Extra straf wegens tegenwerking

Eén van de grootste problemen waar stellen voor komen te staan wanneer ze proberen een structuur met huiselijke discipline in hun leven aan te brengen, is dat de vrouw soms alles wat in haar vermogen ligt zal doen om het proces te dwarsbomen, ook al was zij degene die om deze structuur gevraagd heeft. Soms doet ze het om de pijn van het pak op haar billen te ontlopen. Soms zal ze het onbewust doen om de vastberadenheid van haar partner te testen en te kijken of hij werkelijk de rol van het hoofd van de huishouding op zich neemt. In beide gevallen is haar ongehoorzaamheid schadelijk en dient het negatieve gedrag krachtig ontmoedigd te worden.


De eenvoudigste manier om met vrouwelijke ongehoorzaamheid tijdens het disciplineproces om te gaan, is “ongehoorzaamheidstraf”. Hiermee wordt bedoeld een aanvullende straf die gegeven wordt voor ongehoorzaamheid.


Waarom moet een vrouw die ongehoorzaam is tijdens de huiselijke discipline extra gestraft worden? In de eerste plaats omdat ze moet leren te gehoorzamen als haar partner haar straft. Als ze hem niet gehoorzaamt, dan komt ze haar deel van de afspraak over huiselijke discipline niet na. Het is zijn verantwoordelijkheid, als heer des huizes, dit gedrag te ontmoedigen door haar ongehoorzaamheid af te straffen.


Extra straf voor ongehoorzaamheid wordt gegeven om gehoorzaamheid bij de vrouw te stimuleren wanneer ze gestraft wordt. Het is bedoeld om haar respect bij te brengen voor haar partner, die hoofd van de huishouding is en wiens taak het is haar discipline bij te brengen als dit nodig is. Het is bedoeld om haar respect bij te brengen voor het huiselijke discipline proces. Door haar eigen angsten kan een vrouw gemakkelijk dit proces verstoren.


Een vrouw wordt extra gestraft om te bewerkstelligen dat ze zich gehoorzaam onderwerpt aan de huiselijke discipline. Onderwerping aan de straf is het belangrijkste onderdeel van huiselijke discipline. Onderwerping betekent niet dat ze een voetveeg is. Het betekent dat ze zichzelf toestaat begeleid en gestraft te worden door haar man die leidend is in haar relatie en in het huishouden.


Extra straf wegens niet meewerken leert een vrouw zich te onderwerpen aan haar man. De meeste vrouwen die zich aangetrokken voelen tot huiselijke discipline willen graag leren om zich te onderwerpen en om zich minder dominant op te stellen. Door zich aan hem te onderwerpen kan ze de geneugten ontdekken van intimiteit, bevrediging en vrouwelijke zelfexpressie. Soms zal een vrouw zich pas echt kunnen onderwerpen nadat ze een stevig pak op haar blote billen heeft gehad. Soms zal een pak slaag alleen niet genoeg zijn en is het nodig dat ze nadien in de hoek moet staan om over haar gedrag na te denken. Hoe deze ook bereikt wordt, onderwerping is een essentiële stap om haar te doen beseffen dat haar gedrag in een bepaald opzicht niet deugde. Doordat extra straf voor tegenwerking bevordert dat een vrouw zich aan haar man onderwerpt, stimuleert een dergelijke straf het hele disciplinaire proces. Het maakt het gemakkelijker haar een pak op haar billen te geven, het voorkomt een uitzichtloze strijd over haar weigering mee te werken of over haar ongehoorzaamheid. Veel mannen gaan pas over tot huiselijke discipline als hun partner daarom vraagt.

Een vrouw zal zich straf voor ongehoorzaamheid op de hals halen als ze zich niet een redelijke stiptheid onderwerpt aan de discipline. Dit betekent dat ze met een redelijke snelheid reageert wanneer haar straf wordt aangezegd. Het betekent wel dat ze zich moet onthouden van allerlei vertragingstactieken om onder haar straf uit te komen. Veel vrouwen die deze vorm van discipline aan den lijve ervaren, weten waar we het over hebben omdat ze het allemaal geprobeerd hebben. Als een vrouw zich dus van vertragingstactieken bedient, zou ze daar extra straf voor moeten krijgen.


Een andere situatie waarin de vrouw straf voor tegenwerking verdient, is wanneer ze weigert haar straf braaf te ondergaan. Als ze bijvoorbeeld overdreven tegenstribbelt en kronkelt om aan de greep van haar man te ontkomen wanneer hij haar op haar billen geeft. Of wanneer ze haar handen voor haar billen houdt omdat het tot ernstige verwondingen aan de handen of vingers van één van beide personen kan leiden. De simpelste manier om dit soort dingen te voorkomen is om ze strafbaar te stellen middels een extra pak op de bips.


Het schoppen met haar benen is tevens gevaarlijk gedrag dat vermeden kan worden met aanvullende straf. De opzwaaiende hak van een vrouw kan ernstige schade aan de straffende hand van de man toebrengen. Ideaal gesproken zal de man haar benen moeten blokkeren als ze over zijn knie ligt, maar soms is dit om verschillende redenen niet mogelijk. Als haar benen niet geblokkeerd zijn, zal ze gedwongen moeten worden het schoppen achterwege te laten op dreiging van een extra pak op haar billen.


De vrouw zal aanvullend gestraft moeten worden als ze tijdens de straf weigert zijn aanwijzingen op te volgen. Onder deze categorie valt als ze weigert haar kleren uit te doen, weigert over zijn knie te gaan liggen, weigert haar hand voor haar billen weg te halen, weigert in de hoek te gaan staan als hij daartoe opdracht geeft, weigert opnieuw bij hem te komen voor het vervolg van haar straf, enz, enz. Het moge duidelijk zijn dat al deze zaken het strafproces blokkeren. Ze blokkeren de natuurlijke gang van zaken van het proces van huiselijke discipline, het voorkomt dat ze haar lesje leert.


Aanvullende straf is een zeer probaat middel voor elk ander vrouwelijk wangedrag tijdens het strafproces, zoals sarcastische opmerkingen, vloeken of andere verbale beledigingen van haar partner. Al deze zaken blokkeren of ondermijnen het strafproces en moeten krachtig afgewezen worden. Het mag haar niet toegestaan worden haar eigen leerproces in de weg te staan.


Wanneer een vrouw ongehoorzaam is tijdens haar straf, zal het vooruitzicht van extra straf haar er in veel gevallen toe brengen eieren voor haar geld te kiezen. Soms zal het dreigement (of belofte) van extra straf genoeg zijn, om haar haar verzet te laten opgeven. Als het dreigement werkt is het mooi. Dan is er geen aanvullende straf noodzakelijk. En zelfs als ze wel extra op haar billen krijgt, heeft de dreiging alleen er al voor gezorgd dat ze haar verzet heeft opgegeven.

Als ze nog steeds niet gehoorzaamt, zelfs niet als haar extra straf in het vooruitzicht gesteld is, dan heeft haar man nog maar enkele mogelijkheden. Eén ervan is om het pak op haar blote billen zo goed als mogelijk voort te zetten (aangenomen dat dit mogelijk is). Deze mogelijkheid is niet echt ideaal omdat haar ongehoorzaamheid er niet mee aangepakt wordt. De tweede manier is om het pak slaag te beëindigen. In sommige gevallen zal dit helpen, maar dit heeft als risico dat de huiselijke discipline uit de relatie verdwijnt, hetgeen natuurlijk weer een probleem op zich is. De beste manier om om te gaan met aanhoudende ongehoorzaamheid is om haar te dwingen te gehoorzamen door zijn fysieke kracht te gebruiken. Als ze weigert haar billen te ontbloten als ze daar opdracht toe krijgt, zelfs als er al extra straf in het vooruitzicht is gesteld, dan zal hij zelf onder dwang de broek van haar billen moeten stropen. Als ze weigert om over zijn knie te gaan liggen als voorbereiding op de straf, dan moet hij haar bij haar arm pakken en haar voorzichtig maar heel beslist over zijn knie dwingen. Als ze niet op wil houden met het schoppen met haar benen, dan zal hij zijn rechterbeen over haar beide benen moeten plaatsen om haar dit te beletten. Als ze ondanks waarschuwingen naar achteren blijft reiken om haar handen voor haar billen te houden, dan zal hij dit moeten beletten door haar handen te fixeren. Als ze weigert naar de hoek te gaan, dan zal hij haar bij haar arm moeten pakken en haar er heen moeten dirigeren.


Als een man gedwongen is zijn vrouw met fysieke kracht aan de straf te onderwerpen, dan maakt dit zijn taak extra zwaar. En hij heeft toch al een pittige taak als degene die verantwoordelijk is om zijn vrouw door middel van een pak op haar billen tot de orde te roepen. Ongehoorzaamheid waaraan uiteindelijk fysieke dwang aan te pas moet komen, dient dus veel strenger te worden aangepakt als gewone ongehoorzaamheid.


Een extra straf wegens ongehoorzaamheid kan op verschillende manieren gegeven worden. De eenvoudigste is om haar een aantal extra kletsen te geven. Dit kan alleen als ze voor haar gewone straf een van tevoren vaststaand aantal klappen krijgt. Voor een man die er de voorkeur aangeeft het pak slaag zolang te laten duren tot hij de indruk heeft dat ze genoeg gehad heeft, ligt dit wat ingewikkelder, want waar houdt haar straf op en begint haar toegift? Maar voor stellen waarbij de vrouw een van tevoren vastgesteld aantal klappen krijgt voor een bepaalde overtreding is het vrij eenvoudig daar een aantal aan toe te voegen voor tegenwerking. Het aantal extra klappen kan van tevoren vaststaan, maar de man kan dit ook van geval tot geval bekijken. Sommige mannen geven er de voorkeur aan om 10, 20, 50 of zelfs meer extra tikken te geven. Deze toegift kan direct aansluitend aan haar straf gegeven worden, maar hij kan ook een kleine pauze inlassen om goed duidelijk te laten zijn dat de extra tikken om een heel andere reden gegeven worden. Soms kan de man haar een poosje in de hoek zetten om haar na te laten denken over haar gedrag voor en tijdens haar straf, alvorens aan de toegift te beginnen. Daarna kan de lei worden schoongeveegd en kan het stel een nieuwe start maken.


Een andere benadering voor het geven van extra straf is om het aantal klappen gelijk te houden aan het oorspronkelijk geplande aantal, maar ze met extra kracht toe te dienen. Dit is doorgaans niet de beste methode omdat het de kans op blauwe plekken vergroot (voor hen die blauwe plekken willen voorkomen), maar het blijft een optie als er weinig tijd is. Als er weinig tijd is en de vrouw zich heeft misdragen tijdens haar straf, is harder slaan de enige oplossing, behalve dan het uitstellen van de toegift tot een ander tijdstip.


Als de ongehoorzaamheid van de vrouw tijdens haar straf bestaat uit verschrikkelijk negatief gedrag, zullen veel stellen besluiten dat er harder gestraft dient te worden. Een manier om dit te doen is om een andere techniek te gebruiken om haar op haar billen te geven als er extra straf gegeven moet worden. Als een vrouw bijvoorbeeld normaal gestraft wordt met een pak op haar blote billen met de hand, dan kan in geval van tegenwerking een toegift gegeven worden met de riem of met de paddel, hetgeen veel pijnlijker is dan de hand indien correct gebruikt.


Soms zal de aanvullende straf een andere vorm als billenkoek hebben, bijvoorbeeld in de hoek staan, strafregels schrijven, huisarrest, vroeg naar bed gestuurd worden of bijvoorbeeld beperkingen in het gebruik van de computer. Vrouwen reageren heel verschillend op dit soort maatregelen. Er zal dus goed geobserveerd moeten worden hoe ze hierop reageert. Als het haar niets kan schelen dat ze in de hoek moet staan, dan zal het geen effect op haar gedrag hebben. In zulke gevallen kan de “geen slaag straf” gecombineerd worden met wel degelijk een pak op haar billen. Een combinatie van straffen kan veel sterker blijken uit te werken dan één enkele straf. Een voorbeeld kan zijn haar op haar billen te geven terwijl ze in de hoek staat of terwijl ze strafregels aan het schrijven is. Een dergelijke combinatie kan voor een vrouw een stuk onplezieriger zijn dan alleen maar een pak op haar bips. En hoe onplezieriger de straf hoe effectiever die wel eens kan blijken te zijn in het verbeteren van haar gedrag.

Zoals eerder is besproken, zal een aanvullende straf meestal plaatsvinden aansluitend aan de oorspronkelijke straf. Als ze zich daarentegen al onwelwillend opstelt voor haar straf überhaupt begonnen is, kan het aan te bevelen zijn haar eerst haar aanvullende straf te geven, zodat ze in een meer ontvankelijke bui is om haar oorspronkelijke straf in ontvangst te nemen. Sommige mannen geven er de voorkeur aan om van de aanvullende straf een geheel nieuwe sessie te maken, later op de dag, de volgende dag of zelfs een aantal dagen later. In het algemeen kan dit het beste dezelfde dag gebeuren, maar in verband met de beschikbare tijd is het soms handig voor een andere dag te kiezen.

Niet elke aanvullende straf wordt ook altijd als zodanig benoemd. De meeste mannen zullen niet tegen hun vrouw zeggen, “OK, je bent nu gestraft voor je oneerlijkheid. Nu is het tijd voor je aanvullende straf.” Het is normaal gesproken genoeg als hij tegen haar zegt dat ze extra klappen krijgt omdat ze tijdens haar straf haar handen voor haar bips hield, enz.


Samengevat is straf wegens tegenwerking bij het ondergaan van haar straf, bedoeld om haar te laten meewerken, om haar straf soepel te laten verlopen en om vrouwelijke gedragingen die een bedreiging kunnen vormen voor het proces van huiselijke discipline een halt toe te roepen.