Verschillende posities

Er zijn veel verschillende posities te bedenken waarin de heer des huizes zijn vrouw een pak op haar billen kan geven. Bij huiselijke discipline is het gebruik van lijfstraffen een belangrijke en effectieve manier om een vrouw te helpen negatief gedrag af te leren. Door zijn ongehoorzame, oneerbiedige of oneerlijke vrouw een flink pak op haar blote bips te geven, kan de heer des huizes er voor zorgen dat ze haar gedrag en houding aanzienlijk zal verbeteren.

Dit artikel is geen uitputtende opsomming van alle mogelijke houdingen waarin een vrouw een pak op haar billen kan krijgen. Wie creatief is, kan altijd nog weer een andere houding verzinnen. De belangrijkste posities zullen echter wel worden besproken, om aan te geven wat er zoal mogelijk is.

Hierbij zal meestal vooral de houding van het lichaam van de vrouw tijdens haar straf worden beschreven. Dat de heer des huizes bij bepaalde posities ook een andere houding aan zal moeten nemen, spreekt voor zich. In alle gevallen wordt er vanuit gegaan, dat zowel de heer des huizes, als zijn vrouw geen fysieke beperkingen hebben, die hen belemmeren bij het aannemen van de gewenste houding. Hebben ze die wel, dan is de positie in kwestie niet geschikt.

Waarom zou je überhaupt met verschillende posities willen werken? Wat is er mis mee om een vrouw altijd in dezelfde houding een pak slaag te geven? Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, want dat kan uitstekend werken. Een flink deel van de stellen gebruikt altijd dezelfde houding. ‘Never change a winning combination’, zeggen ze wel eens. Verandering van spijs doet weliswaar eten, maar uiteindelijk draait het om de effectiviteit wanneer een vrouw een pak slaag krijgt; niet de variëteit telt, maar dat zij aan het huilen wordt gebracht en haar lesje leert.

Toch zijn er ook veel heren des huizes die verschillende posities gebruiken om hun vrouw een pak op haar bips te geven. Ze hebben vaak verschillende redenen om deze posities te gebruiken. Soms worden verschillende posities gebruikt, omdat de overtredingen verschillend zijn. Afhankelijk van de aanleiding, gebruikt de heer des huizes een andere houding. Zo moet ze bijvoorbeeld over zijn knie komen liggen als ze ongehoorzaam is geweest en over de keukentafel buigen als ze oneerlijk is geweest. Maar meestal zit hier geen systeem is, en gebruikt de heer des huizes de positie die hem op dat moment het beste uitkomt.

Ook kan een heer des huizes verschillende posities voor verschillende soorten discipline gebruiken. Zo heb je bij huiselijke discipline een pak slaag voor straf, periodieke billenkoek, straf uit voorzorg, straf wegens tegenwerking, meervoudige straffen en, indien voor het eerst toegepast, een introductiestraf. Deze verschillende types straffen worden soms van elkaar onderscheiden door van verschillende posities gebruik te maken. Het meest gebruikelijke onderscheid is die tussen een pak slaag voor straf en periodieke billenkoek. Soms wil de heer des huizes dat er geen misverstand bestaat over het feit of zijn vrouw een pak op haar bips voor straf of periodieke billenkoek krijgt. Door voor beide types straf een andere positie te gebruiken, kan de heer des huizes het verschil tussen deze twee hoofdtypes straf benadrukken. Ook gaat er een duidelijk signaal naar de vrouw uit als ze voor straf op haar billen krijgt, zodat ze dit niet voor een, vaak milder, periodiek pak op haar bips kan aanzien.

Ook kan men verschillende posities gebruiken om de strengheid van de straf te accentueren. De keuze van de positie hangt dan van de ernst van de overtreding af.

Maar ook de keuze van de instrumenten kan van invloed op de positie zijn. Sommige houdingen lenen zich er goed voor om een vrouw met de hand een pak op haar billen te geven, terwijl een andere positie weer handig is als hij haar er met de riem van langs wil geven, omdat hij ruimte nodig heeft om met de riem uit te kunnen halen. Hoe langer het instrument, hoe meer ruimte nodig is om uit te halen en hoe verder hij dus bij haar vandaag moet staan. Van belang is dat hij zo nauwkeurig mogelijk kan mikken met het instrument dat hij gekozen heeft en ook dat hij de kracht met welke hij het op haar laat neerdalen zo goed mogelijk kan doseren.

Het zal per vrouw verschillen of ze in bedwang gehouden moeten worden wanneer ze gestraft worden. Sommige vrouwen zijn in staat hun straf in ontvangst te nemen zonder dat dit nodig is. Met in bedwang houden wordt hier bedoeld dat bijvoorbeeld haar handen vastgehouden of haar benen gefixeerd moeten worden. Als dit niet nodig is, kan de straf ongehinderd toegediend worden en maximaal effect hebben. Als vrouwen net met HD beginnen, hebben ze er vaak moeite mee hun straf rustig te ondergaan. Een pak op de billen wegens tegenwerking is bedoeld om met dit gedrag af te rekenen, toch blijft het vaak een probleem. In dit verband zijn sommige houdingen geschikter voor vrouwen die moeite hebben hun straf rustig te ondergaan, terwijl andere houdingen geschikt zijn voor hen die dit juist wel kunnen.

Een andere reden waarom bij huiselijke discipline verschillende houdingen nodig kunnen zijn, is dat de heer des huizes vermoeid raakt of pijn heeft. Met name zijn rechterarm kan vermoeid raken. Door van positie te veranderen kan hij zijn spieren op een andere manier belasten, waardoor hij het straffen langer vol kan houden. Hierdoor kan zijn vrouw effectiever worden gestraft en is de kans dat zij in tranen wordt gebracht groter.

Verschillende houdingen kunnen ook door de heer des huizes gebruikt worden om het verrassingseffect te verhogen. Het verrassingseffect wordt gebruikt om een vrouw nog even in het ongewisse te laten over hoe ze gestraft gaat worden, of dit nu periodiek is of voor straf. Doordat ze niet weet hoe ze gestraft gaat worden, is zij extra onzeker over wat haar te wachten staat. Ze is dan helemaal aan de heer des huizes overgeleverd, wat haar gehoorzaamheid en overgave vergroot. Daarom is het een goede zaak een vrouw in het ongewisse te laten over hoe ze gestraft wordt. Alles wat de gehoorzaamheid en de overgave aan de heer des huizes kan vergroten tijdens het strafproces moet als positief opgevat worden.

Een belangrijke reden om verschillende posities te gebruiken voor een pak slaag, is om te spelen met de schaamte die een vrouw voelt. In de meeste posities zal een vrouw zich wel schamen, omdat zij in een houding staat of ligt die haar fysiek en emotioneel kwetsbaar maakt. Het zijn niet direct houdingen die ze zelf graag zou aannemen. De ene houding roept echter meer schaamte dan de andere op, omdat ze in de ene houding kwetsbaarder is dan in de in de andere. Houdingen waarin het gebied tussen haar benen en billen goed zichtbaar is, vallen in de categorie die veel schaamte oproept. Dergelijke houdingen worden door de heer des huizes vaak gereserveerd als hij af moet rekenen met ernstige misstappen. Daarbij moet niet vergeten worden, dat de meest gebruikelijke houding, over de knie, automatisch schaamte bewerkstelligt.

Sommige houdingen worden gebruikt omdat ze overgave benadrukken. Houdingen die overgave triggeren helpen een vrouw zich ook echt over te geven. Aan de andere kant zijn er ook houdingen die de overgave zeker niet bevorderen, maar wel een hoog niveau van overgave vragen. Bij een houding waarin een vrouw niet fysiek in bedwang wordt gehouden, wordt veel van haar overgave gevraagd om er niet halverwege het pak slaag vandoor te gaan. Zulke houdingen zijn niet zo geschikt als een vrouw het moeilijk vindt zich over te geven. Kan zij dat echter wel, dan hebben ze als voordeel, dat ze gedwongen wordt actief in haar straf te participeren, wat tot een sterker gevoel van overgave zal leiden.

Een belangrijke reden waarom de heer des huizes zijn vrouw een bepaalde houding laat aannemen is dat hij in die houding kan zien of ze tijdens haar straf gaat huilen. Dat de straf uit een pak op haar bips bestaat, betekent meestal dat zij tijdens haar straf van hem wegkijkt. Als hij haar gezicht niet kan zien, dan is het soms lastig vast te stellen of ze huilt of niet. Het kan best zijn dat ze huilt zonder geluid te maken. Als hij haar gezicht dan niet ziet, kan dit feit hem heel goed ontgaan, terwijl het juist zo belangrijk is dat de heer des huizes weet dat ze huilt, omdat dit hem helpt in te schatten of de straf indruk begint te maken.

Veiligheid is altijd een belangrijk item tijdens een pak slaag. Een vrouw moet nooit op een gammele stoel gezet worden als ze gestraft wordt, omdat deze om zou kunnen vallen of in elkaar zou kunnen storten. Om dezelfde reden moet ze nooit over een glazen tafel gebogen staan vanwege het risico dat het glas breekt. In het algemeen gesproken, hoe zachter het meubelstuk, hoe veiliger het in disciplinair opzicht is. Als een vrouw uitglijdt en tegen een zachte leunstoel aanvalt, dan is het niet erg waarschijnlijk dat ze zich zal bezeren. Maar als ze tegen een harde stoel met scherpe randen aanvalt, dan zou ze zich goed pijn kunnen doen.

De heer des huizes is tijdens de straf voor de veiligheid van zijn vrouw verantwoordelijk. Wanneer een vrouw een pak op haar blote billen krijgt, dan valt ze onder de verantwoordelijkheid van de man. Ze moet doen wat hij zegt, omdat ze zich aan hem overgeeft. Daarom moet de heer des huizes zich, wanneer hij haar een pak slaag geeft, te allen tijde van haar veiligheid vergewissen.

De beste manier om er zeker van te zijn dat hij haar een veilige houding laat aannemen, is te zorgen dat hij nadenkt over de eventuele consequenties van de houdingen die hij haar laat aannemen en dat hij haar eventuele fysieke beperkingen in het achterhoofd houdt (bijvoorbeeld als hij weet, dat ze snel duizelig wordt).

Hij moet zich er tevens van vergewissen dat zijn eigen gezondheid en veiligheid niet in het geding komt. Dit houdt in dat hij haar zo moet positioneren dat hij haar gemakkelijk een pak op haar bips kan geven, wat inhoudt dat haar billen gemakkelijk voor zijn hand of voor het instrument dat hij gebruikt, toegankelijk zijn. Het houdt in dat hij zich niet in allerlei ongemakkelijke bochten moet hoeven wringen om haar een pak slaag te kunnen geven. Het is goed mogelijk dat hij pas merkt hoe ongemakkelijk het geweest is als het pak slaag erop zit en hij voelt dat hij last van zijn rug gekregen heeft.

In alle beschrijvingen van de houdingen die een vrouw kan aannemen voor een pak op haar bips, wordt ervan uit gegaan dat de heer des huizes rechtshandig is en hij de straf met zijn rechterhand toedient. Linkshandige mannen moeten rechtse posities, handen, benen, en dergelijke lezen als linkse. Rechtshandige mannen kunnen de instructies opvolgen zoals ze beschreven staan.

Wees je ervan bewust dat je lichaamsbouw van invloed zal zijn op hoe je die diverse houdingen als heer des huizes of vrouw ervaart. Een kleine vrouw met een lange echtgenoot met lange benen, zal het heel ongemakkelijk vinden over de knie te liggen, omdat haar handen en voeten nauwelijks de vloer zullen raken. Maar wellicht dat die positie toch aanspreekt omdat zij zich dan volkomen hulpeloos en helemaal aan haar heer des huizes overgeleverd voelt. Ook gewicht kan een rol spelen: mensen met een bovengemiddeld gewicht zullen sommige houdingen ook niet prettig vinden. Dit geldt zowel voor de heer des huizes als zijn vrouw. De posities die in dit artikel besproken worden zijn slechts algemene richtlijnen, je zult ze mogelijk een beetje moeten aanpassen om ze voor jou geschikt te maken.

De klassieke positie voor een pak op de billen is natuurlijk de onvolprezen over-de-knie-houding. De naam zegt het al: de vrouw ligt met haar gezicht naar beneden over de knie van haar man, die op een kruk, bed of bank zit. Haar buik rust op zijn schoot. Haar bips is zo gepositioneerd zodat hij er goed met zijn rechterhand bijkan. Haar hoofd bevindt zich aan zijn linkerkant, haar benen aan de rechterkant. Zo bevindt ze zich in een uitstekende positie om een pak op haar billen te ontvangen.

De heer des huizes zit gewoonlijk op een stoel, maar hij kan ook op de rand van een bed of zelfs op een tafel zitten, er vanuit gaande dat het een lage tafel is. Als de tafel te hoog is, dan zou het gewicht van de vrouw volledig op zijn knieën rusten, wat wel eens moeilijk kan zijn. Een stoel heeft de ideale hoogte, omdat de vrouw eventueel met haar voeten (en in voorkomende gevallen ook haar handen) bij de grond kan. Zo kan ze haar evenwicht bewaren en tevens het gewicht dat op de knieën van de man rust verlichten.

Er zijn veel variaties voor de over-de-knie-positie. Zo kan de heer des huizes haar polsen gekruist op haar rug vasthouden. Op die manier kan hij voorkomen dat zij de klappen blokkeert, mocht ze zo dom en ongehoorzaam zijn dergelijk gedrag te vertonen.

Hij zit meestal op een stoel. Op een bed of bank kan ook. Zolang de hoogte maar geschikt is om haar over de knie leggen en haar een klinkend pak op haar bips te geven.

Hoe meer de billen van de vrouw zich in het midden van de schoot van de man bevinden, hoe beter haar intieme delen zichtbaar zijn. Dit zal de schaamte en vernedering vergroten, wat op zijn beurt de effectiviteit van de straf zal vergroten.

De over-de-knie-positie heeft een aantal voordelen. Het geeft de heer des huizes de mogelijkheid zijn vrouw veilig fysiek in bedwang te houden als hij haar een pak slaag geeft. Zo kan hij voorkomen, dat ze zo wild kan tegenstribbelen dat het gevaarlijk wordt. Een vrouw kan in die positie ervaren dat haar man haar fysiek in bedwang houdt, wat haar overgave en gehoorzaamheid aan haar man zal vergroten.

In de klassieke houding over de knie ligt de vrouw over beide benen van de man. Als ze zich voldoende overgeeft en gehoorzaamt, dan zal ze hem niet schoppen als hij haar een flink pak op haar bips geeft. Schoppende benen kunnen gevaar opleveren voor de heer des huizes, zeker als hij haar een pak slaag met de hand geeft. Door de pijn van het pak slaag kunnen sommige vrouwen het niet laten met hun benen te schoppen. Dit moet krachtig ontmoedigd worden, omdat zij dan ongehoorzaam is, maar erger nog, omdat dit schoppen zelfs gevaarlijk kan zijn.

Ongehoorzaamheid tijdens een pak slaag wordt gewoonlijk beantwoord met een extra pak slaag. Deze extra straf zal een vrouw bijbrengen dat ze de heer des huizes moet gehoorzamen tijdens haar straf.

Wanneer een vrouw ondanks herhaalde waarschuwingen, standjes en extra straf, nog steeds problemen geeft door met haar benen te schoppen tijdens een pak op haar billen, dan is het nodig dat de heer des huizes haar fixeert. Hiermee wordt geen bondage bedoeld, want deze techniek behoort niet bij huiselijke discipline. In plaats daarvan gebruikt de heer des huizes zijn eigen lichaam om zijn vrouw tijdens een pak slaag onder controle te houden. Hij zal zijn armen en benen gebruiken om te voorkomen dat zijn vrouw te veel tegenstribbelt wanneer hij haar straft.

Wanneer een vrouw over één been gelegd wordt, in plaats van over beide benen, dan kan hij zijn vrije been gebruiken om haar benen in te sluiten, zodat ze niet meer kan schoppen. Zijn rechterbeen wordt ter hoogte van haar knieholten over haar benen gezet. Hierdoor kan ze niet meer met haar benen trappen en kan de heer des huizes haar een flink pak op haar bips geven.

Sommige vrouwen kunnen het niet laten hun handen naar hun billen te brengen in een misplaatste poging te voorkomen dat de heer des huizes de volgende klap geeft. Dit is een duidelijk voorbeeld van ongehoorzaamheid waarvoor extra straf op zijn plaats is om de vrouw te laten weten dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

De heer des huizes kan de polsen van de vrouw op haar rug vasthouden als hij haar een pak op haar billen geeft. Dit moet voorkomen dat ze haar handen voor haar bips houdt. Andere vrouwen zullen harder tegenstribbelen en zullen in een soort houdgreep gehouden moeten worden. Hier dient wel voorzichtig mee omgesprongen te worden. Onoordeelkundig gebruik van grepen en klemmen kunnen leiden tot armbreuken en schouderontwrichtingen. Een verschrikkelijke afloop van wat een eenvoudig pak de blote bips had moeten zijn!

Een andere manier om de armen van de vrouw in bedwang te houden is door ervoor te zorgen dat zij ze onder haar lichaam legt op het moment dat ze over de knie komt te liggen. Het gewicht van haar bovenlichaam zal ervoor zorgen dat haar armen op hun plaats blijven. Als haar polsen gekruist liggen, zal het moeilijk voor haar zijn haar armen nog te bewegen.

De verschillende manieren om de armen en benen van een vrouw in bedwang te houden zijn tijdelijke oplossingen. Dat wil zeggen dat ze gebruikt kunnen worden bij een vrouw die pas met huiselijke discipline is begonnen of voor vrouwen die niet kunnen gehoorzamen en zich niet kunnen overgeven. Zodra een vrouw vorderingen maakt op het gebied van gehoorzaamheid en overgave zal het steeds minder nodig zijn dat de heer des huizes dwang toepast als hij zijn vrouw straft. Ze zal zich dan dankzij de autoriteit van de heer des huizes en het vooruitzicht van extra straf netjes aan haar straf overgeven.

Als een stel zich al langere tijd met huiselijke discipline bezighoudt en het nog steeds nodig is dat de heer des huizes fysieke dwang uit moet oefenen wanneer hij haar straft, dan zal hij moeten bekijken hoe hij haar meer gehoorzaamheid bij zou kunnen brengen. Eén van de meest effectieve methoden die hem hiertoe ter beschikking staan is ‘periodieke billenkoek’. Door de frequentie van het periodieke pak slaag op te voeren, zal hij haar meer overgave en gehoorzaamheid kunnen bijbrengen. Dit heeft veel voordelen voor een vrouw. Het zal haar helpen gehoorzamer te zijn als ze gestraft wordt, hetgeen betekent dat het minder aannemelijk wordt dat de heer des huizes lichamelijke dwang moet gebruiken wanneer hij haar een pak slaag geeft.

Iedere vrouw die aan huiselijke discipline wil doen, zou het tot een persoonlijk doel moeten maken dat ze zich aan haar straf overgeeft zonder dat het nodig is dat haar man lichamelijke dwang uitoefent. Dit is belangrijk omdat de mate van overgave en gehoorzaamheid hieraan afgemeten kan worden. Als het haar lukt een pak slaag in ontvangst te nemen zonder dat het nodig is dat ze in bedwang wordt gehouden dan heeft ze aanzienlijke vorderingen ten aanzien van overgave en gehoorzaamheid gemaakt. Iedere vrouw die haar vrouwelijkheid belangrijk vindt zou moeten proberen deze mijlpaal zo snel mogelijk te bereiken. Als een vrouw een pak op haar bips kan ondergaan zonder tegenstribbelen en blokkeren is dit een belangrijke uiting van haar persoonlijke groei.

Een pak slaag over de knie kan gegeven worden terwijl de heer des huizes op diverse horizontale vlakken zit. De meest gebruikelijke is een stoel. Een stoel heeft een rugleuning, zodat het comfortabeler voor de heer des huizes is zijn vrouw te straffen. Als de rugleuning zacht is, dat zal dit nog comfortabeler voor de man zijn, waardoor hij zijn vrouw nog gemakkelijker kan straffen.

Een pak slaag over de knie kan ook gegeven worden terwijl de heer des huizes op een bed of bank zit. Zolang deze maar niet te zacht zijn. Zijn ze dat wel dan wordt het lastig voor de heer des huizes om zijn evenwicht te bewaren terwijl hij zijn vrouw op haar billen geeft. Als hij stevig zit kan hij zijn vrouw gemakkelijker in bedwang houden.

Sommige vrouwen moeten op hun buik liggen als ze een flink pak op hun billen krijgen. Dit gebeurt meestal op een bed, omdat een pak slaag vaak in de slaapkamer wordt uitgedeeld. De heer des huizes kan zijn vrouw opdragen haar armen gekruist onder haar lichaam te houden, zodat ze haar handen niet voor haar billen kan houden.

Als een vrouw op haar buik op bed ligt kan ze zich erg naakt en kwetsbaar voelen. Verder kan ze haar gezicht in het beddengoed of het kussen duwen, wat eventuele geluiden kan dempen. Deze houding is ook aan te bevelen, omdat het bed gewoonlijk een plek is om te rusten, maar nu de plaatst waar ze gestraft wordt. Dat zal haar doen beseffen, dat de autoriteit van haar heer des huizes altijd en overal aanwezig is. Dit vergroot haar overgave aan hem, wat een goede zaak is.

Voor de heer des huizes is het heel comfortabel zijn vrouw een pak op haar bips te geven terwijl ze op bed ligt. Als hij een instrument zoals een plak of een leren riem wil gebruiken, dan zal hij ontdekken dat een dergelijk instrument te lang is om het over de knie te gebruiken. Hij zal zijn arm en schouder naar achteren moeten bewegen om haar goed op haar bips te kunnen raken met het juiste deel van het instrument. Dit is weinig comfortabel voor hem, terwijl het pak slaag juist oncomfortabel voor haar zou moeten zijn.

Als de heer des huizes zijn vrouw een pak op haar billen geeft terwijl ze op bed ligt, dan kan hij zo nodig naar voren of achteren bewegen. Zo kan hij gemakkelijk de juiste positie innemen om haar bips met het juiste deel van het instrument te raken. Deze bewegingsvrijheid is des te belangrijker als hij langere, flexibele instrumenten zoals een riem wil gebruiken. Hoe gemakkelijker de heer des huizes zijn vrouw op haar billen kan geven, hoe effectiever de straf zal zijn en hoe groter de kans dat hij ervoor kan zorgen dat ze moet huilen.

Sommigen mannen zullen het hun vrouw toestaan haar armen uit te strekken en het hoofdeneind van het bed vast te pakken, wanneer ze gestraft wordt. Als ze zich stevig vast kan houden, kan ze gemakkelijker in de juiste houding blijven liggen. Sommige vrouwen zullen dit overigens toch wel kunnen.

Als een vrouw in deze positie een pak op haar billen krijgt, kan de heer des huizes haar opdragen haar benen bij elkaar te houden. Met haar benen bij elkaar kan ze minder gemakkelijk gaan schoppen. Eventueel kan hij een zacht maar zwaar voorwerp over haar enkels leggen om dit helemaal te verhinderen.

Een andere optie is juist haar op te dragen haar benen zo ver mogelijk te spreiden. De bedoeling hiervan is, dat zij zich extra gaat schamen doordat haar intieme delen nu goed zichtbaar zijn. Bovendien zal ze zich in deze houding extra kwetsbaar voelen, waardoor ze ook gemakkelijk zal gaan huilen. Verder biedt deze houding de heer des huizes bij uitstek de gelegenheid behalve op haar billen ook op de achterkant van haar bovenbenen te slaan. Dit kan natuurlijk ook in andere houdingen, maar bij deze houding is het wel bijzonder gemakkelijk.

Wanneer een vrouw een bepaalde houding moet aannemen, kan een heer des huizes haar verbieden haar billen samen te knijpen. Een pak slaag op een paar ontspannen billen is namelijk pijnlijker. Ook geeft het een aardige indicatie over haar overgave en gehoorzaamheid. Een vrouw die haar bips tijdens een pak slaag ontspannen houdt, geeft zich meer aan haar straf over, dan een vrouw die haar billen bij iedere klap samenknijpt.

Een andere positie die geschikt is om een ongehoorzame vrouw te bestraffen, is wanneer ze op haar benen staat en vanuit haar middel naar voren buigt. Daarbij buigt ze haar romp onder een hoek van 90 graden ten opzichte van haar benen, zodat ze haar bovenlijf evenwijdig met de vloer houdt. Ze staat dus niet echt gebukt en kan dus bijvoorbeeld ook niet haar enkels vasthouden.

Het is vrijwel onmogelijk deze houding een hele straf vol te houden. Ze zal daarom meestal op een stoel mogen leunen (vaak de zitting).

Hierdoor wordt haar rug ontlast en kan ze de houding wel lang volhouden.

Een variatie op deze houding is dat een vrouw over een tafel buigt die ongeveer de hoogte van haar middel heeft. De bedoeling is dat haar bovenlichaam op de tafel rust. Zolang zij niet te al te klein is en de heer des huizes niet heel erg lang, zal haar bips zich op de ideale hoogte voor een pak slaag bevinden. Dankzij de tafel kan zij zich niet naar voren bewegen. Zo heeft de heer des huizes de gelegenheid haar een behoorlijk pak slaag te geven zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken dat zijn vrouw naar voren schiet in een poging aan haar pak slaag te ontkomen. Zij zal zich daarentegen extra kwetsbaar voelen, hetgeen haar overgave en gehoorzaamheid ten goede komt.

Een houding die erg vernederend is, is wanneer ze zich helemaal voorover moet buigen. Ze zal dan over het algemeen haar enkels of haar knieholtes beet moeten pakken. Als ze dan bijvoorbeeld haar enkels vast moeten houden, wordt de kans verkleind dat ze tijdens de straf overeind schiet. Een alternatief is, dat ze een laag tafeltje o.i.d. beet moet pakken, maar enkels of knieholtes verdienen de voorkeur. Ook is een optie, dat zij met haar ene hand haar andere hand vast moet houden achter haar knieholten. Dit zal haar ervan weerhouden haar handen voor haar billen te houden als ze gestraft wordt.

Het is erg vernederend helemaal voorover te moeten bukken en zij zal zich dan ook behoorlijk schamen. Bovendien is het een zeer onderdanige houding. Meer in het bijzonder zijn haar vagina en het gebied tussen haar billen erg goed zichtbaar voor de heer des huizes. Daar is zij zich erg bewust van, maar ze kan niets doen om deze delen aan zijn blik te ontrekken. Zelf ziet zij de heer des huizes niet, en zou zij dat wel doen, dan ziet ze hem vanuit een vreemde hoek, omdat ze helemaal voorover gebogen staat.

De voorover gebogen positie kan beter niet gebruikt worden bij vrouwen die met een lage bloeddruk of flauwvallen bekend zijn, omdat het risico bestaat dat ze flauwvalt als ze na afloop van haar pak slaag overeind komt. Het plotselinge wegstromen van het bloed uit haar hoofd geeft daar kans op. Iedere heer des huizes moet zich van de gezondheidstoestand van zijn vrouw overtuigen, voordat hij besluit haar in deze houding te straffen. Überhaupt moet hij altijd voorzichtig zijn als hij deze positie gebruikt. Sommige mannen combineren hem met andere houdingen als het een straf betreft die de nodige tijd in beslag gaat nemen.

Eén van de voordelen van de houding waarbij de vrouw voorovergebogen staat en haar enkels beet houdt, is dat deze haar eraan herinnert hoe ze als kind gestraft is. Doordat ze als volwassen vrouw als een klein kind bestraft wordt, zal ze zich extra schamen.

De voorover gebogen houding heeft ook als voordeel dat de heer des huizes kan zien of zijn vrouw begint te huilen tijdens de straf. Als hij haar naar achteren laat kijken als hij haar op haar bips geeft, kan hij haar gezicht zien en daardoor volgen of ze moet huilen, wat van belang kan zijn.

Een andere voor huiselijke discipline geschikte houding, is die waarin een vrouw gestraft wordt terwijl ze rechtop staat. Daarbij zal ze soms, als de heer des huizes dat goed vindt en de vrouw in kwestie voldoende meewerkt, haar armen langs haar lichaam mogen houden. Vaker zal zij echter haar handen achter haar hoofd of in haar nek moeten vouwen als ze op deze manier op haar billen krijgt. Dat zorgt ervoor dat ze haar handen uit de weg houdt, waardoor de kans op ongehoorzaamheid verkleind wordt.

Een variatie hierop, is dat de vrouw met haar gezicht naar de muur moet staan en haar handen plat tegen de muur moet houden, ook weer met als achterliggende gedachten, dat zij dan niet haar handen voor haar bips kan houden als ze gestraft wordt.

Deze staande posities hebben een aantal voordelen. In de eerste plaats zorgt het ervoor dat het pak slaag ongehinderd kan plaatsvinden. In plaats van de veel tijd in beslag nemende procedure te volgen waarbij zij eerst naar de slaapkamer wordt gestuurd en dat de heer des huizes dan pas later volgt om haar over de knie leggen en een pak op haar bips te geven, kan de heer des huizes een veel snellere weg bewandelen door haar direct ter plaatste te bestraffen door haar op te dragen haar handen in haar nek te leggen. Vervolgens kan hij haar broek en onderbroek omlaag doen of rok omhoog en haar onderbroek omlaag, afhankelijk van wat ze aan heeft. Als hij haar vanaf haar middel ontbloot heeft, kan het pak slaag beginnen. Als ze een rok aanheeft, kan ze deze zelf omhoog houden als ze op haar billen krijgt. In andere gevallen kan ze haar handen in haar nek houden en met haar kleren rond haar enkels voor haar gedrag bestraft worden.

Het heeft veel voordelen een vrouw direct na de overtreding te straffen, omdat ze zo leert dat haar man zonder omhaal en ongenadig optreedt. In plaats van haar de gelegenheid te geven van de schrik te herstellen voordat de straf begint, wordt haar ter plekke de mantel uitgeveegd, wordt haar bips ontbloot en ontvangt ze haar straf. Het verrassingseffect en de schok van het onverwachte pak op haar bips zullen ertoe bijdragen dat ze snel in tranen is. Ze zal een groter respect voor de autoriteit van haar partner, zijn vastberadenheid om haar gedrag te bestraffen en zijn leiderskwaliteiten krijgen. Het zal tevens voorkomen dat ze de discussie aangaat in een poging haar welverdiende straf af te wenden. Haar partner hoeft niet te luisteren naar een liturgie aan excuses en rechtvaardigingen voor haar gedrag. In plaats daarvan kan hij haar onmiddellijk en stevig onder handen nemen. Hij kan haar per direct een lesje leren, in plaats van daar nog enige tijd mee te wachten. Het heeft de nodige voordelen als een vrouw in dergelijke situaties boter bij de vis krijgt.

Nog een voordeel van de houding waarbij ze rechtop staat, is dat haar bips zich voor de man op een ideale hoogte bevindt, een hoogte waarin hij daar gemakkelijk op kan slaan. Als de heer des huizes een instrument wil gebruiken zoals een plak of een riem, dan hoeft hij maar een stap achteruit te doen om zich in de ideale positie te bevinden om het instrument effectief op de bips van zijn vrouw te laten neerkomen.

Een ander voordeel van de houding waarbij ze rechtop staat, is dat een vrouw daarbij kan laten zien, dat ze haar man gehoorzaamt en dat ze zich aan de straf overgeeft. Als ze zo naakt voor haar heer des huizes staat, zou ze in de verleiding kunnen komen haar handen te laten zakken om ze voor haar bips te houden, om de klappen af te weren. Naarmate ze in overgave en gehoorzaamheid groeit, zal die kans afnemen en zal ze in de juiste houding blijven staan, terwijl ze zich gehoorzaam aan de straf, de pijn en schaamte overgeeft.

In het begin is het misschien nog nodig een vrouw door middel van een extra pak slaag wegens ongehoorzaamheid tot medewerking aan te zetten, omdat ze haar handen laat zakken om de klappen te blokkeren. Als ze later voldoende in haar overgave en gehoorzaamheid gegroeid is, zal ze echter weinig moeite meer hebben om haar straf in die positie te ondergaan. Sommige vrouwen kunnen dit wellicht al vanaf het begin. Anderen zullen hier aanmoediging in de vorm van een extra pak slaag en periodieke billenkoek voor nodig hebben.

Telkens als een vrouw in de staande positie gestraft wordt, zal haar gehoorzaamheid aan haar heer des huizes toenemen. Dit maakt deze houding uitstekend geschikt voor reguliere periodieke billenkoek, bedoeld om de vrouw overgave, gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid bij te brengen. Een vrouw in de staande positie op haar billen geven zal een positief en langdurig effect op haar gehoorzaamheid hebben. Het zal ertoe bijdragen dat ze een betere vrouw, echtgenote, moeder en mens wordt.

De heer des huizes zal het gezicht van zijn vrouw over het algemeen niet kunnen zien als hij haar in de staande positie straft. Het is echter belangrijk voor hem dat hij haar gezicht wel kan zien (zo kan hij zien wanneer ze begint te huilen). Om dit te bereiken kan hij haar voor een spiegel laten staan. Ondanks dat ze dan van hem wegkijkt, kan hij in de spiegel toch haar gezicht zien. Door naar haar gezicht en haar tranen te kijken, kan hij beter de voortgang en de effectiviteit van het pak slaag beoordelen.

Een andere positie die sommige mannen toepassen bij de bestraffing van hun vrouw is met de benen omhoog. De vrouw moet dan op haar rug op bed of een bank gaan liggen en haar benen omhoog doen, zodat haar heer des huizes bij haar billen kan. Hij zal dan meestal haar enkels vasthouden om te voorkomen dat ze haar benen laat zakken, zodat haar billen voor het pak slaag beschikbaar blijven.

Ook de hierboven beschreven houding is weer erg vernederend voor een vrouw, omdat de plekjes tussen haar benen en billen weer uitermate goed zichtbaar voor haar man zijn. Ze zal zich dan ook erg kwetsbaar voelen.

Afgezien van de vernedering die deze houding bewerkstelligt, biedt deze de heer des huizes ook goed de gelegenheid haar effectief te straffen, omdat haar bips gemakkelijk voor zijn hand bereikbaar is. Bovendien kan hij haar ook heel gemakkelijk op de achterkant van haar bovenbenen slaan, vooral op de ‘sitspot’, de overgang tussen haar billen en bovenbenen.

Vaak is de schaamte die zij naar aanleiding van deze houding voelt al genoeg om haar in tranen te krijgen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal ze toch al snel huilen wanneer de heer des huizes haar op haar bips en de achterkant van haar bovenbenen slaat.

In plaats van dat de heer des huizes haar enkels vasthoudt, kan hij haar ook opdragen zelf haar benen omhoog te houden. Dat kan ze doen door haar armen om haar benen te klemmen of door elk been ter hoogte van de knieholte beet te houden. Dus ook bij deze houding kan ze laten zien hoe gehoorzaam ze is. Een gehoorzame vrouw zal haar benen gedurende de hele straf omhoog houden, hoezeer ze ook van pijn en schaamte moet huilen. Een vrouw die op deze manier gestraft wordt, leert een waardevol lesje in overgave en gehoorzaamheid.

Een groot voordeel van de beschreven positie is dat de heer des huizes haar gezicht tijdens de straf goed kan zien. Zo kan hij goed waarnemen hoe ze op het pak slaag reageert. Meer in het bijzonder kan hij zien of en wanneer ze moet huilen. Dit geeft hem veel informatie over hoe de straf bij haar aankomt en welk niveau van overgave ze bereikt. Bij veel vrouwen kan het huilen beoordeeld worden aan het geluid van het snikken, maar toch blijft het belangrijk zaken ook visueel te checken. Het kan best gebeuren dat een vrouw net doet of ze huilt. De heer des huizes zou dan ten onrechte kunnen denken, dat het pak slaag echt indruk maakt. Als hij echter goed op haar gezicht let, dan kan hij op onmiskenbare signalen letten, zoals of er tranen over haar wangen lopen. Dit is een betrouwbare indicatie of het huilen echt is.

Veel mannen vinden het belangrijk dat hun vrouw hen aankijkt, terwijl hij haar voor haar bips geeft. Bij de houding met de benen omhoog is dit goed mogelijk. Als ze hem aankijkt, kan hij goed in de gaten houden of ze wel bij de les blijft en haar streng blijven toespreken. Doorgaans zal dit de tranen bevorderen.

Sommige vrouwen worden gestraft, terwijl ze moeten knielen. Om te beginnen is de knielende houding traditioneel een onderdanige, zodat alleen de houding al haar onderdanigheid zal triggeren. Het gevolg is dat ook haar overgave vergroot zal worden.

Een vrouw kan op elke plek neerknielen, waar de heer des huizes haar goed kan zien en waar hij niet te ver voorover hoeft te bukken om haar op haar billen te kunnen geven. Een goede houding om een vrouw te straffen, is een houding waarin het zo gemakkelijk mogelijk voor de heer des huizes en zo onprettig mogelijk voor haar is. Hoe groter het gemak voor de heer des huizes, hoe beter hij haar kan straffen. Hoe groter het ongemak voor de vrouw, hoe beter ze haar lesje zal leren.

Dit houdt overigens nadrukkelijk niet in, dat ze hierbij pijn aan haar knieën moet krijgen. Het is prima om haar op een kussen te laten knielen om zo haar knieën te ontzien. De bedoeling van een pak slaag is dat haar bips zeer gaat doen, niet haar knieën.

Bij een knielende houding, is het van belang dat zij zich op een hoogte bevindt waarop haar man goed met zijn handen of een instrument bij haar billen kan. Als hij een wat langer instrument gebruikt zoals een leren riem, dan kan hij zijn vrouw op de grond laten knielen. Omdat de riem lang genoeg is om haar er zo goed van langs te geven. Voor een korter instrument zoals een plak is een bed of bank een geschikte plaats, zodat haar bips hoog genoeg is om goed te kunnen bereiken. Dit is natuurlijk nog belangrijker als de man besluit haar met de hand op haar billen te geven.

Als de heer des huizes een redelijk lang instrument als een riem gebruikt, kan hij zijn vrouw naast het bed laten knielen. Ze kan dan met haar bovenlichaam over het bed buigen, terwijl ze op de grond knielt. Dit is een stabiele houding die geschikt is voor langer durende bestraffingen.

Sommige mannen laten hun vrouw met haar gezicht naar de rugleuning toe in een fauteuil knielen. Ze kan dan met haar armen over de leuning hangen terwijl ze op haar billen krijgt. De vrouw zal dan vaak met haar hoofd over de leuning gaan hangen. Hoe zwaarder de stoel, hoe veiliger het is. Bedenk dat de stoel achterover kan vallen, zeker als zij tijdens de straf veel onverwachtste bewegingen maakt.

Een andere knielende positie die goed werkt is de volgende: schuif een kleine tafel tegen de muur, leg hier een kussen op en laat je vrouw hierop met haar gezicht naar de muur knielen, met haar handen plat tegen de muur.

Als het risico bestaat dat een vrouw zal proberen van positie te veranderen als ze op haar billen krijgt, dan kan haar gezegd worden dat ze met haar knieën uit elkaar moet knielen. Daardoor komt haar zwaartepunt lager te liggen waardoor het moeilijker wordt zonder toestemming van haar partner van positie te veranderen.

Deze houding is ideaal als er een stevig pak slaag uitgedeeld moet worden. De vrouw wordt verplicht naar de muur te kijken. Omdat een muur over het algemeen weinig verheffend is om naar te kijken, zal ze gedwongen worden zich tot haar straf en tot haar gedrag te bepalen. Ze zal haar handen gedurende de hele straf op de muur moeten houden. Het zal niet lang duren voor de tranen over haar wangen lopen en ze door pijn en van schaamte over het pak op haar bips moet huilen.

De geknielde houding is een veel gebruikte. De hoogte van de ondergrond is daarbij, zoals gezegd van belang. Deze hangt af van het gekozen instrument.

Ook een positie waarbij een vrouw op handen en voeten zit is erg beschamend. Haar borsten bungelen dan tussen haar armen omlaag. Haar bips steekt prominent omhoog, hetgeen belangrijk is voor een pak slaag. De plekjes tussen haar benen en billen zijn zeer goed zichtbaar, zeker als ze ook nog haar knieën moet spreiden. Dat laatste zorgt voor een stabiele houding en verkleint de kans dat ze tijdens haar straf zal bewegen.

Een ander voordeel van het op handen en knieën zitten, is dat ook haar bovenbenen goed voor een bestraffing gepresenteerd worden. Zo kan de heer des huizes zowel op haar billen als de achterkant van haar bovenbenen slaan. Zo kan hij strenger en/of langer straffen, mocht dit noodzakelijk zijn.

Wanneer de vrouw lang haar heeft, dan kunnen haar haren haar gezicht in die houding bedekken. Omdat het vaak handig is om haar gezicht te kunnen zien, om, zoals al diverse malen gezegd, in de gaten te kunnen houden of ze gaat huilen, kan de heer des huizes zijn vrouw opdragen eerst haar haar op te steken, voordat hij met de straf begint.

Sommige vrouwen gebruiken hun haren om zich veilig achter te verstoppen. Zeker dan is het raadzaam haar op te dragen het op te steken of in een staart te doen. Zo wordt haar deze verdediging ontnomen en kan zij zich niet verbergen, wat de straf ten goede komt.

Zoals na het lezen van dit artikel duidelijk moge zijn, zijn er veel verschillende posities waarin een vrouw bestraft kan worden. Er zijn ook verschillende redenen om wel of niet voor een bepaalde houding te kiezen, omdat ze allemaal zo hun voordelen hebben. Bij sommige posities kan een vrouw gemakkelijk fysiek in bedwang worden gehouden, bij andere is het gezicht van de vrouw te zien als ze een pak op haar bips krijgt, zodat te zien is of ze huilt.

Sommige mannen zullen altijd dezelfde positie gebruiken wanneer ze hun vrouw een pak slaag geven. Ze hebben een houding gevonden die ze goed bevalt en zien geen reden om deze te veranderen. Dat is natuurlijk prima. Andere mannen willen af en toe experimenteren met verschillende posities om het strafproces te kunnen optimaliseren. Als een nieuwe houding helpt om haar beter aan het huilen te krijgen of haar overgave te vergroten, dan is dit een mooie opbrengst, omdat ze meer profijt van haar straf zal hebben, hetgeen uiteraard het oogmerk van iedere heer des huizes is. Als een bepaalde positie ervoor zorgt dat een vrouw beter respect, gehoorzaamheid en overgave leert, dan is het de moeite waard.

Rituelen

INTRODUCTIE

Huiselijke discipline kan een grote rol in relaties spelen. Sommige huwelijken hebben er een positieve impuls door gekregen: in plaats van constante ruzies tussen de echtelieden, is er nu ruimte voor liefde. In plaats van disharmonie, heerst er nu rust. Heel kort door de bocht komt huiselijke discipline erop neer, dat een vrouw die zich niet weet te gedragen, wordt gestraft. Daarbij is een pak op de blote bips het middel om haar te leren zich liefdevol, eerlijk, respectvol en onderdanig te gedragen. Dat pak op de bips wordt voor haar eigen bestwil wordt gegeven, door haar partner die als heer des huizes de rol van leider in zijn relatie en gezin op zich neemt. Het strafproces omvat alles wat erbij komt kijken, wanneer een vrouw streng, maar rechtvaardig door haar partner wordt gestraft.


Wanneer een stel al langere tijd met huiselijke discipline bezig is, zal het onlosmakelijk deel van hun leven gaan uitmaken. De heer des huizes krijgt in de gaten hoe vaak zijn partner straf nodig heeft, hoe vaak een periodieke straf nodig is om te voorkomen dat ze toch uit de bocht vliegt en voor welk gedrag ze meestal moet worden gestraft. Hij stelt een vast schema voor periodieke billenkoek in. Hij leert steeds beter hoe hij zijn vrouw liefdevol en effectief moet straffen, zodat er regelmatig tranen vloeien wanneer ze op haar billen krijgt. Hij bekwaamt zich steeds verder in de technieken om een pak slaag toe te dienen en begint ook de psychologische technieken, zoals het geven van een standje te beheersen, zodat zij echt lering uit haar straf kan trekken en zich er helemaal aan kan overgeven.


De vrouw zal eraan gaan wennen, dat ze af en toe een pak op haar bips krijgt. Ze zal leren zich aan de heer des huizes te onderwerpen. Ze zal leren haar straf bereidwillig te ondergaan, als ze die verdiend heeft. Ze zal steeds bekender raken met de procedures rondom haar straf. Haar vrouwelijkheid, vermogen tot overgave, respect, eerlijkheid en liefde zullen groeien.


Rituelen zijn een belangrijke factor in het leven van een mens. De belangrijkste gebeurtenissen in ons leven, geboorte, huwelijk en dood, zijn met rituelen omgeven. Door de geschiedenis heen heeft de mensheid behoefte aan rituelen gehad, waarbij de rituelen vaak vol symboliek zitten. Rituelen zorgen ervoor dat een gebeurtenis boven het alledaagse wordt uitgetild en zodoende dat die gebeurtenis iets speciaals wordt.

Als we het over rituelen in relatie tot huiselijke discipline hebben, dan doelen we uiteraard niet op iets als het branden van een kaarsje wanneer de heer des huizes zijn vrouw over de knie trekt. Eerder gaat het dan om iets als bepaalde ‘gebruiken’: telkens als een vrouw wordt gestraft, zal dit op een vergelijkbare manier gebeuren. Niet iedere straf mag dan gelijk zijn, toch zal iedere heer des huizes een aantal gewoontes ontwikkelen die bij elke straf weer terugkomen. Híj weet automatisch wat de volgende stap moet zijn, omdat hij haar al zo vaak onder handen heeft genomen. En zíj weet ook precies wat er komen gaat, omdat ze inmiddels wel weet hoe haar partner te werk gaat, als zij straf verdient.

Een gewoonte is een slap aftreksel van een ritueel. We ontwikkelen automatisch gewoontes wanneer we dingen meerdere keren op dezelfde manier doen. Het zet zich in ons geheugen vast. Iets wat een gewoonte is, voeren we vaak vrij gedachteloos uit. Je tanden poetsen vergt bijvoorbeeld nagenoeg geen denkwerk. Je hebt het zo vaak gedaan dat je het op de automatische piloot afkunt.


Wanneer een man zijn vrouw straft omdat ze zich niet heeft weten te gedragen, moet hij ervoor waken dat dit proces geen gewoonte wordt, want dan verliest het zijn krachtige uitwerking. Door de kracht van rituelen te onderkennen, kan worden voorkomen, dat het strafproces op den duur een routinematige handeling wordt. Het doel van rituelen in een levensstijl met huiselijke discipline is om zowel geestelijk als lichamelijk indruk op een vrouw te maken, zodat ze een lesje leert dat zij niet licht vergeet. Een straf moet haar raken, zodat zij die niet weer een twee drie vergeet. Rituelen kunnen de emotionele uitwerking van een straf versterken.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op rituele aspecten bij huiselijke discipline. Door de krachten van rituelen beter te begrijpen, kunnen we ze in het strafproces toepassen, zodat het effectiever wordt en de vrouw die gestraft wordt meer oplevert.

WAAROM RITUELEN GEBRUIKEN?

Rituelen kunnen een waardevolle bijdrage aan een proces leveren. De eerste functie van een ritueel is dat deze het belang of de fundamentele waarheid van iets onderstreept. Het strafritueel bij huiselijke discipline heeft verschillende betekenissen. Het laat zien dat huiselijke discipline nodig is. Het laat zien dat een vrouw straf verdient als zij zich niet weet te gedragen. Het laat zien dat zij voor negatief gedrag en een negatieve houding gestraft moet worden, wil ze als mens kunnen groeien. Het ritueel van het strafproces benadrukt het noodzakelijke karakter van huiselijke discipline. Het bevestigt dat een vrouw voor haar eigen bestwil gestraft moet worden. Dat de heer des huizes haar een stevig pak op haar bips moet geven als ze zich niet weet te gedragen. Dat zij zo op haar bips moet krijgen, dat ze ervan moet huilen en dat de straf dan nog niet op mag houden, omdat zij op die manier in haar ontwikkeling gestimuleerd wordt.


Een andere functie van het strafritueel bij huiselijke discipline is dat dit de rechtvaardigheid onderstreept. Het rituele karakter van de straf bevestigt dat de heer des huizes rechtvaardig handelt. Hij straft niet zomaar in het wilde weg, maar weloverwogen en met goede redenen gedaan. Wanneer hij zijn vrouw voor straf op haar billen geeft, dan illustreert dit bij huiselijke discipline behorende ritueel duidelijk het feit dat de heer des huizes ervan overtuigd is, dat zij straf verdient voor haar gedrag en dat hij 100% achter zijn beslissing staat. Wanneer een vrouw een periodiek pak slaag krijgt, zal het rechtvaardige karakter daarvan (ook al heeft haar gedrag geen aanleiding tot de billenkoek gegeven) worden onderstreept door het feit dat het volgens de algemene, het belang van de vrouw dienende, principes van de huiselijke discipline wordt gegeven. Periodieke billenkoek is rechtvaardig en juist. Een preventief pak slaag heeft zijn oorsprong in het verleden, waarin de vrouw in de fout gegaan is. Ook hier benadrukt het strafritueel het rechtvaardige karakter. De straf is rechtvaardig omdat het verleden geleerd heeft dat ze waarschijnlijk weer de fout in zal gaan in bepaalde situaties. Rituelen helpen de rechtvaardigheid van de straf zichtbaar te maken en te versterken.

Eén van de belangrijkste aspecten die de bij huiselijke discipline behorende rituelen duidelijk moeten maken, is dat straf onvermijdelijk is als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Als een vrouw zich niet aan de gemaakte afspraken houdt zal dit onvermijdelijk en onveranderlijk tot een flink pak op haar blote bips leiden. De onvermijdelijkheid van een pak op de billen zal ervoor zorgen dat ze goed haar best doet. Als een pak slaag niet onafwendbaar zou zijn, dan zou ze in de verleiding kunnen komen zich niet aan de afspraken te houden. Het is van het grootste belang dat een vrouw weet dat als ze zich niet aan de afspraken houdt, een pak slaag onvermijdelijk is en dat er niet aan valt te ontkomen.


De onvermijdelijkheid van de straf zal over het algemeen ook tot het proces horen. Door aan dit proces vast te houden en tevens het ritueel in ere te houden dat een pak slaag met tranen gepaard moet gaan, onderstreept de heer des huizes niet alleen het principe dat ze altijd voor haar overtredingen gestraft wordt, maar ook dat die straf tot tranen zal leiden. Tranen zijn een belangrijk onderdeel als het op straffen aankomt.

Rituelen binnen het strafproces geven ook uiting aan de fundamentele waarheid dat overgave gezond is voor een vrouw en een positieve uitwerking op haar heeft. Overgave is de sleutel tot haar vrouwelijkheid en geeft haar de mogelijkheid deze vrouwelijkheid te ervaren. Deze waarheid is één van de eerste dingen die een vrouw zal ervaren als ze aan huiselijke discipline wordt onderworpen. Ondanks de pijn en schaamte die ze ervaart als ze op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen, zal ze zich er vrouwelijk door voelen. Ze zal ontdekken dat als ze die vrouwelijkheid ervaart, ze eigenlijk haar ware zelf leert kennen. Ze zal ontdekken dat haar vrouwelijkheid aangeboren is en natuurlijk en prettig aanvoelt. Ze zal ervaren dat het gevoel van vrouwelijkheid één van de grote beloningen van een levensstijl met huiselijke discipline is.


Een ritueel zal ook doen beseffen dat het leiderschap van de heer des huizes noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Deze overtuiging is één van de peilers waarop huiselijke discipline berust. Als er geen geloof is in het vermogen van de heer des huizes om te leiden, te begeleiden, te beschermen en te corrigeren, dan zou deze levensstijl geen enkele betekenis hebben. Het vertrouwen in, en de liefde voor de heer des huizes en zijn leiderschapscapaciteiten zijn fundamentele zaken binnen deze levensstijl. Daarom is het belangrijk dat in de rituelen die binnen huiselijke discipline gebruikt worden uitdrukking wordt gegeven aan de notie dat het leiderschap van de heer des huizes essentieel is.

Rituelen kunnen verder gebruikt worden om te onderstrepen dat de straf die de man aan zijn vrouw geeft wanneer ze die verdient, hem en zijn vrouw nader tot elkaar brengt. Als ze zich misdraagt en een negatieve houding heeft, dan zal dit afstand tussen haar en de heer des huizes creëren. Er is dan immers weinig ruimte voor begrip en liefde. Huiselijke discipline kan helpen deze afstand te overbruggen. Deze overbrugging speelt zich op verschillende vlakken af – lichamelijk, emotioneel en spiritueel. De lichamelijke ervaring van een pak op haar blote bips zal de vrouw dichter bij haar partner brengen. Door de emotionele ontlading als gevolg van een pak slaag tot ze moet huilen, verdwijnen de negatieve gevoelens die ervoor gezorgd hebben dat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, vaak als sneeuw voor de zon. De vergeving die als vanzelfsprekend volgt nadat ze haar straf gekregen heeft, zorgt dat man en vrouw op het spirituele vlak weer dichter bij elkaar komen.

Rituelen kunnen ook laten zien hoe bevrijdend een straf voor een vrouw kan zijn. Door straf kan zij van slecht gedrag worden ‘genezen’. Door straf kan zij van haar schuldgevoelens worden bevrijd. Door straf kan zij telkens weer met een schone lei beginnen en dus een frisse start maken. Deze bevrijding is een belangrijk aspect van huiselijke discipline. Doordat een vrouw haar schuldgevoel door straf kan kwijtraken, zal zij zich daarna een stuk beter voelen.

Voorts kunnen rituelen een belangrijke rol spelen als de heer des huizes zijn vrouw een toontje lager wil laten zingen. Aangezien trots en arrogantie vaak aan misdragingen ten grondslag liggen, kan het bijzonder nuttig zijn dit gedrag bij te stellen door haar even op haar plaats te zetten. Sommige stellen gaan zelfs nog een stapje verder en hebben rituelen speciaal bedoeld om haar te vernederen. Vernedering gaat verder dan enkel een toontje lager laten zingen, maar heeft ook tot doel korte metten met trots en arrogantie te maken. Voor veel mensen heeft de term vernedering echter een zodanig negatieve lading, dat ze er niets mee te maken willen hebben, laat staan dat ze er in hun relatie gebruik van zouden willen maken. Zij zouden zich echter wel moeten bedenken, dat veel mensen het als een ultieme vorm van vernedering beschouwen als een volwassen vrouw een pak op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen. In die context snijdt het weinig hout te beweren dat je niks van vernedering wilt weten. Vernedering is eigenlijk onlosmakelijk met huiselijke discipline verbonden, of je het nu echt ‘vernedering’ of ‘een toontje lager laten zingen’ noemt. Vernedering kan helpen bepaalde foute patronen – die haar in de problemen hebben gebracht – te doorbreken. Het kan de koppigheid en het recalcitrante gedrag wegnemen die haar persoonlijke groei in de weg staat. De vernedering is hierbij een eerste stap. Door vernedering zal zij tot haar oprechte, liefdevolle en vrouwelijke zelf worden teruggevoerd.


Rituelen kunnen ook gebruikt worden om schaamte op te roepen wanneer een vrouw straf krijgt. Het is noodzakelijk dat ze zich schaamt voor haar gedrag. Door schaamte te triggeren kan de kwaliteit van de straf en de kans op tranen enorm worden verhoogd.

Een ander gevoel dat kan worden opgewekt door zorgvuldig van rituelen gebruik te maken bij huiselijke discipline, is kwetsbaarheid. Hoe kwetsbaarder een vrouw zich tijdens en pak op haar billen voelt, hoe sterker zij het gevoel zal hebben, dat zij zich helemaal aan haar partner overgeeft. Het is een belangrijke functie van rituelen dit soort gevoelens op te roepen of aan te wakkeren. Kwetsbaarheid zal haar gevoeliger voor de pijn van het pak slaag maken. Des te gevoeliger zij voor het pak slaag is, des te effectiever zal het zijn en des te sneller zullen de tranen komen.

Tevens kan met rituelen worden bereikt dat zij zich vrouwelijker voelt: door kwetsbaarheid zal zij zich vrouwelijker voelen en ook door overgave zal zij zich vrouwelijker voelen.

Waar rituelen ook een belangrijke rol bij spelen, is bij het naar boven halen van een gevoel van respect voordat zij gestraft gaat worden. Het is belangrijk dat een vrouw haar straf serieus neemt. Sommige vrouwen maken grapjes om te verhullen dat ze zenuwachtig voor hun straf zijn. Dergelijk gedrag is ongewenst, omdat dit het serieuze karakter van de straf ondermijnt en het respect dat ze zou moeten hebben, wegneemt. Het hele disciplinaire proces is per slot van rekening voor haar eigen bestwil, dus zou ze dit serieus tegemoet moeten treden. Rituelen kunnen ervoor zorgen, dat zij de lijfstraf die zo goed voor haar is met de gepaste ernst tegemoet treedt.

Het strafritueel kan verder ook het respect van een vrouw voor haar heer des huizes bevorderen. Als ze zijn autoriteit genegeerd of te licht opgenomen heeft, kan het rituele aspect van de huiselijke discipline dit respect herstellen. Omdat hij degene is die haar straft, leidt en vergeeft, is het niet meer dan normaal dat zij respect voor zijn inspanningen heeft.

Een ander positief gevolg van rituelen, is dat zij de gehoorzaamheid van een vrouw aan de heer des huizes kunnen bevorderen. Als haar straffen te vrijblijvend zijn of sterk van elkaar verschillen of als haar rol niet helemaal duidelijk is, is het niet waarschijnlijk dat ze de heer des huizes zal gehoorzamen als ze een pak slaag krijgt. Door straf volgens een vast patroon te laten verlopen, bevorderen de rituelen dat zij haar man gehoorzaamt en zich coöperatief opstelt tijdens haar straf. Ongehoorzaamheid kan negatieve consequenties hebben zoals tijdverspilling en onbedoelde verwondingen. En last but not least kan ongehoorzaamheid tot extra straf wegens ongehoorzaamheid leiden. Door bij straf aandacht voor rituelen te hebben, zal zij gehoorzamer zijn, zich minder misdagen en zo het risico van extra straf wegens ongehoorzaamheid tot een minimum beperken.


Rituelen kunnen ook de onvermijdelijkheid van straf aangeven. Dit gevoel van onvermijdelijkheid is belangrijk om een vrouw te laten beseffen dat er altijd consequenties aan haar gedrag verbonden zijn. Daarbij is het niet belangrijk of een stel met afgesproken regels werkt of niet. Het is altijd goed dat het besef er is dat een straf onvermijdelijk is als zij zich niet weet te gedragen. Als een vrouw weet dat ze ALTIJD gestraft wordt als ze zich niet weet te gedragen, dan zal ze minder vaak de fout in gaan. Als ze er niet zeker van is, is de kans aanwezig dat ze zal proberen of ze met bepaald gedrag weg kan komen. Als ze het gevoel heeft dat een straf onvermijdelijk is dan zal dergelijk uitprobeergedrag ontmoedigd worden.


Dit gevoel voor onvermijdelijkheid heeft een aantal voordelen. Ze zal ervaren dat ze gestraft wordt voor haar gedrag, niet om wie ze is. Deze wetenschap heeft een positief gevolg op haar zelfbewustzijn en zelfrespect. Het gevoel van onvermijdelijkheid zal haar laten weten dat de heer des huizes haar op haar billen geeft omdat hij dit moet doen, niet omdat hij het graag wil. Het laat haar ervaren dat ze gestraft wordt voor haar eigen bestwil, hetgeen het gemakkelijker maakt zich eraan over te geven, ook al ziet ze er niet naar uit. En zoals al eerder genoemd, onvermijdelijkheid leert haar dat haar overtredingen onvermijdelijk tot een pak op haar blote bips leiden.

Rituelen kunnen ook tot een aantal positieve reacties leiden bij een vrouw wanneer ze straf krijgt. Meer in het bijzonder kunnen ze leiden tot een gevoel van geruststelling en algemeen welbevinden. Rituelen tijdens een straf kunnen een vrouw geruststellen in de zin dat ze weet dat de straf net als anders zal plaatsvinden, dat haar man haar net als altijd zal straffen. Het is een geruststellende gedachte dat de heer des huizes haar weliswaar op haar billen zal geven tot ze moet huilen, maar dat hij nooit onherstelbare schade zal aanbrengen. Hij wil haar gedrag bijsturen, haar geen schade toebrengen. Rituelen zullen haar duidelijk maken dat haar straf op een liefdevolle manier gegeven zal worden, omdat liefde de basis is bij toepassing van huiselijke discipline.


Rituelen zullen haar ook laten weten dat de heer des huizes haar tegen zichzelf zal beschermen. Veel vrouwen worden nogal eens gestraft voor gebrek aan respect, niet zelden omdat ze met te weinig respect met zichzelf omgaan. Door haar een pak slaag te geven zal de heer des huizes haar tegen haar eigen negatieve tendensen beschermen. Rituelen kunnen gebruikt worden om dit duidelijk te maken. Rituelen kunnen per slot van rekening orde scheppen in een vaak chaotische situatie. Een pak slaag voor straf kan gemakkelijk uit de hand lopen, wanneer de vrouw weigert zich aan haar straf te onderwerpen of wanneer ze hard gaat gillen of schreeuwen wanneer ze gestraft wordt. Ook het geluid van de klappen op haar bips kan bijdragen tot deze chaos. Door het toevoegen van de nuchterheid, onvermijdelijkheid en voorspelbaarheid door middel van het ritueel, kan het strafproces als minder chaotisch ervaren worden. Dit is een goede zaak, want chaotische omstandigheden kunnen een vrouw het gevoel geven dat ze onderworpen wordt aan willekeurig geweld in plaats van een welverdiend pak op haar bips omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Door chaos te beperken en rust en ratio in het proces te brengen, zorg je ervoor dat een vrouw beter van haar straf profiteert. Eén van de redenen waarom een man uitermate geschikt is om zijn vrouw te straffen, is dat hij over het algemeen minder emotioneel op situaties reageert dan zijn vrouw. Hij kan haar op een rustige, redelijke en beheerste manier straffen, zodat ze er ten volle van kan profiteren.

Rituelen kunnen ook het nodige voor de heer des huizes betekenen. Zij kunnen een sterk leiderschapsgevoel in hem boven halen. Zij kunnen ervoor zorgen dat zijn autoriteit en macht goed tot uitdrukking komt. Zij kunnen zijn neiging tot bescherming in hem wakker maken. Dit zijn allemaal positieve eigenschappen en gevoelens die behulpzaam zijn bij de dingen die zijn vrouw nodig heeft. In de huiselijke discipline houdt dit in dat hij haar straft als ze dit nodig heeft. Het betekent ook dat hij verantwoord te werk moet gaan en zichzelf onder controle moet houden, zodat hij haar niet verwondt. Leider en coach zijn houdt in dat hij niet overdreven voorzichtig optreedt, maar ook niet overdreven hard slaat. Gelukkig is de bips van een vrouw gemaakt om een flinke straf in ontvangst te kunnen nemen. Over het algemeen zullen vrouwen dan ook sneller een probleem hebben met een te voorzichtig optreden, dan met het tegenovergestelde. Rituelen in de huiselijke discipline zullen de heer des huizes helpen iedere keer de beste en effectiefste straf uit te delen, zodat zijn vrouw er optimaal van kan profiteren.


Rituelen kunnen gebruikt worden om gezamenlijke doelen te halen. Hoewel man en vrouw een tegengestelde rol in het strafproces hebben, komen hun doelen over het algemeen overeen. De man dient de straf toe en de vrouw ondergaat hem. Hij is actief, zij passief. Maar de straf en de overgave staat ten doel van de gezamenlijke wetenschap dat huiselijke discipline goed is voor de vrouw en voor hun relatie. Die overtuiging zal wel het laatste zijn waar de vrouw aan denkt als ze zich klaarmaakt om gestraft te worden. Ze kan alleen maar denken aan de pijn die het pak op haar billen gaat doen, niet dat ze vertrouwen heeft dat het strafproces een beter persoon van haar zal maken en dat ze van haar stress verlost zal worden. Rituelen kunnen hun gezamenlijke doelstellingen echter wel naar voren halen, zelfs als een vrouw met angst en beven op haar straf staat te wachten. Rituelen zullen haar eraan herinneren dat ze daar staat, omdat ze dat zelf wil. Ze zullen haar eraan herinneren dat zowel haar man als zijzelf vinden dat huiselijke discipline het beste antwoord is als ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Ze zullen haar eraan herinneren dat de huiselijke discipline in haar eigen belang is.


Rituelen kunnen gebruikt worden om uiting te geven aan de opvatting dat huiselijke discipline man en vrouw dichter bij elkaar brengt en dat de band tussen hen erdoor verstevigd kan worden. Hoewel man en vrouw verschillende rollen hebben tijdens het strafproces, blijven ze onderdeel van de gezamenlijke actie om de participanten nader tot elkaar te brengen. Hun rollen zijn weliswaar verschillend, maar ze zijn ook aanvullend aan elkaar. Zonder het leiderschap van de heer des huizes, zou de vrouw niemand hebben aan wie ze zich over zou kunnen geven en zonder haar overgave zou er voor de heer des huizes niemand zijn om te begeleiden. De gezamenlijke daad van huiselijke discipline brengt de participanten dichter bij elkaar.


HOE KUNNEN RITUELEN GEBRUIKT WORDEN?

Als men bij huiselijke discipline rituelen in wil voeren, dan dient men zich eerst af te vragen of ze wel veilig en eenvoudig zijn. Een ritueel dat gevaar voor de gezondheid van de vrouw kan opleveren is uit den boze. Ook dient men zich te onthouden van rituelen die het strafproces onnodig ingewikkeld maken en daardoor de voortgang hinderen. Een vrouw een pak op haar blote bips geven is een eenvoudig, veilig en beproefd middel om af te rekenen met een negatieve houding of gedrag. Er is geen enkele reden om dit ingewikkeld te maken.


Zo is het branden van kaarsen en wierook over het algemeen geen geschikte ritueel bij straf. Een brandende kaars is immers een potentieel gevaar. Stel dat zij hem per ongeluk omtrapt, terwijl ze over de knie ligt! De heer des huizes heeft zijn handen al vol aan het onder controle houden en straffen van zijn vrouw. Hij zit niet te wachten op zaken die zijn aandacht af kunnen leiden.

Als een ritueel bij huiselijke discipline zo ingewikkeld wordt, dat je het moet opschrijven om het te kunnen onthouden, dan is het als stelregel te ingewikkeld. De rituelen moeten als het ware vanzelf ontstaan. Daarbij kan het overigens best even duren voordat men het juiste ritueel gevonden heeft om een vrouw goed en duchtig te straffen, in tranen te brengen en een lesje te leren. Er bestaat hierbij niet iets als het beste ritueel, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.


Het ritueel van een straf is niet meer dan een standaard opeenvolging van opdrachten en gebeurtenissen die de heer des huizes gebruikt wanneer hij zijn vrouw bestraft als ze buiten haar boekje is gegaan. Het is geen ingewikkeld gedragspatroon dat uren in beslag neemt en dat daardoor voor verwarring kan zorgen. De meeste stellen hebben zo hun eigen patroon ontwikkeld dat bij hen past. De meeste heren des huizes hebben een proces met een aantal standaardstappen ontwikkeld dat ze gebruiken om hun vrouw te straffen. Het is in de loop van de tijd gegroeid door observatie, uitproberen en bijstellen, totdat uiteindelijk een effectief patroon is ontstaan. Hij kan het ritueel gebruiken om zonder woorden de belangrijke aspecten van de huiselijke discipline duidelijk te maken.


Een ritueel kan al beginnen, nog voordat een vrouw überhaupt straf heeft verdiend. Sommige stellen hebben hun afspraken rondom huiselijke discipline op papier gezet, de regels waaraan de vrouw zich dient te houden en de straf die bij een bepaalde overtreding hoort. Het kan zijn dat de strafmaat gedetailleerd uitgeschreven staat, zodat de vrouw precies weet wat haar te wachten staat. Deze nauwkeurige omschrijving werkt het ontstaan van een ritueel in de hand. Voor een kleine overtreding zal ze bijvoorbeeld een kleiner aantal klappen krijgen (of minder minuten) terwijl bij meer serieuze overtredingen de straf veel zwaarder zal zijn.

 
Overigens is het bij huiselijke discipline over het algemeen aan te raden een minder rigide systeem te hanteren, vooral als een vrouw niet zo gemakkelijk aan het huilen te krijgen is. Een vrouw is geen automaat die bij iedere straf precies na de zoveelste klap begint te huilen. Het is veel beter de mentale, lichamelijke en emotionele toestand van het moment in ogenschouw te nemen wanneer ze gestraft wordt. De ene keer zal er veel zwaarder gestraft moeten worden voor de waterlanders verschijnen, terwijl ze een andere keer al moet huilen voor er überhaupt een klap gevallen is.


Desalniettemin zijn er stellen die heel tevreden zijn over een systeem met vaste straffen per overtreding. Voor hen is het ritueel van een vastgestelde straf erg heilzaam.

Eén van de rituelen die een heer des huizes in het disciplinaire proces gebruikt, is het aanzeggen van de straf. Vaak wordt er een moment geprikt omdat drukke agenda’s direct afhandelden verhindert. Het kan zijn dat de heer des huizes een drukke agenda heeft. Het kan ook zijn dat de kinderen over het algemeen thuis zijn, zodat er soms gezocht moet worden naar een geschikt moment. Er kunnen dus beperkende omstandigheden zijn die de heer des huizes nopen de straf door te schuiven naar een ander tijdstip. En vaak zal ZIJ nog het minst tevreden zijn met dit uitstel.


De meeste vrouwen worden liever direct gestraft dan dat de straf uitgesteld wordt. Ze hebben het liefst dat het maar direct gebeurt, zodat ze er af zijn, zodat ze erna de onplezierige gedachte van een pak op de billen zo snel mogelijk kunnen vergeten. Ze willen het maar zo snel mogelijk achter de rug hebben, zodat ze weer tot de orde van de dag over kunnen gaan.

Het eerste deel van elk ritueel binnen de huiselijke discipline is dat de vrouw haar straf aangezegd krijgt. Het kan zijn dat hij haar op boze, strenge toon hierover informeert. Het kan ook dat hij haar heel ingetogen inlicht. Het kan ook zijn dat hij haar laat weten dat hij erg in haar teleurgesteld is. Hoe hij het ook aanpakt, het is belangrijk dat hij zich de impact ervan realiseert, omdat de aanzegging een belangrijk onderdeel van haar straf is, dus eigenlijk al een straf op zich. De manier waarop hij haar op de hoogte stelt over de ophanden staande straf zet de toon voor de straf en heeft een psychologische uitwerking op haar – een effect dat hopelijk aan de effectiviteit van de straf bijdraagt.

Het is een feit dat hoe langer een vrouw op haar straf moet wachten, hoe meer het vooruitzicht ervan haar bezighoudt. Als haar straf direct gegeven wordt heeft ze helemaal geen tijd om zich zorgen te maken. Voordat ze erover na heeft kunnen denken is het pak slaag al achter de rug.

Maar als een pak slaag om de één of andere reden uitgesteld wordt, dan heeft ze alle tijd om zich er druk over te maken. Ze heeft veel tijd om na te denken over de pijn en schaamte die het pak op haar billen teweeg zal brengen. Ze zal langere tijd om moeten gaan met de gedachte dat ze de consequenties van haar gedrag onder ogen moet zien. Misschien broedt ze ook wel over een manier waarop ze haar straf kan ontlopen. Maar haar straf ontlopen zal ze natuurlijk niet.

Een ander voordeel van het vroegtijdig aanzeggen van de straf is dat een vrouw veel tijd heeft erover na te denken. Hoe meer tijd ze erover na kan denken, hoe effectiever de straf. Vaak zal ze de wetenschap dat ze pak op haar blote bips gaat krijgen even erg vinden als de straf zelf. Ze heeft tijd om erover na te denken en zich zorgen te maken over het feit dat ze een pak slaag gaat krijgen. Ze heeft tijd om stil te staan bij de schaamte die ze zal ervaren als ze te horen krijgt dat ze haar billen bloot moet maken en dat ze over de knie gelegd wordt voor een flink pak billenkoek. Ze heeft tijd om te bedenken hoe ze de straf die ze zo vreest, kan ontlopen. Ze heeft tijd om zich te realiseren dat in feite het door list en bedrog ontlopen van haar straf misschien nog wel erger is dan het werkelijke pak op haar bips. Hoe grote hekel ze ook aan een pak op haar blote billen heeft, toch weet ze dat ze zich nog vervelender zal voelen als ze zich uit haar straf heeft weten te kletsen, omdat ze zich dan alleen maar schuldiger zal voelen.


Een andere belangrijke techniek die de effectiviteit van een pak op de billen vergroot, is haar er actief bij te betrekken, zodat ze meer dan alleen de partij is die alles passief ondergaat. Door haar erbij te betrekken zal ze inzien, dat het pak slaag nodig is om haar gedrag onder controle te houden. Ook zal ze eerder beseffen, dat hetgeen ze misdaan heeft absoluut niet door de beugel kan. Het zorgt er voor dat ze begrijpt dat ze voor haar eigen bestwil gestraft wordt en dat ze er veel baat bij heeft.

Het is vernederend voor een vrouw als ze zelf een actieve rol moet spelen wanneer ze gestraft wordt. Het is al vernederend dat ze als een klein meisje een pak op haar blote bips krijgt, maar wanneer ze ook nog gedwongen wordt om hier zelf een actieve rol in te spelen, dan zal de schaamte en vernedering alleen maar verder toenemen, waardoor de effectiviteit van de straf zal toenemen.

Een mogelijkheid om haar bij haar straf te betrekken is door haar te laten bekennen dat ze haar straf verdiend heeft en dat het voor haar eigen bestwil is. Dit dient te gebeuren tijdens de fase dat het standje wordt gegeven. Als de heer des huizes haar een preek geeft, kan hij haar tevens vragen stellen over oorzaken en motieven van haar overtredingen. Hij moet haar vragen wat de gevolgen van haar gedrag zijn. Hij moet haar vragen of ze zelf ook niet vindt dat ze een pak op haar billen verdiend heeft. Hierdoor raakt ze al min of meer actief bij haar straf betrokken.

Deze techniek kan uitgebreid worden door de vrouw zelf om haar straf te laten vragen. Door haar zelf om haar straf te laten vragen, raakt ze verder actief betrokken bij haar straf. Het zal haar overgave bevorderen door acceptatie van het onvermijdelijke te bewerkstelligen nog voor de straf begonnen is. Dit heeft als voordeel dat de gehoorzaamheid aan de heer des huizes bevorderd wordt. Het zal er ook voor zorgen dat ze tijdens het pak slaag beter mee zal werken. Het zal haar helpen de les te leren die ze moet leren.

Niet alleen zou een vrouw aangemoedigd moeten worden zelf om haar straf te vragen, ze zou ook moeten vragen of hij haar zo wil straffen, dat ze gaat huilen. Het vragen om tranen is een waardevolle onderdanige daad van een vrouw die een pak slaag nodig heeft. Het is goed om haar zich te laten realiseren dat het niet alleen goed voor haar is, dat ze gestraft wordt tot de tranen vloeien, maar dat deze tranen haar ook zullen helpen om een dieper niveau van overgave te bereiken. De voordelen ervan staan verwoord in het artikel met de titel: ‘Tranen’.

Iedereen die het artikel ‘doorgaan terwijl ze huilt’ gelezen heeft, waarin wordt besproken hoe heilzaam het is de straf nog voort te zetten terwijl ze al huilt, omdat zij dan een dieper niveau van overgave kan bereiken, waardoor het louterend effect van het pak slaag sterk verhoogd wordt, weet dat het belangrijk is dat een vrouw dit ervaart als ze ernstig over de schreef gegaan is. Om een vrouw verdergaand en actief bij haar straf te betrekken zou ze aangemoedigd kunnen worden zelf om een dergelijke straf te vragen. Dit houdt in dat ze hem zou moeten vragen om haar op haar billen te geven totdat ze echt in tranen is en om dan nog niet op te houden, maar de straf nog een poos voort te zetten. Als een vrouw een dergelijke straf vraagt, geeft ze te kennen dat ze ten volle beseft dat ze een pak slaag nodig heeft en dat het voor haar eigen bestwil is. Ze geeft te kennen dat ze een pak op haar bips nodig heeft om een betere vrouw, echtgenote en mens te worden.


Een andere mogelijkheid om een vrouw bij haar eigen straf te betrekken is haar excuses te laten maken voor haar gedrag, voordat ze op haar billen krijgt. De opdracht haar excuses aan de heer des huizes aan te bieden, is een eenvoudige, doch effectieve manier om ervoor te zorgen, dat een vrouw zich klein voelt voordat haar straf begint. Het zorgt bij voorbaat al voor een gevoel van overgave, hetgeen een goede voorbereiding op het pak op haar blote bips is. Een eenvoudig excuus van de vrouw zal de gehoorzaamheid, overgave en schaamte tijdens de straf doen toenemen en is dus een belangrijk, niet te onderschatten ritueel.

Als een vrouw niet in staat is om voorafgaande aan haar straf haar excuses te maken, dan moet hier niet een groot punt van gemaakt worden. De heer des huizes zal gevoelens van berouw stimuleren door haar op haar billen te geven tot ze moet huilen. Als ze later in het proces huilt, zal het haar een stuk gemakkelijker vallen haar welgemeende excuses te maken. En als de heer des huizes niet tevreden is met de oprechtheid van haar spijtbetuiging, kan hij haar altijd opnieuw over de knie leggen tot hij wel tevreden is.

Wanneer een vrouw haar excuses voor haar gedrag heeft aangeboden, moet de heer des huizes deze accepteren (zelfs als hij twijfelt aan de oprechtheid ervan). Hij moet uitspreken dat hij haar excuus accepteert om haar vervolgens te laten weten dat hij haar voor haar gedrag zal straffen. Excuses zullen haar geen absolutie ten opzichte van haar straf verlenen. Haar excuses zijn een teken van vrouwelijke overgave en respect waarmee ze aan haar partner duidelijk maakt, dat ze begrijpt dat ze de mist ingegaan is en hier straf voor verdient. Door haar excuses is haar straf dus niet van de baan. Door haar excuses laat ze echter wel voor aanvang van haar straf zien, dat ze weet dat ze hem dubbel en dwars heeft verdiend. Natuurlijk is het belangrijk dat ze haar excuses voor haar gedrag maakt, maar nog belangrijker is dat ze ervoor gestraft wordt. Na haar excuses, dient ze altijd een ongenadig pak op haar bips te krijgen, omdat ze daarmee haar lesje het beste leert.


Een ander bijzonder effectief ritueel is, om een vrouw zelf het instrument waarmee ze gestraft wordt te laten ophalen. Dat kan natuurlijk alleen als de heer des huizes een instrument gebruikt. Maar als dat het geval is, dan werkt het prima haar de paddel, riem, tawse, haarborstel, mattenklopper of badborstel e.d. te laten halen. Ook hier is de effectiviteit weer te danken aan het feit dat zijzelf actief in haar eigen straf moet participeren.

Een klassieke methode is de vrouw de tuin in te sturen om zelf de zwiepende tak af te laten snijden waarmee ze op haar billen krijgt. Dit is erg nuttig, want het betrekt haar flink in haar eigen straf. Door zorgvuldig een twijg te selecteren en af te snijden wordt zij enorm bij het strafinstrument betrokken. Toch wordt bij huiselijke discipline het gebruik van twijgen ontraden, omdat het risico van schade aan haar bips behoorlijk groot is. Als men toch een instrument wil gebruiken, gebruik dan liever een mattenklopper, riem of paddel.


Soms wordt bij een bestraffing meer dan één instrument gebruikt. Daarbij kan de heer des huizes een aantal verschillende instrumenten uitkiezen, rekening houdend met het type straf dat hij gaat uitdelen (voor straf, periodiek, preventief, wegens tegenwerking, enzovoort). Hij kan zijn keuze ook laten afhangen van hoe hard hij haar wil straffen. Een relatief mild pak slaag kan met de hand toegediend worden, terwijl een strenger pak slaag om de inzet van de riem of mattenklopper vraagt. Ook kan de heer des huizes met de hand beginnen om haar billen op te warmen om na verloop van tijd over te stappen op een instrument.


Als er bij een bestraffing meer dan één instrument wordt gebruikt, kan het een goed ritueel zijn de vrouw alle attributen op te laten halen die mogelijk gebruikt gaan worden. Hij kan opdragen één specifiek instrument op te halen, omdat hij haar daarmee wil bestraffen. Het kan ook zijn dat hij haar verscheidene attributen laat ophalen omdat hij zijn keuze nog niet gemaakt heeft, of omdat hij haar nog even in het ongewisse wil laten over wat hij wil gaan gebruiken.

Daarbij is het wel belangrijk dat zij respectvol omgaat met de opdracht de instrumenten te halen. Zo mag ze de instrumenten bijvoorbeeld niet achteloos op tafel of bed neersmijten als zij ze gehaald heeft. Dergelijk gedrag getuigt namelijk van ongehoorzaamheid en disrespect. In dat geval zou ze een extra pak slaag moeten krijgen, zodat ze de heer des huizes en de instrumenten waarmee ze gestraft wordt leert respecteren. Als ze geen respect voor het disciplineproces toont, dan toont ze feitelijk geen respect voor zichzelf. Haar moet dan respect voor het ritueel worden bijgebracht, aangezien dit ritueel in haar eigen belang is. Als de heer des huizes niet zoveel om haar zou geven, dan zou hij niet de moeite nemen haar voor haar gedrag te bestraffen en zich niet de tijd gunnen haar duchtig te straffen.

Zij moet de instrumenten dus rustig, voorzichtig en met respect op bed, tafel, bank of wat dan ook, neerleggen. Ze moet zich realiseren dat de manier waarop zij met de instrumenten omgaat, symbool staat voor hoe zij met haar heer des huizes en het strafproces omgaat.

Hoewel de meeste mannen zelf het strafinstrument bepalen, laten sommige mannen hun vrouw zelf het instrument uitkiezen. De meeste vrouwen kiezen dan voor het minst pijnlijke, wat zou kunnen betekenen dat hun straf milder uitvalt. Indien een heer des huizes contentieus met straf omgaat, zal hij er voor zorgen dat ze ongeacht het instrument dat ze kiest, de straf krijgt die ze verdient: een pak slaag dat haar aan het huilen maakt, zodat de straf flink indruk maakt. Als de heer des huizes vindt, dat zijn vrouw een te licht instrument heeft gekozen, kan hij voor een aanvullende straf kiezen. Zo kan hij ervoor zorgen, dat zijn vrouw wel met een instrument aan komt zetten dat bij haar straf past. Een voordeel van het zelf laten halen, is dat zij een actieve bijdrage aan haar eigen straf moet leveren.

In de huiselijke discipline wordt de bips van een vrouw altijd bloot gemaakt als ze gestraft wordt. Dit uit veiligheidsoverwegingen. De heer des huizes moet te allen tijde kunnen zien wat de klappen op haar billen teweegbrengen, zodat ze niet onbedoeld verwond raakt. Verder kan men er ook voor kiezen, dat zij zich voor haar straf helemaal uit moet kleden. Dit stimuleert de schaamte, overgave en gehoorzaamheid. Naakt zijn wordt verder uitgebreid in het gelijknamige artikel besproken.

Het ritueel volgens welke zij zich uit moet kleden verschilt van stel tot stel. Sommige mannen dragen hun vrouwen op naar de slaapkamer te gaan, daar hun kleren uit te doen en te wachten tot hij boven komt. Bij andere mannen moeten de vrouwen zich in hun bijzijn uitkleden. Deze optie is wat minder geschikt als een man bang is, dat de straf hierdoor wel eens te erotisch zou kunnen worden, dat hij opgewonden raakt als hij bij het uitkleden toekijkt en dat hij dan niet meer in staat is haar adequaat te bestraffen. Weer andere mannen geven er de voorkeur aan zelf de kleren van hun vrouw uit te doen. Het kan van stel tot stel nogal eens verschillen dus.

De ene methode is niet beter dan de andere. Het is aan de heer des huizes om de meest geschikte manier uit te kiezen. Hij kan verschillende manieren uitproberen om te ontdekken welke het beste bij hen past. Er zijn mannen die zweren bij het ritueel dat zij zich boven in de slaapkamer alleen uitkleedt, terwijl er ook fervente aanhangers zijn voor de methode waarbij zij zich in zijn bijzijn uit moet kleden, omdat dit veel vernederender voor haar is. Dat ze haar kleren moet uitdoen met als enige reden dat ze een pak op haar blote bips gaat krijgen, is een verre van erotische ervaring. Ze weet donders goed, dat ze haar kleren niet voor een vrijpartij of douchebeurt uitdoet, maar enkel en alleen omdat ze een pak op haar billen gaat krijgen. Dat plaatst het uitkleden in een heel speciale context die haar schaamtegevoel sowieso zal aanwakkeren, of haar heer des huizes nu toekijkt of niet.

De reden dat sommige mannen liever zelf de kleren van hun vrouw uitdoen, is dat zij haar zo elke controle willen ontnemen. De controle over haar verschijning, haar waardigheid en haar privacy worden haar tijdelijk ontnomen. Omdat ze zich niet aan de afspraken gehouden heeft, wordt haar de bescherming van haar kleding ontnomen. De heer des huizes laat zijn gezag gelden door haar voor de duur van haar straf van haar kleding te ontdoen. Om deze gedachte nog meer kracht bij te zetten, doet hij zelf haar kleren uit, om haar ondubbelzinnig te laten merken dat zij het recht om kleren te dragen verspeeld heeft. Pas als de heer des huizes besloten heeft dat ze voldoende gestraft is, kan ze haar kleren terugkrijgen.


De meest gebruikelijke plaats om een vrouw te straffen is de slaapkamer. Meestal is dit de kamer die de meeste privacy biedt. Deze privacy zorgt ervoor dat de straf goed uitgevoerd en zij aan het huilen gebracht kan worden. Voor mensen met kinderen is de kans dat ze in de slaapkamer gestoord worden het kleinst.


Anderzijds zal een vrouw doorgaans alleen gestraft worden als er geen kinderen in de buurt zijn. Hetzij omdat het stel geen kinderen heeft, hetzij omdat die kinderen op dat moment niet thuis zijn. Dit geeft de heer des huizes de ruimte om zijn vrouw te straffen op een manier die hem goeddunkt. Hij kan dan zelfs de ruimte waar hij haar straft symbolisch bij de aard van haar overtreding laten aansluiten. Als haar overtreding bijvoorbeeld met onbetaalde rekeningen of het teveel uitgeven van geld verband houdt, dan wordt ze in de werkkamer gestraft. Eet ze te veel, dan is de keuken een goede plek. kijkt ze te veel TV, dan is een pak op de bips recht voor de TV de plek bij uitstek. Heeft ze een bekeuring of rijdt ze roekeloos, dan zou de heer de huizes voor de garage kunnen kiezen, waarbij ze dan over de motorkap gebogen moet staan. Uiteraard kan dit alleen als de gekozen ruimte voldoende privacy biedt. Niet alleen mogen er geen pottenkijkers bij de straf zijn, ook moet gewaarborgd zijn, dat derden niets kunnen horen.

Vaak kiezen mannen ervoor hun vrouw steeds in dezelfde kamer te straffen, omdat dit effectief aan het rituele karakter ervan bijdraagt. Als ze steeds een andere locatie zouden kiezen, dan zou dit in hun ogen te koste van het ritueel, en dus de effectiviteit van de straf gaan. Als ze daarentegen steeds in dezelfde kamer het pak slaag uitdelen, wordt het ritueel versterkt, waardoor hun vrouw zich gemakkelijker kan overgeven en de kans op ongehoorzaamheid of disrespect afneemt.


Er is een verschil tussen een vrouw naar bijvoorbeeld de slaapkamer sturen en haar er zelf naartoe brengen. Als je je partner ergens naartoe stuurt, moet zij vrijwillig gehoorzamen, waardoor zij zich sneller zal overgeven. Bovendien heeft ze dan nog even de gelegenheid over haar gedrag na te denken.

Ook kun je je vrouw zelf naar de slaapkamer brengen, bijvoorbeeld door haar bij haar arm te pakken en zo naar de slaapkamer te dirigeren. Het voordeel daarvan is dat je dan direct fysiek laat merken wie de baas is. Door lichamelijke dwang te gebruiken laat je merken, dat je gehoorzaamd moet worden en dat ze niet onder de straf uit zal komen die je voor haar in gedachten hebt.


Voor wie net met huiselijk discipline begint is deze fysieke controle waarschijnlijk nodig, omdat een vrouw in dat stadium meestal nog niet direct in staat is zich aan haar straf over te geven. Als een vrouw er moeite mee heeft te gehoorzamen als ze straf krijgt, dan kan het gewoon nodig zijn dat hij haar stevig bij haar arm pakt en mee naar de slaapkamer troont om haar daar een flink pak op haar blote billen te geven. Na verloop van tijd, als ze haar partner heeft leren gehoorzamen, dan zal een dergelijke fysieke dwang niet meer nodig blijken.


In de hoek staan is eveneens een belangrijk onderdeel van huiselijke discipline die veel stellen in hun ritueel hebben opgenomen. Vaak zal een vrouw op verschillende momenten van haar straf in de hoek moeten staan, zodat ze gelegenheid heeft na te denken over wat ze misdaan heeft.

De manier waarop de tijd in de hoek moet worden doorgebracht, kan enorm verschillen. Sommige vrouwen moeten in de hoek staan, terwijl anderen er moeten knielen. Sommigen moeten hun handen in hun nek houden, terwijl anderen ze voor zich mogen houden. Weinigen zullen over hun gloeiende bips mogen wrijven als ze in de hoek staan, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. De manier hoe er met de hoek omgegaan wordt zal van stel tot stel verschillen. Sommige vrouwen worden voortdurend door hun partner in de gaten gehouden als ze in de hoek staan, anderen worden alleen naar een kamer gestuurd en moeten daar zonder toezicht in de hoek staan. Bij weer anderen zal de heer des huizes af en toe even komen kijken of alles nog verloopt zoals de bedoeling is.

Sommige vrouwen worden op hun billen geslagen terwijl ze in de hoek staan. Anderen krijgen er een standje. Beide methoden kunnen tranen stimuleren – ofwel de eerste tranen tijdens de straf, ofwel een nieuwe huilbui.

Een preek is eveneens een belangrijk ritueel bij huiselijke discipline. Sommige mannen delen amper een standje uit, terwijl anderen er gedurende de hele straf mee doorgaan. Een standje werkt doorgaans goed omdat het heel helder maakt wat er mis gegaan is en wat er in de toekomst moet veranderen. Sommige mannen geven altijd op dezelfde manier een standje. Dit kan inhouden dat hij het altijd op dezelfde manier doet, maar ook dat zijn vrouw altijd voor vergelijkbare overtredingen gestraft moet worden. Anderen pakken het elke keer weer anders aan, zodat ze telkens goed bij de les moet blijven om te weten wat hij haar te melden heeft. Een preek zal er voor zorgen dat de vrouw haar aandacht op de heer des huizes zal blijven richten.


Sommige mannen hebben een vast ritueel om zich voor te bereiden als ze hun vrouw gaan bestraffen. Ze strekken hun arm, hun nek of hun rug om te voorkomen dat ze problemen krijgen als ze de straf uitdelen. Of ze wrijven in hun handen om ze op te warmen, als voorbereiding op het uitdelen van een flink pak slaag. Of ze smeren de riem die ze gaan gebruiken met olie in om hem soepel te maken Al dit soort handelingen kunnen bij huiselijke discipline als rituelen dienen.


Een ander ritueel kan zijn, dat een vrouw voorafgaande aan het pak slaag te horen krijgt HOE ze gestraft wordt. Zo kan haar partner haar bijvoorbeeld vertellen dat hij eerst haar bips gaat opwarmen met een pak slaag met de hand om vervolgens over te gaan op een hardere straft met de paddel of de riem. Een dergelijke mededeling zal haar adem vaak doen stokken, omdat het geen pretje is precies te horen wat je allemaal nog te wachten staat. Ze zal de harde waarheid op deze manier onder ogen moeten zien en ervaren dat haar man geen grapjes maakt als hij haar zegt dat hij haar flink onder handen zal nemen.

Sommige mannen zullen hun woorden als ze hun vrouw vertellen wat haar te wachten staat, kracht bij zetten met een paar harde kletsen op haar billen. Zeker als hij haar een strengere straf aanzegt dan normaal, zal ze zich realiseren dat haar een erg langdurige en pijnlijke ervaring te wachten staat.

Er zijn ook mannen die hun vrouw na iedere klap ‘dankjewel’ laten zeggen of hun vrouw de klappen laten meetellen. Het wordt niet vaak toegepast, omdat dit de voortgang van de straf flink kan belemmeren. Bovendien geef je de vrouw zo controle over haar straf. Zo kan ze bijvoorbeeld lang wachten met tellen of bedanken. Dit is uiteraard een ongewenste ontwikkeling. De heer des huizes dient dan ook goed op te letten dat zijn vrouw geen vertragingstechnieken gebruikt. Iedere opzettelijke poging de voortgang van de straf te belemmeren moet als ongehoorzaamheid worden opgevat en dient streng bestraft te worden, zodat ze niet weer een loopje met de heer des huizes zal nemen.

Een andere goed ritueel is wanneer hij haar vraagt of ze genoeg gehad heeft. De heer des huizes moet deze vraag natuurlijk in eerste instantie zelf beantwoorden, omdat hij er verantwoordelijk voor is dat straf en overtreding goed op elkaar afgestemd zijn. Verder kan hij haar tranen natuurlijk goed waarnemen. Wanneer een vrouw vervolgens antwoordt dat ze genoeg gehad heeft, terwijl het pak slaag nog maar amper begonnen is, dan dient ze voor straf extra op haar billen te krijgen omdat ze niet eerlijk is over wat ze nodig heeft. Dit ritueel zal de vrouw helpen eerlijk en zelfbewust te zijn als ze gestraft wordt.

Ook het moeten bedanken voor haar straf kan deel uit maken van het ritueel van de huiselijke discipline. Hoe er ook over rituelen wordt gedacht, bedanken zou altijd moeten gebeuren. Als een vrouw haar heer des huizes niet bedankt, dan heeft ze nog niet veel begrepen van het strafproces, wat er met name voor HAAR bestwil is. Ze zal zich moeten realiseren dat de straffende hand een daad van liefde is. Hij straft haar omdat hij zich zorgen om haar welzijn maakt. Hij wil dat ze gelukkig, respectvol, eerlijk en gehoorzaam en vol overgave is. Deze kwalificaties helpen haar zich als vrouw, moeder, echtgenote en mens te ontwikkelen. Het rituele bedanken moet gebeuren uit respect voor de moeite die hij neemt haar te straffen. De heer des huizes zou haar streng onder handen moeten nemen als ze het weigert of vergeet.


Sommige mannen hebben het ritueel van bedanken verder uitgewerkt. Ze willen dat hun vrouw hen in de ogen kijkt wanneer zij hem bedankt, zodat ze kunnen zien of de woorden wel oprecht zijn. Wanneer zij het niet kan opbrengen haar man uit de grond van haar hart voor haar straf te bedanken, dan zou ze opnieuw over de knie gelegd moeten worden net zolang tot ze het wel kan. Ze moet net zo lang hard op haar bips geslagen worden totdat ze oprecht dankbaar voor haar straf is, omdat ze alleen dan van haar straf zal profiteren.

Een ander ritueel bij huiselijke discipline is dat van de vergeving. De heer des huizes zal zijn vrouw als de straf erop zit in zijn armen nemen en haar voor haar gedrag vergeven. Als ze een periodiek pak slaag heeft gehad valt er natuurlijk niets te vergeven en kan hij haar even ter geruststelling in zijn armen nemen. Door haar in zijn armen te nemen laat hij haar weten dat hij haar overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en liefde accepteert. Zijn omhelzing is zowel liefdevol als beschermend.


Sommige stellen integreren het ritueel van een dagboek in het strafproces, anderen houden het er los van. Een dagboek is bedoeld om de gedragingen en overtredingen van een vrouw bij te houden. Voordeel is dat ze zelf kan zien welke voortgang ze boekt en dus wat de waarde van huiselijke discipline is. Daarnaast is het een bruikbaar archief voor de heer des huizes, hij kan teruglezen of hij haar al eens voor hetzelfde vergrijp heeft gestraft.


Het ritueel van een bestraffing hoeft niet altijd identiek te zijn. Alleen het feit dat er verschillende typen straffen binnen de huiselijke discipline bestaan, geeft al aan dat er ook verschillende rituelen kunnen bestaan. Er is billenkoek voor straf, periodiek, ter introductie, preventief, wegens tegenwerking en meervoudige billenkoek. De heer des huizes zou voor iedere vorm hetzelfde ritueel kunnen gebruiken, maar kan ook voor ieder type weer een ander ritueel gebruiken.


Een ritueel zou niet al te ingewikkeld moeten zijn. Als een ritueel te veel tijd vraagt, zou de heer des huizes kunnen gaan twijfelen aan de noodzaak haar te bestraffen. Hij kan ervan overtuigd zijn dat zijn vrouw een pak op haar bips verdiend heeft en het toch laten lopen omdat hij het te veel moeite vindt. Een ritueel zou het straffen moeten ondersteunen, niet geheel gaan beheersen.


Een andere reden waarom een ritueel niet een ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid moet worden is dat de heer des huizes zich dan mogelijk slecht kan herinneren wat het eerste en wat het laatste moet gebeuren. Rituelen in de huiselijke discipline moeten kort en eenvoudig gehouden worden en makkelijk reproduceerbaar zijn iedere keer als straf aan de orde is.

Als een stel rituelen gebruikt wil dat overigens helemaal niet zeggen dat de heer des huizes daar nooit van mag afwijken. Hij heeft de leiding, niet zijn vrouw of één of ander ritueel. Hij heeft de leiding over zijn vrouw in het strafproces, dus het strafproces staat tot zijn dienst, niet andersom. Hij kan verschillende technieken gebruiken, verschillende attributen, verschillende manieren om een standje te geven, verschillende manieren van in de hoek staan en verschillende manieren van billenkoek uitdelen. Hij moet zich niet verplicht voelen steeds hetzelfde proces te gebruiken, zeker niet als hij het idee heeft dat het niet helpt. Hij moet gewoon doen wat het beste voor zijn vrouw is. De heer des huizes moet ook bepalen of een bepaald ritueel wel het beste voor zijn vrouw is. Zij hoeft hem alleen maar te gehoorzamen zonder zich met het ritueel dat hij bedacht heeft te bemoeien. Ze mag een aantal uren nadat ze een pak op haar bips heeft gehad, wel op beleefde manier aangeven wat ze ervan vindt, maar zeker niet vlak voor of tijdens haar straf.

Rituelen zijn een krachtig en belangrijk onderdeel in de levensstijl van de huiselijke discipline. Ze dragen aan de effectiviteit van de discipline bij.