strafsessie oneerlijk of ongehoorzaam is.

Wanneer de heer des huizes de kamer verlaten heeft en tot de ontdekking komt dat het allemaal langer gaat duren dan hij ingecalculeerd had, dan kan hij even kort terugkeren om zijn vrouw te laten weten dat ze een andere houding, die ze langer kan volhouden, kan aannemen of kan hij haar toestemming geven haar kleren in orde te brengen en terug te keren naar haar dagelijkse routine totdat de straf op een later tijdstip hervat kan worden. Deze laatste mogelijkheid is aan te bevelen als blijkt dat de onderbreking heel lang gaat duren, bijvoorbeeld langer dan een uur. Als het minder tijd vergt, dan is het heel redelijk om de vrouw die gestraft wordt naakt achter te laten wachten tot hij in staat is de straf te hervatten.

Sommige mannen willen de duur van de straf van hun vrouw zo kort mogelijk laten omdat het al laat is of omdat ze in tijdnood zitten. Dit is natuurlijk niet een ideale situatie, maar het kan een keer voorkomen. In deze gevallen kan de man besluiten het 50% principe te hanteren, in plaats van de straf van de vrouw weer helemaal bij het begin te laten beginnen. Als de vrouw minder dan 50% van de straf gekregen heeft, dan begint het weer bij het begin als de heer des huizes terug is. Dit zorgt ervoor dat de vrouw een redelijke straf krijgt, zodat ze het lesje leert wat haar partner voor haar in gedachten had. De onderbreking kan buiten beschouwing gelaten worden omdat de vrouw tot huilens toe een pak op haar bips krijgt alsof er nooit een onderbreking geweest is. Aan het eind van het verhaal heeft is ze een beetje strenger gestraft dan wanneer gebeurd zou zijn als er geen onderbreking geweest was, maar ze is tenminste afdoende gestraft.

Wanneer de straf van de vrouw al voor meer dan 50% gegeven was op het moment van de onderbreking, dan kan de heer des huizes omwille van de tijd besluiten tot een andere aanpak. Hij kan besluiten de vrouw eerst weer een pak op haar blote billen te geven tot ze moet huilen, hoe lang dat ook mag duren, voordat hij haar de rest van haar straf geeft. Dit is een flexibele, organische manier om een vrouw te straffen die over het algemeen goede resultaten zal garanderen, omdat het gebaseerd is op de emotionele reactie van de vrouw op haar straf, en niet op een rigide systeem van het aantal minuten of klappen. Het enige nadeel is dat de heer des huizes goed moet opletten of de tranen geen krokodillentranen zijn wanneer ze voor de tweede keer op haar billen krijgt. Het kan zijn dat ze krokodillentranen plengt om de kracht en de duur van de billenkoek te verkleinen. Dit laatste is natuurlijk een vergrijp dat om strenge maatregelen vraagt. Dergelijk gedrag vraagt om een extra pak op haar hips om te voorkomen dat ze dit in de toekomst nog eens zal proberen.

Hoe kan het risico van een onderbreking verkleind worden? Als er kinderen zijn moeten de ouders zich ervan overtuigen dat deze vast liggen te slapen. Als het nog te vroeg is voor ze om naar bed te gaan, dan moeten ze tenminste druk met andere dingen bezig zijn. Als de kids niet thuis zijn en de kans dat ze plotseling thuis komen niet al te groot is, dan is er sprake van een ideale situatie, omdat men zich dan geen zorgen hoeft te maken dat de geluiden gehoord kunnen worden.

Dat anderen kunnen horen wat er gaande is, is een andere bron van onderbreking en over het algemeen een erg ongewenste, omdat de privacy van het stel ongewild is verstoord. De gebruikelijke stappen die genomen kunnen worden om het risico dat er iets gehoord kan worden zijn – het sluiten van deuren en ramen, gordijnen, enz, of het maskeren van de geluiden van het pak slaag door de televisie aan te zetten. Het moge duidelijk zijn dat het heel belangrijk is er voor te zorgen dat de vrouw in een kamer gestraft kan worden die door de heer des huizes op slot gedraaid kan worden, zodat ook als er iets gehoord is, ze fysiek niet verrast kunnen worden door binnenstappende buren of kinderen.

De andere manier om de kansen te verkleinen dat er gestoord wordt is door niet tegelijkertijd met de straf ook andere dingen te doen. Koken, zeker in olie of makkelijk brandbare vetten kunnen gemakkelijk voor problemen zorgen. Het gas uitdraaien is hier een probate maatregel tegen. Het aan laten staan van elektrische apparatuur is ook niet aan te bevelen. Door van de elektrische kooktoestellen de timer in te stellen helpt ook voorkomen dat de straf van een vrouw onderbroken moet worden.

Er moet altijd in acht worden genomen dat aan de straf van een vrouw geen eindtijd verbonden is. Zelfs als een pak slaag voor haar over het algemeen maar vijf minuten, een kwartier, een half uur of een uur in beslag neemt, is het niet aan te raden er automatisch vanuit te gaan dat dit voor iedere keer zal gelden. Als een vrouw tijdens een straf ongehoorzaam is en voor een extra pak op haar bips in aanmerking komt dan zal dit extra tijd gaan kosten. Het kan ook zijn dat ze als aanvullende straf in de hoek moet staan om over haar gedrag en de aanleiding van haar straf na moet denken. Ook kan het zijn dat het langer dan gebruikelijk duurt voordat ze gaat huilen, zodat het pak slaag langer moet duren.

Het basisprincipe om te onthouden is dat je er voor moet zorgen dat de straf van de vrouw afgemaakt wordt zodra de reden van de onderbreking weggenomen is en dat de kwaliteit van de straf tenminste gelijk moet zijn als dat wat ze zou krijgen als er geen sprake van een onderbreking zou zijn. Haar straf weer helemaal bij het begin laten beginnen is de veiligste manier om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van de straf door de onderbreking niet negatief beïnvloed wordt. Als er niet genoeg tijd is, dan volstaat het dat een vrouw een pak op haar billen krijgt dat ervoor zorgt dat ze in dezelfde staat is als toen de straf onderbroken werd. Een verstoorde straf mag er nooit toe leiden dat er compromissen aan de kwaliteit van de straf gedaan worden. Het is voor haar eigen bestwil dat er met een verstoring zo omgegaan wordt dat haar straf nog steeds effectief en afdoende is.