Angstgevoelens

BANG ZIJN VOOR BILLENKOEK

Bij Liefdevolle Huiselijke Discipline (LHD) is er geen enkele reden waarom een vrouw bang zou moeten zijn als ze op haar billen gaat krijgen. Toch zijn de meeste vrouwen dat voordat ze over de knie gaan. Soms staat een vrouw helemaal te trillen wanneer ze van haar man te horen krijgt dat ze een pak slaag krijgt. Dat is heel normaal. Als een vrouw niet op de een of andere manier bang is voor een pak op haar billen, zal het strafeffect nihil zijn, evenals de afschrikwekkende werking ervan. Haar partner hoeft er niet trots op te zijn, dat hij haar bang kan maken, maar hij moet wel mans en sterk genoeg zijn om haar een fiks pak voor haar billen te geven, zodat ze zich een volgende keer wel twee keer bedenkt voordat ze weer iets verkeerds doet. Als ze het helemaal niet erg zou vinden om straf te krijgen, zou het pak slaag niet dezelfde uitwerking hebben. Overigens is ze niet bang voor haar partner, maar voor de pijn van het pak slaag.

Het angstige gevoel dat een vrouw heeft als ze weet dat ze op haar billen gaat krijgen, kan ertoe bijdragen dat ze gaat huilen tijdens het pak slaag of als ze een standje krijgt.

De angst voor een pak slaag neemt niet af naarmate je langer met LHD bezig bent. Voor sommige vrouwen varieert hun angst met de ernst van hun vergrijp. Zelfs een vrouw die al verscheidene jaren met LHD bezig is, kan nog vreselijk bang zijn als ze iets ergs heeft gedaan: ze weet dan dat haar een ongenadig pak slaag te wachten staat. Ze zal banger zijn dan normaal, omdat ze beseft dat haar man het haar deze keer niet gemakkelijk gaat maken. Zelfs als een vrouw inmiddels aan straf gewend is, moet ze nog steeds bang zijn voor de pijn van een pak billenkoek. Anders zal de afschrikwekkende werking ervan niet groot genoeg zijn.

Zelfs vrouwen die van een erotische spanking genieten, zitten normaal gesproken in hun piepzak als ze voor straf over de knie gaan, terwijl je misschien anders zou verwachten. Dat komt omdat ze weten dat de billenkoek een heel andere lading heeft. Het gaat namelijk niet om de lichamelijke stimulering van hun billen, zoals bij een erotische spanking, maar om een pijnlijk, onplezierig pak slaag voor straf dat haar een toontje lager moet laten zingen. Veel vrouwen die beide soorten billenkoek krijgen, zeggen wel eens dat een erotische spanking veel harder en pijnlijker kan zijn dan een pak billenkoek voor straf. Toch zijn ze niet bang voor de erotische variant, maar wel voor de strafvariant, die dus feitelijk milder en minder hard kan zijn.

LHD verschilt van erotische spanking, omdat het met een ander doel gebeurt. Het gebeurt om het gedrag van een vrouw te verbeteren en om de liefde en harmonie in huis te herstellen. Hoewel LHD een seksueel getint spel tussen man en vrouw kan lijken, is het toch niet hetzelfde, omdat het in een andere, niet seksuele context gebeurt. Het gaat om straf en dat geeft een heel ander gevoel.

Het is normaal dat een vrouw voorafgaande aan een pak slaag bang is. Ze weet dat ze op haar nummer gezet gaat worden en dat er dan weinig van haar trots en arrogantie overblijft; ze weet dat ze zich na het pak slaag zowel lichamelijk als emotioneel anders zal voelen en een andere gemoedsgesteldheid zal hebben; ze weet dat ze misschien snel gaat huilen en dat ze straks als een klein meisje ligt te snikken wanneer haar man haar een fiks pak op haar billen geeft. Allemaal redenen om bang te zijn voor billenkoek en je hoort ook bang te zijn voor billenkoek.

Voordat hij haar op haar billen geeft, moet een man zijn vrouw eerst zachtjes vastpakken en haar uitleggen waarom ze straf krijgt. Dat is een goed gebruik binnen LHD, aangenomen dat de vrouw voldoende meewerkt en zelfbeheersing heeft om zich door haar man vast te laten houden. Het is altijd belangrijk dat een vrouw weet waarvoor ze straf krijgt en het is belangrijk dat haar man haar vertelt dat hij het voor haar eigen bestwil doet en niet uit boosheid, maar uit liefde. Als dat haar angst een beetje wegneemt, is dat een goede zaak. Het doel van LHD is om een positieve en liefdevolle verandering te bewerkstelligen, niet om een vrouw hysterisch van angst te maken. Hoewel een beetje bang zijn wel zijn nut heeft bij de straf, geldt niet hoe banger hoe beter. Dat weet een liefhebbende echtgenoot en hij zal zijn vrouw dan ook eerst kalmeren, voordat hij haar over de knie neemt, zodat ze niet verstijfd van angst is. Omgekeerd geldt echter ook, dat als ze totaal niet bang is voor een pak op haar billen, dat dan het stafeffect weg is.

BANG ZIJN VOOR ANDERE ZAKEN

Soms zijn vrouwen bang dat hun partner minder van hen zal gaan houden als hij hen regelmatig billenkoek moet geven. Ze zijn bang dat hij hoe langer hoe meer de straffende begeleider in plaats van de liefdevolle echtgenoot of vriend zal worden, dus eigenlijk dat hij een soort billenkoek uitdelende boeman wordt, die geen tederheid meer voor haar voelt en toont. Deze angst is begrijpelijk, maar ongegrond. Wanneer een stel eenmaal voor een levensstijl met LHD kiest, raakt de man juist meer betrokken bij zijn vrouw. Hij zal juist nader tot haar komen als direct gevolg van het feit dat hij haar gedrag begeleidt en zo nodig bestraft, maar ook doordat er een veel liefdevollere sfeer heerst nadat een vrouw straf heeft gekregen. De liefde die bij LHD ontstaat is tweerichtingsverkeer.

Verder kan een vrouw bang zijn haar identiteit kwijt te raken wanneer zij voor haar billen krijgt. Ze voelt zich op dat moment een waardeloos persoon. Die vrees is echter onterecht, omdat ze ook over de knie nog steeds een waardevol persoon is. Een vrouw vernederen door haar voor haar billen te geven en een vrouw tot een grote nul reduceren, zijn twee heel verschillende dingen. LHD is waarschijnlijk juist het tegenovergestelde van denigrerend omgaan met een vrouw, omdat de man haar hierbij zijn volle aandacht geeft. Door billenkoek worden niet alleen de gedachten van de vrouw sterk gefocust, maar ook die van de man. Bovendien zal de aanblik van de blote billen van zijn vrouw altijd de aandacht van een man trekken, in het bijzonder als hij haar daarbij een pak slaag op haar billen moet geven. Een vrouw voelt zich waarschijnlijk eerder waardeloos als haar echtgenoot hun ruzietjes op de gebruikelijke manier beslecht door zich van haar terug te trekken, haar te negeren of geen woord tegen haar te zeggen. Dan voelt een vrouw zich juist volkomen onbelangrijk. Over de knie worden gelegd en een pak op de blote billen krijgen kan daarentegen erg pijnlijk en vernederend zijn, maar je wordt dan zeker niet als lucht behandeld. Een vrouw kan er zeer zeker van zijn dat haar partner aan niets of niemand anders dan haarzelf denkt, wanneer hij haar voor haar billen geeft.

Wanneer een stel overgaat tot een levensstijl met LHD, dan kan de vrouw bang zijn haar persoonlijkheid te verliezen doordat ze zich aan de leiding en tucht van haar man onderwerpt. Als onderwerping iets nieuws voor een vrouw is, kan dit aan de ene kant fijn lijken, maar aan de andere kant de angst voeden dat er niets meer van haar persoonlijkheid overblijft.

Tot slot kunnen vrouwen bang zijn om die persoonlijke trekken te verliezen die kenmerkend voor hun persoon zijn. Een pittige tante vol geintjes en grapjes kan bang zijn een saai, gehoorzaam, zoet vrouwtje te worden door LHD. Maar dat is echt onzin: door LHD verandert je karakter heus niet. Zo’n vrouw verliest echt haar pit, levenslust en humor niet door LHD. LHD verandert eigenschappen niet.

ZAKEN WAAR MANNEN ZICH ZORGEN OM MAKEN

Hoewel mannen daar niet vaak over zullen praten, kunnen ook zij zo hun bedenkingen tegen LHD hebben. De grootste angst van een man is gelijk ook de meest voor de hand liggende: namelijk dat hij zijn vrouw pijn doet. Nadat hij zijn hele leven te horen heeft gekregen dat hij geen vrouwen mag slaan, belandt hij ineens in een situatie waarin hij niet alleen de vrouw van wie hij houdt, moet slaan, maar dan ook nog eens hard en lang genoeg om haar een lesje te leren. Dat is best een fors obstakel dat een man moet overwinnen. Wat hij daaraan kan doen is gewoon aan zichzelf toegeven dat hij bang is haar pijn te doen (wat hij niet per se met mijn zijn vrouw hoeft te bespreken). Als hij dat doet is hij al weer een stap dichter bij de oplossing van het probleem. De rest komt wel met oefening, ervaring en zelfinzicht. Zijn vrouw kan helpen door niet te proberen hem schuldig te laten voelen over de straf die hij uitdeelt en door zonder protest en tegenspraak de door hem uitgedeelde straf te ondergaan.

Een man kan niet alleen bang zijn om zijn vrouw pijn te doen, maar ook om haar liefde en respect te verliezen. Het is normaal dat een man wil dat zijn vrouw hem liefheeft en respecteert. Dus probeert hij alles te vermijden waardoor hij dat kan kwijtraken. Als hij denkt dat hij met billenkoek haar liefde en respect kan verspelen, dan zal hij niet graag een fiks pak billenkoek uitdelen. De meeste vrouwen in een LHD-relatie weten echter dat het tegendeel juist waar is. De liefde en respect voor hun man zijn namelijk alleen maar gegroeid, nadat hij hen billenkoek begon te geven. Zij zijn hem met andere ogen gaan zien. Aangezien dit precies het tegenovergestelde is van wat de meeste mannen denken, is het soms moeilijk voor ze een flink pak slaag uit te delen. Een man kan echter worden gerustgesteld door zijn vrouw, als die uitlegt hoe elk pak billenkoek haar verder heeft geholpen met haar gedrag en relatie met haar partner. In het artikel over ‘Bedanken’ wordt uitgelegd hoe belangrijk het is dat een vrouw haar man bedankt, iets wat ze na elk pak voor haar billen eigenlijk zou moeten doen.

Een man kan ook bang zijn de vriendschap van zijn vrouw te verspelen wanneer hij haar slaat. Voor LHD waren zij behalve man en vrouw, misschien ook de beste maatjes. In zo’n geval is het heel lastig voor een man om zijn vrouw billenkoek te geven, omdat hij ontzettend bang is haar vriendschap kwijt te raken als hij haar fouten moet bestraffen. Een man moet zich realiseren dat de dynamiek van LHD echt niet de mooie en intieme vriendschap met zijn vrouw teniet zal doen, maar deze juist enorm zal versterken.

Door LHD zal de vriendschap tussen man en vrouw juist worden versterkt, omdat ze daardoor een nieuwe intense ervaring met elkaar delen. Wanneer voor straf een pak slaag wordt uitgedeeld, dan is dat zowel emotioneel als lichamelijk een behoorlijk intense ervaring. En dan ook nog eens een ervaring die beide partners, weliswaar in een totaal verschillende rol, samen delen. Wanneer een vrouw gaat huilen, dan is de ervaring nog intenser. Dit is overigens ook de reden dat vrouwen teleurgesteld kunnen zijn wanneer zijn niet hard of lang genoeg voor hun billen krijgen. Een man moet weten dat het in voorkomende gevallen voor straf uitdelen van een pak billenkoek absoluut niet ten koste van hun vriendschap gaat, maar die juist ten goede komt. Door haar een flink pak op haar billen te geven wanneer zij dat nodig heeft, wordt hun vriendschap alleen maar beter. Hij hoeft alleen maar de moed en de zelfdiscipline op te brengen om haar zo te bestraffen, dat zij er herboren uitkomt. Hun vriendschap zal, als de vrouw voor haar billen krijgt voor wangedrag, alleen maar worden versterkt: dat wangedrag is juist immers schadelijk voor hun vriendschap. Door positief en assertief op dit wangedrag van zijn vrouw te reageren door haar een fiks pak op de billen te geven, doet de man alles wat in zijn vermogen ligt om hun vriendschap en hun relatie als man en vrouw te versterken.

Een man kan bang zijn dat hij zijn vrouw letsel toebrengt als hij haar voor haar billen geeft. Die angst kan hij zelfs hebben, als hij heeft aanvaard dat hij haar pijn moet doen als hij haar echt wil helpen. Hoe je daarmee om moet gaan is beschreven in het artikel ‘Hoe geef je een vrouw billenkoek’. Het kan echter volstrekt geen kwaad op vrouwenbillen te slaan, zolang maar de gewone veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Deze angst letsel toe te brengen kan weer samenhangen met de vrees dat andere mensen ontdekken dat hij zijn vrouw voor straf op haar billen geeft, wat weer kan samenhangen met de angst een buitenbeentje gevonden te worden. Een man moet voor voldoende privacy zorgen als hij zijn vrouw over de knie neemt, zodat niemand erachter kan komen. Je kunt geluid voldoende maskeren door bijvoorbeeld de radio of TV aan te zetten.

Verder kan een man bang zijn om zijn vrouw te hard te bestraffen. Hij heeft ingestemd met LHD en hij is blij met het resultaat, maar het moet wel allemaal leuk en aardig blijven. Hij wil haar dus best op haar billen geven, maar dan gewoon een paar tikken en vooral niet te lang en te hard. Bij de bestraffing van een vrouw zijn drie vragen echter belangrijk: 1. Wat voor iemand is de vrouw die bestraft wordt? Huilt ze snel of juist niet?

2. Wat is de reden dat ze bestraft wordt? Normaal gesproken moeten straf en overtreding in verhouding tot elkaar staan: hoe zwaarder de overtreding, hoe zwaarder de straf.

3. Hoe is haar stemming? Is ze uitdagend en ongehoorzaam, of boos en humeurig, of meegaand en berouwvol, enz.? Bij elke stemming past een ander pak slaag.

De meeste mensen die de artikelen op deze en andere LHD sites lezen, weten hoe belangrijk huilen voor LHD kan zijn. Het is echt heel nuttig tijdens een pak slaag en doet ze het niet, dan mist ze toch een heilzaam effect van LHD. Als de tranen niet willen komen, kan dat diverse oorzaken hebben. Ten eerste kan haar man bang zijn haar aan het huilen te maken. Ook al is hij een fervent aanhanger van LHD, omdat hij gezien heeft hoe LHD hun huwelijk ten goede is gekomen, en ook al vindt hij echt dat zijn vrouw van tijd tot tijd voor haar eigen bestwil een pak slaag nodig heeft, toch kan hij op een of andere manier een remming voelen om haar aan het huilen te brengen. Jongens leren al vroeg dat ze geen meisjes mogen slaan. Doordat ze dit al op heel jonge leeftijd hebben geleerd en ze dit telkens weer te horen hebben gekregen, kunnen ze heel sterk geconditioneerd zijn op dit punt: Als je als jongen een meisje sloeg, dan kon je jezelf echt in de nesten werken. Zeker als ze dan ging huilen, want dan vroeg altijd wel iemand hoe dat kwam en dan had je de poppen aan het dansen. Logisch dat de combinatie van een meisje slaan en dat dat meisje dan ook nog eens gaat huilen, geen positieve associaties oproept. Het is dus best te begrijpen dat een man sterke reserves voelt om zijn vrouw tijdens een pak billenkoek aan het huilen te brengen, ook al weet hij instinctief en verstandelijk dat het het beste voor haar zou zijn als ze door het pak voor haar billen in tranen wordt gebracht. Hij moet zijn angst om haar aan het huilen te maken overwinnen als hij haar goed wil kunnen straffen. Hij moet eraan denken dat het voor zijn vrouw belangrijk is om aan het huilen gebracht te worden door de billenkoek, omdat ze haar lesje dan effectiever leert. Ook zou hij moeten onderkennen waarom hij er bang voor is, dan is het makkelijker om die angst te overwinnen.

Een ander punt van zorg bij mannen is dat ze soms seksueel opgewonden raken wanneer ze billenkoek geven. Zo kan een man bang zijn dat zijn seksuele opwinding een teken voor zijn vrouw is, dat hij haar bestraffing of, in bredere zin, hun afspraak over LHD niet serieus neemt. Mannen zouden zich hier echter niet druk over moeten maken. Het is een heel natuurlijke en dus normale reactie. Sommige mannen raken wel opgewonden, andere niet. Geen van beide groepen heeft reden tot bezorgdheid. Als een man opgewonden raakt tijdens de bestraffing van zijn vrouw, dan is dit eenvoudig een lichamelijke reactie op de aanblik van haar blote billen en het aanraken daarvan, maar dit hoeft de bestraffing verder niet in de weg te staan, tenzij hij besluit iets met zijn opwinding te gaan doen en de billenkoek voortijdig afbreekt. Zolang hij de bestraffing in haar geheel uitvoert (idealiter tot het punt dat zijn vrouw tranen van spijt huilt), hoeft hij zich geen zorgen over zijn opwinding te maken. Zijn seksuele opwinding zou alleen een probleem vormen als hij daardoor niet meer in staat zou zijn zijn vrouw goed te straffen. Het is dus gewoon een kwestie van zelfbeheersing. Hij moet zich lang genoeg inhouden om zijn vrouw een volledige bestraffing te kunnen geven.

Soms kan een man voor zijn eigen enthousiasme voor LHD terugschrikken. Hij kan bijvoorbeeld bang zijn een sadist te worden in plaats van een liefdevolle echtgenoot, of vinden dat hij de bestraffing van zijn vrouw iets te enthousiast ter hand neemt, of dat hij geniet of te veel geniet van de uitvoering van de straf. Normaal gesproken is er helemaal geen reden voor dit soort angsten.

Als het fout gaat in een relatie, krijgt de man vaak het verwijt van zijn vrouw dat hij nooit goed naar haar luistert, dat hij nooit eens echt met haar praat en dat hij weinig inlevingsvermogen heeft. Hoewel er niets mis mee is om als man ook deze kwaliteiten te ontwikkelen, zijn het in wezen vrouwelijke en geen mannelijke vaardigheden. Vaak raken mannen dus gefrustreerd door het feit dat hun vrouw van hen verlangt dat ze vrouwelijke vaardigheden ontwikkelen.

Het belangrijkste dat je voor ogen moet houden, is dat het niet moeilijk is een vrouw voor haar billen te geven. Het is geen hogere wiskunde. Een vrouw heeft over het algemeen grote ronde billen en die zijn dus heel gemakkelijk te raken. Een man is over het algemeen sterker dan een vrouw, dus is hij best in staat haar in bedwang te houden als ze zich probeert los te worstelen. En een stevig pak op de billen zal het gedrag en de houding van een vrouw verbazingwekkend verbeteren.

Vrouwen krijgen al duizenden jaren voor hun billen, maar sinds dat enkele tientallen jaren in onbruik is geraakt, denken we ineens dat we er een universitaire graad voor nodig hebben en dat is je reinste flauwekul! De wetenschap hoe je een vrouw voor haar billen moet geven zit in je genen als man. Je moet je er vooral niet te druk over maken of er te veel bij nadenken. Je moet het gewoon doen.

Sommige mannen twijfelen aan het effect van hun straf. Ze zijn bang dat hun vrouw zich na een pak slaag niet beter gaat gedragen. Dat is helemaal niet zo’n gekke gedachte, want het uitdelen van billenkoek heeft totaal geen zin als haar gedrag op geen enkel punt verbetert. Billenkoek leert het gedrag heus niet in één keer af en ook niet volledig, maar dient toch een zekere verbetering tot gevolg te hebben. Mannen die zich zorgen maken dat zij hun vrouw ineffectief of onvoldoende bestraffen zouden het artikel ‘Onvoldoende straf’ moeten lezen, waarin uitvoerig op dit onderwerp wordt ingegaan.

Nog een andere angst die van invloed is op hoe succesvol een man zijn vrouw bestraft, is de angst door andere mensen ontdekt te worden. Hoewel zowel de man als de vrouw beiden vinden dat LHD nodig en ontzettend goed voor hun relatie is, weten ze donders goed dat andere mensen daar wel eens heel anders over zouden kunnen denken. LHD is een tamelijk intieme handeling, zowel fysiek als emotioneel. Dus kan de angst voor ontdekking de inspanningen van de man zijn vrouw goed te straffen belemmeren, waardoor hij te zacht slaat uit angst dat de buren het kunnen horen. De beste oplossing is dan de billenkoek te geven in een beter geluidsgeïsoleerde kamer. Als dat niet mogelijk is, dan is een alternatief een instrument te gebruiken dat minder lawaai maakt, zoals bijvoorbeeld een leren instrument zoals een riem of leren paddel. Hoewel ook een rietje weinig geluid maakt, vereist het gebruik daarvan veel ervaring om geen verwondingen te veroorzaken. Leren instrumenten zijn dus het beste en het enige geluid waarmee men dan rekening moet houden is het au-geroep en eventueel gehuil van de vrouw. Een oplossing daarvoor is dat ze haar gezicht in een kussen stopt, zodat haar kreten gesmoord worden. Natuurlijk moet de man het instrument eerst op zijn eigen dij uitproberen wanneer hij het voor de eerste keer gebruikt, zodat hij weet hoeveel pijn het doet en hoeveel kracht hij in de slagen moet leggen. Zoals gezegd, maakt leer weinig geluid, maar voldoet het uitstekend om ongehoorzame en vervelende vrouwen een lesje te leren.

ANGSTEN VAN VROUWEN

Vrouwen kunnen zich over tal van zaken rond LHD zorgen maken, ook al hebben zij LHD zelf aan hun man voorgesteld. De meeste LHD-relaties worden door vrouwen gestart, omdat zij instinctief aanvoelen dat deze levensstijl goed voor hun huwelijk is.

Een van de dingen waar vrouwen zich zorgen om maken, is dat ze hun lichaam voor de bestraffing geheel of gedeeltelijk moeten ontbloten. Vrouwen die ontevreden zijn over hun uiterlijk kunnen helemaal bang zijn als ze hun billen moeten ontbloten of als ze zich helemaal moeten uitkleden. Deze angsten worden uitvoerig besproken in ‘Naakt’ op deze site, daarom gaan we er hier niet nader op in en volstaan we met te zeggen dat LHD vrouwen die ontevreden over hun lichaam zijn, op vele manieren kan helpen.

Een ander punt is dat vrouwen soms bang zijn dat ze geen goed pak slaag krijgen. Je zou denken dat ze zich meer zorgen maken over de pijn dan over de effectiviteit. Toch is het een feit dat veel vrouwen bang zijn dat het pak op hun billen niet ver genoeg gaat, hen niet voldoende straft, hen niet voldoende vernedert, hen niet tot tranen brengt, hen niet een lesje leert. Ze zijn bang dat ze onvoldoende straf krijgen, omdat ze weten of intuïtief aanvoelen dat een ontoereikende straf meer problemen veroorzaakt, dan oplost. Een vrouw kan zich daardoor gespannen voelen als ze op haar billen krijgt, waardoor het moeilijker is te gaan huilen. Daardoor is het voor haar gezinshoofd weer lastiger om haar goed te straffen, tenzij hij haar volhardend een liefdevol en trefzeker pak billenkoek toedient. Wat overigens ook de enige manier is waarop een vrouw gestraft zou moeten worden. Als een man niet van plan is de klus goed te klaren, dan moet hij er helemaal niet aan beginnen. Iedere man die de verantwoordelijkheid op zich neemt om zijn vrouw te disciplineren, zou dit altijd met een liefdevolle en op succes gerichte benadering moeten doen.

Vaak maken vrouwen zich zorgen over allerlei dingen terwijl ze op hun billen krijgen en kunnen ze daardoor niet gaan huilen. Aangezien tranen erg nuttig en belangrijk zijn bij LHD, is het de moeite waard uit te vinden waar zij zich nu precies druk om maken en de oorzaken proberen weg te nemen, zodat zij makkelijker kunnen gaan huilen wanneer ze voor hun billen krijgen. Wat een vrouw kan afschrikken bij het idee dat haar partner haar in tranen brengt, is dat ze bang is zich volledig aan hem over te geven en dat ze zich niet helemaal durft laten gaan. Waarschijnlijk is zij degene die haar man heeft voorgesteld LHD in hun relatie toe te passen en heeft ze hem als haar Heer des huizes geaccepteerd. Waarschijnlijk heeft ze heel goed door, dat zij zich door een regelmatig pak op haar billen beter gaat gedragen en een betere echtgenote wordt. Waarschijnlijk is zij haar partner dankbaar voor het feit dat hij haar straft als dat nodig is, omdat ze inziet hoe dit haar gedrag en houding ten goede komt. Desondanks kan ze er toch nog niet helemaal uit zijn, wat onderwerping echt voor haar betekent. Het kan best zijn dat ze zich maar gedeeltelijk wil overgeven, hoewel ze zelf denkt dat ze zich volledig overgeeft.

Ook de tweede manier waarop een vrouw tot volledige onderwerping kan komen is heel simpel en deze keer hoeft de vrouw hier zelf totaal niets voor te doen. Deze tweede manier is namelijk straf, die in de meeste gevallen een pak op de billen zal inhouden. Straf zorgt op zichzelf ook voor onderwerping van een vrouw. Door straf kan het gedrag van een vrouw worden gecorrigeerd en veranderd. Straf neemt het schuldgevoel en de schaamte weg, die een vrouw voelt wanneer ze iets verkeerds gedaan heeft en weet dat ze daar straf voor verdient. Straf neem ook stress en spanningen weg. Straf heeft een louterende werking, in het bijzonder als de bestrafte tot tranen wordt gebracht.

Soms kan een vrouw niet gaan huilen als ze voor haar billen krijgt, omdat ze bang is zwakte te tonen. Misschien is haar altijd verteld, dat je nooit zwakte mag tonen. Sommige vrouwen zijn zo opgevoed dat ze zo min mogelijk vrouwelijke emoties tonen.

Andere vrouwen zijn bang voor vernedering. In feite zijn ze banger voor de vernedering dan voor de pijn van een pak slaag. Ze zijn bang dat ze door die vernedering hun zelfrespect verliezen en dit dan een negatieve weerslag op hun persoonlijkheid heeft. Ook kunnen vrouwen bang zijn voor de vernedering van het zich geheel of gedeeltelijk moeten uitkleden voor hun straf, wat te maken kan hebben met onzekerheid over hun uiterlijk. Deze zaken komen aan de orde in het artikel over ‘Naakt’. Er zijn ook vrouwen die gruwen bij het idee dat ze in de hoek moeten staan, omdat ze dat te vernederend vinden. Ze accepteren wel dat ze als een stout meisje voor hun blote billen krijgen, maar in de hoek staan gaat ze te ver.

Vrouwen zouden zich af moeten vragen waarom ze bang zijn voor vernedering. Wat voor de ene vrouw te vernederend is om überhaupt over na te denken, is voor de andere vrouw een onplezierig, maar erg effectief onderdeel van LHD. Vernedering is een erg beladen woord waardoor het mensen kan afschrikken. Misschien kun je het effect dat een pak op de billen heeft beter aanduiden in termen van dat het een vrouw nederiger maakt, dan dat het haar vernederd. Als een vrouw zich voor straf helemaal moet uitkleden, dan is het effect ervan eerder dat ze een toontje lager zingt, dan dat ze echt vernederd wordt. In de hoek staan is niet bedoeld als vernedering, maar wel als middel om een vrouw even op haar nummer te zetten. De billenkoek zelf is niet alleen nuttig en effectief vanwege het feit dat een vrouw daar tijdelijk zere billen van krijgt, maar ook vanwege het feit dat ze daardoor even moet inbinden. En dat is ook precies de bedoeling. Als billenkoek niet het effect zou hebben dat het een vrouw nederiger maakt, zou het lang niet zo effectief zijn.

Een vrouw vernederen in de zin van LHD, betekent niet dat je haar met geringschatting wil behandelen. Je wilt haar gewoon even op haar plaats zetten en haar weer in een positieve gemoedsgesteldheid brengen waarin ze de zaken weer helder ziet en er zo voor zorgen dat zij zich niet door arrogantie, trots of egoïsme laat leiden. De beschamende uitwerking van het voor je blote billen krijgen of in de hoek staan is erg nuttig en maakt een gewoon en gezond onderdeel uit van het LHD-proces. Uiteindelijk zal een vrouw hier erg van profiteren. We hebben het hier over Liefdevolle Huiselijke Discipline en niet over een Meester slavin relatie. Een man die in een LHD-relatie het Hoofd van de Huishouding is, wil zijn vrouw voor haar eigen bestwil en omwille van hun liefde ‘vernederen’, niet omdat hij haar een slecht gevoel over zichzelf wil geven. Hij zet haar op haar nummer, omdat ze dat af en toe nodig heeft. Een vrouw die echt veel problemen heeft met vernedering, moet zich afvragen of ze wel op haar nummer gezet wil worden. Dat laatste is nu eenmaal een intrinsiek onderdeel van LHD. Het is belangrijk dat een vrouw dat begrijpt, zodat ze minder overgevoelig op het woord vernedering reageert. Vernedering is niet het doel van LHD, maar is er wel een belangrijk onderdeel van. Als een vrouw echt de kracht van LHD wil ervaren, moet ze daar voor openstaan.

Ook vrouwen kunnen, net als mannen, bang zijn dat LHD ten koste van hun vriendschap met hun partner gaat. LHD versterkt die vriendschap echter alleen maar. LHD zorgt voor een krachtige, intense ervaring die je samen deelt en dus de banden van liefde en vriendschap tussen man en vrouw versterkt. Het netto effect van de pakken op haar billen die ze voor straf krijgt, is dat zij dichter bij haar partner komt te staan. Dat haar respect voor hem toeneemt door LHD wil niet zeggen dat haar vriendschap dan zomaar verdwijnt. LHD zal die vriendschap juist versterken, omdat LHD kan inspireren tot sterke gevoelens van liefde en verbondenheid tussen man en vrouw.

Na lezing van dit artikel ben je hopelijk in staat om je angsten rond diverse aspecten van LHD te onderkennen en te begrijpen. Dit is geen uitputtende opsomming van elk soort angst die een rol kan spelen bij LHD, maar noemt wel de meeste en belangrijkste daarvan. De eerste stap om een angstgevoel kwijt te raken, is het te begrijpen. Als je dit artikel hebt gelezen, zul je hopelijk beter begrijpen waarom je bang bent voor LHD. Dat wil niet zeggen dat al je angst zomaar verdwijnt.