Dagboek

Veel vrouwen heeft het jaren gekost aan zichzelf toe te geven dat ze huiselijke discipline nodig hebben. Ze hebben altijd geweten dat er iets in hun relatie ontbrak, maar hebben daar nooit aan durven denken, laat staan bespreken met hun echtgenoot of vriend. Het internet heeft hen laten zien dat ze hier niet alleen in staan, dat hun verlangens niet abnormaal of ongezond zijn en dat een beetje discipline hun ontwikkeling kan helpen en de liefde in hun relaties met hun mannen een enorme push kan geven.


Het is voor de meeste vrouwen niet gemakkelijk om over hun verlangen naar huiselijke discipline te praten. Als ze er eenmaal in geslaagd zijn huiselijke discipline in hun relatie te integreren, dan houdt dit nog steeds niet in dat ze vrijuit over een pak op hun blote billen durven praten. Zelfs als vrouwen regelmatig een pak slaag krijgen, blijven ze het vaak moeilijk vinden om met hun man over straf te praten. Zoals iedereen weet is communicatie in elke relatie van eminent belangen en dus ook in een relatie met huiselijke discipline. Als een stel niet over discipline communiceert, dan laat dit veel ruimte voor misverstanden en foute veronderstellingen. Die kunnen tot frustratie en spanningen leiden. Dit soort gevoelens is onplezierig en onnodig als de communicatie goed is.

Om dit probleem in de communicatie op te lossen, gebruiken veel stellen de techniek van het bijhouden van een dagboek. Het is een vrij eenvoudige techniek. Het houdt in dat een vrouw een dagboek bijhoudt over haar dagelijkse activiteiten en gedachten. Het is belangrijk dat ze die dingen opschrijft die haar normaal gesproken een pak op haar billen opleveren, maar die zich voordoen als haar man niet in de buurt is of zich niet bewust is van haar acties. Het moge duidelijk zijn dat hierbij een zekere mate van eerlijkheid van de kant van de vrouw noodzakelijk is. Wanneer ze eenvoudigweg over haar gedrag liegt, dan heeft het niet zoveel zin om een dagboek bij te houden. Ze kan ook haar gedachten en gevoelens beschrijven over hoe het gaat met de huiselijke discipline in hun relatie en over andere dingen die haar beroeren of bezighouden.


Haar partner moet regelmatig haar dagboek doorlezen. Hij kan dan kennis nemen van haar gedachten, gevoelens en gedragingen zodat hij haar gevoelens begrijpt en er niet naar hoeft te raden, zoals veel mannen doen. Wanneer hij het gelezen heeft, kan hij beslissen of ze gestraft moet worden voor vergrijpen die in het dagboek staan. Meer dan alleen maar stof tot straffen zou het boekje moeten fungeren als een manier voor het stel om te communiceren, niet alleen over de huiselijke discipline kant van hun relatie, maar ook over andere zaken in hun leven. Het dagboek opent mogelijkheden tot communicatie en geeft de vrouw de mogelijkheid om zaken te luchten, waarover ze uit verlegenheid niet rechtstreeks met haar man durft te praten.


Wanneer het dagboek besproken is en er van gedachten is gewisseld, is meestal het moment aangebroken dat de man zijn vrouw voor de in het dagbroek beschreven overtredingen straft. Straf naar aanleiding van het dagboek hoeft niet strenger of milder te zijn; de intensiteit hangt af van de aard van de overtreding en is ter beoordeling van de man.


Zoals al gezegd mag een vrouw alles wat ze wil aan het papier toevertrouwen. Het belangrijkste is echter dat ze die dingen noteert die normaal gesproken voor straf in aanmerking komen. Gewoonlijk zijn dit zaken als zich niet aan de regels houden, leugentjes en gebrek aan respect. Ze kan ook haar gedachten over de huiselijke discipline bijhouden. Het is erg nuttig als ze haar gevoelens over de laatste keer dat ze op haar blote billen kreeg beschrijft, wat ze ervan leerde, of ze het onterecht vond, of ze het te hard of te mild vond, of ze denkt dat ze het in de toekomst nog eens zal doen, of het effectief was, enzovoort. Deze gedachten over de huiselijke discipline zullen over het algemeen geen redenen zijn voor straf. In plaats daarvan moeten ze stof tot praten voor het stel opleveren.


Tot slot moet een vrouw al haar opmerkelijke emoties en gevoelens noteren. Een belangrijk voorbeeld hiervan is wanneer ze een zekere angst, verbolgenheid of opstandigheid voelt die haar ongelukkig maakt of waardoor ze slecht in haar vel zit, hoewel dit nog niet tot verkeerd gedrag heeft geleid. Soms voelen vrouwen zich steeds dieper in een moeras van rancune of haat wegzakken, terwijl ze niet in staat zijn dit te stoppen. Het dagboek kan gebruikt worden om deze emoties bij te houden en aan de man een pak slaag te vragen om deze spanningen kwijt te raken. De bedoeling van een dergelijk pak op hun billen is, dat ze daardoor alle negatieve gevoelens kwijtraken die als ze genegeerd zouden worden, zeker tot gedrag zouden leiden dat hen een ongenadig pak op hun bips zou opleveren, maar die wanneer ze vroegtijdig gesignaleerd worden, veel milder afgehandeld kunnen worden. Een dergelijk pak slaag om spanningen kwijt te raken, hoeft niet zo streng te zijn als een pak slaag voor straf. Hoewel het niet heel hard hoeft te zijn, blijft het natuurlijk een pak slaag. Als het onvoldoende impact heeft, dan zal de stress niet voldoende afvloeien en wordt het een zinloze actie.


Er zijn verschillende redenen waarom het bijhouden van een dagboekje de moeite waard is. In de eerste plaats maakt het een vrouw duidelijk dat ze zich altijd dient te gedragen en niet alleen wanneer het laatste pak op haar blote billen nog vers in haar geheugen ligt. Dit komt de huiselijke rust en vrede aanzienlijk ten goede. Bovendien zal ze zich begeleid voelen en minder snel aan verleidingen toegeven, ook al is haar partner op dat moment niet in de buurt. Doordat ze zich begeleid en beschermd weet, zal ze zich ook veiliger voelen.


Door het bijhouden van een dagboek leert een vrouw ook haar eigen gedachten en activiteiten te evalueren, in plaats van er alleen maar slachtoffer van te zijn. Het creëert een groter zelfbewustzijn, omdat ze ervaart dat iedere afzonderlijke gedachte zijn consequenties heeft. Iedere gedachte of activiteit die in de kern negatief is, zal in straf resulteren, waardoor ze leert zich voortaan positiever te gedragen en positiever te denken. Met het dagboek zal ze leren dat alles telt, niet alleen de dingen die door haar partner opgemerkt worden. Ze zal leren, dat haar gedrag haar altijd aangerekend wordt, niet alleen wanneer ze betrapt wordtHHZonder het .


Een ander voordeel van het bijhouden van een dagboek is dat de vrouw regelmatig een pak op haar billen krijgt voor ontoelaatbaar gedrag. Normaal gesproken zou een periodiek pak slaag hier voor moeten zorgen, maar niet alle koppels maken daar gebruik van. Wanneer ze echter beginnen een dagboek bij te houden, zullen ze inzien dat een regelmatig pak slaag noodzakelijk is om af te rekenen met gedrag dat niet voldoende aan bod geweest is bij een normaal pak slaag. Voor stellen die een periodiek pak slaag wel toepassen, geeft het bijhouden van een dagboek een reden en rechtvaardiging voor een dergelijk pak op de bips. Een dagboek en periodieke pak slaag gaan prachtig hand in hand. Door het dagboek komt een man namelijk aan de weet welk strafbaar gedrag zijn vrouw sinds het vorige pak op haar billen vertoond heeft. Een periodiek pak op de billen zal ook zonder dagboek heel goed werken, maar zo’n dagboek biedt een lijst van concrete en vastgelegde feiten die het pak slaag rechtvaardigen. Vrouwen die periodieke billenkoek krijgen, zullen bevestigen dat dit werkt, zonder dat ze zich er echt bewust van zijn waarom dat zo is, want de herinnering aan hun misdragingen vervaagt doorgaans snel. Wanneer er een dagboek beschikbaar is om in te kijken voor aanvang van een periodiek pak billenkoek, zal de vrouw zich precies herinneren en begrijpen waarom ze gestraft wordt, in plaats van het pak op de bips in ontvangst te nemen, zich erna een stuk beter te voelen, zonder te weten waarom. Een dagboek kan ook heel zinvol zijn voor een man die zich schuldig over periodieke billenkoek voelt, ook al weet hij dat het voor haar eigen bestwil is. Door het dagboek komt hij op de hoogte van allerlei zaken die anders voor hem verborgen zouden blijven. Zo krijgt hij de bevestiging dat het periodieke pak slaag niet alleen is wat zijn vrouw nodig heeft, maar ook volledig verdiend heeft. Hij zal haar billen rood kunnen slaan, zonder het gevoel te hebben dat het allemaal onnodig is. Het dagboek zal aantonen dat ieder afzonderlijk periodiek pak slaag volledig noodzakelijk is.


Door een dagboek krijgt de man een beeld van het gedrag, de gedachten en ideeën van zijn vrouw, dat kan verschillen van het beeld dat ze zelf heeft. Zo kan ze denken en opschrijven dat ze iets verschrikkelijks gedaan heeft, terwijl dat in zijn ogen slechts om iets relatief onschuldigs of onbeduidends gaat. Niet ieder vleugje van incorrect gedrag dat de vrouw heeft opgeschreven, hoeft noodzakelijkerwijs bestraft te worden. Ongeacht of het beschrevene om straf vraagt of niet, kan een man zich via het dagboek van zaken bewust worden, die zijn vrouw zich misschien niet eens realiseert. Door een dagboek kan een man zijn vrouw beter gaan begrijpen. En meer begrip leidt ook tot meer liefde en intimiteit. Zelfs als dit begrip op de korte termijn tot een pak op de blote billen leidt, zal het op de lange termijn voor meer liefde en intimiteit zorgen.


Een van de grote voordelen van een dagboek voor haar, is dat het een gemakkelijke manier is om te communiceren over zaken die ze moeilijk vind hardop tegen hem te zeggen. Zo kan ze bijvoorbeeld opschrijven dat ze harder op haar billen geslagen wil worden, of dat ze graag aan het huilen gebracht wil worden, met andere woorden zaken die ze niet rechtstreeks tegen hem durft te zeggen omdat ze zich ervoor schaamt. Het dagboek geeft een mogelijkheid om uiting te geven aan de gevoelens die ze niet uit kan spreken. Het geeft haar een uitlaatklep voor dingen die ze normaal gesproken jaren achtereen opgekropt zou hebben. Veel vrouwen die pas later in hun leven met huiselijke discipline te maken krijgen, weten vaak hoelang het kan duren voor ze kunnen toegeven dat ze verlangen om gestraft te worden, laat staan dat ze dit verlangen communiceren naar de man van wie ze houden.


Het bijhouden van een dagboek is een goede manier om te leren eerlijk te zijn: eerlijk tegenover zichzelf en eerlijk tegenover haar partner. Wanneer ze dagelijks de confrontatie met een lege bladzijde aan moet gaan, dan zal ze leren dat als ze liegt of de waarheid verdraait in haar aantekeningen, zij zwart op wit met het bewijs geconfronteerd wordt, dat ze niet alleen tegen haar man maar ook tegen zichzelf gelogen heeft. Deze wetenschap zal haar dwingen eerlijker te worden, hetgeen een last van haar schouders haalt als ze het af en toe niet zo nauw met de waarheid neemt, of het nu om leugentje om bestwil of om serieuze leugens gaat. Want vrouwen kunnen zich vreselijk schuldig over een leugentje voelen. Wanneer zij een dagboek bijhoudt wordt ze gedwongen zichzelf af te vragen of ze door wil gaan met leugentjes en halve waarheden of dat zij afwil van die nare wetenschap dat ze niet eerlijk tegenover zichzelf en haar partner is.